Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Obsazený termín — tento kurz již není možné objednat.

Účetní závěrka a inventarizace

Úterý - pátek 21 - 24. 09. 2021, Turnov

Účetní závěrka včetně inventarizace - kompletní problematika pro ÚSC. Kurz akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky.

Lektor

Ing. Schneiderová

Čas

09:00 - 14:00

Cena

5 250 Kč/osoba*

Akreditace

Ano viz níže

*
osvobozeno od DPH

Místo konání

Školicí středisko Výšinka
Výšinka 719 Mapa

Komu je kurz určen

Úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC, účetním obcí a finančních odborů měst a kontrolním pracovníkům úseku vnitřního kontrolního systému ÚSC. Určeno pro začínající účetní i pro pokročilé, dále i pro vedoucí pracovníky ekonomických a finančních odborů.

Cíl kurzu

Zajištění řádné účetní závěrky v ÚSC v souvislostech - příprava, harmonogramy, realizace, inventury a inventarizace, kontroly. Seznámení s platnou legislativou.  Závěrečné rozpočtové práce, úhrady. Zpracování závěrky, účetní postupy, výkazy.

Program

1. Den

Příprava, inventury, inventarizace, realizace účetní závěrky po oblastech (DM, zúčtovací vztahy, finanční majetek, časové rozlišení...)

Příprava zpracování účetní závěrky

 • harmonogram účetní závěrky (úkoly pro ostatní zaměstnance a vedení obce, např. zprávy o rozpracovanosti k 042, dohled na ověření na LV nemovitostí, předání dokladů, zařazování majetku…)
 • zásady inventarizace majetku a závazků, požadavky na výstupy u inventarizace

Zpracování účetní závěrky

 • problematické oblasti rozpočtové části účetní závěrky (financující položky, převody a transfery, rozpočtová opatření, účetní případy mimo rozpočet - hospodářská činnost)
 • problematické oblasti akruální části závěrky – formulář povinností k účetní závěrce, práce k závěrce a ověření provedení prací

2. Den

Inventury a inventarizace

 • zásady inventarizace majetku a závazků, požadavky na výstupy u inventarizace

Směrnice, harmonogramy, soupisy a náležitosti, zprávy k inventarizaci, systém, podpisy...

3. Den

Kontrola výstupů účetní závěrky

 • povinné a logické vazby v účetních výkazech
 • uplatnění principu významnosti v souvislosti s účetní závěrkou
 • vyplnění jednotlivých částí Přílohy

Diskuze - ve vazbě na jednotlivé části a na závěr semináře

Lektor

Ing. Ivana Schneiderová

 • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
 • auditorka
 • lektorka několika akreditovaných programů
 • specializace účetnictví a problematika obcí

Akreditace

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-470/2019, AK/VE-294/2019.

Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

"Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
 
Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

Ubytování

V rámci kurzu je možné ubytování přímo ve školicím středisku Výšinka 719. Cena za 1 noc 550,- Kč/osoba + poplatek z pobytu 21 Kč/den, snídaně+večeře 200,- Kč/osoba. Minimální počet nocí: 2.

Oběd je zahrnut v ceně za kurz. Podrobné informace k podmínkám a cenám ubytování naleznete v dokumentu 2021 Kurzy Výšinka vícedenní v sekci Neplacené dokumenty. Požadavky na ubytování prosím vyplňte v přihlášce kurzu.

Jednolůžkové pokoje nejsou moc k dispozici, pokud na nich trváte, je potřeba si zajistit ubytování v okolí. 

Zdarma nabízíme možnost prodloužení kurzu do pátku 24.9. s možností konzultací k e-learningovým kurzům, platba by byla jen za ubytování a poplatek z pobytu (tato konzultace je bez akreditace, ale e-learningové kurzy jsou akreditované).  

Podmínky účasti

Odhlásit se je možné 4 dny před konáním kurzu.  

Prezence účastníků proběhne od 8:30-9:00 hodin.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání, případně upravit podmínky protiepidemické při účasti na kurzu dle aktuální situace  a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni, platby vráceny.

Těšíme se na setkání s vámi.

Návrh a tvorba webu