Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

5/6 2020 Fond obnovy kanalizace

Dobrý den, měla bych dotaz k vaší odpovědi ze dne 2.6.2020 k fondu obnovy kanalizace 2/6 2020 FOND OBNOVY KANALIZACE Chceme čerpat prostředky na opravu čerpadel a na pořízení nového čerpadla z fondu obnovy kanalizace (odhadem cca 400 tis.Kč). Fond vedeme na zvláštním účtu. Můžeme peníze převést z tohoto účtu na ZBÚ? Jak máme postupovat a jak budeme celé účtovat? Fond můžete čerpat buď přímo z účtu fondu nebo z běžného účtu, když si na něj prostředky převedete. Nejjednodušší by samozřejmě bylo, pokud je to možné, zaplatit faktury přímo z účtu fondu - zápisem klasicky předpis 511 (popř. 042)/321, úhrada 321/236 + RS - k účtu 236 se používá rozpočtová skladba, takže to problém není. Pokud byste to zaplatili ze ZBÚ, pak byste museli převést peníze z účtu fondu 262 MD/231 D odpa 6330, pol. 5345 a příjem na BÚ 231 MD odpa 6330 pol. 4139/262 D. Nevýhodou je, že konsolidační položky musíte v případě fondů rozpočtovat, tzn. je to pak celkově pracnější. Samozřejmě předně musí být výdaj v souladu se statutem (pravidly) fondu a jak to pak zaplatíte, to už záleží na vás (pokud to také nemáte stanoveno v pravidlech). Můj dotaz zní: 1. Když musíme rozpočtovat konsolidační položky tak to budeme rozpočtovat položku 4139 i položku 5345 (vlastně příjem a hned výdej? Jen jsem se dívala do rozpočtové skladby neměla by být spíše položka 5349??? 2. A budeme účtovat přes peníze na cestě na ne přes účty 419/401?? Mám v tom trochu guláš. Na účtu 419 bych pak neviděla čerpání fondu, a to pak zohledňuji v příloze. Moc Vám děkuji za odpověď

1. Položka 5345 je dobře - mrkněte např. na materiál RS, 2020 - materiál přednáška MS Word12.03.2020 z dokumentů ke stažení, od str. 21 - je to tam vysvětleno i s příklady: 

Pravidlo pro volbu správné položky:

Příjmovou položku (413x) volíme podle toho, odkud peníze převádíme (pro volbu položky není podstatné, kde příjem účtujeme, rozhodující je, odkud peníze přicházejí).

Výdajovou položku (534x) volíme podle toho, kam peníze převádíme (pro volbu položky není podstatné, kde výdaj účtujeme, rozhodující je, kam peníze odcházejí).

2. Ano, musí se ještě proúčtovat 419/401 , je možné i tyto účty volit místo 262, správněji je však 262 a pak jen 419/401. To záleží, jaký volíte systém účtování o fondech. 

Tento dotaz již vám nepočítám a omlouvám se, že jsem to zaúčtování s fondy neudělala kompletní - dost často mají obce automaticky proúčtování 419/401 a obráceně nastaveno, někdo účtuje o celkových obratech jen za čtvrtletí - tak na to nejsem zvyklá, promiňte. 

5/6 2020 Hydrogeologický průzkum vodárny, modernizace rozhlasu

1. Obec vlastní vodárnu v pořizovací hodnotě 420.000Kč, která slouží k zásobování pitnou vodou. Z důvodu malé výtěžnosti vody v období sucha rozhodl starosta objednat hydrogeologické průzkumné práce s cílem zvýšení výtěžnosti. Akce zahrnuje zpracování projektu hydrogeologických průzkumných prací, provedení hydrogeologického průzkumu – vrtné práce, čerpací zkoušky, laboratorní analýzy, práce geologické služby, dále provedení montáže zpevnění vrtu a montáž čerpací techniky a čerpacího souboru. Veškeré náklady činily 175.000 Kč. Výsledkem těchto činností není jen průzkum, který by pouze zjistil, zda se voda nachází v nižších polohách, ale umístění čerpací techniky, která ve výsledku přinese možnost čerpat větší množství pitné vody. Jedná se v tomto případě o technické zhodnocení stavby vodárny a výdaje mají být postupně účtovány na účet 042, odpa 2321 pol 6121 a po uzavření této akce zařadit na 021/042? 2. Starosta obce objednal modernizaci drátového obecního rozhlasu. Na účtu 028 je historická položka s onačením „rozhlasová ústředna, reproduktory“ v pořizovací hodnotě 39.000 Kč. Modernizace v celkové výši 45.000 Kč zahrnovala a) novou rozhlasovou ústřednu, reproduktor, mikrofon, spínání ústředny, montážní materiál, montáž ústředny za 38.000 Kč b) cestovné techniků za 3.000 Kč c) průzkum venkovní prvků, zaškolení obsluhy, nastavení systému a oživení za 4.000 Kč. Postup by měl být takový – vyřadit stávající ústřednu, zařadit novou na účet 028 (ústředna s příslušenstvím vč. montáže) a bod b) a c) zaúčtovat na služby?

