Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

28/6 2019 Převod peněz na spořící účet a zpět

Dobrý den, obec si zřídila spořící účet u banky, kde má i běžný účet. Převod peněz jsem zaúčtovala: 262 MD / 231 Dal § 6330 pol. 5345, na spořícím účtu 231 MD § 6330 pol 4134 / 262 Dal. Pokud budeme peníze potřebovat, musíme je nejdříve převést zpět na běžný účet (výpovědní lhůta žádná není, stačí převést peníze den předem). Bude se převod zpět na běžný účet účtovat stejně, takže ve výkaze se budou tyto částky načítat? Pochopila jsem správně, že se tyto položky nerozpočtují? Předem moc děkuji za odpověď.

Pochopila jste to naprosto dobře, konsolidační položky se nemusí rozpočtovat, ano, převod zpět se stejnými položkami. Jelikož jsou konsolidační, tak se navzájem vylučují, takže postupujte tak, jak uvádíte. 

28/6 2019 nový SW

Dobrý den, obec pořizuje nový SW na vedení agendy úřadu. Dle smlouvy některé moduly budou dodány a začnou se využívat letos a druhá část bude dodaná k 1.1.2020. Platit se bude: 1) v letošním roce 1/2 ceny, 72 000,- + služby technika (instalace) 28 000,- a roční udržovací poplatek 26 000,- 2) v příštím roce 2. polovina dodávky (dodání k 1.1.2020). Jak se bude účtovat? Půjde pořízení+instalace ve výši 100 tis. na 041 a až po dodání 2. části se zařadí na 013, RS 6111? Roční udrž.popl. 26 tis. bych účtovala jako provozní výdaj 518/321 321/231 6171 5168. A jak prosím zaúčtovat náhradní díly k prodejním stánkům pro zámek, který obec provozuje? Jedná se o 300,-/1ks, celkem 1200,-. Obec je plátcem DPH. Jde o ekon.činnost osvobozenou od daně? Děkuji

1. Úhradu za dodanou část SW včetně instalace dejte na účet 041, zařazení pak na účet 013, pol. při pořízení 6111, to máte v pořádku. Roční udržovací poplatek pak již jen jako provozní náklad, to navrhujete také správně na účet 518 a pol. 5168. 

2. Druhou část, která bude dodána až v příštím roce, tu určitě do majetku teď nezařazujte, když ještě není plnění. Jestli jste za to teď platili, tak to účtujte jako zálohu na DNM na účet 051, RS stejně. Vyúčtovací fakturu pak předepíšete 041/321 a zálohu zúčtujete 321/051 a do majetku SW pak zařadíte po dodání a instalaci. Pak zvažte, jestli tu druhou část zařadíte jako samostatný SW nebo jako TZ toho letošního, podle společné vazby, propojení funkcí, to z dotazu nevyvodím, ale asi spíše budete zvyšovat cenu již zařazeného SW. 

3. U těch náhradních dílů k prodejním stánkům - tady se přiznám, že tomu asi ne úplně rozumím. Pokud v areálu zámku někdo jiný provozuje nějaké stánky (občerstvení ...) a obec jim prodá nějaké náhradní díly, tak by to pro vás mělo být zboží a určitě by tam mělo být DPH (tady asi nemůžeme mluvit o tom, že by to mohlo být plnění osvobozené od daně). Pokud byste je provozovali sami a nakupovali díly k těmto stánkům (potom by to pro vás byl nákup materiálu na 501 a pol. 5139) s odpočtem DPH - protože by to asi bylo na aktivity, které jsou zdaňované. Ale spíše mám dojem, že jsem Vás špatně pochopil. Moc prosím - pokud jsem se v odpovědi nestrefil, napište na e-mail zdenek@obecuctuje.cz a zkusíme se domluvit, o jaké náhradní díly se vlastně jedná.

