Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

25/9 2017 Převod na HČ

Zastupitelstvo obce schválilo převod finančních prostředků z ČNB na hospodářskou činnost. Pokud zaúčtuji na pol. 5341 jak zaúčtuji HČ, aby byl vidět i příjem? Děkuji

Je to jen převod z jednoho vašeho účtu na druhý, účtuje se přes peníze na cestě , tj. účet 262, ale i při převodu na VHČ, tj. nerozpočtový účet, se musí jen v hlavní činnosti i výdaj rozpočtovat. Takže zápis převodu z VHČ je tento: 262 MD/ 231 6330 5341 D a příjem na VHČ jen 241 MD/ 262 D. 

25/9 2017 darovací smlouva herní prvky

Od firmy KOFOLA jsme obdrželi finanční dar 50.000,-. Dar je poskytován za účelem pořízení dětského herního prvku na hřiště. Mohla byste mi prosím poradit jak zaúčtovat přijetí daru i jak dále účtovat při pořízení herních prvků?

Záleží, jakého charakteru je herní prvek, na který vám přispívají - nebo to vypadá, že jich i nakonec budete pořizovat víc. Ty herní prvky budou nejspíš (častější varianta) drobné stavby (nepřemístitelné, trvale umístěné) nebo to lze budovat i celé jako jednu stavbu (dětské hřiště). Přijatý dar bude tedy asi spíše investiční,  pak ho zaúčtujete 231 odpa 3421 pol. 3121/403 - investiční dar považujeme za transfer, který přiřadíme k majetku a rozpouštíme ho. Neumím lépe poradit, ani jak účtovat o herních prvcích -  z dotazu nevím, jakého jsou charakteru. K tomu, jak účtovat herní prvky, resp. dětské hřiště bylo napsáno již mnoho, mrkněte např. na dotaz z 9.5.2014 "Dětské hřiště", nebo když do vyhledávače napíšete herní prvky, tak je toho tam k tomu ve starších dotazech dost. Nicméně většinou je to investice (buď jednotlivé stavby nebo celé jedna stavba), DDHM jsou herní prvky jen, když jsou volně přemístitelné např. trampolíny.

25/9 2017 Hřiště brána a patky

Obec buduje multifunkční hřiště. Je podepsána SoD na určitou částku, která byla vyfakturována. Dále byl uzavřen Dodatek č. 1 a příslušná částka byla též vyfakturována. Vše jsem účtovala na 042, pol. 6121 a dále bude zařazeno na účet 021 po dokončení. V souvislosti s tímto multifunkčním hřištěm byl proveden zásah do stávajícího fotbalového hřiště ve smyslu provedení úprav, a to hloubení patek pro sloupy ochranné sítě a fotbalovou bránu, osazení sloupků a fotbalové brány, vybagrování původních patek, bourání betonových patek, vnitrostavební doprava suti, odvoz suti na skládku, skládkovné ve výši 35 tis. Kč dle objednávky. Otázka zní: Patří tyto náklady (35 tis. Kč) do stavby multifunkčního hřiště? Sice byly nejspíš nutné, ale účtovala bych spíše na pol. 5171.

Pochopila jsem to tak, že na stávajícím fotbalovém hřišti jste měli zabudované branky (zabetonované sloupy), ty jste teď odstranili a znovu jste je zabetonovali. Samo o sobě by to opravdu vypadalo na opravu. Teď jde ale o to, jakou souvislost to má s novým multifunkčním hřištěm. Mohlo by se jednat o situaci, že jste je museli z důvodu výstavby nového hřiště přemístit, tedy vybagrovat původní a osadit je na jiném místě. To by pak byl náklad vyvolaný investicí a do ceny nového hřiště by vstupoval. Důležitý je hlavně důvod, proč jste branky "vyndavali" a zase znovu zabetonovávali. Bylo to kvůli novému hřišti, resp. si musíte položit otázku, zda byste toto dělali, kdybyste nové hřiště nebudovali. Podle toho se rozhodněte. Pokud byste branky znovu upevňovali v zemi např. proto, že již dobře nedržely nebo prostě jen proto, že když už jste tam měli techniku, tak to při tom udělali, pak by to byla oprava. Opravdu to musí mít souvislost s novým hřištěm, aby to do jeho ceny vstupovalo, tzn. děláme to kvůli němu, protože... (jiná souvislost mě momentálně nenapadá, než že původní branky překáží novému hřišti a musí se tedy přemístit). TZ původního hřiště určitě ne, je to i pod hranici TZ - kdybychom ale každé hřiště jako vlastní stavbu hodnotili zvlášť, souhlas asi nejspíš s tou opravou. 

