Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Koncepční studie
  06. 12. 2021

  Dobrý den, obec má ve vlastnictví budovu hotelu, kterou v současné době pronajímá k provozování hostinské činnosti. Nyní jsme oslovili několik architektonických kanceláří s žádosti na zpracování koncepční studie pro nové využití tohoto komplexu budov a přilehlých parcel, včetně propočtu nákladů. Prosím o informaci jak účtovat výdaje za zpracování těchto studií. Cena jedné studie je cca 50 tis. Kč.

  Studie bych ve vašem případě určitě účtovala jako provozní náklad - účet 518 s pol. 5169. Není ještě rozhodnuto, že bude nové využití řešeno investicí, studie slouží zatím k rozhodování, zda vůbec s tím nějak investičně budete nakladát.

  Jinak účetní předpisy přesný postup neupravují, je tedy doporučeno mít vnitřně ošetřeno, od kdy účtujeme o pořízení DM. Národní účetní rada, jejíž stanoviska nejsou pro ÚSC závazná, nicméně je vhodné se jimi inspirovat, se vyjádřila ve smyslu, že o pořizování majetku by mělo být účtováno v okamžiku rozhodnutí o pořízení s tím, že je možné si způsob určování okamžiku zahájení účtování o pořizování majetku stanovit vnitřním předpisem. Různé studie sloužící k rozhodování o pořízení majetku se na základě interpretace NÚR řadí mezi provozní náklady. 

 • Dotace EUCF
  06. 12. 2021

  Prosím o pomoc při účtování dotace od zahraničního partnera - grantová smlouva EUCF-program Horizon (výtažek ze smlouvy s dalšími doklady můžu poslat ?) 231 10 pol. 4159 x 374 jako záloha ? Mám bez ÚZ bez NZ – nic jsem k tomu nenašla. Každý rok dle nákladů udělat dohadnou položku do výnosů ? (v případě investic na 403) Vyúčtování pak přes 345 ? (ani místní ani vládní instituce to není) Budou tam nějaké kurzové rozdíly? (ČNB ke dni připsání na účet ?) Nenašla jsem informace, kterých bych se mohla chytit. Děkuji moc, přeji příjemný a hlavně klidný adventní čas.

  Příjem transferu od zahraničního partnera patří na pol. 4152 (neinvestice) nebo pol. 4232 (investice). ÚZ se zde nepoužívá, protože peníze nejdou přes veřejný rozpočet, ale protože jsou ze zahraničí, tak při příjmu použijte nástroj (asi 120) a zdroj 5. Nástroj můžete zkusit ověřit na kraji, případně přímo na MF, ale jeví se mi v tomto případě jako nejvíce odpovídající.

  Jinak účtování jako u klasického transferu - jestli je sjednáno vypořádání, pak je příjem záloha (374,472), k 31.12. dohady 388/672 nebo 388/403 ve výši vynaložených nákladů krát procento dotace. Závazkový účet při vyúčtování 345. 

  Ke kurzovým rozdílům - pokud přijmete zálohu v EUR, tak použijete aktuální kurs platný v účetnictví. K 31. 12. to vždy přepočtete aktuálním kursem. Pokud účtujete 388 v průběhu let - tak tuto 388, která je fakticky pohledávka v EUR také přepočítáváte k 31. 12. a dále k datu vypořádání dotace. Dále pak bude kursový rozdíl na případném doplatku v EUR.

  Našla jsem nějaké administrativní informace na odkazu:

  https://www.horizontevropa.cz/cs/mohlo-by-vas-zajimat/pravni-financni-aspekty/pravni-aspekty/smluvni-vztahy/informace

  Tak hlavně dejte pozor, jak to bude majetkově s partnery vypořádáno, hovoří se tam o nějakých licencích, tak aby byly případně správně vykazovány investice, popř. podíl na nich.

 • ČOV Kanalizace - přípojky
  06. 12. 2021

  Dobrý den, měla bych dotaz k přípojkám do obecních objektů jako např. Hasičárna, Obecní úřad, Koloniál na splaškovou kanalizaci, Obec jako plátce, má v i v tomto případě možnost nárokovat DPH z faktury přijaté za přípojky do těchto objektů, které jsou součástí celé stavby ČOV a kanalizace obce ? Moc děkuji za odpověď

  Toto je trochu sporné téma - nicméně můj názor je takový, že pokud se realizuje přípojka k objektu, ve kterém se nebude účtovat stočné (například ta hasičárna), tak by neměl být nárok na odpočet DPH (že to již patří k té budově, která není k ekonomické činnosti).

