Nabídka/poptávka práce

Vkládání inzerátů je možné i bez registrace

Vložit inzerát

Úřad hledá účetní

15/7 2020 Vedoucí ekonomického oddělení, Obec Velké Popovice

Hlavní účetní - ekonom/ka obce s místem výkonu práce: Velké Popovice Náplň práce: • řízení ekonomického oddělení v samostatné i přenesené působnosti, • komplexní zabezpečení a koordinace tvorby a správy rozpočtu obce včetně návrhů rozpočtových opatření, • komunikace s příspěvkovými organizacemi a finanční kontrola hospodaření obcí zřízených organizací, • vedení účetnictví o stavu a pohybu majetku, a o veškerých finančních vztazích obce, • sledování čerpání úvěrů a půjček, včetně provádění příslušných splátek úvěrů, • kontrola a plnění podmínek hospodaření v oblasti získaných dotací, • koordinace činností v oblasti správy pohledávek, agendy poskytovaných dotací a místních poplatků, • výkon státní správy v oblasti hospodaření s financemi obce v souladu s příslušnými právními předpisy • zabezpečení podkladů a zpracování daňových přiznání obce, registrační a oznamovací činnosti, • zajištění vztahů se správci daní, např. daň z příjmů, silniční daň, DPH, darovací daň, • vedení evidence a inventarizace majetku obce, • zpracování výkazů pro ČSÚ, • příprava podkladů pro mzdy. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY: Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou ekonomického zaměření. Vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie výhodou. DALŠÍ POŽADAVKY: • Minimálně jeden rok praxe v oblasti účetnictví a financí ve veřejné správě • Zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou • Znalost systému veřejné správy ČR • Znalost platné legislativy • Dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti • Řidičské oprávnění skupiny B výhodou • Vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita a odpovědný přístup k plnění úkolů • Velmi dobrá znalost práce s PC minimálně v rozsahu Windows 7 nebo vyšší, MS OFFICE 2010, Internet explorer, e – mail (Outlook 2010). Zkušenost se systémem TRIADA vítána. Písemné přihlášky přijímá podatelna Obecního úřadu Velké Popovice. Přihláška může být podána osobně nebo poštou. Adresa pro podání přihlášky: Obecní úřad Velké Popovice Ringhofferova 1 251 69 Velké Popovice Přihlášku výrazně označte: „Výběrové řízení – vedoucí ekonomického oddělení“ Písemná přihláška musí obsahovat: • Jméno a příjmení uchazeče • Datum a místo narození uchazeče • Státní příslušnost uchazeče • Místo trvalého pobytu uchazeče • Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana • Kontaktní spojení (telefon, e-mail) • Datum a podpis uchazeče Doklady, které uchazeč přiloží k přihlášce: • Životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobným dokladem příslušného státu) • Uchazeč narozený před 1. 12. 1971 předkládá lustrační osvědčení • Uchazeč narozený před 1. 12. 1971 předkládá čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělávání

E-mail: jiri.randak@velkepopovice.cz

Kraj: Středočeský kraj

7/7 2020 účetní, Obec

Starosta obce Morašice vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici účetní/ho (administrativního pracovníka/pracovnici) ,na základě usnesení ZO ze dne 25.6.2020 Místo výkonu práce : Obecní úřad Morašice Předpokládaný nástup: 15.8.2020 Pracovní úvazek : 30 hodin týdně Pracovní poměr : na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce Platové podmínky : se řídí dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Požadavky: • Minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru zakončené maturitní zkouškou s praxí 2roky • Znalost podvojného účetnictví a mzdové agendy • Znalost práce na PC a internetu, výhodou znalost programu KEO • Znalost zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č.128/2000 Sb. , o obcích a zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech • Zodpovědnost při práci s osobními daty, zodpovědnost za svěřený majetek, diskrétnost, schopnost samostatné práce . Náplň práce: -komplexní vedení účetnictví -komplexní vedení a zpracování rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu účetní jednotky ÚSC -komplexní zpracování mzdové agendy a personální agendy -spolupráce při tvorbě právních předpisu -vyhlášky ,nařízení ,vnitřní předpisy -evidence majetku ,závazků a pohledávek obce, vedení pokladny -příprava podkladů pro inventarizaci -obsluha datových schránek -agenda Czech Point, evidence obyvatel -ověřování -legalizace ,vidimace -další administrativní práce na obecním úřadě Zájemce podá písemnou přihlášku ,která musí obsahovat tyto náležitosti: -jméno ,příjmení ,titul -datum a místo narození -státní příslušnost -místo trvalého pobytu včetně tel. spojení a e-mailu Datum a podpis K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: -strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních ,odborných znalostech a dovednostech -originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce -ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání -souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb. Přihlášku doručte v obálce označené ,,Výběrové řízení -účetní“, osobně nebo zašlete na adresu Obec Morašice ,Morašice 121,671 71 ,aby byla doručena nejpozději do 15 .7.2020. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit ,nebo místo neobsadit. Zdeněk Weis Starosta obce

Telefon: 515339154
E-mail: obecmorasice@tiscali.cz

Kraj: Jihomoravský kraj

27/5 2020 účetní obce, Obec Malá Úpa

Přijmeme účetní obce Malá Úpa. Rozsah práce odpovídá částečnému úvazku - standardní účetní agenda + hospodářská činnost (infocentrum). Způsob spolupráce dle domluvy (externě na fakturu nebo pracovní poměr s možností vzdálené práce z domova). Požadujeme zkušenost s účetnictvím obce, nabízíme zajímavé finanční ohodnocení.

