Nabídka/poptávka práce

Vkládání inzerátů je možné i bez registrace

Vložit inzerát

Úřad hledá účetní

23/11 2017 účetní obce, OBEC

Účetní obce Račice Náplň práce: Komplexní vedení účetnictví a rozpočtu obce, daňová a mzdová agenda, evidence majetku, závazků a pohledávek obce, inventarizace obecního majetku, zpracování statistických výkazů Požadavky na uchazeče: Ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru s maturitou, znalost podvojného účetnictví (znalost účetnictví obce výhodou) znalost práce na PC (účetní systém Triada výhodou. Nástup možný ihned. Úvazek a plat: 1/2 úvazek, nástupní plat dle tabulek (9. platová třída) Přihlášení: Strukturovaný životopis doručit na OÚ Račice osobně, poštou nebo e-mailem (ou.racice@tiscali.cz). V životopise je nutné uvést úplné kontaktní údaje včetně telefonu. Telefon: 602417337, Ing. Jaromír Maleček, starosta

E-mail: ou.racice@tiscali.cz

Kraj: Ústecký

20/11 2017 účetní-správce rozp.a financov, Obec Krásná

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba dle zák. č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, záuční doba 3 měsíce předpokládaný nástup: ihned Platové podmínky: dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., - katalogu práce – 9. platová třída, tj. 17.360,- - 26 110,- PP plný Lhůta, místo a způsob podání přihlášky: přihlášku s přílohami doručte nejpozději do 20.12.2017 do 16.00 hodin buď osobně na podatelnu Obecního úřadu v Krásné, Krásná 287, 739 04 Pražmo nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny obecního úřadu) na adresu: Obec Krásná Krásná 287 739 04 Pražmo Uzavřenou obálku označte heslem „Veřejná výzva – obsazení pracovního místa“. Bližší informace získáte na adrese: http://www.udeska.info/krasna

E-mail: ou@obec-krasna.cz

Kraj: Moravskoslezský

15/11 2017 účetní - referentka, Obec Markvartovice

Obec hledá účetní - referentku na dobu neurčitou na plný úvazek, nástup možný ihned, požadované vzdělání minimálně úplné střední odborné, platové zařazení 8. - 10. platová třída, výhodou praxe ve veřejné správě. Práce v systému KEO.

E-mail: starosta@markvartovice.cz

Kraj: Moravskoslezský

14/11 2017 účetní - správce rozpočtu, Obec Krásná

OBEC KRÁSNÁ zastoupena starostkou obce vyhlašuje ve smyslu § 6 zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa účetní – správce rozpočtu a financování Místo výkonu práce: Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo Předpoklady pro vznik pracovního místa podle § 4 zákona: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem Zařazení: úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti dle § 21 zákona do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru Náplň práce – rámcová charakteristika Komplexní vedení účetnictví úče

E-mail: ou@obec-krasna.cz

Kraj: Moravskoslezský

6/11 2017 Účetní, Město Dašice

Komplexní vedení účetnictví města, tvorba a správa rozpočtu města. Termín nástupu od 1. 12. 2017, příp. dle dohody. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Požadavky: min. středoškolské vzdělání ukončené maturitou ekonomického směru, alespoň tři roky praxe ve vedení účetnictví obce. Služební byt v Dašicích k dispozici.

E-mail: horsky@dasice.cz

Kraj: Pardubický

1/11 2017 účetní, Obec

kompletní vedení účetnictví obce (velikost cca 1100 obyv.) požadované vzdělání: SŠ nebo VŠ ekonomického směru praxe v účetnictví ÚSC podmínkou zkrácený úvazek, po dohodě možnost práce z domova více na www.stredokluky.cz/2017-15

E-mail: podatelna@stredokluky.cz

Kraj: Středočeský

27/10 2017 Účetní - referentka, Obec Rozdrojovice

Obec hledá účetní - referentku na dobu neurčitou na plný úvazek, nástup od dubna 2018, požadované vzdělání minimálně úplné střední odborné, platové zařazení 8. - 10. platová třída, výhodou praxe ve veřejné správě. Bližší informace na tel. 546220997, 606073667

