Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

19/1 2019 Zákonné pojištění Kooperativa

Vždy jsem si účtovala předpis zákonného pojištění ve čtvrtletí kdy jsem ho hradila, ale od letošního roku se převádí mzdy ze mzdového programu rovnou do účetnictví, v průběhu roku to asi nevadí, ale je to chyba teď na konci roku ? Náklad jde do roku 2018 a k inventarizaci je zůstatek na účtu 378. Jedná se o 504 Kč.

Správně patří ZP do období 2019, může vám to někdo vyčíst - významnost tady není řešením. Přeúčtovala bych - resp. odúčtovala do 2018: -525 MD/ -378 D. A na 525 MD dala až do 2019, tak zvažte.

18/1 2019 VYŘAZENÍ PRVKŮ Z JEDNÉ STAVBY - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Prosím o pomoc při zaúčtování vyřazení části herních prvků z jednoho celku. V roce 2006 jsme v obci pořídili z dotace dětské hřiště (hrací prvky, lavičky, koše, kolostav) zařazeno jako celek na 021 v celkové výši PC 136.127 Kč, oprávky k 12/2017 ve výši 78.813 Kč a zůstatková cena 57.314 Kč // dotace FROM ve výši 75.000 Kč, rozpuštěno k 31/2017 43.425 Kč a nerozpuštěno 31.575 Kč nastaveno do roku 2025. Odepisujeme jednou ročně, za rok 2018 zatím neodepsáno. Z důvodu likvidace ze hřiště odstraněno 5 dřevěný prvků ve výši PC 66.747 Kč (což je cca 50% z celku). Program bohužel neumožňuje ponížení ceny o částečné vyřazení stavby, musím tedy zařadit novou kartu. Prosím jak a v jaké výši budou prvky účetně vyřazeny? Dotaci nechávat beze změny rozpouštět?

Míra odepsanosti je 57,9 % (081/021), zbývá tedy doodepsat stavbu ze 42,1 %. Takže se vezme PC vyřazovaných prvků, ta je 66747 Kč, vypočtou se pro ně zbývající oprávky (42,1 %), tj. 28100 Kč, v této hodnotě se oprávky zúčtují zápisem 551/081 (účet 551, když je to likvidace) a v PC se vyřadí 081/021. Jestli neumí program částečné vyřazení stavby (třeba u Fenixu se to dělá doúčtováním s tím, že se tam dá minus a je z toho odúčtování...), tak po vyřazení prvků bude mít hřiště novou PC 69380 Kč a k tomu oprávky 40166 Kč, ZC 29214 Kč. Dotaci také musíte v poměrné části rozpustit jednorázově do výnosů, transferový podíl (podíl dotace na PC majetku) je 0,55, PC vyřazovaných prvků je 66.747 Kč, dotace k nim je tedy 36711 Kč (0,55 x 66747), rozpustili jste celkově dotaci 43425 Kč, tzn. 23884 Kč (43425 Kč x 0,55) jste rozpustili k prvkům a ještě k nim zbývá dorozpustit 12827 Kč (36711 minus 23884) zápisem 403/672.

Výše uvedené je příklad podle údajů k 31.12.2017, musíte to ale upravit podle toho, kdy se prvky vyřadily. Když např. v prosinci, tak ještě za prosinec se má účtovat odpis (majetek se odepisuje včetně měsíce vyřazení), tzn. zaúčtovali byste klasicky roční odpisy a tím se vám změní oprávky a i hodnota rozpuštění dotace bude jiná, takže určitě to pak bude ve výsledku číselně jinak. Jestli jste je vyřadili během roku, musíte k nim doúčtovat poměrný odpis a rozpuštění dotace. 

18/1 2019 Rozhodování o odepsané pohledávce

Dle naší směrnice o pravidlech pro správu a vymáhání pohledávek jsme v 12/2015 odepsali pro nedobytnost na podrozvahu pohledávku za dlužníkem v insolvenčním řízení. Takto to máme ve směrnici. V 12/2018 ins. řízení skončilo se zůstatkem odepsané pohledávky. Právní zástupce může procesně na tento zůstatek vydat návrh na exekuci, ale protože je velice malá pravděpodobnost, radí od dalšího vymáhání upustit (vzdát se práva vymáhání a prominout). Musím se držet schvalovacího postupu k prominutí přes rozhodnutí RM, ZM jako u "ostré pohledávky" nebo v případě pohledávky odepsané se kompetence již neřeší? Na druhou stranu, na základě čeho mohu proúčtovat MD 999/ D 905?

Pravomocí ZO je podle zákona o obcích "vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč", do 20 tis. Kč stačí rada (starosta tam, kde není rada). Určitě se to týká všech evidovaných pohledávek, ať je vedete v rozvaze nebo v podrozvaze, protože přesun na podrozvahu nikdo schvalovat nemusí a pohledávka jím nezaniká, pouze se tím vyjadřuje její nedobytnost.

Jelikož se v zákoně o obcích nehovoří pouze o prominutí, ale i "vzdání se práva", tak bych pro jistotu určitě nechala schválit zastavení vymáhání, je to určitě jistější, podle její výše to dejte schválit buď ZO nebo radě, pak jí můžete vyřadit i z podrozvahy.

18/1 2019 Transfer - Asistenti prevence kriminality

V roce 2018 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 896 456,25 Kč- podíl EU, 223 112,50 Kč- podíl SR a 111 556,25 Kč -podíl města. Dotace je přislíbena na tři roky do 30.6.2021. Naúčtováno 955/999. V průběhu roku 2018 jsme obdrželi zálohově první část dotace EU 568 936,87 Kč - účtováno 999/955 a 231 4116 104 5 13013 stř. 5311/ 472, a 66 933,75 Kč - účtováno 999/955 a 231 4116 104 1 13013 stř. 5311/ 472. K 31.12. jsme vyčerpali z podílu EU 244 666,55 Kč a ze SR 28 784,30 Kč. Účtováno se zdrojem, nástrojem, s ÚZ 104 5 13013 a 104 1 1303, podíl města 104, vše pak se střediskem 5311. K 31. 12. je z této zálohy nedočerpáno podíl EU 324 270,32 Kč a SR 38 149,45 Kč.Naúčtuji dohadu 388/672 jen na tyto zůstatky?

Dohadu 388/672 vůbec nevážeme na výši přijaté zálohy, je jen v režimu způsobilé výdaje x podíl dotace, tj. u vás zjistit za rok 2018 způsobilé výdaje k této akci - např. celkem 1800 x 0,9 = podíl dotace na celkových výdajích.  

18/1 2019 Darovací smlouva

Prosím o radu jak zaúčtovat a kde vzít ocenění..prosím o komplet radu, není zde znalecký posudek, ani nemáme jako obec cenovou mapu....a jak zadat do majetku? firma nám obci darovala 1.1 dva pozemky (ostatní plocha)na kterých se nachází 1.2 vodovodního řadu 64 m včetně podzemního hydrantu 1.3 splaškové tlakové kanalizace 60,3m včetně 1 ks šoupěte 1.4 veřejného osvětlení na dvou parcelách + místní komunikaci na třech parcelách + na pozemku je věcné břemeno ČEZ děkuji

V případech pozemků musíte vyjít z oceňovacích předpisů - vyhláška 441/2013 Sb. 

U staveb by bylo dobré pozeptat se dárce na jejich nákladovou cenu, kolik je stavby stály a vyjít z ní. 

Věcné břemeno snižuje cenu pozemku, je potřeba pozemek pomocí org, orj. nebo jiné analytiky označit, že je s VB, jinak se o tom neúčtuje. Toto VB pak zohlednit u ocenění pozemků. 

U pozemku je správně, aby vám to ocenění někdo dal nebo alespoň podepsal, když zkusíte dle oc. předpisů - to by neměla být práce účetní, je správněji, když se podklad pro ocenění zpracuje osobou odpovědnou za účetní případ, ne osobou odpovědnou za zaúčtování. 

 

18/1 2019 Výstavba podia

Dobrý den, obec rozhodla, že si na návsi nechá postavit pro kulturní účely zděné podium, cena cca 210 tisíc. Jak zaúčtovat? Stavba 6121 a paragraf 3745 nebo mohu dát 2219?

Je to stavba, pořízení bude přes účet 042 MD a platby rozpočtově s položkou 6121. Paragraf volíme dle účelu - mně by se sem docela líbil hodně všeobecný - např. 3900. Tu volbu veřejné zeleně nebo "zastávky - tj. ostatní komunikace" pro to, co popisujete, moc nechápu, nepřipadá mi správná. 

