Dlouhodobý majetek ÚSC a dotace

Obsazený termín! Tento kurz již není možné objednat.

11-14/9 2017 Turnov

Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC. Pro rok 2017.

Kurz je akreditován v rozmezí 3 dnů (15 hodin) a to jak pro úředníky, tak i pro vedoucí úředníky. Čtvrtý den kurzu je věnován konzultacím problémů ze všech oblastí účetnictví ÚSC předložených účastníky kurzu.

 • Čas
 • Cena 5 600 Kč za osobu*
 • Akreditace AK/PV-307/2016, AK/VE-189/2016

* Cena zahrnuje 4600,- Kč za akreditovaný kurz (osvobozeno od DPH) + 1000,- Kč za vedlejší náklady(včetně 21%DPH)

Místo

školící středisko Výšinka 719

Doprava

Kontakty

Michaela Tuháčková
Mobil: 725 571 504
E-mail: michaela@obecuctuje.cz

Daniela Maroušková
Mobil: 725 571 506
E-mail: daniela@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

pracovníkům ekonomických a majetkových odborů ÚSC, případně interním auditorům. 

Cíl kurzu

Seznámení cílové skupiny úředníků s kategoriemi majetku, problematikou oceňování, s účtováním a dotacemi na majetek (ČÚS 710 a část ČÚS 709)

Program

1. den : ČÚS 710

1. Pořizování DNM, DHM, komentář

 • Oceňování 
 • Ustanovení ČÚS 710 k jednotlivým způsobům nabytí majetku
 • Účetní postupy při pořizování DNM a DHM mimo bezúplatné převody
 • Pořízení dlouhodobého majetku bezúplatným převodem nebo darem

 2. Vyřazování DNM, DHM, komentář

 •  Postupy při vyřazování DM
 •  Základní postup při vyřazování majetku 
 • Vyřazení majetku bezúplatným převodem mezi vybranými účetními jednotkami (příklad)
 • Vyřazení nedokončeného DM (zmařená investice) (vysvětlení a příklad zaúčtování)
 • Vyřazení části stavby (vysvětlení a příklad zaúčtování)
 • Nepeněžní vklad do obchodní společnosti (návrh účetního postupu)

3. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

4. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pod stanovenou hranici (účty 901 a 902)

5. Odpisování majetku a ČÚS 708

 

2. den: 

6. Majetek určený k prodeji přeceněný RH

7. Směna a RH

8. Zálohy poskytnuté na pořízení DM 9. Směrnice (komentář)

9. ČÚS 709 ostatní ustanovení

10. Dotace na pořízení DM (účet 403)

Transfery (vybrané problémy – předfinancování PO a DSO, celkově problematika 403 a změny 403 po zařazení DM do užívání, rozpouštění 403 u PO)

 • Evidence dlouhodobého majetku (postupy k zařazení majetku, dobropisy a změny ocenění, opravy minulých období)
 • Příklady na transferové podíly, vliv TZ

3. den:

11. Majetek a jeho kategorie

 • Vymezení pojmu dlouhodobý majetek podle účetních předpisů, klasifikace jednotlivých kategorií podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., související problémy
 • Součásti staveb a samostatné věci pevně spojené se stavbami
 • Problematika vymezení technických zhodnocení majetku

12. Oceňování majetku

 • základní oceňovací koncepty
 • vymezení pořizovací ceny (obsah pořizovací ceny …)
 • ocenění prostřednictvím vlastních nákladů
 • transakce dotýkající se bezúplatných převodů majetku
 • následné změny týkající se ocenění, vliv DPH – otázka vazby na ČÚS 710

4.den: Konzultace problémů ze všech oblastí účetnictví ÚSC předložených účastníky kurzu

Materiály

Vytištěný materiál k semináři zpracovaný lektory obdržíte při prezenci.

 

Lektor

Ing. Ivana Schneiderová

 • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
 • auditorka
 • lektorka několika akreditovaných programů
 • specializace účetnictví a problematika obcí

Ing. Zdeněk Nejezchleb

 • auditor
 • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
 • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

Podmínky účasti

V rámci tohoto čtyřdenního kurzu nabízíme možnost ubytování v místě konání kurzu včetně stravování.  Cena ubytování (450 Kč) a polopenze 200,- Kč/den (nově televize na pokojích, wi-fi i pevné připojení).  Oběd, káva a malé občerstvení je zahrnuto v ceně kurzu. Pokud nejste z daleka, je samozřejmě možné dojíždět, bez ubytování. 

Po přijetí vaší objednávky vám zašleme e-mailem krátký dotazník pro objednání ubytování a dalších služeb.

Informace k ubytování a k organizaci kurzu najdete v dokumentech ke stažení v neplacené sekci v dokumentu "2017 Vícedenní kurzy Turnov Výšinka". 

Platbu, prosím, poukazujte na účet č. 2600160912/2010, k.s. 308, V.S. je číslo vaší objednávky - uvedeno na proforma faktuře, kterou obdržíte v potvrzení objednávky. Dańový doklad obdržíte e-mailem po připsání částky na náš účet.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že vaše neúčast bude oznámena před datem uzávěrky (7 kalendářních dnů před konáním semináře).

Prezence účastníků proběhne od 8:30 - 9:00 hodin.

Na kurzu obdrží účastníci pracovní materiál zpracovaný lektorem, občerstvení a oběd. Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci prosím vyplňte v objednávce kurzu.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání a eventuelní zrušení kurzu  z organizačních důvodů. Všichni  přihlášení zájemci by pak byli  informováni.

Těšíme se na setkání s vámi.