Nabídka/poptávka práce

Vkládání inzerátů je možné i bez registrace

Vložit inzerát

Úřad hledá účetní

13/3 2019 Vedoucí financí a rozpočtu, Městská část Praha-Zbraslav

Vedoucí úředník státní správy a samosprávy: Rozpočet MČ – příprava, sestavení, úpravy, kontrola plnění, rozbory Kontrolní činnost – kontrola hospodaření MČ a příspěvkových organizací Finanční řízení projektů MČ Vedení agendy pojištění Činnosti související s řízením odboru ÚMČ – vedení zaměstnanců, metodická pomoc, kontrolní činnost VŠ v magisterské nebo bakalářské vzdělání, nejlépe ekonomického směru nebo středoškolské vzdělání ekonomického směru s maturitou, znalost zákonů č. 563/1991 Sb., č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Č. 235/2004 Sb., o DPH; vyhlášek 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, č. 410/2009 Sb., pro vybrané účetní jednotky, č. 383/2009 Sb., pomocný analytický přehled, znalost programu GINIS (GORDIC) výhodou, Výhodou: - ZOZ při finančním hospodaření Územních samosprávných celků a jeho přezkumu, - zkušenosti s finančním řízením investičních projektů a dotačním financováním, - účetní praxe. Přihlášku doručte nejpozději do 25. 3. 2019 do 12 hodin buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha- Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha-Zbraslav, nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav. Přihlášku odevzdejte v zalepené obálce, označené slovy „VŘ – vedoucí OFR.

Telefon: 257111817
E-mail: marta.spacilova@mc-zbraslav.cz

Kraj: Hlavní město Praha

13/3 2019 Mzdová/mzdový účetní, Městská část Praha-Zbraslav

Komplexní vedení mzdové agendy - výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění vč. odvodů, atp. Personalistika včetně vedení osobních složek zaměstnanců MČ Praha - Zbraslav Zajišťování vzdělávání zaměstnanců dle 312/2002 Sb. Evidence lékařských prohlídek, BOZP zaměstnanců Platební styk ÚMČ Praha – Zbraslav (včetně hlavní pokladny) Požadujeme: středoškolské vzdělání ekonomického směru zakončené maturitní zkouškou, minimálně 2 roky praxe v personální a mzdové oblasti. Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav, nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav, nejpozději do 28. 3. 2019 do 12:00 hodin, v zalepené obálce označené slovy „Mzdová/mzdový účetní - OFR“.

Telefon: 257111817
E-mail: marta.spacilova@mc-zbraslav.cz

Kraj: Hlavní město Praha

13/3 2019 Hlavní účetní, Městská část Praha-Zbraslav

Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih. středoškolské vzdělání ekonomického směru zakončené maturitní zkouškou, minimálně 2 roky účetní praxe; znalost zákonů č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví; zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; vyhlášek: č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě; č. 410/2009 Sb., k účetnictví pro vybrané účetní jednotky; č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech; atp. výhodou znalost programu GINIS (GORDIC); výhodou praxe v oblasti veřejné správy (výhodou znalost účetních pravidel Hlavního města Prahy). Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav, nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav, nejpozději do 28. 3. 2019 do 12:00 hodin, v zalepené obálce označené slovy „Hlavní účetní - OFR“

Telefon: 257111817
E-mail: marta.spacilova@mc-zbraslav.cz

Kraj: Hlavní město Praha

12/3 2019 Referent finančního odboru, Město Český Brod

Účetní a referent správy daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění. Platové zařazení: 9 platová třída (dle dosaženého vzdělání a praxe) + osobní příplatek, odměny za mimořádné pracovní výsledky, příspěvek na dovolenou a další benefity ze sociálního fondu. Předpokládaný nástup: od 01.04.2019 nebo dle dohody. Bližší informace: www.cesbrod.cz (úřední deska, výběrová řízení - volná místa).

Telefon: 321 612 167
E-mail: jedlickova@cesbrod.cz

Kraj: Středočeský kraj

12/3 2019 Referent finančního odboru, Město Český Brod

Účetní a referent školství, výchovy a vzdělávání Platové zařazení: 9-10 platová třída (dle dosaženého vzdělání a praxe) + osobní příplatek, odměny za mimořádné pracovní výsledky, příspěvek na dovolenou a další benefity ze sociálního fondu Předpokládaný nástup: od 01.04.2019 nebo dle dohody Bližší informace: www.cesbrod.cz (úřední deska, výběrová řízení - volná místa).