E-mail: urad@rozdrojovice.cz

Kraj: Jihomoravský

4/10 2017 Ekonom-rozpočtář, Jedličkův ústav a školy

Zpracování finančních plánů a rozborů včetně cash flow, rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu, předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření. Průběžná kontrola a sledování čerpání rozpočtů. Zpracování vnitřních směrnic a pravidel ek. řízení organizace. Provádění ekonomických rozborů, spolupráce s hlavní účetní při sestavování výkazů za organizaci. Zpracování daňových přiznání. Vedení a zpracování statistických výkazů a hlášení. Osobnostní předpoklady a dovednosti • VŠ vzdělání ekonomického směru (magisterské či bakalářské) • Orientace v právních předpisech • Spolehlivost, pečlivost • Velmi dobrá znalost práce s PC • Praxe v příspěvkové organizaci výhodou • Trestní bezúhonnost podmínkou

E-mail: s.jakoubkova@jus.cz

Kraj: Hl. Město Praha

4/10 2017 Účetní majetkové správy, Jedličkův ústav a školy

• vedení majetkové evidence vč. zařazení do používání a vyřazování z evidence • spolupráce při inventarizaci majetku a dokladové inventuře • příprava podkladů k účetním závěrkám • zodpovědnost za pohyby na kartách majetku • koordinace majetkové evidence na jednotlivých pracovištích

E-mail: s.jakoubkova@jus.cz

Kraj: Hl. Město Praha

2/10 2017 Účetní - referentka, Obec

Obec hledá účetní - referentku na dobu určitou( zástup za MD/RD). Výhodou - praxe ve veřejné správě - znalost účetního programu Triada Bližší info. na tel.602 295 249

E-mail: plavskoobec@gmail.com

Kraj: Jihočeský

25/8 2017 účetní , Městský úřad Hora Svaté Kateřiny

vedení celkového účetnictví obce včetně rozpočtu. Nástup možný ihned. Na HPP nebo zkrácený pracovní úvazek.

E-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz

Kraj: Ústecký

3/2 2017 METODIK ÚČETNICTVÍ, Statutární město Karlovy Vary

Tato pracovní pozice metodicky řídí a organizuje účetní práce na úseku finančního účetnictví, majetkového účetnictví, podrozvahového účetnictví, pomocného analytického přehledu, dále metodicky ovlivňuje, koordinuje a kontroluje činnost úseku účtárny OFE při vedení účetnictví a ostatních pracovníků OFE a pracovníků ostatních odborů MM při přípravě podkladů k zaúčtování s ohledem na plnění ustanovení zákona o účetnictví a platné vyhlášky o rozpočtové skladbě, sestavuje a aktualizuje směrnice Účtový rozvrh a Oběh účetních dokladů, číselníky a registry v rámci účetního katalogu organizace, sestavuje podklady pro správné zaúčtování přijatých transferů/dotací, kontroluje správnost, účtování a odepisování transferů, sestavuje podklady pro správné a včasné zpracování měsíční účetní závěrky, metodicky řídí odborné útvary v oblasti posuzování výdajů investiční a provozní povahy (opravy a technická zhodnocení), metodicky řídí ekonomy jednotlivých odborů magistrátu aj. https://mmkv.cz/cs/volna-pra

E-mail: m.svedova@mmkv.cz

Kraj: Karlovarský

3/2 2017 ROZPOČTÁŘ (úředník), Statutární město Karlovy Vary

Tato pracovní pozice zajišťuje agendu týkající se příjmů a výdajů města (zpracovávání rozpočtu, střednědobého výhledu, rozpočtových opatření, závěrečného účtu), zpracování ekonomických rozborů plnění výdajů rozpočtu a finančního hospodaření , vč. návrhů na opatření k odstranění nedostatků, dodržování rozpočtové kázně na základě formální kontroly platebních poukazů a měsíčního sledování a vyhodnocování finančního hospodaření odborů MM aj. Další informace naleznete na https://mmkv.cz/cs/volna-pracovni-mista .

