Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

19/10 2018 Vybavovací předměty do bytu

Potřebovala bych ještě poradit se zaúčtováním "vybavovacího zařízení" do nově rekonstruovaných bytů (dříve tam nebylo nic-vše si pořizovali nájemníci na své náklady). Nyní pořizujeme kuchyňské linky, ty účtuji jako součást stavby-zhodnocení na položku 6121. Ale u sporáku, trouby a digestoře? Pokud jsou to vestavné spotřebiče, je to také součást stavby? Volně stojící sporák, který můžeme přesunout zase do jiného bytu, jak už se to dříve stalo, jsme účtovali na 028. Podle podobných dotazů, které jsem našla na vašich stránkách, je to asi špatně. Můžete mi upřesnit, jak je to správně? Děkuji

My si tady pomáháme daňovým pokynem GFŘ D-22, který stanovuje jako součást stavby vybavení spojené se stavebním dílem jako právě sporáky, digestoře, dřezy apod. (umyvadla, záchody...). Má se v úvahu vzít i účel stavby, takže proto u bytů doporučujeme vyhodnocovat kuchyňské linky včetně vestavných spotřebičů jako součást stavby, když pořizujete jinam, např. na obecní úřad, tak už je to spíše samostatná movitá věc ve smyslu, že není nezbytná, aby budova plnila svůj účel.  U bytů se logicky bere, že kuchyňská linka včetně příslušných zařízení je nezbytná pro jejich účel bydlení, toť druhý argument. Pořizuje-li se nově, má se zahrnout do ceny stavby, popř. jako TZ, vyměňuje-li se, pak je to oprava. Daňový pokyn sice není závazný pro účetní evidenci, ale kontroloři z toho většinou vycházejí a je zbytečné stanovovat si nějaká odlišná pravidla, když se máme o co opřít, zvláště v situaci, kdy toto není dostatečně upraveno účetními předpisy. A k jádru dotazu - i "volně přemístitelný" sporák je vhodné takto vyhodnotit a zahrnout do ceny TZ, protože je v pokynu uveden, pro funkci bytu je nezbytný a i když není vestavěný přímo do linky, tak určitou formou je se stavbou spojen - připojen na rozvody elektřiny. Když ho přesunete do jiného bytu v rámci bytového domu, tak se nic neděje, pořád zůstal součást stavby.

17/10 2018 Příspěvková organizace

Obec Ondřejov byla zřizovatelem příspěvkovky - školy, tu zrušila a zůstatky na účtech byly převedeny na obec. Škola se stala samostatným zařízením a jejím zřizovatelem je Svazek obcí, který v mezidobí vznikl a samozřejmě, že obec Ondřejov je jejím členem. Jde mi o to, že je žádoucí a dle mého názoru i správné převézt peníze bývalé příspěvkovky Ondřejova "zpět" do školy. Jak to ale udělat. Může Ondřejov poslat peníze rovnou škole? A pokud ano, na základě čeho a jak se o tom bude účtovat. Nebo je musí nejprve vložit do Svazku obcí jako "mimořádný příspěvek" a ten pak jako zřizovatel peníze rozdělí a i v tomto případě prosím o zaúčtování.

Právním nástupcem je obec, není povinnost předat zůstatky. Jinak samozřejmě je možné obojí, jak dotace svazku, který by měl povinnost škole navýšit příspěvek, tak poslat i dotaci PO - jako cizí PO s položkou 5339 - je to o domluvě mezi vámi, školou a svazkem a mělo by schválit zastupitelstvo. Povinnost převodu zůstatků nové škole však opravdu není. Jsem o tom přesvědčena. 

U svazku obcí by se účtovalo jako o dotaci mezi obcemi - vy 572/349 a 349/231 3113 pol. 5321 a DSO 348/672 a 231 4121 MD/ 348 D. U PO přímo 572/349 a 349/231 3113 5339. 

