Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

30/6 2020 Poplatek za poškození knihy

Prosím o účtování poplatku (pokuty) za poškození knihy v obecní knihovně. Je z poplatku odvod DPH? Děkuji.

Zaúčtujte jen 649 proti pokladně (není to o poskytnutí služby), DPH se z této činnosti neodvádí - nejedná se o poskytnutí plnění z hlediska DPH. 

30/6 2020 Nadační příspěvek - nepeněžní plnění

Město uzavřelo s Nadací smlouvu o nadační podpoře na grantový projekt (v tomto případě rekonstrukce parku). Nadační příspěvek tvoří příspěvek na úvodní zapojení veřejnosti, na architektonickou soutěž, projektovou dokumentaci umělecké objekty a samotnou realizaci. Příspěvek na architektonickou soutěž a projektovou dokumentaci obdrží Město ve formě architektonických návrhů a projektové dokumentace (tzn. faktura bude zhotovitelem vystavena na Nadaci, Město obdrží nepeněžité plnění). Město by mělo zaúčtovat vyčíslenou hodnotu tohoto nadačního příspěvku. Domníváme se, že by bylo vhodné jednotlivé příspěvky evidovat na účtu 042. Jak celé zaúčtovat? Domníváme se, že se nejedná o transfer 403, když dle standardu je č. 703 se transferem rozumí poskytnutí peněžních prostředků a my vlastně žádné nedostaneme. Je správné účtování 042/401 dle ČÚS č. 709 4.1.1 b)?

Dobrý den, nejprve opravdu ověřit, že vám dávají nepeněžní dar, dle znění smlouvy, zda jste jakoby "příjemcem peněz" vy jako město a Nadace to jen administruje nebo zda se opravdu jedná o převod "věcného výstupu". Souhlasím s tím, že by projekt parku mohl být ve výsledku stavbou, pokud se jedná opravdu o věcný dar, tak je správně 042/401. Nevýhodou je, že to celé půjde do odpisů, ta 403 by byla s ohledem na VH obce lepší, ale nedá se nic dělat, když by to bylo takto nastaveno, že pořizuje Nadace svým jménem a na svůj účet. 

30/6 2020 zřízení věcného břemene na obecním pozemku

Dobrý den, v praxi nám společnosti ČEZ apod. zasílají návrhy na zřízení VB na našem obecním pozemku. Návrhy smluv o zřízení VB necháváme schválit zastupitelstvem. V poslední době jsem slyšela názor, že bychom měli před schválením smlouvy o zřízení VB také vyvěsit jako u prodeje pozemku záměr na 15 dní. Je to možné?? Děkuji.

Dobrý den, je to §39 - jeví se mi po několika pozorných přečteních, že povinnost zveřejnění v případě zřizování VB není. Hledala jsem na internetu a asi druhý odkaz mi tento názor podpořil (je to skoro na konci článku): https://www.moderniobec.cz/zverejnovani-zameru/

30/6 2020 Převod družstevního bytu

Prosím o radu: Město „vlastní“ družstevní byt, který zdědilo po fyzické osobě. Nejedná se tedy o vlastnictví, ale o členský podíl v družstvu a o přednostní právo nájmu k tomuto bytu. Byt se nachází v bytovém domě, který byl zkolaudován v roce 1972. Město byt se souhlasem družstva v předchozích letech podnajímalo a poskytovalo služby (zdaňované). Nyní má v úmyslu byt prodat. Vzhledem k družstvu jsou veškeré závazky vypořádány, je splacena anuita, na bytě neváznou zástavy. V úvahu přicházejí dvě varianty ve vazbě na pravidla a stanovy bytového družstva: 1) Byt družstvo převede do vlastnictví města, a to ho následně prodá – vzhledem ke stáří bytu bude tento prodej osvobozen od DPH? 2) Byt družstvo nepřevede do vlastnictví města (ve stanovách má totiž uvedeno, že do osobního vlastnictví převádí bezplatně pouze fyzickým osobám). Z tohoto důvodu by město neprodávalo byt do osobního vlastnictví, ale prodávalo by členský podíl v tomto družstvu včetně práva přednostního nájmu k tomuto bytu. Byt by si do osobního vlastnictví mohla převést fyzická osoba, která by družstevní podíl odkoupila. Jednalo by se o převod podílů v obchodních korporacích podle § 54 /1a a tudíž podle § 51/1c bude osvobozeno od daně bez nároku na odpočet? V obou případech bude tedy plnění patřit na ř. 50 a současně ř. 51, případně jak z titulu DPH postupovat? Děkuji

