Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Po uzávěrce objednávek — na možnost objednání tohoto kurzu se prosím informujte na uvedených kontaktech.

Daňový speciál

Úterý - čtvrtek 17 - 19. 05. 2022, Turnov

Daňový speciál pro ÚSC 2021 - mírně až středně pokročilí (základní orientace v problematice vítána, není podmínkou).

Lektor

Ing. Nejezchleb

Čas

09:00 - 15:00

Cena

5 250 Kč/ÚSC
6 352 Kč/ostatní*

Akreditace

Ano viz níže

*
Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet pro ÚSC a DSO. U ostatních subjektů je cena včetně 21% DPH.

Místo konání

Školicí středisko Výšinka
Výšinka 719, Turnov Mapa

Kontakty

Kateřina Hudečková
+420 721 927 966
katerina@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

Úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC,  zejména začínajícím a mírně pokročilým účetním, ekonomům a specialistům na DPH u  ÚSC.

Cíl kurzu

Poskytnutí uceleného výkladu k problematice DPH v podmínkách ÚSC s velkým prostorem pro diskutování jednotlivých problémů. Rámcově se také dotkneme problematiky daně z příjmů u USC.

 

Program

Program kurzu je v rámci akreditovaných programů "Daňový speciál ÚSC" (16 vyučovacích hodin) a "Daň z přidané hodnoty v podmínkách USC - odpočty" (6 vyučovacích hodin).

Program je soustředěn v rámci programů a nad jejich rámec na tato témata: 

1. den 

 • daň z příjmu právnických osob (základy týkající se zdanění, vztahy k založeným a zřízený subjektům ve vztahu k dani z příjmů)
 • DPH – právní východiska
 • DPH – vztahy k zahraničí - základy
 • DPH – rozdělení činností v podmínkách USC (vymezení předmětu daně, zdanitelných plnění)
 • DPH - plnění osvobozená od DPH u USC
 • sledování obratu (měsíční x čtvrtletní plátcovství)

2. den

 • základ daně
 • sazby daně (odpady, stavebnictví, tiskoviny …)
 • pronájem nemovitostí (včetně účtování souvisejících služeb)
 • převody nemovitostí a DPH
 • přenesená daňová povinnost ve stavebnictví

3. den

 • Základní pravidla pro odpočet DPH, druhy odpočtů DPH
 • Odpočet DPH koeficientem, stanovení koeficientu  
 • Odpočet DPH v poměrné výši, stanovení poměrného odpočtu         
 • Následné korekce odpočtu DPH u dlouhodobého majetku               
 • Optimalizační projekty ve vazbě na DPH (případně další daně) - typové ukázky největších daňových neefektivit na obcích podle zkušeností a praxe, provozování sportovišť a kulturních zařízení, vztahy k "městským společnostem", ukázky propočtu efektivity fungování Technických služeb, Mětských bytových podniků, nastavení vhodné právní formy

Na závěr každého dne, po skončení programu, možnost individuálních konzultací (cca 18.00 - 21.00). Časová dotace je cca o 3 vyučovací hodiny vyšší než akreditované programy. 

Lektor

Ing. Zdeněk Nejezchleb

 • auditor
 • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
 • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

Akreditace

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-223/2018, AK/VE-131/2018, AK/PV-219/2018, AK/VE-127/2018.

Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

"Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
 
Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

Ubytování

V rámci kurzu je možné ubytování přímo ve školicím středisku Výšinka 719. Cena za 1 noc 550,- Kč/osoba + poplatek z pobytu 21 Kč/den, snídaně+večeře 200,- Kč/osoba. Minimální počet nocí: 2.

Oběd je zahrnut v ceně za kurz. Podrobné informace k podmínkám a cenám ubytování naleznete v dokumentu 2021 Kurzy Výšinka vícedenní v sekci Neplacené dokumenty. Požadavky na ubytování prosím vyplňte v přihlášce kurzu.

Jednolůžkové pokoje nejsou na kurzech moc k dispozici (cca pouze jeden). Pokud na jednolůžkovém pokoji trváte, je možné si individuálně zajistit ubytování v okolí. 

Podmínky účasti

Odhlásit se je možné 4 dny před konáním kurzu.  

Prezence účastníků proběhne od 8:30-9:00 hodin.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání, případně upravit podmínky protiepidemické při účasti na kurzu dle aktuální situace  a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni, platby vráceny.

Těšíme se na setkání s vámi.

Návrh a tvorba webu