  U toho koloniálu - tam záleží k čemu jej používáte. Pokud by to byla přímo prodejna obce, tak je to ekonomická zdaňovaná činnost - tedy nárok na odpočet DPH by byl. Stejně tak pokud by to bylo k pronájmu s DPH). Pokud by tam byla ale nájem do daně osvobozený, odpočet daně bych neuplatňoval.

 • Dotace
  06. 12. 2021

  Investiční dotace na snížení energetické náročnosti... od MŽP. Ex post. Rozhodnutí v roce 2020, financování akce 2020 a 2021, závěrečné vyhodnocení 2023. V roce 2020 jsme obdrželi zálohu na základě žádosti o platbu ve výši 3 300tis. Kč, v souladu s Rozhodnutím. Naproti tomu máme ve výdajích r. 2020 s UZ 15974, 106 5 částku 3 500tis. Kč. Proúčtováno i 388/403. V roce 2021 akce pokračuje, proúčtováno s označením pro dotaci ještě 160 tis.Kč. Účtování 388/403 opravím v r. 2021, ale nevím si rady s výdaji roku 2020, můžete mi prosím poradit? Děkuji

  Nevím co přesně chcete opravovat. Může se stát, že vznikne nesoulad značení mezi příjmy a výdaji, to se u víceletých dotací stává, značení se má rovnat v součtu za všechny roky realizace. Poskytovatelé někdy zafinancují na začátku více nebo se do žádosti o platbu nedají všechny faktury daného roku. Nevím, v jaké částce se v roce 2020 udělal dohad, to když tak opravte, správně měl být ve výši nákladů daného roku krát procento dotace, tedy ve výši očekávané dotace na vynaložené uznatelné náklady. Nemusí se to přesně rovnat značeným výdajům, lépe je vycházet z účtu 042, protože se může stát, že nějaká uznatelná faktura přijde v prosinci, zaplatí se až v lednu a do dohady by vstoupit bez ohledu na výdaj měla. Do značení už pak ale samozřejmě ne, značíme jen uskutečněné výdaje daného roku (opět jen způsobilé a jen procenticky). 

  Takto se postupuje každý rok, tzn. k 31.12.2021 opět zaúčtujte dohadu 388/403 ve výši dotace na letos uskutečněné náklady. 

  Pokud jste se ptala na něco jiného, ozvěte se na e-mail klara@obecuctuje.cz a dořešíme to. 

 • Dotace IROP
  06. 12. 2021

  Dobrý den, moc prosím o radu. Od roku 2019 realizujeme rozsáhlou akci: „Rekonstrukce ZŠ“ v obci. Celá akce je ve výši cca 70 tis. Kč, a je rozdělena do několika etap a také jsou na ní poskytnuty různé dotace: z IROP (31,3 mil.), OPŽP (7,1 mil.) a dále z KÚ (5 mil.). Dotace z IROP je rozdělena na INV. a NIV. a je městu proplácena na základě jednotlivých žádostí o platbu zpětně. Budova ZŠ je odepisována obcí, ale např. vybavení je předáno zřizovací listinou škole a odpisuje si ho sama. Z dotace z IROP se pořizovaly mimo jiné učební pomůcky v hodnotě (1,8 mil.), nábytek (2,1 mil.) a vybavení ICT (2,6 mil.) - vesměs rozděleno na investice a neinvestice, podle účetních předpisů (nebudu zde popisovat rozdělení na UZ atp. Jde mi o to, že neinvestiční části jsem na radu našeho auditora účtovala jako materiál na sklad (jen u pomůcek jsme měli cca 80 faktur od různých dodavatelů) s příznakem dotace a investiční části klasicky na 042 s přísl. org. V tomto týdnu má proběhnout kolaudace, ale všechny ŽoP (žádosti o platbu) nebyly doposud proplaceny a přejdou až do roku 2022. Z toho co mám nyní k dispozici od administrátora dotace pravděpodobně ještě nedošlo k proplacení faktur za nábytek, pomůcky ani za ICT vybavení. K datu kolaudace, např. 8.12.2021, bych však měla majetek zařadit, začít od ledna odepisovat a předat škole k odpisování (401/042 a 401/112 ...? A jak to bude s dotacemi? Já si udělám dohady na vynaložené výdaje na INV a NIV část v poměru 85 % EU a 5 % SR a co dál? Musím s předáním dotace k rozpouštění škole počkat až do vyúčtování celkové dotace a předat jim až bude jasné kolik přesně bylo uznáno z dotace? Omlouvám se za poněkud zmatečný popis, ale blíží se konec roku, chtěla bych to mít nějak ukončené a začínám se v tom už poněkud ztrácet. Děkuji.

