Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Dotace ČOV
  09. 02. 2023

  Dobrý den, byla nám poskytnuta dotace na ČOV od SZIFu a od kraje. Dotace Szif-rozdělena na 2 části -1.část poskytnuta v r.2021,2.část poskytnuta v r.2022.Vše bylo od SZIF bez problémů,termíny dodrženy,podmínky vyplacení SZIFem také.Vyúčtování jim bylo odesláno z naší strany .Mám dotaci držet na účtu 388? Bylo mi řečeno na školení ,že ano,protože vlastní kolaudace stavby proběhne až v r.2024. Zařazení do majetku proběhne až v r.2024. U dotace od kraje jsem převedla na výnos rovnou na 672,dotace byla vyúčtovaná a spotřebovaná. Děkuji za odpověď.

  Nejprve abyste to správně účetně uchopili - pokud se bavíme o dotaci na výstavbu ČOV, měla by být investiční, tedy jak dotace od SZIFu, tak i od kraje by se měla zachytit na účtu 403, nikoli 672, to raději pro ujasnění. Do výnosů se investiční dotace zúčtovává až proti nákladům z majetku - nejčastěji při odpisech.

  Ohledně vyúčtování dotace se SZIFem, to záleží především na podmínkách dotace, zda jste již doložily všechny podklady, které k vyúčtování požadují. Logicky ale bývá základní podmínkou dokončení projektu, takže by mělo svou logiku účtovat o pohledávce na účet 346 až po zařazení majetku. Pokud je to ale dokladově již vyúčtováno, tak by se mělo proúčtovat 346 MD/ 388 D, na účtu 403 se dotace nechá až do doby zařazení majetku, pak se zadá na majetkovou kartu a začne se rozpouštět do výnosů proti odpisům (zápis 403/672). Opravdu hlavně záleží, co vše chtějí k vyúčtování doložit a zda dokončení majetku je podmínkou nároku na dotaci - je to sice logický požadavek, ale mohou chtít doložit dokončení/zařazení i v rámci monitorování projektu po vyúčtování, takže nelze jednoznačně říct, že se s účetním vyúčtováním dotace musí čekat na zařazení majetku (byť souhlasím, že je to logické a v praxi častější postup, že se nejprve zařadí majetek a pak vyúčtuje dotace). 

  Obdobně by se mělo postupovat u dotace od kraje - ta už je podle všeho každopádně vyúčtovaná, do doby zařazení zůstane na účtu 403 (opravdu ne 672, to když tak opravte, jestli je to investiční dotace, nebylo by ani správně čerpat neinvestiční dotaci na investici...). 

 • Mobilní kontejnerová sestava
  09. 02. 2023

  Dobrý den, budeme pořizovat na hřiště novou mobilní kontejnerovou sestavu se sociálním zařízením a zázemím pro občerstvení. Tato sestava nahradí původní buňky, které byly z důvodu havarijního stavu odstraněny. Nápojné body na el., vodu a kanalizaci zůstaly stejné. Cena cca 700 tis. Kč. Dle projektanta se nejedná o stavbu, a tudíž nebude potřeba stavební povolení. Jak mám prosím zaúčtovat pořízení kontejnerové sestavy, když NE jako stavbu? 3412/6122 (zařízení)?? Děkuji.

  Nepotřebujete asi stavební povolení, to posudit neumím, ale vím, že u toho mohu být diskuze, když je to i napojeno na rozvody, viz např. odkaz, kde jsem k tomu našla nějaké vysvětlení:

  https://www.equiway.cz/blog/stavebni-povoleni-na-obytny-kontejner/

  Tak možná jen ohláška? Ale to projektant snad ví a není to okruh naší odbornosti, jen upozorňuju, že ne vždy je to jednoznačné, obdobně i se zápisem do KN, jestli by se nemělo zapsat...

  Charakterem a účelem to stavba je, byť to třeba nesplňuje definici stavby ze stavebního zákona, takže účetně je vhodné zařazení na účet 021, pol. 6121. Jako movité věci bych buňky vyhodnotila v případě, kdy je záměr je přemisťovat, když jsou i napojeny na rozvody, tak už celkově plní funkci stavby.  

 • Volby prezident přípravná část
  09. 02. 2023

  Dobrý den ,potřebovala bych se ujistit, byla nám poskytnuta dotace na přípravnou část -volba prezidenta, nic jsme nevyčerpali, částku jsme vrátili. Budu mít tedy na účtu 374 zůstatek v plné výši dotace, je takto správné? Na účtu 672 musím mít také tuto částku? Můžete mi poradit postup? Děkuji.

  Když jste v roce 2022 nic nevyčerpali, tak na účet 672 nic neúčtujte, výnos z dotace nevznikl, protože nebyla čerpána, nejsou vynaloženy žádné náklady kryté dotací. Takže do roku 2022 jen nechat zálohu ve výši, co jste přijali a v roce 2023 vratka 374 MD/ 231 D RS 6402 5364 a UZ voleb 98008. 

 • Obrat DPH
  09. 02. 2023

  Dobrý den, obec bude vydávat knihu k výročí obce. Obec pořídí na vlastní náklady. Otázka zní, zda příjmy z prodaných knih vstupují do obratu pro DPH ? Děkuji za odpověď.

  Ano, jedná se o klasický prodej zboží - zdanitelné plnění, které do obratu vstupuje. 

 • Finanční kontrola v PO
  09. 02. 2023

  Dobrý den, opět nás čeká veřejnoprávní kontrola v našich příspěvkových organizacích- k tomu bych měla nějaké dotazy.. 1) je někde uvedeno jak často se musí veřejnoprávní finanční kontrola dělat ( vztah zřizovatel - příspěvkové organizace školského typu) ?? 2) Může zřizovatel při veřejnoprávní kontrole kontrolovat i "státní" peníze zaslané příspěvkovým organizacím prostřednictvím kraje? 3) Má při kontrole zřizovatel právo si vyžádat mzdové listy zaměstnanců - především z důvodu kontroly vyplácení schválených částek mimořádných odměn ředitelům škol a zaměstnanců, kterým je vyplácena část mzdy v DČ na které zřizovatel finančně přispívá? 4) PO má DČ - vaření pro cizí strávníky. DČ je od obce dotovaná na mzdy kuchařek - schváleno jako závazný ukazatel s povinností vyúčtování a s povinností peníze použít pouze na základní plat kuchařek. Samozřejmě čerpáno na 100%. V průběhu roku při předkládání výkazů bylo ve VZZ vidět, že DČ je plusových číslech (s čerpáním dotace od obce). Další čtvrtletí byl průběžný HV výrazně nižší a zjistili jsme, že to bylo vyplacením vysokých odměn kuchařkám z DČ. Jak mám v této souvislosti chápat ustanovení § 28 250/2000 Sb : (8) "Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje." Může si samovolně bez svolení zřizovatele v průběhu roku PO vyplatit odměny z DČ, když je v kladném VH - ještě to není v průběhu roku zisk??? 5) MŠ vybírá od rodičů stravné - celodenní stravování včetně svačinek. Cena stravného činí asi jen cenu potravin, ostatní režie (mzdy kuchařek, energie) platí z provozního příspěvku od obce. MŠ nedovoluje dětem, brát si domů odpolední svačinu, pokud nezůstávají po obědě ve školce. Prý z toho důvodu, že to je jídlo dotované. Prý jim to řekla inspekce ( v zápisu s inspekce jsme nic takového nenašli). Obec nic takového nenařídila, nezakázala, náhodou jsme se tuto praktiku dozvěděli. Upravuje toto nějaký právní předpis?? 6) příspěvky na docházku dítěte do školky od rodičů - je něco , na co si dát z hlediska zřizovatele při kontrole pozor?? 7) Po má schválený rozpočet na daný rok včetně státních peněz . V průběhu roku dochází ke změnám v částkách státních peněz = mění se částky výnosů i nákladů u státních peněz oproti schválenému rozpočtu - ale náklady jsou vždy kryté státní dotací. Musí Po žádat zřizovatele o změnu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) v tomto případě?? Děkuji moc.

  Kladete poměrně dost otázek - nejsem si jist, zda budu schopen na vše uspokojivě odpovědět. Rovnou také upozorňuji, že ty záležitosti týkající se toho, kdo a co je ještě oprávněn kontrolovat jdou trochu mimo odbornost, na kterou se zaměřujeme. Ještě možná na úvod několik zmínek - ty důvody kontrol u PO mohou být nejrůznější - mohou se nejrůzněji prolínat a z toho může vyplývat potom i různý rozsah provedené kontroly.

  Takže prvotně jen připomínám, že zákon č. 250/2000 Sb. lakonicky konstatuje, že zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace (neříká jak často, v jakém rozsahu - nicméně ze znění lze jasně dovodit, že je to komplexní rozsah hospodaření organizace).

  Máme i zákon o finanční kontrole -§9 odst. 1 - opět řešena kontrola hospodaření (bez nějakých omezení, že by se něčeho netýkala).

  Obec může organizaci poskytnout i účelové prostředky - potom nelze vyloučit i kontrolu zaměřenou úzce na nakládání s těmito prostředky (obdobně tak, jako když bych kontroloval třeba nějaký spolek, kterému poskytnete dotaci)  -to je ale již něco jiného než kontrola hospodaření.

  No a ještě může do hry vstoupit třeba kontrolní výbor - protože ten prvotně má kontrolovat plnění usnesení orgánů (třeba k nakládání s majetkem v rámci změny ZL - svěření majetku a vymezení práv a povinností) - a potom zase můžeme být v jiném rozsahu kontroly.

  Berte to prosím jako takovou prvotní info o tom, že ty kontroly mohou být nejrůznějšího charakteru. Možná k tomu více třeba na následujícím odkazu:

  https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?item=213706

  Teď již zkusím jednotlivé dotazy a budu předpokládat, že se bavíme o "kontrole hospodaření" - tedy v tom nejširším slova smyslu.

  1) není to výslovně uvedeno - vždy doporučujeme udělat si plán kontrol. Je jasné, že abych mohl skutečně potvrdit, že plním to, že zřizovatel "kontroluje hospodaření" nelze to vyřešit tak, že kontrola byla v roce 1999 a další bude za 100 let. Ale zda stačí třeba 1x za 4 roky - to si prosím nastavte sami.

  2) Pokud se bavíme o kontrole hospodaření - potom je to celé hospodaření PO - takže za mne ano. To se může týkat třeba i projektů EU (Erasmy ...) - kromě toho, co zmiňujete

  3) Dle mého názoru má - samozřejmě platí nějaké podmínky pro nakládání s takovými dokumenty. Nechci ale polemizovat, zda má spíše jen nahlédnout, nebomůže mít kopii... - to skutečně je již mimo odbornost, kterou mám. Já se bohužel setkávám s tím, že někdy se vypraví na kontrolu hospodaření třeba finanční výbor (z pověření zastupitelstva) a následně se zvesela někde zveřejňují po webech citlivé informace... - to je samozřejmě naprosto nepřípustné... Ale opakuji - toto není naše zaměření.

  4) Prvotně nerozumím logice, proč se dotují mzdy do doplňkové činnosti  -jestli je to reálná doplňková činnost, tak tím obec výslovně narušuje podnikatelského prostředí. Nicméně na to se neptáte. To ustanovení, které uvádíte prosím raději moc "nechápejte" - ono se ani pochopit nedá, je podle mne naivní. Pokud vnímali potřebu dát kuchařkám odměny v průběhu roku a ty byly v DČ, tak to je prostě náklad DČ. Nelze to brát třeba tak, že mají škudlkit na minumum a vše co uškudlí potom dají do hlavní činnosti. Tak se přeci podnikat nedá. Já se s tím setkávám, když si třeba potřebují koupit nějaké vybavení pro DČ - třeba auto pro rozvoz jídel a někdo jim začne říkat, že to nelze, protože veškerý zisk mají mít ve prospěch činnosti hlavní. Jak ale potom mají podnikat, to se již neřekne. Tak prosím - neberte jako problém to, že tam byly vyplaceny ty odměny jako náklad DČ - respektive pokud to nesměli podle Vašich pravidel udělat, tak s nimi řeště porušení pravidel. Pokud to udělat mohli a kuchařky si odnesli neadekvátní odměny, řešte jestli je nepřeplácí (a opakuji, jestli je vůbec logické, že jim asi nemáte na ty mzdy přispívat).

  5) Omlouvám se - toto je již úplně mimo naše zaměření - to musíte dotazovat jinde

  6) Nevím - v účetní evidenci jen řešíme správné časové rozlišování a případně předpisy pohledávek u neplatičů (jiné problémy nezaznamenáváme)

  7) To je podle Vašich pravidel. Zákon č. 250/2000 Sb, neobsahuje povinnost u PO rozpočet upravovat (respektive vysvětlujeme to v dokumentech k rozpočtu PO na webu - tam ještě pracujeme s variantou, že určité úpravy rozpočtu si provádí PO bez nutného souhlasu zřizovatele). Takže na Váš dotaz přímá odpověď - podle zákona nemusí.

 • Domovní čističky, parkovné, PD bytový dům
  09. 02. 2023

  Dobrý den, 1. Obec bude prodávat st.pozemek, na kterém kupující postaví 2 bytové domy dle obcí schválené PD. Tuto dokumentaci pořizuje a hradí obec (cca 200 tis.), jak ji mám zaúčtovat? Par. 3612/5169? 2. Pan starosta začal platit parkovné ve formě SMS ze služebního mobilu (nebo uvažuje o stáhnutí aplikace a placení z ní, ale stejně by to přišlo ve vyúčtování mobilního operátora), jak se k tomu účetně postavit? Zaúčtovat jako cestovné a je nutné doložit cestovním příkazem? 3. Obec je provozovatelem kanalizace a ČOV, ale do vzdálenějších místních částí se budou pořizovat domovní čističky (z dotace) - je i u nich nárok na odpočet DPH, když nebudou platit stočné? Děkuji

  1. Otázka vypadá jednoduše, ale odpověď jednoznačná není. Pro správný účetní postup je nezbytné znát právní okolnosti - jestli kupujícímu PD prodáváte spolu s pozemky, darujete, přefakturováváte... Má to vliv i na DPH. Každopádně jí bude realizovat podle všeho kupující, takže jí pořizujete jakoby pro něj, proto je potřeba řešit, jak mu jí předáte - úplatně či bezúplatně a jakou formou.

  2. Ohledně úhrady parkovného záleží na Vaší vnitřní směrnici k cestovním náhradám, jak si to nastavíte. Je ale vhodná nějaká vnitřní kontrola, že není hrazeno parkovné za dny/hodiny, kdy netrvala pracovní cesta. Z hlediska RS není rozdělení tak důležité, můžete zvolit převažující výdaj, tedy pol. 5162.

  3. U posledního - s největší pravděpodobností bez nároku na odpočet DPH. Odpočet daně je spojen vždy se situací, že prokážete, že to souvisí se zdaňovaným plněním. Takže pokud nebudete vybírat stočné nebo DČOV nebudete prodávat hned po dostavbě jako novostavby (což asi nejde kvůli podmínkám dotace), tak nevidím, že by byly vytvořeny podmínky k tomu, že by mohl být uplatněn odpočet.

 • pozemek s ložiskem kamene a DPH
  09. 02. 2023

  Dobrý den, naše obec bude prodávat pozemek vč. lesního porostu a ložiska nerostných surovin nacházející se mimo zastavitelné území na území dobývacího prostoru Nevíme si rady, jak to bude s DPH, zda fakturovat s DPH či je od DPH tento prodej osvobozen.

  Beru to tak, že je to asi prodej z obchodního majetku (lesní pozemky obce ... - předpokládám k ekonomické činnosti) - tedy testujeme na §56. Je to pozemek, který nyní ve funkčním celku se stavbou - tedy testujeme "stavební pozemek" - podle mne nejsou naplněny podmínky - není to k umístění stavby na pozemku.

  Takže za mne:

  - základní řešení osvobodit od DPH (přiznání k DPH - ř. 50 a zároveň ř. 51 druhý sloupec)

  - alternativní řešení podle §56 odst. 6 (tím, že to podle mne prodáváte plátci, který má plný nárok na odpočet DPH)  -prodej v PDP režimu (měl by být přímo sjednán ve smlouvě) - ř. 25 a ř. 51 první sloupec

 • Dohady
  09. 02. 2023

  Dobrý den, i když bylo napsáno o dohadách toho mnoho, mám dotaz (už mi to teď hlava nebere), máme na obci začínající akce, spíše projekty různých investic, studie apod. na které se žádala dotace, ale ještě nemáme odpověď ani smlouvu, že dotaci obdržíme. Co s dohadou za r. 2022? Nevím, jestli dotace vyjde? Obec obdržela dotaci 50 tisíc na zhotovení knihy pro děti, kterou napsal náš bývalý občan a zastupitelé se dohodli, že 350 knížek nechají autorovi a 350 si necháme na obci a budeme rozdávat (darovat). Fakturu za knihy v částce 110.002,-Kč jsem zaúčtovala na pol. 5136, oproti 504 s tím, že teď na konci roku těch 350 knih (55.001,-Kč) dám na účet 543 300 jako dar pro autora a zbylých 55.001,- zavedu na sklad pro obec. Nevím, co jiného se s tím dá dělat. Přeji vám jen krásné dny a děkuji za odpověď -spěchá.

  Podle ČÚS 703 účtujeme dohadu v okamžiku, kdy je dotace nezpochybnitelná. Dokud nemáte rozhodnutí nebo smlouvu, tak dohady k dotacím neúčtujte. Když by následně některá dotace byla přiznaná, dohada se za minulé roky doúčtuje.

  Dotaci na knihu byste měli evidovat na účtu 672. Když jsou všechny knihy určeny k darování, byla by správnější pol. 5194, účet 543. Účet 504 používáme pro zboží k prodeji. Ale jak píšete, polovinu knih, co jste darovali autorovi dáte na 543 a zbylé knihy, které budou rozdávány k 31.12. aktivujete na sklad 132 (123) MD/ 504 D, takže není potřeba účet 543 zatím řešit, to pak až bude darováno.

  Dále byste měli k 31.12.2022 časově rozlišit polovinu dotace, co je určena na knihy aktivované na sklad - zápis 672 minus D/ 384 D ve výši 25 tis. Kč. Do výnosů dotaci zaúčtujete až v roce nákladu z knih (darování) - zápis 384 MD/ 672 D v poměrné výši.

  Nic jiného se s tím jinak koncem roku nedělá, pak jen vždy v lednu se vrací do spotřeby 504/132 a k 31.12. se aktivuje na sklad opět jen zbylá výše, ale dejte pozor, jestli opravdu nebudou prodávány, abyste buď na konci roku proúčtovali ve výši darovaných knih 543/504 nebo je v v lednu rovnou zaúčtujte 543/132, jestli s tím jiný záměr než darování není a pokud zbydou, tak k 31.12.2023 zase zpět ty zbylé 132/543 (takto se účtují zásoby způsobem B). 

 • Úhrada pokuty pojišťovnou
  08. 02. 2023

  Dobrý den, dostali jsme od MÚ pokutu a byla nám uhrazena pojišťovnou, nejsem si jistá jak mám zaúčtovat. Děkuji

  Pokutu byste měli evidovat jako náklad na účtu 542, náhradu od pojišťovny předepíšete 377 MD/ 649 D, příjem 231 MD/ 377 D, paragraf podle účelu pokuty,  pol. 2322.

  Pokud jste nedostali náhradu na účet, ale pokuta byla zaplacena pojišťovnou přímo MÚ, tak předpis pokuty 542 MD/ 349 D, předpis plnění od pojišťovny 377 MD/ 649 D a zápočet 349 MD/ 377 D. 

 • účtování na podrozvaze
  08. 02. 2023

  Dobrý den, mám ve směrnici k majetku, že na podrozvahu účtuji ostatní drobný dlouhodobý majetek od 1500,-Kč do 3.000,-Kč. Chci se zeptat, zda to tak mohu mít a jak účtovat. Asi jsem celé roky účtovala chybně předpis : 501/321, nevím jestli nemá být 558/321 nebo jiný účet. Poprosila bych o celé zaúčtování předpisu i zaúčtování u 902 a 934(věcné břemeno, kde je obec povinná). Moc děkuji.

  Můžete mít stanovenou hranici pro evidenci drobného majetku na účtech 901 (nehmotný) a 902 (hmotný), to klidně nechte. Lze ale i na tyto účty neúčtovat s tím, že si stanovíte, že veškerý majetek pod hranicí účtů 018 a 028 považujete za krátkodobý, bližší výklad k tomu viz dotaz z 9.3.2020 "Podrozvaha 902".

  Majetek pořizovaný na účet 902 se účtuje na účet 501, pol. 5137 a zařazení 902/999, majetek patřící na účet 901 se účtuje na účet 518 a zařazení 901/999. Vyplývá to z bodu 3.7. ČÚS 710 na jehož základě v těchto případech nevolíme účet 558. 

  Na účtu 934 evidujete zřízená VB, kde jste strana povinná? To by dobře nebylo, jen se zaúčtuje příjem z VB na pol. 2119 a účet 602 a pozemek zatížený VB se analyticky oddělí. Ve vztahu k VB můžete na účtu 934 v souladu s jeho obsahovou náplní případně evidovat podmíněné pohledávky z uzavřených smluv o VB do doby zapsání do KN (poskytnutí plnění), ale jen kdyby se jednalo o významnou informaci (větší částky). VB, kde je obec povinná, se majetkově neevidují. 

 • vrácení neoprávněně vyčerpané částky úvěru
  08. 02. 2023

  V roce 2021 jsme čerpali úvěr od Státního fondu podpory investic, který řádně splácíme. Nyní jsme obdrželi výzvu k vrácení neoprávněně vyčerpané částky. Jak máme tuto částku rozpočtově zachytit?

  Z dotazu si nejsem úplně jistá, co vlastně vracíte. SFPI nabízí dotační, úvěrové i dotačně úvěrové programy. Úvěr jste přijali a splácíte ho, takže je tím myšlena nějaká mimořádná splátka ve výši, na co nebyl nárok úvěr čerpat? To byste zaúčtovali klasicky jako splátku úvěru. Nebo je to vrácení dotačního titulu, který Vám v té souvislosti fond poskytl? V tom případe bychom potřebovali bližší informace, jak jste o dotaci, kterou teď vracíte, účtovali. Když budete potřebovat, ozvěte se s doplněním dotazu na e-mail klara@obecuctuje.cz.

 • Insolvenční řízení
  08. 02. 2023

  V roce 2004 na základě rozhodnutí soudu nám byla přiznána náhrada nákladů soudního řízení ve výši 450 000,- Kč. O této dlužné částce se v účetnictví neúčtovalo (ani jsme nepočítali, že nám bude uhrazeno). V roce 2021 nám bylo doručeno Usnesení o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužníka a na základě toho jsme se přihlásili do insolvenčního řízení - vymáhaná povinnost ke dni povolení oddlužení, tj. ke dni 10. 6. 2021 je 450 000,- Kč. V roce 2022 nám průběžně byly zasílány na účet částky cca max. 1000,- Kč z insolvenčního řízení. Poradíte mi, prosím, jak teď tuto chybu napravit? Tzn. zavedení do účetnictví, opravné položky k pohledávce apod.. Vůbec si nevím rady. Mockrát děkuji.

  Je vhodné si stanovit ve vnitřní směrnici jak a kdy budete pohledávky předepisovat. Váš postup je ale možný, z opatrnosti většinou doporučujeme příslušenství pohledávky účtovat do výnosů až při vymožení, zvláště, když se úhrada zdála nepravděpodobná. Teď bych zápisem 311 MD/ 649 D dopředepsala jen částku, kterou Vám dle výsledků insolvenčního řízení má zaplatit a splátky účtovala 231 MD/ 311 D. Zkusila bych informaci zjistit, ale očekávám, že nebude uspokojena celá výše pohledávky, spíše nevýznamná část, chtělo by to ale pro účely dopředepsání částky dozjistit. Příjem na pol. 2324. 

 • Kupní smlouva
  08. 02. 2023

  Dobrý den, prosím o pomoc se zaúčtováním zálohy a Kupní smlouvy na nákup 130 kusů židlí. Dne 1.12.2022 byla podepsána Kupní smlouva na nákup 130 ks židlí na celkovou částku 402.870,- Kč, zaúčtovala jsem 042./321. Dne 2.12.2022 jsme uhradili zálohu ve výši 201.435,- Kč 052./231. 3639 6122. Druhou polovinu zaplatíme po dodání židlí v 1. polovině roku 2023.

  Mě se moc nelíbí účtování o DHM na účtu 022. Ze židlí není správné dělat soubor, mohou být používány jednotlivě nezávislé na sobě. Jednotková cena vychází nad 3 tis. Kč, takže zálohu byste měli zaúčtovat na účet 314, úhradu s pol. 5137. Nic jiného do roku 2022 neúčtujte, když nebyly židle dodány ani vyfakturovány, předpis 042/321 (u DDHM 558/321) není správné účtovat k datu podpisu smlouvy, má se účtovat až při plnění (většinou faktura), tento účetní zápis tedy vyrušte. Ještě je čas na opravu výkazů, tak bych to v roce 2022 opravila, chybně teď evidujete závazek z nedodaného a navíc i nevyfakturovaného plnění.

  Až přijde letos faktura, zaúčtujete jí 558/321, doplatíte 321/231, zúčtujete zálohu 321/314 a židle zařadíte 028/088 jednotlivě, majetkové programy umí hromadné zařazení více stejných majetkových položek. 

 • prodej pozemku
  08. 02. 2023

  Dobrý den, obec bude prodávat pozemek asi 10.000 m2 firmě , která zde má v plánu postavit provozovnu (zatím nebyly provedeny žádné kroky k zahájení stavby). Jedná se trvalý travní porost, ale v územním plánu to je vedeno jako průmyslová zóna. Prosím o radu, zda budeme pozemek prodávat s DPH nebo bude od DPH osvobozeno? Děkuji.

  Já bych v tomto případě asi zdaňoval 21%. Tady bych hodně věnoval pozornost tomu, jak se dané území stalo "průmyslovou zónou" a zda zde nebyla nějaká změna územního plánu právě v příčinné souvislosti (a to i z hlediska časového) s tím, aby se tyto pozemky daly použít pro danou výstavbu.

  Zabrousil jsem na Váš web a zkusil si dohledat územní plán - trochu si tak tipuji, že se jedná o plochy, které byly v původním územním plánu ještě po 1. změně považovány za klasickou zemědělkou půdu a v roce 2019 se změnou č. 2 vyčlenily pro plochy výroby a skladování (předpokládám, že to bude někde v těch plochách "Z10 až Z 14"). Takže za mne jste spíše v tomto momentě v pozici "aktivního hráče" (vidím příčinnou souvislost mezi prodejem v roce 2023 a změnou územního plánu provedenou obcí v roce 2019) - tedy za mne obec jedná jako osoba povinná k DPH. Z hlediska cílů směrnice EU k DPH - cílem  operace je prodej k výstavbě, FU by řekl, že došlo i ke správnímu úkonu tou změnou územního plánu (u toho jsem vždy na vážkách, ale pro mne by byl rozhodující i ten úmysl stavět).

  Proto bych toto na Vašem místě zdanil v sazbě 21%.  

  Samozřejmě pokud jsem to odhadl úplně špatně a jedná se o úplně jiné plochy, můžeme diskutovat dále (například e-mailem).

 • DPH - záloha elektrická energie ČOV
  08. 02. 2023

  Dobrý den, prosím o radu s uplatněním DPH u elektřiny na ČOV. Platíme zálohy na elektrickou energii na ČOV, máme nárok na odpočet DPH. Prosím uplatňuje se již ze zálohy, kterou platíme (měsíčně) na elektrickou energii nebo se může uplatňovat až při vyúčtování. Jaký je správný postup? Děkuji za odpověď.

  Oba postupy jsou správné a možné. K zálohám byste pro účely odpočtu měli od dodavatele dostávat daňové doklady k přijaté platbě - on musí daň odvést ze záloh, Vy odpočet můžete na základě tohoto dokladu uplatnit ze zálohy, můžete ale i až při vyúčtování. V praxi je vhodnější uplatňovat ze záloh, jinak to dělá někdy problém v KH. 

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu