Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

16/9 2019 Uplatnění DPH

Dobrý den, naše obec má s.r.o., které spravuje kotelnu s tepelnými sítěmi. Roční nájemné ve smlouvě je stanoveno takto : celkové nájemné 600 000,- Kč, z toho 420 000,- za pronájem kotelny bez DPH a 180 000,- + DPH za pronájem technologie a tepelných sítí. Letos v dubnu se u další obecní budovy montovala nová předávací stanice a bezkanálové rozvody tepla v hodnotě cca 280 000,- včetně DPH. Máme nárok na odpočet DPH? Děkuji

Aby mohl být uplatněn odpočet DPH, musíte prokázat, že daný vstup je použit ke zdaňovanému plnění z pohledu DPH - tedy ve Vašem případě k nájemnímu vztahu s DPH. Pokud správně chápu, tak

a) byl vybudován nový rozvod tepla (nyť bezkanálovou technologií) - tedy tady předpokládám, že je to jen o tom, aby nájemní smlouva výslovně zahrnula i tuto novou větev a odpočet DPH by mohl být uplatněn

b) kde si nejsem jist - to je u nové předávací stanice - u ní mi totiž jde o to, zda není faktiuckou součástí budovy a zda je vůbec pronajímatelná - nicméně to je prvotně o posouzení právníkem (s ohledem na konkrétní provedení ....). Já jen mohu upozornit na rozsudek Nejvyššího soudu z roku 2011 číslo 22 Cdo 2958/2008 - zde řešili třeba výměníkovou stanici jako právní součást budovy (ale je to podle tehdejšího právního názoru a hlavně řešili konkrétní provedení)  -tedy spíše to dávám jako upozornění, ne informaci o tom, že z pohledu práva to musí být jednozačně součást budovy. 

16/9 2019 Napravení stavu

Město v roce 1994 uhradilo 31% nákladů na stavbu ČOV a kanalizační stoky dětskému domovu jako finanční spoluúčast. Tato spoluúčast pravděpodobně byla vedena na 042 a po kolaudaci v roce 1997 byla převedena na 021. Postavená ČOV byla majetkem dětského domova a již několik let neexistuje. Je možné tento "majetek" po schválení vyřazení v ZM odúčtovat 0401/021? Žádny majetek popravdě městu nevznikl a přitom ho má na majetkovém účtu. Zůstatková hodnota je 198 566,55 Kč. Děkuji.

Pokud budeme vycházet z toho, že jste to tenkrát neměli dát do majetku a opravdu to bylo v dotačním režimu, tedy bez nějakého protiplnění, tak by se to mělo účtovat jako oprava nákladů minulých let. Pak je ale potřeba rozklíčovat jednotlivé částky. Pořizovací cenu majetku byste zúčtovali přes účet 401 v logice, že je to oprava nákladů před reformou (něco co mělo být nákladem skončilo v majetku), takže v rámci převodového můstku se to překlopilo na účet 401 (účetní zápis, který uvádíte). Pak byste měli zrušit jednorázové dooprávkování z roku 2011 opačným zápisem 081/406 (protože to nemělo být provedeno) a pak jsou tu odpisy od roku 2012, těmi jste ovlivnili VH po účetní reformě. Pokud by to byla významná částka (součet odpisů od 2012) - tedy vyšší než 260 tis. Kč potom by to bylo odúčtování oprávek 081/408, pokud menší (což s ohledem na ZC možné je), tak by to byla oprava 081/551 (tím byste to měli dostat i z oprávek).

16/9 2019 Investice nebo oprava

Dobrý den,mám dotaz ohledně opravy kostela. Již tři roky obec opravuje kostel, který získala od církve darem za 1,-Kč. Kostel se opravuje na etapy, každý rok se opraví určitá část. Na opravy žádáme každoročně o neinvestiční dotaci od MK s ÚZ 34341. Administraci dotace, TDI a PD účtuji na 5169 a stavební práce na 5171. Problém nastal až teď, kdy se plánuje oprava střechy. Původní střechu kostela má nahradit nová měděná, tedy z jiného materiálu než ta původní. Jak to bude teď s neinvestiční dotací a účtováním? Dotaci jsme dostali již na účet. Mám tuto etapu vést celou jako investiční? Nebo zvolit nějaký poměr? Děkuji za odpověď.