Telefon: 732 356 166
E-mail: tajemnik@malaupa.cz

Kraj: Královéhradecký kraj

20/4 2020 ÚČETNÍ OBCE, Obec Slatina nad Zdobnicí

Přijmeme účetní obce. Požadavky : SŠ/VŠ ekonomického směru, praxe v podvojném účetnictví, znalost programů Fénix a Gordic. Rozsah práce: 40 hod týdně

Telefon: 739 404 954
E-mail: obec@slatinanz.cz

Kraj: Královéhradecký kraj

24/2 2020 účetní - ekonom, Obec Hamry nad Sázavou

Obec Hamry nad Sázavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice účetní obce. Obec Hamry nad Sázavou hledá účetní na pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek 40 hodin týdně, s předpokládaným termínem nástupu v dubnu - květnu 2020. Platová třída 9,10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Charakteristika vykonávané činnosti: vedení účetnictví obce, tvorba a správa rozpočtu a financování, vedení samostatné účetní evidence při čerpání dotací, zpracování výkazů pro ČSÚ, evidence a inventarizace majetku, evidence obyvatel. Předpoklady: úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, ekonomické zaměření, dle § 4 Zák. č. 312-2002 Sb., státní občanství ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, dobrá znalost práce na PC (Word, Excel), flexibilita, spolehlivost, samostatnost, základní orientace v právních normách a dalších dokumentech potřebných pro uvedený druh práce, praxe na pozici účetní minimálně 2 roky. Další požadavky: praxe účetní obce výhodou, zkušenosti se systémem GINIS výhodou. Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce, telefonický a/nebo e-mailový kontakt. K přihlášce přidejte tyto doklady: životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 111/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: poštou na adresu: Obecní úřad Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Hamry nad Sázavou (podací razítko nejpozději s datem 13.3.2020); osobně: Obecní úřad Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Hamry nad Sázavou nejpozději do 13. 3. 2019 do 12.00, obálka musí být označena „Veřejná výzva – účetní pro obec“ Dotazy na tel. 774 742 745 nebo

Telefon: 774742745
E-mail: starosta@hamryns.cz

Kraj: Kraj Vysočina

6/2 2020 Účetní, Město Velké Bílovice

Účetní města. Kompletní vedení účetnictví města a zpracování DPH. Práce v programu GINIS. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Pracovní úvazek 40 hodin týdně. Bližší informace na www.velkebilovice.cz nebo na tel. 519367102.

Telefon: 519367102
E-mail: rspevak@velkebilovice.cz

Kraj: Jihomoravský kraj

30/1 2020 účetní, Městys Doudleby nad Orlicí

Městys Doudleby nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na účetní. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek 40 hodin týdně, s nástupem možným ihned, nebo dle dohody. Platová třída 9. -10. dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní vedení účetnictví městyse a matriční agenda (zástupkyně matrikářky). Požadavky: minimálně střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou s ekonomickým zaměřením, praxe na pozici účetní minimálně 3 roky, pokročilá znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook. Výhodou: znalost účetního systému FENIX, zkoušky z ověřování (vidimace a legalizace), zvláštní odborná způsobilost, matriční zkouška. Lhůta pro přihlášení je do 14. 02. 2020. Více informací na: www.doudleby.cz

Telefon: 494 383 137
E-mail: obec@doudleby.cz

Kraj: Královéhradecký kraj

12/12 2019 účetní obce, Obec Bohuslavice nad Metují

kompletní vedení účetnictví obce, zpracování finančních výkazů, podpora při tvorbě obecního rozpočtu a souvisejících dokumentů, vedení pokladny, výběr poplatků, administrativní podpora vedení obce Plný úvazek /40h/týdně), případně dle dohody. Nástup možný IHNED Více informací na http://www.bohuslavice.com/urad-2/uredni-deska/verejna-vyzva-ucetni-obecniho-uradu-bohuslavice-655.html?ftresult=ve%C5%99ejn%C3%A1+v%C3%BDzva

Telefon: 602275860
E-mail: starosta@bohuslavice.com

Kraj: Královéhradecký kraj

22/11 2019 účetní, Město Písek

Hlavním předmětem činnosti bude zajišťování agend DPH. Více viz odkaz http://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=30425

E-mail: ladislav.toman@mupisek.cz

Kraj: Jihočeský kraj

15/11 2019 Referent pro daně, účetní, Město Milevsko

VŘ na odbor finanční MěÚ Milevsko - činnosti v daňové oblasti (především DPH), všeobecná účetní, vyúčtování cestovních náhrad. více na http://edeska.milevsko-mesto.cz:81/eDeska/

E-mail: hana.janova@milevsko-mesto.cz

Kraj: Jihočeský kraj

3/11 2019 Účetní obce, Obec Lhotka u Hořovic

Nástup: leden 2020 Pracovní náplň: • Komplexní účetní agenda • Mzdy • Majetek - Obec vede hlavní (rozpočtovou) i vedlejší (hospodářskou) činnost, není plátce DPH Nutná znalost účetnictví ÚSC, praxe výhodou, znalost práce v programu KEO velkou výhodou Obec nabízí spolupráci na DPP nebo na fakturu, k dispozici obecní notebook, flexibilní pracovní doba Zájemci musí podat písemnou přihlášku, jejíž součástí bude strukturovaný profesní životopis • doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíců, v případě firmy běžný výpis ze ŽL nebo OR, a to buď do datové schránky obce, e-mailem nebo poštou na adresu Obecní úřad Lhotka, Hořejší 16, 267 23 Lhotka. Do předmětu či na obálku napište: pracovní pozice „účetní“