Tak jak to popisujete, tak mohu potvrdit - osvobozeno od DPH a dával bych to na ř. 50 a současně na ř. 51. Daňový dopad na Město by tak byl v obou případech stejný.

30/6 2020 Účtování dotace MŠMT

Město má schválenou dotaci od MŠMT na podporu inkluzivního vzdělávání. Součástí dotace jsou finanční partneři – základní školy, které jsou příspěvkovými organizacemi města. Termín ukončení podpory je plánován v roce 2022. Z MŠMT by měla být nejprve poskytnuta záloha ve výši 30 % přislíbené dotace, která bude rozdělena mezi základní školy a část připadne i městu. Další platby budou probíhat na základě průběžných monitorovacích zpráv. Prosíme o radu se způsobem účtování u města a u základních škol.

Dobrý den, 
dala jsem se pro jistotu do hledání podmínek dotace. Na těchto odkazech jsem našla dost informací, směřujících k tomu, že náklady musíte prokázat vy.
https://opvvv.msmt.cz/download/file3183.pdf
https://opvvv.msmt.cz/download/file3540.pdf

Našla jsem tam i vzor rozhodnutí a máte pravdu, že tam k tomu partnerství moc neříkají.
Ale z logiky věci je potřeba o tom nějak rozumně účtovat. Vaše PO jsou, když budou projekt realizovat, zde asi v roli tzv.  partnera projektu s finančním příspěvkem.Podařilo se mi k tomu partnerství najít nakonec tento pěkný odkaz
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam.htm?highlightWords=smlouva+partnerstv%25C3%25AD%25C2%25A8

Musíte jít do odstavce, který se týká inkluzivního vzdělávání (Vzory příloh pro výzvu č. 02_15_007  Inkluzivní vzdělávání) a tam jsem našla, že náklady partnera jsou způsobilé a dále toto:
"partner s finančním příspěvkem – partner prostřednictvím příjemce obdrží část finanční podpory na realizaci projektových aktivit"
Takže za mě bych to účtovala jednoduše jako průtok, tedy příjem 231/375 se značením a pol. 4116 (asi neinvestice?), poslání PO 375/231 se značením a s pol. 5336 (6356). Náklady vykázat u toho, kdo je vynaložil.

30/6 2020 Sazba DPH - vodovod

Obec v letošním roce provede výměnu vodoměrů na svém vodovodu. Zvlášť bude faktura za cca 100 vodoměrů, zvlášť od jiné firmy za provedení výměny. Lze považovat náklady z obou faktur za náklady spojené s dodávkou pitné vody - tj. sazba DPH 10 %. Souvisí i oprava vodovodu s dodávkou pitné vody - tedy 10 % DPH?

Určitě to není možno takto brát - když se podíváte do CZ-CPA 36.00.2., tak je tam jasně stanoveno, že to nazahrnuje: instalaci vodoměrů (ty jsou ve 43.22.11.) -tady se bude řešit sazba DPH podle charakteru objektu ..(15% x 21%) - samozřejmě dodání vodoměru bez montáže je v 21%.

Logicky to nemůže zahrnovat ani opravy vodovodu - to jsou také stavební práce - tam bude sazba 21%.

30/6 2020 účetnictví

Dobrý den, prosím, jak zaúčtovat tento účetní případ - požádali jsme FÚ o vystavení dokladu na bezdlužnost (potřebujeme ohledně dotace). Děkuji předem.

Platí se za to správní poplatek 100 Kč, jestli se ptáte na toto. Ten zaúčtujete 538/231 odpa VPP pol. 5362. Žádostí sám o sobě žádný účetní případ nevzniká. 

29/6 2020 Dotace-zřízení oplocenky

V roce 2019 obec odeslala žádost na KU o poskytnutí dotace , název akce Zřízení oplocenky, dotační titul 2019 Podpora ochrany lesa . Dne 17.12.2019 došla email korespondence o schválení dotace, podepsaná smlouva byla doručená v březnu 2020, v dubnu 2020 byla dotace připsaná na účet. Náklady byly zaúčtované v roce 2019. Nevím, zda-li informace zaslaná emailem je natolik závazná, že do roční účetní závěrky mělo být provedeno zaúčtování na dohadný účet, tj. 388/672. V roce 2020 jsem po obdržení dotace provedla zaúčtování 231/346, s označením org. Pokud v roce 2019 měl být proveden dohad a nebyl, tak se domnívám, že v roce 2020 musím provést opravu výnosů minulého roka, vzhledem k tomu, že se nejedná o významnou částku, tak provedu zápis 346/672 s org. Mám povinnost doplnit ručně org. na dokladech z roku 2019? Děkuji za odpověď

V praxi se za závazný dokument o potvrzení dotace považuje rozhodnutí/smlouva, takže já bych o dotaci účtovala jako o přiznané až po vynaložení nákladů, tzn. až do letošních výnosů. A máte pravdu, i kdyby dohada měla být zaúčtovaná, tak oprava VH minulého roku v nevýznamné částce by patřila na účet 672. Ale postupovala jste správně, k vytvoření dohady jste neměla dostatečně závaznou informaci, takže letos předpis 348/672 a příjem 231/348 (případné značení stanovené krajem - ÚZ, nebo jen org, to je vhodné doplnit zpětně na doklady pro informaci). 

 

29/6 2020 vyřazení z účtu 042

Dobrý den,naše obec a několik okolních obcí si již před 4 lety objednalo stojany a mapy obce, naše obec zaplatila část (8.490,-Kč), u ostatních se jednalo o částky mnohem vyšší podle počtu. Paní dodavatelka měla milion výmluv, proč není stále hotovo, že vše dodá v pořádku. Obrátili jsme se spolu s ostatními na Policii ČR, podnikatelka změnila sídlo firmy na Slovensko , peníze zpět už neuvidíme. Dluží moc. Podle právníka nemáme šanci peníze získat a bude nás to stát mnohem víc. Jak zaúčtovat po schválení zastupitelstvem správně vyřazení z 042.

Podle mě bude asi nejvhodnější to odúčtovat jako škodu zápisem 547/042. Účet 547 se ve vazbě k účtu 042 používá sice více ve smyslu zmařené (nedokončené) investice, ale i tak je podle mě více vypovídající účet 547 než třeba 549 (moc jiná volba tady není). (Jen malá poznámka - nedošlo k plnění, tak správně to mělo být na zálohách 052 - na 042, když dochází k částečnému plnění - ale je možné, že částečně plněno bylo, to jen malé doplnění.)

29/6 2020 odměna za webové stránky

Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jak zaúčtovat příjem platby, kterou jsme obdrželi na náš účet za nejlepší webové stránky města? Děkuji

Já jsem našla, že je to soutěž Zlatý erb a vyhlašuje jí spolek Český zavináč. Pokud je spolek i poskytovatel ceny, tak pak peníze přijmete 231/672, RS odpa 6171 pol. 2321. Pokud by poskytovatel peněžní výhry byl někdo jiný, pak je případně potřeba změnit položku (pokud by to byl nějaký veřejný rozpočet, od neveřejného subjektu platí pol. 2321, bez ohledu na jejich právní formu).

29/6 2020 Dětské hřiště

Dobrý den, mám dotaz k pořízení prvků na dětském hřišti. Pořídili jsme řetězovou trojhoupačku v hodnotě 79 255 Kč, prolézačka se skluzavkou v hodnotě 127 406 Kč, lavička 5660 Kč a kolotoč za 34 004. Celkem faktura je 246 326 Kč. Vše je zabetonováno do země, buď přímo nebo na patkách. Mám dotaz, zda vše dát na stavby na účet 021 ( položka 6121 ) tj. trojhoupačka, prolézačka se skluzavkou a kolotoč, vše samostatně na tři stavby. Nevím co s tou lavičkou za 5 660 Kč, je také zabetonována, ale dala bych spíše na 028. Nemáme na to dotaci, hradíme z vlastních prostředků. Děkuji za odpověď. Foto posílám na email.

Když se nepořizuje více drobného vybavení - koše apod., tak není potřeba to účtovat jako jednu stavbu. Ale záleží na vás, z praktického hlediska se jeví vhodnější zařadit to jako samostatné stavby jednotlivě, to vám nikdo nevytkne. Pokud to vyhodnotíte jako jednu stavbu - jeden funkční celek, to také lze, když jsou umístěny na jednom místě a plní dohromady tedy funkci dětského hřiště. Rozhodla bych se i podle toho, jak evidujete původní dětské hřiště - jestli jen byly dokoupeny herní prvky na stávající? Když to zařadíte jako jednu stavbu, tak si ale ponechte info o jednotlivém ocenění - kdybyste v budoucnu vyřazovali třeba jen jeden prvek jako část stavby, při výměně (za stejný prvek) se to účtuje jako oprava. Když jsou vedeny jednotlivě, tak se při výměně původní vyřazuje, nové zařazuje. Lavičku můžete také na stavbu, když je zabetonovaná. 

Nemohu si odpustit poznámku - tak malinké hriště, minimální atrakce a tak hrozně drahé, fakt mě to překvapilo. 

29/6 2020 RH

Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje chaty, kanalizace, opěrné zdi a st. pozemku. Pro oceňování majetku RH máme ve směrnici uvedenou významnou částku 260 tis., u odpisovaného majetku rozdíl 260 tis. od ZC. Znalecký posudek na pozemek je 100 tis. Kč, PC je 37 tis. Kč. Celková částka znal. posudku za ostatní uvedený odpisovaný majetek je 1 549 tis. Kč, ZC chaty je 24 tis.Kč, kanalizace 445 tis. Kč a opěrné zdi je 63 tis. Kč. Rozpočítám poměrem cenu znal. posudku na jednotlivé položky a pokud nesplní podmínku významné částky 260 tis. nemusím ocenit RH? Ocenit RH bych v daném případě měla pouze kanalizaci?

Víceméně ano, v této logice to odpovídá směrnici, měl by se přecenit jen ten majetek, kde je větší rozdíl mezi ZC a prodejní cenou, tj. asi, jak píšete, je to jen u kanalizace. S ohledem na "mizivou" vypovídací schopnost RH v těchto případech se s tím více netrapte, pro město vaší velikosti bych však významnost doporučila stanovit mnohem vyšší - např. 0,5 až 1% bilanční sumy (dle počtu případů) - viz návrhy v dokumentech ke stažení.  Jak mám nastaveno na městech, tak se pohybujeme mezi 5-12 mil. významnosti, těch 260 tis. Kč je o ničem. :o) Jen o zbytečné práci se zavádějící vypovídací schopností. 

29/6 2020 Prodej pozemku

Dobrý den, jsem začátečník v DPH, potřebuji si to odsohlasit. Prodáváme pozemek - ostatní plochu, 29 m2, pozemek nebyl využíván k ekonomické činnosti - pronajímám, je v zastavitelném území obce dle územního plánu, podle mě tvoří funkční celek se stavbou - chodí se přes něj do domu, dům je starý asi 30 let. Mám tento pozemek tedy osvobodit od DPH? Uvadí se toto v přiznání? Případně kde? Ještě jsem se chtěla zeptat, zda se v přiznání na řádku 50 uvádí částky dobrovolného vstupného na kulturní akce. Děkuji a jsem s pozdravem.

Za sebe bych postupoval následovně:

- dobrovolné vstupné - považuji za platbu za poskytnutou službu v oblasti kultury - tedy pro mne osvobozeno od DPH a ř. 50 přiznání

- u toho pozemku - já za sebe bych to vyhodnotil jako prodej pozemku, který vůbec není předmětem daně (obec nejedná jako osoba povinná k dani) a dal bych to mimo DPH (aleternativa by byla osvobozené plnění od daně na ř. 50 - důvod funkční celek se stavbou, která není novostavbou -  a zároveň v tomto případě bych aplikoval ř. 51 druhý sloupec - tedy ono by to nakonec třeba i ve vztahu ke koeficientu vyšlo úplně stejně, jako to do přiznání nedat).

29/6 2020 zástava, věcné břemeno

Dotaz: v evidenci pozemků máme v zástavě stavební parcelu na které je budova OÚ (druh zastavěná plocha), a to s analytikou 402 a zároveň budeme odesílat na katastr smlouvu na věcné břemeno (stejné číslo stav.parcely - umístění kabelu pro internet) u kterých používáme analytiku 412. Kde nechat v evidenci pozemků tuto stav.parcelu u zástavy nebo u věcného břemene? Nebo máme vytvořit novou analytiku " zástava spolu s věcným břemenem" ? Děkuji za odpověď.

Správné by bylo zajistit, aby bylo vidět, že je na něm zástava i VB. V praxi to pak lze zajistit různě, buď odděleným analytickým účtem a pak tedy asi nejlépe vytvořit společnou analytiku, jak navrhujete, ale lze to zajistit i jen evidencí v majetku - aby vám šla vyjet sestava pozemků, které mají zástavu, VB, popř. obojí. Ale když používáte ty analytiky, tak řešení bude vytvoření nové. 

29/6 2020 Přeplatek elektřina

Dobrý den, přišla konečná faktura za elektřinu za ČOV(Hospodářská činnost)-přeplatek.Zálohy za rok 2019 1590Kč s DPH(tuto částku jsem dala celou do dohadů 389-v dohadech měl být jen základ DPH,že)a v roce 2020 záloha ještě 530Kč i s DPH.Celkem faktura s DPH 1902,71Kč,přeplatek 217,29Kč(základ 179,59Kč,DPH 37,70Kč).Prosím,o celé účtování.Děkuji

Ano, když si uplatňujete odpočet, tak musíte dohadovat cenu bez DPH - to je spotřeba, co má jít do nákladů. Konečná spotřeba je tedy nižší než dohada, podle vyúčtování jsem cca vypočítala, že celková spotřeba 1902,71 Kč je 1572,49 Kč ZD a 330,22 daň (to si kdyžtak haléřové upravte, aby vyšel přeplatek), pak účtování takto:

1. předpis faktury:

502 minus MD 17,51 Kč, 389 MD 1590 Kč, 343 MD 330,22 Kč/321 D 1902,71 Kč

Vysvětlení - spotřeba bez DPH 1572,49 Kč je o 17,51 Kč nižší než vytvořená dohada, proto teď o rozdíl snižujeme náklad. 

2. zúčtování záloh:

321 MD/314 D 1902,71 Kč (případně 314 v ZD a 343 D ve výši DPH,co jste si uplatnili ze záloh)

Zálohy zúčtováváme jen do výše spotřeby, když je přeplatek. 

3. příjem přeplatku:

231/314 217,29 Kč