Nechte to také jako neinvestici - opravu. Pravděpodobě střechu vyměňujete z důvodu opotřebení, takže účetně je to tak správně, pouhá výměna je obecně oprava. Je to tak i v souladu s daňovým pokynem GFŘ D-22, který lze podpůrně využít. V pokynu se jasně píše, že se za změnu techických parametrů (tedy případně TZ) nepovažuje pouhá záměna použitého materiálu. Takže jestli jste jen vyměnili druh krytiny, tak to je samo o sobě určitě v pořádku jako oprava. O TZ by se jednalo, kdyby se nějak měnily parametry střechy  -zateplovala se, rozšiřovala.

16/9 2019 Pokuta od Krajské hygienické stanice

Dobrý den, dostali jsme pokutu od Krajské hygienické stanice za závadnost písku na dětském hřišti a zároveň jsme povinni zaplatit i za provedené testy v plném rozsahu. Vůbec netuším jak zaúčtovat... Děkuji za radu RK

Pokutu zaúčtujte jako sankční platbu - předpis 542/347, úhrada 347/231 odpa 3421 pol. 5363. Náhradu za testy na účet 549 s pol. 5909.

13/9 2019 Pracovní úraz a převod PO

Náš zaměstnanec měl pracovní úraz. Paní mzdová účetní vypočítala částku za pracovní úraz a tato částka mu byla vyplaceno společně s jeho mzdou na účet. Potom, co to bylo zaměstnanci vyplaceno, teprve žádáme Kooperativu o vrácení této částky která činí 2 671,-Kč. Prosím, nevím přesně jak to zaúčtovat. Bude částka 2 671,- součástí zaúčtování v předpisu mezd 521/331? On jí tam v hrubé mzdě nemá zahrnutou. Takže, mezi HM - ZP,SP,daň = výplata, je právě tento rozdíl. Prosím Vás o kompletní zaúčtování včetně přijetí této částky na účet. Pokoušela jsem se to dát nějak dohromady, ale přišlo mi to trochu krkolomný, tak se raději obracím na Vás. Jestli mohu, mám ještě jeden dotaz. Stavíme přístavbu ZŠ a máme 2 fa na jedné je vybavení jako např.židle, stoly, skříňky - nic z toho nepřesahuje 40tis. Druhá fa tam se spíše nacházejí PC do 30tis za 1 ks, server 59tis.,čistící stroj na podlahu za 200tis. Toto vše je bez dotace. Ředitel ZŠ by chtěl toto vybavení bezúplatně převést do školy. Kontrola z kraje mi řekla, že to mám zaúčtovat vše na 028 ve výši 3 600 000,- a takto to předat škole. a současně zaúčtovat do podrozvahy - kam do podrozvahy? Server a čistící prostředek nejdříve zaúčtovat na 042 a v ten měsíc co jim to budeme předávat, tak z 042 dát na 022 a okamžitě to vyřadit opačným zápisem ve stejném měsíci, aby se od příštího měsíce nestihly dělat odpisy. Ve stejném měsíci co to vyřadíme, tak PO to zařadí do majetku. a jestli ještě můžu. Když Rada schválí odpis nevymahatelných pohledávek do 20tis.,tak se to bere jako souhrn všech pohledávek např. KPP 2tis, KPP 5tis., KPP 13tis. tj dohromady 20tis., a nebo se to bere jako po jednotlivých pohledávkách.

Záleží, co mu přesně plníte. Pravděpodobně náhradu ze zákonného pojištění, tak pak náhrada za ztrátu na výdělku jde přes účet 521 MD, bolestné lépe účet 549 MD/ 331 D. Předepište i výnos z náhrady od pojišťovny 377/649, přijetí s pol. 2322.   

K druhému dotazu - určitě lze svěřit k hospodaření PO, jen musíte být v souladu se zřizovací listinou, případně jí o toto předání doplnit. Předání DDHM jen zápisem 088/028 a předané věci povedete v podrozvaze na účtu 909. Se zařazením souhlas, jak vám navrhli, ty věci, co patří na účet 022 z něj vyřadíte zápisem 401 MD/022 D a opět to povedete na účtu 909, PO to povede v rozvaze a bude odpisovat, určitě je lepší jim to předat hned v měsíci pořízení, ať nemusíte účtovat odpisy a zbytečně jim převádět oprávky, když je záměr předání PO.

Ke třetímu dotazu - tady záleží, jak konkrétně je to usnesení formulované, asi spíše ve smyslu, že všechny pohledávky s hodnotou do 20 tis. Kč? Ale je to vcelku jedno, protože odpis pohledávek nikdo schvalovat nemá, jestli jsou nevymahatelné, máte je automaticky odúčtovat 557/311 (315 apod.), zrušit k nim případné OP (např. 194/556) a zvážit, zda je povedete ještě nějakou dobu v podrozvaze, podrobně je to vysvětleno např. v odpovědi na dotaz z 23.5.2018 "Pohledávka a podrozvaha". Jen zde pozor na pojmy, jestli je opravdu nevymahatelná, tak většinou není důvod jí v podrozvaze evidovat, max. jen nějakou krátkou dobu, jestli nedobytná, pak ano, záleží i jak si to případně nadefinujete do směrnice v souladu s ČÚS č. 706. 

13/9 2019 Dotace IROP - investiční a neinvestiční

Obracíme se na Vás s dotazem ohledně účtování dotací IROP, obě financovány EX POST. Ve dvou případech máme schválené dotace INVESTIČNÍHO charakteru, dle sdělení kolegů, kteří zajišťují dotace, jsou uznatelným nákladem i neinvestiční výdaje. V Žádosti o platbu se údajně rovnou žádá o částečnou změnu charakteru z INV na NEINV. Je pravda, že v Rozhodnutí o poskytnutí dotace se uvádí, že: „Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se NEPOVAŽUJE NEDODRŽENÍ limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeba a zdrojů do jednotlivých let“. Nemáme zatím s tímto postupem zkušenost a proto si nejsme jisti, zda se tato definice vztahuje i na případ , kdy se částečně změní charakter dotace a tím celkový limit investiční dotace. Žádost o platbu se však bude podávat až PO uvedení majetku do užívání, což znamená, že na kartu majetku musíme rozepsat transfer (a do účetnictví ho dohadovat). Máme dohadovat dle „Rozhodnutí“ (vše na INV), v tom případě by na kartě majetku byl vyšší transfer než je pořizovací cena majetku  Ale bylo by správně dle „papíru“ Nebo můžeme dohadovat dle skutečnosti (něco INV, něco NEINV) a v tom případě nebudeme účtovat v souladu s Rozhodnutím. To se stane v případě, kdy věta uvedená v Rozhodnutí viz citace výše se nebude vztahovat na případ, kdy se částečně změní charakter dotace a tím celkový limit investiční dotace. K tomuto se váže ještě jeden dotaz. V Rozhodnutí je uvedeno uvádět u způsobilých výdajů ÚZ 17968 (SR) a 17969 (EU), oba investiční. Máme tento UZ účtovat i u neinvestičních způsobilých výdajů nebo podle metodiky poskytovatele uvádět u neinvestičního způsobilého výdaje UZ 17015 ( SR ) a 17016 (EU).

Chápu vaše obavy, ale tady vám bohužel moc nepomůžu, závazné vyjádření vám k tomu může dát jen poskytovatel, raději kontaktujte přímo jeho s tím, že můžete třeba i kouknout, jak vypadá vzor žádosti o platbu, jestli je podle formuláře změna opravdu možná. V tom textu rozhodnutí se mluví jen o limitech, na mě ta věta nepůsobí tak, že by se to vztahovalo i na změnu druhu výdajů. Určitě bych ale účtovala v souladu se skutečností a účetními předpisy, aby vám to nebylo vytknuto, viz nedávná aktualita, co máme na stránkách, k dotaci na kompostéry. Takže investici účtujte jako investici, včetně investičního ÚZ, dohad dotace se tím o něco poníží, neinvestici účtujte jako neinvestici, jak máte a případně dooznačte neinvestičním ÚZ, jestli se s nimi dohodnete, že to tak uznají.

13/9 2019 408 nebo zmařená investice

V roce 2003 město objednalo odborný posudek, na základě smlouvy o obstarání věci, z hlediska využitelnosti pro plánování, výstavbu a provozování větrných elektráren na katastru města (12 měsíců bylo prováděno měření větru za účelem upřesnění průměrného ročního proudění větru a směr větru, atd...). Posudek byl v roce 2003 zaúčtován na účet 042 ve výši 495 tis. Kč. Na tomto účtu je veden do současnosti a zároveň je k němu vytvořena opravná položka. Na konci roku 2018 byl společností EEH uveden do provozu větrný park na katastru města, společnost si na výstavbu větrného parku pořídila vlastní posudky. Jak máme vypořádat účet 042? Jedná se o zmařenou investici nebo máme opravit přes účet 408?

Tady je potřeba si stanovit, do jaké míry je ten starý posudek využitelný pro současnou stavbu. Ono tím, že sloužil k rozhodování, tak tehdy mohl skončit v nákladech rovnou jako služba. Podle toho, jak to popisujete, to asi moc není související náklad s aktuální stavbou, je i dost zastaralý, já bych ho odúčtovala, ale zvažte, jestli jste z něj opravdu nevycházeli při stavbě nového parku, ale spíše asi tedy ne, i vzhledem ke stáří. Je trochu sporné, jak jej teď odúčtovat, ale možná by bylo přesnější neúčtovat to jako zmařenou investici, když v té souvislosti nějaká proběhla, ale spíše to odúčtovat jako opravu nákladů s tím, že to jako posudek mělo skončit v nákladech, jestli tedy nebylo v roce 2003 o samotné investici ještě rozhodnuto. Pak byste to odúčtovali přes účet 408 a zrušili provedené OP.

12/9 2019 odpisy

V majetku mám zařazené dětské hřiště vč. prvků od 1.7.2015 a nyní jsem s hrůzou zjistila, že ho neodpisuji. Hřiště nám bylo převedeno darovací smlouvou, kde je uvedeno poř. cena 233 506,- zůstatková cena 203669,- odepisováno je sk.5 , 4 roky a 6 měs. už odepsáno. Zřejmě jsem nevěděla jak pokračovat, až jsem na to zapomněla. Prý bylo řečeno, že si ten odpis můžeme udělat jak chceme sami. Prosím o radu jak postupovat a dopočítat odpisy.

Ještě je otázkou, jestli jste ho tehdy dostali darem od jiné VÚJ (obec, kraj, DSO..) nebo od někoho, kdo VÚJ není (např. nějaký podnikatel). Když je to totiž bezúplatný převod mezi VÚJ, tak se má v souladu s § 25 odst. 6 převzít ocenění včetně oprávek, toto ustanovení už v roce 2015 platilo. Pak jste převzetí měli účtovat 021 MD v PC/081 D ve výši oprávek, 401 D ve výši ZC (kdyby na to měli dotaci, tak i tu jste měli převzít 403 D, na 401 pak zbytek do PC). Jestli to byl převod od jiné než VÚJ, pak jen zápisem 021/401 v tzv. RPC, tedy zjednodušeně řečeno aktuální hodnotě majetku v době převodu. Tak nebo tak jste však měli odhadnout zbytkovou životnost hřiště a začít jej odpisovat. Účetně to nebudou významné částky, tak odpisy dopočítejte a doúčtujte 551/081 a s dodavatelem SW dohodněte, jak to napravit v registru majetku. Odpisovat jste měli od měsíce následujícího po převodu, ohledně zbývající doby životnosti hřiště, to by neměla být povinnost účetní, ale nějaké jiné kvalifikované, někým určené, osoby. 