Telefon: 321 612 167
E-mail: jedlickova@cesbrod.cz

Kraj: Středočeský kraj

11/2 2019 Účetní obce, Obec Suchomasty

Nástup: březen 2019 Pracovní náplň: • Komplexní účetní agenda, program KEO4, DPH, hlavní a hospodářská činnost • Vedení agendy opatrovnictví Zájemci musí podat písemnou přihlášku, včetně: • Strukturovaného životopisu včetně kontaktních údajů • Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání • Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíců

Telefon: 311689862
E-mail: obec@suchomasty.cz

Kraj: Středočeský kraj

6/2 2019 Úředník/úřednice fin.odb., Město Milevsko

Město Milevsko (okres Písek, Jihočeský kraj) hledá : Úředník/úřednice finančního odboru – rozpočet, správce rozpočtu – doba neurčitá, platová třída 10, vzdělání VŠ či VOŠ. Další informace na odkazu v sekci nabídka zaměstnání http://edeska.milevsko-mesto.cz:81/eDeska/

Telefon: 382 504 105
E-mail: hana.janova@milevsko-mesto.cz

Kraj: Jihočeský kraj

5/2 2019 vedoucí fin.odb., metodik, Město Šlapanice

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic: vedoucí finančního odboru a metodika účetnictví. Bližší informace o inzerovaných pracovních pozicích a k postupu pro zařazení do výběrového řízení naleznete na www.slapanice.cz (úřad - volná místa nebo na úřední desce). Kontakt: Ing. Dominika Jestříbková, tel.:533 304 211, jestribkova@slapanice.cz

Telefon: 533304211
E-mail: jestribkova@slapanice.cz

Kraj: Jihomoravský kraj

19/12 2018 vedoucí oddělení účetnictví, Město Poděbrady

Pracovní pozice na dobu neurčitou. Přihlášky do 7.1.2019 včetně. Více na www.mesto-podebrady.cz. Úřední deska - Výběrová řízení - volná místa. 11. platová třída, nástup od 19.1.2018 nebo dle dohody, min. vzdělání - VŠ bakalářské, předchozí praxe ve veřejné správě výhodou.

Telefon: 325 600 201
E-mail: mzdy@mesto-podebrady.cz

Kraj: Středočeský kraj

12/12 2018 Účetní, Město Rokycany

Pracovní poměr na dobu neurčitou, na plný úvazek, s nástupem 1.4.2019 nebo dle dohody. Praxe v účtování obcí a znalost účetního programu FENIX výhodou. Více na www.rokycany.cz, Nabídka zaměstnání.

Telefon: 605227173
E-mail: alena.novakova@rokycany.cz

Kraj: Plzeňský kraj

6/12 2018 vedoucí oddělení účetnictví, Město Poděbrady

Pracovní pozice na dobu neurčitou. Přihlášky do 17.12.2018 včetně. Více na www.mesto-podebrady.cz. Úřední deska - Výběrová řízení - volná místa. 11. platová třída, nástup od 19.1.2018 nebo dle dohody, min. vzdělání - VŠ bakalářské, předchozí praxe ve veřejné správě výhodou.

Telefon: 602 621 705
E-mail: mzdy@mesto-podebrady.cz

Kraj: Středočeský kraj

14/11 2018 účetní, Obec Vřesová

Administrativní a účetní práce obce do 500 obyvatel. Slušné jednání a odpovídající platové ohodnocení.

E-mail: starosta.vresova@post.cz

Kraj: Karlovarský kraj

5/11 2018 Vedoucí finančního odboru MěÚ, Město Ústí nad Orlicí

Pracovní poměr na dobu neurčitou, se zkušební dobou 6 měsíců. Charakteristika vykonávané činnosti: - komplexní zajištění činnosti vedoucího pracovníka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, - komplexní zajišťování finančního hospodaření města. Požadavky na uchazeče: - vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, - minimálně 5 let praxe, - znalost účetnictví a rozpočtování subjektu veřejné správy, daňového systému ČR ve vztahu k činnosti obcí, - znalost zákona č. 563/1991 Sb., č. 250/2000 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 134/2016 Sb., č. 128/2000 Sb., č. 500/2004 Sb. Bližší informace naleznete na www. ustinadorlici.cz

Telefon: 465514243
E-mail: broulikova@muuo.cz

Kraj: Pardubický kraj

2/11 2018 Účetní, administrativní práce, Obec Lazníčky

Nabízíme pracovní pozici na místo účetní, administrativní práce na 0,5 úvazku od ledna 2019. Spěchá, nutné zaučení.