E-mail: lhotka@oulhotka.cz

Kraj: Středočeský kraj

22/9 2019 účetní obce, městys Škvorec

Městys Škvorec hledá účetní na pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek 30-40 hodin týdně, s předpokládaným termínem nástupu v říjnu 2019. Platová třída 9-10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Charakteristika vykonávané činnosti: vedení podvojného účetnictví obce, tvorba a správa rozpočtu a financování, vedení samostatné účetní evidence při čerpání dotací, vedení mzdové a personální agendy, zpracování výkazů pro ČSÚ, evidence a inventarizace majetku Předpoklady: úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, ekonomické zaměření, dle § 4 Zák. č. 312-2002 Sb.: státní občanství ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka Požadavky: velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, vítány zkušenosti se systémem Triada), flexibilita, spolehlivost, samostatnost, praxe ve veřejné správě vítána, základní orientace v právních normách a dalších dokumentech potřebných pro uvedený druh práce, praxe na pozici účetní minimálně 2 roky Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce, telefonický a e-mailový kontakt K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 111/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Místo a způsob a lhůta pro podání přihlášky: poštou na adresu Úřad městysu Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec (podací razítko nejpozději s datem 30.9.2019), osobně do podatelny Úřadu městysu Škvorec, Masarykovo nám. 122, Škvorec nejpozději do 30. 9. 2019 do 12.00, obálka musí být označena „Veřejná výzva – účetní pro obec“ Dotazy na tel. 602 331 598 nebo starosta@obecskvorec.cz

Telefon: 602 331 598
E-mail: starosta@obecskvorec.cz

Kraj: Středočeský kraj

18/7 2019 Účetní obce, Obec České Meziříčí

Výběrové řízení na pozici účetní obce. Komplexní vedení účetnictví obce (účtování pokladny, fakturace, běžného účtu), Daňová agenda, Evidence majetku, Příprava inventarizace, Příprava podkladů pro sestavování rozpočtu obce, rozpočtových opatření a závěrečného účtu obce. Požadujeme vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy, znalost účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky, znalost daňových předpisů. Praxe na obdobné pozici výhodou. Nástup dle dohody, platová třída 9 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., lhůta pro podání přihlášky do 14. 8. 2019 do 14.00 hodin. Bližší informace: https://www.ceskemezirici.cz/web/dokumenty/soubory/Uredni_deska_2019/vyberove_rizeni/vyberove_rizeni_ucetni_obce.pdf

E-mail: info@ceskemezirici.cz

Kraj: Královéhradecký kraj

26/6 2019 ÚČETNÍ OBCE / ADMINISTRATIVNÍ, Městys Liteň

Podání přihlášek: do 14.7.2019 Místo výkonu práce: Úřad městyse Liteň, okres Beroun (20km z Radotína) Platová třída: 9. třída dle nařízení vlády 263/2018 Sb., v platném znění Termín nástupu: 1.8.2019 Pracovní úvazek: HPP na dobu určitou po dobu mateřské Co vás čeká Komplexní vedení účetnictví hospodářské činnosti obce (účtování pokladny, fakturace, běžného účtu) Daňová agenda Evidence majetku, Příprava inventarizace majetku Agenda pohřebnictví Mzdová účetní a personální agenda Matriční agenda (vidimace a legalizace, veškerou agendu spojenou s matrikou narození, manželství a úmrtí) Ostatní administrativní práce na radnici Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít Minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, ekonomické výhodou Pokročilá znalost práce s PC - Word, Excel, Outlook Dobrá znalost podvojného účetnictví Vysoká míra osobní odpovědnosti, samostatnosti a komunikativní schopnosti Rámcová znalost zákona o obcích, o účetnictví a zákoníku práce Výhodou bude, pokud budete umět Praxe v účetním programu TRIADA Praxe v oblasti podvojného účetnictví Osvědčení o ověřování shody opisu pravosti a podpisu Matriční zkouška Řidičský průkaz skupiny B Co vám můžeme nabídnout 5 týdnů dovolené Stravenky v hodnotě 100Kč Profesionální růst, školení a semináře Prostředí "rodinné firmy" a přátelskou atmosféru Obsah žádosti Přihláška se strukturovaným životopisem Ověřená kopie o nejvyšším vzdělání Přehled praxe Výpis z evidence trestů Souhlas se zpracováním osobních dat pro potřeby výběrového řízení

Telefon: 724180395
E-mail: starosta@mestysliten.cz

Kraj: Středočeský kraj

13/6 2019 Účetní odboru finančního, Městský úřad Příbor

Tajemník MÚ Příbor vyhlásil veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice na MÚ Příbor - účetní odboru finančního. Bližší informace na www.pribor.eu.

