Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • vzdání se práva a prominutí dluhu
  04. 10. 2022

  Dobrý den, při aktualizaci naší směrnice pro správu a vymáhání pohledávek řešíme problematiku, kdo může orgánu města podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu. Auditor poukázal na to, že smyslem této pravomoci dle zákona o obcích je, aby si o prominutí dluhu ze závažných důvodů žádal dlužník sám. Že tato pravomoc by neměla sloužit za tím účelem, abychom se na odborech "zbavovali" nedobytných či léta bezúspěšně vymáhaných pohledávek. Míváme vždy podloženo zprávou právního zástupce, že pohledávka je v podstatě nevymahatelná. Z těchto důvodů je pak vypracován zodpovědným referentem Návrh na prominutí pohledávky a vzdání se práva na jejich vymáhání a dle výše pohledávky předložen radě či zastupitelstvu ke schválení. Je to tedy v nějakém rozporu nebo je postup oprávněný? Děkuji.

  V prvé řadě je potřeba zdůraznit, že se jedná o pravomoc ZO (nad 20 tis. Kč) či rady, jsou to tedy právě tyto orgány, které následně nesou i zodpovědnost s tím spojenou. Ve Vašem postupu právně není problém, je to Vaše právo si to takto interně stanovit v rámci schválené směrnice.

  Nicméně dávám za pravdu auditorovi v tom, že opravdu není potřeba ve Vašem případě tento institut nadužívat. Možná byste se zbytečným diskuzím vyhnuli, kdybyste postupovali klasickým způsobem - nedobytné pohledávky po nějaké době (podle úpravy ve směrnici) odúčtovali z rozvahy, zaúčtovaly do podrozvahy a z podrozvahy vyřadili opět po nějaké době (např. 3 roky). U nevymahatelných pohledávek je pak vyřazení ze zákona, pohledávka nevymahatelností zaniká, takže vyřadit jí z rozvahy může i účetní pracovník, neschvaluje se a neeviduje se už ani v podrozvaze (právně neexistuje). Jedná se opravdu o "čistší" postup a byť Vám ten Váš nemůže být z hlediska právních předpisů vytknut, tak z hlediska aplikace (a třeba teoreticky i případných soudních výkladů s tím spojených, kdo ví...) považuju Váš postup, stejně jako auditor, za nevhodný s tím, že opravdu účelem tohoto institutu není zbavovat se pohledávek. Ale můžete to brát opět jen jako doporučení, když už se ptáte :)

  Ono to ale bývá v praxi i pro Vás někdy poškozující, často může být podobný postup nemotivační pro dlužníky (říkají si, že nebudou/nemusí platit, když tak hojně pohledávky promíjíte či se vzdáváte jejich vymáhání).  

  Jednoduše - to že někdo dluží, není důvod k prominutí pohledávky. 

 • Mapový portál
  04. 10. 2022

  V loňském roce jsme pořídili Mapový portál - Mapotip - pasport místních komunikací v hodnotě 62.300,- . Předpis fa 041/321 úhr.fa 321/22126119. V letošním roce nám nám Mapotip fakturoval za služby aplikaci Historické mapy Císařské cesty v hodnotě 26.983,- a další služby Letecké snímky 40, 60, 70 léta cca 3.025,- Kč za jednu aplikaci. Pasport hřbitova v částce 32.161,-. Mohu to zaúčtovat jako služby (nemusím to dávat do majetku) ?

  Pasport máte asi již i vloni zařazen (019/041)? To, co popisujete se dá považovat za rozšíření původního pasportu, tedy jeho TZ. Pokud bychom dokoupené nástavby považovali souhrnně za jedno TZ, tak v součtu by to, když to sečtu, splňovalo hranici 60 tis. Kč pro TZ nehmotného majetku (účet 041 s pol. 6119 a přičtení k ceně pasportu). Posoudila bych to asi analogicky, jako dokupování modulů k účetnímu programu - nově přikoupené funkcionality mají sice rozdílnou funkčnost, ale když se pořizují současně, brala bych to jako jeden dokončený zásah. Jen upozorňuju, že může být subjektivní, zda to považovat za jeden zásah nebo to rozdělit na dílčí jednotlivé zásahy, kdy by pak z toho bylo více dílčích (a vzhledem k jednotlivým cenám i podlimitních) TZ. Upřímně se nemáme legislativně moc o co opřít, takže chybu určitě neuděláte, když to sečtete, jeví se nám to jako vhodnější postup (je asi snažší prokázat, že se to dělalo jako jeden jednorázový zásah do programu, než že to byly zásahy dílčí).  