28/6 2019 Pronájem lesních pozemků a DPH

Dobrý den, prosím o radu, jak nahlížet na naši situaci z hlediska DPH: Město má uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem lesních pozemků s lesním družstvem, jehož je spoluzakladatelem spolu s dalšími obcemi. V původní nájemní smlouvě je uvedeno, že nemovitý majetek se pronajímá včetně výkonu práva myslivosti. Roční nájemné se schvaluje na členské schůzi před koncem roku na základě výsledku hospodaření toho roku. Dále máme s lesním družstvem uzavřenou smlouvu o hospodaření s obecními lesy, na základě které oni jako komisionář svým jménem, ale na účet města, jako komitenta, hospodařit na lesním majetku. V této smlouvě je ustanoveno, že obec uhradí pevnou částku nákladů a 3% realizační ceny dřeva. Na základě podkladů od lesního družstva jim vystavujeme fakturu za prodané dřevo, kde je již cena ponížena o tyto 3% realizace. Kladu si otázku, zda je problém, že se marže realizace „započte“ na ceně dřeva, nebo se musí tato částka objevit ve faktuře za náklady a cena dřeva nechat celá. Na peníze to vychází stejně, ale přesto nevím. Větší problém mám ale s tím, že tyto nájemní smlouvy na lesní pozemky jsou již od r. 1997 uzavřeny s množstvím dodatků v minulých letech, ale doposud s nimi pracujeme jako s osvobozeným nájmem. Splňuje toto atributy nájmu nemovitosti, na který se vztahuje § 56a zák. o DPH? V případě, že budeme muset zatížit DPH, jak to bude s DUZP, když to smlouva neřeší (jsme měsíční plátci)? Stačilo by, aby byla na valné hromadě na konci roku schválena částka za podíl + DPH v případě plátců a DUZP stanovit třeba na den 31.12.2xxx, aby se vystavila faktura a prodanilo se v tom roce?

Já se přiznám, že jsem z toho trochu zmatený - jednak mluvíte o tom, že fakticky fakturujete za prodej dřeva v režimu komisního prodeje a ještě se jim les pronajímá (přijde mi to trochu jako duplicita - myslel bych si, že buď bude logické jim les pronajmout, ať tam oni těží a prodávají dřevo nebo to bude v režimu, že dřevo přes ně prodáváte a oni zajišťují těžbu) a třeba samostatně se poskytuje právo výkonu myslivosti. Ale OK - budu brát, že to tak je a nyní k Vašim dotazům:

a) ta fakturace v režimu komisního prodeje - já si myslím, že z pohledu DPH to možné je - §13 odst. 3 písm. b) zákona o DPH pracuje s tím, že u komisního prodeje se z pohledu DPH jedná o dva samostatné prodeje - jednak mezi komitentem a komisionářem a druhý mezi komisionářem a třetí osobou - tedy z rozdílu ceny by vznikala marže - proto vystavovat fakturu v tomto režimu pokrácenou o tu sjednanou marži ve výši 3% je podle mne OK

b) u toho druhého - jak jsem již uvedl, trochu mi není jasné, co je vlastně předmětem nájmu (když dřevo je prodáváno samostatně). O to raději bych se k tomu choval jako k plnění zdaňovanému, aby tady nebyl nějaký problém s tím osvobozením. Byla by to smlouva na dlouhodobé bázi - tedy DUZTP by klidně mohlo vzniknout i 1x za rok na konci roku - v tom problém nevidím (a být Vámi, tak to s DPH raději budu dělat)..

28/6 2019 Šablony - zapojení do rozpočtu obce

Dobrý den, obci dnes přišlo avízo, že má na účtu u ČNB průtokovou dotaci pro PO, a že ji má obratem PO přeposlat. Jde mi o to, že jsme měli před dvěma dny ZO. Nyní přes celé prázdniny nebude a já musím tyto peníze zapojit do rozpočtu obce jak v příjmech, tak ve výdajích. Jedná se o vysokou částku. Máme pro paní starostku určenu pravomoc k rozpočtovým opatřením ve znění: ZO pověřuje starostku obce k provádění RO do výše 50 000 Kč ve výdajích, do výše 100 000 Kč v příjmech a do výše 100 000 Kč ve financování. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně provádět jen v případech, kdy se jedná o rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Myslím, že se poslední věta vztahuje na náš případ, ale pro můj klid se raději ptám, zda mohu zapojit do příjmů i do výdajů. Děkuji.

