Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

2/10 2018 Pronájem rozlučkové místnosti na hřbitově

Pronajímáme rozlučkovou místnost na hřbitově pohřební službě, která zde cca 3x ročně zajistí pohřeb a my chceme nájemné 300 Kč za obřad. Jakou mám dát sazbu DPH ? Já bych dala 21 %, ale provozovatel pohřební služby tvrdí, že 15 %.

Já si myslím, že těch 15% je na místě - totiž aby to bylo na sníženou sazbu, tak by to mělo zapadat jednak do kódu a dále do popisu. Přitom se jedná podle přílohy o CZ-CPA  96.03 (slovní popis  Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata)  a když se podívám do číselníku CZ-CPA, tak je tam 96.03.12, které obsahuje také "poskytování pohřebních síní". Takže za mne 15%. ZN

1/10 2018 DPH faktura z EU

Obdrželi jsme fakturu z Polska za dodání plechové garáže pro hasiče - nebudu nárokovat DPH. Dodavatel je polský, faktura je v Kč, uvedena cena brutto 28340,- Kč a sazba 23% DPH. Z toho usuzuji, že dodavatel je plátcem DPH. Nevím, zda to jeho NIP je DIČ? Předpokládám, že bych ze zmíněných 28340,- Kč měla vypočítat a odvést 21% DPH + do ř. 3 přiznání?

Já bych k tomu měl následující poznámky:

a) NIP je skutečně polské DIČ - přitom by mělo začínat PL a následovat číslice. Odkaz k tomuto v rámci EU je následující - třeba to může posloužit:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A9_identifika%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo

b) teď je ale potřeba říci si, jak je to s DPH - na faktuře by totiž nemělo být polské DPH (23% je polská základní sazba), plnění by mělo být od polské daně osvobozeno s tím, že jej skutečně prodaníte v ČR. Na faktuře by oni měli mít uvedeno naše DIČ (na ně to zase zahrnout do svého souhrnného hlášení, které by se provázalo s naším kontrolním hlášením). Pokud náhodou ten polský subjekt odvedl polskou daň - tedy těch 28 340 Kč je včetně DPH 23%, tak je to špatně, protože daň by se zaplatila jak v Polsku, tak i v ČR - v takovém případě byste měli trvat na provedení opravy, poskytnout vaše DIČ a  požadovat, aby fakturovali bez polské daně s tím, že to prodaníte v ČR - s tím, že ten postup je naprosto správný - ř. 3 přiznání, 21% DPH.

1/10 2018 ! příspěvek od občanů-DPH

Město zajišťuje pro své občany dopravu autobusem s možností nákupu v obchodním centru asi 12 km od našeho města. Město hradí fakturu za dopravu a občané přispívají malou částkou na tento autobus do pokladny města. Jde mi o DPH z přijaté částky od občanů. Musí se DPH odvádět? a podle jakého §...

Váš pohled musí být naprosto opačný - nehledáme, podle kterého § se to má zdanit, ale podle čeho se to případně zdanit nemá (my nemáme § na to, podle čeho zdanit třeba věcné břemeno nebo prodej párku, my máme jen ustanovení, co nezdanit... a potom nám již z toho vypadne, že zbytek zdaníme).

Prvotně si musíte říci, zda to má charakter poskytnutí služby za úplatu (je to poskytnutí přepravní služby za nějakou platbu) - tady si myslím, že to tuto charakteristiku splňovat bude.

K této první otázce jen poznamenávám, může být tady jen zajímavá záležitost, co je to hranice "symboličnosti" - pokud by totiž byla úplata natolik symbolická, že by se již ani nedalo mluvit o platbě za službu, potom by to bylo mimo DPH. Nicméně neřeknu Vám, kde leží ta hranice symboličnosti - máme jen judikát ESD na prodej nemovitosti za 10% nákladové ceny a v rámci tohoto judikátu je konstatováno, že se jedná o dodání za úplatu (na druhou stranu máme judikát ESD na provozování školního autobusu - kde kromě jiných problémových znaků byl také režim, že inkaso činilo cca 3% nákladů - zde to již nebylo vyhodnoceno jako úplata - nicméně těch problémových znaků bylo více). Já budu předpokládat, že inkaso je sice nižší než nákladová cena, ale nejste v takové symboličnosti, aby to nebylo vnímáno jako "úplata za plnění".

Teď jdu na další krok - mohl by to být výkon veřejné správy? Dle mého názoru nikoliv - zajišťování takovéto dopravy není záležitostí obcím nějak speciálně svěřenou ....

Teď se dostáváme k další možnosti, která by mohla umožnit toto plnění nezdaňovat - nemohlo by se jednat o "přeúčtování" podle §36 odst. 11? Já se obávám, že opět nikoliv (ale zdůrazňuji ono slovo "domnívám se", neboť nevím vůbec, jak je služba ve vašem městě konkrétně poskytována). Prvotně je zde problém s oním jednáním jménem a na účet (asi doprava není objednávána jménem těch jednotlivých lidí) - nicméně pokud toto nebudu brát v potaz a vezmu tu charakteristiku "rozšířeně", tak jak s ní pracuje informace MFČR, tak dle mého názoru stejně narazím.  Předpokládám, že lidé platí nějakou fixní částku - třeba si vymyslím 15 Kč - tedy pokud jede jeden člověk, vybere se 15 kč, pokud 20 lidí, vybere se 300 Kč ... - to rozhodně není znakem přeúčtování nějakých konkrétních nákladů. Je možné, že ve vašem případě je to jinak, ale spíše předpokládám, že nikoliv.

Dále by byla ještě možnost, že by to od daně bylo osvobozeno - tedy hledám §51 a následující - nicméně tady mohu ubezpečit, že osvobození nenajdete.

Takže když to takto projdete, tak vám z toho vypadne, že je to na odvod DPH (protože to splňuje charakteristiku poskytnutí služby a nenajdu ustanovení, podle kterého by se DPH nemělo odvádět). Jak jsem rozebral výše, tento závěr by neplatil, pokud:

- by platba od lidí byla natolik symbolická, že by ji ani nebylo možné považovat za platbu za uskutečněnou přepravu (přitom nějaké limity z judikatury jsem uvedl výše)

- případně by šlo použít ustanovení o přeúčtování (nicméně tady předpokládám, že to nebude možné - vysvětlil jsem výše). 

27/9 2018 Ev.číslo DD - faktury ČEZ

Zjistila jsem, že u zálohových i vyúčtovacích faktur, má ČEZ jiný VS a jiné ev.číslo DD. Já jsem doposud v kontrolním hlášení měla VS na faktuře = ev.číslo DD. Z FÚ se nikdo neozval, že mám chybu v kontrolním hlášení. Mnohé kolegyně to mají jako já. Nevím tedy co je správné. Zda uvádět z faktury ČEZu ev.číslo DD, nebo pokračovat jako dosud.

Do KH dáváme číslo daňového dokladu. Někteří dodavatelé to tak mají - uvádějí číslo DD pro KH a jiný v.s.. (typicky např. Česká pošta a.s.) V.s. dáváme pro spárování. Programy většinou umožňují dvojí značení při zápisu fa. Mělo by se opravdu dát to, co je evidenčním číslem dokladu pro správné vyplnění KH. 

24/9 2018 Daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016

Obec koupila byt v jiném městě i okrese... Dnes mě přišla výzva k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016. Domnívala jsem se, že obce jsou od této daně i podání přiznání osvobozeny..., ale v zákoně jsem se dočetla, že jen na území obce? Pokud tomu tak je, chtěla bych se zeptat jaký je další postup, tedy podání přiznání a platba daně, samozřejmě bude asi vyměřena pokuta...mohli byste poradit? Mám náhradní lhůtu 15 dnů.

FÚ to má dobře, obec musí platit daň z nemovitých věcí, pokud vlastní nemovitost na území jiné obce. Takže ano, musíte udělat přiznání, zaplatit daň - odpa např. 3612, pol. 5362 - daň bude pak bude ze strany FÚ převedena obci, na jejímž katastru je byt. Náklad je to účet 532. Penále by mělo být na stejnou položku jako daň, účet 542. Zpracování přiznání k dani z nemovitosti není až tak těžké, zkuste sama, navedou vás pokyny k vyplnění. 

