Účinnost novely RS pro rok 2018 - 24.1.2018

  • Publikováno 25/1 2018

Jen potvrzení - novela vyhlášky RS pro rok 2018 včera skutečně vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 12/2018 Sb. Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tedy 24.1.2018. 

Zpět na domovskou stránku