E-mail: nenutilova@pribor-mesto.cz

Kraj: Moravskoslezský kraj

15/5 2019 Hlavní účetní-správce rozpočtu, Obec Doloplazy

Platové zařazení: 9-10. platová třída (dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a službách, v platném znění)  Termín nástupu: 1. 8. 2019 , pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce Náplň práce:  vedení komplexního účetnictví účetní jednotky, účtování mezd, zpracování čtvrtleních a ročních účetních závěrek  příprava podkladů pro sestavování rozpočtu obce, rozpočtových opatření a závěrečného účtu obce, podávání hlášení o plnění rozpočtu Krajskému úřadu Olomouckého kraje a Ministerstvu financí  zajišťování agendy správy dotací obce nebo jiných účelově vázaných prostředků  obstarání platebního a zúčtovacího styku a převodu finančních prostředků, vedení pokladen, práce s hotovostí  vedení evidence hmotného i nehmotného majetku obce, vyhotovování inventurních seznamů, organizace inventur  zpracování měsíčních kontrolních hlášení a daňových přiznání k dani z přidané hodnoty a ročního daňového přiznání  Zpracování výkazů podle zákona o statistické službě  Provádí správu daní a poplatků a příjmů Odborné a osobní požadavky:  ukončené minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru  velmi dobrá znalost podvojného účetnictví, rozpočtové skladby ÚSC, velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC, znalost účetního programu KEO výhodou  pečlivost, důkladnost, systematičnost, odpovědnost a schopnost spolupráce Přihláška uchazeče musí obsahovat:  jméno, příjmení  datum a místo narození  státní příslušnost  místo trvalého pobytu  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana  telefonní kontakt  datum a podpis. K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:  životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis) popř. další relevantní údaje o uchazeči  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:  přihlášku s přílohami, včetně telefonického kontaktu, zašlete poštou nebo osobně nejpozději do 30.5.2019  uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení - účetní“. Případné dotazy zodpoví starosta obce Mgr.Miroslav Bílek  poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení.skartovány popř. uchazečům vráceny na jejich vyžádání.  vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit, nebo nevybrat žádného zájemce.

Telefon: 585356056
E-mail: smejkalova@doloplazy.cz

Kraj: Olomoucký kraj

30/4 2019 Účetní obce - úředník, Obec Sloup v Čechách

Požadavky na vzdělání: • středoškolské vzdělání v oblasti ekonomické • vyšší odborné příp. vysokoškolské vzdělání výhodou • min. 1 rok praxe na obdobné pozici výhodou • absolvování zkoušky odborné způsobilosti úředníků podle vyhlášky č.512/2002 Sb. nejpozději do 24 měsíců po nástupu Další požadavky: • dobrá znalost podvojného účetnictví • pokročilá znalost práce s PC – Word, Excel • rámcová znalost zákona o obcích, o účetnictví a zákoníku práce • znalost práce v programu Gordic výhodou • schopnost samostatného jednání • vysoká míra osobní odpovědnosti, samostatnosti a komunikativní schopnosti Platová třída: Dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, náleží 8.-10. platová třída dle dosaženého vzdělání a délky praxe. Místo výkonu práce: Obec Sloup v Čechách, Komenského 236, Sloup v Čechách, 471 52 Charakteristika pracovní pozice: komplexní účetnictví obce, rozpočty a rozpočtové úpravy, audity, evidence a výběr místních poplatků, evidence majetku a inventarizace, archivace dokladů, mzdová a personální agenda obce a příspěvkové organizace, obsluha datových schránek, obsluha Czech Pointu, správní řízení na úseku evidence obyvatel, příprava voleb, vypracování statistických výkazů, daňová přiznání. Předpokládané datum nástupu do práce: nástup možný ihned, příp. dle dohody Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce, plný pracovní úvazek Lhůta pro podání přihlášky: 15.5.2019 do 12:00 hod., na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel. Způsob a místo doručení přihlášek: Přihlášky s požadovanými doklady označené „veřejná výzva – účetní obce“ doručit na podatelnu Obecního úřadu Sloup v Čechách nebo písemně na adresu Komenského 236, Sloup v Čechách, 471 52 Náležitosti písemné přihlášky: • Jméno a příjmení uchazeče, titul uchazeče • Datum a místo narození uchazeče • Státní příslušnost uchazeče • Místo trvalého pobytu uchazeče • Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana • Datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: • Strukturovaný životopis uchazeče včetně jeho kontaktních údajů • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením • Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeče • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č.101 o ochraně osobních údajů Upozornění: • Vybraní uchazeči, kteří splní všechny požadavky, budou vyzváni k osobnímu pohovoru.

Telefon: +420728655901
E-mail: mistostarostka.sloup@seznam.cz

Kraj: Liberecký kraj

30/4 2019 Úředník obce, Obec Sloup v Čechách

Požadavky na vzdělání: • středoškolské vzdělání • vyšší odborné příp. vysokoškolské vzdělání výhodou • min. 1 rok praxe na obdobné pozici výhodou • absolvování zkoušky odborné způsobilosti úředníků podle vyhlášky č.512/2002 Sb. nejpozději do 24 měsíců po nástupu Další požadavky: • pokročilá znalost práce s PC – Word, Excel • rámcová znalost zákona o obcích • schopnost samostatného jednání • vysoká míra osobní odpovědnosti, samostatnosti a komunikativní schopnosti Platová třída: Dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, náleží 8.-10. platová třída dle dosaženého vzdělání a délky praxe. Místo výkonu práce: Obec Sloup v Čechách, Komenského 236, Sloup v Čechách, 471 52 Charakteristika pracovní pozice: evidence a výběr místních poplatků, evidence majetku a inventarizace, archivace dokladů, obsluha datových schránek, obsluha Czech Pointu, správní řízení na úseku evidence obyvatel, příprava voleb, vypracování statistických výkazů, administrativní práce. Předpokládané datum nástupu do práce: nástup možný ihned, příp. dle dohody. Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce, možno i na zkrácený pracovní úvazek. Lhůta pro podání přihlášky: 15.5.2019 do 12:00 hod., na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel. Způsob a místo doručení přihlášek: Přihlášky s požadovanými doklady označené „veřejná výzva – úředník obce“ doručit na podatelnu Obecního úřadu Sloup v Čechách nebo písemně na adresu Komenského 236, Sloup v Čechách, 471 52 Náležitosti písemné přihlášky: • Jméno a příjmení uchazeče, titul uchazeče • Datum a místo narození uchazeče • Státní příslušnost uchazeče • Místo trvalého pobytu uchazeče • Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana • Datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: • Strukturovaný životopis uchazeče včetně jeho kontaktních údajů • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením • Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeče • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č.101 o ochraně osobních údajů Upozornění: • Vybraní uchazeči, kteří splní všechny požadavky, budou vyzváni k osobnímu pohovoru.