  Jediné, kde nevidím úplně spojitost s původně zařazeným pasportem je u pasportu hřbitova, tam zvažte, jestli to není samostatný nehmotný majetek (samostatná funkce), teoreticky by se pak mohl evidovat na účtu 018, když je do 60 tis. Kč, ale my majetkovou evidenci dobrovolných pasportů nedoporučujeme, ty povinné typu pasport komunikací ještě dejme tomu... Takže tady doporučuju buď pasport hřbitova zahrnout do ceny celkového TZ, jestli je s pasportem komunikací opravdu funkčně propojen, nebo jej účtovat jako provozní náklad (službu), pokud je to samostatná aplikace. Ale upozorňuju, že pokud by se do ceny TZ nepřičítal, tak bychom se pak cenově u ostatních zásahů dostali pod 60 tis. Kč a tedy do kategorie podlimitního TZ (účet 549 či 518, pol. 5179). 

 • Výpočet odměn končícím neuvolněným zastupitelům
  04. 10. 2022

  Prosím, zda mám dobře spočítáno. Jedná se mi hlavně o zaokrouhlování. Děkuji. Odměna: 1.623/30 dní =54,10 x 23dní = 1.244,30 = 1.245,- Kč

  V metodice MV č. 5.5. k odměňování je napsáno: "Zásada zaokrouhlování: Vždy na celé koruny nahoru". Vychází se z obecného znění v zákoně o obcích (§ 73 odst. 6), kde je tato zásada zakotvena. Postupujete tedy při zaokrouhlování správně. Ve zmíněné metodice k tomu najdete i podobný vzorový příklad, kopíruju Vám jej níže:

  "Zastupitelstvo obce stanovilo odměnu neuvolněnému starostovi ve výši 20 000Kč.
  Starosta se 10. února na zasedání zastupitelstva obce vzdal mandátu. V měsíci únoru
  tak vykonával funkci 10 dní. Jaká bude jeho odměna za měsíc únor?
  1/30 z měsíční odměny 20 000Kč činí 666,67Kč. Starosta v únoru vykonával funkci
  10 kalendářních dní, poměrná část jeho odměny za měsíc únor by tak činila
  6 667Kč (666,67 * 10)."

 • Licenční smlouva
  04. 10. 2022

  Obec uzavřela licenční smlouvu na dílo - kniha o historii obce, něco jsem našla ve starších dotazech, přesto si nejsem vůbec jistá, jak účtovat, smlouvu zasílám mailem a prosím o radu. Ještě bych se chtěla zeptat, obec vypsala výběrové řízení na obnovu veřejného osvětlení, dle naší směrnice jsou tyto náklady součástí investice, výběrové řízení bylo zrušeno a bylo vypsáno nové. Mám tedy náklady na zrušené výběrové řízení nějak odúčtovat do nákladů?

  Klasický autorský honorář účtujeme na účet 518 s pol. 5169 a aktivujeme jej do ceny knihy jako výrobku. Ve Vašem případě, když není uzavřena smlouva o dílo s klasickým autoským honorářem, ale autor Vám to předává jako licenci ke knize na CD zvažte variantu účtování na účet 014 jako ocenitelné právo (hodnota je nad 60 tis. Kč). Postupovala bych podle toho, jaký je s tím záměr. Většinou obce vytisknou určitý počet knih a ty pak prodávají či rozdávají. Případný dotisk se již řeší opět jen aktivováním příslušných nákladů, autorský honorář vstupuje jen do ceny prvních výtisků s tím, že bývá právě na počátku sjednán i náklad tisku (počet knih). 

