Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

22/5 2018 Platební karta obce

Obec má nově platební kartu ke svému běžnému účtu. Je potřeba vést nějakou evidenci, případně musí být směrnice ? Děkuji.

Určitě je vhodné si směrnicí ošetřit postup účtování plateb kartou a mít i dohody o hmotné odpovědnosti u osob, které je budou používat. Pozor viz níže... Při příjmu - výběru kartou, se to účtuje jako výdaj ze ZBÚ a příjem do pokladny, následně můžete vybranou částku použít na výdaj z pokladny. DUÚP se nastavuje zpravidla datum odepsání platby. U výdaje je pak více možností: Platba kartou je bezhotovostní operace, pohyb se na pokladně nezobrazuje, je možné účtovat výdaj přímo k výpisu ze ZBÚ, ke dni odepsání platby ze ZBÚ, paragon se přiloží rovnou k výpisu, ale je určitě potřeba si to vnitřně upravit. Některé obce výběr kartou účtují i jako pohledávku za zaměstnancem a zúčtují jí v pokladně při předložení paragonu. Je možné účtovat platbu kartou i jako převod do pokladny a v pokladně při předložení paragonu zaúčtovat příjem ze ZBÚ a výdaj z pokladny. Můžete si vybrat, ale musíte si to stanovit směrnicí nebo alespoň pokynem.  

Doplnění: na odpověď nám přišla tato reakce: 

Dobrý den,

reaguji na odpověď k dotazu 22/5 2018 Platební karta obce, konkrétně k Vašemu doporučení mít i dohody o hmotné odpovědnosti u osob, které je budou používat.

Dohodu totiž nelze uzavřít, protože:

Charakteristickým znakem svěřených hodnot, který umožnuje jejich odlišení od ostatních hodnot, je jejich určení pro oběh nebo obrat.

Zde je na místě upozornit, že mezi hodnoty spadající pod dohodu o schodku není možné zahrnout platební kartu. Platební karta totiž nenaplňuje výše uvedený charakteristický znak - sama o sobě není předmětem obratu nebo oběhu a zároveň na ni s ohledem na povahu schodku nemůže žádný schodek vzniknout. (zdroj: https://www.epravo.cz/top/clanky/dohoda-o-odpovednosti-k-ochrane-hodnot-sverenych-zamestnanci-k-vyuctovani-98985.html)

S pozdravem

Tereza Gregorová    

účetní Obec Kladno

V každém případě však, když někomu dáme kartu, tak mu umožňujeme přístup k hotovosti, my se poradíme mezi sebou, jak ošetřit,  ale kdyby někdo, kdo toto bude číst nám sdělil, jak si ošetřuje možnosti platby kartou zaměstnanců, budeme velmi vděčni. 

22/5 2018 oprava 8115

Při rozpisu rozpočtu v lednu jsem omylem splátky úvěru naúčtovala na pol.8115 a ne na 8124. Rozpočet schválený na paragrafy. Můžu opravit + 8115 a -8124? jako změnu rozpisu mezi položkami nebo musí být rozp. opatření?

Je to jen překlep, není to změna rozpočtu ani jeho rozpisu. Můžete to hned sama opravit, jak navrhujete, sice to v programu bude jako rozpočtová změna, popř. změna rozpisu, tak si k tomu jen poznamenejte, že to je jen oprava, aby sedělo na schválený rozpočet, nikoliv změna, nemusí to nikdo schvalovat.

22/5 2018 Majetkové cenné papíry k obchodování

Máme u ČS podílové listy, vedeme na účtu 251. Přecenění aktuální tržní hodnotou účtujeme 564 nebo 664. Při nákupu je na výpisu cena za obstarání, kam jí prosím účtovat?

Při pořízení se související poplatky účtují do ceny investice. Ve vašem případě je to ale již jen běžný provozní poplatek, účtujte jej tedy na účet 569, odpa 6310 pol. 5163. 

Pokud se jedná jen o výpis z majetkového účtu, ne z běžného účtu ke správě CP, tak nejde o platbu za správu v logice nákladu, ale o součást ceny podílových listů, nemělo by se o té platbě účtovat zvlášť, ale jen přecenit přes 564 nebo 664, toto však stačí udělat vždy jen dle posledního výpisu k 31.12. běžného roku, není potřeba účtovat o každém výpisu z majetkového účtu, pokud se počet podílových listů nákupy a prodeji nemění. 

22/5 2018 Věcný dar x úhrada za služby

V minulých letech darovala obec Unín místním dětem ke dni dětí dárkové balíčky, které jsem účtovala na pol.5194 jako věcné dary. Letos se dětem objednal let balonem za 10 000,- Kč. Mohu tento let účtovat také na pol.5194 nebo na pol.5169 jako úhradu za služby.

Věcný dar (543) to není, služba (518) pro vaši spotřebu také ne, poskytujete jim přímou úhradou služby transfer, proto je vhodnější účtovat to na účet 572, pol. 5499. Ale lze také vyhodnotit i jako akci pro děti organizovanou obcí, nevím jak zní fa a jakou formu se ten "let balonem" předal? Pak bychom neměli ani problém s tou službou. 

22/5 2018 tvorba rezervy - plán obnovy

Město tvoří dle plánu financování a obnovy vodohospodářské infrastruktury rezervu. Zřídili jsme nový účet (231), na který jsem převedla určenou částku. Zaúčtovala jsem jako převod mezi účty (konsolidační položky). Nebylo by správnější převést na účet 245? V tom případě na jakou položku rozpočtové skladby?

Není povinnost mít zřízen zvláštní fond, musíte mít zpracován plán obnovy vodohospodářského majetku a každý rok podle tohoto plánu nějaké prostředky na obnovu mít vyčleněny, nemusí být ale ani na zvláštním účtu, stačí evidence v tabulce, jaký byl plán, kolik se skutečně utratilo, kolik se převedlo do dalšího roku. Můžete tedy určitě nechat jak máte - zřízen jen další ZBÚ, není to pořád předpisy upraveno, tzn. pokud máte plán obnovy a postupujete podle něj, je už jedno, jak peníze vyčleníte. Když máte jako další ZBÚ, tak převod na/z něj správně účtujete jako převod mezi ZBÚ, tedy s použitím konsolidačních položek 5345 a 4134, obě s odpa 6330, nerozpočtují se. Možná by však bylo vhodnější, když už zvláštní účet, tak vést jako fond - je účelový, tj. účet 236, ale zde je možné opravdu vše, není postup stále sjednocen. 

22/5 2018 Kupní cena

Chtěla bych se zeptat na kupní smlouvu. Obec vlastní část pozemku, který se schválil prodat. ZO schválilo kupní cenu ve výši 3800,-Kč. Na účet nám ale firma poslala 10000,- Kč. Starostovi řekli, že ostatním vlastníkům zaplatili vyšší cenu za m2, tak i nám posílají částku vyšší. Teď nevím, jak mám zaúčtovat, když podle rozhodnutí ZO i podle kupní smlouvy je cena 3800,-. Nemůže v tom být do budoucna nějaký problém? Neměli by nám poslat nějaké prohlášení, proč posílají vyšší částku a hlavně, jak zaúčtovat ten rozdíl.

No to je hezké, postupujte takto - s tím, že je to škoda si to nenechat. Příjem ve výši kupní ceny dejte na pohledávku a ostatní dejte na přeplatek, např. na 378 - jako závazek, ten cca po 3 letech zaúčtujete 378/649. Nebo si napište protokol - s vyjádřením cca stejném jako jste popsala v dotazu, podepsaný starostou a dejte rovnou na 649 (položka 2329, odpa stejný jako u pozemků, např. 3639), prostě výnos z přeplatku. Jen nevím, jak si firma obhájí výdaj, ono daňově ji to asi netrápí, že je to pozemek...to se ukáže časem. Kdyby nakonec chtěli vrátit, tak si zase výnos snížíte...ten závazek je asi právně správněji a pro vás větší právní jistota. 

22/5 2018 Veřejné osvětlení

Obec vybudovala nové veřejné osvětlení v místní části na místě stávajícího. Původní VO se vyřadí. Financováno bude z rozpočtu obce. Předávací protokol nového VO je ze dne 16.5.2018. Prosím o kontrolu zaúčtování: Vyřazení původního VO k 16.5. v pořizovací ceně 081/021, odpisy máme čtvrtletní - tak zaúčtuji odpisy za 4 a 5/2018. Zůstatková cena původního VO bude součástí nákladů na nové VO - 042/081. Jelikož fakturu za nové VO ještě nemám, zaúčtuji dohadu 081/389 v předpokládané výši dle smlouvy. Na 042 mám již částku za projekt. K 16.5. také zařadím do majetku ve výši celkových nákladů (projekt, ZC původního VO, dohada) 021/042. Kategorizace 21.12.92. Odpisovat nové VO budu od června 2018 - 551/081.

Vše vypadá správně, jen máte překlep - dohadu nevyfakturované částky zaúčtujete 042/389, nikoliv 081/389. Až pošlou fakturu, zaúčtujete jí 389/321 a případný rozdíl od dohady patří podle ČÚS na MD/D účtu 551. V případě vyřazení se odpisuje ještě v měsíci vyřazení, zařazený majetek pak od měsíce následujícího, to máte také správně.

22/5 2018 účetnictví

V listopadu 2017 obec pořídila a zařadila do užívání digitální povodňový plán. Cena cca 122 tis. Kč, z toho dotace cca 70 tis. Kč bude poskytnuta v roce 2018. Odpisy od prosince 2017. V dubnu 2018 jsme obdrželi fakturu ve výši 4.000 Kč za manažerské řízení projektu "Zpracování digitálního povodňového plánu"-což jsou nezpůsobilé výdaje projektu. Jak mám zaúčtovat?

Náklady jste měli k datu zařazení dohadovat zápisem 042/389, podle ČÚS se pak případný rozdíl od dohady zúčtovává do nákladů na účet 551. Jelikož vám náklad vznikl v době pořizování majetku, jen jste ho opomněli do jeho ceny dohadovat, je vhodné tento postup analogicky použít a zaúčtovat teď tedy fakturu zápisem 551/321. Částka je nízká, je to tedy nejvhodnější řešení.

21/5 2018 Spolufinancování akce městem + DSO

Město v letech 2017 a 2018 poskytlo dobrovolnému svazku obcí investiční dotaci ve výši 3 582 570,- Kč na protipovodňová opatření (hlásiče), účtováno předpis 471/321, platba 972/999 a 321/451 (z úvěru), položka 2341 6349. DSO získal následně na celou akci dotaci od MŽP. Vzniklé protipovodňové hlásiče dostane město do výpůjčky na dobu nejméně 5 let. V současné době dochází k vyúčtování akce a DSO zaslal městu podíl ve výši 2 494 749,50 Kč. Jak tento vrácený podíl zaúčtovat? Jako příjem 4229 nebo snížit náklad položky 6349? Jak vypořádat zálohu na 471?

Na podrozvaze je analogicky správnější evidovat na účtu 956 a má se udělat předpis v celé výši dotace a pak odúčtovávat ve výši poskytnutých záloh (z podrozvahy se má závazek odúčtovat max. při vyúčtování,  kdy se účtuje do rozvahy, když nejsou zálohy, popř. ve výši zbytku). Paragraf se má se zvolit podle účelu, na který dotaci poskytujete, tzn. u vás pro hlásiče jako protipovodňové opatření by asi bývalo vhodnější odpa 3744. Jelikož to máte nastaveno jako investiční dotaci, tak příjem od nich je teď vratka poskytnutého transferu, kterou zaúčtujete 231 odpa 2341 pol. 2226/471, poskytli jste jim jí meziročně, proto je vhodná položka vypořádání. Dotaci vyúčtujete zápisem 572/345 ve spotřebované výši (ne nevrátí- asi vlastní podíl), 345/471 ve spotřebované výši a příjem přeplatku viz výše 231/471, obec analogicky použije výdajovou položku 5367.  

21/5 2018 Herní prvky

Město nakoupilo herní prvky a nainstalovalo je pevně se zemí (do betonu) v městském parku, jednotlivé prvky mají hodnotu jak do 40 000,- Kč , tak i nad 40 000,- Kč.Domnívám se, že se jedná o stavby, tedy pořízení na 042 a po zabudování převod na 021. Je má domněnka správná nebo se jedná o majetek na účet 028 nebo na účet 022 (dle hodnoty), případně jako soubor?

Podle popisu jste je vyhodnotila správně jako stavby. Na účet 021 se stavby zařazují bez ohledu na výši ocenění, tedy už od 0,1 Kč. Na účet 028, popř. pokud by byly nad 40 tis. Kč pak na účet 022, by jako samostatné věcí patřily v případě, že by nebyly pevně zabudované, byl by záměr je přemisťovat a byly by přemístitelné, např. trampolíny apod. Ve vašem případě to jsou ale spíše drobné stavby, resp. lze je tak vyhodnotit. Pokud byste budovali celé hřiště, lze to zařadit i jako jednu stavbu (jeden funkční celek) i s případným mobiliářem. Jestli je ale pořizujete a umisťujete jednotlivě v parku, pak bude vhodnější zařadit je jako jednotlivé stavbičky.

21/5 2018 ! Obec versus s.r.o.

Naše město má založenou s.r.o. jsme 100% vlastníky a tato společnost potřebuje koupit stroj na skládku odpadů a město na tento nákup přispěje 2 mil. Kč. Náš dotaz zní - jakou formu převodu byste nám doporučili? Odpověď právníka: Jedná se ty možnosti: • zvýšení základního kapitálu společnosti - administrativně relativně náročné, byť množství potřebné práce nemusí být vyšší než u dále uvedených způsobů; pravděpodobně je potřeba schválení zastupitelstvem. • příplatek mimo základní kapitál - administrativně nenáročný, stačí rozhodnutí rady, peníze by šlo získat zpět, bližší informace zde (k dobrovolnému způsobu): https://www.epravo.cz/top/clanky/priplatek-mimo-zakladni-kapital-jako-efektivni-zpusob-posileni-vlastniho-kapitalu-107267.html • poskytnutí zápůjčky na určitou a třeba i dlouhou dobu • poskytnutí dotace • poskytnutí daru (v darovací smlouvě by nesměl být uveden účel)

Neznáme podrobnosti - jde zejména o to, do jaké míry bude s.r.o. následně generovat prostředky, které by se následně vracely (nebo zda peníze mají v s.r.o.zůstat).

Z daných kroků bychom doporučili vyloučit dotaci a dar - tyto kroky by vedly k tomu, že by daná s. r. o. nemohla vůbec daňově odpisovat, což by se asi v tomto případě chtělo (ale neznáme podrobnosti hospodaření). Pokud byste si byli jisti, že se peníze mají vrátit - potom určitě dlouhodobou zápůjčku.

Lze uvažovat spíše o tom příplatku k vlastnímu kapitálu - to dává nejvíce možností do budoucna, jak  peníze  v s.r.o.  ponechat, tak je případně vrátit.

Jinak na vaší straně se o tom účtuje stejně jako o vkladu do základního kapitálu - tedy měli byste navýšení nakonec na účtu 061. 

21/5 2018 403; prodeje pozemků

Kontrolou bylo zjištěno, že mi vůbec nesedí účet 403 na inventurní soupis transferů. Mám tam hodně málo peněz a tato chyba se táhne už víc jak 10 let. Nevím jak to opravit. Jedná se cca o 34 mil. Auditorka říkala, nějak přes opravu minulých období, ale vážně nevím. A dále zda by bylo možné popsat podrobně účtování prodeje pozemků. Od zveřejnění prodeje, schválení, předání smlouvy na katastr, zaplacení peněz, přijetí o zaplombování a přijetí o vkladu.

K účtu 403 se koukněte na dotaz "Účet 403" z 12.2.2018, tam je nastíněno, jak případně řešit, ale bez bližších informací vám opravdu bohužel nemohu pomoci. Je potřeba rozdíl identifikovat, částka je dost významná. Jestli nějaké transfery nemáte na účtu 403, ale máte je v registru majetku, je potřeba je určitě doúčtovat, záleží ale, kam byly chybně účtovány. Jestli jste např. chybně účtovali investiční transfery do výnosů, mělo by se to v takto významné částce opravit zápisem 408/403. Na druhou stranu, jestli máte nějaké dotace, které jste obdrželi do roku 2009, ty jste mohli (ale nemuseli) do konce roku 2011 zaúčtovat zápisem 401/403,  k 31.12.2011 jednorázově dooprávkovat zápisem 403/401 a od 1.1.2012 začít dále rozpouštět spolu s odpisy.

Ohledně prodeje pozemků - je to nemovitost, tzn. v souladu se zákonem o obcích musíte nejméně 15 dní před schválením prodeje zveřejnit záměr prodeje, je potřeba, aby prodej následně schválilo ZO. Pokud kupující zaplatí kupní cenu, třeba i částečně, před podáním návrhu na vklad, účtujete o ní jako o záloze na účet 324, RS odpa podle účelu pozemku nebo obecný 3639 pol. 3111. K datu podání návrhu na vklad pak účtujete vše ostatní:

1. předpis prodeje 311/647 v kupní ceně

2. zúčtování případných záloh 324/311

3. vyřazení pozemku v účetní hodnotě 554/031

Pak případně přijetí nedoplatku 231/311. Když následně vklad povolí, účetní zápisy se nechávají, vklad má zpětný účinek, tzn. jen se založí info o povolení vkladu. Kdyby nepovolili, je to potřeba řešit a účetní zápisy prodeje případně zrušit. Do účtování může ještě vstupovat RH, je to majetek určený k prodeji, podle účetních předpisů byste jej tedy měli ocenit RH, ale záleží, jak máte vnitřně nastaveno, doporučujeme si nastavit významnost a nepřeceňovat automaticky každý prodávaný majetek.  

18/5 2018 Žádost o umístění do ústavu sociální péče

Potřebovala bych poradit, kam mám zaúčtovat poplatek pro lékaře za "Žádost o umístění v ústavu sociální péče". V rozpočtu máme peníze pouze na sociální pracovnici (mzdu ,školení). Potřebovala bych vědět, zda máme vůbec právo z prostředků obce prohlídku uhradit.

Osobně se domnívám, že by vám to nikdo vytknout neměl. Pokud se o nějakého vašeho obyvatele nemá kdo postarat, nemá žádné příbuzné, pak to vy, jako orgán sociální péče, musíte řešit a tedy podle mě i toto uhradit, pak účet 518, pol. 5169. Pokud by nějací příbuzní byli, pak by bylo asi správnější vést za nimi pohledávku, aby vám to zaplatili. Možná případně zkusit vznést dotaz na MPSV, ale asi bych v tom takový problém neviděla. Záleží i na tom, zda to uhradit chcete, ale není to určitě žádná velká částka. Případně se můžete zkusit dohodnout na uhrazení přímo s člověkem, kterého chcete do ústavu umístit, resp. s jeho případným opatrovníkem, aby vám to uhradili. Pokud to chcete za něj zaplatit, šlo by i jako dar a účtovat úhradu 572/231 pol. 5492, pak byste měli stoprocentní jistotu, že vám úhradu nikdo nevyčte...

18/5 2018 Pohledávky za komunální odpad

Zastupitelstvo města schválilo OZV na vybírání poplatků za komunální odpad dle zák.185/2001 Sb. o odpadech. Příjem účtujeme na položku 1337. Máme ale někdy problém s vymáháním pohledávek. Můžeme i na tento poplatek dle zák. 185/2001 vystavit platební výměr? Tento platební výměr by se pak mohl zaslat k vymáhání exekutorovi (platební výměr je exekuční titul).

Odpověď najdete ve stejném paragrafu (17a) zákona o odpadech, podle kterého jste poplatek stanovili. V odst. 6 se uvádí: "Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu" . Navíc i podle daňového řádu spadá platba, kterou zákon nazývá poplatkem a je příjmem veřejného rozpočtu, do jeho působnosti. Určitě tedy musíte postupovat při vymáhání podle daňového řádu, tzn. při nezaplacení vydat platební výměr.

17/5 2018 Dárková karta

Naše MČ dostala jako sponzorský dar dárkovou kartu v částce 5000,- na Letní slavnost. V obchodním centru, které kartu darovalo budou nakoupeny odměny pro děti. Prosím, jak máme zaúčtovat přijetí karty (na základě darovací smlouvy) a následně nákup za tuto kartu.

Je to podobné jako dárková poukázka. Je to nepeněžní dar, lze tedy jedině využít analogii s bezúplatně nabytými zásobami a zaúčtovat jí na výnosový účet 649. Je vhodné ji do doby spotřeby evidovat na ceninách, obdržení tedy zaúčtujte 263/649, při nákupu jí pak uplatníte zápisem 501 (543)/263. Nákladový účet zvolte podle toho, jak odměny budete účtovat, jestli je máte schváleny jako dar nebo to budou jen nějaké cukrovinky...