Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

27/2 2020 Stravenky - uvolnění zastupitelé

Chtěla bych se zeptat, na účtování stravenek pro uvolněné zastupitele. Zastupitelstvem byly schváleny v roce 2018 stravenky pro zaměstnance i uvolněné zastupitele ve výši 100, - Kč. Starosta navrhl, aby 55% hodnoty stravenky bylo hrazeno z nákladů obce a 45% si hradil zaměstnanec (tento návrh ale nebyl v zastupitelstvu, pouze to tak bylo nastaveno). Na základě schválení zastupitelstvem byly vyhotoveny smlouvy se zaměstnanci a uvolněné zastupitele. Nyní chce starosta hradit stravenky pro zaměstnance v plné výši na náklady obce (to znamená, že zaměstnanci nebudou doplácet 45%) a chce to dát schválit pouze do rady. Jeho a místostarosty se to nebude týkat. Oni budou nadále doplácet zbylých 45%. Domnívám se, že se jedná o nerovný přístup a stravenky by měly být hrazeny všem stejně. Stačila by tato změna i pro zastupitele schválit jenom v radě? Peníze na tuto změnu máme, nemusí se dělat rozpočtové opatření. A v zastupitelstvu byla schválená pouze částka stravenky. Je vůbec nutné to dávat do rady, když způsob financování nebyl nikde závazně schválen? Děkuji za odpověď.

Ono je to spíše právní otázka, každpádně o plněních podle § 80 (tedy i poskytování stravenek) pro uvolněné zastupitele rozhoduje ZO, je tedy dobře, že máte poskytnutí pro ně v ZO schválené. Zároveň s tím by ale podle mě logicky měli schvalovat podmínky poskytnutí - nejen výši stravenky, ale i kolik bude hrazeno z rozpočtu obce a kolik si budou přispívat. Můžete se samozřejmě na toto zeptat na MV, ti vám dají jistější odpověď, ale i podle metodiky je tato oblast plně v rukou ZO, takže osobně bych si netroufla mít způsob financování stravenek pro zastupitele stanoven jen starostou. U těch zaměstnanců je to pak otázka, obecně jim poskytnutí stravenek nemuseli schvalovat, to stačilo případně radou, ale pokud ZO schválilo poskytnutí stravenek i zaměstnancům, tak bych to následně chápala tak, že si to vyhradili jako svou pravomoc a i v tomto případě by tedy měli stanovit pravidla financování.

A k tomu nerovnému přístupu - ted je to chápáno především tak, aby nebyli zvýhodňováni zastupitelé oproti zaměstnancům, tak má nastaveny MV příklady v metodice. Takže je otázka, jak by se nahlíželo na to, když zvýhodníte zaměstnance oproti zastupitelům, jestli i to by bylo považováno za porušení zákona o obcích, zde bych radila pro jistotu nastavit stejná pravidla - viz § 80 odst. 2 zákona o obcích: " Plnění podle odstavce 1 lze členovi zastupitelstva obce poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce." Pokud byste chtěli nastavit nerovný přístup, byť ve vztahu k zaměstnancům, tak bych to předem ověřila u MV. Nicméně si myslím, že by možná mohlo být akceptováno, když je výše stravenky stejná, že jsou trochu rozdílné podmínky - když zastupitel bude doplácet a zaměstnanec ne, ale jak říkám, pokud byste si jakýkoliv nerovný přístup chtěli stanovit, byť ve vztahu k tomu, kolik kdo doplácí, konzultovala bych to přímo na MV, protože to z jejich strany může být chápáno jako porušení zmiňovaného § 80 odst. 2. 

27/2 2020 Mail /NED Přeložka NN

Obec v minulosti zakoupila pozemek se starým RD, který byl později zdemolován. Původní připojení elektřiny se muselo přeložit (dle sjednaných smluv s ČEZ). Na přeložku přípojky NN jsme v roce 2019 uhradili zálohu 22.000 Kč. Asi jsem to špatně pochopila a zaúčtovala na zálohy 314 (314/321, po uhrazení zálohy 321/231 odpa 3639 pol.6121, koncem roku dohad na zálohu - 389), a v roce 2020 to vyúčtuji jako službu na 518. Jenže jsem se začátkem února dozvěděla, že budou účtovány další práce a činnosti spojené s přeložkou NN na daném pozemku, takže je asi chybně účtováno, myslím, že to mělo být na 052!? Nyní v únoru 2020 přišlo vyúčtování zálohy z 2019, jedná se o přeplatek 7.500 Kč. Dá se to letos opravit (314 vs. 052)? A jak účtovat o vyúčtování až nám pošlou přeplatek? Mínusem na 231 3639 6121? K přípojce přišel požadavek na další zálohu od ČEZ na připojení odběrného místa se zvýšením příkonu - účtování: 052/231 3639 6121, po vyúčtování zálohy 042/321 a odespání zálohy 321/052, v případě přeplatku 042/231 3639 6121? K přípojce další firma Energo-group fakturuje dodávku a montáž elektroměrového rozvaděče se zásuvkovou skříní - 042/321, 321/231 3639 6121. A teď prosím jsem v koncích, jak a na co převést celou konečnou cenu NN z 042 do majetku (dát jako samostatná stavba)? Děkuji moc za radu.

Oni překládali vaší elektro přípojku, když to chcete účtovat jako majetek? Protože přeložky sítí bývají i jen náhrady vlastníkům sítí (např. právě ČEZu), pokud nesouvisí s žádnou stavbou, pak se účtují na účet 549 s pol. 5909. Takže předně je důležité, kdo je vlastníkem překládané přípojky, podle toho se odvíjí účtování. Jestli jste ale koupili pozemek se stavbou a elektro přípojkou, která se následně musela z nějakého důvodu umístit jinam, tak pak byste tu původní elektro přípojku měli mít v majetku, jestli tedy měla být vaše? Neskončíme zde opravdu spíše u té náhrady ČEZu? Možná radši dotaz doplnit...?

27/2 2020 Dotace expost -značení UZ

Mám dotaz ohledně účtování dotace na Kulturní dům. Rozhodnutí dotace – expost jsme obdrželi v roce 2018, od té doby se 2x snižovala a prodlužoval se termín. Minulý rok se firma, která stavební práce prováděla, dostala do insolvence. Proběhlo nové výběrové řízení s tím, že od ledna provádí a dodělává akci jiná stavební firma. Mezitím bylo požádáno o změnu v dotačním programu (změna ceny a termínu), letos v únoru nám bylo vyhověno a obdrželi jsme Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna). Já jsem v roce 2018 a v roce 2019 rozúčtovávala faktury na UZ, Nástroj a Zdroj,org, poměrem, který byl daný v původní dotaci a teď mi bylo sděleno od Energetické agentury, která nám dotaci vyřizuje, že všechny fakturované položky stavebních prací roku 2018 a 2019 budou jako nezpůsobilé výdaje a dotace je přislíbena až na faktury, které budou letos doručeny od nové firmy. Tzn, že na faktury od insolvenční firmy ( cca 15 faktur ) i na další faktury např. technický dozor z roku 2018 a 2019 dotace poskytnuta nebude, takže žádné rozúčtování tam být nemělo a vše bude jako nezpůsobilý výdaj. Co teď s tím mým rozúčtováním faktur na UZ, Nst, Zdroj, orgy atd za rok 2018 a 2019? Můžu jen poznačit na faktury nebo třeba přiložit vysvětlení a vše se nechá tak jak je? A faktury z letošního roku již značit UZ, Nst, Zdr, org k poskytnuté dotaci? Děkuji za odpověď. Jana Hubíková

Ano, přesně tak, nic jiného nezbývá, značili jste v dobré víře na základě v té době dostupných informací, teď nastala nová skutečnost. Zpětně to opravit nelze, když je v tom i nástroj a zdroj a vstoupilo to do Finky, tak značení zpětně nezrušíte, odůvodněte to a info o tom, že nemělo být značeno poznamenejte jen ručně na doklady. Nové faktury na způsobilé výdaje značte poměrem dle změnového rozhodnutí. To už jste druhá obec, která v poslední době doplatila na nespolehlivost firmy, mě to přijde nelogické ubírat dotaci na realizované věci jen proto, že dodavatel dodávku nedokončil. 

27/2 2020 reálná hodnota

Pěkný den, prosím o radu ohledně reálné hodnoty - obec má ve Směrnici uvedeno, že reálná hodnota śe rovná kupní ceně - hladina významnosti je stanovena na 500 tis.Kč. Není ta cena příliš vysoká? A v případě jedné Kupní smlouvy o prodeji více pozemků se to posuzuje v rámci kupní smlouvy nebo každého pozemku zvlášť? Co je tzv. nejčistší? Děkuji

Já koukala do monitoru státní pokladny, abych pro účely odpovědi ověřila vaše aktiva a narazila jsem na drobnost, s vaším IČO jste podle jejich údajů v Olomouckém kraji, viz odkaz: 

https://monitor.statnipokladna.cz/vyhledavani?text=Obec%20Jind%C5%99ichov&type=0

U nás v systému jste registrováni jako obec v Moravskoslezském, tak si nejsem jistá, zda jsem vás našla dobře, ale řidila jsem se názvem obce a podle IČO. Pak mi vychází, že máte stanovenou významnost méně než 0,5 % vašich aktiv netto (tedy, že těch 500 tis. Kč je méně něž 0,5 % vašich aktiv netto), to je pak naprosto v pořádku a mohli byste si jí naopak zvednout - obecně doporučujeme 1 %, viz naše vzorová směrnice k RH, najdete jí v dokumentech, je už v archivu - "2013 Směrnice - RH majetek k prodeji" z 3.5.2013. Obecně bychom neměli významnost stanovovat nějakým odhadem, ale podloženým výpočtem a nejlépe ve vztahu k velikosti účetní jednotky, resp. tedy k výši jejích aktiv. Takže pokud jsem se výpočtem nějak spletla, tak si prostě vypočtěte 1 % vašich aktiv netto a to si stanovte jako významnost - viz směrnice, na kterou vás odkazuju.

Reálná hodnota se může zjednodušeně řečeno rovnat kupní ceně. Opět to naleznete popsáno v té směrnici, jak si to nejlépe vnitřně stanovit, možná lépe si tam napsat, že se rovná tržní ceně, ale je to jen přesnější pojem, je to tak v souladu se zákonem o účetnictví, že reálná hodnota je předně tržní cena a teprve když nelze tato zjistit, tak se používají jiné metody zjišťování RH - ZP apod. Ale v praxi samozřejmě nejčastěji skončíme u té tržní ceny s tím, že za tu lze opět ve většině případů považovat cenu kupní - tržní hodnota je založena na volné tržní ceně, volném trhu a ochotě obou stran, je to taková hodnota, kterou prodávající dosáhne na volném trhu. 

A závěrem k těm hromadným prodejům - i to máme řešeno ve směrnici s tím, že si stanovíte, od jakého počtu ks majetku se o hromadný prodej jedná (např. 3, jak máme my) a u takových prodejů si stanovíte, že budete významnost řešit v součtu, to je vhodné.

Jen ještě - o té reálné hodnotě účtujeme, když je rozdíl mezi evidovanou cenou u pozemků, nebo zůstatkovou cenou u majetku vyšší než ta významnost - to je jen pro doplnění. Např., když je evidovaná cena zůstatková budovy 400 tis. Kč a prodáváte ji za 800 tis. Kč, tak byste nemusela přeceňovat. Rozumíme si?  

26/2 2020 Přeplatek elektrické energie - uplatnění DPH

Moc prosím o radu s vyúčtováním el. energie, přeplatku a uplatnění DPH ze skutečné spotřeby. Základ DPH DPH Celkem Spotřeba elektřiny 82.163,57 17.254,35 99.417,92 Přijaté platby - 111.272,70 - 23.367,30 -134.640 Rozdíl ke zdanění -29.109,13 -6.112,95 -35.222,08 Přeplatek -35.222,08 Dohadné položky 502/389 122.400,- Spotřeba 1/2020 12.240,- Poskytnuté zálohy 134.640,- 2. vyúčtování Základ DPH DPH Celkem Spotřeba elektřiny 2.837,54 595,88 3.433,42 Přijaté platby -3.363,58 -706,42 -4.070 Rozdíl ke zdanění - 526,04 -110,54 -636,58 Přeplatek -636,58 Dohadné položky 502/389 3.700,- Spotřeba 1/2020 370,- Poskytnuté zálohy 4.070,- Mockrát děkuji a přeji hezký den Strouhalová

1. vyúčtování - spotřeba je tu menší, než dohadná položka, tak případně zvažte pro příště úpravu výpočtu dohadné položky -není to úplně malý rozdíl a když si uplatňujete odpočet DPH, tak musíte při tvorbě dohadu vzít toto také v potaz - dohadovat částku bez DPH. Vyúčtovací fakturu zaúčtujete takto:

502 minus MD 40236,43 Kč, 343 MD 17254,35 Kč, 389 MD 122400 Kč/321 D 99417,92 Kč a zúčtujete zaplacené zálohy 321 MD/314 D 99417,92 Kč a přeplatek přijmete 231/314 35222,08 Kč.

2. vyúčtování:

502 minus MD 862,46 Kč, 343 MD 595,88 Kč, 389 MD 3700 Kč/321 D 3433,42 Kč a zúčtujete zaplacené zálohy 321 MD/314 D 3433,42 Kč a přeplatek přijmete 231/314 636,58 Kč

26/2 2020 Oprava dotace na VPP

1. V roce 2019 jsme obdrželi od úřadu práce dotaci na VPP ve výši 150 tis. Kč (UZ 13101, pol. 4116) a já jsem zjistila, že jsem do výdajů (UZ 13101) zaúčtovala 154 tis. Kč, tedy o 4 tis. Kč více. Je možné to nějak opravit? Je řešení, že bych v roce 2020 zaúčtovala do výdajů na UZ 13101 o 4 tis. Kč méně. Smlouva na VPP byla uzavřena od 1.6.2019 do 31.1.2020. 2) V roce 2019 jsem zaplatila za 1. Q silniční daň ve výši 1850 Kč - účtováno: 531/231 pol. 5362. Následně jsem zjistila, že jako obec, pokud je auto využíváno pro obecní účely, daň silniční odvádět nemusíme. Nyní jsem udělala daňové přiznání s přeplatkem na dani ve výši 1850 Kč. Jak mám tento přeplatek zaúčtovat? Platba za 1. Q 2019 nebyla účtována přes zálohový účet.

1. Toto není potřeba opravovat - ale ani to není problém opravit - totiž UZ u výdajů nevstupují do žádného výkazu, stačí požádat programátora o možnost vstupu do minulého období a částku opravit. Rozhodně doporučuji však neopravovat v dalším období, ale spíše nechat a opravit v roce 2019 a lze i jen toto poznamenat "fixem" na příslušný doklad, jestli se vám minulé období nechce otevírat. 

Zaúčtujte  342 MD/ 531 D - opravujeme na účtu, kterého se týká, nebojte se, že bude s minusem ve výkazu, to se u daňových účtů smí, kdyby byly nějaké diskuse s krajem, tak můžete i "náhradu nákladů min. let" na 649 D, ale správněji a větší vypovídací schopnost má ta 531 D s minusem.  

26/2 2020 PRŮTOKOVÁ DOTACE PO - VRATKA

Naše PO dostala v loňském roce dotaci "Klicperovy divadelní dny", která byla zaslaná krajem jako průtokové dotace. Poskytovatelem bylo Ministerstvo kultury. V letošním roce PO zaslala vyúčtování s tím, že část dotace vrací, opět prostřednictvím obce jako zřizovatele. Postupujeme v režimu finančního vypořádání s krajem s tím, že příjem od PO účtuji UZ, par 6402 pol 2229 a vratku na kraj UZ, par. 6402 pol 5364 (dle sdělení kraje, je to též jejich průtok). Účtujeme správně a zároveň provedu RO (par. 6402 pol. 2229 a zároveň 5364)? Děkuji.

Ke značení vratek máme z nedávna aktualitu, viz odkaz:

https://www.obecuctuje.cz/aktuality/1349

Je tam vidět, že názory nejsou v tomto jednotné, takže se prosím raději obraťte přímo na váš kraj, jak budou oni značit příjem vratky a jak tedy máte značit vy. RS máte dobře, tu jste si s krajem ujasnili. Jestli si u nás ověřujete i značení, co vám řekl kraj, tak to není třeba, viz ta aktualita, poradit neumíme, když neví ani samo MF, takže postupujte, co radí kraj, to je pro vás nejjistější. RO proveďte - v příjmu i výdaji, u průtoku PO stačí až následně. 

26/2 2020 Inventarizační rozdíl

Jeden z našich účtů máme u FIO banky. Je využíván pouze pro správu cenných papírů. Celý rok se na tom účtu nic neděje, jen účtují měsíčně poplatky. Výpisy jsou k dispozici se zpožděním, takže je dodatečně pouze zakládám a poplatky účtuji za základě "měsíčních obratů", které si v bance vyjedu. Bohužel jsem si nevšimla, že nám v 8/2019 VAK na tento účet vložil zřejmě výplatu dividend ve výši cca 7.000,-. Objevila jsem to až teď, když dávám do pořádku inventury. Moje chyba. Co teď s tím? Dividendy zaúčtuji k 1.1.2020. Mám udělat nějaký zápis, že došlo k opomenutí zaúčtování a tím vznikl inventarizační rozdíl? Ještě nikdy za 20 let se mi nic takového nestalo a tady na úřadě jsem prvním rokem a zrovna průšvih.

To není vůbec žádný průšvih, ty výpisy opravdu chodí se zpožděním, je potřeba o nich účtovat i s tím zpožděním průběžně měsíčně. Ohledně dividend, ano, toto  chybka to je - udělejte si vlastní zápis stylu - "kvalitním vnitřním systémem byla zjištěna tato chyba v nevýznamné částce, proto byla zaúčtována do období , kdy byla zjištěna". S ohledem na nevýznamnost hodnoty nemá tato chyba vliv na účetní závěrku 2019. Jen doufám, že je to opravdu 7 tis. kč a ne 7 mil. , ale to asi opravdu ano, takto vysoké dividendy nevyplácí v ČR asi nikdo :o). 

25/2 2020 Změna budovy na kulturní památku

Jak postupovat v případě budovy, kterou jsme dosud evidovali jako stavbu. V lednu tohoto roku nám Národní památkový ústav sdělil, že se tato budova má evidovat jako kulturní památka. Ústav nám provede změnu zařazení i v katastru nemovitostí. Jak nyní ale postupovat v účetnictví a k jakému rozhodnému okamžiku? Máme zůstatkovou hodnotu přes milion korun a kulturní památky se mají evidovat v hodnotě 1,-- Kč. Máme rozdělit inventární číslo na kulturní památku za 1,-- Kč a zbytek jako technické zhodnocení k této památce, které i nadále budeme odepisovat? Změnu provedeme ke dni přijetí oznámení od Národního památkového ústavu, nebo ke dni změny v katastru (nebudeme mít ale dopředu údaje, kdy se návrh na vklad na katastr podal).

Účetně s tím prosím nedělejte vůbec nic. Na účet 021 patří i nemovité kulturní památky, je to tak v souladu s obsahovou náplní jak účtu 021, tak nepřímo i účtu 032. A ocenění se tím také nemění. Obecně u majetku neměníme původní "historickou" pořizovací cenu a to ocenění 1 Kč, co zmiňujete, neplatí obecně pro kulturní památky, touto cenou se kulturní památky (a dále i církevní stavby, předměty kulturní hodnoty a sbírky muzejní povahy) oceňují, jen pokud není známa jejich pořizovací cena, což není váš případ - viz § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví - to ocenění 1 Kč, když se neví PC, využíváme např. u bezúplatných převodů nebo vícenálezů, kdy by určování RPC u kulturních památek bylo problematické a nevypovídající. Takže ten zápis jako památky je pro vás spíše informativní a hodí se vám to např. k tomu, že máte možnost žádat o dotace na zapsané kulturní památky a naopak budete jako vlastník omezen v nakládání - zásahy budete muset konzultovat s památkáři apod. Účetně tedy nic, určitě neměňte ocenění, jen můžete na kartu majetku poznamenat informaci o tom, že se stavba stala kulturní památkou, ať to víte např. kvůli těm věcem, co jsem zmínila výše. 

25/2 2020 Prodej majetku - DPH

Na has. zbrojnici budeme měnit rolovací vrata. ZO odsouhlasilo záměr prodeje původních vrat. Nevím zda fakturovat prodej s DPH? Hasičská zbrojnice není předmět ekonomické činnosti.

Já bych za sebe aplikoval prodej mimo DPH - tedy s argumentací, že se jedná o prodej mimo ekonomickou činnost (dle mého názoru s odůvodnitelným argumentem, že to bylo prodáváno z činností, které lze označit dle mého názoru jako výkon veřejné správy - konkrétně plnění povinností v oblasti požární ochrany - §29 zákona o požární ochraně).

25/2 2020 Kompletní rekonstrukce čistírny odpadních vod

Jsme obec a kompletně rekonstruujeme čistírnu odpadních vod. Tuto rekonstrukci účtujeme na účet 042. Starou čistírnu odpadních vod vedeme v účetnictví v majetku a odpisujeme. Nová čistička by měla být dokončena v letošním roce. Stále máme však v účetnictví zůstatkovou hodnotu z té staré ČOV. Ze staré čističky však ve skutečnosti nezbylo nic. Postavila se nová budova i kompletně nové technologie. Nevím, jestli původní čističku mám úplně vyřadit a zařadit novou v ceně pořízení? Na vyřazení bych pak asi potřebovala od správy majetku vyřazovací protokol a na zařazení nové zařazovací protokol. Kdybych zařazovala jako technické zhodnocení ke stávající ČOV tak bych asi měla nesmyslnou cenu.

Z technického hlediska je to ve vašem případě pořízení nového majetku, nikoliv pouze obnova původního - neuvádíte původní majetek do původního stavu, ale odstraníte jej a vybudujete nový, byť technicky identický. Takže jak stavební část (účet 021), tak i technologickou (účet 022) vyřaďte z majetku likvidací a účtujte o pořízení nových. U stavby účtujte vyřazení zápisem 042/081 v ZC a 081/021 v PC - podle vyhlášky patří zůstatkové ceny staveb, které jsou demolovány v důsledku nové stavby, do ceny této nové stavby a do ceny patří také náklady na jejich demolici - ale jen část vztahující se ke stavební části. Ale pozor, platí to jen pro stavby, technologii vyřadíte z účtu 022 "klasicky" 551/082 a 082/022, to ustanovení o souvisejícím výdaji platí opravdu jen pro stavby na účtu 021, pro žádný jiný majetkový účet. 

24/2 2020 Prodej auta

Dobrý den, na účtu 022 máme vedeno hasičské zásahové auto. Platí stále, že při jeho prodeji, není třeba zveřejňovat záměr, stačí schválení ZO nebo starosty, jsme malá obec, radu nemáme. Děkuji.

Odpověď najdete v § 39 zákona o obcích, změna nenastala - když jde o prodej movité věci, záměr se nevyvěšuje a stačí schválení starostou, když nemáte radu, popř. ZO, pokud by si to vyhradilo nebo pokud by chtěl být starosta "krytý" (např. u významnějších prodejů). 

24/2 2020 Licence TeamViewer

Obec je plátce DPH. Koupili jsme licenci na vzdálený přístup TeamViewer na 1 rok. Dodavatel je z Německa. Faktura přišla včetně vyčísleného 21 % DPH v Kč (7 668 + DPH 1 610,28), celkem jsme museli zaplatit 9 278,28. Na faktuře není uvedeno naše IČO ani DIČ. Jak prosím zaúčtovat a co s DPH? Moc děkuji.

Jsou dvě varianty:

- dodavatel je sice z Německa, nicméně má české DIČ (tedy CZ ....), které uvedl na faktuře - potom je to v pořádku (on to zdaní, vy asi neodčítáte, tak nebudete dělat nic)

- dodavatel to fakturuje pod německým DIČ - (DE ....) - potom byste se s ním správně měli spojit - dát mu svoje DIČ, o to by to měl vyfakturovat bez německé DPH a Vy byste to měla prodanit v ČR jako pořízení služby z členského státu EU (tedy zjednodušeně - ta daň má jít do českého státního rozpočtu - ne německého). Pokud by to neopravil, tak byste stejně správně měli přiznat DPH v ČR z tohoto nákupu - nicméně tím by nastala situace, kdy byste to zdanili podruhé (nebo to "nepřiznáte") - pokud by ale přišla kontrola z FU, tak by vám to měla doměřit.

24/2 2020 IROP

Máme dotaci na vybudování odborných učeben ZŠ a jejich vybavení. Vše je z dotace MMR program IROP a dotace je investiční a část neinvestiční. Vše mám přesně rozúčtované a zatím nebyl problém až teď a to s fakturou na konektivitu a dodávku ICT vybavení učeben. Dle přílohy k faktuře mám rozúčtováno na 028 a 022 ale ty konfigurace a instalace jsem zúčtovala samostatně jako služby, účtovala jsem přesně podle toho jak to bylo vysoutěženo. Vím, že dle účetních předpisů by se to mělo rozúčtovat do ceny pořízení ale po dotazu na poskytovatele je jedno, jaký způsob si zvolím, tím prý neporuším podmínku IROP. Nepotřebuji rozlišovat investiční, neinvestiční v tom mám jasno jen prosím o názor, zda pak při kontrole bude chyba, že jsem nedodržela vyhl. 410 a par. 55. Pro posouzení posílám v emailu jeden list přílohy. Děkuji za odpověď.

Já moc nerozumím tomu, proč to do ceny nedáte, ničemu to nevadí a vyhnete se případnému napadení ze strany kontrol - nejen dotačních. Navíc i kontroloři dotací často kontrolují soulad na účetní předpisy, většinou s vámi dotaci v průběhu řeší někdo jiný než kdo chodí na kontroly - jsou to odlišná oddělení, tak bych na to nespoléhala, že jim to nevadí. Podle účetních předpisů by to opravdu do ceny mělo jít (ta instalace a konfigurace), u DDHM by to ještě bylo vcelku jedno, tam to skončí jednorázově v nákladech, ale u vás se ta konfigurace (je v tom i školení, ale většinu tvoří ta konfigurace) a instalace týká SW v ceně nad 60 tis. Kč, takže odpisovaného majetku, jednorázovým zaúčtováním do nákladů byste i ovlivnili VH a ani není z hlediska pracnosti co rozpočítávat, prostě to přičtete k ceně SW  - toho firewallu a toho druhého (to nevím ani co je, nejsem IT specialista). Ale souhlasím, že ty konfigurace nesouvisející se žádným pořizovaným majetkem budete účtovat do nákladů - to už je ale opravdu na rozbor s IT specialistou, co to vše konkrétně je. 

24/2 2020 Hospodářský výsledek PO

Naše zřízená příspěvková organizace základní škola za rok 2018 i za rok 2019 vykázala v hlavní činnosti mínusový hospodářský výsledek. V hospodářské činnosti (kroužky, nájmy) výsledek kladný. Celkový zlepšený hospodářský výsledek je kladný, protože mám paní účetní z příspěvkové organizace řekla, že je to takhle správně - hospodářská činnost může pokrýt mínusový výsledek v činnosti hlavní. Je to správně ?

Toto je naprosto v pořádku - plně souhlasím s PO, jak to má vykázané.