  Ve Vašem případě se nabízí evidence na účtu 014, když je Vám udělena licence a máte právo text šířit jakkoliv dlouho, na neomezený počet výtisků apod. Ale zvažte opravdu i jak s tím chcete do budoucna nakládat. Jestli je záměr jen jednorázově vytisknout knihy, tak bych to jako univerzální licenci neřešila (i když se teoreticky může do budoucna záměr změnit a knihy se dotisknout, tak bych se rozhodla podle současného záměru). 

  2. Náklady na výběrové řízení nechte na 042, např. součástí ocenění jsou i variantní řešení - když pokračujete v pořízování DM - vypsáno nové výběrové řízení, i kdyby bylo trochu jiné zadání, tak i to první neúspěčné do pořizovací ceny DM patří. Jinak i kdybyste to ve směrnici neměli stanoveno, tak náklady na výběrové řízení do ceny majetku patří - jen pro ujasnění, že si zde nemůžete vybrat jako u nákladů na administraci dotace a úroků. 

 • Výměna kotle
  04. 10. 2022

  Dobrý den, v budově ČOV, kterou pronajímáme společnosti VAK (odvádíme DPH na výstupu), jsme měnili kotel plynový za elektrokotel s bojlerem v hodndotě 47200,- Kč bez DPH, který je provozně výhodnější. Faktura byla vystavena s PDP, což je v pořádku a je zde uvedeno - montáž ohřívače a elektrického kotle Protherm a uvedení do provozu. Jedná se mi o to, jestli to máme vyhodnotit jako výměnu s pol.5171 nebo TZ budovy. Hodnotu starého kotle již nezjistím. Děkuji.

  Jedná se o TZ, protože došlo ke změně topného média z plynu na elekřinu a asi i rozšíření použitelnosti, jestli je navíc kotel nově vybaven bojlerem. Z hlediska DPH byste měli mít nárok na odpočet (tzn. režim PDP s nárokem na odpočet), když budovu pronajímáte s DPH. 

 • Hospodářská činnost
  04. 10. 2022

  Paní starostka chce nabídnout občanům následující služby: přistavění a odvoz kontejnerů z odpadem, štěpkování, kácení stromů, odvoz různého materiálu. Jsme plátci DPH. Je zapotřebí na tuto činnost zřizovat živnostenský list a vést to jako hospodářskou činnost? Nebo je možné tyto služby nabídnout v rámci hlavní činnosti?

  Když to není za účelem zisku, ale pomoci občanům, tak není potřeba účtovat to v hospodářské činnosti ani zřizovat živnost. Z hlediska DPH to bude ale potřeba posuzovat jako zdanitelné plnění (poskytnutí služby), sazbu volit s ohledem na druh služby - štěpkování a kácení 21 %, u odpadu podle jeho druhu (třeba velkoobjemový odpad z domácností by byl v sazbě 15% ...). Účtování přijatých úhrad na účet 602, pol. 2111. 

 • Směna pozemků se Státním pozemkovým úřadem
  04. 10. 2022

  Jedná se o směnu pozemků se Státním pozemkovým úřadem. Město podle této smlouvy nabízí pozemky za 1 113 670,-, SPÚ pozemky za 555 310,-. Cena movitých věcí, které nabyde Česká republika, je VYŠŠÍ, než cena pozemků, které ČR pozbyde. K úhradě cenového rozdílu ze strany SPÚ se nepřihlíží a SPÚ jej nehradí. Naúčtuji směnu dle klasického postupu včetně přecenění na reálnou hodnotu, ale co s tím cenovým rozdílem, jak ho zúčtovat, když nebude uhrazen? To mi není vůbec jasné a nemůžu k tomu najít žádnou metodiku, poradíte, prosím? Pro upřesnění: budu mít proti sobě předpis POHLEDÁVKY ze směny 311/647 v hodnotě 1 113 670,- a předpis ZÁVAZKU ze směny 042/378 v hodnotě 555 310,-. V případě směny vždy zaúčtuji "ZÁPOČET" 378/311, zde v hodnotě 555 310, ale co s tím rozdílem, s tou "ZTRÁTOU"?

  Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků, který Vám nebude doplacen snižuje Váš výnos ze směny. Zápis 311 MD/ 647 D zaúčtujte v částce 555 310 Kč, tím se celé účtování vyrovná. Obecně je výnos ze směny hodnota nabývaných pozemků snížená o Váš doplatek nebo zvýšená o doplatek protistrany, zjednodušeně řečeno celková výše protihodnoty, kterou dostáváte za pozbývaný majetek.  Když doplatek nebude realizován, tak je výnosem tedy pouze hodnota nabývaných pozemků. Vysvětlení uvedeného postupu nalezneme v ČÚS č. 709, podle kterého se u směny postupuje obdobně jako u koupi a prodeje. Kdybyste pozemek prodávali, tak byste také předepsali 311/647 ve výši protihodnoty, zde např. 555 310 Kč, pokud by to byla sjednaná kupní cena.

  Závěrem ještě poznámka - je to klasický dodavatelsko-odběratelský vztah, takže závazkový účet můžete použít 321, není nutné používat obecný 378. 

  DPH v odpovědi neřešíme (podle údajů zákazníka i registru jste plátci, ale není to předmětem dotazu). Případně doplňte údaje k posouzení DPH. 

 • Potraviny do balíčků jubilantům
  03. 10. 2022

  Dobrý den, hledala jsem v dotazech a RS, ale.... prosím odpověď na dotaz, jak správně zaúčtovat potraviny a obaly které kupujeme, zhotovíme balíčky a ty pak dáváme našim občanům - jubilantům. Dárkový balíček pro jednoho jubilanta je v rozmezí 500 - 600,--Kč. Dříve jsme kupovali přímo balíčky, to bylo jasné :-)

  Obsahově je to pořád věcný dar bez ohledu na jiný způsob pořizování. Takže bych účtovala stejně, jak jste byli zvyklí - buď můžete volit účet 543 s pol. 5194 a schválit to jako věcný dar (rada nebo starosta, pokud radu nemáte) a nebo postupovat v souladu s odst. 5 obsahové náplně položky 5194 a považovat to za dary s nízkou hodnotou podléhající rychlé zkáze a účtovat to na účet 501 s pol. 5139 bez schvalování. Paragraf je 3399.

 • nepeněžní odměny
  03. 10. 2022

  Slyšela jsem, že jiná MČ v Brně vyplácí členům (nezastupitelům) komisí odměny ve formě nějakých poukázek či stravenek.. Nejsou to zaměstnanci, takže si myslím, že to tak možná ani nejde, ale dost mě to zaujalo, protože u nás se vyplácí normálně peněžně a zbytečně se to málo, co se lidem dá, zdaňuje... Je to takto možné obejít? Jaké jiné možnosti v tomto směru jsou?

  Osobně si myslím, že to nelze, respektive tato možnost není zákonem upravena. V § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích (pravomoci ZO)  se v souvislosti s výkonem funkce člena komise ve vztahu k nečlenům ZO hovoří o peněžitém plnění.

  MV ve své metodice č. 5.5. také hovoří o peněžitém plnění (str. 89-90). 

  Vzhledem k obecné konstrukci odměňování za práci/výkon funkce na to podle mě určitěnelze nahlížet tak, že za výkon funkce dostávají poukázky či stravenky. Dodávám, že ne vždy by se Vám to i z hlediska zdanění vyplatilo, i nepeněžní přijem může podléhat zdanění (je potřeba posoudit vždy individuálně zda vzniká či nevzniká nárok na osvobození). 

  Teoreticky to možné třeba je, na druhou stranu totiž zase není toto jasně vyloučeno, jen je potřeba nepovažovat to za úplatu (peněžité plnění) za výkon funkce. ZO by muselo schválit, že peněžité plnění za výkon funkce nebudou nečlenové ZO dostávat a  jen jim bude poskytnut benefit ve formě poukázky či stravenky. Tady jsme ale na tenkém ledě, mohlo by to kdykoliv být napadnuto jako obcházení zákona (a celkem oprávněně), takže moc tento postup nedoporučuju (poskytovat jim nezdaňované nepeněžní plnění místo zdaňového peněžitého). 