  K datu zařazení nejprve zaúčtujte dohadu dotace zápisem 388 MD/ 403 D v očekávané výši investiční dotace. Uvádíte, že budova ZŠ je odepisována obcí (škola jí má asi ve výpůjčce?), tzn. stavební část zařadíte k datu nabytí účinnosti kolaudačného souhlasu zápisem 021 MD/ 042 D, na kartu dáte i poměrnou část dotace a od ledna bude toto odpisováno u Vás včetně rozpouštění dotace. Investiční dotace by se měla rozpočítat poměrem pořizovacích cen jednotlivých majetkových karet (zde na 021 TZ a na 022 investiční vybavení) na celkovém ocenění investice. Vybavení nad 40 tis. Kč byste měli předat PO zápisem 401 MD/ 042 D zároveň s poměrnou částí dotace 403 MD/ 401 D. Nečekejte s předáním dotace na vyúčtování, to pak bude samostatný účetní případ s tím, že dohad si můžete vyúčtovat včetně případného rozdílu u Vás a PO s tím nemusí nijak více nakládat a bude rozpouštět z dohadované částky (pokud např. nevznikne v dohadu chyba, to by pak k opravě u PO vhodné bylo). 

  Zásoby, které darujete jiné VÚJ se účtují 549 MD/ 112 D, já se tady jen pozastavím nad tím, že by asi ani z hlediska dotace nebylo správné převádět zásoby do majetku PO. Ono je otázkou, jestli to je dobře účetně nastaveno - pokud se bavíme o vybavení s životností nad jeden rok v ocenění do 40 tis. Kč, mělo být účtováno na účet 028 a PO svěřeno do správy (po schválení) rozvahově 088/028, s tím by poskytovatel problém neměl. Případně drobnější vybavení účtovat na účet 902 a předat 999/902. Pak se mohly objevit různé pomůcky, které podle Vás životnost delší než rok nemají a teprve u těch se můžeme případně bavit o zásobách s tím, že ale pokud pořídíme nemovité nebo movité věci za účelem darování jiné VÚJ nemělo by to být účtováno jako zásoba (viz obsahová náplň účtu 139). Pokud tedy některé věci nesplňují definici majetku, mělo být jejich pořízení účtováno rovnou na účet 501 a PO předáno jen protokolárně. 

  Na konci roku nezapomeňte doúčtovat i dohad neinvestiční dotace zápisem 388 MD/ 672 D. 

 • Převod nedokončeného "zadotovaného" majetku z roku 2008
  06. 12. 2021

  Dobrý den, v roce 2008 se Svazek obcí mikroregionu Stražiště rozhodl, že rozdělí území na takové 3 sektory a v každém z nich zvolí jednu „zaštiťující“ obec pro velkou akci Čistá voda. Náš sektor byl „severozápad“ a obsahoval 5 obcí, z nichž naše obec se stala zaštiťující. Z této akce proběhla pouze projektová dokumentace. Faktura za celé území severozápad byla vystavena na naši obec v částce 577 507 Kč. My jsme ji uhradili a následně nám ostatní 4 obce v tomto sektoru poslaly svou poměrnou část. Z Kraje Vysočina byla domluvena dotace, která též přišla na naši zaštiťující obec a já jsem tehdy naopak přeposlala poměrnou část z této dotace ostatním 4 obcím v sektoru. Původní záměr mikroregionu byl takový, že celá akcemajetkově proběhne u nás na obci a až bude dokončena, převedu na každou obec do majetku jejich podíly (021 s vyčíslenou dotací). Bohužel to projektovou dokumentací skončilo a až po těch mnoha letech se mi podařilo dohodnout s mikroregionem, že projekt je již zastaralý, ale že nemáme vyřazovat, ale chtějí ho bezplatně převést do jejich účetnictví. Stav je tedy takový, že mám na účtu 042 projekt v hodnotě 577 507 Kč (přičemž jsem samozřejmě skutečně uhradila jen naši poměrnou část 114 716 Kč, zbytek 462 791 Kč přišel od ost.obcí). Tehdejší účtování: Dotace z kraje v celkové výši za všech 5 obcí: 4222/217 ve výši 259 301 Kč Úhrada faktury projekt: 042/231 a 211/901 ve výši 577 507 Kč Příspěvek od ostatních obcí na akci svým poměrem: 4221/217 ve výši 462 791 Kč Poměrná část z obdržené dotace zaslaná obcím:217/4221 ve výši 208 256 Kč Dotaz zní: Jak mám nyní zaúčtovat bezplatný převod mikroregionu, když je majetek nedokončený (042), tudíž se nikdy neodepisoval a ani se proti němu nerozpouštěla dotace, která není na účtu 403?? Pokud by byl můj popis nedostatečně jasný, ozvěte se, prosím, abych ho případně lépe popsala.