12/9 2019 Pěstounská péče (ÚZ 13010), sociální práce ÚZ (13015)

Chtěla bych se zeptat na rozpočtování pěstounské péče ÚZ (13010) a sociální práce (ÚZ 13015). Jestli můžeme pěst. péči a soc. práci rozpočtovat a čerpání značit ÚZ ještě před obdržením rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obě činnosti jsme povinni ze zákona vykonávat. Můžeme tyto dotace považovat za nárokové ze zákona? OSPOD (ÚZ 13011) rozpočtujeme hned (před rozhodnutím o poskyt. dotace) ve schváleném rozpočtu a opíráme se přitom o § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 s., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. Můžeme stejným způsobem rozpočtovat i pěst. péči a soc. práci, o co se opřít?

U té sociální práce to asi není nároková dotace - viz § 104 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. Můžete se k tomu ještě podívat na metodiku MPSV, na odkazu:

https://www.mpsv.cz/files/clanky/34835/Metodika_MPSV_pro_poskytovani_prispevku_na_vykon_socialni_prace.pdf

Třeba tam k tomu také něco najdete. 

12/9 2019 Položka 8901

Obec má hospodářskou činnost-infocentrum a k ní zřízený BÚ-účtuji na 241. Některé úč.případy však probíhají i přes ZBÚ a hlavní pokladnu v hlavní činnosti-např. proplacení mezd vč. povinných odvodů ZP,SP,zákonného pojištění, proúčtování stravenek, cestovní příkazy, dále zálohy na elektřinu, přes fakturaci - vydávám faktury České poště za provizi v pošt.službách na infocentru (opět VF v hlavní činnosti). Můj předchůdce veškeré tyto výdaje, které se zaúčtují na pol.8901 převáděl z účtu 241 na ZBÚ. Řeším, zda-li je to povinnost takto převádět-konzultovala jsem s auditory (je tu názor,že asi není potřeba, když se pol. 8901 při uzavírání roku nepřenáší). Ještě bych ráda zmínila,že jsme zároveň pol.8901 zapracovali i do schváleného rozpočtu na 2019.

Opravdu to není potřeba, oba bankovní účty jsou v rámci jedné účetní jednotky, takže pokud někde nechybí kvůli tomu peníze, tak nemusíte každý výdaj za VHČ uskutečněný v HČ mezibankovně převádět z jednoho účtu na druhý. Ještě poznámka - pol. 8901 by se neměla rozpočtovat, viz § 6 zákona č. 250/2000 Sb. 

12/9 2019 Fin.výpomoc/půjčka-investiční

Místní Stomatologie s.r.o. požádala obec o fin.výpomoc/půjčku na nákup DHM. Řešíme, co v tomto případě můžeme s.r.o. poskytnout, zda-li tato výpomoc musí být úročena,příp.jakým min.% úrokem.

Určitě můžete poskytnout i tzv. návratnou finanční výpomoc, což je v podstatě bezúročná půjčka, pak ale obdobně jako dotaci - podle pravidel uvedených v § 10a zákona č. 250/2000 Sb. Poskytnutí 316 (462)/231 odpa podle účelu, pol. 6419 pro investiční, 5619 pro neinvestiční. Splátky budete přijímat 231 bez odpa, pol. 2413/316 (462 - dlouhodobá, pokud je sjednána na déle než rok). Je třeba mít poskytnutí i splátky řádně narozpočtovány. Nad 50 tis. Kč schvaluje ZO (§ 85 písm. c) zákona o obcích). Pokud byste chtěli úročit, pak podle pravidel zákona o spotřebitelském úvěru. 