25/9 2017 darování pozemků

Dobrý den, prosím při darování pozemků Středočeskému kraji dle darovací smlouvy účtuji 401/031?

Středočeský kraj je vybraná účetní jednotka jako vy, je to bezúplatný převod mezi VÚJ, navržené účtování máte tedy správně. Nezapomeňte jim předat i info o ocenění pozemků, aby mohli zařadit ve stejných cenách (viz § 25 odst. 6 ZoÚ).

22/9 2017 Dotace na demolici objektu

Město získalo rozhodnutím neinvestiční dotaci na demolici objektu, v rozhodnutí byla i poznámka o povinnosti zatravnit pozemek, ale náklady na zatravnění nejsou uznatelnými náklady. Město demolici celou předem předfinacovalo, následně požádalo svými skutečnými náklady o poskytnutí dotace, která byla poskytnuta v plné výši dle rozhodnutí, všechny náklady města rozhodnutí odpovídaly. Do 1 roka proběhne ještě závěrečné vyhodnocení akce. Rozhodnutí o dotaci je vedeno v podrozvaze. Účtujeme 999/915, 231 s ÚZ/374, 346/672, po závěrečném vyhodnocení 374/346? Zatravněním pozemku vznikla svépomocí skalka s několika nízkými keři, travnatou plochou a plůtkem. Můžeme považovat tuto plochu stále jen za pozemek?

Nejprve k účtování dotace. Odúčtování z podrozvahy máte správně, když jste již dotaci obdrželi. Přijetí dotace můžete účtovat dvěma způsoby. Je to dotace ex post, dala by se vyúčtovat už teď, nevím jakého charakteru bude závěrečné vyhodnocení, jestli by vám mohli  na jeho základě dotaci ještě ponížit. To zvažte a podle toho účtujte o přijetí dotace buď jako o záloze, pak ale udělejte letos k vynaloženým nákladům (nejpozději do 31.12.) dohadu dotace 388/672 a až příští rok k ZVA dotaci vyúčtujte zápisem 346/388 a zúčtování zálohy 374/346. Nebo, pokud se budete podle dostupných informací domnívat, že je dotace již vypořádaná (je to dotace ex post, MF se vyjádřilo, že možné je dotaci v tomto případě vypořádat k datu přijetí dotace, ale zvažte to podle důležitosti a funkce ZVA), tak byste mohla přijetí dotace účtovat rovnou jako její vypořádání 346/672 a zúčtování zálohy 374/346. Každopádně princip je takový, že na pohledávku (u vás 346) účtujeme k datu vypořádání dotace a k tomuto datu se i zúčtovává případná záloha, tedy ne tak jak navrhujete, ale vyberte si jednu z variant uvedenou výše, je to i na vás, jak si datum, k jakému dotaci vypořádáte, "obhájíte", popř. jestli zvolíte princip opatrnosti - tedy buď rovnou vypořádání nebo nechat na zálohách a udělat dohadu do výnosů a vypořádat až k ZVA. Otázkou ještě může být zvolení správného účtu pro přijatou zálohu na transfer, protože pokud by ZVA bylo za dobu delší než 12 měsíců od přijetí zálohy, měl se zvolit účet 472, dtto podrozvaha, u doby mezi zapsáním na podrozvahu a ZVA nad 12 měsíců musíme volit účet 955. 

