Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

27/4 2018 Spolufinancování kanalizace a DPH

Město bude investorem prodloužení kanalizačního řádu. Město je plátcem DPH a provozování kanalizace je ekonomickou činností, proto faktura na prodloužení kanalizačního řádu bude ve formě přenesené daňové povinnosti a my uplatníme odpočet DPH na vstupu i na výstupu. Dále se město podepsalo dohodu o spolufinancování této akce s majiteli pozemku, pro které se bude kanalizace stavět. Ve smlouvě je formulováno, že spolufinancující se zavazuje zaplatit investorovi (městu) 10% podíl z ceny díla, maximálně 90 tis. Kč. Jak to bude pro město s DPH? Bude město DPH odvádět? Nemělo být ve smlouvě formulováno, že bude poskytnut finanční příspěvek nebo dar, aby město nemuselo DPH odvádět?

Tím, že to bude zůstávat plně v majetku Města (tedy předpokládám), tak jsem přesvědčen, že by to měla být smlouva o finančním přípěvku (daru...) - nebo ono je v zásadě jedno, jak by se to nazvalo, nicméně podstatou by byl dar, účtování na účet 403... Z dané platby by se již neodvádělo DPH.

27/4 2018 věcné břemeno k opravě mostu

Dobrý den, Obec (budoucí oprávněný) uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a umístění stavby s Povodím Ohře (budoucí povinný) a za náklady spojené s uzavřením smlouvy nám poslali fa dle smlouvy 600,-+ DPH(726,-). Jedná se o opravu mostu přes potok v obci (mám na to rozpočet-2212/5171),ale o VB jsem nevěděla. Strany se dohodly, že po vydání kolaudačního souhlasu uzavřou smlouvu o zřízení služebnosti a umístění stavby na dobu životnosti stavby (stavba nebude asi dokončena letos) a jestli bude ještě nějaká úplata se zatím neví. Můžete prosím poradit, jak zaúčtovat nyní (smlouvu o smlouvě budoucí a i následně uzavřenou ) vč. RS. Ještě jsem měla fa zprac. dokumentace ke st. povolení (účtovala jsem 2212/5169 78 tis. a bude asi SP za st. povolení na opravu.

Pokud byste stavěli most nový nebo byste prováděli TZ stávajícího, mělo by VB vstoupit do jeho ceny, úhrada za VB a související náklady by se účtovaly na účet 042, pol. 6121. Jestli ho ale opravdu budete jen opravovat, pak nezbývá než VB zaúčtovat jako samostatný majetek, podle ocenění buď na účet 028 nebo 029. Předpokládám, že celkové ocenění včetně souvisejících výdajů nepřekročí 40 tis. Kč, spíše to bude tedy DDHM. Úhrada za sepsání smlouvy by měla do ceny VB vstupovat. Protože ale VB ještě nemáte pořízeno, nejlepší řešení bude zaúčtovat fakturu zápisem 381/321, úhrada s pol. 5122 a teprve až budete mít vynaložené všechny náklady za VB, zaúčtujete zápisy 558/381 a 028/088.  Při postupném pořizování DDHM je totiž problém, že se nesmí účovat na účet 042, nemusí se sice zařazovat až po dokončení, tzn. mohla byste rovnou účtovat 558/321, ale musela byste zároveň zařadit 028/088, protože ČÚS vyžaduje tyto zápisy (do nákladů a zařazení) současně, ale to by vám dělalo pak problém při inventarizaci, fyzicky by nebylo možné nedokončené VB inventovat, proto to navrhuji takto s použitím účtu 381. Raději ale opravdu prověřte, že je to oprava, nestavíte most nový? Nebo nezhodnocujete stávající? Zmiňujete totiž, že budete mít stavební povolení, ale možné to je, že jen na opravy, to posoudit neumím a také, že VB bude zřízeno na dobu životnosti stavby, to je tedy sjednáno ve smyslu po opravě? Doposud jste VB na stávající most neměli? Opravdu bych nejprve raději toto prověřila, pak zvolila odpovídající účtování o VB, zda třeba opravdu nemá vstoupit do ceny stavby mostu či jeho TZ (nějaké rozšíření, apod.)

