Rozpočtová skladba 2017

Kniha je vyprodaná! Knihu už není možné objednat.

Ing. Ivana Schneiderová; Ing. Martin Tocauer

Rozpočtová skladba, rozpočtový proces, vzory a pomůcky.

  • Vydání Únor 2017
  • Cena 400,- Kč
Rozpočtová skladba 2017

Komu je kniha určena

Pro úředníky ÚSC na odborech finančních, ekonomických, pro rozpočtáře. Určeno i pro zastupitele (pro starosty a místostarosty).

Popis

Kniha obsahuje plné znění rozpočtové skladby se zapracováním novel předpisu k roku 2017 (15 novela, zatím 106 bodů - po vnějších připomínkách přibyly  o 16 :o(, pro obce je zajímavých tak 25). Novelizovaná ustanovení jsou zvýrazněna a je uvedeno odůvodnění změn. Komentáře položek a paragrafů jsou aktualizovány a doplněny. Jsou zvýrazněny názvy položek, paragrafů a texty legend, které si zaslouží pozornost pracovníků obcí.

Ke knize bude na www.obecuctuje.cz ke stažení doplňující materiál s obsahem přehledu rozpočtové skladby, s komentářem k novele 250/2000 Sb. i s komentářem k rozpočtovému procesu, vzory dokumentů a vzory  usnesení k rozpočtovému procesu a k rozpočtu a plné příklady zaúčtování. Bude se jednat o aktualizaci minulého materiálu - doplněno o návrhy předpisů k rozpočtové odpovědnosti a další pomůcky a rozbory.  Název dokumentu  RS 2017 - rozpočet a rozpočtový proces. Dokument bude vložen k datu vytištění knihy - předpoklad leden až únor 2017. 

Cenové podmínky se budou lišit od minulého roku z důvodu nárůstu cen poštovného:

·        Při objednání 1 ks až 2 ks knihy RS a 1 ks knihy Majetek je poštovné zdarma (tj. zdarma poštovné pro tyto kombinace: 1 ks RS, 2 ks RS, 1 ks RS + 1 ks Majetek, 2 ks RS + 1 ks Majetek).

·        V ostatní případech (kombinacích) bude poštovné připočteno k objednávce ve výši aktuálního ceníku pošty.

·        Při objednání 6 ks RS nebo 6 ks Knihy Majetek bude poskytnuta sleva 10 % na titul s počtem 6 ks a bude připočteno poštovné dle platného aktuálního ceníku pošty.