Zatravnění pozemku se skalkou a osázením keři bych považovala za provozní náklad, tzn. účet 518, odpa 3745 pol. 5169. Neprovádíte nějaké rozsáhlejší zemní práce a nevznikají ani ve větším měřítku stavby, navíc vás ani netlačí případná dotace (že byste z toho museli udělat investici), z hlediska účetnictví je to ve vašem případě vhodnější varianta - za investici (TZ pozemku) by se dalo uvažovat v případě rozsáhlejší a nákladné výsadby např. aleje. Plůtek ale asi bude drobná stavba (samostatná, neoplocuje žádnou jinou stavbu a bude určitě pevně zabudován v zemi bez záměru jeho přemisťování), nicméně jeho ocenění z celku určitě nebude převažující, nebylo by tedy ani dobře do jeho ceny úpravu zeleně zahrnout (což je jinak druhá teoretická možnost, jak ze zeleně udělat investici). Proto bych účtovala tu zeleň jako náklad a plůtek jako drobnou stavbu, případně i jen jako provozní materiál.

22/9 2017 Snížení počtu černé zvěře

Obec obdržela na základě veřejnoprávní smlouvy s krajem dotaci na snížení počtu černé zvěře ve výši Kč 12.000,-- (částka vypočtena dle předložených podkladů od mysliveckého spolku - počet střelených kusů, protokoly o veterinárních zkouškách, použité plomby - součást žádosti o dotaci. Dotace je určená pro Myslivecký spolek. Jakým způsobem máme spolku peníze poslat? Máme uzavřít veřejnoprávní smlouvu nebo existuje jiný způsob. Nepožadujeme od myslivců vyúčtování, protože veškeré podklady už máme.

Uvádíte, dotace je určená pro Myslivecký spolek, pokud to tak s krajem máte ve smlouvě nastaveno, že oni jsou příjemce a vy jen zprostředkovatel, tak pak je to průtokový transfer (podle ČÚS je průtokový transfer "transfer, u kterého jeho poskytovatel určil příjemce a výši transferu, a účetní jednotka nemá možnost ovlivnit jeho výši ani příjemce a je povinna jej poskytnout příjemci"). Pak byste přijetí účtovala (předpokládám, že je neinvestiční) 231 ÚZ přidělený krajem pol. 4122/375 a přeposlání 375/231 ÚZ přidělený krajem odpa 3429 pol. 5222. Pokud to tak není a příjemcem jste vy, tak to zaúčtujete jako dotaci přidělenou vám (na účet 672) a spolku jí pak musíte dále poskytnout (572) - pokud nepožadujete vyúčtování, šel by i dar, ale v tomto případě pozor na podmínky dotace, zda by to tak šlo, že náklady vynaloží oni a ne vy jako příjemce a jakou formou jim to můžete poskytnout - to byste si pak měli raději dohodnout s krajem. Ale asi to bude spíš ta průtoková...

22/9 2017 Mikroregion-cestovné- Prosíme o pomoc čitatele!

Mikroregion v rámci OP Zaměstnanost "pořádá" pracovní cestu do jedné země EU. OP to umožňuje s tím, že se jedná o vyslání cílové skupiny. S účastníky nebudou uzavřeny žádné dohody o prac.činnosti nebo provedení práce - vlastní zaměstnance nemá. Je možné vyplatit cestovné dle platné vyhlášky? Pokud ano, pak může být souhrnný cestovní doklad (všichni budou mít stejné údaje) s vyplacením na bankovní účty zúčastněných (DSO nemá hotovostní pokladnu).

Omlouvám se, není to účetní dotaz, ale myslím, že jestli to nejsou vaši zaměstnanci, nemůžete jim vyplatit cestovné podle vyhlášky. Nárok na cestovné jako náhradu výdajů v souvislosti s výkonem práce upravuje zákoník práce, ve kterém je i v § 189 zmocnění k vydání vyhlášky, která aktualizuje sazby. Nicměné tyto sazby jsou určeny pro vypočítání cestovného zaměstnanci, - když s nimi nemáte uzavřen pracovněprávní vztah, tak to podle mě nejde "zákonně" využít. Můžete jim to asi jako výdaj v rámci OP nějak nahradit, ale nevím jak, aby to bylo dobře. Nevím ani jestli jsem to dobře pochopila. Jestli jste jako mikroregion dostali z OP Zaměstanost dotaci na nějaký projekt, tak pokud v rámci toho projektu pro vás někdo něco dělá, měli byste s ním pracovněprávní vztah podle mě uzavřít. Ale samozřejmě nevím okolnosti, tak neumím lépe poradit. Hodně účetních z obcí bere časopis Mzdová účetní, tam máte k předplatnému tři dotazy zdarma (i z oblasti personálního práva), ale raději bych se zeptala asi přímo poskytovatele dotace, jak náklady vyčíslit, aby vám je pak uznali.