Telefon: +420728655901
E-mail: mistostarostka.sloup@seznam.cz

Kraj: Liberecký kraj

15/4 2019 účetní, Obec Dolní Nivy

Vedení celkového účetnictví obce do 500 obyvatel vč. mzdového účetnictví zaměstnanců. Na zkrácený pracovní úvazek nebo dohodu o provedení práce.

Telefon: 724777113
E-mail: starosta@dolninivy.cz

Kraj: Karlovarský kraj

11/2 2019 Účetní obce, Obec Suchomasty

Nástup: březen 2019 Pracovní náplň: • Komplexní účetní agenda, program KEO4, DPH, hlavní a hospodářská činnost • Vedení agendy opatrovnictví Zájemci musí podat písemnou přihlášku, včetně: • Strukturovaného životopisu včetně kontaktních údajů • Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání • Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíců

Telefon: 311689862
E-mail: obec@suchomasty.cz

Kraj: Středočeský kraj

6/2 2019 Úředník/úřednice fin.odb., Město Milevsko

Město Milevsko (okres Písek, Jihočeský kraj) hledá : Úředník/úřednice finančního odboru – rozpočet, správce rozpočtu – doba neurčitá, platová třída 10, vzdělání VŠ či VOŠ. Další informace na odkazu v sekci nabídka zaměstnání http://edeska.milevsko-mesto.cz:81/eDeska/

Telefon: 382 504 105
E-mail: hana.janova@milevsko-mesto.cz

Kraj: Jihočeský kraj

5/2 2019 vedoucí fin.odb., metodik, Město Šlapanice

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic: vedoucí finančního odboru a metodika účetnictví. Bližší informace o inzerovaných pracovních pozicích a k postupu pro zařazení do výběrového řízení naleznete na www.slapanice.cz (úřad - volná místa nebo na úřední desce). Kontakt: Ing. Dominika Jestříbková, tel.:533 304 211, jestribkova@slapanice.cz

Telefon: 533304211
E-mail: jestribkova@slapanice.cz

Kraj: Jihomoravský kraj

19/12 2018 vedoucí oddělení účetnictví, Město Poděbrady

Pracovní pozice na dobu neurčitou. Přihlášky do 7.1.2019 včetně. Více na www.mesto-podebrady.cz. Úřední deska - Výběrová řízení - volná místa. 11. platová třída, nástup od 19.1.2018 nebo dle dohody, min. vzdělání - VŠ bakalářské, předchozí praxe ve veřejné správě výhodou.

Telefon: 325 600 201
E-mail: mzdy@mesto-podebrady.cz

Kraj: Středočeský kraj

12/12 2018 Účetní, Město Rokycany

Pracovní poměr na dobu neurčitou, na plný úvazek, s nástupem 1.4.2019 nebo dle dohody. Praxe v účtování obcí a znalost účetního programu FENIX výhodou. Více na www.rokycany.cz, Nabídka zaměstnání.

Telefon: 605227173
E-mail: alena.novakova@rokycany.cz

Kraj: Plzeňský kraj

6/12 2018 vedoucí oddělení účetnictví, Město Poděbrady

Pracovní pozice na dobu neurčitou. Přihlášky do 17.12.2018 včetně. Více na www.mesto-podebrady.cz. Úřední deska - Výběrová řízení - volná místa. 11. platová třída, nástup od 19.1.2018 nebo dle dohody, min. vzdělání - VŠ bakalářské, předchozí praxe ve veřejné správě výhodou.

Telefon: 602 621 705
E-mail: mzdy@mesto-podebrady.cz

Kraj: Středočeský kraj

14/11 2018 účetní, Obec Vřesová

Administrativní a účetní práce obce do 500 obyvatel. Slušné jednání a odpovídající platové ohodnocení.

E-mail: starosta.vresova@post.cz

Kraj: Karlovarský kraj

5/11 2018 Vedoucí finančního odboru MěÚ, Město Ústí nad Orlicí

Pracovní poměr na dobu neurčitou, se zkušební dobou 6 měsíců. Charakteristika vykonávané činnosti: - komplexní zajištění činnosti vedoucího pracovníka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, - komplexní zajišťování finančního hospodaření města. Požadavky na uchazeče: - vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, - minimálně 5 let praxe, - znalost účetnictví a rozpočtování subjektu veřejné správy, daňového systému ČR ve vztahu k činnosti obcí, - znalost zákona č. 563/1991 Sb., č. 250/2000 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 134/2016 Sb., č. 128/2000 Sb., č. 500/2004 Sb. Bližší informace naleznete na www. ustinadorlici.cz

Telefon: 465514243
E-mail: broulikova@muuo.cz

Kraj: Pardubický kraj

2/11 2018 Účetní, administrativní práce, Obec Lazníčky

Nabízíme pracovní pozici na místo účetní, administrativní práce na 0,5 úvazku od ledna 2019. Spěchá, nutné zaučení.