1. Já moc nevím, jakou to má souvislost s vodárnou. Vrt je stavbou, čerpací techniku je vhodné evidovat zvlášť jako technologii - účty 028 (do 40 tis. Kč), 022 (nad 40 tis. Kč). Výdaje, co popisujete, lze zahrnout do ceny, když jste je pořizovali v souvislosti s vrtem. Takže zvážit, jestli to neevidovat spíše jako samostatnou stavbu. On bude možná nějak napojen na vodárnu - že ta voda z něj získaná zvýší objem vodárnou dodávané vody? I tak bych to ale klidně evidovala samostatně. Není to rozšíření samotné vodárny, jen zdroje vody, který ona shromažďuje. 

2. Do ceny má jít i instalace a cestovné, jen náklady na zaškolení ne. Takže b) do ceny ano, pak to bude DHM na účtu 022 a u toho c) bude asi převažující to ostatní, zaškolení je jen jedna položka, tak zkuste, jestli vám vyčíslí z toho zaškolení, protože zbytek byste do ceny také měli dát. Jinak souhlas, že starou ústřednu vyřadíte. Nevím, co je ten průzkum venkovních prvků, to zvažte, jestli to bylo v souvislosti s novou ústřednou. 

4/6 2020 Sportovní hala, provoz baru

Obec postavila novou sportovní halu, kterou bude pronajímat pro sportovní činnosti, ale i pořádat obecní akce (plesy, karneval pro děti, koncerty, divadlo apod...)Součástí haly je i bar, kde bude možné zakoupit si pití, drobné občerstvení - nebude se tam vařit. Může obec v rámci provozu haly tento bar provozovat? Nepotřebuje k tomu speciální oprávnění nebo odbornou osobu jako garanta?

Del vašeho popisu  - ono to je dost v režimu hostinské činnosti a také se vám třeba bude hodit prodávání alkoholu na plesy, šampíčko k divadlu atd. a to musí být koncese. Prosím zkonzultujte s příslušným živnostenským úřadem, určuje se tam odpovědná osoba. Dotaz vám vracím. 

4/6 2020 Dar od nadace

Dobrý den,obdržíme dotaci od nadace Agrofert na zakoupení 2 ks dýchacích přístrojů pro hasiče ve výši 80.000,-Kč.Podmínka Nadace je,že fakturu jim zašleme a oni uhradí přímo dodavateli ve výši daru.Jakým způsobem zaúčtuji,když částka nám neprojde účetnictvím ,aby se mi vše promítlo i do majetku. Ještě prosím jeden dotaz, zda pojištění kooperativě dám na pol.5038.

Pomůžeme si "technickým" předpisem daru - 344/403,  fakturu předepíšete 042/321 a pak už jen započtete závazek s pohledávkou zápisem 321/344. Dar dáte na kartu majetku a budete jej klasicky rozpouštět proti odpisům. Jen pro doplnění - jestli jeden ks dých. přístroje bude za 40 tis. Kč, tak jsou DDHM, pak by předpis byl ne 042/321, ale 558/321. Zařazení 028/088, pokud vyjde jeden ks nad 40 tis. kč, tak na 022/042. 

K druhému - jestli se jedná o povinné úrazové pojištění zaměstnanců, tak je správně pol. 5038 a účet 525. 