17/10 2018 Prodej majetku

Vlastníme byt v bytovém domě, který vlastní Společenství pro dům čp. 338. Zastupitelstvo rozhodlo byt prodat stávajícímu nájemci za cenu 600 tis. Kč. Zůstatková účetní cena bytu je 543 tis. Kč. Bytový dům a tedy i byt je z roku 2007. Uzavření kupní smlouvy je podmíněno získání úvěru ze strany kupujícího. Byla uzavřena zástavní smlouva k bytu, právní účinky vkladu smlouvy o zřízení zástavního práva je 19.9.2018. Zároveň byla podepsána kupní smlouva na byt, kde je uvedeno, že kupní cena bude převedena na účet prodávajícího z hypotečního úvěru kupujícího do 15 dnů po provedení zápisu zástavního práva na KÚ. Potom bude podán návrh na vklad kupní smlouvy. Nevím jestli se má už účtovat o vkladu zástavního práva. Přecenění na RH není nutné. Při přijetí kupní ceny DUZP 231/324 ( osvobození DPH). Vklad kupní smlouvy 311/646, 324/311, vyřazení z majetku 553/021. 2. Naše město v rámci mezinárodní spolupráce se zúčastní setkání obcí na Slovensku v Radzovcích. Jedná se o projekt "Jsme doma v Evropě". Výdaje budeme přeúčtovávat obci Radzovce. Jedná se o dopravu autobusem na Slovensko a zpět. Fakturu, kterou uhradíme, přeúčtujeme obci. Nevíme , jak vystavíme fakturu na Slovensko, jak s DPH. Obec Radzovce zahrne náš náklad do vyúčtování prostředků EU. Děkuji

1. Učtujete dobře, z účetního hlediska by se měl zastavený majetek analyticky oddělit, nic jiného k tomu není potřeba. Jestli jste to obratem prodali, pak je to asi celkem zbytečné. Z právního hlediska by to ale asi mělo podléhat schválení ZO, které má v pravomocích schvalování  zastavení nemovitých věcí.

2. Nejsme znalec slovenského zákona - nicméně pokud se dívám dobře, tak v Slovenském zákoně podle §46 odst. 2 je také slovenský úsek přepravy osovobozen od DPH - tedy stejně jako český podle našeho zákona §70 (vázáno na náš úsek dopravy). Takže mi z toho vyplývá, že dopravce by to měl vystavit jako plnění osovobozené od DPH (jak český, tak i slovenský úsek) a u vámi vydané faktury, kterou je provedeno přeúčtování, byste to daní neměli zatížit. -

17/10 2018 Peněžní částka jako historický artefakt

Při příležitosti 100. výročí založení republiky budou do kopule radniční věže vloženy tubusy s artefakty jako odkaz pro budoucí generace. Obsahem bude také peněžní částka ve výši 1888,- Kč. Jednotlivé bankovky a mince budou vždy po 1 kusu od každého druhu (1x 1000,- 1 x 500,- Kč atd.) Prosíme o radu jak tuto částku rozpočtovat a zaúčtovat i z hlediska nákladů.

Dejte na účet 549 a položku 5909 a odpa např. 3900, k tomu něco bližšího asi určitě nenajdeme. Asi jako výdaj z pokladny, že ano? Darem se to označit nedá, dotací také ne, službou ani zbožím, tak volím vše zbytkové. Snad budete souhlasit. Super dotaz, takové mám nejraději :o). 

17/10 2018 účtování o FI, SÚ 052

Město odsouhlasilo zapsanému spolku z dotace poskytnuté spolku ministerstvem technicky zhodnotit majetek(tělocvičnu), který je svěřen městské příspěvkové organizaci.Majetek využívá spolek na základě nájemní smlouvy s PO.Zřizovatel schválil usnesením následující postup-"úhrada nájemného a služeb bude započtena do výše hodnoty TZ pronajímaných NBP"...Po cca 10 letech ("vyčerpání výše TZ proti úhradám nájmů a služeb")spolek městu předá TZ. PO účtuje měsíčně o nájmech a službách na základě odběratelských faktur přes fond investic 416/401 a 052/311. Snažíme se uchopit tento postup - fond investic a provozní náklady, 052 s dalším aktivním účtem. Děkuji.

Když máte zápočet na nájemné a služby, tak musíte předepsat výnos: 311 MD/ 602 , případně nájem 603 D. Pak byste měli mít předepsaný závazek z úhrady TZ (resp. ne vy, ale PO - asi účtuje PO o TZ i o nájmu, když mají svěřený majetek, že ano? Z dotazu to tak vyplývá).  Moc nechápu to účtování přímo o fakturách - to by měl účtovat spolek, když má na to dotaci. Mělo by se jen odsouhlasit TZ,  to předat PO, PO předepsat závazek z TZ zápisem 021 MD/ např. 459 D a pak dělat proti předpisům za nájemné a služby zápočty 459 MD/ 311 D. 

Prosím, nejsem si jistá, zda jsem vše pochopila dobře, kdyžtak se prosím ještě ozvěte a upřesněte, jak jste systém nastavili na iva@obecuctuje.cz. 

Takto - fond investic (jeho čerpání) je vázán na platbu - tedy podle mne u té PO čerpání fondu investic by bylo v okamžiku zápočtu - tedy vždy, jak by se proúčtovalo MD 459/Dal 311 (třeba ten roční nájem), tak by se v této výši udělalo 416/401 - tedy fond by se postupně čerpal na toto v době těch 10 let.

16/10 2018 Dotace na územní studii pro více měst

Město jako jeden žadatel obdrželo Rozhodnutí na dotaci z ministerstva pro místní rozvoj (program 11703) na zpracování územní studie vybraných veřejných prostranství pro lokality našeho města a lokality sousedního městyse (městys sám nemohl žádat). Pro oba subjekty dotace činí 90% a vlastní podíl 10 %. Do dnešního dne jsme si od městyse nevyžádali žádnou zálohu na tuto územní studii. Na dílčí plnění na 1 fázi (kompletní zpracování lokalit městyse) přišla od projektanta první faktura adresovaná na město. Město fakturu zaplatilo a výdaj na územní studii zaúčtovalo na pol. 6119 a ihned tuto částku městysi hodláme přefakturovat. Až nám městys fakturu uhradí, přijmeme prostředky na položku 4221 a městys bude mít výdaj na položce 6341 (čili konsolidace). Tato studie je zatím rozpracovaná a hotová má byt až v únoru v r. 2019. Po té provedeme další platbu a pak zařadíme studii do našeho majetku, neboť dle podmínek dotace to musí po dobu udržitelnosti (5 let) být náš majetek. Po obdržení dotace, která je z ministerstva pro místní rozvoj, zaúčtujeme její příjem na pol. 4216 a 90% z celkových výdajů na územní studii městyse jim odešleme na účet. Jak ale zaúčtujeme tento krok a jak zaúčtuje Městys příjem 90 % dotace, když k tomu nebude mít žádný investiční výdaj ani majetek? A je celkově náš postup účetně v pořádku?

Tak, jak navrhujete, by se to účtovalo, kdyby to byl ve vztahu k poskytovateli dotace částečně průtokový transfer, tedy u části transferu by byl příjemce městys, pak byste příjem ve výši, která by mu náležela, zaúčtovali 231 MD pol. 4216 ÚZ 17968, nástroj 107, zdroj (PP) 1 pro podíl SR, ÚZ 17969, nástroj 107, zdroj 5 pro podíl EU/ 375 D a přeposlání městysi 375 MD/ 231 odpa např. 3639 pol. 6341, značení stejně jako u příjmu dotace, tzn. NZÚZ. U výdaje za studii by pak byla vhodná přefakturace, tzn. fakturu, která by byla za zpracování studie městyse, byste účtovali 311/321 a její úhradu od městyse 231, RS kompenzačně, tzn. pol. 6119 minus D/311 D, zde nikoliv pol. 4121, protože oni vám nedávají dotaci, ale kompenzují vám vaše výdaje.

Ale pozor, podle toho, jak to popisujete, musíte mít celou studii, tedy i tu městyse v majetku, nemůžete jim jí tedy přefakturovat a poslat jim část dotace, jestli jste jediným příjemcem dle podmínek. V tomto případě patří celá studie na účet 041 a následně do majetku a městysi můžete tu jejich část nějakým způsobem předat až po udržitelnosti, tedy nejdříve za 5 let. Stejně i dotace patří celá do vašeho účetnictví na účet 403 a musíte jí rozpouštět do výnosů spolu s odpisy studie. Momentálně tedy v tomto případě nemůžete postupovat tak, jak navrhujete, to by bylo v rozporu s podmínkami dotace, kterou musíte spolu s celým majetkem evidovat vy, nemůžete jí přeposlat městysi. Po těch 5 letech můžete městysi studii darovat, prodat, jak se dohodnete, mohou vám na ní přispět i teď, pak to ale nejde účtovat jako přefakturaci, protože u vás to musí zůstat v majetku, ale lze to koncipovat pouze jako další transfer na její pořízení na účet 403, pol. 4221 a vždy raději ověřit, že je to možné z hlediska podmínek hlavní dotace.