Telefon: 774072076
E-mail: obec@laznicky.cz

Kraj: Olomoucký kraj

1/11 2018 hlavní účetní, rozpočtář/ka, Město Zásmuky

pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dle dohody, vzdělání minimálně střední ekonomického směru s maturitní zkouškou, další informace na tel.č. 721806921

E-mail: info@zasmuky.cz

Kraj: Středočeský kraj

31/10 2018 hlavní účetní, Město Modřice

Město Modřice přijme do pracovního poměru pracovníka na pozici „hlavní účetní“, s pracovní náplní komplexního vedení účetnictví účetní jednotky, účtování DPH. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 01.01.2019, případně dle dohody. Požadujeme minimálně SŠ vzdělání, nejlépe ekonomického směru. Lhůta pro podání přihlášky je do 23.11.2018. Bližší informace naleznete na ÚD města Modřice, webových stránkách města Modřice, recepci města Modřice nebo na telefonu 774 002 172.

E-mail: martina.vojtova@mesto-modrice.cz

Kraj: Jihomoravský kraj

6/11 2017 Účetní, Město Dašice

Komplexní vedení účetnictví města, tvorba a správa rozpočtu města. Termín nástupu od 1. 12. 2017, příp. dle dohody. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Požadavky: min. středoškolské vzdělání ukončené maturitou ekonomického směru, alespoň tři roky praxe ve vedení účetnictví obce. Služební byt v Dašicích k dispozici.

Telefon: 725 092 499
E-mail: horsky@dasice.cz

Kraj: Pardubický kraj

3/2 2017 METODIK ÚČETNICTVÍ, Statutární město Karlovy Vary

Tato pracovní pozice metodicky řídí a organizuje účetní práce na úseku finančního účetnictví, majetkového účetnictví, podrozvahového účetnictví, pomocného analytického přehledu, dále metodicky ovlivňuje, koordinuje a kontroluje činnost úseku účtárny OFE při vedení účetnictví a ostatních pracovníků OFE a pracovníků ostatních odborů MM při přípravě podkladů k zaúčtování s ohledem na plnění ustanovení zákona o účetnictví a platné vyhlášky o rozpočtové skladbě, sestavuje a aktualizuje směrnice Účtový rozvrh a Oběh účetních dokladů, číselníky a registry v rámci účetního katalogu organizace, sestavuje podklady pro správné zaúčtování přijatých transferů/dotací, kontroluje správnost, účtování a odepisování transferů, sestavuje podklady pro správné a včasné zpracování měsíční účetní závěrky, metodicky řídí odborné útvary v oblasti posuzování výdajů investiční a provozní povahy (opravy a technická zhodnocení), metodicky řídí ekonomy jednotlivých odborů magistrátu aj. https://mmkv.cz/cs/volna-pra

Telefon: 353151341
E-mail: m.svedova@mmkv.cz

Kraj: Karlovarský kraj

3/2 2017 ROZPOČTÁŘ (úředník), Statutární město Karlovy Vary

Tato pracovní pozice zajišťuje agendu týkající se příjmů a výdajů města (zpracovávání rozpočtu, střednědobého výhledu, rozpočtových opatření, závěrečného účtu), zpracování ekonomických rozborů plnění výdajů rozpočtu a finančního hospodaření , vč. návrhů na opatření k odstranění nedostatků, dodržování rozpočtové kázně na základě formální kontroly platebních poukazů a měsíčního sledování a vyhodnocování finančního hospodaření odborů MM aj. Další informace naleznete na https://mmkv.cz/cs/volna-pracovni-mista .

Telefon: 353151341
E-mail: m.svedova@mmkv.cz

Kraj: Karlovarský kraj

Účetní hledá práci

19/11 2019 Ing. Jaroslav Trávníček, Slaný

Nabízíme poradenskou činnost, audit či ověření hospodaření pro obce a města.

Dlouholeté zkušenosti v oboru.

Středočeský kraj

Telefon: 604150622
E-mail: travnickova.s@seznam.cz

Kraj: Středočeský kraj

4/8 2019 Obec, Blatná

Účetnictví obce, ne plný úvazek.

Praxe 20 let, znalost programů KEO a TRIADA.

do 25 km od Blatné

Telefon: 607 217 035
E-mail: meloun@tiscali.cz

Kraj: Jihočeský kraj

24/6 2019 Lenka Hanková, Kolín

Nabízím kompletní zpracování účetnictví + mezd malé obci. Praxe od r. 2005 dosud.

od r. 2005 zpracovávám účetnictví obcí.

účetnictví obcí

Telefon: 723065013
E-mail: aknel69@seznam.cz

Kraj: Středočeský kraj

15/4 2019 Michaela Součková, Poděbrady

Nabízím vedení účetnictví menších obcí, příprava na audit, rozpočtový proces. Práce na VPP

Praxe od roku 2007 - obce do 500 obyvatel. Účetní program TRIADA.