4/6 2020 Účetnictví a rozpočet

Vedení našeho města zvažuje možnost pomoci podnikatelům, kteří mají pronajaté prostory od města formou odpuštění nájmu. Ve hře je několik variant. Jedna z nich je odpuštění nájmu za určité období (případně poměrné části nájmu) a to včetně nájmu již zaplaceného. Již zaplacený nájem by se nájemcům vracel. Jakým způsobem máme o tomto vrácení účtovat a jak se nám projeví v rozpočtu a v RS? Asi bych volil účtování vrátky do nákladů a výdajů do výdajů rozpočtu (účtování do příjmu s mínusem se mi zdá špatně). Z výše uvedeného by zároveň vyplývalo, že musíme na vrátku nájmu přijmout i příslušné rozpočtové opatření. Můžete mi prosím poradit, jak bychom měli postupovat?

Pokud by to bylo odpuštění nájmu, pak by opravdu bylo správně to, co popisujete, tedy nechat nájem ve výnosech na účtu 603 a o odpuštění účtovat zápisem 557/311, RS je ale vhodné v jednom roce kompenzačně, tzn. tam, kde budete vracet minusem na příjmu. Takže pokud to budou nezaplacené nájmy, tak tam takto - předepsat nájem a odepsat ho do nákladů, v RS se toto neprojeví. Když už vám nájem zaplatili, tak jim to vrátíte 557/231 s RS minus na příjmové položce. Ale zpětně odpouštět pohledávku, která je už uhrazená moc logické není (nevím, jestli to právně lze), navíc jsem koukala, že jste plátci, takže by bylo možná vhodnější to schválit jako dodatečnou slevu (třeba i 100 %) - pak by se o výnosu neúčtovalo (sleva je součástí výnosu) - resp. tedy ty budoucí nájmy by se nepředepisovaly a ty již uhrazené by se vracely 231 minus MD pol. 2132/603 minus D. Jak se rozhodnout ve vztahu k DPH, je vysvětleno v odpovědi na dotaz z 1.4.2020 "Prominutí nájemného a služeb v souvislosti s koronavirem" (pokud to tedy jsou zdaňované nájmy). 

3/6 2020 Financování položka 8124

Dobrý den, můj dotaz se týká výkazu FIN položky ve financování 8124 uhrazené dlouhodobé splátky. Ve schváleném rozpočtu splátky dlouhodobý úvěr pol. 8124 6 790 tis., v upraveném 10 429 tis., dnes je známo, že skutečnost splátek pol. 8124 bude o 3 mil. nižší tj. 7 400 tis. (byly to předpokládané splátky úvěru dotací a nebyla známa výše skutečných uznatelných nákladů a v jaké výši budou formou dotace vyplaceny a ty použity na splátky úvěru). Nyní skutečnost známe. Provedla bych rozpočtovou úpravu u položky 8124, abych narovnala skutečnost, je to takto možné provést a schválit RO v zastupitelstvu ? Zápis 8124 - 3 000 000 Kč a výdaje 6409 pol. 5901 nespc. rezervy +3 000 000 Kč

Je možné takto RO schválit, ale nemusíte to nutně rozpočtovat na rezervu, záleží na vás, stačí to nechat i na pol. 8115, kterou vetšinou generuje program sám s tím, že se vám o to zvýší zůstatek BÚ. Mějte hlavně na paměti, že úvěr se má  na pol. 8124 (a analogicky i na pol. 8123) rozpočtovat až po podpisu úvěrové smlouvy (a přijetí úvěru nejdřív schválí ZO), takže v praxi pak úpravy pol. 8124 moc nevzniknou, protože rozpočtujete už odsouhlasené splátky, nikoliv nějaké předpokládané budoucí.  

3/6 2020 Dotace cizí příspěvkové organizaci

Jak zúčtovat případ - viz níže (včetně rozp, skladby.) Cizí příspěvkové organizaci – cizí základní škole - poskytujeme neinvestiční dotaci. Dotace se poskytuje na zajištění provozních výdajů. Jsou-li uznatelné náklady vyšší než poskytnutá dotace, je povinna obec tento rozdíl na základě finančního vypořádání doplatit Příjemce je povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou nepoužitou část dotace. Finanční vypořádání škola předkládá v následujícím roce po poskytnutí dotace.

