Rozpočet a rozpočtový proces pro obce, města a DSO

Předpokládaný termín rozeslání - ihned po vydání novely 250/2000 Sb., ale spíše dříve - čekáme na vypořádání připomínek poslední novely v legislativním procesu od 2/2019

Ing. Martin Tocauer, Ing. Ivana Schneiderová

srozumitelně s příklady a návody

  • Vydání Červen 2019
  • Cena 380,00 Kč

Objednat publikaci

Komu je kniha určena

kniha je vhodná pro starosty, místostarosty, radní, ostatní členy zastupitelstva, členy finančních výborů a komisí i pro pracovníky zajišťující sestavení a práci s rozpočtem (rozpočtáři, ekonomové, účetní, vedoucí oddělení či odborů).

Popis

Kniha obsahuje příklady, návody a vzory k jednotlivým dokumentům rozpočtového procesu, kterými jsou rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtové provizorium a závěrečný účet – kniha obsahuje komentáře k příslušným ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.

 

K obsahu knihy konkrétněji:

 

1.      Rozpočet

Kapitola obsahuje:

-       Příklady a vzory k sestavení rozpočtu (zvlášť pro příjmy, výdaje a financování)

-       Rozbor, jak při sestavování rozpočtu používat rozpočtovou skladbu + příklady

-       Vysvětlení, jak lze v rozpočtu použít „org“ + příklady

-       Vysvětlení závazných a „rámcových“ ukazatelů rozpočtu + příklady

-       Příklady usnesení k rozpočtu

-       Povinný obsah rozpočtu

-       Vysvětlení rozdílů mezi pojmy rozpočet, rozpis rozpočtu, výkaz FIN 2-12 M

-       Výklad k rozpisu rozpočtu – provedení, změny, doplněno o komentář a příklad, jakým způsobem rozpis upravovat

 

2.      Rozpočtová opatření (změny rozpočtu)

Kapitola obsahuje:

-       Příklad usnesení k převodu kompetence ze zastupitelstva na radu + komentář

-       Příklad usnesení předběžného schválení rozpočtového opatření a vysvětlení + komentář

-       Kdy je povinné provést změnu rozpočtu v příjmech

-       Změny rozpočtu ve výdajích

-       Výklad k § 16 zákona č. 250/2000 Sb.

 

3.      Souhrnné příklady a vzory k nastavení systému rozpočtu a jeho změn

Kapitola obsahuje:

-       Příklady obsahují rozpočet + převod kompetence k provádění rozpočtových opatření + předběžné schválení rozpočtového opatření + usnesení k rozpočtu

 

4.      Střednědobý výhled rozpočtu

Kapitola obsahuje:

-       Návod, jak lze postupovat při sestavení SVR

-       Právní úpravu SVR s komentářem

-       Význam SVR, vazbu na rozpočet a důležitost SVR ve vztahu k finanční kontrole 

 

5.      Rozpočtové provizorium

Kapitola obsahuje:

-       Příklad usnesení k rozpočtovému provizoriu + komentář

 

6.      Závěrečný účet

Kapitola obsahuje:

-       Obsah závěrečného účtu s komentářem, uzavření projednání závěrečného účtu

 

7.      Vybrané okruhy

Kapitola obsahuje:

-       Vysvětlení systému rozpočtové skladby – vysvětlení financování, jeho funkce, o čem vypovídá

-       Vysvětlení zveřejňovacích povinností k dokumentům rozpočtového procesu

-       Interpretace hospodaření – vybrané ukazatele, rozdíly mezi výsledkem hospodaření v rozpočtu a účetnictví

 Kniha je postavena na příkladech a návodech pro obce a města, analogicky ale mohou využít i kraje a dobrovolné svazky obcí.