12/9 2019 Sociální byty-vyúčtování

Máme 3 sociální byty,přišla mimořádná fa za elektřinu(změna tarifu). Předpis fa 311 10433Kč/321 10433Kč,úhrada 321 10433Kč/231 10433Kč. Přeúčtování 1.byt-záloha 5250Kč,spotřeba 878Kč,2.byt-záloha 4200Kč,spotřeba 7264Kč,3.byt-záloha 1050Kč,spotřeba 2292Kč. Můžu účtovat 1.byt 502 878Kč/324 -878Kč,2.byt 502 7264Kč/324 -7264Kč,3.byt 502 2292Kč/324 -2292Kč? Mám u mimořádné fa vrátit přeplatek a požadovat nedoplatek nebo až u řádné fa?Zaokrouhlením přebývá 1Kč.

Jestli účtujete přeprodejem, tedy jen přes "trojkové" účty, tak byste pak rozúčtování nájemníkům neměla účtovat přes náklady, vyúčtování bytů bude takto (platí zde jednoduché pravidlo - když je přeplatek, tak zálohy zúčtujete jen do výše spotřeby, když nedoplatek, tak ve výši záloh):

1. byt: zúčtování záloh 324/311 878 Kč, přeplatek zůstane na účtu 324, buď jej nájemníkovi vrátíte 324/231 nebo necháte na účtu 324 do konečného vyúčtování

2. byt: zúčtování záloh 324/311 4200 Kč, měl by vám doplatit rozdíl 231/311

3. byt: zúčtování záloh 324/311 1050 a opět příjem nedoplatku 231/311

Tu korunu u někoho srovnejte, aby vám tam "nevisela" (někomu spotřebu o korunu snižte, cca jak to vychází podle zaokrouhlení).

Asi přehlednější by bylo s nájemníky to zúčtovat, aby vám to sedělo na vyúčtování s dodavatelem, ale asi je to na dohodě s nájemníky. 

11/9 2019 Stavba kaple soukromníkem

V obci staví soukromý investor kapli, kterou nám poté obci jako vlastníkovi pozemku předá. Ohledně toho se ptám :-) : 1) pracovníci obce natírali dřevěné prvky na tuto stavbu v pracovní době. Pan stavitel to chce všechno zlegalizovat - tedy u jejich práci. Starosta zase neche od něj žádné platby, protože ten majetk bude v budoucnu náš,ale aby to bylo v pořádku na obou stranách napadla mne tato varianta: Panu staviteli vyčíslit (vyfakturovat) refundaci mzdy pracovníků, ale zároveň to v orgánech obce schválit jako dar. Je to trochu krkolomné, úplně ještě nevím položky, jak by se to účtovalo, ale byla by tato varianta možná ?? 2) Až bude kaple hotová platí se za její předání x obdržení nějaká daň?? A ještě jeden dotaz ohledně účtování ... před 20ti lety obec prodala pozemek, který nebyl její a peníze byly připsané na účet obce (v archivu jsem našla nějaké doklad yk tomu). Vklad neproběhl ,ale peníze se majiteli nevrátily ( což sice nechápu, ale již se stalo...) Kupec poté pozemek koupil a zaplatil od správného majitele ještě jednou. Rada obce chce tuto věc dořešit - vrátit platbu. Prosím s jakou položkou?? Jedná se o cca 20tis. kč. Pan majitel prý chce zase tuto platbu obci na něco věnovat. Obě strany jen chtějí dát tuto věc do pořádku. Upozorňuji, že se Kocourkov nejmenujeme :-) :-) .

1) Já bych o tom neúčtovala jako o daru investorovi, ale naopak o daru od něj vám s kombinací vlastní činnosti. Tzn. že on vám stavbu bezúplatně převede, to zaúčtujete zápisem 021/401, popř. 042/401, jestli vám jí předá nezkolaudovanou, ideálně v ceně, kterou vám vyčíslí jako své náklady. Vy teď zaktivujete práci zaměstnanců zápisem 042/506 a pak to ke stavbě přiřadíte 021/042. Myslím, že takto by to mohlo být průchodné, zkuste s ním dohodnout, vy byste na to přispěli prací svých zaměstnanců a on vám za to nemusí platit. 

