Chyba v knize RS 2018 u položky 1334

  • Publikováno 26/3 2018

Omlouvám se, neověřila jsem poslední znění předpisu č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF,  s účinností již od 2016 byla novela (41/2015 Sb.) ohledně přerozdělení z odvodů za odnětí ze ZPF, týká se položky 1334: 

§11b

(5) Část odvodů ve výši 55 % je příjmem státního rozpočtu, 15 % je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a 30 % je příjmem rozpočtu obce, na jejímž území se odňatá zemědělská půda nachází. Odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Je-li odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dotčena zemědělská půda na území více obcí, část připadající do rozpočtu obce se mezi obce rozdělí poměrně podle plochy odňaté zemědělské půdy.

Doplnění k pokutám za přestupky:

§ 20b Společné ustanovení k přestupkům

Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou z 50 % příjmem obce, v jejímž územním obvodu byl přestupek spáchán, a z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky; pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

Zpět na domovskou stránku