K datu podpisu smlouvy zaúčtujte dotaci na podrozvahu 999/916 (popř. účet 956, pokud vypořádání za déle než rok). Jestli peníze posíláte hned po podpisu smlouvy, pak není nutné v jednom měsíci účtovat o podrozvaze. Poskytnutí zaúčtujete jako zálohu zápisem 373/231 RS odpa 3113 pol. 5339, záznamovou jednotku asi nemusíme řešit - ta se dává tehdy, když byste to dávali škole v jiném okresu či kraji. A při poslání peněz snižujeme podrozvahu, bylo-li na ní účtováno (tedy opačný zápis - 916/999). Místo účtu 373 účet 471 tehdy, pokud termín vypořádání je za déle než rok od poskytnutí.

Dále je potřeba si ve smlouvě stanovit, abyste měli podklady pro vytvoření dohady k 31.12. - zápisem 572/389 ve výši, co spotřebovali do konce roku (alespoň odhadem). Příští rok k datu vyúčtování zaúčtujete předpis 389/349 ve výši vypořádání (případný rozdíl od dohady +- 572) a zúčtujete zálohu zápisem 349/373 (471) a zde mohou nastat dvě varianty. Buď spotřebují přesně výši zálohy, pak se o ničem jiném neúčtuje. Pokud vám mají vracet, tak zúčtujete zálohy jen do výše spotřeby a zbytek přijmete zápisem 231/373 RS odpa 3113 pol. 2229 . Pokud by vznikl z vaší strany nedoplatek, tak zálohu zúčtujete v její plné výši a ještě doplatíte 349/231 odpa 3113 pol. 5339. 

3/6 2020 Dotace TJ

Dobrý den. Město mělo v úmysl podat žádost o dotaci na MŠMT na výstavbu nové tribuny a obslužné budovy na hřišti. Hřiště má v dlouhodobé výpůjčce TJ LOKO. Usnesením ZM bylo schváleno podání žádosti a spolufinancování dotace. Později město zjistilo, že dotaci mohou podat jen TJ a tak žádost podala s tím, že spoluúčast zaplatí město, protože TJ částkou 780 tis. nedisponuje. Na to již žádné usnesení neexistuje. Částka pro TJ byla schválena v rozpočtu na letošní rok. Nyní je třeba faktury proplatit, vše má být zaúčtováno do 30.6. a my začali řešit, jak peníze TJ poskytnout. Napadá mě pouze veřejnoprávní smlouva o dotaci na základě žádosti o dotaci. Je možné, aby ZM na zasedání města dne 17.6. schválilo dotaci i příslušnou smlouvu? Neexistuje nějaký jednodušší způsob? Např. dar? Tribuna i obslužný projekt musí být 10 let v majetku TJ, poté budou převedeny městu. Město také zaplatilo výdaj poradenské firmě na administraci dotace a organizaci výběrového řízení. Výdaje by měly být součástí pořizovací ceny majetku. Lze je nějak účetně převést?

To je dobře, že jste se zeptali - určitě jim nedávejte dotaci, je to váš majetek, takže by to právně nebylo správně. Kvůli dotaci bude muset provedené TZ evidovat v majetku vypůjčitel TJ LOKO, jako TZ cizího majetku, nejvhodnější by bylo s nimi uzavřít nějakou smlouvu o budoucím předání TZ (po uplynutí udržitelnosti dotace) s tím, že vy jim teď tedy platíte za budoucí odkup TZ - tedy zálohu na účet 052. Vysvětlujeme to podrobně v odpovědích na podobné otázky - např. z 15.11.2018 "Majetek města a pořízení spolkem z dotace MŠMT"

Druhá možnost je, že to budou nové stavby, evidované samostatně, nikoliv TZ současného areálu, pak by bylo možné poskytnout jim dotaci (případně dar, kdybyste nechtěli vyúčtování, ale tady je asi vhodnější ta dotace, ale to je na ZO, jak to schválí) s tím, že oni nové stavby pořídí do svého majetku. Pak je potřeba jen právně ošetřit, že budou mít své stavby na cizím - vašem pozemku (právo stavby apod). A je vhodné se případně už teď dohodnout, že jim poskytnete dotaci a na druhou stranu uzavřít budoucí smlouvu na bezúplatné předání (to by snad nemuselo ve vztahu k dotaci vadit).

3/6 2020 Elektrokola

Dobrý den, máte s krajem smlouvu o výpůjčce 4 ks elektrokol. Kola se budou půjčovat za schválených podmínek radou města. Při zapůjčení se platí vratná kauce. Účtovaly bychom v hlavní činnosti města. Příjem kauce bych zaúčtovala na účet 231 pol 8901 a na účet 324. Poplatek za půjčení bych zaúčtovala na odpa 3429 ( nebo 3419 ?) a položku 2133 ( 2111 ? ) a na účet výnosů 603. Kauce nepodléhá režimu DPH a u poplatku bych dala základní daň ve výši 21%. Děkuji za konzultaci.