2. Daň darovací byla podřazena pod daň z příjmů, ale od DPPO je to osvobozené, obhájíte zde, že se jedná o kapitálové dovybavení veřejně prospěšného poplatníka. 

K poslednímu dotazu - nevím, jak o tom bylo v minulosti účtováno, ale jestli vám to "nevisí" na nějakém účtu zálohy nebo jiného závazku, který byste účtovali jako protiúčet, tak to asi bylo účtováno do výnosů, pak by vratka byla 401 MD/231 D odpa pozemku nebo všeobecný 3639, pol. 5909. Volím účet 401, protože je to jakoby oprava výnosů před účetní reformou, takže v rámci převodového můstku se to překlopilo na účet 401. 

11/9 2019 Prodej DHM

DSO prodává právnické osobě DHM na základě kupní smlouvy. Jedná se o užitkový vodojem z roku 1962, zůstatková cena je rovna 0,-. Dále čerpací stanici také z roku 1962, kde je zůstatková cena 49 tis.Kč. Prodejní cena celkem je 45 tis.Kč. Takže výnos 646 z prodeje bude těch 45 tis.Kč za celkový prodaný majetek. Žádný znalecký posudek na hodnotu majetku nebyl proveden, jen přišla nabídka od právnické osoby a za tu částku je prodáno. jen si nejsem jistá, zda nebude nějaký problém s daní z příjmu, když je prodejní cena nižší než zůstatková u té čerpací stanice a vodojem se zůstatkovou cenou nulovou v podstatě prodáváme zdarma..

Neměl by být žádný problém s daní z příjmů. Prodej se ztrátou možný je, pokud by zde byl vztah spřízněných osob, tak by se mělo jít na cenu obvyklou (což ale stále může být prodej se ztrátou) - nicméně tady asi o spřízněné osoby nejde.

11/9 2019 Oprava lávky - vlastník neznámý

Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, máme opravovat v obci most. Most máme v majetku. Při přípravě dokumentace a projektu se paní starostka ptala a bylo jí řečeno, že v době opravy se přes most bude moci chodit, ale teď, když se má za čtrnáct dní začít, řekli, že v době opravy mostu se nebude přes most moci chodit, jen na vlastní nebezpečí, jelikož je to stavba. Pár metrů za mostem je několik nemovitostí, ke kterým je nutný přístup. Opodál je stará lávka (zábradlí bez prken pro chůzi), u které nevíme čí je. Lávka vede z pozemku v majetku obce přes potok (v majetku povodí) na druhý pozemek, který je také v majetku obce. Bylo nám doporučeno, abychom lávku opravili (rozpočet na opravu je 9.440,- Kč). Může obec opravit lávku, kterou nemá v majetku a neví ani čí lávka je. Právník nám řekl, že bychom museli vyvěsit na úřední desku na rok a jestli se někdo nepřihlásí, že lávka je jeho, že by se mohla převézt do majetku obce (píši zjednodušeně, je to složitější). Jelikož nemáme v majetku a lávka by tudíž nebyla pojištěna a někomu se něco stalo, byla by odpovědná asi obec. Potřebovali bychom urychlenou odpověď. Předem velice děkujeme.

Účetně s tím asi až tak problém není, dalo by se to vyhodnotit jako vyvolaný náklad z důvodu stavby mostu, nevím ale, jestli oprava mostu bude investice (TZ), pokud ano, tak byste opravu sousedního mostku mohli účtovat do ceny TZ mostu. Pokud to ale bude neinvestice, tak bych opravu sousední lávky účtovala také na účet 511 s pol. 5171, když se neví vlastník, tak je to asi vhodnější než to účtovat v režimu náhrady a právně můžete postupovat podle právníka - zkusit dostat do budoucna do majetku, zkuste poptat povodí, jestli se k lávce nehlásí. Ohledně odpovědnosti, to je také spíše na právníka.