Účetní závěrka ÚSC

Po uzávěrce objednávek! Na možnost objednání tohoto kurzu se prosím informujte na níže uvedených telefonech/e-mailech.

23/10 2018 Plzeň

Roční účetní závěrka 2018. Soustředěno na přípravu, přílohu a kontrolu závěrky

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky.

Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů

 • Čas 9-14
 • Cena 1 750 Kč za osobu*
 • Akreditace AK/PV-73/2018, AK/VE-41/2018

* osvobozeno od DPH

Místo

Hotel Primavera, Nepomucká 1058

Sál Primavera Hall 1.patro.

http://www.primaverahotel.cz

Doprava

Tramvají č. 1,4 - na zastávku Slovany (10 min.) a odtud trolejbusem č. 10,13 - zastávka Čechurov (5 min) - zastávka je přímo před hotelem.

Kontakty

Michaela Tuháčková
Mobil: 725 571 504
E-mail: michaela@obecuctuje.cz

Daniela Maroušková
Mobil: 725 571 506
E-mail: daniela@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

účetním obcí a finančních odborů měst a kontrolním pracovníkům úseku vnitřního kontrolního systému ÚSC. Určeno pro začínající účetní i pro pokročilé, dále i pro vedoucí pracovníky ekonomických a finančních odborů.

Cíl kurzu

Seznámení s platnou legislativou. Harmonogram.  Závěrečné rozpočtové práce, úhrady. Zpracování závěrky, účetní postupy, výkazy.

Program

Pro rok 2018 - soustředěno na účetní zápisy k závěrce, k majetku apod. , časové rozlišení, dohady...

Příprava zpracování účetní závěrky

 • harmonogram účetní závěrky (úkoly pro ostatní zaměstnance a vedení obce, např. zprávy o rozpracovanosti k 042, dohled na ověření na LV nemovitostí, předání dokladů, zařazování majetku…)
 • zásady inventarizace majetku a závazků, požadavky na výstupy u inventarizace

Rekapitulace změn v účetních předpisech pro rok 2018, problematické oblasti účetnictví ÚSC a DSO s dopadem do účetní závěrky

 • změny vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • změny v Českých účetních standardech

Zpracování účetní závěrky za rok 2018

 • problematické oblasti rozpočtové části účetní závěrky (financující položky, převody a transfery, rozpočtová opatření, účetní případy mimo rozpočet - hospodářská činnost)
 • problematické oblasti akruální části závěrky – formulář povinností k účetní závěrce, práce k závěrce a ověření provedení prací

Kontrola výstupů účetní závěrky

 • povinné a logické vazby v účetních výkazech
 • uplatnění principu významnosti v souvislosti s účetní závěrkou
 • vyplnění jednotlivých částí Přílohy

Diskuze - ve vazbě na jednotlivé části a na závěr semináře

Materiály

Materiály zpracované lektorkou obdržíte na kurzu 

Lektor

Ing. Ivana Schneiderová

 • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
 • auditorka
 • lektorka několika akreditovaných programů
 • specializace účetnictví a problematika obcí

Podmínky účasti

Platbu prosím poukazujte na účet č. 2600160912/2010, k.s. 308, V.S. je číslo vaší objednávky - pokyny k platbě (proforma fakturu) obdržíte v Potvrzení vaší objednávky v e-mailové zprávě.  Daňový doklad obdržíte e-mailem po připsání platby na náš účet. V případě nedoručení potvrzení či dokladu prosíme o kontrolu složky Nevyžádaná pošta ve vaší e-mailové schránce. (Registrovaní uživatelé si mohou po přihlášení na www.obecuctuje.cz daňový doklad stáhnout v záložce "Moje objednávky" v sekci "Můj účet").

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že vaše neúčast bude oznámena před datem uzávěrky (4 pracovní dny před konáním semináře).

Prezence účastníků proběhne od 8:30-9:00 hodin.

Na kurzu obdrží účastníci pracovní materiál zpracovaný lektorkou a malé občerstvení. Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci prosím vyplňte v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání a eventuelní zrušení kurzu  z organizačních důvodů. Všichni  přihlášení zájemci by pak byli  informováni.

Těšíme se na setkání s vámi.