Materiály ke knize RS 2019- aktuálně

  • Publikováno 7/2 2019

Materiály ke knize RS 2019 - Přehled a účtování budou vloženy do dokumentů ke stažení v neplacené sekci až ke konci února 2019. Pozdější uvedení je z důvodu "časové tísně". Omlouvám se. Iva Schn. 

Upozornění: v knize RS je uvedena položka 4116 pro neúčelové dotace z jaderného účtu obcím, kde mají úložiště jaderného odpadu. Od 2018 se již jedná o dotaci bez vypořádání, posílali ji v roce 2018 s položkou 5192, v roce 2019 by se asi poslala s položkou 5811 - ale myslím, že se letos obcím nic převádět nebude. Příjem pak měly obce  zaúčtovat (asi) na položku 2324. Tato "dotace" je bez vypořádání. O dotaci se účtuje dle ČÚS 703 jak o dotaci neinvestiční bez vypořádání. Pravděpodobně je však možné i částečně využít jako investiční (bez vypořádání), pokud obcím vznikly v souvislosti s úložištěm jaderného odpadu nějaké investice. 

Byly mi zaslány od uživatelů odpovědi na RS od Ing. Paroubka z MF:

1. Výdaje na  náklady soudních řízení patří i nadále na položku 5192 ( i  když již tam výslovně nejsou uvedeny).  Na položku 5811 by patřily v případě, že se hradí za někoho jiného než za vlastní organizaci (u obcí není asi běžné).

2. Dále, že Hlavní město Praha je nadále obcí, ne krajem, jak bylo omylem uvedeno u seskupení 52xx v novele RS pro rok 2019, kde je text, že "krajem se rozumí i HM Praha..."

Vysvětlení k materiálu přehled RS od 2019 (který je ke stažení)

K položce 5161 - do roku 2019 bylo u položky 5161 uvedeno, že výdaje za "certifikáty" patří na položku 5169, od 2019 je uvedeno, že patří na položku 5168. Nemění se položka 5161, ale změna je v náplni položky. Mění se položka 5169 na 5168 u "certifikátu". 

Zpět na domovskou stránku