Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

12/11 2019 vybavení obecních bytů

Obec vlastní několik bytů, do kterých zakoupila některá vybavení - sporák, digestoř, plyn. kotel. Kuchyň. linky vestavěné vedeme jako součást stavby. Je správné, vést toto vybavení v majetku obce na 028, nebo se vede pouze v evidenci pomocné - na kartách vybavení jednotlivých bytů? Evidence okolních obcí se velice různí. Máme stanoveno pouze nájemné, ve kterém není zohledněno vybavení (propočet pořizovací ceny a životnosti).

Z účetního hlediska moc jasně nemáme definováno, co je součást stavby a co ne, takže pro účetní pohled používáme právní hledisko - zda to náleží k budově a odstraněním by došlo ke znehodnocení, takže jednoduše řečeno, pokud to právně je součástí nemovitosti, tak to tak vyhodnocujeme i účetně. A abychom měli nějaké praktické příklady, tak si pro potřeby účetní evidence pomáháme daňovým pohledem - pokynem GFŘ D-22, který je i kontrolory velmi dobře akceptován i pro účetní řešení. Z daňového hlediska pak máme vzít v úvahu účel a funkci budovy, pevné spojení a stejně jako u právního hlediska, nakolik by odstraněním věci došlo ke snížení užitné vlastnosti objektu.

Tolik k teorii, na jejímž základě pak vyhodnocujeme třeba vestavné kuchyňské linky u bytů jako součást stavby a i vše ostatní, co popisujete. Jediné, co vezměte v úvahu, je to pevné spojení s budovou /movitá ("přenosná") věc, je to tak i v souladu s judikaturou. Já tam ale žádnou movitou věc nevidím, takže vše Vámi uvedené by mělo být součástí stavby. Jestli to vedete jako movité věci a pořídili jste to teď nově, tak to z věcí vyřaďte a nově pořízené účtujte jako TZ budovy, popř. jestli to tam dříve nebylo, tak jen to TZ a nemáte co vyřazovat. Kuchyňské linky, ty vedete jako součást stavby, takže výměna bez změny parametrů je pak oprava. Tak to bude i do budoucna s ostatním vybavením bytů, když teď např. tu digestoř zaúčujete jako TZ, tak už bude součástí stavby a až jí budete vyměňovat, budete to účtovat už jako opravu. Jako samostatné věci (účet 028, popř. 022) veďte jen movité věci, které nejsou s budovou spojeny, jsou přenosné, ale to není u bytů moc časté, protože vybavení typu skříně, postele a podobný nábytek bývá vlastnictvím nájemníků.

Takže vybavení typu sporák, plynový kotel apod.  určitě není správné evidovat na účtu 028, ale jako součást stavby.

12/11 2019 Rozpočtové opatření změna položky

Zjistila jsem, že v již schváleném a zveřejněném rozpočtovém opatření je chyba v položce, jedná se o průtokový transfer pro naši PO, místo položky 5336 jsem napsala položku 6121 (je to dotace z MMR na modernizaci školních dílen), paragraf je v pořádku 3113. Rozpočet schvalujme na paragrafy jako závazné ukazatele, rozpočtová opatření rozepisujeme na paragrafy a položky. Můžu provést "jen" opravu tohoto rozpočtového opatření bez schválení rady obce.

Je to jen oprava překlepu - technické formální chyby, takže určitě můžete provést opravu bez schválení. Tím, že máte jako závazné ukazatele paragrafy, tak i v rámci RO rada, popř. ZO schvaluje jen změnu závazného ukazatele - paragrafu a vy pak RO musíte kvůli pořízení rozepsat na položky, takže je jedno, jestli jste použila při rozpisu špatnou položku, to můžete bez problému sama opravit, schválená změna závazného ukazatele je pořád stejná.

12/11 2019 Dotace z MMR, ex ante

Obec získala dotaci od MMR na workoutové prvky. Prvky jsou zabudované a dotace z MMR už dorazila na náš bankovní účet. Ráda bych se poradila, zda máme všechno správně zaúčtované. Rozhodnutí: 915xx+org/999xx+org přijatá faktura za prvky: 042xx+ÚZ+org/321xx+org příjem dotace: 231xx+ÚZ+org/374xx+org 999xx+org/915xx+org platba faktury za prvky: 321xx+org/231xx+ÚZ+org zdroje MMR 231xx 3636 6341 vlastní zdroje: 231xx 3636 6121 zařazení majetku dle kolaudace: 021xx+org/042xx+ÚZ+org 346xx+org/403xx+org vypořádání dotace: 374xx+org/346xx+org Do majetku zařadíme datumem kolaudace ?