No, to mi připadá vše správně. Máte s něčím starost či nedůvěru? Ten odpa - mohou být oba, položku bych zvolila 2133, když volíte výnos 603 a kauci bych řešila jako Vy. Moc zdravím Iva Schn. 

2/6 2020 SFŽP

V 12/2019 jsme obdrželi akceptaci žádosti o poskytnutí podpory v akci Výsadba v obci Ivaň a na základě této akceptace nám byly rezervovány finanční prostředky ve výši 85 000 Kč. Dotace je ex post. V 4/2020 jsme zaslali SFŽP faktury jako uznatelné náklady. Nyní nám přišla smlouva kde se SFŽP zavazuje poskytnout dotaci na částku 57 493 což odpovídá zaslaným fakturám. Ve vnitřní směrnici nemáme stanovenou hladinu významnosti, takže musíme účtovat i na podrozvahu. Prosím o zaúčtování včetně OUUP.

Dotace je asi neinvestiční, když je na výsadbu. Ke dni podpisu smlouvy oběma smluvními stranami zaúčtujete dotaci do podrozvahy zápisem 915/999. Zpětně byste letošní výdaje měli označit - ve výši dotaci NZÚZ. Přijatou dotaci zaúčtujete 231 pol. 4113 a zase značení/374, odúčtujete 999/915 a až bude vyúčtování, tak zápisy 346/672 a 374/346. Pokud by to vyúčtování už nepodléhalo, tak byste k datu podpisu smlouvy účtovali rovnou předpis 346/672 a příjem 231/346.

2/6 2020 Zaplacení regresní úhrady

Dobrý den, v minulosti jsme řešili soudní spor s Ministerstvem vnitra ohledně chyby matrikářky. Soud obec prohrála a obdržela žádost o úhradu škody na penězích vzniklé nesprávným úředním postupem - uplatnění regresní úhrady. Uplatňují po nás: 33.912Kč jistina, 11.076,30Kč úroky z prodlení a 9.142,75Kč poměrná část nákladů řízení. Celkovou částku 54.131,05 jsem zaúčtovala na 542/342 a úhradu 342/231 pol.5363.Je to moje účtování správné? Moc děkuji za odpověď.

Účtujete dobře, jen bych vyčlenila náhradu nákladů řízení a tu účtovala na účet 549 s pol. 5909. 

2/6 2020 fond obnovy kanalizace

Chceme čerpat prostředky na opravu čerpadel a na pořízení nového čerpadla z fondu obnovy kanalizace (odhadem cca 400 tis.Kč). Fond vedeme na zvláštním účtu. Můžeme peníze převést z tohoto účtu na ZBÚ? Jak máme postupovat a jak budeme celé účtovat?

Fond můžete čerpat buď přímo z účtu fondu nebo z běžného účtu, když si na něj prostředky převedete. Nejjednodušší by samozřejmě bylo, pokud je to možné, zaplatit faktury přímo z účtu fondu - zápisem klasicky předpis 511 (popř. 042)/321, úhrada 321/236 + RS - k účtu 236 se používá rozpočtová skladba, takže to problém není. Pokud byste to zaplatili ze ZBÚ, pak byste museli převést peníze z účtu fondu 262 MD/231 D odpa 6330, pol. 5345 a příjem na BÚ 231 MD odpa 6330 pol. 4139/262 D. Nevýhodou je, že konsolidační položky musíte v případě fondů rozpočtovat, tzn. je to pak celkově pracnější. 

Samozřejmě předně musí být výdaj v souladu se statutem (pravidly) fondu a jak to pak zaplatíte, to už záleží na vás (pokud to také nemáte stanoveno v pravidlech). 

2/6 2020 Koupě automobilu

Zakoupili jsme automobil. Byla zaplacena akontace 20% výši 36.000,- Máme kupní smlouvu na 180.000,- Smlouvu o úvěru na částku 144.000,-. (ve smlouvě je napsáno, že věřitel zůstává vlastníkem vozidla, obec je pouze provozovatel) Úvěr bude hrazen ve splátkách 7.048,37Kč (z toho splátka úvěru 6.265,37 a pojištění 783,-) Náklady s přepisem 1750,-Kč. Nevíme zda posuzovat jako leasing nebo úvěr. Mám zatím zaúčtovanou akontaci: 321/ 231 6171 6123 - 36.000,- Prosím o radu s dalším postupem účtování. Děkuji.