Jestli vám něco nebude jasné, ještě se ozvěte, ale opravdu to podle dotazu vypadá, že sice navrhujete účtování, které by za určité situace špatně nebylo, ale v tomto případě je to opravdu absolutně nevhodné. Samozřejmě může městys studii využívat...(výpůjčka, jiné právo...)

16/10 2018 Ukončení splátkového kalendáře a kontrolní hlášení

Obracím se na Vás s dotazem ohledně ukončení splátkového kalendáře a KH. Obec pronajímá nebytový prostor. Vystavili jsme splátkový kalendář na rok 2018. Nájemné je splatné vždy k poslednímu dni v měsíci a DUZP je 1. v měsíci. Splátkový kalendář přesáhl hodnotu 10.000,-, a tak každý měsíc je hodnota měsíčního nájmu v kontrolním hlášení v A4. V říjnu dojde k ukončení nájemního vztahu. Za říjen bude vypočítána jiná částka za nájem -pouze 10 dní. Tedy bude menší než bylo v původním splátkovém kalendáři. Jiný splátkový kalendář se nevystavuje, částku nájemného za měsíc říjen bychom oznámili pouze dopisem, ale co dělat s kontrolním hlášením? Nájem za říjen bude malý, tedy splátky za 1-10/2018 již nepřesáhnou 10.000,- . 1) Máme nájem za říjen již brát jako zdanitelné plnění do 10.000,- a zařadit do KH A5? 2) A myslím si to dobře, že žádný nový splátkový kalendář vystavovat nebudeme? Bude stačit pouze oznámení o změně jedné (poslední) splátky? Moc děkuji.

Dotkla jste se záležitosti, která nemá jednoznačné řešení - v roce 2017 jsme to dávali za SMO do podnětů k novele DPH - nicméně zatím bez reakce:

Podrobný popis návrhu či podnětu:

 

Podnět popíšeme na příkladu.

Obec pronajímá nemovitost a vystavila splátkový kalendář na celý rok 2017. V dubnu 2017 došlo k ukončení nájemního vztahu – tedy zdanitelná plnění uvedená ve splátkovém kalendáři za období květen – prosinec 2017 již nebudou realizována.

Ze současného znění zákona nevyplývá dle našeho názoru jasný postup – někdo považuje splátkový kalendář za „zneplatněný“, jiný se snaží vystavovat opravné daňové doklady. Domníváme se, že by bylo vhodné situaci v zákoně přímo ošetřit, a to i ve vazbě na množící se dotazy v souvislosti s projektem kontrolních hlášení.

 

Navrhované řešení:

Navrhujeme výslovné ustanovení asi do §31 v tom smyslu, že v případě ukončení nájemního vztahu v průběhu období, na který je splátkový kalendář vystaven, se v rozsahu plnění uskutečněných po ukončení nájemního vztahu považuje daňový doklad za neplatný a nevystavuje se již opravný daňový doklad podle §45.

 

Takže zkusím popsat, co bych udělal já. Nájem za říjen bych již dal do A.5. - s tím, že je to do 10 tis. Kč (pokud to ale zůstane v A.4., tak to ničemu vadit nebude).

Napsal bych něco takového, že s ohledem na ukončení nájmu v říjnu podle dohody .......... se neuskuteční plnění za období 10 - 12/2018 a nájemné za říjen bude účtováno samostatnou fakturou - na to bych vystavil samostatný daňový doklad (aby i druhá strana měla správný daňový doklad na pokrácené říjnové nájemné).

 

16/10 2018 Dotace invenstiční-neinvestiční část

V loňském roce jsme opravovali budovu OÚ a ta má být hrazena z dotace, která má investiční a neinvestiční část. V roce 2017 jsem naúčtovala fakturu na investici 042 MD/ 321 D a 321 MD/231 010/6171 6121D, ale v současné době při předkládání materiálů k vyúčtování dotace jsem se dozvěděla, že tato faktura má být neinvestiční částí dotace. Je možné to nějak v letošním roce opravit?

Je potřeba to účtovat jako opravu nákladů minulého roku, tzn. na ten nákladový účet, na který se mělo účtovat, pravděpodobně 511 MD/042 minus MD, popřípadě 408 MD/042 minus MD, pokud by to byla významná částka - více než 260 tis. Kč nebo více než 0,3 % vašich aktiv netto a v případě použití účtu 408 je potřeba popsat opravu do přílohy. RS už meziročně neopravíte, tím se tedy nezabývejte. ÚZ jste ale  asi použili investiční, ten lze na neinvestiční opravit ručně na dokladech (ÚZ u výdajů nejde do výkazu).

16/10 2018 Moduly účetního programu

Na 018 máme zařazený účetní program, ke kterému jsme postupně během dvou let nakoupili další moduly (DPH, poplatky, spisová služba, majetek apod.). Vždy jsem k tomu základu napočítala cenu různých modulů. Ale nyní jsem se na 018 dostala přes částku 60 tisíc Kč, mám celou 018 přeúčtovat na 013 nebo jak postupovat?

Pořízení nových modulů jste nevyhodnotili správně, u nehmotného majetku neděláme soubory, tzn. každý modul jste při jeho pořízení měla posoudit a vzhledem k tomu, že byl každý pořízen za cenu do 60 tis. Kč, měla jste to účtovat jako podlimitní TZ na účet 518, pol. 5172. Pokud by nějaký modul byl v ocenění nad 60 tis. Kč, jednalo by se o TZ DDNM a to patří v souladu s vyhláškou na účet 019. Ono se zas tolik neděje, protože v nákladech to je, takže teď máte dvě možnosti - buď ty moduly považovat za podlimitní TZ a vyřadit je zápisem 078/018 nebo je považovat za samostatný majetek a na účtu 018 je ponechat, ale rozčlenit je majetkově odděleně na jednotlivé inventární karty. K tomuto vysvětlení -  rozšiřující moduly k účetnímu programu považujeme spíše za rozšíření původního majetku, moduly jsou často funkčně propojeny a mají hodnotu ve vztahu k účetnímu programu, nikoliv už moc samy o sobě. Na druhou stranu např. spisová služba toto už moc nesplňuje, tam by se třeba o samostatném majetku dalo uvažovat více, tak zvažte.

16/10 2018 Dotace MMR

Prosím o kontrolu účtování. 1.V roce 2017 jsme dostali investiční dotaci od MMR. Účtovala jsem takto: Rozhodnutí 915/999, zařazení do majetku 021/042,příjem dotace 231 0710/374, dohada k 31.12.2017 388/403. V roce 2018 k datumu ZVA 346/388 a 374/346. Je to konečné účtování? Kdy se účtuje 403/672? 2. Zastupitelstvo obce v roce 2016 schválilo odměnu členkám kulturnímu a finančního, kontrolního výboru a to roční odměnu ve výši 2 000,-Kč., tzn. že jim má být vyplacena poměrná částka k datumu do 5.10.2018 (ukončení k prvnímu dni voleb do zastupitelstva) a nebo nemají nárok na odměnu?

1. Pozor na to, že příjem dotace (a výdaje ve výši dotace) jste měli značit ÚZ. To je pětimístné číslo dle číselníku účelových znaků, odkaz na něj:

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/ciselnik-ucelovych-znaku

Jestli jste měli dotaci např. z obnovy venkova, z programu 317710, pak je v případě investice ÚZ 17037. Dohadu jste měli účtovat k datu zařazení majetku, dotaci k tomu datu hned připsat na kartu majetku a začít jí rozpouštět od následujícího měsíce spolu s odpisy, toto tedy dodělejte a chybějící rozpouštění dopočítejte za období od měsíce následujícího od zařazení doteď (jednoduše za dobu, kdy odpisujete) a doúčtujte 403/672. K datu přijetí zálohy jste měla i odúčtovat podrozvahu 999/915. Jinak účtujete dobře. Kdy dotaci vyúčtovat záleží na konkrétních okolnostech, opatrnější postup je čekat na reakci na ZVA s tím, že někdy to ale může být i dost dlouho.

2. Zde vás mohu pouze odkázat dál, nejsme na toto odborníci a nejjistější radu vám v tomto může vždy podat jen MV. Problematika odměňování členů komisí rady a výborů ZO, kteří nejsou členy ZO je řešena v metodice MV č. 5.4 od str. 89. Metodiku naleznete zde:

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx

Podívejte se na to, jestli si s něčím i pak nebudete jisti, obraťte se na MV nebo MPSV (v případě odvodů). Můj názor je, že záleží na konkrétním znění usnesení, ale je to každopádně pravomoc ZO dle § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, takže podle mě je i na zastupitelstvu, jaká stanoví pravidla upravující, jak postupovat ve vámi uvedeném případě. Logické by určitě bylo odměnu pokrátit, protože když jim nárok na ní schválili, tak byť je periodicita roční, tak, když z nějakého důvodu funkci vykonávali kratší dobu, měli by mít logicky nárok na odměnu v poměrné výši. Ale je asi vždy jistější mít to tak v ZO schváleno, protože toto je opravdu jeho záležitost.

16/10 2018 Pojistná událost

Zaměstnanec obce rozbil okno u auta občanovi. Nyní přišlo od pojišťovny ukončení pojistné události. Výše škody 6 200,--, spoluúčast (obec) 1 000,--, pojistné plnění 5 200,- Kč. Tato částka již přišla na účet obce. Můžu účtovat příjem 377/649 a 231 3745 2322/377. Výdaj občanovi v celé výši 6 200,-- 549/3745 5199? Musí občan dodat fakturu, kterou platil servisu, nebo stačí dopis od pojišťovny? Ve zprávě od pojišťovny je uvedený jiný člověk dle technického průkazu, než ten, kdo auto užívá. Můžu vyplatit tomu, kdo ho užívá? Děkuji

Účtujete správně, jen výdajová položka je přesnější 5192. Na základě čeho občanovi peníze vyplatíte, záleží na vás, doklad od pojišťovny, kde je škoda vyčíslena, by měla být dostačující, oni událost řešili a faktura byla jedním z podkladů, ale určitě nic nezkazíte, když k tomu přiložíte i fakturu. Ohledně toho, komu vyplatit, jestli je jako poškozený uveden majitel vozidla, což je logické, tak by asi bylo jistější mít na dokladu jako příjemce jeho (osobu, co uvedla pojišťovna). Dejte na to pozor, aby vám nevyčetli, že jste dali peníze neoprávněnému, toto je možná trochu rizikové hlavně pro vás - pro toho, kdo peníze vyplatí.   Spíše bych se držela zprávy od pojišťovny. Bylo by asi dobré, aby alespoň dal plnou moc k převzetí peněz ten vlastník dle TP, zvažte riziko. 

16/10 2018 Zrušení odvodu za PRK a úroky za neoprávněné jednání SD

Dobrý den, v roce 2009 jsme dostali od MMR dotaci na projekt "Oprava poškozených krajnic Tyršovy ulice po přívalových deštích. Po daňové kontrole, která proběhla v 9/2013, dospěl FÚ k rozhodnutí, že jsme porušili rozpočtovou kázeň tím, že jsme "nedodrželi zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace", a tak nám vyměřili odvod za PRK ve výši 1.952.999 Kč. Proti tomu jsme se odvolali a odvolací finanční ředitelství nám odvod snížilo na 488.250 Kč a ve stejné částce nám bylo vyměřeno také penále. Obojí jsme uhradili S rozhodnutím OFŘ jsme se však nesouhlasili, a proto jsme na ně podali žalobu. Krajský soud v Praze letos na jaře rozhodnutí o odvolání zrušil pro nepřezkoumatelnost a vrátil ho k dalšímu řízení. OFŘ proto požádalo SD o doplnění podkladů a následně rozhodlo, že k porušení rozpočtové kázně nedošlo. Od FÚ pro SK nám dorazilo rozhodnutí, že máme přeplatek na dani a na penále ve výši 976.500 Kč. Dále jsme dostali rozhodnutí, že nám náleží úrok z neoprávněného jednání SD ve výši 369.442 Kč. Prosím o kontrolu zaúčtování: Zrušení odvodu za PRK včetně penále: 346 / 649 ... 976.500 Kč Předpis úroků z neoprávn. jednání SD: 346 / 662 ... 369.442 Kč Příjem vratky odvodu z PRK vč. penále: 231 2324 6409 / 346 Příjem úroků z neopr. jedn. SD: 231 2141 6409 / 346

Účtujete naprosto správně, není co dodat :), jen snad že mám velkou radost, že jste vyhráli a že jste se bránili! (Jen 2324 a 2141 jsou položky že ano? )Přemýšlela jsem nad tou položkou 2324, ale nic lepšího jsem nenašla, uvidíme, jestli se někdo neozve, když nevíme s jakou položkou to pošle FÚ, tak nic jiného zatím nelze vymyslet. 

15/10 2018 PDP investiční akce - versus dotace SFŽP IROP

Prosím o specifikaci zaúčtování. 1 ) vystavená faktura od dodavatele = konečné vyúčtování + zádržné na dobu 5 let. Částka k úhradě 1.279.454,03 Kč Rozpis DPH 1.495.073,61 Kč ( naše povinnost PDP 15% ) Zádržné ve výši 215.619,58 Kč. 2 ) právník udělal smlouvu, schválenou zastupitelstvem. z důvodu velkého opoždění předání díla smluvní pokutu, jako pohledávku města vůči firmě ve výši 74.486,43 Kč . Zápočet pohledávky, dle auditorské firmy má být zaúčtován k této fa 321 MD na 311 D. Na jakou částku tedy mají být rozepsány způsobilé a nezpůsobilé výdaje dotace, když nám smluvní pokuta neprojde příjmy, tedy účtem 231. A my dodavateli logicky uhradíme o pohledávku méně na předmětnou fa. Potřebovali bychom detailní rozpis účtování, protože máme takto udělané 4 domy.

V tomto případě kvůli povinnému značení bude potřeba proúčtovat přes RS, tj. k jednomu dni zároveň výdej i příjem.

DPH z PDP musíte však odvést ke dni zdanitelného plnění. 

Pohledávku za smluvní pokutu musíte předepsat 311 MD/ 641 D 

Uděláte zápočet 321 MD/ 311 D -  rozpis s RS viz níže. Pohledávka by měla být splatná. 

Rozdělení způsobilého a nezpůsobilého, případně i podíl EU a vlastní uděláte na výdaje jako kdyby se uhradily. Jen ve výši pohledávky zaúčtujete k jednomu dni: 

321 MD/ 042 + RS + NZUZ + ORG - v rozdělení na způsobilé, nezpůsobilé (bez NZUZ) a případně podíl EU a SR 

a zároveň ke stejnému dni příjem: 231 3612 pol. 2212 (bez NZUZ, bez org k dotaci) / 311 D. 

15/10 2018 Stavební povolení a zrušení stavby

Chtěla bych se zeptat, jak mám účtovat stavební povolení (položku a účet HK). Obec plánovala půdní vestavbu, zažádala o stavební povolení, ale došlo k tomu, že finální verze přestavby se vyšplhala na vysokou částku, takže zastupitelstvo rozhodlo, že k realizaci nedojde, projekt bude odložen na neurčito. Nyní nám však bylo vydáno stavební povolení, které jsme tedy museli zaplatit.

Zaúčtovala bych to jako zmařenou investici na účet 547, odpa účelu stavby, pol. 5365. Bude to tak přesnější než to účtovat na účet 538, odpovídá to více náplni účtu 547, na který patří náklady spojené s rozhodnutím o nerealizaci rozpořizovaného majetku (při troše dobré vůle je však možné i přímo ta 538 :o). 

15/10 2018 přeložka přípojky kNN

Obec v r.2017 zařadila do užívání budovu hasičské zbrojnice vč. nového oplocení. Součástí stavby byla provizorní přípojka kNN. V roce 2018 jsme obdrželi fakturu od stavební firmy na přeložku přípojky kNN do nového oplocení. Ve smlouvě se stavební firmou na stavbu hasičské zbrojnice přeložka přípojky není zakomponována, bylo domluveno přímo na stavbě. Jedná se o související náklad již zařazené stavby nebo o samostatnou stavbu? Původně jsem přemýšlela nad opravou, antoníček je plastový, ale přeložka je pod silnicí a prodlužoval se kabel.

Nejprve k vyhodnocení majetku - související sítě je možné zahrnout do ceny stavby a pořídit to jako jeden funkční celek, je ale vhodnější je vést v majetku samostatně, mj. i kvůli odlišné době životnosti. Stejně tak oplocení.

Protože se ale následně jednalo o přeložku, bylo by nejlepší opravdu ještě dát do stavby. Pokud je to malá částka, šlo by to vzít jako rozdíl od dohady a rovnou shodit na 551. Je to v logice, že se dohada neudělala , ale měla a ta se pak v rozdílu dává na 551. Pokud je to významná částka (což si moc nemyslím), pak lepší přidat ke stavbě a změnit vstupní cenu a opravit zpětně odpisy.