ÚZ nepoužívejte u jiných SÚ kromě 231, u ostatních účtů stačí k oddělení projektu používat org. Dejte pozor na výdajovou položku, tu pro celý výdaj použijte 6121, pol. 6341 používá MMR při poslání peněz obci (tak si zatřiďuje výdaj MMR, ne obec), vy zatřiďujete výdaj na položku podle jeho druhu, pro ně je výdaj poslání dotace obci, pro vás je to celé výdaj na hřiště - stavbu. Moc se mi nezdá ani vhodný odpa 3636 - jako územní rozvoj je dost obecný, volila bych spíše 3412 (3429). Opět, pokud ho měl MMR v rozhodnutí, obec to nezavazuje, u výdaje volí obec odpa dle účelu.

Do majetku jej zařaďte k datu kolaudace, dotace ještě nebude vypořádaná, takže k datu zařazení se dohaduje zápisem 388/403 a následné vypořádání pak 346/388 a 374/346, je to opatrnější postup takto přes dohadu a pohledávku předepsat až po splnění všech podmínek - k vyúčtování. Jinak vše ostatní účtujete dobře. 

12/11 2019 Zásah dobrovolní hasiči

Je možné uhradit stravu -menu členům zásahové jednotky, kteří pomáhali při zásahu v jiné obci? Jsme trojková obec. Pokud ano z jaké rozpočtové položky. Děkuji.

Já vás tady odkážu na metodiku MV na tomto odkazu:

http://metodika.cahd.cz/metodika%20JSDH/Metodika%20zrizovani%20JSDHO%202014.pdf

Nenašla jsem tam, že by tam konkrétně řešili stravování, ale řeší tam např. nárok na OOP apod. Podívejte se prosím i na odpověď na dotaz z 29.3.2019 "Refundace mzdy hasiči", tam jsme se podrobně věnovali způsobu odměňování. U dobrovolných hasičů jsou totiž obecně dvě možnosti, buď jim poskytujete odměnu a pak je potřeba uzavřít vztah podle zákoníku práce - DPP, DPČ, částečný či plný úvazek a pak se od toho odvíjí i jak případně řešit stravování, popř. třeba i stravné v rámci cestovních náhrad. Třeba u dohod mimo pracovní poměr není ze zákona nárok na cestovní náhrady, ale jen pokud si to tak v dohodě sjednáte. Ale v tomto případě nám jde o účast při zásahu, což je výkon činnosti nikoliv pracovní cesta, takže tady se nemůžeme bavit, že jim poskytnete stravné. Takže pak se dostáváme do kategorie příspěvku na stravování hasičů, kde si musíte předně stanovit, za jakých pravidel a v jaké výši jim poskytujete příspěvek, stejně jako u  ostatních zaměstanců, ale to jen opravdu tehdy, pokud jsou vaši zaměstnanci (odměňujete je, máte s nim sjednán nějaký pracovněprávní vztah), pak jim to můžete na základě svých pravidel vyplatit a  účtovalo by se to klasicky jako u příspěvku na stravování každého jiného zaměstnance - účet 527, pol. 5169. Pokud pro vás vykonávají  práci zdarma (pak ale doporučují na základě dohody o členství mimo ZP), to bych si pak nebyla jistá, ale i tak byste jim mohli přispět, pak by to ale muselo být asi spíše v režimu transferů než nákladů na vaši činnost, jako kdybyste přispěli na oběd třeba občanům, ale těžko říct, nějakou činnost,  byť zdarma, pro vás vykonávají, takže i pak by se asi dalo obhájit účtování jako v prvním případě. 

Když to shrnu, obecně nárok na příspěvek na stravování dle zákoníku práce zaměstnanci nemají, ale můžete jako zaměstnavatel dobrovolně přispět, což je v praxi časté, ale pak musíte mít stanovena pravidla pro takové přispívání. 

12/11 2019 Předfinancování inv. výdajů PO

Naší PO jsme předfinancovali rekonstrukci tříd, akce je na dva roky. Pojali jsme to jako dotaci z vyúčtováním. Letos bylo vyplaceno 3,3 mil. Kč, v příštím roce 4,1 mil. Kč, zaúčtovali jsme 471/231 §3113 a p.6351. V roce 2020 obdrží město ( jako zřizovatel PO) celou dotaci tj. 7,4 mil. Kč, kterou přepošle PO, protože PO eviduje výdaje související s dotací. Zaúčtuji příjem dotace p.4223 a výdej §3113 a p.63??.=průtoková dotace. Pak dojde k vrácení částky 7,4 mil. zpět na obec a to nevím jak mám zaúčtovat. Vrácením vypořádám zálohu, ale nevím jak v rozpočtu. Poprosila bych vás o kontrolu celého zaúčtování. Děkuji Vám.