Jestli máte sepsanou kupní smlouvu a smlouvu o úvěru, tak je to spíše klasická koupě s tím, že je to jen jištěno tím převodem práva až po úplném zaplacení. Aby to byl leasing, muselo by to tak být právně pojmenované a i obsahově byste museli platit měsíčně leasingové splátky, tedy fakticky nájemné (vy byste tedy nebyli strana kupující, ale nájemce). 

Takže já bych klasicky k datu předání zaúčtovala předpis 042/321 180 tis. Kč, zařazení auta 022/042, první splátka 321/231 s pol. 6123, odpa účelu auta 36 tis. Kč (stejně i další splátky). A pak nevím, jak je to s úvěrem, ale pravděpodobně vám neposlali peníze na účet, když je to tatáž společnost, které dlužíte, pak bych tedy provedla přeúčtování závazku 321/451 ve výši poskytnutého úvěru 144 tis. Kč a splátky 451/231 s pol. 8114 (pol. 8124 pokud splatnost je za déle než rok - pak nezapomeňte vždy rozpočtovat). Pojištění - to máte asi na mysli povinné ručení, to patří na účet 549, pol. 5163. Také nezapomeňte odděleně od jistiny účtovat o úrocích z úvěru -  účet 562, pol. 5141.

Právně je možné, že vám to prodají - vy budete auto užívat a teprve následně dojde k převodu vlastnictví. V souladu se zákonem o účetnictví máte majetek v tomto případě evidovat a odpisovat vy, jako vypůjčitel. Vysvětlujeme to např. v nedávné odpovědi - 28.5.2020 "Komunální traktor". 

2/6 2020 Vklad mincí do parkomatu

VPD-z hlavní pokladny se vložily drobné mince do měničky peněz u parkoviště. Přemýšlím, co zaúčtovat jako protistranu s účtem 261. Účet 262 bych nevolila-nebudu mít žádný protidoklad. Z parkovacích automatů se průběžně vybírá tržba a ta se odevzdává do hlavní pokladny s účtováním: 231 3639/2111 x 602, 261 x 231 6171/5182.

Tady je asi možností více. Účet 262 by šel použít, protože když vy tam na začátku složíte peníze v nějaké výši, tak pak výběr z automatu v té vložené výši není váš výnos, je to jen vrácení vašich peněz zpět. Takže pro uhlídání bych vždy vložené peníze účtovala 262 MD/261 D a při následném vybrání peněz z automatu zaúčtujete ve výši vložené částky obrácený zápis 261 MD/262 D a teprve zbytek na výnosy. Abyste pořád měli přehled, kolik jste tam dali a vraceli si to průběžně zpět. Účet 262 se dá nahradit i účtem 314, popř. teoreticky i 395. Docela by se mi líbil ten účet 262 s tím, že obsahově to případu asi i odpovídá - vy tam vložíte peníze a pak si je vezmete zase zpět, pro vás jsou jakoby "na cestě". Ale vzhledem k obsahové náplni účtů bude zase jistější ta záloha - tedy můžete klidně pro jistotu zvolit účet 314. Výdaj bych dávala na pol. 5909, příjem ve stejném roce kompenzačně (minus pol. 5909), meziročně na pol. 2329. 

2/6 2020 prodej šrotu a PDP

Obec prodala železný šrot, nyní musíme vystavit fakturu v přenesené daňové povinnosti. Prosím o správné účtování.

Předně bychom chtěli upozornit, že pokud je šrot získaný v rámci nakládání obce s komunálním odpadem, pak by to mělo být mimo DPH. Nicméně v praxi částo skončíme u PDP i tam, kde by být nemělo. Vysvětlujeme to např. v odpovědi na dotaz z 15.4.2020 "Prodej druhotných surovin". Tolik k daňovému hledisku.

Pokud bychom to řešili účetně, tak s tím už problém není. Fakturu předepíšete 311 MD/644 D ve výši ZD, o dani vůbec neúčtujete (ZD dáte na ř. 25). Příjem na odpa 2122, pol. 2310.