7/9 2018 Sazba daně

Obec buduje chodník pro pěší. Součástí vybudování chodníku (z důvodu kolaudace) je částečné zvednutí střechy rodinného domu občana obce. S jakou sazbou DPH má být zvednutí střechy obci fakturováno? Děkuji.

Já si mylsím, že v 15% - stavební úprava je prováděna na rodinném domě a byť souvisí s budováním chodníku, tak klíčové je, že se jedná o úpravu RD - tedy je splněna podmínka §48 odst. 1 zákona o DPH.

3/9 2018 DČOV a odečet DPH

Zda si při stavbě nových domácích čistíren odpadních vod můžeme uplatnit odečet DPH?? V obci máme vybudovanou splaškovou kanalizaci, ale toto se jedná o 68 ks nových DČOV ve 12 osadách naší obce, které budou postaveny na pozemcích jednotlivých vlastníků a nebudou spojeny v jeden celek, přesto dle dotačních podmínek musí být po dobu 10-ti let v majetku obce! Po dobu 10 let bude obec hradit pravděpodobně provoz, povinné vzorky, mimozáruční opravy....Stočné vybírat od občanů nelze, dle zákona o vodovodech a kanalizacích, ale nějakou úplatu ano - jak poplatek od občanů nazvat a s jakou sazbou DPH, aby šlo o ekonomickou činnost a mohli jsme si odečet DPH uplatňovat?? jen ze stavby se jedná o DPH v hodnotě 2 mil Kč, další náklady vzniknou v průběhu 10-ti let. Děkuji mnohokrát za odpověď, pokud píši zmatečně prosím o info na email, dotaz doplním. Hezký den

Já bohužel neznám dotační podmínky - neumím ani to, co se v daném případě od lidí může a nemůže vybírat (v jaké výši).

Předpokládám, že to bude něco jako "odměna za zajištění likvidace odpadních vod" - z hlediska sazby byste se měli vejít do režimu 15% (patří sem odvádění a čištění odpadních vod a jen poznamenávám, že je zde nyní návrh změny zákona, který by v průběhu 2019 znamenal změnu sazby na 10%).

Teď k možným odpočtům DPH z investice - řeknu to obecně - aby byl nárok na odpočet DPH, musíte prokázat, že danou věc používáte k dosahování zdaňovaných příjmů - tedy to něco, co budete vybírat, že je zdaňovaným příjmem a výstavba DČOV je podmínkou pro toto inkaso. Nebudu zastírat, že mohou nastat diskuse s možností odpočtu, pokud by bylo třeba v dotačních podmínkách nastaveno, že od lidí je možné vybírat pouze úplatu maximálně ve výši provozních nákladů (či jejich části) a že do úplaty vůbec nemůže být zahrnuto opotřebení majetku - já to jen uvádím jako příklad, kdy již může vzniknout spor nad tím, zda je skutečně nárok na odpočet DPH (opakuji - může to vyvolávat spory ... - ne že to jednoznačně nejde).

Tak se moc omlouvám, ale dokud nevyjasníte, co přesně budete vybírat, jak se to vypočte, tak na to ani nemám moc názor (co bych dělal). ZN

29/6 2018 DPH a tenisové kurty

Jsme obec - plátce DPH. Nájemné fakturujeme jako osvobozené od DPH. Teď jsme začali opravovat tenisové kurty, které budeme také pronajímat (zřejmě občanům za mírný poplatek). Je nějaká možnost, jak si na vstupu uplatnit DPH?

Podle mne se ta možnost limitně bude blížit nule. Poskytnutí kurtů za poplatek je bráno jako poskytnutí sportoviště - tedy osvobozeno od DPH a díky tomu bez nároku na odpočet daně.