Telefon: 774072076
E-mail: obec@laznicky.cz

Kraj: Olomoucký kraj

1/11 2018 hlavní účetní, rozpočtář/ka, Město Zásmuky

pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dle dohody, vzdělání minimálně střední ekonomického směru s maturitní zkouškou, další informace na tel.č. 721806921

E-mail: info@zasmuky.cz

Kraj: Středočeský kraj

31/10 2018 hlavní účetní, Město Modřice

Město Modřice přijme do pracovního poměru pracovníka na pozici „hlavní účetní“, s pracovní náplní komplexního vedení účetnictví účetní jednotky, účtování DPH. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 01.01.2019, případně dle dohody. Požadujeme minimálně SŠ vzdělání, nejlépe ekonomického směru. Lhůta pro podání přihlášky je do 23.11.2018. Bližší informace naleznete na ÚD města Modřice, webových stránkách města Modřice, recepci města Modřice nebo na telefonu 774 002 172.

E-mail: martina.vojtova@mesto-modrice.cz

Kraj: Jihomoravský kraj

6/11 2017 Účetní, Město Dašice

Komplexní vedení účetnictví města, tvorba a správa rozpočtu města. Termín nástupu od 1. 12. 2017, příp. dle dohody. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Požadavky: min. středoškolské vzdělání ukončené maturitou ekonomického směru, alespoň tři roky praxe ve vedení účetnictví obce. Služební byt v Dašicích k dispozici.

Telefon: 725 092 499
E-mail: horsky@dasice.cz

Kraj: Pardubický kraj

25/8 2017 účetní , Městský úřad Hora Svaté Kateřiny

vedení celkového účetnictví obce včetně rozpočtu. Nástup možný ihned. Na HPP nebo zkrácený pracovní úvazek.

Telefon: 476113157
E-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz

Kraj: Ústecký kraj

3/2 2017 METODIK ÚČETNICTVÍ, Statutární město Karlovy Vary

Tato pracovní pozice metodicky řídí a organizuje účetní práce na úseku finančního účetnictví, majetkového účetnictví, podrozvahového účetnictví, pomocného analytického přehledu, dále metodicky ovlivňuje, koordinuje a kontroluje činnost úseku účtárny OFE při vedení účetnictví a ostatních pracovníků OFE a pracovníků ostatních odborů MM při přípravě podkladů k zaúčtování s ohledem na plnění ustanovení zákona o účetnictví a platné vyhlášky o rozpočtové skladbě, sestavuje a aktualizuje směrnice Účtový rozvrh a Oběh účetních dokladů, číselníky a registry v rámci účetního katalogu organizace, sestavuje podklady pro správné zaúčtování přijatých transferů/dotací, kontroluje správnost, účtování a odepisování transferů, sestavuje podklady pro správné a včasné zpracování měsíční účetní závěrky, metodicky řídí odborné útvary v oblasti posuzování výdajů investiční a provozní povahy (opravy a technická zhodnocení), metodicky řídí ekonomy jednotlivých odborů magistrátu aj. https://mmkv.cz/cs/volna-pra

Telefon: 353151341
E-mail: m.svedova@mmkv.cz

Kraj: Karlovarský kraj

3/2 2017 ROZPOČTÁŘ (úředník), Statutární město Karlovy Vary

Tato pracovní pozice zajišťuje agendu týkající se příjmů a výdajů města (zpracovávání rozpočtu, střednědobého výhledu, rozpočtových opatření, závěrečného účtu), zpracování ekonomických rozborů plnění výdajů rozpočtu a finančního hospodaření , vč. návrhů na opatření k odstranění nedostatků, dodržování rozpočtové kázně na základě formální kontroly platebních poukazů a měsíčního sledování a vyhodnocování finančního hospodaření odborů MM aj. Další informace naleznete na https://mmkv.cz/cs/volna-pracovni-mista .

Telefon: 353151341
E-mail: m.svedova@mmkv.cz

Kraj: Karlovarský kraj

Účetní hledá práci

30/12 2018 Eva Cinklová, HOŘOVICE

Nabízím kompletní zpracování účetnictví malých obcí - mzdová agenda, fakturace, pokladna, majetková evidence, zpracování daňových přiznání, rozpočet, příprava k auditu, dotace. Dále nabízím účetní služby pro příspěvkové organizace a jiné neziskové organizace. Práce na DPČ, DPP, ŽL

Praxi mám 16 let v účetním programu KEOW, KEO4.