Příjem dotace bude s položkou 4223 (je to opravdu dotace z RRRS? UZ 82-88? Většinou už dotace z RRRS nechodí ) MD/ 375 D a přeposlání PO:  375 MD/ 231, odpa (asi 3113) pol. 6356. Vrácení předfinancované části od PO vám bude přijato s položkou 2229, zápis. 231 odpa 3113, pol. 2229 MD/ 471 D.

Vaše poskytnutí zálohy na dotaci na předfinancování je zaúčtováno dobře. Pokud by tam byla i část zdrojů, které nekryje budoucí dotace, tak se částečně změní záloha na dotaci a mělo by tam být zaúčtováno 401/349 a 349/471 , jinak se jen zaúčtuje vratka "zálohy" 231/471.

12/11 2019 Investiční dotace cyklostezka + pozemky

Vybudovali jsme cyklostezku, na kterou jsem zatím obdrželi část inv. dotace. O zbytek dotace teď žádáme. Kromě toho jsem koupili několik pozemků, které souvisí s cyklostezkou a naše manažerka žádá ve zbytku inv,.dotace i o část, ze které by se měli uhradit() pozemky výše uvedené. Vzhledem k tomu, že se pozemky neodepisují tak nevím, jak s 403 xxxx popř. naložit, pokud nám opravdu dotaci i na pozemky přiklepnou. Prosím vás o radu a předem děkuji.

Jestli máte stavbu již dokončenou, tak k ní dohadujte celou dotaci, i když je proplacená zatím jen částečně, abyste jí pak mohli začít rozpouštět spolu s odpisy a měli jí na účtu 403 v celé konečné výši. Pokud jste dostali dotaci i na pozemky (je to možné, děje se to), tak ta na účtu 403 zůstává, není proti čemu jí rozpouštět, když je na neodpisovaný majetek, není stanoven jiný postup, takže tam takto. Jen dobře rozvrhněte dotaci - můžete poměrem podle PC stavby a pozemků. 

12/11 2019 projektová práce a inženýrská činnost

Připravuji rozpočet na příští rok. Obec vyhlásila výběrové řízení: projektová práce a inženýrská činnost při realizaci výstavby kanalizace, na základě které bude žádat o dotace. Protože ještě není jisté, jestli na dotace dosáhneme a jestli se bude kanalizace realizovat, nevím, kam mám náklady na uvedenou dokumentaci rozpočtovat. Jedná se cca o jeden milion Kč.

Jestli není ještě o výstavbě kanalizace rozhodnuto, tak výdaje patří do nákladů (účet 518, pol. 5169). Pokud jsou to výdaje na zajišťování administrace dotace, tak tam se navíc i podle ČÚS č. 710 máte rozhodnout, zda je do ceny majetku budete nebo nebudete zahrnovat. Jestli je to ale zpracování "technické" PD na realizaci kanalizace včetně té inženýrské činnosti související nejen s dotací, ale už se samotnou stavbou, tak tam bych zvážila, zda to raději neúčtovat na účet 042 s pol. 6121 jako související výdaj -  když se schválí pořízení projektové dokumentace, tak by se o ní už jako o souvisejícím výdaji mělo účtovat, jiná situace je, když je to nějaká studie k rozhodování nebo výdaj na tu administraci dotace, tady už je to ale zahájení činností k pořízení stavby, tak by mi přišlo věrnější účtovat to jako rozpořizovanou investici a případně to pak shodit na účet 547. Tak to zvažte, ono to zatím není tak důležité, příští rok už budete mít víc informací a v rozpočtu i účetnictví to můžete změnit podle skutečnosti (u RS se ale případně zpětně nemění, rozhodují informace k datu výdaje). Teď děláte zatím finanční plán na příští rok, jestli ale PD máte schváleno, že pořídíte, tak jste schválili první krok k realizaci a dala bych jí na pol. 6121, i když je realizace zatím letos nejistá, příští rok vědět budete a teď to tak předběžně plánujete, že když dotaci dostanete, tak budete realizovat, když ne, bude z toho zmařená investice. S ohledem na významnost částky bych dala já spíše již na 042.

11/11 2019 srážky ze mzdy

Prosím o radu, jak zaúčtovat srážku ze mzdy. Mzdová účetní omylem vyplatila zaměstnanci v době nemoci větší částku. Sociální i zdravotní pojišťovny přeplatek hned vrátily a účetně je to srovnané. Zaměstnanec už pracuje a za uplynulý měsíc dostal výplatu sníženou o přeplatek z doby nemoci. Je možné účtovat takto ? předpis mzdy 521/331 ( 100 ) 331/335 ( 5 ) 331/336 ( 20 ) 331/337 ( 10 ) výplata mzdy 331/231 ( 65 ) 335/521 ( 5 ) platba odvodů 336/231 ( 20 ) 337/231 ( 10 ) Je možné mít účet 335 na konci měsíce v mínusu?

Z titulu přeplacené mzdy je správně nejprve předepsat pohledávku za zaměstnancem, takže nejprve musíte účtovat o vzniku pohledávky zápisem 521 minus MD/331 MD ve výši hrubé mzdy. Sociální a zdravotní pojištění, to už, píšete, máte vyrovnané, takže jste asi snížili o pojistné zaměstnavatele nákladový účet 524 a pozor na to, že jste platili navíc i pojistné za zaměstnance, to byste mu naopak měli vrátit, takže předepsat ve výši pojistného za zaměstnance a i daně z příjmů zápis 336 (337, 342) MD/331 D, tím pak vyjde zůstatek na 331 správně, že zaměstnanec vám vrátí jen čistou mzdu, samo se to na účtu 331 vyrovná a vy mu vyplatíte jen o ten rozdíl čisté mzdy méně.  A pojištění zúčtujete s příslušnými institucemi, takže vrácení od nich ve výši pojistného za zaměstnavatele vám sníží účet 524, ve výši pojistného za zaměstnance jej přijmete 231/336 (337). Je to zúčtování mzdy, takže můžete takto přes účet 331. Vám vychází záporný zůstatek chybně, protože nejprve započítáváte účet 335 a teprve následující měsíc na něj pohledávku, kterou už jste předtím zúčtovali, předepisujete. Takto to nelze, nejprve předepište pohledávku a teprve potom při předpisu mezd jí započtěte.

11/11 2019 projektová dokumentace

V naší obci je vybudován vodovod. Provozovatelem i majitelem je VaK. Požádali jsme o prodloužení hlavního řádu. Společnost nám vyšla vstříc za podmínky, že projektovou dokumentaci jim musíme uhradit a oni vybudují prodloužení. Jedná se o částku cca 110 000,00 Kč. Jak budu tuto projektovou dokumentaci účtovat, když se nejedná o náš majetek.

Nejsou VÚJ, takže pořídit PD můžete rovnou na účet 543, odpa 2310 pol. 5194. Případně je přesnější o tom účtovat jako o zásobách, tzn. pořízení na účet 139 a předání 543/139, tak zvažte podle toho, jestli PD rovnou předáte nebo tam bude mezi vyhotovením a předáním nějaká delší doba, např. kdybyste letos PD zpracovali a až příští rok předali, aby se prostě PD dostala do nákladů k datu předání. Když se předává hned, tak moc nemá smysl účtovat o zásobě. Toto účtování je v souladu s § 20 odst. 3 písm. h) vyhlášky. Nezapomeňte mít i jako dar schváleno.

Druhá možnost by bylo účtovat to jako peněžní transfer na účet 572 s pol. 6313, pokud byste jim to poskytli jako příspěvek na PD, kterou si nechali zpracovat oni a vy jim tedy jen pošlete peníze. Jestli ale PD zpracujete vy a pak jim jí předáte, pak je to věcný dar -  rozpracovaný majetek -  a pak tedy platí účtování na začátku.

Ten příspěvek by byl lepší - jste plátci DPH a nebudete si takto moci odečíst asi nárok, Vak by nárok na odpočet měl - tak prosím zkuste se s nimi domluvit i o DPH. Tam by bylo i variant více (vklad např.?)

11/11 2019 Zametací stroj z roku 2014

Nastala ta situace po pěti letech a bohužel přecenění na RH pořád máme (viz. níže dotaz z roku 2014). Nedokážu se v těch číslech po pěti letech vyznat a potřebovala bych prosím poradit. Poskytnutá záloha (účet 052 u obce a účet 455 u mikror.) je 1412870,- Kč a současně kupní cena v kupní smlouvě teď z listopadu. PC vozidla je 2935664,- Kč, ZC 1009124,- Kč, oprávky 1926540,- Kč, inv.dotace 1513816,86 Kč, celkem rozpuštěno 993516,93 Kč, zbývá 520299,93 Kč. Jak prosím postupovat u mikroregionu, zaúčtovala bych: 082/407 1922540,00 Kč (oprávky) 407/022 1522794,00 Kč (PC-KC) 036/022 1412870,00 Kč (KC) to vše ke dni schválení a provedení zápisu u mikroregionu. 311/646 1412870,00 Kč (předpis KC k podpisu kupní smlouvy) 455/311 1412870,00 Kč (zúčt.přijaté zálohy) 554/036 1412870,00 Kč (vyřazení) a dále nevím, kdybych zaúčtovala účet 564 bude v mínusu oproti účtu 407, protože ZC je nižší než KC a tím pádem poskyt.záloha. Použije se účet 664 ? Prosím o dopsání postupu. A ještě k tomu dotaz - jaký to bude mít vliv na daň z příjmu u mikror.? U obce postup snad zvládnu - zúčtuji zálohu a přes pořízení zavedu do majetku. Velice děkuji za odpověď. Dotaz z roku 2014: V roce 2013 poskytla obec část příspěvku mikroregionu na nákup zametacího stroje (hodnota stroje cca 2 800 000,-). Příspěvek byl prozatím ve výši 469 000,- podle smlouvy s dodavatelem. Zbytek bude až v r.2014.Na tento projekt bude v r.2014 poskytnuta dotace ze SFŽP (5% SFŽP, 85 % FS, 10% DSO). Zbývající část do 10% vlastního podílu poskytne letos obec. V r.2013 bylo zaúčtováno 572/231 2212 6349 - obec (nemělo se vyúčtovávat, proto rovnou do nákladů), 231 pol. 4221/403 - mikroregion příjem invest.transferu. V roce 2014 však obec bude (což jsem netušila) podepisovat Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na uvedený stroj, kde bude uvedeno mj.: "Finanční prostředky poskytnuté Městysem ......... Svazku obcí Mikroregionu ...... k úhradě a krytí části nákladů, jež tento je povinen hradit z vlastních strojů, budou vyrovnány mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím jako záloha na kupní cenu. Touto smlouvou o budoucí smlouvě kupní se Svazek obcí Mikroregionu .... jako budoucí prodávající zavazuje nejpozději do 6ti měsíců poté, co uplyne doba udržitelnosti dle podmínek OPŽP stanovených pro poskytnutou dotaci dle smlouvy č. ………….. (o poskytnutí dotace) uzavřít s budoucím kupujícím Městysem ...... kupní smlouvu, kterou Svazek Mikroregionu ..... jako prodávající převede Městysi ......... zametací stroj popsaný v čl. I. této smlouvy o budoucí smlouvě kupní do jeho výlučného vlastnictví za dohodnutou kupní cenu ……………….. (ve výši poskytnuté zálohy)." Dotazy: 1) Jak v r.2014 opraví obec poskytnutý inv.příspěvek z účtu 572 na účet poskytnuté zálohy (jaký účet záloh ? - bude se inventarizovat až do doby převedení stroje tj.více jak 5 let?) 2) Jak po 5ti letech zúčtuje obec zálohu, zaúčtuje kupní cenu a zavede stroj do svého majetku? Musí pokračovat v nastaveném odepisování po svazku? 3) Jak v r.2014 opraví mikroregion přijatý inv.příspěvek z účtu 403 na účet přijaté zálohy na investici? 4) Jak po 5ti letech zúčtuje mikroregion přijatou zálohu na pořízení investice vůči Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a jak vyřadí z majetku? Pravděpodobně se použije účet 408, který se objeví v závěrce a bude se muset zdůvodňovat oprava účtování. Je nejhorší, když se pořád něco opravuje. Je vážně až neuvěřitelné, jaké jsou možné variace dotací ve vazbě na DSO. I když upřímně řeknu, že toto je docela zajímavý nápad, lepší než "vracení vlastní 403". Opravy a postupy: 1. Oprava 052 MD / 408 D, ano 052 se pak bude inventarizovat 5 let, 408 ano – zdůvodnění v příloze UZ za rok 2014. 2. Kupní cena předpis: 042 MD / 321 D, zúčtování zálohy 321 MD / 052 D, zařazení do majetku po pořízení 022/042, nebudete pokračovat v odpisování, ale zahájíte odpisy jako u majetku pořízeného ne nového (zvolí se kratší doba odpisování) a odpisování se zahájí z kupní ceny (tj. vlastně jen z těch 10%). 3. Oprava u DSO 403 MD / 455 D 4. DSO předpis pohledávky z kupní ceny: 311 MD/ 646 D, zúčtování zálohy 455 MD /311 D, vyřazení majetku: 553 MD/ 082 D, 082 MD/ 021 D a zrušení 403 k prodeji z podílu EU a SFŽP 403 MD/ 672 D (to ve výši zůstatku 403 k datu vyřazení, případně ještě přecenění na RH, ale to bych radši řešila až po těch 5 letech, protože pořád doufám, že se do té doby RH k majetku určenému k prodeji v účetnictví zruší.