Abychom se mohli nějak bavit o odpočtu DPH, muselo by dojít třeba k následujícímu:

- kurty byste začali pronajímat nějaké osobě (plátci DPH) s DPH, který by zde začal provozovat svoji činnost - poskytování kurtů

- na částečný odpočet DPH byste se mohli dostat v situaci, když byste to také kromě osvobozených pronájmů pro tenis začali poskytovat i pro jiné účely třeba ve formě nějakého krátkodobého pronájmu (třeba pro firemní párty ...) - potom bychom se mohli dostat do koeficientu. Mohla by také pomoci reklama umístěná a vázaná na daných kurtech. Já ale nevím, zda máte koeficient, který by v tomto znamenal pro vás nějaký smysl.

29/6 2018 směna pozemků a obrat k DPH

Prosím Vás o informaci k DPH. Obec není plátcem DPH....Máme uzavřenou směnnou smlouvu na pozemky (nejedná se o stavební pozemky) se státním podnikem a jelikož obecní pozemky mají vyšší hodnotu, bude státní podnik doplácet přes 600.000,-Kč. Nevíme, zda se tento doplatek ze směnné smlouvy počítá do obratu, či nikoliv a my tak nepřesáhli hranici 1 miliónu a případně nespadli do DPH.

Prodej dlouhodobém majetku se nepočítá do obratu k registraci, dtto ani směna.  §4a odst. 2 zákona o DPH.

27/6 2018 PDP a záloha

Budujeme vodovodní přípojku a teď mi přišla faktura - daňový doklad s DUZP 22.6. 2018 na částku 300 000,00 Kč s tím, že se jedná o zálohu a daň odvede zákazník. Mám odvést DPH již z této zálohy nebo až z konečné faktury? Děkuji

V režimu PDP se DPH ze zálohy neodvádí, až z konečné fa. Je tedy nezbytné kontaktovat v tomto dodavatele - pokud je to skutečně záloha a ne dílčí plnění, aby to určitě nezahrnoval do kontrolního hlášení - jinak pokud to tam byť nesprávně uvede, počítejte s tím, že vás za nějakou dobu bude kontaktovat FÚ s upozorněním, že je tady něco špatně a vy budete muset reagovat tak, že to máte dobře (respektive dodavatel to má chybně). Proto je lepší dohodnout se hned - skutečně je to tak, že ze záloh na plnění v PDP se DPH neodvádí.

26/6 2018 DPH - faktura ze Slovenska

Město obdrželo fakturu ze Slovenska za dodání stojanů na kola ve výši 11045,--Kč. Na faktuře je uvedeno: Oslobodené od DPH. Jsme plátci DPH. Musím tedy odvést daň FÚ. V přiznání bude uvedeno na řádku č. 3 ? Na kterém řádku bude uvedeno v kontrolním hlášení ?

Ano - musíte to prodanit - je to pořízení zboží z jiného členského státu. Sazba DPH by byla 21%. V přiznání to přijde do ř. 3 a v kontrolním hlášení to jde na ř. A.2.

26/6 2018 Vodovod a DPH

Dobrý den,měla bych dotaz ohledně nároku odpočtu daně v případě, kdy my jako obec vlastníme vodovod, ale na základě Smlouvy o provozování a pachtu vodovodu a kanalizace” jej provozuje místní společnost s.r.o. Ta také přijímá platby za vodné od občanů a platí obci čtvrtletně nájem za vodovod vč. DPH. 1.Obec chce nyní místní vodárnu napojit na jímku, která dále povede vodu do nádrže (místní koupaliště). Tímto se rozšiřuje místní vodovod, je to tak? 2. případ, co se týká vodovodu, je obnova starého vodovodu a vybudování vodní nádrže (rybníček), která bude napojena na obnovený vodovod. Žádné následné příjmy mít obec nebude. Můžete mi tedy poradit, zda nám dodavatel prací a materiálu bude fakturovat částky s daní a zda budeme či nebudeme mít nárok na odpočet daně. Nebo nám musí dodavatel účtovat práce s PDP a my budeme odvádět daň? Předem děkuji za odpověď.

Já se domnívám, že odpověď musíte hledat v tom, zda to, co se vybuduje, bude zahrnuto do nájemní smlouvy jako předmět pronájmu (pronájem s DPH umožňující odpočet DPH). Tady samozřejmě připomínám, že aby to mohlo být pronajato s DPH, musí to tomu s. r. o. sloužit k ekonomické činnosti - tedy musíme vysvětlit, že toto je stavba nezbytná k dosahování jeho zdaňovaných příjmů.

Když toto splníme, můžeme uvažovat o odpočtu DPH. Pokud ne (třeba neprokážeme, že tyto stavby jsou zahrnuty do pachtovní smlouvy), potom logicky nemůžeme uplatnit odpočet DPH. No a podle toho také budete řešit, zda dodavatel to má fakturovat v PDP (pokud prokážete, že je to součást pachtu) nebo mimo PDP (pokud to neprokážete).

Více k tomu asi napsat nejde - já samozřejmě nejsem technik, abych posoudil, zda dané stavby jsou nezybtné k provozování vodovodu ...(či  nikoliv).

15/6 2018 Prodej pozemku

Obec prodává stavební pozemek společnosti ČEZ, na kterém je umístěna trafostanice ve vlastnictví ČEZ. Bude prodej pozemku podléhat DPH.

Tady jste v situaci, že na pozemku je stavba trafostanice a předpokládám, že to je zamýšleným účelem využití daného pozemku. Za těchto okolností by pozemek měl být ve funkčním celku se stavbou trafostanice a pokud tato nesplňuje charakteristiku novostavby (tedy je starší 5 let ..), potom by se mělo jednat o osvobození podle §56 odst. 3 zákona o DPH. Pokud by to byla novostavba, tak by zde bylo zdanění.

Tím, že ČEZ je plátcem DPH, který si daň případně odečte, tak byste v případě, že se nejedná o novostavbu trafostanice, také mohli bez nějakých problémů aplikovat §56 odst. 5 - tedy vyfakturovat to po dohodě s ČEZ v režimu PDP (někdo to v těchto případech takto dělá, aby si "ušetřil" dokazování ...)ZN

15/6 2018 Náklady po zařazení investice - účetně x daňově

Investiční akce je ukončena a zařazena do majetku. Následně vzniknou po zařazení ještě náklady, které mají charakter služby (např. monitoring ukončené akce, finanční analýzy, závěrečné zprávy a závěrečná vyúčtování s poskytovateli dotací, archivace apod).- provedení na základě smluvního vztahu. Účetně již 518, ale daňově? Podle Fú, pokud tato služba souvisí se zařazeným majetkem, pak vyloučit z DPPO účet 518 a navýšit vstupní cenu majetku pro daňové účely o částku služby a v nákladech se daňově objeví až v odpisech. Pokud takto nepostupujeme, pak musíme prokázat, že služba, přestože se týkala stavby, tak s ní přímo nesouvisela. Jak správně specifikovat, které následné služby z pohledu Fú souvisí a nesouvisí s majetkem, tedy které si můžeme v příjmovce uplatnit a které nemůžeme? Máte prosím podobnou zkušenost? Já jsem se dosud s tímto názorem nesetkala, náklady po zařazení šly vždy již do služeb, jak účetně, tak daňově do nákladů. Děkuji.

Já s tímto osobní zkušenost nemám - z nějaké diskuse s finanční správou. Nicméně nemyslím si, že u nákladů, které popisujete, by tyto měly nutně vstupovat do pořizovací hodnoty majetku - zkusím vysvětlit důvody - respektive je mám dva (a vycházím z toho, že uvádíte případy nákladů na zajištění financování):

a) koncept určení pořizovací hodnoty vychází v daních z příjmů z účetního nastavení pořizovací ceny (s nějakými výjimkami v oblasti snižování vstupní ceny o přijaté dotace ...) - viz §29 odst. 1 písm. a) a odkaz pod čarou na zákon o účetnictví. Tedy pokud pravidla v oblasti účetnictví říkají, že něco jde do pořizovací hodnoty, je to do pořizovací hodnoty i pro daň z příjmů (opakuji - až na nějaké problémové výjimky - dotace, případně otázka TZ mající vlastní definici v zákoně o dani z příjmů ...). My k tomu máme ČÚS 710 a na jeho úplném konci jasně najdeme, že se můžeme rozhodnout, zda náklady na zajištění financování vstoupí či nevstoupí do pořizovací hodnoty (úroky z úvěrů, dotační management ...), případně v jakém rozsahu. Těžko si tedy mohu představit, jak bude finanční správa odůvodňovat, že náklady na zajištění financování (u vás v souvislosti se získáním dotace) musí vstoupit do pořizovací hodnoty - to jdou mimo zákonný rámec vaší svobodné volby

b) i když bych připustil, že náklady na zajištění financování mají jít do pořizovací hodnoty majetku, koncept je obecně takový, že by to měly být náklady vzniklé do okamžiku zařazení do majetku (tedy práce byly provedeny do zařazení). Když si představím nějaké projekty, že se třeba musí u některých  vyhotovovat  po dobu udržitelnosti nějaké monitorovací zprávy z daného projektu, tak toto rozhodně nemohou být ani v nejbujnější fantazii z hlediska účetní teorie náklady upravující vstupní hodnotu majetku.

Raději jen jednu poznámku - pokud by se samozřejmě jednalo o služby, které byly nezbytné k uvedení do provozu (třeba stavební dozor ...) a došlo jen k jejich pozdnímu vyfakturování (až po zařazení do užívání), tak tady samozřejmě vzniká velké diskusní pole - obecně si myslím, že by se toto ělo řešit dohadnou položkou nebo následnou úpravou vstupní ceny, v čemž ale případně mírně brání nešťastně formulovaný bod 4.4. ČÚS 710, který je jako pravidlo  nastaven pouze pro jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a tady bych pochopil, že při jeho striktní aplikaci se dostaneme do konliktu s běžným chápáním finanční správy. Nicméně to není případ nákladů, které uvádíte.ZN

13/6 2018 koupě pozemku DPH

Dobrý den, můj dotaz se týká DPH u koupě pozemku, zastupitelstvo schválilo koupi za cenu 500 tis. Kč. Ve smlouvě je uvedeno: 1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za předmět koupě v celkové výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) (dále jen „kupní cena“). V souladu s § 56 odst. 5 zákona o DPH, se prodávající rozhodl pro uplatnění DPH. Kupující souhlasí se samovyměřením DPH u přijatého daňového dokladu, tj. provede samovyměření z kupní ceny. Specifikace kupní ceny bude uvedena v daňovém dokladu vystaveném prodávajícím. Údaje k pozemku:druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, o výměře 3.166 m2, ve skutečnosti jsou na pozemku zahrádky. Nevím jak s tím samovyměřením myslím, že nemáme nárok na odpočet DPH, pokud bude cena s DPH a nemůže být uplatněn odpočet (samovyměřením), bude se muset chválit vyšší cena za koupi v zastupitelstvu. Lepší asi bude koupit v režimu osvobození od DPH. Děkuji

No pro Vás určitě - je naprostým ekonomickým nesmyslem, abyste pozemky, které by mohly být od DPH osvobozeny, kupovali dobrovolně v režimu PDP a tedy uhradili ještě daň, kterou si asi nemůžete odečíst (předpokládám, že pozemek nemáte ke zdaňovaným plněním). Abyste měli nárok na odpočet, museli byste prokázat, že pozemek využíváte ke zdaňovaným plněním - třeba, že je to v rámci aktivity směřující k tomu, že tam budou stavební parcely, které budete prodávat ...

Jinak z hlediska kupní ceny - ono asi nebude nezbytné schválit vyšší cenu zastupitelstvem (ona právně je kupní cena pořád 500 tis. kč)  - samozřejmě to ale znamená vyšší čerpání rozpočtu o 100 tis. Kč - tedy posuny by šly spíše tímto směrem. Bylo by potom určitě logické informovat zastupitelstvo, že to bude nakonec dražší.