Hořovice + 30 km

Telefon: 608274680
E-mail: Eva.Cinklova@seznam.cz

Kraj: Středočeský kraj

18/12 2018 Ing.Iveta Vašíčková, Přelouč

Nabízím kompletní zpracování účetnictví, příprava na audit, rozpočtovy proces, zpracování mezd, personalistika, daňové povinnosti. Externí služba DPC, DPP.

Zpracování účetnictví obce 300 obyvatel od roku 2009, práce ne městském obvodu jako účetní a mzdová od roku 2011. Znalost programu Gordic, Ginis, Vema.

Pardubice a okolí do 30km

Telefon: 724515281
E-mail: iv.vasickova@seznam.cz

Kraj: Pardubický kraj

15/12 2018 Martina Krejčová, BBus., DiS. , Černovice

Nabízím kompletní zpracování účetnictví, příprava na audit, rozpočtovy proces, zpracování mezd, personalistika, daňové povinnosti. Externí služba na ZL nebo DPC, DPP.

Znalost programu Triada, Gordic

30km

Telefon: 724070417
E-mail: krejcova.mar@gmail.com

Kraj: Kraj Vysočina

7/10 2018 Ing.Bc, Květuše Křivánková MBA, Radnice

Vedení účetnictví menších obcí do 500 obyvatel, zpracování mezd, příprava a kontrola podkladů pro audit, zpracování a finanční vypořádání dotací

Praxe od roku 1998 v programech KEO, nyní KEO4

do 50 km

Telefon: 731766357
E-mail: kveta.krivankova@email.cz

Kraj: Plzeňský kraj

7/10 2018 Ing.Bc, Květuše Křivánková MBA, Hvozdec

Vedení účetnictví malých obcí do 500 obyvatel, zpracování mezd, příprava a kontrola podkladů pro audit

Praxe od roku 1998 v programu KEO, nyní KEO4.

do 50 km

Telefon: 731766357
E-mail: kveta.krivankova@email.cz

Kraj: Středočeský kraj

4/10 2018 Lenka Čepeláková, Kolín

účetní na obci

nabízím vedení účetnictví obcím. Praxe 15 let dosud.

zkrácený úvazek

Telefon: 723 065 013
E-mail: aknel69@seznam.cz

Kraj: Středočeský kraj

27/9 2018 Nikola Ottová, Přelouč

Nabízím služby externí účetní pro obec na DPP či DPČ. Komplexní vedení účetnictví - fakturace, pokladna, daňová přiznání, zpracování měsíčních výkazů pro kraj, čtvrtletní závěrky, rozpočtový proces obce, dotace...

Práce v programu Gordic. Praxe jako hlavní účetní a správce rozpočtu v délce 2,5 let. Nyní pracuji jako auditor na kraji.

Pardubický a Královehradecký kraj

E-mail: ottovanikola@seznam.cz

Kraj: Pardubický kraj

27/9 2018 Veronika Jandačová, Chotěšov, Lovosice

Jsem OSVČ, nabízím komplexní služby, maximální flexibilitu, moderní způsob práce, tj. elektronické výstupy

- kompletní měsíční zpracování účetnictví - oddělené měsíční zpracování hospodářské činností obcí - zpracování čtvrtletních účetních závěrek - měsíční předávání účetních dat na KÚ ÚL + spolupráce s pracovníky úřadu - měsíční předkládání výkazů FIN pro potřeby obcí - čtvrtletní předkládání účetních závěrek pro potřeby obcí - spolupráce při přípravě a vyhodnocování rozpočtů obcí - zpracování daňových přiznání a jednání s příslušnými úřady - přípravné práce pro audit a spolupráce při auditu obcí - zpracování statistických výkazů - vystavování faktur a vedení knihy vystavených faktur - zpracování závěrečného účtu včetně komentáře - zpracování rozborů hospodaření dle požadavků - příprava inventur, spolupráce při inventarizacích, vypracování inventarizačních zápisů - zúčtování dotací - zpracování mezd - účetní poradenství

Ústecký, Středosčeský, Praha

Telefon: 607906082
E-mail: jandacovaveronika@seznam.cz

Kraj: Ústecký kraj

16/9 2018 Šárka Trávníčková, Drchkov

Nabízím poradenskou činnost pro Obce a Města, odborná pomoc při přípravě roční účetní závěrky a čtvrtletních účetních závěrkách. Odborná pomoc při inventarizaci a přípravou podkladů pro audit. Současně je možné provést ověření hospodaření či audit. Manžel auditor.

Zkušenosti s poradenskou činností pro Obce a Města. Současně asistentka auditora pro audity a ověření hospodaření Měst a Obcí. Zkušenosti 15 let.

