Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

18/4 2018 Vratka NIV dotace

V loňském roce jsme obdrželi neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury na opravu kulturní památky. Příjem jsem účtovala 231/374 ve výši 1.000.000,-. K 31.12.2017 pak dohadu ve výši uznatelných nákladů roku 2017 tj. 388/672 755.963,20. Letos v lednu proběhlo závěrečné vyúčtování podle kterého jsem zaúčtovala 346/388 a 374/346 755.963,20 Kč. Dne 6.2.2018 byla vrácena nevyčerpána dotace, ale ve výši 244.037,- Kč, účtovala jsem 374/231. Takže jsem vrátili o 0,20 Kč víc než jsme měli dle závěrečného vyúčtování. Na účtu 374 mám teď -0,20 Kč. Jak mám o 0,20 Kč účtovat?

Dostali jste o těch dvacet haléřů nižší dotaci, nikoliv původně dohadovaných 755963,20 Kč, ale jen 755963 Kč, rozdíl 0,20 Kč proto zúčtujte jako snížení výnosu z dotace zápisem 672 MD/374 D. Lze zaúčtovat i jen jako rozdíl ze zaokrouhlení na 549, ale nevím, zda děláte PAP, myslím že ano, tak aby vám souhlasily vazby. Otázkou je, zda jste měli vrátit přeplatek takto zaokrouhlený, když vyúčtování bylo na haléře, ale to asi nemá smysl řešit, z MK by se ozvali, kdyby byl nějaký problém.

18/4 2018 Ukončení smlouvy - sankce

Prostřednictvím společnosti (na základě smlouvy o zastupování a plné moci) se obec zapojila do aukce energií (plynu) . Protože však zprostředkovatelská firma včas nepodala výpověď stávající smlouvy, byla jí při závěrečném vyúčtování záloh dodávky plynu od končícího dodavatele naúčtována také pokuta za nedodržení smluvních podmínek, kterou však následně obci uhradí právě zprostředkovatelská firma. Prosím o kontrolu zaúčtování: Náklady dle došlé faktury za plyn celá DAL: 321, k tomu MD: 502 a MD: 541 (a vyúčt. záloh: DAL: 314, MD 321). K tomu předpis pohledávky: MD: 377 DAL: 649. Je nutné platbu od zprostředkovatele účtovat do výnosů nebo lze dobropisovat z uhrazených nákladů a smluvní pokutu zahrnout do nákladů na plyn? Jaké položky RS použít? při výdeji obce 5909 a při příjmu pak 2324?

Můžete to zaúčtovat jako přefakturaci kompenzačně. Příjetí faktury od bývalého dodavatele energie ve výši pokuty  311 MD/321 D, úhrada s pol. 5191. Zaplacení firmou 231 pol. 5191 minus D/311 D. V logice náhrady výdaje.

18/4 2018 Pověřenec GDPR a příspěvek na školní výlet

1. Obec podepsala smlouvu s DSO (Mikroregion) o poskytování funkce Pověřence GDPR. Funkci Pověřence bude vykonávat osoba zajištěná DSO a odměna za tuto funkci se bude platit DSO. Jak budeme, prosím,účtovat tuto odměnu ? Bude to i v tomto případě 518/321 a 6171-5169 ? 2. Škola požádala zřizovatele-obec o úhradu autobusu a asi i občerstvení a vstupného za školní výlet. Mohla by obec v tomto případě proplatit faktury vystavené na obec a případně paragony z pokladny s tím, že by obec byla spolupořadatel ? A zaúčtovala bych 3117 – 5169, 5175 atd … Nebo obec musí poslat peníze na účet školy a škola z nich proplatí faktury vystavené na školu a paragony ? Jak by se účtoval tento druhý případ , když položka 5240 je zrušena ? (Prosím o celé účtování) Může tento příspěvek schválit starosta bez zastupitelstva? Bude se jednat cca o 10.000,- Kč. Ještě mě napadlo, zda by se toto dalo uhradit z provozního příspěvku, který obec poslala škole ? Myslím si, že ne, neboť příspěvek by měl být určen na provoz školy ...

