SW OBES

Objednání SW OBES je možné i bez registrace

Obecní evidenční systém

SW OBES je informační systém určený pro obecní a městské úřady, který podporuje důležité evidenční agendy Evidence smluv a Spisová služba.

  • Cena od 1 500,- Kč

Vyzkoušet Objednat

SW OBES

Úvod

Evidence smluv

  • Centrální evidence smluv (zadávání podstatných údajů) a dalších významných dokumentů (rozhodnutí, soudní spory, platební výměry, plány a rozpočty)
  • Vazba na úložiště smluv v elektronické podobě
  • Propojení dodatků ke smlouvám

Nad běžně dodávané centrální evidence smluv program obsahuje speciálně pro ÚSC:

  • Propojení údajů ze smluv na rozpočet nebo rozpočtový výhled
  • Propojení údajů ze smluv na podrozvahu – úspora účtování na podrozvaze
  • Tiskové sestavy: Plán očekávaných příjmů a výdajů po měsících, rozpočtový výhled, doklad ke čtvrtletnímu účtování na podrozvaze, přehled potenciálních závazků jako doplněk k rozpočtovému výhledu, kontrolní sestavy k pravomocím orgánů ÚSC, k předběžné řídící kontrole (správce rozpočtu), přehledy pořízených informací a další přínosné přehledy a podklady

Požadavek předpisů

Zavedením OBES se splní požadavky těchto (částí) předpisů:

  • Vyhláška č. 410/2009 Sb.: podrozvahová evidence, účtování do správného období, úplnost účetnictví, větší kontrola akruálního principu
  • Inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb. Požadavek na kontrolu úplnosti účetnictví na skutečnost, kontrola vazby, zda jsou všechny účetní případy vyplývající z dokumentů, smluv apod. podchyceny v účetnictví
  • Doložení vnitřního kontrolního systému č.320/2001 Sb.

Určení

Program OBES je určen z hlediska odpovědnosti za finance zejména starostům a radním a z hlediska tvorby rozpočtu a účetní evidence účetním úřadů. Poslouží pro malé i větší obce, městysy a města vč. statutárních.

Garance kvality

SW OBES je společným produktem firem Acha obec účtuje s.r.o. a DRINGS, spol. s r. o.