Průtokovou dotaci PO přeposlat musíte, není to případ, kdy by vadilo, že se RO schválí až následně. Ale každopádně to máte ošetřeno moc dobře, jen bych pro průtokové dotace samostatně doplnila do přesunu pravomocí pro starostku: přijetí a přeposlání průtokových dotací příspěvkovým organizacím. Tak, jak to máte teď, to více působí, že jsou to dotace pro vás, když to není konkretizováno, takže pro jistotu bych to možná nechala schválit v rámci RO v ZO, ale určitě teď peníze PO pošlete a nechte RO schválit na nejbližším zasedání ZO a upravila bych rovnou přímo jmenovitě pro průtokové dotace přenesení pravomocí ze ZO na starostku a pak budete úplně v tomto kryti.  

Na průtokové dotace pamatuje § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., kdy lze rozpočtové opatření schválit až následně, bez ohledu na výši průtokové dotace. Průtokovou dotaci v klidu nyní odešlete příspěvkové organizaci (to je ostatně povinnost) a po prázdninách na ZO schvalte rozpočtové opatření, je to plně v souladu s předpisy. Dočasné vyšší plnění na pol. 4xxx a pol. 5336 ničemu nevadí a rozpočtovým opatřením po prázdninách se to "srovná". 

28/6 2019 Pořízení "traktůrku" na sekání VZ

Pořízení traktůrku na veřejnou zeleň (není to dopravní prostředek), za 150 tis. Kč. Pořízení jsem zaúčtovala na 6122/3745 - 028/088. Je to takto správně nebo mám být na 022? Příslušenství jsem zaúčtovala (každá položka do 40 tis.) na pol 5137 /3745 - 558 -501 dle výše ceny.

Na účet 028 by patřil jen v ocenění do 40 tis. Kč, jelikož stál 150 tis. Kč, tak patří na účet 022. Navíc, kdyby patřil na účet 028, byla by obsahově správná pol. 5137, stejně jako jste zaúčtovala příslušenství. Takže zrušte zařazení - zápis 028/088 a z účtu 558 traktor přeúčtujte na 042 a pak 022/042, tak je to správně při pořízení, při opravě účtování lze i rovnou 022 MD/558 minus MD. Příslušenství lze zahrnout do ceny traktůrku, resp. z toho udělat soubor - traktor s příslušenstvím, je potřeba rozepsat na kartu, z čeho se soubor skládá včetně jednotlivého ocenění, popř. lze příslušenství evidovat i jako samostatné věci na účtu 028, podle toho, jestli jsou třeba použitelné i jinak než s traktůrkem, v této variantě pak, když nebude splňovat hranici na účtu 028, tak byste jej měli evidovat v podrozvaze na účtu 902, ale zvažte ten soubor na účtu 022. 

28/6 2019 Obecní byty (výměna vybavení)

Dobrý den, obracím se na Vás s touto prosbou o radu. Máme obecní byty a nájemníkům hradíme výměnu baterií, vany, bojlerů apod. Nejsem si jistá zda se má tato výměna, kterou si většinou dělají každý sám popř. zaměstnance obce, má účtovat na pol. 5139/3612 a 501 a nebo 5171/3612 a 511? Je v tomto případě rozhodující např. výše ceny baterie, vany.....?

Určitě výměna v tomto případě patří do nákladů, protože jsou to součásti stavby, takže je to oprava  -  jakoby výměna části stavby bez změny jiných parametrů. Konkrétní účtování se pak odvíjí od toho, jak se to provede, bez ohledu na cenu. Jestli platíte jen materiál, tak to patří jako materiál na opravu na účet 501 s pol. 5139. Na účet 511 s pol. 5171 jen tehdy, pokud byste dodavatelsky platili za celkovou opravu (výměnu uvedených věcí), tedy za materiál i s prací. 

28/6 2019 Úprava v budově obecního úřadu

Dobrý den, prosím moc o radu. V budově obecního úřadu se ve sklepě zřídila knihovna( oprava omítek, oprava podlahy, výměna kabelů, nové el. radiátory..) Dále se udělali regály na knihy (přenosné a některé zabudované do podlahy). Vše se dělalo svépomocí. Opravy této budovy účtuji na § 6171. Celková výše bude asi 70 tis. (opravy omítek apod.do 30 tis. a nové regály a radiátory cca 35-40 tis. Mohu a nebo musí se navyšovat hodnota budovy (pol. 6121 § 6171 - aktivací majetku) nebo pol. 5171(práce) a regály a radiátory na 5137 § 3314 i když to slouží pro účely knihovny? Knihovna se možná za 2 roky zruší. Děkuji Vám předem za odpověď.

