Rozpočet a rozpočtový proces pro obce, města a DSO

K rozesílání od 20.6.2019!

Ing. Martin Tocauer, Ing. Ivana Schneiderová

srozumitelně s příklady a návody, určeno i pro starosty a zastupitele

  • Vydání Červen 2019
  • Cena 380,00 Kč

Komu je kniha určena

Kniha je vhodná pro starosty, místostarosty, radní, ostatní členy zastupitelstva, členy finančních výborů a komisí i pro pracovníky zajišťující sestavení a práci s rozpočtem (rozpočtáři, ekonomové, účetní, vedoucí oddělení či odborů).

Popis

Kniha obsahuje příklady, návody a vzory k jednotlivým dokumentům rozpočtového procesu, kterými jsou rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtové provizorium a závěrečný účet – kniha obsahuje komentáře k příslušným ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. Poskytuje návod na práci s rozpočtem a ostatními dokumenty k rozpočtovému procesu, obsahuje doporučení k optimálnímu nastavení rozpočtového procesu, které šetří práci při rozpočtových změnách a významně snižuje riziko nedostatků a správních deliktů, při zachování srozumitelného a přehledného rozpočtu. Rovněž i návody na zajištění funkce rozpočtu jako nástroje řízení.  

 

K obsahu knihy konkrétněji:

 

1.      Rozpočet

Kapitola obsahuje:

-       Příklady a vzory k sestavení rozpočtu (zvlášť pro příjmy, výdaje a financování)

-       Rozbor, jak při sestavování rozpočtu používat rozpočtovou skladbu + příklady

-       Vysvětlení, jak lze v rozpočtu použít „org“ + příklady

-       Vysvětlení závazných a „rámcových“ ukazatelů rozpočtu + příklady

-       Příklady usnesení k rozpočtu

-       Povinný obsah rozpočtu

-       Vysvětlení rozdílů mezi pojmy rozpočet, rozpis rozpočtu, výkaz FIN 2-12 M

-       Výklad k rozpisu rozpočtu – provedení, změny, doplněno o komentář a příklad, jakým způsobem rozpis upravovat

 

2.      Rozpočtová opatření (změny rozpočtu)

Kapitola obsahuje:

-       Příklad usnesení k převodu kompetence ze zastupitelstva na radu + komentář

-       Příklad usnesení předběžného schválení rozpočtového opatření a vysvětlení + komentář

-       Kdy je povinné provést změnu rozpočtu v příjmech

-       Změny rozpočtu ve výdajích

-       Výklad k § 16 zákona č. 250/2000 Sb.

 

3.    Střednědobý výhled rozpočtu

Kapitola obsahuje:

-       Návod, jak lze postupovat při sestavení SVR

-       Právní úpravu SVR s komentářem

-       Význam SVR, vazbu na rozpočet a důležitost SVR ve vztahu k finanční kontrole 

4. Rozpočtové provizorium

Kapitola obsahuje:

-       Příklad usnesení k rozpočtovému provizoriu + komentář

5.  Závěrečný účet

Kapitola obsahuje:

-       Obsah závěrečného účtu s komentářem, uzavření projednání závěrečného účtu

6. Zveřejňovací povinnosti      

7. Rozpočet a středňedobý výhled příspěvkové organizace

8. Pravidla rozpočtové odpovědnosti 

9. Novela zákona č. 250/2000 Sb. v návrhu od roku2020