Ohledně PD aj. nákladů, když je to k opravě, účtuje se do nákladů, účtujete to správně, související výdaje k opravám lze i na účet 511, pol. 5171 tam, kam budete účtovat opravu. Dle RS je projekt na opravu na položku 5169.

26/4 2018 rozdělení majetku

Chtěla jsem se zeptat na rozdělení majetku, který je součástí nemovitosti. Jedná se o vybavení kulturního domu (majetek obce) v rámci dotace. Majetek je pořízen v celkové hodnotě 2,7 mil.Kč. V soupisu faktury je uvedeno vybavení jak volně stojící tak zabudované. Nyní tápeme se zařazením zabudovaného majetku,zda dát inventární číslo nemovitosti jako součást budovy nebo posoudit jako samostatně stojící. Jedná se o položky: barový pult včetně baterií a dřezu ( 161 tis.Kč atyp), věšáková sestava (124tisíc Kč) oddělením by došlo ke ztrátě estetické), lepená zrcadla, vestavěný digestoř (33 tisíc Kč). Dále se jedná o vybavení audio technikou, která je v hodnotě 2,191 mil. Kč s tím, že tam jsou opět věci zabudované a volně stojící. Skutečně nevím jakým logickým klíčem správně rozdělit bez negativních dopadů na odpisování.

Hlavním kritériem, které hraje roli, je samozřejmě povaha posuzovaného zásahu, zda je tedy spíše samostatnou movitou věcí, ve smyslu jeho "mobilnosti" a samostatného využití - v logice samostatné funkce či součástí budovy ve smyslu jeho pevného zabudování. K rozhodnutí, co posoudit jako součást budovy a co jako samostatnou věc, je dále vhodné vzít v úvahu i účel budovy, je to tak i v souladu s daňovým pokynem GFŘ D-22, kterým se sice nemusíme pro účetní kategorizaci řídit, ale tradičně se podpůrně využívá a postupování podle něj je vhodné, mj. proto, abyste postupovali i v budoucnu při posuzování jednotně a  je kontrolory lépe akceptováno než např. vlastní vnitřní norma, tak proč si přidělávat starosti. Nejprve jen ještě upozorňuji, že z dotazu není jasné, jestli budujete novou stavbu a v tom případě byste při posouzení věci jako součásti budovy jí zahrnuli do ceny nové stavby nebo rekonstruujete současnou budovu a bavíme se tedy o možném TZ, pokud se posoudí jako samostatná věc, tak nebo tak patří pak podle ocenění na účet 028 nebo 022, teď už k jednotlivým zásahům:

barový pult včetně baterií a dřezu ( 161tis.Kč atyp) - zde bych to posoudila jako součást stavby, tzn. zahrnout do její ceny, pokud budujete novou nebo účtovat jako TZ současné, s ohledem na funkci a účel budovy je to určitě lepší vyhodnocení než samostatná věc, v analogii např. s kuchyňskými linkami v bytech, kdy účel bytu je bydlení, tak se očekává, že tam kuchyňská linka bude, tak stejně u kulturního domu se očekává, že aby plnil svou funkci - budou se tam podávat nápoje, je tedy vhodné jej takto posoudit stejně jako např. vestavný nábytek, přenosný není, takže zde je argument. Lze i toto však vyhodnotit jako účelové zařízení - tj. samostatná věc i když je pevně spojené s budovou. Tady je akceptovatelné obojí. 

věšáková sestava (124tisíc Kč oddělením by došlo ke ztrátě estetické) - asi spíše samostatný majetek, pokud to nejsou volně přenosné věšáky, ale jsou to sestavy zabudované do zdi, dalo by se to třeba vyhodnotit i jako součást stavby, jestli jsou to ale sestavy nábytkové, přemístitelné, tak spíše samostatný majetek, ono ta funkce a účel budovy není vždy rozhodující, nábytek jako stoly a židle je také potřebný pro plnění účelu budovy, ale přesto to není její součástí, je třeba zohlednit i druhé hledisko, které jsem v úvodu zmiňovala a fakt, že toto jsou už vybavovací předměty, jako součást stavby se většinou vyhodnocuje opravdu to základní vybavení (sanitární předměty apod.)