Okres Kolín, Nymburk

Telefon: 730 526 878
E-mail: souckova81@seznam.cz

Kraj: Středočeský kraj

10/4 2019 K.L., Olomouc

Nabízím externí zpracování účetnictví obce a PO.

Znalost programu KEO a Gordic.

Olomoucký kraj

Telefon: 730554248
E-mail: obecucto@seznam.cz

Kraj: Olomoucký kraj

3/4 2019 Ing. Lenka Šmídová, Jihlava

Nabízím externí zpracování účetnictví - mzdová agenda, fakturace, pokladna, majetková evidence, DPH, rozpočet, příprava k auditu, atd..

Praxe více jak 10 let v účetním programu TRIADA.

Kraj Vysočina

Telefon: 734167165
E-mail: lenka1smidova@seznam.cz

Kraj: Kraj Vysočina

3/4 2019 Petra Svěráková, Blansko

účetní obce HPP, DPP + DPČ - zkrácený úvazek

Praxe cca 15 let na pozici účetní + hlavní účetní menšího města + městské části, zpracování účetnictví, výkaznictví, fakturace, příprava na audit. Znalost účetního programu Gordic - GINIS.

Blansko a okolí , Brno - město

Telefon: 776717268
E-mail: petulepetule@gmail.com

Kraj: Jihomoravský kraj

30/12 2018 Eva Cinklová, HOŘOVICE

Nabízím kompletní zpracování účetnictví malých obcí - mzdová agenda, fakturace, pokladna, majetková evidence, zpracování daňových přiznání, rozpočet, příprava k auditu, dotace. Dále nabízím účetní služby pro příspěvkové organizace a jiné neziskové organizace. Práce na DPČ, DPP, ŽL

Praxi mám 16 let v účetním programu KEOW, KEO4.

Hořovice + 30 km

Telefon: 608274680
E-mail: Eva.Cinklova@seznam.cz

Kraj: Středočeský kraj

18/12 2018 Ing.Iveta Vašíčková, Přelouč

Nabízím kompletní zpracování účetnictví, příprava na audit, rozpočtovy proces, zpracování mezd, personalistika, daňové povinnosti. Externí služba DPC, DPP.

Zpracování účetnictví obce 300 obyvatel od roku 2009, práce ne městském obvodu jako účetní a mzdová od roku 2011. Znalost programu Gordic, Ginis, Vema.

Pardubice a okolí do 30km

Telefon: 724515281
E-mail: iv.vasickova@seznam.cz

Kraj: Pardubický kraj

15/12 2018 Martina Krejčová, BBus., DiS. , Černovice

Nabízím kompletní zpracování účetnictví, příprava na audit, rozpočtovy proces, zpracování mezd, personalistika, daňové povinnosti. Externí služba na ZL nebo DPC, DPP.

Znalost programu Triada, Gordic

30km

Telefon: 724070417
E-mail: krejcova.mar@gmail.com

Kraj: Kraj Vysočina

7/10 2018 Ing.Bc, Květuše Křivánková MBA, Radnice

Vedení účetnictví menších obcí do 500 obyvatel, zpracování mezd, příprava a kontrola podkladů pro audit, zpracování a finanční vypořádání dotací

Praxe od roku 1998 v programech KEO, nyní KEO4

do 50 km

Telefon: 731766357
E-mail: kveta.krivankova@email.cz

Kraj: Plzeňský kraj

7/10 2018 Ing.Bc, Květuše Křivánková MBA, Hvozdec

Vedení účetnictví malých obcí do 500 obyvatel, zpracování mezd, příprava a kontrola podkladů pro audit

Praxe od roku 1998 v programu KEO, nyní KEO4.

do 50 km

Telefon: 731766357
E-mail: kveta.krivankova@email.cz

Kraj: Středočeský kraj

4/10 2018 Lenka Čepeláková, Kolín

účetní na obci

nabízím vedení účetnictví obcím. Praxe 15 let dosud.

zkrácený úvazek

Telefon: 723 065 013
E-mail: aknel69@seznam.cz

Kraj: Středočeský kraj

27/9 2018 Nikola Ottová, Přelouč

Nabízím služby externí účetní pro obec na DPP či DPČ. Komplexní vedení účetnictví - fakturace, pokladna, daňová přiznání, zpracování měsíčních výkazů pro kraj, čtvrtletní závěrky, rozpočtový proces obce, dotace...

Práce v programu Gordic. Praxe jako hlavní účetní a správce rozpočtu v délce 2,5 let. Nyní pracuji jako auditor na kraji.

Pardubický a Královehradecký kraj

E-mail: ottovanikola@seznam.cz

Kraj: Pardubický kraj

27/9 2018 Veronika Jandačová, Chotěšov, Lovosice

Jsem OSVČ, nabízím komplexní služby, maximální flexibilitu, moderní způsob práce, tj. elektronické výstupy

- kompletní měsíční zpracování účetnictví - oddělené měsíční zpracování hospodářské činností obcí - zpracování čtvrtletních účetních závěrek - měsíční předávání účetních dat na KÚ ÚL + spolupráce s pracovníky úřadu - měsíční předkládání výkazů FIN pro potřeby obcí - čtvrtletní předkládání účetních závěrek pro potřeby obcí - spolupráce při přípravě a vyhodnocování rozpočtů obcí - zpracování daňových přiznání a jednání s příslušnými úřady - přípravné práce pro audit a spolupráce při auditu obcí - zpracování statistických výkazů - vystavování faktur a vedení knihy vystavených faktur - zpracování závěrečného účtu včetně komentáře - zpracování rozborů hospodaření dle požadavků - příprava inventur, spolupráce při inventarizacích, vypracování inventarizačních zápisů - zúčtování dotací - zpracování mezd - účetní poradenství

Ústecký, Středosčeský, Praha

Telefon: 607906082
E-mail: jandacovaveronika@seznam.cz

Kraj: Ústecký kraj

16/9 2018 Šárka Trávníčková, Drchkov

Nabízím poradenskou činnost pro Obce a Města, odborná pomoc při přípravě roční účetní závěrky a čtvrtletních účetních závěrkách. Odborná pomoc při inventarizaci a přípravou podkladů pro audit. Současně je možné provést ověření hospodaření či audit. Manžel auditor.