Pořád platí ta původní odpověď, postupovali jste podle ní, opravili peníze na účty 052 u vás a 455 u mikrororegionu, takže teď už se bude klasicky účtovat o prodeji. Bohužel RH zatím nezrušili, takže o ní bude muset DSO účtovat, jestli to splňuje jeho hranici pro významnost, popř. jestli jí má vůbec stanovenou.  Je v pořádku, že budete přeceňovat až teď, tak jsme se i v původní odpovědi dohodli, to je v pořádku, více než pět let kvůli RH majetek neodpisovat by zkreslovalo VH. K účtování, mikroregion i vy účtujte zápisy týkající se prodeje až k datu předání majetku, u majetku, co se zapisuje do KN, je to k datu podání návrhu na vklad, zde se do KN nezapisuje, tak analogicky k datu, kdy na vás přechází vlastnictví. Jediné, co se zaúčtuje předtím, je to přecenění na RH. K jednotlivým bodům:

Účtování precenění na RH u mikroregionu máte správně, jen překlep u výše oprávek - správně mají být ve výši 1926540 Kč, jinak vám pak ale správně vychází účet 407 ve výši ZC minus RH (prodejní cena), u vás vychází záporný rozdíl, který k datu prodeje zúčtuje mikroregion do výnosů zápisem 407/664 403 746 Kč.

Účtování o prodeji také OK, jen tedy zbývá k datu prodeje zúčtovat rozdíl z přecenění 407/664 viz výše. A ještě musí mikroregion zúčtovat zbývající nerozpuštěnou výši dotace k datu prodeje zápisem 403/672. 

Vy k datu předání zaúčtujete předpis nabytí 042/321, zúčtujete zálohu 321/052 a majetek zařadíte 022/042 a nastavíte zbývající odhadovanou dobu životnosti.

Jen mě trochu mate ta kupní cena. V původním dotazu jsme se bavili o cca 10 % z pořizovací ceny, teď je to polovina.

Pokud se týká daní u Mikroregionu:

a) daň z příjmů - musíme řešit rozdíl mezi výnosem a daňovou vstupní cenou (ta je snížená o přijaté dotace (EU a SFŽP) a případně uplatněné daňové odpisy - nicméně nevím, zda je mikroregion uplatńoval nebo ne - tam záleží, k čemu ten stroj používal, zda měl nějaké zdaňované výnosy a zda proti nim uplatňoval daňový odpis jako náklad (to by bylo vidět z přiznání). Je možné, že se nikomu nic neúčtovalo a účetní odpisy se vylučovaly jako nedaňové - potom bychom byli v režimu, že daňové odpisy nebyly uplatňovány. Tak tolik popis - snad je to dostačující ... - musíte si "zrekonstruovat" tu daňovou zůstatkovou cenu podle toho, zda jste uplatńovali odpisy nebo ne. 

b) případné DPH - nevím, zda DSO je plátcem - pokud nikoliv, tak toto lze asi brát jako prodej mimo ekonomickou činnost a do obratu by to nešlo. Pokud by DSO plátcem byl, tak tady by záleželo na tom, zda zameták byl u DSO používán ke standardním zdaňovaným činnostem - pokud ano, tak mám problém, jak bych odůvodnil, že z prodeje neodvádím DPH. Takže zase záleží na způsobu užívání.

11/11 2019 DPH lístky na svoz odpadu

Obec se stala od října dobrovolným plátcem DPH. Kupujeme lístky na svoz odpadu a prodáváme je občanům, budeme z prodeje odvádět DPH (15%)? Pokud ano, předpokládám, že si lze uplatnit DPH na vstupu při nákupu lístků. Děkuji

Pokud správně chápu - máte nastaven režim, kdy sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu máte řešenu nikoliv poplatkem, ale úplatou podle §17 odst. 6 zákona o odpadech. Za mne je toto stále režim výkonu veřejné správy, neboť dle požadavků zákona o odpadech je obec povinna se o komunální odpad občanů postarat (tedy je definována výhradní povinnost obce ...) a toto je pouze forma úhrady. Tedy u občanů - za mne bez odvodu DPH na výstupu a odpočtu DPH na vstupu.

Raději ale upozorňuji, že názory na toto téma nejsou jednotné.

11/11 2019 monitoring

Dobrý den, na jaký paragraf máme zařazovat monitoring akcí. Jedná se o roční zprávy na akce, kde jsme dostali dotace - hasičské auto,chodníky. Můžu použít par.3639?

Může to být i výdaj související se stavbou, viz ČÚS č. 710, podle kterého se máte rozhodnout, zda výdaje na administraci dotace zahrnujete či  nezahrnujete do ceny majetku. Ale tady vznikají až po zařazení majetku, takže pak se účtují do nákladů, účet zde 518, pol. 5169 a odpa souhlas se všeobecným 3639, když se to týká různých druhů majetku a nelze výdaje oddělit, popř. by šel i převažující, ale tady bude vhodnější ten všeobecný. Pokud by šlo oddělit, tak pak samozřejmě podle druhu majetku, ke kterému se monitoring váže. 

8/11 2019 Příspěvek na sociální vůz

Obec uzavřela Smlouvu na příspěvek pro sociální vůz s podnikatelským subjektem (s.r.o.), který zakoupí pro sousední obec vůz sloužící pečovatelské službě. Po dohodě ho mohou využívat i občané naší obce. Následně zaslali fakturu na částku 5000,- Kč. 1) Je nutné smlouvu nechat schválit zastupitelstvem? 2) prosím o radu jak zaúčtovat, nevím zda mám účtovat jako o investičním transferu nebo daru? Je možné zaúčtovat předpis 345 0200/ 572 0480 a platbu par. 4379 pol.6313/ 572 0480? Děkuji a přeji pěkný den.

Jako dar by to byl sice investiční transfer, ale pořád dar. Není moc dobře na to dodavatelem vystavit fa, vhodnější je darovací smlouva, ale není povinná, spíše než fa jen jako podklad pro platbu daru. Schválení daru v této výši je v kompetenci rady, kde není rada, tak starosty. Ale doporučuji projednat (alespoň projednat v ZO pro krytí starosty).

Zápis je dobře, ale u daru, protože na něj není právní nárok, není povinně předpis na závazek, stačí zaúčtovat jen k úhradě - 572/231 , odpa té prevence se mi moc nelíbí, toto by klidně mohlo jít rovnou na 4351, pol. 6313 je dobře.

Volíme dar - jednodušší práce než VP smlouva na dotaci.

8/11 2019 Provize stravenky a náklad za školení dle MFČR na účet 527

Dobrý den, jelikož se blíží konec roku a s ním uzávěrky a případně ještě možnost opravy účetnictví, chtěla bych poprosit o radu: 1. stravenky ze sociálního fondu (stravenka 60 Kč, ze SF 45 Kč, zaměstnanec 15 Kč) - účtujeme pohledávku za zaměstnanci ve výši 15 Kč + provize a náklady na dopravu na účet 335, zaměstnanec tedy musí uhradit za stravenku místo 15 Kč např. 15,80 Kč podle výše nákladů na zprostředkování stravenek, vycházeli jsme z toho, že „při zajištění stravování prostřednictvím stravenek se cenou jídla rozumí hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování jejího nákupu“. Ovšem z různých odpovědí na účtování stravenek jsem zjistila, že náklady na provize se účtují jako náklady obce na 518 a zaměstnancům by se na účet 335 předepsalo jenom těch 15 Kč, jen nevím, zda může jít provize rovnou do nákladů obce, aniž by muselo být někým schváleno, nebo zakotveno v pravidlech sociálního fondu nebo interním pokynu? My to nikde ošetřeno totiž nemáme. 2.Příspěvek ze SF ve výši 45 Kč účtujeme na účet 528 (přičemž příspěvek do 55% hodnoty stravenky by měl asi patřit na 527 a teprve nad rámec 55% na účet 528 – u nás tedy 33 Kč na 527 a 12 Kč na 528, v některých metodikách jsem dokonce našla účtování na účet 518-např. Jihomoravský kraj). Mám to raději opravit a přeúčtovat mezi 527 a 528 nebo můžu na účtu 528 ponechat? 3.Ještě o jeden názor poprosím, na MFČR v metodice se objevila odpověď na dotaz, jak účtovat o nákladech na vzdělávání zaměstnanců. Účtovali jsme vždy na účet 518, nyní je řečeno, že „náklady spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele“ patří na účet 527? Máme opravit z účtu 518 na 527? Co třeba školení řidičů, BOZP, PO, apod…. ? Moc děkuji

1. Po zaměstnancích byste neměli chtít provizi, vy jim za tu provizi jakoby nic neposkytujete, je závazná nominální hodnota stravenky. Provize je náklad obce, není k tomu potřeba nějaké schválení. Zde bych se snažila nenarušit systémy, jak vedou všechny obce. Jinak si stačí případně upravit interním pokynem, jak bude probíhat výpočet příspěvků a úhrad za stravenky, vy to ale asi máte teď v rámci pravidel k SF. Pokud byste na tom však trvali, tak máte ale podle mě právo požadovat po zaměstnanci i náhradu nákladů souvisejících s pořízením stravenek, protože poskytnutí stravenek je podle zákoníku práce (§236) dobrovolné plnění zaměstnavatele, takže je zcela na něm, v jaké výši bude přispívat a naopak kolik si doplatí zaměstnanci. Ale nutné to určitě není a většina obcí si to nechává v nákladech, toho se bát nemusíte, je to váš náklad na zajištění stravování zaměstnanců, není zde povinné a ani běžné nechat si to od zaměstnanců nahradit. Ta definice ceny jídla je z daňového pokynu GFŘ D-22 pro účely stanovení limitu hodnoty stravenky jako daňově uznatelného nákladů, - že se to tedy určuje  z ceny jídla, do níž se zahrnují i náklady na pořízení stravenek, tedy i provize je částečně daňově uznatelný náklad, to obce moc řešit nemusí, když jsou zároveň příjemcem daně z příjmů. Ta definice ceny jídla z daňového pokynu tedy určitě není závazná pro účely stanovení, v jaké výši a na co konkrétně  vám zaměstnanci budou nebo nebudou příspívat, zda jen na stravenku nebo i na provizi. 

2. Pokud máte celý příspěvek ze SF, můžete nechat na 528. Není nezbytné rozdělovat, když neplatíte ze svého jakoby provozu, ale z fondu. Ale pokud bychom se striktně drželi vyhlášky, tak bez ohledu na to, jestli to platíte přímo z rozpočtu nebo ze SF, tak z hlediska obsahové náplně je správný účet 527, protože vyhláška u tohoto účtu odkazuje na  daňově uznatelné náklady uvedené v § 24 odst. 2 písm. j)  zákona o daních z příjmů. A máte pravdu, že obsahová náplň účtu 527 vyznívá ve smyslu, že na tento účet patří výdaje na stravenku včetně provize jen do výše, do které jsou daňově uznatelné a zbytek by pak nezbývalo než dát na účet 528. U obcí bych se tímto ale vůbec nezabývala, přijde mi to zbytečně s tím, že to nepotřebujete odděleně sledovat, tak vždy radíme celé na účet 527. 

3. Mně se to s tou 527 nelíbí, ale už to napsali 2x, tak nakonec doporučuji dávat všechna školení na 527. Připadalo mi, že výdaje jsou spíše nákladem organizace (akreditované, povinné kurzy...), ale začít pak rozlišovat, kdy spíše náklad organizace a kdy spíše sociální náklad, je těžké (např. sociální by mohly být jazykové kurzy...), nemáme jasné hledisko, tak nakonec doporučujeme MF vyhovět a dávat na tu 527.

7/11 2019 rozpočet a 647 záporná

Posílala jsem minulý týden dotaz ohledně vrácení peněz za pozemek. Zaúčtovala jsem dle Vaší rady, ale mám ve výkazu mínusovou 647. Nevadí to? Dále se chci zeptat ohledně rozpočtu. Závazný ukazatel rozpočtu je §. Ten je dál rozpracovaný do položek. Dám příklad: mám 3113/5169 100tis. a potřebuji jen přesun 100 tis. na 3113/5171. Musí to být schvalováno v zastupitelstvu, když je to přesun částky 100 tis. v rámci §. Někdo tvrdí ano, někdo ne. Děkuji

Já jsem koukala na ten dotaz - kdyby byla 647 za celý rok s plusem, tak to asi vůbec nevadí, zápis je dobře, pokud to není významné, můžeme říct, že opravujeme na účtech, kterých se týká. (§69). Náhrada to není - ta by se dala na 549, ale je to vlastně oprava - takže by minus na 647 neměl nikomu (kontrolorům) moc vadit. Uznávám , že "esteticky" to moc nevypadá dobře, ale je to v souladu s předpisy.

V případě, že máte rozpočet schválený na paragrafy, není potřeba přijímat přes orgány obce úpravy rozpisu rozpočtu. Dokonce tato úprava do výkazu FIN 2-12 M není ani povinná, ale pro hlídání rozpisu rozpočtu - pokud to děláte, je asi vhodná.