Na druhou stranu, když využijete vyhlášku podpůrně, abyste alespoň nějak stanovili sazby, pokud nic jiného v pravidlech k dotaci není, tak je to asi také nejjistější postup. Nechám zveřejněno, jestli nám někdo neporadí. 

22/9 2017 Válečný hrob - pomník

Z důvodu žádosti o dotaci potřebuji zařadit do majetku válečný hrob - pomník (uctění památky padlých a nezvěstných). Odpovědi, které jsem k tomuto tématu našla, jsou rozcházející. Není známa pořizovací cena, oceněn bude určitě 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. A nyní se ptám na správné zařazení válečného hrobu (021x032)? Dle mého se jedná o stavbu, ale dle vyhlášky 410/2009 nesplňuje definici stavby, jelikož se podle mého názoru nejedná o nemovitou kulturní památku, která by myslím měla být zapsaná v seznamu kulturních nemovitých památek nebo není nutné být zapsáno?

Pokud se budeme striktně držet účetních předpisů, tak by pomník, jelikož je to stavba, patřil každopádně na účet 021. A to buď prostě jako každá jiná stavba nebo jako nemovitá kulturní památka. Za kulturní památku prohlašuje stavbu ministerstvo kultury a pak je vedena v seznamu nemovitých kulturních památek (MonumNet). Na účet 032 podle vyhlášky obsahově patří "movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci, a to včetně souborů tohoto majetku."  Z tohoto důvodu to kontroloři chtějí účtovat na účet 021. I když jsme se vyjadřovali v tom smyslu, že stavby tohoto druhu mají neprodukční charakter a proto by spíše měly být evidovány na účtu 032, doporučujeme raději, abyste s nimi neměli spory, striktně se držet předpisů a neúčtovat to na účet 032, ale na účet 021 jako stavbu - tou bezesporu je, je umístěn pevně a trvale, bez ohledu na to, zda to je kulturní památka nebo ne.

Co se týče ocenění, tam to naopak není úplně jednoznačně pro ocenění 1 Kč. Podíváme-li se do zákona o účetnictví, lze toto ocenění využít pro "kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1 Kč". Církevní stavba to není (využíváme u kaplí, kostelů, popř. nějakých křížků), pokud to tedy není kulturní památka viz výše, tak ho nemůžete ocenit 1 Kč, ale musíte RPC. Co vím, tak pomníky opravdu kulturní památky spíše nejsou,  ale závazně by vám to mělo sdělit MK, zda to je nebo není kulturní památka, muselo by to ale určitě podle mě být v tom seznamu.

Závěr: Doporučuji zařadit pomník jako vícenález zápisem 021/401 v RPC ( z dotazu předpoklad, že to není kulturní památka).

22/9 2017 Prodej bytové jednotky

Naše městská část už léta rozprodává bytové jednotky. Smlouva zní: "Předmětem převodu dle této smlouvy je jednotka č.XY, která je součástí pozemku parc. č. XX, nabyvatel se zavazuje uhradit za převod vlastnického práva k jednotce kupní cenu ve výši, která je určená znalcem atd.". A v této etapě je ještě dohodnutá sleva ve výši 5%. My celá léta prodeje účtujeme pouze na účet 646. Letošní rok nám bylo kontrolory vytknuto, že neúčtujeme ještě na účet 647 - výnosy z prodeje pozemků, když ve znaleckém posudku je rozdělena cena na bytovou jednotku a podíl na pozemku. Argument, že hlavním předmětem prodeje je "převod vlastnického práva k bytové jednotce", nebyl akceptován. Chceme se tedy zeptat na Váš názor, protože zatím každá kontrolní skupina, která přezkoumávala hospodaření vyhodnotila účtování prodejů bytových jednotek jako správné. Z majetkové evidence samozřejmě vyřazujeme zvlášť bytovou jednotku a zvlášť poměrnou část pozemku.

Když je to prodej stavby společně s pozemkem, tak se většinou volí převažující výnos (v praxi), tedy výnosový účet podle té části, která má větší hodnotu. Je ale pravda, že se to tak dělá především tehdy, když nemáme ve smlouvě jednotlivé kupní ceny rozepsané. Pokud máte info o jednotlivých výnosech a není tedy pro vás tato informace "drahá", tak na tom "trvat" můžou, účetně je to tak pak nejsprávněji a argument proč to tak nedělat moc není. To opravdu jen tehdy, když byste info o výnosech jednotlivě neměli, pak by se dalo argumentovat, že je informace nákladná vůči tomu co přinese (ve své podstatě nic, výnos to je tak nebo tak). Z hlediska OZ je sice stavba součástí pozemku, z hlediska obsahového vymezení účtů ale, pokud to lze, by se měly oddělit "výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků" (646)  a výnosy z prodeje pozemků (647). Záleží na vás, jak se k tomu postavíte, ale hlavně kdyby takto striktně přistupovali zákonodárci k vytváření účetních předpisů, tak by se toto vůbec řešit nemuselo...Toto neplatí pro RS, tam se volí položka 6121, rozdělovat na 6121 6130 se nemusí dle legendy RS k těmto položkám. 

22/9 2017 rekonstrukce kulturní památky

Požádali jsme o dotaci na rekonstrukci a restaurování válečného pomníku u ministerstva obrany. Žádost byla podána jako investiční, ale teď si nevím rady jak zaúčtovat, když výše zmíněný pomník máme v majetku na 032 za 1,- Kč. Částka rekonstrukce pomníku činí 398 000,- Kč.(316 000,- činí dotace).

V prvé řadě nemohu posoudit, zda je dobře, že je dotace investiční, nicméně budu předpokládat, že ano. Pak se jedná o TZ pomníku vedeného na účtu 032 v ocenění 1 Kč. Zrovna dnes jsem odpovídala dotaz ohledně evidence a ocenění válečného pomníku s doporučením, že mj. i kvůli kontrolorům raději evidovat jako stavbu na účtu 021. Jestli to necháte na účtu 032 nebo přeúčtujete na účet 021, kam to obsahově patří,  je na Vás, ale pokud to kontrolorům doposud nevadilo, tak to nevadí, když jste ho měla v ocenění 1 Kč, tak stejně není co odpisovat. Teď by jim ale mohlo vadit, že se nebude majetek odpisovat, když provedete TZ. Ono je to tak, když provedete TZ majetku vedeného na účtu 032, patří to také na účet 032. Pokud je to ale nemovitá kulturní památka (zapsaná v monumnetu) nebo církevní stavba v ocenění 1 Kč, tak jejich TZ správně patří na účet 021. Asi bych to ve vašem případě raději převedla na účet 021, není to problém, když je to za 1 Kč, tzn. jen zápisem 021/032, nemusíte ani dopočítávat odpisy, když je to oceněné takto. A TZ pak taky bude patřit na účet 021, ale pod samostatným inventárním číslem jako "TZ pomníku oceněného 1 Kč".

21/9 2017 Reprefond

Starosta má schválený reprefond (pouze paragraf 6112 částku Kč 30.000,-, ne na položky). Z reprefondu byl pořízen dárkový balíček - dar k životnímu jubileu místního faráře. Musí být poskytnutí tohoto daru schváleno radou nebo stačí, že má starosta schválený reprefond a z něj může hradit cokoliv. Pravidla ani směrnici pro nakládání s reprefondem nemáme.

Moc nechápu, jak to máte nastaveno. Jestli zastupitelstvo jen schválilo, že starosta může čerpat z § 6112 na repre až do výše 30 tis. Kč, stejně je potřeba z hlediska rozpočtu paragraf § 6112 rozepsat na jednotlivé položky (v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb.). Nevím jak ten reprefond řešíte v rozpočtu, resp. v jeho rozpisu, možná máte § 6112 celý schválen jako závazný ukazatel a v rozpisu jste jej rozdělili na jednotlivé položky. Pak, pokud v něm položka 5194 pro věcné dary není, je to změna rozpisu rozpočtu. Pokud byste měli jako závazný ukazatel jednotlivé položky (což moc kvůli pracnosti neodporučujeme), a položku 5194 byste tam s § 6112 neměli, popřípadě by na ní nebyl dostatek prostředků, je potřeba provést RO. Předně doporučuji mít reprefond řádně vyčleněn v rozpočtu a v jeho rozpisu, musíte k němu mít nějaké položky, i když zastupitelstvo schválí limit pro celý paragraf, musíte ho mít v rozpočtu (jeho rozpisu) rozepsán. Není problém vyčlenit nějaký konkétní paragraf pro reprefond, i když na něj účtujete i jiné výdaje, tak to, že slouží pro reprefond je možné v rozpočtu oddělit např. použitím org, nebo alespoň právě konkrétní položkou - určit jasně pravidla jeho čerpání, např. tedy na věcné dary a v rozpočtu pak tedy bude "vidět" § 6112 pol. 5194 - reprefond. A dostáváme k tomu, že nemáte nastavena pravidla nakládání s fondem, to není dobře, peněžnímu fondu obce je třeba schválit zastupitelstvem statut - pravidla fondu, kde se uvede jeho tvorba a čerpání. Pravděpodobně vám však jde spíše jen o limit na repre a nejedná se o peněžní fond, ale i tak je dobré schválit , co bude povážováno za repre výdaje - dávají se často na položku 5175 Pohoštění, tj. spíše drobné občerstvení, než dary pro někoho, ty by určitě měly být v kompetenci rady. 

Ke schvalování poskytnutí daru - i když máte schválený fond na dary (určitě ale dořešte jeho statut), měli byste je jednotlivě schvalovat podle příjemců. Zastupitelstvo schvaluje poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 tis. Kč, pokud jsou do 20 tis. Kč (jedné FO nebo PO v jednom roce), pak rada, kde není rada, tam starosta.

21/9 2017 stavební pozemky - DPH a sítě

Naše obec a soukromá osoba ( neplátce DPH) vlastní stavební pozemky , které spolu sousedí. Na tyto pozemky bude zpracována studie včetně inženýrských sítí. Oba vlastníci se dohodli, že si při prodeji nebudou konkurovat a m2 budou prodávat za stejnou cenu např. 1 200,-Kč ( cena bude přesně stanovena s ohledem na výstavu inž. sítí). Chtěli bychom, aby dodavatelé , kteří budou provádět výstavu inž. sítí ( plyn, el. přípojky, kanalizaci, vodu ) fakturovali náklady poměrnou částí každému investorovi zvlášť, dle procentního podílů celkových rozloh pozemků uvedených ve společné studii. Při prodeji pozemků bych chtěla rozdělit celkovou částku 1 200,- Kč ( uvádím na příkladu u 1 m2) na základ 991,73 Kč a 21 % DPH 208,27 Kč. Při odvodu DPH bych uplatnila odpočet za výstavbu inženýrských sítí fakturovaných obci. Na výstavbě veřejného osvětlení a komunikace se budou podílet také oba investoři tam bych DPH při odpočtu neuplatňovala. Myslíte, že by to takto bylo možné? Jsme zatím v přípravné fázi, ale já bych chtěla mít o účtování jasnou představu.

Rozdělení ceny pozemku - ano souhlasím  -takto je to správně - je to stavební pozemek 21% a oddaňuji směrem dolů.

Sítě - já si nejsme jist, zda je praktické, aby se to fakturovalo v poměrné výši na soukromého investora a na obec (poměr plochy). Tady jde o to, že to asi budete potřebovat dostat do hodnoty majetku (respektive nějak majetkově převést mezi tím soukromníkem a obcí). Asi se nechcete stát podílovými spoluvlastníky vodovodu. Prvotně bych řeba uvažoval s variantou, že vše se vyfakturuje na obec a soukromý investor bude povinen podíl profinancovat tak, že poskytne nějakou formu příspěvku (daru ...) na tyto sítě. Berte to prosím jako námět - neznám podrobnosti, ale myslím si, že toto by mohlo mnohé řešit. Tato varianta by také umožnila uplatnění odpočtu DPH například z celé kanalizace - totiž pokud by bylo fakturováno částečně na obec a částečně na neplátce, tak si to neplátce neodpočte a byť to následně třeba bezúplatně na obec převede, tak DPH již bude fakticky ztraceno.

Jinak z hlediska odpočtu DPH - jak jsme již informovali na stránkách a dávali k tomu vyjádření - MF i GFŘ trvá na tom, že u výstavby sítí není úzká vazba na převod pozemků s DPH - tedy, že třeba u komunikací a VO není možný odpočet, u plynu, vody a kanalizace ano - samozřejmě pokud jsou tyto stavby používány ke zdaňované ekonomické činnosti (sá je provozuji a vybírám vodné či stočné, jejich pronájem s DPH ...).ZN

21/9 2017 Cedule podomní prodej.

Obec plánuje zakoupit 4 ks plechových uvítacích cedulí s textem zákaz podomního prodeje v celkové částce 17908,- Kč (to je 4477,- Kč/kus). Jedna bude připevněna na stěně autobusové čekárny, další budou na kovových sloupcích zaražených do země. Prosím o radu, jak cedule zaúčtovat a na jaký paragraf výdaj zařadit (účet 028, položka 5137, § např. 3699) nebo jinak?

Můžete se rozhodnout, není to významná pořizovací cena, záleží i na materiálu, z jakého jsou vyrobeny. Buď je můžete účtovat jako materiál (účet 501, odpa by šel 3699, pol. 5139) s tím, že nemají životnost déle než jeden rok. Pokud byste je chtěli vést jako majetek, tak by cedule na zastávce mohla být DDHM (lze jí sundat a dát jinam), ty na sloupcích už by ale mohly být spíš stavby, záleží, jako "moc" by byly upevněny, pokud by byly také přemístitelné, šlo by je evidovat také jako DDHM. Ve vašem případě bych spíše doporučovala dát to do spotřeby, argumenty (životnost, cena) by pro to byly.

21/9 2017 Dotace IROP

Dobrý den paní inženýrko, už je mi skoro trapné zatěžovat Vás dotazem ohledně investičních a neinvestičních nákladů u dotací, protože už jste to v dotazech řešila mockrát, ale potřebuji se ujistit, že jsem postupovala správně, protože mi postup při uplatnění „kouzelné věty“ hlava nebere. Naše obec podala v roce 2016 žádost o dotaci na IROP na pořízení hasičské cisterny – vše vyřizovala pražská firma. Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi v září 2016. V roce 2016 jsem k tomuto projektu zaplatila dvě faktury (studie proveditelnosti a výběrové řízení) a účtovala jsem na pořízení investice SU 042. V červnu 2017 byla cisterna hotova, zaplatila jsem fakturu (opět SU 042) a zavedla do majetku. A v tu chvíli jsem zjistila, že mám problém, protože mě ani ve snu nenapadlo, že firma požádala o dotaci investiční jen na cisternu a na studii proveditelnosti a výběrové řízení žádala o dotaci neinvestiční. Požádala jsem tedy firmu, aby se zeptali na IROPU, jestli by nebylo ještě možné změnit dotaci pouze na investiční, bohužel za celé prázdniny se na IROPu nenašel nikdo, kdo by odpověděl a my museli koncem srpna už podat žádost o platbu. Tak jsem využila vaši „kouzelnou větu“ a k datu 31.7. jsem obě faktury z roku 2016 přeúčtovala (-042MD/518MD), napsala si komentář k dokladu, vytiskla účtování akce a poslala s Žádostí o platbu na IROP. Ke kartě majetku jsem zaúčtovala pouze investiční část dotace. No a pak jsem si napsala další opravný doklad s komentářem, že „S ohledem na názor poskytovatele a z důvodu dodržení účetních předpisů vyhlášky č. 410/2009 Sb., §55 byla navýšena pořizovací cena hasičské cisterny o náklady na studii proveditelnosti a výběrové řízení ..“ a zaúčtovala jsem k 31.8. pro změnu zápis -518MD/042MD. Ve výsledku mám tedy v majetku hasičskou cisternu i s náklady za studii proveditelnosti a výběrové řízení, ale dotaci tam mám pouze investiční. Je to takto v pořádku – ještě jednou se omlouvám, ale přijde mi to naprosto účtování k ničemu. A ještě bych měla jeden dotaz k této akci – v Obecných pravidlech pro žadatele jsem se dočetla, že po dobu udržitelnosti projektu je nutné evidovat v oddělené účetní evidenci provozní příjmy a výdaje, které přímo souvisí s akcí (výdaje na opravu a údržbu majetku pořízeného z dotace). Já u všech účtů souvisejících s akcí používala org. 9200. Znamená to tedy, že po celou dobu udržitelnosti budu pokračovat stejně? Například – vymění mi na cisterně pneumatiky a já zaúčtuji 511MD, org.9200/231D, par.5512,pol.5171, org. 9200? Občas nevím, jestli jsem se zbláznila já nebo někdo tam nahoře.

Ona ta "kouzelná věta" se používá mj. také proto, že v podmínkách dotace je často uvedeno, že máte účtovat v souladu s účetními předpisy. Tedy to, že jste "chybně" určili druh dotace je jedna věc, to, že pak ale budete v rozporu s účetními předpisy, je věc druhá. Abyste dodrželi obě dvě podmínky, tak právě lze využít toto, tzn. nejprve to zaúčtovat v souladu s druhem dotace a pak se přiznat, že se to udělalo špatně a přeúčtovat tak, aby to nebylo v rozporu. Pro argumentaci je samozřejmě lepší situace, kdy tento rozpor způsobí poskytovatel, kdy on sám určí neinvestiční dotaci na něco, co ale patří do ceny majetku. Tady jste si to způsobili "sami" , i tak si ale myslím, že vám nikdo hlavu neutrhne a můžete to použít. Zkuste v podmínkách najít to, co uvádím na začátku - že máte dodržovat účetní předpisy, pak to můžete při případném problému použít. Ale upozorňuji, že nějaké riziko tam je, když nemůžete argumentovat chybou u nich, ale je to chyba z vaší strany (resp. ze strany firmy, co to za vás vyřizovala).

K tomu druhému - ano org bude dostačující, ale je to tedy něco, co oni nevymyslí, aby vám to ještě ztížili...ale znám to, některá města musí dávat i vývoz košů a úklid sněhu a čištění náměstí odděleně pro prokázání služeb k udržitelnosti, poprvé jsme to opravdu společně obrečeli, pak jsme požádali dodavatelské firmy o oddělené vyúčtování a vedeme tak všechny náklady, které chtěli po udržitelnost sledovat...

20/9 2017 !!! důležité směna pozemku a DPH

Město (plátce DPH) na základě směnné smlouvy směňuje pozemek s fyzickou osobou. Cena ve směnné smlouvě není uvedena, směňují se metry za metry bez dalšího finančního vypořádání. Pozemek v majetku města má hodnotu 30 tisíc Kč. Na směňované pozemky byl vyhotoven znalecký posudek, ze kterého vyplývá, že hodnota směňovaného pozemku od města je 150 tisíc Kč a hodnota směňovaného pozemku od fyzické osoby je 140 tisíc Kč. Z posudku vyplývá, že se jedná v obou případech o směnu orné půdy a současně, že oba pozemky jsou dle územního plánu určené k zastavění. Dle ÚP se tedy jedná o převod stavebního pozemku. Z jaké částky by mělo bý odvedeno DPH?

Prvotně zdůrazňuji, že považuji tuto situaci za velice nešťastnou - rozhodně všem doporučuji do smlouvy uvést, že si obě strany cení pozemky třeba na 140 tis. Kč a tím si jasně definovat základnu daně. Když to neuděláte, jsou výsledkem vždy komplikace.

Když jste to ale již neudělali (a zvažte, zda by to nešlo ještě nějak dodělat) a držíte posudek na cenu obvyklou, tak dle mého názoru bych měl základ daně stanovit ve výši hodnoty, kterou nabývám jako protihodnotu za moje zdanitelné plnění - vycházím z textace §36 odst. 1. Tedy pokud převádím věc a nabudu za to hodnotu 140 tis. Kč, tak ta se stává základem daně (oddaňuji směrem dolů).

Ale moc prosím - od další směny - cenu vyjádřete do smlouvy. ZN