  Můžete se s dotazem obrátit i přímo na MV, co oni na to, ale někdy je možná lepší na sebe neupozorňovat (aby pak městská část, co to aplikuje se nedostala "pro dobrotu na žebrotu" :) Ale jestli to nemáte ověřené, tak to třeba bylo jen špatně pochopeno (možná poukázky/stravenky třeba dostávají jako benefit ještě k odměně s tím, že odměna je o to nižší, aby se vyhnuli částečně zdanění, to už je pak méně napadnutelné, i když i tady je otázka, zda to lze - každopádně to není nikde podrobně upraveno). 

 • Odchodné neuvolněná starostka
  03. 10. 2022

  Po prohlédnutí pokynů min. k odměňování zastupitelů i zákona o obcích mi není zcela jasné, zda má neuvolněná místostarostka nárok na odchodné. Situace: neuvolněná místostarostka bere měsíční odměnu, funkci zastávala celé volební období, na příští období už nekandidovala. Podle § 77 odst. 1 se k její funkci píše, že na odchodné má nárok, pokud k její funkci před zánikem mandátu NÁLEŽELA odměna. Nemluví se o tom, zda ji pobírá nebo ne. V § 72 se píše, že neuvolněným členům zastupitelstva (mimo starosty) MŮŽE zastupitelstvo odměnu poskytnout (když ji ZO schválí). Obec MUSÍ vyplácet odměnu uvolněným zastupitelům a neuvolněnému starostovi, to chápu, jako že těmto odměna NÁLEŽÍ. Takže jestli to chápu správně, neuvolněné místostarostce odměna nenáleží, ale byla jí přiznána zastupitelstvem, tudíž jí odchodné nenáleží? Děkuji za odpověď Monika Balašová, Obec Nezdice na Šumavě

  Vámi prezentovaný výklad určitě nebyl záměrem zákonodárce. Smyslem je, aby odchodné dostal neuvolněný místostarosta/místostarostka v případě, že pobírají ke dni zániku mandátu schválenou odměnu. Odchodné by místostarostce nenáleželo jen pokud by odměnu schválenou od ZO neměla. Je to i svým způsobem logické - když neuvolnění zastupitelé nepobírají odměnu (neschválili si jí), tak jim nevzniká nárok ani na odchodné, jako další možné peněžité plnění v souvislosti s výkonem jejich funkce (týká se jen místostarostů). Jinak by totiž ani nemělo vůbec smysl neuvolněné místostarosty do nároku na odchodné zahrnovat, kdyby ho nikdy neměli. Chápu Vaše argumenty, ale jdete na to zbytečně složitě :) Je tam sice možná určitá nepřesnost pojmů, ale jako celek je to konstuováno tak, jak vysvětluju. 

 • dotace - vedlejší výdaje NIV a INV
  30. 09. 2022

  Dobrý den, Už mám zase problém. Vlastně dva propojené problémy, ale nevím, jestli se mi je podaří pochopitelně popsat. Město má dotaci od IROPu na revitalizaci zámku. Projekt běží od roku 2019, končit by měl příští rok. Samotné stavební práce začaly až na jaře 2021. Výdaje i dotace jsou NIV i INV. Nyní v půlce stavebních prací vychází poměr těchto prací asi 20% INV a 80% NIV. Vedlejší výdaje jsem účtovala jako NIV. U všech vedlejších výdajů jsme se předem ptali projektové manažerky, zda jsou uznatelné a NIV. Předpokládala jsem totiž, že je v systému předem pevně dané, které výdaje jsou jaké. Teď v souvislosti s níže popsaným problémem jsem se dozvěděla, že záleží na účetní obce, jak si faktury vyhodnotí a zaúčtuje. A podle toho to ona uvede v systému a podle toho MMR vyplatí dotaci. O proplacení dotace se žádá každého půl roku. Projektová manažerka zkontroluje faktury a jejich zaúčtování a zadá je do systému. Poskytoval opět vše prověří. Někde v systému se čtyři faktury (dvě za TDS a dvě za BOZP) změnily z NIV na INV. Vše to byly faktury z roku 2021 a dvě byly proplaceny v roce 2021 a dvě letos. Neboli na faktury, které mám zaúčtovány jako NIV nám přišla INV dotace. Projektová manažerka pátrala po příčině a zjistila u poskytovatele, že došlo k systémové chybě, kdy NIV přeskočily po kontrolách poskytovatele na INV. Poslední dobou prý systém "blbne". Poskytovatel to již změnit nemůže. Nevadí mu to, z jejich pohledu není nesoulad INV a NIV považován za chybu. A až prý přijde FÚ na kontrolu, tak by nám měl vyměřit snížený odvod za porušení rozpočtové kázně, tedy jen 0,1% – 1% z neoprávněně použité částky. Tak nevím, mám zpětně opravit ony čtyři faktury na INV, když úhradu těch dvou proplacených vloni si můžu opravit už jen perem? Mám začít řešit poměr INV a NIV alespoň u letošních vedlejších výdajů? Nebo stačí jednorázově navýšit hodnotu majetku na 042 až po dokončení, podle skutečného poměru prací? Nebo něco úplně jiného? P.S.: Nemáte nějaké nové zprávy ohledně účtování zhodnocování denních vkladů pomocí e-Trading obchodů?

  No to je hezké, že jim "blbne" systém a Vy pak z toho budete mít doměrky od FÚ. Trochu se nevyznám v tom, jak je to správně účetně. Nevím, co poskytovatel myslí tím, že nesoulad INV a NIV není považován za chybu, to by pak v praxi byl pěkný "guláš", kdyby jim bylo jedno, jestli to účtujete jako investici nebo neinvestici s tím, že tedy maximálně pak dostanete sankci od FÚ... Doporučuju Vám hlavně se snažit dodržovat účetní předpisy. Nevím, jakého charakteru jsou prováděné práce na zámku, dejte jen pozor, že do ceny TZ jdou i vyvolané opravy, jestli to jako památku jen restaurujete (původní stav), tak to bývá oprava (nevím co je ve Vašem případě věcně oprava a co TZ, u památek TZ opravdu není časté, mj. i vzhledem k jejich charakteru, můžete s nimi nakládat omezeně v souladu se stanovisky památkářů, naopak pokud by to opravdu bylo TZ, tak do jeho ceny patří i vedlejší související náklady).

  To jen takové přemýšlení na úvod. K tomu na co se ptáte - posoudila bych, jestli dané náklady jsou z účetního hlediska správně INV nebo NEINV a podle toho zvážila, zda to opravíte. Máte tu jasně podloženo, že chyba není na Vaší straně, takže z hlediska případných sankcí bude pro Vás asi nejjistější zaúčtovat to tak, jak to má být účetně správně (budete pak argumentovat, že buď na to sedí druh dotace po "chybě" poskytovatele a nebo naopak, že jste to původně měli dobře, ale poskytovatel udělal "chybu"). U letošních nákladů už doporučuju to důkladně prověřovat a druh dotace volit správně. 

 • Investice PO, Prodej pozemku města
  30. 09. 2022

  Obrátila se na mne účetní z naší PO ( podotýkám, že se paní účetní vrátila z mateřské dovolené) a neví si rady s tím, co jí zanechala na účtu 042 její předchůdkyně. V roce 2020 provedla PO investiční akci - montáž podlah v částce Kč 1 285 502,--, zaúčtovala takto: příjem faktury 042/321; úhradu faktury 321/241, fond a majetek 416/401. PO měla povolené čerpání z fondu investic od města, budovu svěřenou do užívání. Nyní se paní účetní PO ptá, co s účtem 042 ? Zda bylo vůbec účtováno správně na investice? Jak tuto investiční akci správně zaúčtovat v roce 2022 - co se s tím dá udělat? Děkuji za odpověď.

  Nevím, co se věcně provádělo v rámci "montáže podlah". Aby to byla investice, muselo by se jednat o TZ - tedy pokud to nebylo součátí nějaké větší rekonstrukce (například přístavby ...) tak by nové povrchy musely mít nějaké jasně lepší parametry (třeba v tělocvičně by se nějaký argument našel - například nové povrchy se spaciálním povrchem a lajnováním, ve třídách moc nevím, o jaké parametry by se mohlo jednat, pokud by tam byla třeba jen prosté nahrazení původního lina za nové ...). Takže v prvé řadě musíte posoudit, jestli bylo správně účtováno na účet 042. 

  Pokud zhodnotíte, že je to správně investice a neměla to být klasická oprava, tak teprve poté je potřeba dohledat, kdy mělo být TZ zařazeno (asi nepodléhalo kolaudaci, takže k datu předání, pokud se nedohledá předávací protokol např. u faktury nebo u podkladů k 042, tak pak nezbyde, než zařadit podle data faktury, resp. DÚZP na ní).  V takovém případě by se správně měly dopočítat odpisy (kolik by správně byly od data zařazení do 31. 12. 2021) - to by se mělo doúčtovat jako oprava nepsrávností MD 551/Dal 081 a MS 401/Dal 416 (pokud by to byla chyba do hladiny významnosti pro zaúčtování na účet 408 - pokud by to bylo nad tuto úroveň tak by se správně měla 551 nahradit účtem 408). No a samozřejmě od roku 2022 - již běžně navýšené odpisy. 

  Ve variantě, že to správně měla být oprava a bylo odsouhlaseno, že to půjde z fondu investic, tak jsme správně nad hladinou významnosti a měl by se použít účet 408 - nicméně ono by se na 408 účtovalo na M i na Dal. Takže by to bylo MD 408/Dal 042 a MD 401/Dal 416 bych vyminusoval původní čerpání na investice a zaúčtoval MD 416/Dal 408 - čerpání na opravy.

  V kumulaci by pak při plné úhradě opravy z fondu investic byla 408 na úrovni "nula".

  Jestli budete potřebovat - zejména s diskusí oprava x TZ - ozvěte se na zdenek@obecuctuje.cz. Prosím ale zjistěte jaký byl původní stav před zásahem a jaký je nový stav po té montáži podlah.

 • Závazné ukazatele rozpočtu
  30. 09. 2022

  Chtěla bych poprosit o Váš názor ohledně závazných ukazatelů v rámci schváleného rozpočtu, kdy město schválí členění rozpočtu na kapitoly zavedené interně konkrétním městem, kde v rámci některých kapitol je navíc vyčleněn zvlášť i paragraf. Tedy např. je schválena kapitola 19 – Vnitřní správa – 20 mil. Kč, ale v rozpočtu je pod ní uveden vypíchnutý jen par. 5212 ve výši 200 tis. Kč. V tomto případě bych to viděla tak, že závazný ukazatel je paragraf 5212, ale zároveň i ta kapitola. Pokud je uvedena pouze kapitola, tak je závazným ukazatelem součet všech paragrafů (nebo částí z paragrafů), které daná kapitola zahrnuje. Tedy nemělo by být vytýkáno, pokud bude ve výkazu FIN překročen paragraf, který je v rámci jedné kapitoly (případně i rozdělen mezi více kapitol) nevyčleněn samostatně a je kompenzován nedočerpáním v jiném paragrafu ve stejné kapitole, tak že nedojde k překročení celé kapitoly. Prosím souhlasíte? A dále bych se chtěla prosím zeptat ohledně rozpočtového opatření v případě, kdy se po odeslání FIN na kraj vrátí výkaz zpět s chybou a je třeba opravit položku například u finančních vztahů k jiným rozpočtům, ale tím se nám neshodne skutečnost na upravený rozpočet na 100 % - je možné opravit již schválené rozpočtové opatření a dát to ZM nebo RM pouze na vědomí nebo se do rozpočtového opatření již nesmí zasahovat a bude tedy upravený rozpočet a skutečnost rozdílná? Vyhodnotí to potom přezkum jako chybu, pokud by se to stalo ve výkazu FIN za prosinec a nedošlo by k opravě rozpočtového opatření ani ke schválení nového rozpočtového opatření do doby odeslání opraveného výkazu FIN?

  Dle §31 vyhlášky k RS 412/2021 Sb. je další třídění možné - jen je trochu zavádějící ten název kapitoly - je možné jej použít, ale vysvětluji to zde pro čitatele, aby je to nemátlo , obce a kraje kapitoly nepoužívají - v tomto dotazu je jen další vnitřní třídění. 

  Jako další třídění to je z hlediska pravidel k RS možné a opravdu je v tomto případě závazným ukazatelem daná kapitola jako celek a k tomu případné "vypíchnuté" paragrafy. 

  K druhému dotazu - pokud jde pouze o technickou chybu, kdy byla chybně zvolena jiná položka, než měla být, tak se to může zpětně v RO opravit a radě nebo ZO dát následně jen na vědomí. Opravdu to není problém.

 • Nájemné - přeplatek
  30. 09. 2022

  Dobrý den, prosím o radu při zaúčtování mylně přijatého nájemného. V roce 2021 nám firma uhradila nájemné ve výši 2.386,- Kč, zaúčtovala jsem 311/603 a 231 par. 3639 pol. 2131/311. Nárok máme ale pouze na 530,- Kč. Nyní v roce 2022 chtějí částku 1.856,- Kč vrátit, jak zaúčtuji, prosím? Mohu 231 par. 3639 pol 5909 D/311 -D a přípravu platby 549 MD/311-MD? Děkuji a přeji pěkný den

  Můžete postupovat tak, jak navrhujete - jako náhradu výnosu minulého roku. Lze ale na to i nahlížet (a je to asi i přesnější) jako na opravu výnosu a kompenzovat (snížit) výnosový účet, zápisy 311 D/ 603 minus D a příjem minusem na pol. 2131. Pokud by vycházela pak příjmová položka 2131 záporně (není tam jiný nájem než tento), tak volte raději náhradu (účet 549 s pol. 5909), abyste se vyhnuli zbytečným diskuzím. 

 • Oprava chyby v účtování z minulých let - dar
  30. 09. 2022

  Při inventarizaci majetku za rok 2021 mi vyšla minusová hodnota netto u účtu 022 – samostatné movité soubory a soubory movitých věcí. Zjistila jsem, že kolegyně přede mnou měla účet 022 v hodnotě netto minusový již při inventarizaci za rok 2020. Chyba zřejmě nastala u účtování zdravotní techniky, kterou jsme předávali darem nemocnici, která je společností s ručením omezeným (nejedná se tedy o VÚJ) v prosinci 2020. Pořizovací cena: 25 643 059,30 Kč Zůstatková cena: 561 926,40 Kč Nerozpuštěná dotace: 438 374,69 Kč ZAÚČTOVÁNO: – účetní doklad č. 0720376 – zpracován v GINIS – MAJ – evidence majetku 9.12.2020 – výdej – vyřazení majetku darováním 401/022 25 643 059,30 Kč (pořizovací cena) - účetní doklad č. 0720394 31.12.2020 – vyřazení majetku – zpracován v GINIS – UCT – pořizovač účetních dokladů 543/082 561 926,40 (zůstatková cena) 403/672 438 374,69 (nerozpuštěná dotace) Podle mě to mělo být zaúčtováno takto – zpracován účetní doklad v GINIS – MAJ – evidence majetku, aby se mi tam promítly i oprávky a dotace v účtování a souhlasily mi účty v MAJ a UCT 082/022 25 643 059,30 543/082 561 926,40 403/672 438 374,69 Myslím si to správně a jak tuto chybu opravit? Zápisem na straně MD u 401 -25 643 059,30 a na straně MD u 082 +25 643 059,30 Kč je nejspíš nesmysl, že? Pro úplnost: majetek (zdravotní technika) byl pořízen městem v roce 2007, kdy byla nemocnice ještě města. V roce cca 2010 však nemocnice přešla do soukromých rukou na s.r.o. a majetek jí byl dán do pronájmu. A v 12/2020 bylo rozhodnuto a darování majetku nemocnici. Pokud bude potřeba ještě něco dovysvětlit, poslat doklady, např. inventurní soupis za r. 2020 a výše zmíněné účetní doklady, napiště a já pošlu. Děkuji za odpověď. Renata Pokorná ekonomický a školský odbor evidence a účtování majetku inventarizace majetku Městský úřad Karlovo náměstí 21 Roudnice nad Labem tel: 416 850 134 e-mail: rpokorna@roudnicenl.cz

  Dobrý den, máte pravdu, že o vyřazení mělo být účtováno 082 MD/ 022 D a nikoliv přes účet 401. Protože chyba neměla vliv na VH, tak oprava opravdu jen tak, jak navrhujete - přesun z účtu 401 na účet 082 a bude to v pořádku. Ostatní účtování bylo správně (zúčtování ZC a nerozpuštěné dotace). 

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu