Účetnictví ÚSC přehled a kontrola

Obsazený termín! Tento kurz již není možné objednat.

25-27/9 2017 Turnov

Třídenní kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky.

Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů. 

  • Čas 9.00-14.00
  • Cena 4 500 Kč za osobu*
  • Akreditace AK/PV-312/2016, AK/VE-168/2016

* Cena zahrnuje 3 800,- Kč za akreditovaný kurz (osvobozeno od DPH) a 700,- Kč za obědy a vedlejší náklady (včetně 21% DPH)

Místo

Výšinka 719 - školicí středisko

Doprava

Kontakty

Michaela Tuháčková
Mobil: 725 571 504
E-mail: michaela@obecuctuje.cz

Daniela Maroušková
Mobil: 725 571 506
E-mail: daniela@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

vedoucím finančních a ekonomických odborů, interním auditorům, případně vedení obcí. 

Cíl kurzu

Jedná se o znalost základních účetních postupů, principů a souvislostí a o postupy kontroly účetní závěrky. Jde hlavně o získaní takových znalostí, aby bylo možno najít nesprávnosti, které jsou zaviněny "provozní slepotou" účetních pracovníků. Jedná se o účetnictví ÚSC z "nadhledu". 

 

Program

1. den až 3. den vždy 9:00 až 14:00

1. Východiska účetnictví, účetní zásady (akruální princip, základy oceňování)

2. Rozdíly mezi vlivy na VH a na tok hotovosti

3. Rozvaha a podrozvaha, výkaz zisků a ztráty, účetní období a časové rozlišování

4. Účetní případy a smlouvy

5. Základní účetní postupy (pohledávky a výnosy, náklady a závazky, dlouhodobý majetek, finanční investice)

5. Kontrola účetní závěrky

Materiály

Materiály zpracované lektorem obdržíte na kurzu.

Lektor

Ing. Ivana Schneiderová

  • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
  • auditorka
  • lektorka několika akreditovaných programů
  • specializace účetnictví a problematika obcí

Podmínky účasti

V rámci tohoto třídenního kurzu nabízíme možnost ubytování v místě konání kurzu včetně stravování.  Cena ubytování (450 Kč) a polopenze 200,- Kč/den (nově televize na pokojích, wi-fi i pevné připojení).  Oběd, káva a malé občerstvení je zahrnuto v ceně kurzu. Pokud nejste z daleka, je samozřejmě možné dojíždět, bez ubytování.

Informace k ubytování a k organizaci kurzu najdete v dokumentech ke stažení v neplacené sekci "2017 Vícedenní kurzy Turnov Výšinka." 

Po přijetí vaší objednávky vám zašleme e-mailem krátký dotazník pro objednání ubytování a dalších služeb.

Platbu, prosím, poukazujte na účet č. 2600160912/2010, k.s. 308, V.S. je číslo vaší objednávky - uvedeno na proforma faktuře, kterou obdržíte v potvrzení objednávky. Dańový doklad obdržíte e-mailem po připsání částky na náš účet.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že vaše neúčast bude oznámena před datem uzávěrky (7 kalendářních dnů před konáním semináře).

Prezence účastníků proběhne od 8:30 - 9:00 hodin.

Na kurzu obdrží účastníci pracovní materiál zpracovaný lektorem, občerstvení a oběd. Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci prosím vyplňte v objednávce kurzu.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání a eventuelní zrušení kurzu  z organizačních důvodů. Všichni  přihlášení zájemci by pak byli  informováni.

Těšíme se na setkání s vámi.