Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Obsazený termín — tento kurz již není možné objednat.

Účetní závěrka ÚSC

Čtvrtek 01. 12. 2022, Hradec Králové

Pro rok 2022 - přehled závěrkových prací, kontrola, závěrečné rozpočtové práce. Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky.

Lektor

Ing. Schneiderová

Čas

09:00 - 14:00

Cena

1 950 Kč/ÚSC
2 150 Kč/ostatní*

Akreditace

Ano viz níže

*
osvobozeno od DPHpro ÚSC, u ostatních subjektů se jedná o cenu včetně 21%

Místo konání

Hotel Černigov, Kongresový sál v přízemí
Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové Mapa

Doprava MHD

Hlavní vlakové nádraží (před hotelem). Trolejbusová zastávka "Hlavní nádraží" - č. 1, 2, 3, 6, 7 (před hotelem). Autobusová zastávka "Hlavní nádraží " - bus č. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 (před hotelem).

Kontakty

Kateřina Hudečková
+420 721 927 966
katerina@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC (účetní, kontroloři, finanční pracovníci...)

Cíl kurzu

Přehledy prací ke zpracování závěrky, účetní postupy, výkazy. Důraz na věrný obraz.  

Program

Čas konání 9.00-14.00, přestávka 11.00-11.30

1. Příprava zpracování účetní závěrky

 • harmonogram účetní závěrky (úkoly pro ostatní zaměstnance a vedení obce, např. zprávy o rozpracovanosti k 042, dohled na ověření na LV nemovitostí, předání dokladů, zařazování majetku…)
 • zásady inventarizace majetku a závazků, požadavky na výstupy u inventarizace

2. Rekapitulace změn v účetních předpisech pro aktuální rok, problematické oblasti účetnictví ÚSC a DSO s dopadem do účetní závěrky

  3. Zpracování účetní závěrky

  • problematické oblasti rozpočtové části účetní závěrky (financující položky, převody a transfery, rozpočtová opatření, účetní případy mimo rozpočet - hospodářská činnost)
  • problematické oblasti akruální části závěrky – formulář povinností k účetní závěrce, práce k závěrce a ověření provedení prací
  • inventarizace 

  3. Kontrola výstupů účetní závěrky

   • povinné a logické vazby v účetních výkazech
   • vyplnění jednotlivých částí Přílohy

   Diskuze - ve vazbě na jednotlivé části a na závěr semináře

   Lektor

   Ing. Ivana Schneiderová

   • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
   • auditorka
   • lektorka několika akreditovaných programů
   • specializace účetnictví a problematika obcí

   Akreditace

   Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-73/2018, AK/VE-41/2018.

   Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

   "Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
    
   Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

   Podmínky účasti

   Odhlásit se je možné 4 dny před konáním kurzu.  

   Prezence účastníků probíhá půl hodiny před začátkem kurzu!

   Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání, případně upravit podmínky protiepidemické při účasti na kurzu dle aktuální situace  a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni, platby vráceny.

   Těšíme se na setkání s vámi.

   Všechny termíny kurzů

   Návrh a tvorba webu