Z účetního hlediska by to celé mělo být spíše TZ, protože dojde, byť jen k částečnému, změnu účelu využití budovy. To je i hlavní záměr, takže bych to celé jako TZ vyhodnotila s tím, že i opravy vyvolané TZ do jeho ceny patří. Jen ty přenosné regály na knihy účtujte jako samostatné věci na účet 028, jako nábytek, ty zabudované do podlahy můžete jako vestavný nábytek do ceny zahrnout. Ty radiátory zvažte, jestli jsou to takové ty přemístitelné pojízdné do zásuvky, tak ty jsou také spíše DDHM na účet 028. Když to děláte svépomocí, tak souhlas s aktivací. Paragraf by byl přesnější 3314, když lze výdaj oddělit, kdyby byl společný pro celou budovu, pak lze převažující.

Ještě  doplnění k té aktivaci z hlediska RS - když to děláte svépomocí svými zaměstnanci, materiál účtujete na pol. 5139, mzdy klasicky na pol. 5011, případně 5021 pro DPP, pak vnitřním dokladem sečtené náklady zaktivujete zápisem 042/506 a z hlediska RS to necháte zaúčtované jak je, tedy pol. 5139 apod. Na pol. 6121 byste účtovali, kdyby vám práce k TZ fakturoval nějaký dodavatel. 

28/6 2019 Výlet pořádaný obcí

Dobrý den prosím o radu jak zaúčtovat výlet do Kutné Hory, který pořádala obec pro své občany. Občané platili předem vstupné, přijala jsem tedy hotově od občanů. Následně přišla faktura od průvodce, kde byly zahrnuté náklady na autobus i to vstupné a náklady na průvodce. fakturu jsem účtovala 518/321, 321 /231 (6171/5169) nebo by to mělo být do 3399. A nejsem si jistá jak bych pak účtovala ten příjem peněz od občanů, který souvisí s účtováním faktury a měl by ji snižovat. Předem velmi děkuji.

Když je obec pořadatel, určitě lze účtovat v režimu nákladů a výnosů, takže vstupné s dopravou nechte, jak máte a příjem od občanů dejte proti tomu do výnosů na účet 602, pol. 2111. Paragraf by byl určitě přesnější 3399, popř. 3900, než 6171, je to služba pro občany, pořádání akce, ne činnost úřadu.

28/6 2019 PDP u stavby nového obecního úřadu

Dobrý den, obec se rozhodla pro stavbu nového obecního úřadu, s tím, že přízemí bude sloužit k ekonomické činnosti obce /obchod,kadeřnictví/, v patře kanceláře oú. Poměr služeb a kanceláří 50/50.Dodavatel fakturuje stavební práce s PDP. Poradíte mi prosím, jak zaúčtovat "poměr"DPH a jak se tato PDP bude chovat v přiznání k DPH?

Děkuji moc za doplnění a dovysvětlení. Takže by se dalo postupovat následujícím způsobem:

a) určení poměrného odpočtu DPH - takže máme 50% budovy jednoznačně k ekonomické činnosti. Nicméně i ta část "úřad" bude částečně sloužit k ekonomické činnosti. Když se podíváte do manuálů k DPH č. 13, tak od strany 21 popisuji propočet poměru, který bych tady použil pro ten "zbytek" - tedy část "úřad". Nevím, jak Vám to bude vycházet - vymyslím si, že třeba budete mít 30% tento režijní poměr. Potom poměr pro odpočet DPH u objektu radnice by se mohl vypočítat 50% + 50%*30% = 65 %.

b) nicméně tím, že obec provádí i plnění osvobozená od DPH, tak se to bude muset dle mého názoru ještě krátit koeficientem (netuším, kolik ten koeficient máte) – navíc je tam ve hře to kadeřnictví, které může skončit pronájmem osvobozeným od DPH. Třeba si vymyslím, že Vám koeficient z přiznání vychází 40%.

Potom by to vypadalo z hlediska odpočtu DPH následovně:

  1. Faktura na projekční práce – která není v režimu PDP – třeba za 100 tis. Kč + 21%

35% z faktury včetně DPH – na  MD 042

65% z faktury bez DPH na MD 042 a z hlediska DPH krácený nárok na odpočet

65% z hodnoty DPH na MD 343 a zase krácený nárok na odpočet daně.

Do kontrolního hlášení zaškrtnout poměr ano. V přiznání by to bylo na ř. 40 a třetí sloupec – krácený nárok a ten by se potom překrátil koeficientem. Takže výsledný odpočet by byl 21 000 Kč * 0,65*0,4. Neuplatněné DPH z koeficientu bych také doporučoval zachytit na 042.

Samozřejmě ještě na konci roku by se to přepočetlo výsledným koeficientem.

2. Faktura za stavební práce v PDP – bylo by to úplně stejné s tou výjimkou, že byste na ř. 10 odvedli celé DPH a potom na ř. 43 již dávali jen tu krácenou hodnotu (65%) a zase do krácení koeficientem - se stejným dopadem jako u případu 1.

28/6 2019 Příspěvek MAS na akci - DPH

Dobrý den, Obec bude na podzim pořádat výlet pro seniory, na který dostane od MAS Brána do Českého ráje, z.s. příspěvek (5000,- Kč). MAS to ale potřebuje vyplatit formou faktury za službu, zaslala nám objednávku na propagaci MAS na akci "Podzimní výlet..." za cenu 5000,- Kč, poskytnou nám nějaké letáky a své logo... Po uskutečnění podáme zprávu z akce+foto. Dotaz: budu fakturovat cenu včetně DPH a odvedu ji (příloha č.1 k zákonu č.235/2004 Sb., bod 7.) nebo je tato služba osvobozena dle §51/1l (§61e) v režimu veřejné správy? Účetně faktura vystavená MD odpa 3319 pol 2111, D 602, náklady MD 518, D odpa 3319 pol 5169? Děkuji za odpověď a přeji všem krásné léto!!!!

Určitě v tomto případě nemůžeme říkat, že je to výkon veřejné správy (to definičně nenaplníme) a není to dle mého názoru ani kulturní služby. Oni se to podle Vašeho popisu snaží postavit tak, že se jedná o reklamní aktivitu - tedy poskytnutí reklamních služeb v sazbě 21%.

Jiná věc je, zda to reklamní službě ve skutečnosti odpovídá - spíše mi to věcně přijde jako dotace, která by měla být mimo režim DPH - jenže to by se na to musela napasovat i smlouva ...

Pokud trvají na této formě, tak bych asi fakturoval za reklamní službu - tedy skutečně v sazbě 21%. Paragraf a položka by za těchto okolností byla v pořádku - jak na straně příjmů, tak i výdajů.

28/6 2019 Technické zhodnocení?

Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat nákup nových dveří. Obec upravuje nevyužívanou obecní budovu na novou prodejnu potravin. Na stavební úpravy mám faktury od stavební firmy, od elektrikářských prací a prací vodo-topo. Tyt účtuji na technické zhodnocení odpa 2141 položka 6121. Samostatně jsme do budovy kupovali nové dveře, které byly potřeba na stavební úpravy (1 byly požárně odolné za 3690,-Kč, k nim zavírač za 899,- kč; další 2 x dveře za 1690 kč za ks, další 2xdveře za 990 kč za ks, 4x kování za 139 kč za ks. Jak tento paragon zaúčtovat - mohu na pol 6121?

Určitě můžete vše popsané zahrnout do ceny TZ, souvisí to s ním a TZ to celé  je, protože dochází ke změně účelu budovy. 

28/6 2019 Chov ovcí

Dobrý den, mám takový speciální dotaz. Obec chce zakoupit cca 15 ovcí, aby vypásali trávu. Potom zatím neví, co s nimi na zimu. Pokud by si je nechala, tak bych je vedla na nějakém účtu, kde se vedou zvířata? Nebo by je potom prodala, šlo by to? Ještě uvažují, že by si je na období jaro - podzim od nějakého chovatele půjčili - pronajali. Šo by to? A co to znamená pro mně jako účetní? Děkuji moc za odpověď. Nevím co ještě ke všem hřištím, kanalizacím provozováním hospody apod. vymyslíme.

Tak to jste mě opravdu pobavila, ale proč ne. Z hlediska účetních předpisů už to tak moc zábavné není. Na účtu 029 máme podle obsahové náplně vést dospělá zvířata (bez ohledu na ocenění) s výjimkami, které se vás netýkají (zvěř v ZOO, služební). Neptejte se mě raději na můj názor na toto, ale budeme-li se snažit respektovat předpisy, tak je to prostě takto. Takže jestli budou ovce dospělé, což asi ano, on to nikdo moc zjišťovat nebude, tak bez ohledu na cenu by na účet 029 patřily - ale jen pokud je máte záměr držet déle než rok. Pokud ne, nejsou majetkem a rovnou byste je účtovali do nákladů na účet 501 s tím, že tak nebo tak je pak určitě můžete kdykoliv prodat. Je možné si taky zkusit stanovit nějakou hranici pro evidenci zvířat na účtu 029 a do té je účtovat jen na podrozvahu na účet 902, abyste je nemuseli odpisovat, ale upozorňuji, že toto je v rozporu s vyhláškou, protože podle ní prostě ovce patří na účet 029 bez ohledu na cenu. Tak při pořízení zvažte, jestli je budete chovat déle než rok nebo nikoliv a podle toho o nich účtujte. U toho půjčení to pak bude provozní výdaj, nevím jakou smlouvu uzavřete, to je právní otázka, jestli ale něco jako nájem, pak by správně byl účet 518 a pol. 5164, asi to lze, protože v § 494 OZ je sice uvedeno, že zvíře není věcí, ale že ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

28/6 2019 Seno

Dobrý den, obec prodává seno z obecních pozemků soukromým občanům. Je plátce DPH. Jaká je sazba DPH a musíme mít na to živnostenské oprávnění? Jedná se pouze o letošní přebytky.

Já jsem přesvědčen, že živnostenské oprávnění mít nemusíte - pokud správně chápu - je to pouze z nakládání s obecními pozemky bez snahy o dosažení zisku (tedy podnikání zde není cílem).

Pokud se týká sazby DPH - krmiva pro zvířata jsou zařazena do snížené sazby DPH 15% podle přílohy č. 3 zákona o DPH.

28/6 2019 DPH z půjčovného za kroje

Obec má ve svém majetku kroje, které půjčuje na různé kulturní akce. Pokud kulturní akci pořádá obec , půjčuje je zdarma. Pokud ji pořádá např. spolek je stanovena úhrada. Úhrada je ve výši nákladů na přípravu krojů . Máme uzavřenou DOPP s paní, která kroje připraví a dle vykázaných hodin se ji uhradí. Má otázka je , jestli obec odvádí z úhrady za půjčovné DPH ? V měsíci květnu jsem měla DOPP na přípravu krojů ve výši Kč 2500,- a stejnou částku mi zaplatili do pokladny v červenci „Ženáči" , kteří pořádali „Ženáčské hody“ Děkuji.

V tomto případě se domnívám, že nenajdeme důvod pro nějaké osvobození od DPH, nemůžeme to považovat za kulturní služby.

Takže za mne - odvod DPH ve výši 21%.

28/6 2019 Splácení zápůjčky

Dobrý den, prosím jak účtovat splácení zápůjčky VHS. Máme zápůjčku od VHS na vodovodní přípojky. Účtovala sem 231 8123/451. Prosím, zda můžu účtovat splátky zápůjčky 572 / 231 2310 6349. Budeme splácet z běžného účtu. Děkuji

U půjček jsme v režimu financování a toto musí reflektovat jak příjem půjčky, tak i její splácení. Takže postupujte stejně, jako třeba u úvěru od banky, je jedno, kdo peníze půjčuje, pořád je to financování rozpočtu. Příjem máte dobře, splátky ale účtujte 451 MD/231 D pol. 8124, asi je půjčka tedy dlouhodobá, když volíte pol. 8123, takže je potřeba splátky i řádně rozpočtovat na jednotlivé roky. Úroky pak 562/231 odpa 6310 pol. 5141. Nevím, proč navrhujete splátku půjčky účtovat jako transfer, jestli je to proto, že je půjčka bezúročná, tak účtování je stejné viz výše, jen místo účtu 451 účet 452 jako návratnou finanční výpomoc (= v podstatě bezúročná půjčka).