Středočeský kraj

Telefon: 604150622
E-mail: travnickova.s@seznam.cz

Kraj: Středočeský kraj

24/8 2018 Ing. Lenka Šmídová, Jihlava

Nabízím kompletní zpracování účetnictví malých obcí - mzdová agenda, fakturace, pokladna, majetková evidence, DPH, zpracování daňových přiznání, rozpočet, příprava k auditu, atd..

Praxi mám 10 let v účetním programu TRIADA.

Vysočina

Telefon: 734167165
E-mail: lenka1smidova@seznam.cz

Kraj: Kraj Vysočina

23/7 2018 Lucie Kocourková, Veselí

Vedení účetnictví malé obce (DPP, DPČ)

15 let praxe ve vedení účetnictví malé obce, znalost programů GINIS/Gordic a Pohoda

Okolí Přelouče (Pardubicko)

Telefon: 605 788 805
E-mail: l.kocourkova@post.cz

Kraj: Pardubický kraj

22/7 2018 Natálie Pavlasová, Týniště nad Orlicí

- dvě účetní, jedna 25 let praxe, druhá 3 roky praxe v oboru - nabízí kompletní zpracování účetnictví obcí a mzdové agendy - na DPP nebo ŽL - možnost zpracování na vzdálený přístup

Programy: Fenix, Gordic, KEO, Triada

ČR

Telefon: +420606055209
E-mail: natalie.bekova@seznam.cz

Kraj: Královéhradecký kraj

17/7 2018 Hana Jiroutová, Hrochův Týnec

Zpracuji účetnictví menších obcí včetně mezd.

Praxe v oboru 16 let, preferuji program Fenix .

Chrudimsko

E-mail: ucetni.prestavlky@email.cz

Kraj: Pardubický kraj

28/11 2017 Hana Jirovcová, Velký Malahov

účetní obce, referent obce, matrikářka

dlouholeté zkušenosti v oboru účetnictví a daní účetní program Fenix, Keo praxe v účetnictví obci i podnikatelů praxe v oboru matriky

vedení účetnictví obcím, zpracování veškeré související agendy v obcíchch

Telefon: 724816313
E-mail: hana.jirovcova@gmail.com

Kraj: Plzeňský kraj

5/11 2017 TAX EXPERT s.r.o., Tachov, Mariánské Lázně

Nabízíme : daňové poradenství, včetně zastupování, zpracování daňových přiznání, zpracování účetnictví včetně mezd, zpracování rozpočtu a střednědobého výhledu.

Společnost je členem Komory daňových poradců a členem Komory certifikovaných účetních.

Kraj Plzeňský a Karlovarský

E-mail: taxexpert@atlas.cz

Kraj: Plzeňský kraj

13/8 2017 Hana Šebelová, Jihlava, Pelhřimov

Nabízím vedení účetnictví pro obce, zpracování mezd, rozpočtu, příprava na audit. Externí služba na ŽL anebo DPP.

Přes šest let praxe jako samostatná účetní na obci v Jihomoravském kraji na plný úvazek, od r. 2014 externí účetní na ŽL pro kraj Vysočina Programy: Fenix, KEO, Triada

Kraj Vysočina - Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod

Telefon: 724318507
E-mail: SebelovaH@seznam.cz

Kraj: Kraj Vysočina

27/3 2017 P.J., Strakonice

účetní na obci, ne plný úvazek

praxe na obci delší než 10 let, ZOZ, znalost programů KEO a GORDIC

do 20 km od Mirotic nebo Strakonic

Telefon: 606 108 614
E-mail: slavajar@seznam.cz

Kraj: Jihočeský kraj

9/3 2017 Jan Šnejdar, www.563.cz, Plzeň

Nabízíme zpracování účetnictví obcí.

Více než 10 let se pohybujeme v oblasti účetnictvi obcí. Preferujeme program Fenix.

Plzeňský kraj

Telefon: 724747119
E-mail: ucetnictvi.kontrola@seznam.cz

Kraj: Plzeňský kraj

13/1 2017 Ludmila Veselá, Moravská Třebová

účetní obce - dohoda o provedení práce, na živnostenský list

praxe účetní 20 roků, praxe ve vedení účetnictví obcí, znalost DPH, mezd a personalistiky, SW účetnictví - Fénix, Pohoda, MRP Slušovice, Entry, Stereo, SW mzdy - Gordic, Pohoda, MRP Slušovice

Moravská Třebová + 20 km

Telefon: 604 909 614
E-mail: veselalida@seznam.cz

Kraj: Pardubický kraj