  Účetně to předáte jen zápisem 401 MD/ 042 D, jinak už asi není potřeba nic účtovat, přispívající obce to tehdy účtovaly podle všeho asi do "nákladů" (ne jako nějakou zálohu nebo jiný závazek).

  Podle údajů zákazníka jste plátci DPH, jestli jste byli i tehdy, tak by jediný problém mohl být, jestli jste z PD uplatňovali odpočet, tak by se teď bezúplatné předání mělo dodanit.  

 • Daňové příjmy
  06. 12. 2021

  Dobrý den, jsem začínající účetní potřebovala bych poradit jak vyřešit překročené příjmy v rozpočtu na daních bylo rozpočtováno méně než bylo připsáno na účet. Mohu navýšit příjmy položkou 8115? A mohu navýšit pouze příjmy? Děkuji za odpověď

  Rozpočtové opatření v tomto případně povinné není. Překročené příjmy nejsou porušením rozpočtové kázně, nemusíte je rovnat na skutečnost. Obdobně u výdajů není potřeba snižovat rozpočet na skutečnost, když je z nějakého důvodu nižší, než bylo plánováno. Máme pro to oporu i ve vyjádření MF. Udělat to samozřejmě můžete, ale je to zbytečná práce. 

  Jinak by se RO udělalo jen proti položce 8115, nemusíte navyšovat výdaje, když to nepotřebujete, lze zvýšit jen příjmy s tím, že se o ně zvýší úspory, když není proti tomu výdaj. 

  Můj názor je, že je i více vypovídající nechat skutečnost tak, jak je a alespoň je vidět rozdíl od rozpčtu, že z nějakého důvodu vznikl rozdíl. U výdajů se tím zobrazí, že se např. něco plánovaného nerealizovalo, u příjmů tam většinou všichni rozpočtují opatrněji, tam je překročení běžné.

  RO by bylo povinné tehdy, pokud byste zvýšené příjmy potřebovala zapojit do rozpočtu na krytí zvýšených výdajů, rovnání na skutečnost opravdu nutné není. 

 • Pasport dopravní značení
  03. 12. 2021

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, přišla mi faktura za D+M dopravních značek podle nového pasportu obce. Ve faktuře není uvedeno jaká značka je betonována do země, a která pouze visí třeba na sloupu VO, nebo je přidána na nějaký stávající sloupek, musím z pasportu určit, které značky šli do země tudíž jsou považovány za stavbu? Budou účtovány na 021..? A které jsou pouze jako samostatné značky na účtu 558 (poté 028), musí se takto rozdělovat. Prosím ještě dotaz jak zaúčtovat faktury za samotný pasport v elektronickém formátu bude to 558/300 a platba 2212 5172 ? Děkuji moc za odpověď

  Pasport dopravního značení bych účtovala jako provozní náklad, účet 518, RS odpa 2212, pol. 5169. Když je zákonná povinnost zpracování pasportů, tak u obcí uvažujeme i o nehmotném majetku, ale není to nezbytně nutné, lze obhájit i náklad.

  Pořízené dopravní značení účtujte jako materiál na účet 501 s pol. 5139, pokud je fakturováno i s osazením, pak účet 511 s pol. 5171. Bez ohledu na cenu značení komunikací účtujeme jako opravu (popřípadě materiál na opravu, pokud si značky např. osazujete sami) v logice, že je nedílnou součástí komunikace a výměna části stavby je oprava.

 • Úvěr čerpaný z účtu ČNB
  03. 12. 2021

  Dobrý den, máme otevřený úvěr, máme úvěrový účet. Poplatky se hradí z běžného účtu u stejné banky a úvěr načerpáváme na účet u ČNB. Jak budeme účtovat o příjmu úvěru na ČNB a budeme účtovat o úvěrovém účtu? Mockrát děkuji za odpověď!!!

  Poskytnutí úvěru na BÚ byste měli zaúčtovat 262 MD/ 451 D (281 D) - pohyb na úvěrovém účtu a 231 s AÚ ČNB s pol. 8123 (8113)/ 262 D. Zobrazujeme jen pohyby, které na úvěrovém účtu proběhnou, tzn. např právě poskytnutí úvěru, které zvýší jistinu, nebo naopak splátky, které ze ZBÚ pošlete 262 MD/ 231 D s pol. 8124 (8114) a následně by se měly zobrazit na úvěrovém účtu jako snížení jistiny, což zaúčtujete 451 (281) MD/ 262 D. 

  Poplatky a úroky účtujte podle toho, zda se na úvěrovém účtu zobrazí nebo ne, pokud ne, tak úhradu z BÚ rovnou 569/231 a 562/231. Podrobné účtování různých variant máme uveden v dokumentu "Úvěry a termínované vklady - aktualizace k 4-2020" z 18.4.2020.

 • Zrušení TV, založení nového TV a převod do invest. fondu
  03. 12. 2021

  Prosím, jak mám zaúčtovat a rozpočtovat zrušení termínovaného vkladu, jeho převod na běžný účet, následné založení nového termínovaného vkladu a převod prostředků z běžného účtu na finanční fond Amundi ? Termínovaný vklad byl zřízen v roce 2019 ve výši 4,000.000,- v roce 2020 byly připsány úroky ve výši 40.000,- a byly přičteny přímo k termínovanému vkladu. Žádný další úrok už nebyl. Nyní byl vklad zrušen, ale na BÚ bylo převedeno jen 4,039.750,- Kč, a na výpisu z TV je uvedeno, že 250,- Kč je „náhrada za předčasný výběr“. Mám zaúčtováno dle výpisu z TV 262 MD/244 D 4,039.750,- Kč a 518 MD/244 D 250,- Kč. Myslím si, že to není dobře … Dále mám zaúčtováno dle výpisu z BÚ 231,pol.8117 MD/262 D 4,039.750,- Kč. Mám rozpočtovat položku 8117 MD ve výši 4,039.750- Kč ? Z BÚ bylo převedeno 6,000.000,- Kč na nový termínovaný vklad, který se bude automaticky po roce prodlužovat. Mám zaúčtováno na BÚ 262 MD/231 pol. 8118 D. Mám rozpočtovat položku 8118 D ? Na účtu TV mám zaúčtováno 244/262. Z BÚ byly ještě převedeny 2,000.000,- na krátkodobý investiční fond KB. Mám zaúčtováno 251 MD/231 pol. 8118 D. Bude se položka 8118 D opět rozpočtovat? A zde se neúčtuje přes účet 262 ?Moc Vám děkuji za odpověď.

  Na účet TV se prostředky měly převést zápisem 262 MD/ 231 D s pol. 8128 (dlouhodobý TV) a příjem na TV 068 MD/ 262 D. Převod zpět z TV na BÚ pak zápisem 262 MD/ 068 D 4 mil. Kč (ve výši původního vkladu). Když byl použit účet 244 a pol. 8118, tak převod z TV zaúčtujte pro jeho vyrovnání 262 MD / 244 D 4 mil. Kč. příjem na BÚ pak zápisy:

  • 231 MD pol. 8117/ 262 D 4 mil. Kč
  • 231 MD odpa 6310 s pol. 2141/ 662 D 40000 Kč
  • 569 MD/ 231 D odpa 6310 pol 5163 ve výši 250 Kč

  Pol. 8117 rozpočtujte ve výši 4 mil. Kč. Všechny uvedené položky financování (pol. 8118,8117,8128 i 8127) se rozpočtují. 

  Nový TV bude asi krátkodobý, jestli je sjednán na jeden rok, pak souhlas s účtem 244 a pol. 8118. Jestli je ale sjednáno závazně prodlužování, pak možná spíše dlouhodobý TV (účet 068 s pol. 8128). Podle vyhlášky na účet 068 patří "termínované vklady u bank s dobou splatnosti delší než jeden rok", tak zvažte, jak máte to prodlužování s bankou sjednáno, jestli splatnost do roka s tím, že pak vyplatí, byl by to spíše krátkodobý TV i přesto, že by se pak následně znovu obnovil (zase roční). Pokud by tam ale prostředky zůstaly, tak bych to spíše považovala za dlouhodobý (reálná splatnost je sjednána za déle než rok).  

  Ohledně Amundi - ověřte, jestli se jedná o akciový (účet 251) nebo dluhopisový (účet 253) fond. Pokud se nakupuje přímo na BÚ, nepřevádí se na jiný Váš účet, tak se nepoužívá účet 262, tzn. nákup jen 251 (253)/ 231. Často k tomu otevírají portfoliový účet, o kterém účtujete jako o dalším ZBÚ, pak by převod na něj byl přes účet 262 v rámci konsolidačních položek (5345 a 4134) a pořízení z portfoliového účtu zápisem 251/231. Je ale i možný přímý nákup investic, který se zobrazí rovnou na majetkovém účtu, tzn. jen zápis 251/231 ze ZBÚ. 

 • ! finanční hranice pro DDHM
  03. 12. 2021

  Dobrý den, DDHM zařazuji do částky 40.000,-. Nyní jsem byla informována, že hranice byla navýšena v roce 2021 na 80.000,- novelou ZDP č. 609/2020. Vzhledem k tomu, že v dotazech na vašich stránkách je uváděna stále hranice 40.000,- Kč jsem v rozpacích co platí...

  Určitě platí stále hranice 40 tis. Kč, tato hranice platí pro zařazení DDHM v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. Hranice 80 tis. Kč byla nově stanovena pro účely daně z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.), kdy pro majetek od 40 tis. Kč (který účetně patří na účet 022) do 80 tis. Kč vycházíme při stanovení daňových odpisů z odpisů účetních (protože daňově považujeme za DHM až majetek od 80 tis. Kč). Tzn. změna hranice se týká daňového odpisování majetku, což u obcí není povinné a ani moc časté. 

  Tyto rozdílné hranice budou dle všeho pokračovat i v roce 2022.

  Chtěli bychom Vás poprosit - podívejte se na dokument "Změny daňových odpisů 2020/2021" ze 4. 1. 2021 - v něm je vše vysvětleno (včetně souvislostí k DPH ...)

 • Pozemky, nezpůsobilé výdaje
  03. 12. 2021

  Hezký den, prosíme o rady. 1. Při prodeji pozemků zatřiďujeme příjmy na položku 3111. Jak rozpočtově zatřídit výdaje v případech: a) pokud využijeme svého předkupního práva - pozemek je zapsán zpět na náš LV; b) soud rozhodne o neplatnosti smlouvy – pozemek se vrací zpět na náš LV; c) soud rozhodne o neplatnosti smlouvy – pozemek přechází do vlastnictví 3.osoby (př. církvi), my vracíme původním nabyvateli kupní cenu; d) vykupujeme pozemek od PO či FO. 2. Při rekonstrukci majetku čerpáme dotaci - způsobilé výdaje př. rozpočtová položka 6121. Na jakou položku zatřídit nezpůsobilé výdaje - př. autorský dozor, které dle podmínek dotace hradíme z vlastních zdrojů ? Děkujeme velice

  1.

  a) V tomto případě se jedná o klasické nové pořízení pozemku, tzn. pol. 6130. 

  b) Pro náhrady z neplatných kupních smluv je určena pol. 5179. Ještě bych zvážila vždy charakter neplatnosti smlouvy. Pokud je neplatná např. nesplněním podmínek (byla neplatná od počátku), jedná se o novou skutečnost a vratku kupní ceny bych zaúčtovala na účet 5179 a účet 549. Mohl by i nastat případ, kdy by smlouva byla od počátku z nějakého důvodu neplatná (např. nějaké vady smlouvy, nebo prodávaný pozemek nebyl váš - viz asi písm. c), pak bychom účtovali o minusování příjmu, resp. meziročně o účtování na pol. 5909, jako vratku kupní ceny (pokud by k prodeji fakticky nedošlo, nebo nemělo dojít). 