Zkušenosti s poradenskou činností pro Obce a Města. Současně asistentka auditora pro audity a ověření hospodaření Měst a Obcí. Zkušenosti 15 let.

Středočeský kraj

Telefon: 604150622
E-mail: travnickova.s@seznam.cz

Kraj: Středočeský kraj

24/8 2018 Ing. Lenka Šmídová, Jihlava

Nabízím kompletní zpracování účetnictví malých obcí - mzdová agenda, fakturace, pokladna, majetková evidence, DPH, zpracování daňových přiznání, rozpočet, příprava k auditu, atd..

Praxi mám 10 let v účetním programu TRIADA.

Vysočina

Telefon: 734167165
E-mail: lenka1smidova@seznam.cz

Kraj: Kraj Vysočina

23/7 2018 Lucie Kocourková, Veselí

Vedení účetnictví malé obce (DPP, DPČ)

15 let praxe ve vedení účetnictví malé obce, znalost programů GINIS/Gordic a Pohoda

Okolí Přelouče (Pardubicko)

Telefon: 605 788 805
E-mail: l.kocourkova@post.cz

Kraj: Pardubický kraj

22/7 2018 Natálie Pavlasová, Týniště nad Orlicí

- dvě účetní, jedna 25 let praxe, druhá 3 roky praxe v oboru - nabízí kompletní zpracování účetnictví obcí a mzdové agendy - na DPP nebo ŽL - možnost zpracování na vzdálený přístup

Programy: Fenix, Gordic, KEO, Triada

ČR

Telefon: +420606055209
E-mail: natalie.bekova@seznam.cz

Kraj: Královéhradecký kraj

17/7 2018 Hana Jiroutová, Hrochův Týnec

Zpracuji účetnictví menších obcí včetně mezd.

Praxe v oboru 16 let, preferuji program Fenix .

Chrudimsko

E-mail: ucetni.prestavlky@email.cz

Kraj: Pardubický kraj

28/11 2017 Hana Jirovcová, Velký Malahov

účetní obce, referent obce, matrikářka

dlouholeté zkušenosti v oboru účetnictví a daní účetní program Fenix, Keo praxe v účetnictví obci i podnikatelů praxe v oboru matriky

vedení účetnictví obcím, zpracování veškeré související agendy v obcíchch

Telefon: 724816313
E-mail: hana.jirovcova@gmail.com

Kraj: Plzeňský kraj

5/11 2017 TAX EXPERT s.r.o., Tachov, Mariánské Lázně

Nabízíme : daňové poradenství, včetně zastupování, zpracování daňových přiznání, zpracování účetnictví včetně mezd, zpracování rozpočtu a střednědobého výhledu.

Společnost je členem Komory daňových poradců a členem Komory certifikovaných účetních.

Kraj Plzeňský a Karlovarský

E-mail: taxexpert@atlas.cz

Kraj: Plzeňský kraj

13/8 2017 Hana Šebelová, Jihlava, Pelhřimov

Nabízím vedení účetnictví pro obce, zpracování mezd, rozpočtu, příprava na audit. Externí služba na ŽL anebo DPP.

Přes šest let praxe jako samostatná účetní na obci v Jihomoravském kraji na plný úvazek, od r. 2014 externí účetní na ŽL pro kraj Vysočina Programy: Fenix, KEO, Triada

Kraj Vysočina - Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod

Telefon: 724318507
E-mail: SebelovaH@seznam.cz

Kraj: Kraj Vysočina

27/3 2017 P.J., Strakonice

účetní na obci, ne plný úvazek

praxe na obci delší než 10 let, ZOZ, znalost programů KEO a GORDIC

do 20 km od Mirotic nebo Strakonic

Telefon: 606 108 614
E-mail: slavajar@seznam.cz

Kraj: Jihočeský kraj

9/3 2017 Jan Šnejdar, www.563.cz, Plzeň

Nabízíme zpracování účetnictví obcí.

Více než 10 let se pohybujeme v oblasti účetnictvi obcí. Preferujeme program Fenix.

Plzeňský kraj

Telefon: 724747119
E-mail: ucetnictvi.kontrola@seznam.cz

Kraj: Plzeňský kraj

13/1 2017 Ludmila Veselá, Moravská Třebová

účetní obce - dohoda o provedení práce, na živnostenský list

praxe účetní 20 roků, praxe ve vedení účetnictví obcí, znalost DPH, mezd a personalistiky, SW účetnictví - Fénix, Pohoda, MRP Slušovice, Entry, Stereo, SW mzdy - Gordic, Pohoda, MRP Slušovice

Moravská Třebová + 20 km

Telefon: 604 909 614
E-mail: veselalida@seznam.cz

Kraj: Pardubický kraj