Daňový speciál pro ÚSC

Obsazený termín! Tento kurz již není možné objednat.

29-31/5 2018 Turnov

Daňový speciál pro ÚSC

 • Čas třídenní kurz
 • Cena 4 800 Kč za osobu*
 • Akreditace AK/PV-223/2018, AK/VE-131/2018

* 4000,- Kč za kurz (osvobozeno od DPH) + 800,- Kč vedlejší náklady+oběd (včetně DPH)

Místo

Školicí středisko Výšinka, Na Výšince 719

Doprava

uvedeno v doplňujícím e-mailu s organizačními pokyny

Kontakty

Michaela Tuháčková
Mobil: 725 571 504
E-mail: michaela@obecuctuje.cz

Daniela Maroušková
Mobil: 725 571 506
E-mail: daniela@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

 především pracovníkům ekonomických oddělení měst a obcí s cílem poskytnutí komplexního pohledu na daňovou problematiku ÚSC.

Je koncipován zejména pro středně pokročilé a pokročilé účetní a ekonomy ÚSC. Nedoporučujeme účast osobám bez jakékoliv zkušenosti s DPH v podmínkách USC.

Cíl kurzu

Kurz seznamuje (kromě základního přehledu daňových povinností ÚSC)  se základními ucelenými informacemi a pojmy z oblasti DPH "od A do Z". Témata jsou probírána i ve vztahu k judikatuře ESD.

Program

1. den (9.30-17.30)

 • daňová soustava (základní zdroje daňového práva, pokyny a informace GFŘ, zdroje EU)
 • aktuality v daňové legislativě pro USC (daň z příjmů, vztahy k PO a založeným společnostem ..)
 • DPH - předmět daně, obrat (rozdělení jednotlivých plnění u ÚSC, výkon veřejné správy, osvobozená plnění od daně, stanovení obratu)
 • DPH - plátcovství, zdaňovací období
 • DPH - DUZP (stanovení DUZP v jednotlivých případech-poskytnutí služby, převody nemovitostí..)

2. den (8.30-14.30)

 • DPH - základ daně (z čeho se odvádí DPH, problematika hlavní a vedlejší plnění)
 • DPH - sazby daně (DPH ve stavebnictví, odpady, tiskoviny...)
 • DPH - přenesená dańová povinnost (zaměření na oblast stavebnictví)
 • DPH - nájemní vztahy (problematika nájemních vztahů a DPH, zdaňované x osvobozené nájmy..)
 • DPH - převody staveb (DPH při převodech staveb, stavební pozemky)

3. den (8.30-15.00)

 • DPH - ručení za daň (ve vazbě na placení na jiné než zveřejněné účty)
 • DPH - odpočty daně (základní typy odpočtů daně, plný odpočet, koeficient, sledování odpočtů u dlouhodobého majetku)
 • DPH – příklady nastavení v rámci ÚSC

Časový harmonogram uvedený výše je orientační. Ve vazbě na řešení konkrétních dotazů účastníků nelze vyloučit dílčí přesuny v rámci jednotlivých témat. Odpoledne a večer v 1. a 2. den školení po skončení oficiálního programu se předpokládá možnost návazných individuálních konzultací.

Materiály

Materiály zpracované lektorem obdržíte na kurzu.

Lektor

Ing. Zdeněk Nejezchleb

 • auditor
 • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
 • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

Podmínky účasti

V rámci tohoto třídenního kurzu nabízíme možnost ubytování v místě konání kurzu a možnost objednání snídaně a večeře. Cena ubytování 450,- Kč/den, snídaně a večeře 200,- Kč/den. Oběd, káva a malé občerstvení je zahrnuto v ceně kurzu.  Požadavek na ubytování zaškrtněte prosím při vyplňování objednávky. Pokud nejste z daleka, je samozřejmě možné dojíždět, bez ubytování.

Cena kurzu je  4800,- Kč /osobu . Částka 4 000,- Kč za kurz (osvobozeno od DPH), částka 800,- za vedlejší náklady včetně oběda (včetně DPH 21%).  Úhrada kurzovného ve výši 4800,- Kč předem na základě poslané proforma faktury. Ubytování a polopenze bude fakturováno po kurzu.

Přihlášení účastníci obdrží e-mailem doplňující organizační informace.

Platbu prosím poukazujte na účet č. 2600160912/2010, k.s. 308, V.S. je číslo vaší objednávky - pokyny k platbě (proforma fakturu) obdržíte v Potvrzení vaší objednávky v e-mailové zprávě.  Daňový doklad obdržíte e-mailem po připsání platby na náš účet. V případě nedoručení potvrzení či dokladu prosíme o kontrolu složky Nevyžádaná pošta ve vaší e-mailové schránce.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena před datem uzávěrky (7pracovních dní před konáním semináře).

Prezence účastníků proběhne od 9:00 do 9:30 hodin.

Na semináři obdrží každý účastník pracovní materiál zpracovaný lektorkou/lektorem, občerstvení, oběd a v případě úhrady v hotovosti  zjednodušený daňový doklad. Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci prosím vyplňte v objednávce kurzu.

Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání a eventuelní zrušení semináře z organizačních důvodů. Všichni  přihlášení zájemci by pak byli  informováni.

Těšíme se na setkání s Vámi.