  c) Tady bych volila meziroční vratku kupní ceny přes pol. 5909 a snížení výnosu na účtu 647 (v logice meziroční opravy výnosu na stejný výnosový účet).  V rámci jednoho roku kompenzačně (minus příjem a minus účet 647). Nevím o jaký konkrétní případ se jedná, ale odhaduju, že se jedná o situaci, kterou popisuju na konci bodu c), tedy že to bylo od počátku neplatné (zde asi proto, že pozemek byl církve a ne Váš, nebo měla např. církev předkupní právo). Pokud byste si v bodech b) a c) nebyli jisti, zda účtovat o vratce kupní ceny jako o náhradě nebo jako o kompenzaci příjmu a výnosu, napište nám konkrétní důvody, proč soud o neplatnosti rozhodl, stačí již na e-mail klara@obecuctuje.cz.

  d) Pol. 6130. 

  2. Nezpůsobilé výdaje by měly být posuzovány účetně stejně, jako způsobilé. Způsobilost jen informuje o tom, že je daný výdaj krytý dotací. Bez ohledu na způsob financování ale na pol. 6121 a do ceny stavby patří veškeré související výdaje bez ohledu na to, zda jsou kryty dotací či nikoliv. Způsobilé výdaje se jen oddělí v účetnictví např. org, popřípadě dalším stanoveným značením. 

 • zařazení do majetku rekonstrukce náměstí
  03. 12. 2021

  Dobrý den, prosím o radu. Budeme zařazovat stavební úpravy náměstí. U faktury dodavatele Strabag jsme měli přenesenou daňovou povinnost(stavební práce). Na vodu a kanalizaci jsme si uplatňovali DPH a na silnici jsme DPH odváděli. Typ DPH jsme dali 064/564-silnice-odvod DPH Typ DPH 164/564-voda+kanalizace-uplatnili jsme odpočet-neplatili jsme Zaúčtování: D 042 jsme dali s DPH ze silnic/MD 321,0010-předpis 343,0027/3430037 MD321,0010/D 231 0300 2310 6121 - bez DPH D 231 0300 2321 6121-bez DPH D 231,0300 2212 6121 s DPH Je to správně a zařazení do majetku 021/042 bude s DPH nebo bez DPH?

  Účetně máte někde prohozené strany, tak pro jistotu shrnu - pokud bylo fakturováno souhrnně, měl by být předpis 042 MD ve výši faktury + odvedené DPH ze silnice/ 321 D ve výši faktury, 343 D ve výši odvodu DPH ze silnice. Dále správně proúčtováváte 343 MD/ 343 D pro daň z PDP, kde máte nárok na odpočet, v RS se to promítnou nemusí, když není odvod. Do majetku pak zařadíte silnici v ceně včetně DPH, protože nebyl nárok na odpočet a kanalizaci a vodovod v ceně bez DPH, protože byl nárok na odpočet. Tak se Vám vyrovná i účet 042. 

  Ke konkrétním použitým kódům z hlediska DPH se neumíme vyjádřit - to je záležitost konkrétního nastavení programu (prostě výsledke musí být takový, že na ř. 10 bude celá akce a odvod DPH z celé částky a na ř. 43 bude v základu a dani (2. sloupec) jen ten kanál a vodovod. 

 • Dotace
  03. 12. 2021

  Dobrý den, prováděli jsme rekonstrukci kuchyně a sociálních zařízení v základní a mateřské škole. Teď jsme obdrželi investiční dotaci expo, kde je v rozhodnutí uvedeno, že dostáváme 5000000 na rekonstrukci v ZŠ a MŠ. Tzn. že dotace je v celkové výši na obě uvedené akce. Budova školky a školky stojí každá jinde, není to jedna budova. Jde mi o to, jestli je možné ve výdajích to mít rozděleně na paragrafech 3113 a 3111 anebo výdaje sjednotit na paragraf 3119, když dotace je na společná. Děkuji

  Pokud byste to chtěli sledovat jako jeden projekt, tak bych tady volila u výdajů převažující paragraf, tzn. buď 3111 nebo 3113 podle toho, který z projektů je nákladnější. Obecný v tomto případě moc vhodný není. Jinak ale pokud budete schopni výdaje oddělit, klidně bych použila i přesné paragrafy s tím, že oddělení celkového projektu v účetnictví je zajištěno jinak - doporučujeme volit ke všem SÚ, i k účtu 231 jednotný org. Tzn. klidně to můžete nechat na oddělených odpa, jestli již máte zaúčtováno a narozpočtováno a jen bych případně dooznačila společným org, tím z hlediska podmínek dotace zajistíte oddělené sledování celkového projektu v účetnictví, RS nelze vždy dodržet jednotně (ani např. položkami). 

  Pokud není určena přesná výše dotace na jednotlivé stavby, tak byste dotaci měli rozpočítat poměrem pořizovacích cen obou TZ na celkovém součtu TZ a rozdělit jí v tomto poměru na kartu školy a školky, to zde vidím jako zásadnější. 

 • Poskytování příspěvku na odpisy PO zřizovatelem
  03. 12. 2021

  Jako zřizovatel školských PO jim dokrýváme v provozním příspěvku odpisy dlouhodobého hmotného majetku, odvod z odpisů nenařizujeme. Odpisy nehmotného majetku však nedokrýváme. PO na konci roku zaúčtují MD 416/D 649 ve výši odpisů nehmotného majetku. Na 241 mají dostatek financí, toto zaúčtování nelze brát ve smyslu záznamu podle § 66 odst. 8 vyhl. č. 410/2009 (do přílohy účetní závěrky). Je tento postup pro vyrovnání 5xx/6xx správný? Nebo je nutné dokrýt 100 % odpisy v příspěvku od zřizovatele a nařídit 100 %ní odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši krytí odpisů nemovitého majetku? Nepřistoupili jsme k tomu zatím z důvodu finančních a účetních operací navíc. Investiční akce na PO provádí zřizovatel.

  Moc se mi nelíbí to automatické účtování 416/649. On je to již sám o sobě dost velký nesmysl (tento účetní zápis - ve své podstatě je to "legální účetní podvod - požadovaný předpisem") a když je to již praktikováno, tak bych doporučoval skutečně toto zúčtování do výnosů jedině tehdy, pokud prokáži, že tam není finanční krytí fondu investic.

  Teď celkově k tomu zápisu 416/649 a zda třeba není lepší raději ty odpisy raději dofinancovávat a zase nařizovat odvody. Kdo má trochu "rád" účetnictví tak pochopí, že to cílené nedokrývání odpisů a účtování 416/649 je prostě špatně. 

  Zkusím vysvětlit na příkladu v čem je problém:

  VAR 1 - zřizovatel odpisy nedokrývá (nebo není zde nějaký jiný zdroj) a PO má odpisy ve výši 100

  zřizovatel z tohoto titulu nebude mít žádný náklad

  PO zaúčtuje odpis na 551 a potom nekrytý fond zúčtuje 416/649 - tedy také vychází "nula"

  Takže majetek se opotřebovává a přesto nikde není zobrazena "ztráta" z tohoto opotřebovávání majetku. To je proti smyslu odpisů.

  VAR 2 - zřizovatel odpisy dokrývá (nebo je zde nějaký jiný zdroj) a zároveň nařizuje odvod z odpisů . PO má odpisy ve výši 100

  U zřizovatele vzniká náklad (572)

  U PO vzniká výnos (672) a náklad na 551.

  Následně je zaúčtován rozvahově odvod z fondu investic. V tomto případě tedy již v kumulaci ztráta zobrazující opotřebení majetku vzniká (zde u zřizovatele a dokonce to i dává logiku, pokud oblast investičních aktivit zaštiťuje zřizovatel).

  Takže pokud by nám šlo o vypovídací schopnost účetnictví, tak se snažíme to účtování nekrytého fondu investic 416/649 co nejvíce eliminovat (k tomu snad jen poznámka - ono to účetnictví PO je již z hlediska vypovídací schopnosti v tak špatném stavu, že toto je jen jedna "z kapek").

  A potom mám ještě jednu poznámku - prosím neberte jako automat to, že příspěvkové organizaci máte přispět 100 % na odpisy. PO by si třeba na část odpisů měla vydělat v rámci svých doplňkových činností, pokud jsou ty věci používány k doplňkovým činnostem (může také potom vznikat otázka s tím, zda je správné financovat jim konvektomat ze 100 %, pokud je třeba z 20% využíván pro doplňkovou činnost ... - apod.). Uvádím to jen kvůli tomu, že se s tímto setkávám často a není správně, že někdo uvažuje automaticky ve smyslu - PO vypočte odpisy (snížené o 403 zúčtovanou do výnosů), zřizovatel na ně dá 100 % příspěvku a nařídí 100 % odvodu.

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu