Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

23/5 2019 Rozpuštění fondu

Na obci máme zřízené tři fondy. Sociální, investiční a fond rezerv. Všechny vedeme na zvláštních účtech. Nyní máme v úmyslu investiční fond a fond rezerv úplně rozpustit a zrušit. Zastupitelstvo musí nejprve schválit rozpočtové opatření v par 6330, jak na straně příjmů, tak výdajů a rovněž musí rozhodnout o rozpuštění fondů a jejich zrušení. Fondy existují již spoustu let, tvorbu všech fondů účtujeme již historicky přes náklady 548 (ročně řádově desetitisíce). Jakým způsobem zaúčtovat rozpuštění fondu? Do výnosů? Dohromady je to asi 4 mil. Tím si zkreslíme hospodářský výsledek. Když si procházím odpovědi na dotazy, zjišťuji, že se měla tvorba účtovat 401/419 a rozpuštění naopak 419/401. Co teď s tím? A tvorba sociálního fondu je správně 548/419? Letos se tvořil pouze sociální fond přídělem z mezd - je tedy ještě možno přeúčtovat.

Pokud jste fondy tvořili přes 648, tak opravdu nyní zrušíte přes 648. Zkreslení VH bude, ale o tom všichni vědí, tou tvorbou 548 rovněž dochází ke zkreslení VH. Ten zápis 401/419 a 419/401 je druhý možný, vlastně jen účet 401 nahradí 548 a 648, že upraví zdroje bez vlivu na VH. Nic se s tím ale ve vašem případě jiného nedá dělat. Fondy opravdu zrušíte přes konsolidační položky a odpa 6330 a zápis bude 419/236 6330 5345 a 231 6330 4139 /648 (u obou fondů stejně). 

23/5 2019 032

Jak zaúčtovat výrobu a montáž ližin na vstupní schodiště k budově. Celá konstrukce je přišroubována k zábradlí a je sklopná. Jedná se o částku cca. 23 000,- Kč. Nejsme si jistá zda zaúčtovat jako podlimitní technické zhodnocení nebo drobný majetek? 2) Obec je vlastníkem muzea starých řemesel. Zjistili jsme, že máme několik exponátů, které nejsou nikde evidované. Mohu to vyřešit tak, že vytvořím sbírku, která bude mít cca 10 předmětů v hodnotě 1,- Kč a zaúčtuji 032/401? Děkuji.

Určitě bych to nebrala jako samostatnou věc, ale vzhledem k účelu a funkci jako součást schodiště. Dochází k rozšíření použitelnosti schodiště a jsou i jiné argumenty pro TZ, takže pořízení bych účtovala na účet 549 s pol. 5123. Jestli vedete schodiště jako součást budovy, tak to účtujte stejně jako podlimitní TZ, jen to bude TZ budovy a ne schodiště.

K té sbírce - podle zákona o účetnictví lze sbírku muzejní povahy, u níž se neví ocenění, ocenit 1  Kč, navrhujete to správně. Jinak nevím, jak moc spolu předměty souvisí, dalo by se případně i jednotlivě je ocenit 1 Kč jako předměty kulturní hodnoty a na účet 032 je zařadit odděleně.

23/5 2019 SBĚRNÝ DVŮR - pokračování k dotazu z 17.12.2018

Postavili jsme z dotace od SFŽP Sběrný dvůr. Typ financování je Ex post, počátek projektu v roce 2018, dokončení v únoru 2019, dotace ve výši 85% uznatelných nákladů. Součástí uznatelných nákladů jsou kromě stavební části také stroje - multifunkční nakladač, štěpkovač, balíkovací lis, velkokapacitní kontejnery a kontejner na nebezpečný odpad. Stroje jsem zařadila v roce 2018 a vytvořila k nim dohadnou položku ve výši 85% z uznatelných nákladů na tyto stroje a zaúčtovala jsem to 388/ 403. Kolaudace stavební části proběhla až v lednu 2019. Část peněz od SFŽP nám dorazila v prosinci, zbytek (t.j. DPH) jsme dostali v květnu 2019. Ve Vaší odpovědi jste mi doporučila, abych byla opatrná a přeci jen účtovala o příjmu dotace jako o záloze. Jenže my jsme povinni sestavovat PAP, a tak jsem se dotázala poskytovatele dotace, jak účtují oni. Bylo mi řečeno, že o záloze účtovat nesmím, mám účtovat o nároku na dotaci. Proto jsem k 31.12.2018 zaúčtovala toto: 388 / 403 ve výši 85% z UN na stavební část ... 7.734.932,49 Kč 346 / 388 ve výši 85% z UN na celou akci ... 10.292.657,92 Kč K zařazení strojů bylo zaúčtováno: 388 / 403 ve výši 85% z UN na stroje ... 2.557.725,43 Kč Příjem 1. části dotace (ve 2018): 231 4216 N Z ÚZ / 346 ... 9.018.454,95 Kč Zůstatek na účtu 346 je tedy 1.274.202,97 Kč. na účtu 403 10.2925.657,92 Kč. Postup zaokrouhlování DPH byl však u SFŽP jiný než u nás (my počítali DPH z jednotlivých faktur, SFŽP z celkových UN), takže výsledek se liší o 0,27 Kč. SFŽP nám v květnu 2019 poslalo 1.274.202,70 Kč. Na SU 346 nám tedy zbývá pohledávka 0,27 Kč. Vzhledem k tomu, že už nemám nic na 388, nevím, jak tento rozdíl proúčtovat. Napadlo mne toto: 346 / 403 minus 0,27 Kč 672 / 403 plus 0,27 Kč. Prosím o potvrzení správnosti řešení anebo o radu, jak správně zaúčtovat. Předem děkuji Zuzka Žižková Obec Šestajovice

Rozdíl zúčtujte tak, jak navrhujete. Je to postup na základě principu úpravy odhadu dohady, protože k vypořádání dotace dochází reálně až po zařazení majetku do užívání, tak i když neupravujete přímo dohadný účet 388, tak je to ve stejné logice a proto rozdíl zúčtujte takto do výnosů (sníží se, protože vám pošlou o ty haléře méně). K tomu účtování, tam postupujeme podle pravidel stanovených ČÚS č. 703, kdy o přijaté dotaci, která je určena k vypořádání, máme účtovat jako o záloze, proto až do doby ZVA by měla být na zálohách a jako pohledávka až když poskytovatel potvrdí na základě splnění všech podmínek výši dotace, do té doby není výše jistá a nárokovatelná, takto si to i většinou stanovují v podmínkách. 

22/5 2019 oprava/investice

Naše město revitalizuje náměstí, jehož součástí je i několik parkovacích míst. Původní povrch parkoviště byl asfaltový, nyní je vyměněn za betonové dlaždice, které propustí dešťovou vodu. Můžeme tuto výměnu povrchu považovat za opravu? (V rámci revitalizace budou také provedeny vegetační úpravy – výsadba dřevin, keřů a trvalek, které jsou částečně kryty investiční dotací z EU. Tuto část plánujeme uhradit s položkou 6129 a ÚZ dotace a našeho podílu.)

Já bych v tomto případě vyřadila původní stavbu parkoviště a jeho ZC započetla zápisem 042/081 do ceny nové plochy. Mě se tady oprava moc nelíbí, na druhou stranu, jestli na to máte neinvestiční dotaci, tak se tím netrapte a jako opravu to účtujte, třeba u oken je pouhá výměna materiálu bez změny ostatních parametrů také oprava, ale ve vašem případě se parametry mění, např. právě ta propustnost. Navíc, když se úplně odstraní původní povrch a dá nový z jiného materiálu, tak bych to v případě parkoviště, kde je  stavbou v podstatě jen právě ten povrch, neviděla na TZ, proto se mi zde jeví jako nejvhodnější ta nová stavba.

Vegetační úpravy bych moc nedoporučovala účtovat jako TZ pozemku na účet 029 s pol. 6129, toto řešení volíme u nějakých rozsáhlejších zemních prací, terénních úprav. Jestli není cena zeleně příliš vysoká ve vztahu ke stavební části, což zde asi nebude, tak by bylo nejjednodušší řešení zahrnout jí do ceny stavebních úprav- třeba zpevněné plochy náměstí, chodníků apod. - podle umístění.

22/5 2019 Věcné břemeno

V roce 2016 byla sepsána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB. Budoucí oprávněný zaslat na základě této smlouvy sjednanou cenu 5.000 Kč. Platba byla zaúčtována MD 231 pol 2119, na straně DAL 602 a 343 (což je asi špatně). Jelikož budoucí oprávněný na pozemku stavbu nevybudoval, žádá o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí a o vrácení částky Kč 5.000. Prosím, jak tuto vratku zaúčtovat? Moc děkuji za odpověď.

No, opravdu platba na základě smlouvy o smlouvě budoucí nemá co dělat na výnosech. Není to významná částka, nejjednodušší je opravit na účtu, kde byla chyba, takže vratka  jen 231 odpa dle účelu, pol. 5909 D a 602 a 343 minus D. 

Ještě k tomu DPH poznámku - píšete, že odvod DPH byl v roce 2016. a na provedení opravy je lhůta 3 let - tedy pokud daný případ nastal třeba v lednu 2016, tak z pohledu DPH bych již odvod snižovat neměl. To by ale znamenalo, že pokud byste kupujícímu vrátili celých 5000 Kč, tak to DPH fakticky skončí jako snížení Vašeho výnosu - potom byste měli dle mého názoru správně uvažovat o tom, že budete požadovat náhradu škody z důvodu, že jste prvotně daň museli odvést, následně z důvodu na jeho straně došlo k ukončení smlouvy, ale kvůli časovému testu jste již nemohli snížit původně odvedenou daň - proto na něj toto DPH v podobě náhrady škody přenášíte.

22/5 2019 DPH

Budeme opravovat starý chodník u MŠ. Starosta chce starou dlažbu prodávat občanům. Bude prodej s DPH nebo ne když MŠ nemáme pro ekonomickou činnost? Dále chceme prodat nevyužitý štěrk pro zimní posyp TJ Sokol pro jejich činnost. Bude prodej bez DPH? Dále jsme prodali tři pozemky firmě pro výstavbu parkoviště. Firma ještě není plátce DPH. Dva pozemky s DPH - v územním plánu jsou v zastavěném území a jeden bez DPH, protože je mimo intravilán. Platbu poslali před podpisem smlouvy na účet, což je DUZP. Není třeba vystavit DD neplátci? Stačí vnitřní zaúčtování? Mockrát děkuji za odpověď.

Domnívám se, že v obou prvních případech (dlažba a ten štěrk) byste měli obhájit prodej v režimu mimo DPH. U té dlažby - je to z činnosti, kterou máte v režimu výkonu veřejné správy, situace by měla být snad obhajitelná i při prodeji toho zbytkového štěrku (je to opět v souvislosti s péčí o pozemní komunikace). Raději upozorňuji - je to sporné téma - přístup finanční správy v tomto není rozhodně jednotný a názory se zde liší.

DUZP při dodání nemovitostí je navázáno na předání nemovitostí (pozemků). nicméně povinnost odvést DPH vzniká buď k DUZP nebo k přijetí platby a to ten den, který nastane dříve. Tady vzniká zajímavý problém - pokud prvotně poslali peníze bez jakékoliv smlouvy, tak se dostáváme do sporu, za co danou platbu považovat - zda to vlastně není mylná platba - jeden přítup by byl, že to zdaním již přijetím (protože vím, že je to na daný pozemek ...), druhý pohled (možná odvážnější, ale logický ) by byl, že identifikace platby mohla proběhnout až v okamžiku, kdy došlo k podepsání smluvního vztahu a teprve v tento okamžik by se daň odváděla. Jednoznačné to není - nevím, zda je u Vás nějaký velký časový rozdíl mezi přijetím platby a sepsáním smlouvy - pokud je to třeba z měsíce do měsíce, myslím, že by mělo být obhajitelné, že to navážeme až na existenci smluvního vztahu, na základě kterého je platba placena.

Pokud se týká daňového dokladu - na ty prodeje pozemků s DPH to vystavit musíte - je to pro právnickou osobu povinou k dani (byť je neplátcem daně).  

22/5 2019 Smlouva o koupi nemov.věcí a staveb nezaps.v KN

Fyzická osoba prodává obci za 1,- pozemek 1980 m2, na něm zbudované místní obslužné komunikace a inženýrské sítě. Za jakou cenu můžeme zavést?

Nejjednodušší máte v pořizovací ceně, dejte pozemek za 1 Kč, i komunikace za 1 Kč, případně každou síť za 1 Kč a rozdíl dejte do zaokrouhlení. Je to správně účetně, nemusíte řešit nějaké přecenění. 

22/5 2019 Chyba účtování

Minulý rok jsme účtovali výstražný varovný systém. Vše vč.digitál.povodňov.plánu jsme účtovali jako investici. Informace o změně rozhodnutí se ke mě nedostala. Teď nám přišly peníze a jenom díky JMK jsem zjistila, že část dotace je neinvestiční. Příjem dotace opravím , ale nevím co s tou 041 xxxx. Účtování minulého roku neopravím, zmařená investice to taky není. Jak mohu opravit ten minulý rok? MD -41 xxxx a MD 518 xxxx? Alespoň tak?

Ano, takto, jinak to nejde. Dotaz vám vracím. Ani nic jiného se nedělá, jen si dejte poznámku o opravě na původní doklad (fa).

21/5 2019 DPH ČOV

1) Obec provozuje ČOV. Občanům přefakturovává stočné dle stavu vodného (podklady z VaK) nebo paušálem 35 m3/rok, v případě, že občan má vlastní studnu. V loňském roce proteklo ČOV celkem 61 113 m3, přefakturováno bylo 37 519,88 m3. Stanovím tedy poměr 37 519,88/61 113 = 61,39 % => zaokr. 61 %? Při platbě faktury např. technicko-provozní služby ve výši 9075,-, kde základ daně je 7500,- daň 1575,- Krátím DPH 1575*0,61 = 960,75 Kč. Tuto částku uplatním pro odpočet daně nebo ještě potřebuji použít poměrový koeficient, kt. má předchozí paní účetní spočítaný na 35? Tedy ještě 960,75*0,35, tj. odpočet daně jen 336,26 Kč? Uplatním i při platbě zálohy na elektřinu na ČOV? Záloha je 33 330,-. Počítám základ DPH 27 545,45 a DPH 5 784,55 Kč. Uplatním tedy poměr 61% i pro zálohu, tj. 5784,55*0,61 = 3528,57 Kč a pak násobím koef. 3528,57*0,35= 1235,-? Nebo je lze účtovat jen DPH bez nároku na odpočet a odpočet uplatnit až při vyúčtování? VaK – vodné na odběrném místě ČOV – uplatňuji také odpočet DPH stejným způsobem? 2) Vystavená faktura za zřízení věcného břemeno ČEZ. Ve smlouvě uvedeno, že faktura má být vystavena po obdržení objednávky, kt. přišla v květnu – datum vystavení je tedy v 05/2019. Dále je ve smlouvě uvedeno, že DUZP = datum návrhu na vklad, což je 04/2019. Zahrnu toto do kontrolního hlášení za duben?

Asi o tom budeme muset ještě dále komunikovat.

Nezdá se mi prvotně ten způsob stanovování poměru - poměr podle §75 by měl zobrazovat podíl využití k ekonomické činnosti na celku - zjednoduším - podle Vašeho propočtu - to by znamenalo to, že 39% vod někdo vypouští a není jim to účtováno? (třeba úřad, škola, školka ...). Je to hrozně moc a spíše bych si tipnul, že tady hraje roli něco jiného - třeba balastní vody - pokud by tomu tak bylo, tak ty by dle mého názoru do poměru jít neměly.

Dle mého názoru byste měli při stanovení poměru skutečně identifikovat kubíky z těch zdrojů, které leží mimo ekonomickou činnost. Takže prosím zkuste toto nějak prvotně zmapovat a můžeme to potom vydiskutovat. Na 90% je pravděpodobné, že pokud použijete ten poměr, který uvádíte, tak byste se silně poškodili. 

K poměru ještě jedna poznámka - zaokrouhluje se vždy na celá procenta nahoru - tedy pokud Vám vyšel tak, jak uvádíte - tak je to 62%.

Potom mluvíte o těch 35% - netuším, co by to mohlo být - jediné co mne napadá - pokud by se část čistěných vod jasně týkala činností osvobozených od DPH - tak by teoreticky mohlo nastupovat ještě krácení odpočtu DPH koeficientem (tedy podle §76) - tak snad jedině tato úvaha - s ní ale mohu pomoci až v situaci, kdy zmapujete, z jakých zdrojů ta splašková voda vzniká (v těch částech, kterou neúčtujete). Takže prosím - následně o tom můžeme korespondovat e-mailem.

K těm odpočtům DPH u záloh - bude pro vás jednodušší případně to uplatňovat i ze záloh - kvůli projektu kontrolního hlášení - odpočet DPH máte provázat na doklad... - tedy nemůžete na došlou fakturu s vyúčtováním, ale je to potřeba i na daňový doklad na přijatou zálohu.

Ta věcná břemena - to je stále problém, kdy dochází k poskytnutí služby - nám se moc nezdá to podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí (je to vysvětleno v manuálu k DUZP). Nicméně u služeb to může být i vystavením dokladu (což by tady navádělo, že je to v květnu podle objednávky).  Ve smlouvě ale zase došlo ke sjednání duben - takže dost nejasnost - já být Vámi, za těchto okolností to dám ještě do dubna do KH.

21/5 2019 DPH

Město (plátce DPH) uzavřelo s fyzickými osobami smlouvy o úhradě nákladů spojených s vybudováním kanalizační a vodovodní přípojky. Smlouvu zasílám pro Vaši informaci v příloze e-mailu. Účtujeme: Předpis 344 MD / 403 D Platba 231 MD / 344 D Rozpočtová skladba 2310 3121 Nyní máme dotaz, chtěli jsme odvést DPH, ale nevíme, jak správně zaúčtovat DPH, program nám vyhazuje chybu, pokud zaúčtujeme předpis 344 / 343 + 403. DPH dáváme k účtu 734. Máme správně nastaveno, že ke smluvní ceně je připočteno DPH? Pro úplnost informace uvádíme, že fakturace od firmy, která provádí rekonstrukci kanalizace, je v přenesené daňové povinnosti a město si uplatňuje nárok na odpočet DPH.

Myslím si, že prvotně musíme vůbec řešit, k čemu tady majetkoprávně dochází (bylo by dobré potvrdit si to i s právníkem). Můj pohled je takový, že vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky (jako celku) by nyní měla být osoba, která ji uhradila - přitom u vás je stav takový, že přípojku po veřejné části hradí tou smlouvou a budou si budovat potom dále přípojku po soukromé části. Při tomto pohledu by se ale nejednalo o nějaký dar na vámi vybudovaný majetek, ale o cenu, za kterou prodáváte veřejnou část přípojek. Tedy já bych účtoval o výnosu z prodeje majetku s vyřazením příslušné části z 042 (prodejem).

Při filosofii, kterou popisuji výše, je samozřejmě naprosto správně odvod DPH - je to prodej "novostavby" - nicméně pozor na sazbu DPH - pokud je to k rodinným domům a fakticky to "dodávám" vlastníkovi tohoto RD, potom si myslím, že máme být v sazbě DPH 15% (ve smlouvě, kterou jste poslali, je sazba 21%).

Prosím ještě, abyste si to zkusili zkonzultovat prvotně právně - zda to, co uvádíme v úvodu, je správná premisa (pokud byste trvali na tom, že zůstáváte vlastníky té části přípojek pod komunikací..., potom chápu variantu "daru" a ponechání si této části připojky v majetku).

21/5 2019 prodej daru

Klientka DPS darovala obci televizor a DVD přehrávač (nákup VI.2018 za 5 211,-- Kč). Další nájemnice projevila zájem toto koupit s tím, že kvůli nedobré finanční situaci bude vše splácet. Dle kupní smlouvy ze dne 10.5.2019 byla stanovena cena 3 600,-- se splátkovým kalendářem. Výše splátky je 400,-- Kč - od 15.6.2019 do 15.2.2020. Prosím o radu, jak dostat majetek do účetnictví a jak účtovat splátky.

Darované věci zařaďte do majetku zápisem 028/088 a zároveň 558/649, jelikož to není dar od VÚJ (ten by se účtoval jen rozvahově). Ocenit musíte v tzv. reprodukční pořizovací ceně, tedy aktuální hodnotě věcí. Prodej předepíšete 469/646, věci vyřadíte 088/028 a splátky budete přijímat zápisem 231 s pol. 2310/469. To by pro Vás bývalo jednodušší, kdyby si to rovnou vypořádaly mezi sebou, že. 

20/5 2019 Stravné volební komise

Člen volební komise má nárok na stravné ve výši 164,- Kč za dva dny. Zaplatím obědy na hotelu ve výši 150,- Kč - položka 5169 (účet MD 518), dále koupím v obchodě limo ve výši 14,- Kč - položka 5131 (účet MD 501) nebo 5175 (účet MD 513). Nebo dám vše na položku 5175 (účet MD 513), tím nebudu rozlišovat kde jsem co zaplatila. Stravenky kupovat nebudu. Stravné bylo hodně řešeno i při přezkoumání hospodaření, takže prosím o radu. Nerada bych porušila zákon a případně vracela část dotace na volby. Děkuji

Výdaje na věci a služby sloužící k pohoštění patří podle obsahové náplně na pol. 5175, takže já bych zde použila pro obojí pol. 5175 a účet 513, je to podle mě nejvíce vypovídající. Je jedno, jakou formou pohoštění poskytnete - jestli nákupem věcí nebo jídlem v restauraci, pořád je to za účelem pohoštění. Jinak teď ve zprávách MF 2/2019 vyšla směrnice pro postup financování voleb, pro stravné se tam nic neměnilo, je tam pořád napsáno, že členům OVK můžete poskytnout občerstvení a to přednostně jako nepeněžní plnění. Ve vašem případě, kdy proplatíte jídlo v restauraci a koupíte k tomu nápoje, jste podle mě v souladu se směrnicí, ale uznatelnost volebních výdajů je vhodné ověřovat případně přímo na kraji, ten vám bude výdaje kontrolovat.

20/5 2019 Pronájem

V roce 2008 nájemce vybudoval na vlastní náklady v objektu obce byt v hodnotě 302 tis. Kč. Po kolaudaci v témže roce s ním byla sepsána smlouva, že byt dostává do pronájmu a měsíčně se z částky, kterou do bytu vložil, odečítá smluvní nájemné ve výši 800,- Kč. Takže má nájem předplacen na cca 30 let. Vše bylo tehdy schváleno zastupitelstvem. Prosím o radu, jak toto zavést do účetnictví.

Uvedené zásahy jste měli účtovat jako TZ vaší budovy zápisem 042/459 a zařadit jej 021/042, nájemci předepisovat nájemné 311/603 a započítávat částky zápisem 459/311. Toto vše tedy je potřeba doúčtovat, asi nemáte TZ na účtu 021 zařazeno, tak dozařaďte a dopočítejte a doúčtujte odpisy 551/081. Kdyby se s nájemcem dohodlo, že TZ povede majetkově on a předá vám jej po dokončení, pak by se to řešilo jinak, ale tady, když mu za úpravy "splácíte" formou zápočtu na nájemné, tak asi byl záměr předat tenkrát TZ do vašeho majetku. 

20/5 2019 Pachtovné

Zjistili jsme, že na našich pozemcích si hospodaří zemědělci bez uzavřených smluv. Vyčíslili jsme jim dlužnou částku za období 3/2016 - 4/2019 a pak, pokud budou chtít dál pozemek využívat, bude s nimi uzavřena smlouva o pachtovném. Účtovala bych to celé 1012 2131/603, ale nevím jestli do přiznání DPH na řádek č.50 mi vstoupí celá částka nebo jen poměrná část za letošní rok.

Je to trochu sporná záležitost - asi bych to udělal tak, že bych jim vyčíslil částku jako náhradu škody za bezesmluvní užívání v režimu mimo DPH (jako náhradu škody) a do DPH to začal dávat až od uzavření smlouvy - tedy předpokládám od 4/2019. Ale rovnou říkám - je to dosti sporná záležitost.

20/5 2019 Finanční dar

V naší obci se opravuje most. Firma nedodržela termíny a nabídla obci kompenzaci. Uzavřela se darovací smlouva, kde bylo citováno ," Obdarovaný prohlašuje, že dar se použije na úhradu poplatku za komunální odpad za rok 2019 pro občany obce." Zaúčtovala jsem § 3722 pol. 2321 je to tak správně. Mě totiž bývalý starosta, který naposledy starostoval v roce 2007 napsal e-mail, cituji:, který koumák vymyslel zařazení daru od firmy provádějící most ve výší cca 790,-tis. Kč v příjmech na § 3722. Podle něho bych měla dát příjem § 0000 pol. 2321. Nevím, ale myslím si, že když se to má použít na poplatek na komunální odpad tak by to mělo být na tomto §. Asi jsem blbá , ale nic lepšího mě nenapadlo. moc Vám děkuji za radu, mě už jeho komentáře vytáčí, umí jen kritizovat.

Vaše řešení je správné, odpa se volí podle účelu daru, když jste ve smlouvě stanovili, že to použijete na úhradu svozů komunálního odpadu, "za který tedy nebudou platit občané???", pak je správně odpa 3722. Jinak bez odpa nelze, u pol. 2321 musí být nějaký použit, odpa se nepoužívá třeba u příjmů 4xxx nebo u příjmů splátek půjček, ale u této položky ano, takže řešení bez odpa, které navrhuje bývalý starosta, nelze, máte to dobře, zbytečně Vám přidělává starosti. Ale osobně si myslím, že není možné zprostit občany povinnosti platit poplatky za komunální odpad, když vám dá někdo dar, to by nebyl dar obci, ale občanům, jak rozlišíte, kdo má odpad platit a kdo ne? Moc tomu účelu daru nerozumím.