17/1 2019 Koupě pozemků

Omlouvám se za tento dotaz, vím, že na toto téma zde již odpovědi byly, ale nějak se v nich ztrácím. V roce 2017 jsme koupili pozemky za cenu 11.120,- Kč. Bohužel jsem zaúčtovala pouze 052/231. V roce 2018 byl proveden vklad. Cena pozemků je 645,- Kč. A ještě jedna koupě ta proběhla v roce 2018 i vklad byl v témže roce a já opět zaúčtovala pouze 052/231 - 171.780,- Kč, ale cena pozemků je jen 11.797,- Kč. Zkoušela jsem dát rozdíl na účet 664 mínusem, to potom vychází, ale nevím zda to tak může být. Prosím o radu jak oba případy zaúčtovat a úplně se v tom neztratit. Děkuji.

Pozor na to, že majetek pořízený koupí se oceňuje pořizovací cenou, což je kupní + případné související výdaje. V prvním případě uvádíte, že jste pozemky koupili za cenu 11120 Kč, tuto cenu jste tedy zaúčtovali jen 052/231, takže do účetnictví se mají zařadit v ceně 11120 Kč, v ceně, co jste za ně zaplatili, to je pořizovací cena (ta zahrnuje jak cenu kupní, tak i jestli jste měli nějaké vedlejší náklady - návrh na vklad apod.). Účtování opravíte (ještě to stihnete do r. 2018), resp. doplníte takto:  předpis pořízení 042/321, zúčtování zálohy 321/052, zařazení pozemků 031/042, toť vše. 

U druhého případu platí to samé, účetně to doplňte stejně, jako u toho prvního. Účet 664 zde určitě nepoužívejte, přes tento účet se zúčtovává RH, tou ale oceňujeme případně prodávaný pozemek, u koupě nemá tento účet co dělat, navíc princip oceňování majetku v souladu se zákonem o účetnictví je zde jasný, i když máte třeba ZP na hodnotu pozemků, tak je oceňujete pořizovací cenou, jak vysvětluju výše. 

17/1 2019 akcie na 069

Na účtě 069 eviduji 197 akcií v nominální hodnotě 1000,- Kč za kus, celkem tedy 197 000,- Kč. Společnost se rozdělila na 4. 1. 197......100,- Kč, 2. 197.....40,- Kč, 3. 197...500,- Kč,4.197...300,-Kč. 3. a 4. společnost je údajně v konkurzu, 1. a 2. společnost nám přijde tento týden nabídnout odkup akcií. Vůbec nevím, jakým způsobem přecenit k prodeji a jestli mám přecenit i v konkurzu podle hodnoty.

Takto - ty CP na 069 jsou k potenciálnímu přecenění na reálnou hodnotu (aniž bychom uvažovali o prodeji). Vy byste prvotně měla rozdělit tu 069 na 4 investice do daných společností (rozdělit stávající vklad v poměrné výši). Dále bych být Vámi ověřil, kdo z nich je v konkursu - toto udělejte na stránce www.justice.cz - do vyhledavače dejte buď název nebo můžete použít IČ. Pokud je určitá společnost v konkursu, tak podle mne klidně můžete přecenit na úroveň "0". U toho zbytku bych ponechal buď stávající ocenění nebo bych případně přecenil podle nabídky na odkup (zejména pokud se to bude třeba starostovi zdát, že to "vezme"). ZN

17/1 2019 Dar finanční

Můžete mi poradit jak zaúčtovat dar pro okrsek SDH a mateřskou školku? jedná se o malé částky 1000,- Kč a 6000,- Kč, děkuji.

Obojí jen 572/231. RS odpa podle účelu daru, jestli obecně na činnost, pak u hasičů 5512 a MŠ odpa 3111, pol. podle právní formy, hasiči jsou asi spolek - pak odpa 5222 - ale musí se jim to dát na jejich IČ, ne jako jen schválení výdaje jako součást obce, MŠ jako cizí PO pol. 5339 (vlastní PO 5331? - moc se ale vlastní PO nedávají dary, ale příspěvky na provoz). Schválení darů do 20 tis. Kč rada, popř. starosta. 

17/1 2019 Rozpočet - překročený výdaj k 31.12. 2018 po schváleném RO

Obec schválila k 31.12 2018 rozpočtové opatření, dle kterého má obdržet z DSO vratku investičního příspěvku ve výši 1 200 tis. Kč / inv. příspěvek do svazku 5 mil. Kč dávala v lednu 2018/. Do rozpočt. opatření se dala tato částka na pol. 6349 minusem. DSO však poslal 28.12. pouze 1 mil. Kč, čímž má obec, k 31.12. rozpočtované výdaje 3 800 tis., ale skutečnost 4 000 tis.Kč? Co s tím? Může starosta sám rozhodnout o dalším rozpočtovém opatření k 31.12. a dát ho na vědomí ZO na dalším zasedání? Dalo by se udělat nulové tj. navýšit o 200 tis. výdaj a někde snížit, to by nebyl problém, uzávěrka je však za týden nebo svolat mimořádné ZO a udělat v lednu další RO k 31.12.? Děkuji.

Podívali jsme se, že dotaz směřuje z obce bez rady - starosta by mohl rozpočtové opatření schválit jen v případě, že by k tomu měl převedenou kompetenci od zastupitelstva. Pokud nemá, tak bohužel nemůže a rozpočtové opatření může schválit opět pouze zastupitelstvo. Správný postup v této chvíli je opravdu nechat schválit další rozpočtové opatření k 31.12. zastupitelstvem.  Je to škoda, ale nelze odpovědět jinak. Situaci lze pro příště předejít právě schválením kompetence k provedení rozpočtového opatření starostovi nebo ještě lépe - schválením předběžného rozpočtového opatření zastupitelstvem - změna rozpočtu by se pak provedla k 31.12. bez dalšího schvalování, jen na dalším zasedání by se zastupitelstvu dalo na vědomí provedení rozpočtového opatření. Schválení předběžného rozpočtového opatření je možné např. na posledním zasedání zastupitelstva v roce pro období od data zasedání do konce roku nebo je možné ho schválit kdykoliv v průběhu roku. Doporučujeme schvalovat pro období celého roku např. rovnou se schválením rozpočtu. Usnesení, které by ošetřovalo i váš případ, by mohlo vypadat takto: 

Zastupitelstvo schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2019 pro operace, které vzniknou v období od 1. 1. do 31. 12. 2029 bez určení konkrétní výše částky pro tyto rozpočtové změny: 

- Upřesnění výše přijatých i poskytnutých transferů ve vztahu k jiným veřejným rozpočtům a v případě transferů v příjmech i s případnou související úpravou ve výdajích (upřesnění souhrnného dotačního vztahu, upřesnění výše dotace „na koruny“, snížení předpokládané částky dotace z titulu snížení uznatelných nákladů, (ne)obdržení dotace před koncem kalendářního roku a případně související úprava ve výdajích, úprava výše rozpočtované poskytnutné dotace jinému veřejnému rozpočtu z důvodu jejího nevyplacení nebo neobdržení přeplatku dotace do konce roku).

...

17/1 2019 Platba faktur před podpisem smlouvy o dotaci

14.11. 2018 jsme od SFŽP obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP na prodloužení vodovodního řádu, Národní program Životního prostředí. Smlouva zatím není podepsaná. V prosinci jsme uhradili dodavateli faktury (to jsme si na SFŽP ověřili a mohli jsme zaplatit) Nyní bych platbu potřebovala zaúčtovat a nevím, zda u platby již použít UZ (ten vím) nebo účtovat bez účelového znaku a výdaje oddělit například jen ORGem. Dotace mi přijde až v roce 2019. Ještě prosím o kontrolu účtování: 2018 Rozhodnutí o přijetí dotace: 955/999 předpis faktury 042/321 úhrada faktury 231/321 V roce 2019: příjem dotace: 231/374 a 999/955 a 388/403 závěrečné vyúčtování: 346/388 a 374/346

Když už máte rozhodnutí, to už je dostatečně závazný dokument, určitě výdaje značte ÚZ.  K účtování: úhrada faktury 321 MD/231 D, tak to určitě myslíte, jen abychom ostatní nemátli, správně je účetní zápis ve tvaru MD/D. Ještě k 31.12. dohadujte dotaci zápisem 388/403. Když už máte rozhodnutí a vynaložené výdaje, tak stejně, jako značíte u výdaje ÚZ, tak byste měli (a v podstatě ve stejné výši, co značíte ÚZ u výdajů) dohadovat dotaci na účet 403 (tedy ve výši procento dotace x vynaložené výdaje). S dohadou nečekejte až na rok 2019, ta nesouvisí s příjmem dotace, ale když je závazeně přiznaná a vstoupí do toho konec roku, tak se mj. i v souladu s ČÚS mají zachytit výnosy (u investičních dotací zdroj krytí) do stejného období, kdy vznikají náklady (u investic rozpořizovaný majetek na účtu 042). Jinak účtujete vesměs dobře, jestli ještě něco budete platit příští rok, tak byste k datu dokončení vododovu dohadovali zbylou část dotace tak, abyste k datu zařazení měli celou dotaci na účtu 403, připíšete jí na kartu vodovodu a začnete rozpouštět do výnosů. Následně dotaci vyúčtujete, jak píšete. Je potřeba i výdaje označit odděleným org. k akci od jiných výdajů. 

17/1 2019 Nákup svítidel pro veřejné osvětlení

Obec v listopadu nakoupila svítidla pro veřejné osvětlení. Vzhledem k výhodné cenové nabídce bylo nakoupeno 30 ks s tím v celkové hodnotě 216 290 Kč, že budou postupně využita na opravy stávajícího osvětlení. Cena jednoho svítidla včetně držáku, dopravy a poplatku za ekologickou recyklaci činí 7 209 Kč. Účtováno 501/321, pol. 5139 par. 3631. K 31.12.2018 nebylo použito ani jedno, tedy navedu na sklad (způsob B) v hodnotě 7 209 Kč/ks. V následujících letech budu postupně rozpouštět do nákladů prostřednictvím 501, v případě použití na investiční akci 042/112 v ceně 7 209 Kč/kus. Prosím o kontrolu účtování.

Pořízení svítidel účtujete dobře jako materiál, k 31.12. je zaktivujete na sklad zápisem 112/501, v lednu zase vrátíte 501/112 a příští rok ke konci roku zaktivujete ty, co zbydou, zase na sklad 112/501, takto zajistíte, že vždy budete mít v nákladech ty spotřebované a na skladě ke konci roku ty zbylé, takto se účtuje způsobem B. Pokud byste je použili na investici, pak byste je měli ze skladu vyřadit přes účet 042, ale k tomu by asi moc dojít nemělo, protože vy budete světla postupně vyměňovat, už víte jejich parametry a jestli je záměrem jen odstranění opotřebení, měla by být výměna světla vždy oprava, neumím si představit, proč byste o jejich spotřebě jednou účtovali jako o opravě a jednou jako o TZ, sama uvádíte, že budou použita na opravu VO, tzn. měla byste je podle jejich spotřeby v letech postupně dostat do nákladů jako materiál na opravy. 

17/1 2019 daň z nemovitých věcí

obec uhradila v květnu r. 2018 daň z nemovitých věcí za rok 2018 z pozemků na jiných katastrech účtování MD 342/344 částka 4403,- , D 231/6171/5362 částka 4403,- Předpis: SU 532 MD 4403,- Kč, SU 342 D 4403,- Kč Družstvo uhradilo obci pachtovné - roční nájem za pozemek ve výši 5564,- Kč za rok 2018 a zaplatilo i daň obci z nemovitých věcí v částce 2599,- Kč za rok 2018. Jak naúčtovat příjem pachtovného a daně. Děkuji.

Já moc nerozumím tomu zápisu "MD 342/344 částka 4403,- , D 231/6171/5362 částka 4403,-", ten není účetně vyrovnaný, vy jste předepsali část daně jako pohledávku na účet 344? Ale proti jakému účtu, aby to sedělo... Mimochodem, účet 344 se používá pro pohledávky z titulu transferů, tady když, tak 377, popř. 311.

Daň jste správně předepsali 532/342, úhrada jen 342/231 a když máte sjednáno s firmou, které
jste některé pozemky propachtovali, že vám daň nahradí, tak to bych účtovala do výnosů na účet 649, protože plátcem daně jste v tomto případě ze zákona vy (obec, která má nemovitost v sousedním k.ú.) a s firmou máte jen soukromoprávní ujednání, že vám to nahradí, takže by vám daň měla zůstat v nákladech a proti tomu byste účtovali výnos jako náhradu části daně od firmy (účet 649). Pachtovné se účtuje stejně jako nájemné, výnosový účet 603, pol. 2131. Nevím, kdy vám zaplatili, teď za minulý rok nebo už vloni? - podle toho se budou účtovat výnosy, když to zaplatili vloni na loňský rok, tak je to klasicky -  měli byste mít nájemné zaúčtované na účtu 603 a pol. 2131 a náhradu na účtu 649 a pol. bych zde zvolila 2324. Jestli vám to za loňský rok zaplatili až letos, pak je potřeba řešit případnou dohadu výnosů do loňského roku, nejsou to významné částky, tak podle toho, jestli třeba nemáte stanovenou významnost pro časové rozlišení. Pokud by se to dohadovalo do výnosů, pak k 31.12.2018 zápisem 388/603 pachtovné a 388/649 náhrada daně (předpisy na 311 většinou děláme až k datu splatnosti, tak když jí mají letos, tak vloni dohada). Letos byste to mohli přijmout rovnou 231/388, RS stejná (pachtovné pol. 2131, náhrada pol. 2324), popř. předepsat 311/388 a příjem 231/311. 

17/1 2019 Ostrůvky u přechodů na krajské silnici - zařazení do majetku

V naší obci provedl kraj opravu krajské silnice (průtah). K projektu se vyjadřovali i zastupitelé a v rámci bezpečnosti si zažádali i vybudování přechodů a s nimi související ostrůvky uprostřed silnice. Kraj s tímto řešením souhlasil, ale tyto objekty zaplatila obec přímo zhotoviteli. Problém nastává v zařazení těchto objektů do majetku. Je možné na obci zařadit do majetku jako stavby (celková cena v řádech statisíců), když jsou objekty na pozemku (komunikaci) kraje? Moc děkuji za pomoc a přeji příjemný zimní den.

Je potřeba se s KSS domluvit - je možné jim to dát jako příspěvek na jejich akci - protokolárně předat, případně je možné vést v dlouhodobém majetku obce i jako TZ cizího majetku - to by však mělo být s jejich souhlasem. Správně byste se měli domluvit předem, před pořízením. Dejte mi případně vědět, jak se k tomu Správa silnic staví, ono moc dalšího majetkového řešení není, určitě by se TZ komunikace evidovat mělo - buď přes příspěvek - spolupráci - dotaci u vás, nebo podílové spoluvlastnictví - což moc nejde, protože komunikace je nedílná součást pozemku - nebo to TZ cizího majetku s jejich souhlasem. 

Ing. Nejezchleb doplnil: 

obecný problém - totiž pokud to povedu jako TZ na cizím majetku, tak je to majetek, který striktně vzato z hlediska svých povinností neužívám - tedy ve smyslu §28 odst. 5 to ani nemám snad mít v majetku (byť je to normální a děje se to). Podle mne by v těchto případech mělo být nejsprávnější donutit je, aby si to vzali pod sebe.

16/1 2019 DPH

V roce 2018 obec platila 2x za odebranou vodu. Od občanů vybrala pouze 1x. Do prosince bych účtovala dohad 388/602, ale nejsem si jistá, zda mám odvést DPH. Pokud ano, jak by se vyrovnal rozdíl DPH, dodatečným hlášením do prosince nebo do měsíce, kdy se budou vybírat peníze? Zřejmě v březnu. Moc děkuji za odpověď.

Já nevím, jak to máte přesně nastaveno - předpokládám, že nakupujete vodu, kterou vlastním vodovodem rozvádíte ke konečný uživatelům. Pokud vám dodavatel vyfakturoval vodu podle nějakého měřáku (třeba na nějakém hlavním řadu), tak je naprosto jinou záležitostí, kdy vaše obec vyúčtuje vodu konečným uživatelům (podle odečtu z měřáků v jednotlivých domech ...) - tady není problém, pokud se to uskuteční 1x za rok. Takže odvod DPH klidně jednou za rok do měsíce, kdy to vyúčtujete.