E-mail: m.svedova@mmkv.cz

Kraj: Karlovarský

5/12 2016 Mzdová účetní, evidence obyvat, OBEC ADRŠPACH

Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned, s 3 měsíční zkušební dobou - plný pracovní úvazek. Platové zařazení 8. platová třída dle nařízení vlády č. 561/2006 Sb., a NV č.222/2010 Sb., - katalogu prací, tzn. minimální hrubá mzda v rozmezí 14.540,- Kč – 21.920,- Kč dle započitatelné praxe + osobní ohodnocení dle kvalit zaměstnance. Více informací v příloze. Životopisy a přihlášky k výběrovému řízení zasílejte buď poštou na adresu: Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach nebo na email: ou@obecadrspach.cz, děkuji!

E-mail: ou@obecadrspach.cz

Kraj: Královéhradecký

Účetní hledá práci

5/11 2017 TAX EXPERT s.r.o., Tachov, Mariánské Lázně

Nabízíme : daňové poradenství, včetně zastupování, zpracování daňových přiznání, zpracování účetnictví včetně mezd, zpracování rozpočtu a střednědobého výhledu.

Společnost je členem Komory daňových poradců a členem Komory certifikovaných účetních.

Kraj Plzeňský a Karlovarský

E-mail: taxexpert@atlas.cz

Kraj: Plzeňský

6/10 2017 KODAP Ltm, s.r.o., Ústecký kraj

Nabízíme extérně kompletní zpracování účetnictví, mezd, daňových přiznání a rozpočtu.

Účetnictví obcí zpracováváme již více než 15 let. Program KEOW

Ústecký kraj

Telefon: 602863345
E-mail: rom@kodap.cz

Kraj: Ústecký

13/8 2017 Hana Šebelová, Jihlava, Pelhřimov

Nabízím vedení účetnictví pro obce, zpracování mezd, rozpočtu, příprava na audit. Externí služba na ŽL anebo DPP.

Přes šest let praxe jako samostatná účetní na obci v Jihomoravském kraji na plný úvazek, od r. 2014 externí účetní na ŽL pro kraj Vysočina Programy: Fenix, KEO, Triada

Kraj Vysočina - Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod

Telefon: 724318507
E-mail: SebelovaH@seznam.cz

Kraj: Vysočina

8/8 2017 Natálie Pavlasová, Týniště nad Orlicí

dvě účetní, jedna 25 let praxe, druhá 3 roky praxe v oboru, nabízí zpracování účetnictví obcí a mzdové agendy na DPP mebo ŽL

Programy: Fenix, Gordic, KEO, Triada

Královéhradecký kraj

Telefon: 606055209
E-mail: natalie.bekova@seznam.cz

Kraj: Královéhradecký

12/6 2017 L. K., most

rozpočet, vedení účetnictví malé obce na DPP, zkrácený pracovní úvazek

VŠ ekonomického směru, 25 let praxe v účetnictví, pedagogická činnosti v oblasti ekonomiky a účetnictví, účetnictví malé obce - 7 let. ZOZ - Finanční hospodaření ÚSC, mzdová agenda, evidence obyvatel. KEO W

Most + 30 km

E-mail: krajickova.l@seznam.cz

Kraj: Ústecký

27/3 2017 P.J., Strakonice

účetní na obci, ne plný úvazek

praxe na obci delší než 10 let, ZOZ, znalost programů KEO a GORDIC

do 20 km od Mirotic nebo Strakonic

Telefon: 606 108 614
E-mail: slavajar@seznam.cz

Kraj: Jihočeský

9/3 2017 Jan Šnejdar, www.563.cz, Plzeň

Nabízíme zpracování účetnictví obcí.

Více než 10 let se pohybujeme v oblasti účetnictvi obcí. Preferujeme program Fenix.

Plzeňský kraj

Telefon: 724747119
E-mail: ucetnictvi.kontrola@seznam.cz

Kraj: Plzeňský

13/1 2017 Ludmila Veselá, Moravská Třebová

účetní obce - dohoda o provedení práce, na živnostenský list

praxe účetní 20 roků, praxe ve vedení účetnictví obcí, znalost DPH, mezd a personalistiky, SW účetnictví - Fénix, Pohoda, MRP Slušovice, Entry, Stereo, SW mzdy - Gordic, Pohoda, MRP Slušovice

Moravská Třebová + 20 km

Telefon: 604 909 614
E-mail: veselalida@seznam.cz

Kraj: Pardubický