lepená zrcadla - budou upevněna na zdi, lze jako součást stavby, stejně jako se dávají různé obklady a nebo třeba zabudovaná umělecká díla

vestavěný digestoř (33 tisíc Kč) - součást stavby je možná

Dále se jedná o vybavení audio technikou, která je v hodnotě 2,191 mil. Kč s tím, že tam jsou opět věci zabudované a volně stojící - audiovizuální zařízení, i když je spojeno částečně se stavbou, vyhodnocujeme jako samostatnou věc, v tomto případě je vhodné vytvořit soubor na účtu 022, opět je to tak i v souladu s pokynem GFŘ

26/4 2018 Odvod z IF na účet zřizovatele

Mám dotaz jak zaúčtovat u obce odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace na účet zřizovatele.

Předpis 348/401, příjem kmenový odpa PO, pol. 2122.

26/4 2018 Střednědobý rozpočtový výhled.

Zda musíme udělat ,,rozpočtové opatření" na změnu SRV na rok 2018, který byl schválený v roce 2015 ve výši 3 mil.Nyní budeme pracovat s rozpočtem 3,85 mil. Znamenalo by to vyvěšení atd.?

"Rozpočtové opatření" určitě ne, určitě máte na mysli změnu současně platného SVR, tzn. že byste ho přepracovali a znovu by prošel zveřejňovacím a schvalovacím procesem. Ve vašem případě toto určitě nutné není. Jedná se o změnu v aktuálním roce, ta se zobrazí v rozpočtu, nikoliv v SVR. Smyslem SVR je střednědobé finanční plánování, zobrazení vaší finanční pozice za období příštího roku a dále, neřeší již aktuální rok. Navíc u změny příjmů, kdy je očekáváte ve vyšší výši, by to ani tak nebylo nutné, pokud spolu s tím neplánujete nějaké nové závazky, ale pouze je např. uspoříte nebo spotřebujete na nějaké běžné výdaje. Pokud byste ale věděli, že se příští rok příjmy z nějakého důvodu výrazně sníží a budete kvůli tomu muset zkorigovat výdaje, pak by změna SVR byla vhodná, ale takto ne. Dále se také změna SVR dělá, když uzavřete nějaký nový smluvní vztah či přijmete nějaký nový významnější dlouhodobý závazek, kdy tedy dojde k nějaké významnější změně ve vašich budoucích pohledávkách a závazcích (nikoliv letošních, ty zobrazíte letos, v rámci jednoho roku nemá plánování v rámci SVR smysl).

26/4 2018 dotace MMR vyúčtování

Potřebuji si ověřit účtování dotace na zateplení byt.domů: provedli zateplení domů, kolaudaci, zavedení do majetku to vše v roce 2017. Přislíbenou dotaci ve výši cca.5 mil. jsem zaúčtovala do podrozvahy a na účty 3880100/4030300 , zavedla jsem i na karty majetku, to vše taky v roce 2017. V roce 2018 nám přišla dotace(ex post), ale poslali nám cca o 900 tis.méně než byl předpoklad. Skutečně přijatou výši dotace jsem zaúčtovala: 231-pol.4216-ÚZ 107517969 nebo 107117968(podle zdroje)/3460000 346000/3880100 + odúčtování z podrozvahy Na účtech 388 a 403 mi zůstává ten rozdíl 900 tisíc, můžu je zaúčtovat 4030300/3880100, abych se dostala na výši skutečně přijaté dotace? Je mi jasné, že na kartách majetku už s dotací hýbat nejde, tam si to dáme jen do poznámky.

Podle ČÚS č. 709 bod 4.2.6. se rozdíl od dohady z důvodu nepřesného odhadu zúčtovává jednorázově do výnosů. Vyúčtování předepište 346 MD ve výši nižší přiznané dotace / 388 D  ve výši dohady a  403 MD ve výši rozdílu od dohady a zároveň tento rozdíl  zúčtujte zápisem 672 MD/ 403 D,  tím vám účet 403 zůstane pořád stejný (budete dotaci rozpouštět nadále do výnosů v původní vyšší výši) a zároveň se o daný rozdíl jednorázově sníží výnosy. Na kartě dotaci tedy neměňte, jen poznamenejte, že nakonec byla nižší.

26/4 2018 Sociální fond

Našla jsem původní směrnici k soc.fondu, kterou vydala a schválila rada města 22.4.1999 (dle starých zákonů č. 367/1990-zákon o obci, 576/1990-pravidla hosp. s rozp.prostředky). V této směrnici je uvedeno, že veškeré změny povoluje a schvaluje rada. Dle vaší odpovědi na jeden z dotazů uvádíte, že kdo schvaluje, ten mění, ruší. Rozumím tomu dobře, že když v původní směrnici je uvedeno schvalování radou, jakékoliv další změny, které budeme chtít realizovat, může schvalovat rada?

Máte pravdu, že pokud jde o aktualizace směrnic apod. platí základní pravidlo, kdo schvaluje, ten mění, ruší... Nicméně u peněžních fondů je schvalující orgán definován přímo v zákoně o obcích - podle § 84 odst. 2 písm. c) zákona o obcích je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce "zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce". Z toho by vyplývalo, že v současně platné právní úpravě peněžní fondy zřizuje ZO a že tedy zároveň ZO případně mění, ruší. Je sice pravda, že se v zákoně hovoří jen o pravomoci ZO  ke zřízení fondu, nikoliv o statutu, schvalování pravidel, změně apod. Nicméně bylo by krajně nelogické se o tento argument opírat, protože součástí zřízení fondu musí být logicky i nastavení jeho pravidel (statutu), která když se pak v budoucnu chtějí změnit, mělo by to opět podléhat schválení ze strany ZO. Nejsme sice právníci, ale jistější z hlediska dodržení zákona o obích určitě bude schvalovat vše, co se týká peněžních fondů v ZO, nikoliv v radě. Ono je to problematické i tím, že je to vyhrazená pravomoc ZO, nemůže jí v tomto případě přenést na jiný orgán. V roce 2000 se měly fondy obcí dát do souladu se zákonem, tj. jako platný peněžní fond mělo nově schválit zastupitelstvo. 

Jěště doplění - já chápu, že se vám nechce nechávat schvalovat sociální fond zastupitelstvem, také ho nemusí schválit, ale je to věc vyjednávání, dokud nebude peněžní fond schválen oprávněným orgánem, budou u toho mít kontroly pořád připomínky...Viděla jsem i schválení statutu fondu, kde bylo určeno, že pravidla tvorby a použití jsou záležitostí tajemníka a zaměstnanců...apod.

25/4 2018 Darovací smlouva

Budeme Krajské správě a údržbě silnic darovat projektovou dokumentaci v hodnotě cca 135.000,-- Kč. Projektovou dokumentaci budeme platit a pak předáme na základě darovací smlouvy. Prosím o radu se zaúčtováním.

Převádíte jim nedokončenou investici, zaúčtujte to proto zápisem 401/042. Je potřeba samozřejmě mít příslušné schválení - zde radou, není to ještě nemovitost. 

25/4 2018 ! Kanalizace a ČOV

Dobrý den, prosím o radu jak postupovat při úhradě záloh na el. energii pro ČOVku, která ještě není zkolaudovaná a ani ve zkušebním provozu. Připojení odběrného místa se muselo provést do určitého datumu a mně dnes již přišla zálohová faktura - rozpis záloh na 12 měsíců. Můžu účtovat 314/231 §2321 pol. 5154, i když stavba ještě není zkoulaudovaná? A jak to bude s odpočtem DPH, když po uvedení do provozu budeme vybírat stočné? Mohu si ho u el. energie nárokovat? Mám jen jeden rozpis záloh na 12 měsíců, budu tedy dávat VS pořád stejný? Pak bych se ještě chtěla zeptat, zda můžu do majetku zavést na 021 jako jednu položku "kanalizaci" a na její kartu pak vypsat hodnotu přípojek, stok, čov, oplocení, komunikaci, atd. a na 022 zase jednu položku "technologie čov" a též na její kartu vypsat hodnoty čerpadel, dmychadel, atd? Ale jak zatřídím podle životnosti, když každé zařízení má jinou životnost? Vůbec si s tím nevím rady. Také nerozumíme tomu, proč v normální budově je např. kotel nebo bojler součást budovy - je pevně spojen s budovou a u čov její vybavení, které je s ní také pevně spojeno, musí být evidováno zvlášť. Moc děkuji.

1. Pokud stavba ještě není zkoulaudovaná, a ani zkušební provoz, tak je výdaj na elektřinu ještě součást stavby. Tak zálohy účtovat přes 314 lze, ale s položkou 6121 a vyúčtovací fa bude na 042. Lze využít i účet pro zálohy 052. Nárok na odpočet máte a budete dávat pořád stejný VS, pokud vám dali rozpis záloh jako daňový doklad. (Ano Zdenku, že?)

2. Dávám Vám sem příklad na zařazení majetku dokončené ČOV: (Mám to od šikovné paní účetní Helanové!)

Považuji za vhodné rozdělit čerpací stanici do majetku po jednotlivých částech.
Technologie strojní - provozní soubor, účet 022 - bude záležet na použitém čerpadle, název najdete v projektu nebo faktuře:
                                  čerpadla hydraulická, kategorizace 28.12.13
                                  čerpadla rotační objemová, kategorizace 28.13.13
                                  čerpadla ostatní odstředivá, kategorizace 28.13.14
Technologie elektro - provozní soubor, účet 022, kategorizace 27.12.31
Čerpací stanice splaškových vod, kategorizace  22.12.41
Výtlačný kanalizační řád, kategorizace 22.23.11
Přípojka NN, kategorizace 22.24.22...podzemní, 22.24.12... nadzemní
Oplocení čerpací stanice, kategorizace 12.52.91
Zpevněná plocha, kategorizace 22.12.23

25/4 2018 podílový vklad

Obec bude vkládat vodovod a kanalizaci do vodárenské společnosti formou nepeněžitého vkladu, kde se jí bude zvyšovat její podílový vklad ve společnosti. Vkladatel a příjemce se dohodli, že DPH uhradí příjemce vkladu na účet finančního úřadu pod uvedením DIČ vkladatele. Obec vystavuje dva daňové doklady na základě znaleckého posudku, jeden bude v PDP a druhý v běžném režimu. Můžete mi prosím poradit, jak tyto daňové doklady zaúčtuji ? A na jakém řádku DPH se mi objeví ( PDP - ř. 25 , běžný režim ř. 1?) Děkuji moc.

Pro vás to skutečně budou plnění na ř. 1 a ř. 25 - jako když byste to třeba "prodávali".

Zaúčtování toho v PDP není problém - DUZP by mělo být předáním. Protože se základ daně bude lišit od hodnoty vkladu, o které budete účtovat (účtujete o účetní hodnotě vkladu, nicméně základ daně se bude odvíjet od znalecké hodnoty), tak pokud máte třeba FENIX, tak to bude jen 395/395 (kdy na Dal dále kód pro řádek 25), v GORDICu by to bylo 734/734.... Kromě toho samozřejmě účtujete vklad - tedy vyřazení majetku v zůstatkové hodnotě při předání s tím, že ZC naúčtujete na 043 ...

U toho dokladu s DPH již budeme muset být kreativnější. Zase budeme mít DUZP při předání a bude se lišit účetní zůstatková hodnota a znalecká cena - tedy o tom DPH budete účtovat zase samostatným dokladem. Pokud správně chápu, využili jste možnosti toho, že DPH uhradí přímo příjemce plnění (což u vkladů možné je) - tedy podle této dohody bych účtoval - třeba ve FENIXU:

395/395 základ daně - na Dal kód pro natažení do ř. 1

377/343 - daň - zase na Dal kód pro ř. 1 přiznání k DPH

Potom na základě doložení, že daň ta společnost, do které vkládáte, skutečně uhradila (předpokládám, že to vám budou dokládat), tak bych zaúčtoval MD 343/Dal 377 - tedy již bez kódu - vlastně jako vyrovnání DPH ... 

24/4 2018 Zajištění el. energie pro zařízení veřejného osvětlení

Máme uzavřenou smlouvu s hl. m. Prahou na zajištění odběru el. energie pro veřejné osvětlení, které je do doby předání majetkem naší městské části. V kalkulaci ceny je cena za el. energii 14,29 Kč, platba za distribuci 24.83 a podíl na platbách souvisejících se zajištění dodávky el. en. ve výši 4,42 Kč. Celkem 43,54 Kč na 1 osvětlení. Váháme se zatříděním do výdajů: mělo by být spíše na položce 5154 jako dodání el. energie nebo 5169 za službu k zajištění odběru.

Nebyla jsem si jistá, o co konkrétně jde, ale podařilo se mi na internetu najít smlouvu uzavřenou s Prahou 7, bude to asi ten samý případ - předmětem je dodání elektrické energie a souvisejících služeb ze strany hlavního města (zastoupeného nějakou firmou) do vašeho VO. Pak je to klasická dodávka elektřiny, ať je poskytovatel jakýkoliv, tak všechny náklady na ní bych účtovala klasicky na účet 502, pol. 5154. ČEZu se také neplatí jen za spotřebovanou elektřinu, ale v ceně jsou i různé distribuční poplatky apod. a vše se účtuje společně jako elektřina, s jejíž dodávkou to souvisí.

24/4 2018 Vícenáklady ke stavbě nebo jen služba

Rozšiřujeme budovu hasičské zbrojnice za pomocí vysoké dotace. Účtuji na paragraf 5512. Protože se budova zvětšila, musí se udělat přeložka telefonního vedení, které by jinak bylo pod budovou. My ten kabel do budovy nepotřebujeme,v projektu, rozpočtu ani plánu se s tím nepočítalo, ale přeložit se musí - cena přeložení je 80tis. Kč. Mohla bych přeložku účtovat jako službu na par. např. 3639 - nebrat to jako náklady související se stavbou?? Není to součástí stavby jako takové. Velká přestavba zbrojnice vyvolává v zastupitelstvu nesváry a rozpočet na ni je pečlivě hlídán a omezen. Starosta by nerad "hýbal" rozpočtem na paragrafu 5512.... K přeložce bude zřízena služebnost ( obec "obtížená") za 325,- kč ...ale s ní si snad poradím. Jen si nejsem jistá, kdy udělat předpis na tu jenorázovou náhradu? Při vkladu do KN, myslím? A poté to jen oddělit analyticky.

Podle § 55 odst. 1 písm. h) vyhlášky má náklad na přeložku vstoupit do pořizovací ceny stavby, platíte vlastníkovi vedení a je jedno, že nebudete danou síť využívat, takto to bohužel podle účetních předpisů je. Je to investicí vyvolaný náklad, který by vám nevznikl, kdybyste stavbu nerealizovali. Pokud se tedy budeme držet předpisu, měli byste to jako součást ceny stavby účtovat na odpa 5512 pol. 6121 spolu s ostatními výdaji. Ohledně nového VB -  k datu návrhu na vklad účtujte předpis 311/602 a úhradu od nich pak na odpa 3639 pol. 2119, výnosový účet 602, analyticky oddělte pozemek v evidenci také k datu návrhu na vklad. Jestli bylo VB zřízeno i na původním pozemku, na kterém teď budete rozšiřovat zbrojnici, tak naopak nezapomeňte u něj oddělenou analytiku zrušit, když na něm VB zanikne a není tam třeba jiné... 

24/4 2018 Střednědobý výhled rozpočtu - minimální rozsah pro obec

střednědobý výhled rozpočtu obce v minimálním členění obsahuje pouze celkové příjmy, celkové výdaje (nijak podrobněji nečleněné), financování, dlouhodobé závazky, dlouhodobé pohledávky. Tedy 5 řádků. Je to takto možné/správně?

Asi máte na mysli tzv. užší rozsah, kdy podle § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. musí návrh SVR zveřejněný na fyzické úřední desce obsahovat alespoň údaje "o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách". Toto podle popisu splňujete, na rozdíl od návrhu rozpočtu není u SVR zmínka o nějakém povinném minimálním třídění. Jen nezapomeňte na další povinnosti, např. zveřejnit na fyzické desce informaci o tom, kde je SVR zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby, na internetových stránkách jej zveřejnit v plném rozsahu, obojí až do jeho schválení. Zveřejněný SVR v plném členění se pak zveřejňuje do 30 dnů od schválení opět na internetové stránky, na fyzickou desku se zveřejní jen info, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby, takto zveřejnit až do schválení nového...