1. Ano, je to poskytnutí služby, účtujte, jak navrhujete.

2. Můžete určitě schválit spolupořadatelství a účtovat to jako své náklady podle jejich druhu, pak je ale vhodnější zvolit odpa podle účelu - výlet, tedy např 3900, nebo 3429 Zájmová činnost a rekreace nebo nejlépe 3421 Využití volného času dětí a mládeže.. Nebo jim můžete navýšit  provozní příspěvek zápisem 572/231 odpa 3117 pol. 5331, škola toto může platit i jako svoje náklady. 

18/4 2018 Vklad majetku = akcie

Vložili jme do Vak majetek, který byl oceněn ZP. V této hodnotě Vak upsaly akcie obci. Dooprávkuji majetek za 1. čtvrt., oprávky zaúčtuji - 551/081 vyřadím majetek 081/021 a rozdíl mezi 021 a 081 mám zaúčtovat na 069- ale nevím, proti jakému účtu? a mám použít účet 043?

Vklad se oceňuje pořizovací cenou, což je ZC vkládaného majetku.

Účtuje se takto: ve výši zůstatkové ceny: 043 MD/ 368 D a při předání 368 MD/ 081 D a vyřazení majetku 081 MD/ 021 ve výši vstupní ceny. Pak zařazení dle zápisu do OR 0690 (odhaduji) MD/ 043 D. Pozor - opravdu se vklad oceňuje pořizovací cenou, neřídíme se ZP vkladu pro ocenění u společnosti, ocenění se může a často se i liší. A je to tak správně. 

18/4 2018 Bezúplatný převod majetku města s transferem na PO

Město pořídilo mobilní klece na kola do škol. Na jejich pořízení získalo dar. Po zařazení do majetku města jsme začali movitý majetek odpisovat a rozpouštět transfer (dar) do výnosů (403/672). Nyní rozhodlo zastupitelstvo o bezúplatném převodu klecí do majetku škol, příspěvkových organizací města. Nemůžeme nikde dohledat, co s nerozpuštěným transferem. Má se při vyřazení majetku doúčtovat jeho rozpuštění? Jedná se o 3 klece za 270 tis. Kč, dar byl 50 tis. Kč.

Transfer předáte v jeho nerozpuštěné výši také PO a oni budou pokračovat v jeho rozpouštění. Zápis předání u vás bude tedy takto: 082 MD ve výši oprávek, 403 MD v ZC dotace (nerozpuštěná výše, co zbyla na účtu 403 z původní hodnoty 50 tis. Kč), zbytek 401 MD/022 D. PO naberou opačnými zápisy a od následujícího měsíce začnou odpisovat a rozpouštět zbytek transferu. Vy zaúčtujte odpisy a rozpouštění ještě v měsíci vyřazení.  Jestli to předáváte více PO, tak vy můžete vyřadit takto jedním zápisem, oni si ale musí poměrově rozdělit mezi sebe zůstatek transferu, když byl na tři klece, tak jednoduše děleno třemi.  

17/4 2018 Hospodářská činnost pošta partner, vodovod a kanallizace

Dobrý den, potřebuji poradit ohledně hospodářské činnosti. Obec provozovala vodovod a kanalizaci, jsme plátci DPH, ale oficiálně hospodářská činnnost vedena nebyla - vše se vedlo v rámci jednoho bankovního účtu a v rámci rozpočtové skladby. Začátkem tohoto roku zastupitelstvo rozhodlo, že si vezmeme Poštu Partner a v únoru se nechal pro obec udělat živnostenský list na Poštu Partner. U této příležitosti udělali živnostenský list i na ten vodovod a kanalizaci. Jak je to s hospodářskou činností? Nevím jak do toho. Vodovod, kanalizaci i poštu partner máme i narozpočtovanou v rozpočtu na paragrafech 2411, 2310 a 2321.To bych musela převést mimo rozpočet? Případně jak? Peníze co mám na tom paragrafu bych pak převedla na ten nový účet? Musíme vůbec zřídit zvláštní bankovní účet? A pokud ano stačí jeden na obě činnosti, nebo musí mít každá činnost účet zvlášť? Nebo to mohu vést nějak v rámci jednoho stávajícího účtu? Analytiku 5xx a 6xx mám v účtovém rozvrhu připravenou. Ale co dál musím ještě udělat? Pošta partner začala 3.dubna. Mám jet hospodářskou činnost až po zřízení účtů nebo od 3. dubna nebo ji mám přeúčtovat už od toho února( v místnosti pošty probíhalo hodně oprav)? Kde bych se o téhle problematice mohla dočíst více? Děkuji.

To, že máte ŽL, není nutnou podmínkou k vedení VHČ, to by muselo opravdu ZO schválit jako VHČ, resp. podnikatelskou činnost. Pošta partner se zpravidla vede na cizích prostředcích, to není jakoby vaše činnost, vaše je jen odměna za vedení. Myslím, že klidně můžete nechat vodoh. činnost v hlavní činnosti jako dosud. Opravdu vydání ŽL ještě neznamená, že se činnost dělá za účelem zisku, což u obou činností u obcí opravdu se ziskem není.  

Jinak - na VHČ se opravdu vede na účtu 241 mimo rozpočet, může být jen jeden účet 241 pro více činností, převod se děje jen jako převody mezi účty, lepší je začít od nového roku - je to změna metody. 

17/4 2018 Dotace na auto SDH

Obec obdržela rozhodnutí od GŘ HZS 14.3. zaúčtovala jsem 915/999 450 tis. dotace přišla 16.3. 231 UZ 14984 pol. 4216 /374 a odúčtováno 999/915 s UZ, a nyní nevím jestli mám hned zaúčtovat 346/403 Závěrečná zpráva má být do 30.4. tu jsem už poslala. Až přijde avízo, že je vše v pořádku, tak zaúčtuji 374/346. Auto jsme uhradili 998 tis. a zařadili 21.12.2017. Žádost byla podaná už v roce 2017 a dotace přislíbená. Ale bohužel do konce roku se to nestihlo.

Pozor na to, že ÚZ se dává jen u příjmu a výdaje, zpravidla na účtu 231, u ostatních syntetických účtů (915,999,346 atd.) je vhodné pro oddělení používat org, může to být stejné číslo jako ÚZ, když vám ho program dovolí pětimístný, jen se v účetní větě nepíše do kolonky ÚZ, ale org nebo orj. Doporučuji zaúčtovat do dubna dohadu dotace zápisem 388/403 a můžete začít dotaci rozpouštět. Až vám potvrdí závěrečnou zprávu, teprve potom zaúčtujete oba vyúčtovací zápisy, tedy 346/388 a 374/346. Nevím co myslíte tím, že dotace byla vloni přislíbená, možná jste pak měla dohadu dělat k datu zařazení auta, ale spíš asi ne, když rozhodnutí poslali až teď, tak jste měli asi jen nějaký příslib, který ale není dostatečným podkladem, k dohadě to chce nějaký závazný dokument - rozhodnutí nebo smlouvu. Ohledně zařazení 403 na kartu majetku - když se jedná o dotaci až po zařazení majetku do užívání, je možné i počkat na skutečnou výši dotace a až ji budete znát přesně, tak dát na kartu, tj. zaúčtovat po závěrečném vypořádání akce (MV vám to pošle v tabulce jako dokument) 346 MD/ 403 D a zúčtovat zálohu 374/346. Takže teď zatím neúčtujte nic, počkejte na schválení ZVA. 

17/4 2018 Dotace ceny vodného

Dobrý den, máme s vodohospodářskou společností uzavřenu smlouvu o pronájmu vodovodu. Každý rok nám vyplatí nájemné, z kterého odvedeme DPH.Dále je zde uvedeno, že obec se zavazuje uhradit spol. dotaci k ceně v ceně xx za každý fakturovaný m3. Po vyúčtování nám spol. vyúčtuje spotřebu za každý fakturovaný m3 za všechny občany. Účtuji to jako doplatek vody, tzn. 502/231(2310 5151) s nárokem na odpočet DPH -chápáno, že obec doplácí část ceny za občany. Nyní jsem se však setkala s názorem účtování jako o dotaci 572/231 (2310 5213) . Prosím, poraďte, co je správně.

Takže v tomto případě jsou rozhodně bez nároku na odpočet DPH - nemáte to  ke své ekonomické činnosti, to pouze dotujete jiné subjekty. Jinak charakter dotace k ceně to má, rozhodně bychom účtovali na 572, nikoliv 518 - to není služba pro obec. ZN

17/4 2018 ! Dotace IROP

Dobrý den, obec obdržela dotaci z IROP na rozšíření mateřské školy. Část dotace je investiční a část neinvestiční, 85 % z EU, 5 % z SR, 10 % vlastní zdroje. Žádost o dotaci nám dělala firma. Tato firma dala do neinvestičních nákladů náklady na studii proveditelnosti a výběrová řízení. Před obdržením Rozhodnutí o dotaci jsem měla toto zaúčtováno na účtu 042, po obdržení registrace jsem přeúčtovala na účet 518. Nejvíce mě zaráží, že náklady na herní prvky, nábytek, výukové prvky, gastro zařízení kuchyně jsou ve studii proveditelnosti a v rozhodnutí o dotaci jako investiční a nyní přemýšlím jak zaúčtovat. Gastro vybavení, zde bych co je pevně zabudováno dala na účet 042 (umyvadlo, vodovodní baterie, oplachová sprcha, podlahová vpusť, parapetní deska na výdejní okénko). Na účet 022 - myčka nádobí, změkčovač vody k myčce nádobí, chladící stůl , multifunkční pánev + příslušenství , elektrický sporák, nerezová skříň, konvektomat + příslušenství, kuchyňský robot, chladící stůl, výdejní stůl + výde. vyhřívaná lázeň - u všeho cena vyšší než 40 000,- Kč. Ale jak zaúčtovat mycí stůl s dřezem, nerezový regál na uskladnění provozního nádobí, nerez mycí stůl s dřezem, nerezová pojízdná nádoba s víkem na odpadky, tyčový mixér - cena za kus nižší než 40 000,- Kč. Stejné je to i herních prvků - pořizovací cena jednotlivých kusů od 657 - 8 347,- Kč (stavebnice, aplikace na zeď, věž z dřevěných stěn, hrací stěna, mikroskop, ribstol, žíněnka, houpačka, mazlíček rozkládací, podnos na hry, podložka na hry, barevný kruh - firma zařadila jako investiční náklad. Stejné je to i u nábytku - cena jednotlivých kusů se pohybuje od 620,- Kč do 21 074,- Kč (masivní pracovní stůl, dětské židle, nastavitelný stůl, molitanové lehátko, šatní skříň, skříňová sestava, úložný prostor na lůžkoviny - firma zařadila jako investiční náklad. Jediné možné řešení bude asi udělat jednotlivé soubory a účtovat na 022, ale nejsem si jistá jak ty soubory rozdělit.

K té studii a VŘ, zadejte do vyhledávače dotazů "kouzelná věta" a pročtěte si dotazy. Ve vašem případě, kdy jste to špatně nastavili vy, nikoliv poskytovatel, je to sporné. Podmínkou dotace bývá, že máte dodržovat účetní předpisy, což ale nedodržíte, protože náklady na výběrové řízení mají jít do ceny investice (popřípadě poměrnou částí, jestli je část neinvestiční). U té studie by se  možná dalo vyhodnotit jí jako neinvestici, ale to záleží na okolnostech. Pokud sloužila k rozhodování, zda investici provést a nebylo o investici v době jejího pořizování ještě rozhodnuto, dala by se účtovat do nákladů. Druhou podmínkou je, že byste měli dodržet podmínku zařazení nákladů v souladu se schválenou dotací na investiční a neinvestiční část. Pročtěte si ty dotazy s kouzelnou větou a zvažte, jakou z podmínek "porušíte".

Ohledně pořízení vybavení, tam vám opravdu nezbývá než z toho účelově udělat soubory majetku. Ptáte se, jak to rozdělit - měli byste tak, aby jednotlivý soubor byl alespoň trochu funkčně propojen. Nezařazovat tedy do souboru zařízení kuchyně s hračkami, ale jinak můžete zvlášť soubor kuchyně, hračky (ty např. lze i podle místností), nábytek lze také podle výukových místností. Jinak můžete postupovat tak, jak uvádíte. Po době udržitelnosti by šlo soubor rozdělit na jednotlivé věci pro snažší oceňování a inventarizaci.

Pro ostatní - kdo to čte - ten dotaz na soubory je hodně častý, dávají dotaci investiční na vybavení chemického kabinetu (jednotlivé baňky a zkumavky se pak dávají do souboru - nevadí že jsou i za 100 Kč, stačí že v celkovém součtu dosáhnou 40 tis. Kč), taktéž i mapy v zeměpisném kabinetu apod. Ty soubory jsou pak opravdu evidenčně problémové - bylo by lepší začít jednat o neinvestiční dotaci na tato vybavení - seznámit s tím dotační manažery a firmy, co dotace zajišťují, aby vám nekomplikovali život chybnými žádostmi - zkuste ostatní na to dát pozor včas, pokud jen trochu můžete. Vysvětlete vašim starostům, že je potřeba se s vámi o dotacích bavit - vždy bude mít větší průšvih, když dotaci bude muset vracet než když ji nesežene :o) (Jinými slovy - vyhrožujte, vyhrožujte - ať můžete dotace v rozdělení na investice a neinvestice připravit, účastnit se přípravy, ušetříte tím starosti především sobě i starostovi :o), nic ve zlém. 

Pak ještě - stane se, že dotace je první rok hrazena jen ze SR a podíl EU nastoupí až v dalších letech, i v těchto případech značíme nástrojem 107 a zdrojem 1, i když za celý rok (jeden) nebude žádný podíl EU - ale v celé akci bude. 

16/4 2018 Koupaliště

Město vlastní koupaliště, vybíráme vstupné s DPH. Nyní budeme stavět nové převlékárny zhruba za 2 mil. Můžeme uplatnit nárok na odpočet?

Tak jak to popisujete, tak by měl být plný nárok na odpočet DPH. Ty převlékárny tam budou sloužit k dosažení zdaňovaných příjmů. ZN

16/4 2018 Kauce SÚS

Potřebovala bych moc prosím poradit s účtováním kauce za uložení kanalizace do vozovky. Zaplatili jsme SÚS 230 tis. s tím, že po kolaudaci nám vrátí 50% a pokud bude vše v pořádku, po uplynutí záruční lhůty (tuším 6 let) mělo by nám být vráceno zbylých 50%. Zaúčtovala jsem na 052 (je to správně?) ale nevím, jakou položku. Asi bych volila 8901. Také bych se chtěla jak to bude, co se týká časového rozlišení? Má se to rozlišovat? Pokud ano, jak?

Složená jistina je vaše pohledávka, jelikož je dlouhodobá, patří na účet 469, RS odpa 2321 pol. 5189. Položka 8901 se používá pro příjem jistiny, když jí někdo skládá vám, tak jiná položka není určena, výdajová je ale dle RS 5189. Na účet 052 se v tomto případě neúčtuje, protože nepořizujete majetek, kde byste skládali jistinu, která by se pak započetla do kupní ceny.

16/4 2018 transfer TJ s vyúčtováním

V r. 2017 schválilo ZO transfer TJ s vyúčtováním TJ do 31.1.2018 140.000,--. K 31.12.2017 jsem zaúčtovala 572/389 ve výši 140.000,-.K 31.1.2018 předložila TJ vyúčtování na částku 117.945,-- a proto jsem odúčtovala dohadu 389/345 140 tis. a zaúčtovala 345/373 ve výši 117.945,--. Zbývající částka činí Kč 22.055,-- (nyní na 373). Zastupitelstvo schválilo, že ji nemusí TJ vracet a že se o tuto částku poníží schválený rozpočet na r. 2018 , který činí Kč 150.000,--. Prosím o celé zaúčtování v letošním roce a o kontrolu již zaúčtovaného. Smlouva ještě není, ale chci být připravena, asi bude lepší dát vyúčtování do konce roku, ne?

Zápis 389/345 zaúčtujte také ve výši vypořádání, tedy ve výši 117 945 Kč a rozdíl od dohady 22 055 Kč zúčtujte zápisem 389 MD/572 D, protože jste vloni zaúčtovala do nákladů více než vyčerpali, musíte o to letošní náklady ponížit (není to významná částka, proto na stejném nákladovém účtu a není třeba pro opravu volit účet 408 - v případě dohady se ani na 408 neúčtuje). Jinak máte účtováno dobře. Když ZO rozhodlo takto, nechte peníze na účtu 373 a vyúčtujte je až spolu s letos poslanými prostředky. Nemusí předkládat kompletní vyúčtování do konce roku, záleží, jak se s nimi dohodnete, zda by ho byli schopni doložit, pokud ne, stačí, když vám do termínu roční závěrky dají info o vyčerpané výši dotace, abyste pro příště zaúčtovali dohadu ve správné výši a následně doloží potřebné podklady k provedení vyúčtování. Lze to však řešit i tak jako nadále, dohada je dohada a i kdyby byl rozdíl významný, tak v případě dohady se na 408 neřeší. 

16/4 2018 příspěvek na obchod

Máme v obci obchod, na jehož provoz se rozhodlo zastupitelstvo obce přispět, abychom ho zde vůbec udrželi. Můžeme postupovat na základě darovací smlouvy, kterou schválí zast. obce, ve které by bylo uvedeno např. že za rok 2018 bude celkem vyplaceno 120.000 Kč, s tím, že bude poukazováno na účet např. měsíčně 10.000 Kč nebo musí být vyplacena celá částka naráz? Lze vůbec "použít" darovací smlouvu nebo musíme postupovat v režimu dotace a následně vyúčtovávat? A prosím také o kompletní účtování §, položka.

Z hlediska daně OSVČ - bude danit jak dar, tak dotaci. Ale je zde dotace určitě vhodnější. Účel bude podnikání - tedy pro příjemce to bude součást jeho klasických zdaňovaných příjmů (ať již fyzické podnikající osoby nebo právnické osoby).

Pokud bude dar - lze ho dávat postupně, to není problém  a bude se účtovat jen 572 MD/ 345 D a 345 MD/ 231 odpa např. 2141 a pol. 5212 (dotace OSVČ - nepíšete, kdo obchod provozuje, tak OSVČ jen odhaduji). 

V případě, že dáte dotaci s vyúčtováním, tak poslané bude záloha 373 MD/ 231 2141 5212 D, dohada ke konci roku 572/389 a po vypořádání - zúčtování dohady:  389/345 a zúčtování zálohy: 345/373 a případně doplatek 345/231 nebo vratka 231/373.

13/4 2018 Rozpočtové provizorium

Obec má schváleno rozpočtové provizorium ve znění : V době platnosti rozpočtového provizoria nesmí měsíční výdaje přesáhnout 1/12 rozpočtovaných výdajů z předešlého roku. Obec bude provádět úhradu započatých investičních akcí a příspěvek na provoz mateřské školy. Chceme se zeptat kdy se jedná o započatou investiční akci. Náš případ: V roce 2017 jsme na tuto akci zpracovali projekt, provedli výběrové řízení, profil zadavatele, zaplatili 3 faktury. v roce 2017 nám bylo vydáno stavební povolení a Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Smlouvu s dodavatelem máme uzavřenou od 2.1.2018. Můžeme tuto akci považovat za započatou už v roce 2017.

To určitě můžete. Jen zvažte ten text provizoria, již 1/12 takto nedoporučujeme, jedná se o to, že může dojít v lednu a případně i v únoru před schválením rozpočtu k různým výdajům, kde se nedá 1/12 dodržet - údržba komunikací v zimě, doplatky energií...Stačí schválit ve výši upraveného rozpočtu loňského roku a případně schválené investiční akce... 

13/4 2018 výměna serveru

Jak účtovat výměnu serveru v hodnotě 92 202,-Kč. Účtovala jsem na 022 a pol 6125. Zasekla jsem se na kategorizaci majetku. Nic serveru podobného jsem nenašla. Nebo mám účtovat jako opravu?

Také je potřeba vyřadit starý a zařadit nový. Zavedení na účet 022 je dobře. Kategorizace např. : 26.20.14 v UOS I