23/4 2018 Vodovod na obec

Obec provádí výstavbu vodovodu. Stavba je hrazena z rozpočtu obce. Část nákladů z celkového rozpočtu akce chce obec od občanů vrátit do rozpočtu ve formě tzv. připojovacího poplatku ve výši 5 000 Kč/jednu vodovodní přípojku (nebo č. popisné). Za jakých podmínek lze tento poplatek vybírat a jak si má obec ošetřit tento úkon? Je nutné na každý připojovací poplatek uzavírat smluvní vztah, nebo stačí do účetnictví obce doložit příjmový doklad s uvedením platby? Částka ve výši 5 000 Kč za připojovací poplatek byla již schválena zastupitelstvem obce. Jak prosim zauctovat tuto situaci? Vydaje uctuju do porizovaci ceny vodovodu, ale jak zauctovat tu vratku 5000kc? Dekuji mockrat

Vodovod bude celý váš a občané vám na něj příspívají, pak je to klasický transfer na pořízení DM. Je možné přijaté prostředky od občanů před dokončením vodovodu účtovat jako zálohu na transfer zápisem 231 odpa 2310 pol. 3121 MD/ 472 nebo 374 D , k datu zařazení předpis 344 MD/ 403 D a zúčtování záloh 374 (472 MD)/ 344 D. Ohledně právního hlediska, na peněžní dar není povinnost sepisovat písemnou darovací smlouvu, tak záleží, jak se případně dohodnete s občany, jestli budou požadovat smlouvu nebo např. potvrzení o daru. Každopádně to není v logice snižování vašich nákladů, na účet 021 půjde celá hodnota stavby, bude se odpisovat do nákladů a proti tomu budete do výnosů rozpouštět příspěvky od občanů. Mám v hlavě, že je i nějaký místní poplatek za připojení dle zákona o místních poplatcích - tam by to bylo zajímavé, že by nebylo jako dotace na DM, ale jen jako místní poplatek - ale musí být vyhláška - zkuste se podívat, zda byste se do poplatků napasovali, mně připadá, že ano. Je to o zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na vodovod nebo kanalizaci - písm.h 565/1990 Sb., viz níže. Totiž na poplatek byste měli právní nárok, na ten dar - když to někdo nebude chtít zaplatit, nic s tím neuděláte. 

§ 10c [Komentář WK]

(1) Poplatek platí vlastník stavebního pozemku16) zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 (2) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený v odstavci 1.

 (3) Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností. Cena stavebního pozemku v obci se stanoví podle zvláštního právního předpisu17) v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí18) pro stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí vybudované. Výše sazby na 1m2 zhodnoceného stavebního pozemku stanoví obec v obecně závazné vyhlášce, kterou může obec vydat nejpozději v kalendářním roce, kdy nabylo právní moci rozhodnutí podle věty druhé.

23/4 2018 Příspěvky pro ZŠ

Dobrý den, prosím o vyjasnění odvodů pro příspěvkovou organizaci - ZŠ . Jakékoli peníze , které posíláme na účet školy musí schválit ZO. Při schvalování rozpočtu jde o závazný ukazatel - příspěvek na provoz. Předepisuji 572/349 a úhradu 349/231/3113/5331. Pokud v průběhu roku přijde žádost na navýšení příspěvku na platy , na dopravu např.na plavání - je účtování stejné. Pokud je ale žádost na pořízení např.drobného majetku do 40000,- a nad 40000,- bude se účtovat jako investiční dotace a položku 6351? Prosím o přesné účtování. Ještě upřesňuji, že na konci roku účtuji hodnotu majetku ZŠ dle jejich výkazů na 909/999. Děkuji

Pořízení DDHM do 40 tis. Kč je stejné jako příspěvek na provoz, pořizuje se i u PO přes účet 558. Ale pořízení majetku nad 40 tis. Kč nebo staveb bez ohledu na pořizovací cenu (zjednodušeně) se musí schválit jako příspěvek na pořízení DM do investičního fondu, účtuje se u obce 401 MD/ 349 D a posílá se opravdu s položkou 6351. PO příjem 348/401 a 401/416. Až majetek PO pořídí a budete mít jejich roční inventuru, tak upravíte i 909.