Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

17/1 2020 Opravná položka k pohledávkám

Dobrý den, tvoříme opravné položky k nezaplaceným pohledávkám dle metodické pomůcky MFČR. Zajímalo by mne, jak by se účtovalo, kdyby jsme několik let tvořili opravnou položku k nezaplacené pohledávce a najednou by po několika letech došlo k její zaplacení, třeba v prosinci současného roku.

V tom případě byste jen klasicky vyinkasovali pohledávku MD 241/Dal 311. Tím by se Vám snížila základna pro tvorbu opravných položek (daná pohledávka by již byla splacená) a tedy by ve svém důsledku došlo k rozpuštění opravné položky k takovéto pohledávce (MD 194/Dal 556).

Jinak jen doplňuji, že v některých případech může nastat i situace, kdy pohledávku již kompletně odepíšete z účetnictví (tedy již není na 311, protože došllo k zaúčtování MD 557/Dal 311) a následně dojde k jejímu zaplacení. V takovém případě se účtuje MD 241/Dal 643 (ale to je jiná varianta, než Vás nyní zajímá).

16/1 2020 Vyúčtování dotace z kraje

Obec uzavřela smlouvu s krajem o poskytnutí inv.dotace na výměnu oken v domě služeb. Ve smlouvě se píše o poskytnutí dotace v max.výši 38,39% , max. však do výše 215 000 Kč skutečně vynaložených uznat. nákladů . Tyto byly v žádosti vyčísleny ve výši 560 000 Kč. V červnu 19 jsme obdrželi 1.zálohu dotace ve výši 172 000 Kč. V prosinci jsme obdrželi fakturu za akci. Nyní v lednu 20 jsme provedli závěrečné vyúčtování, kde uznatelné náklady jsou vyčísleny ve výši 477 791 Kč. Mám ÚZ na faktuře označit částku, kterou bychom měli obdržet, tedy 38,39 % z částky 477 791 Kč, i když nebude třeba úplně přesná z důvodu zaokrouhlení ?

Určitě, on ÚZ nevstupuje do výkazů, takže klidně jej označte ve výši výpočtu, co uvádíte, tedy 38,39 % z konečných uznatelných nákladů, on to kraj zaokrouhlí jen asi na Kč, takže klidně bych označila ve výši 183423 Kč, tzn. na celé Kč dolů. Nic se neděje, když to pak bude o trochu jinak, tak značíte max. opravíte na dokladu a rozdíl od dohady zúčtujete případně do výnosů. Je potřeba k 31.12. udělat i dohadu 388/403 v té samé výši, pokud majetek ještě není dokončen - jinak byste museli dohadu účtovat již k datu zařazení majetku - zde ale také nejdříve v prosinci, kdy bylo fakturováno. Letos vyúčtování již jen 348/388 a 374/348 ve výši zálohy, zbytek přijmete 231/348 a odúčtujete ve výši zbytku z podrozvahy. Účet 348 budete účtovat v konečné výši, co vám pošlou a případný rozdíl na MD nebo D účtu 403 a rovnou jej zúčtujete buď na str. MD nebo D účtu 672. 

16/1 2020 účast na nemocenském pojištění neuvolněného starosty

1. Dotaz- odměna neuvolněného starosty, účast na nemocenském pojištění Na stránkách MPSV je informace: Neuvolněný člen zastupitelstva není účasten nemocenského pojištění, i když jeho měsíční odměna bude „navýšena“ například za výkon funkce ve výboru o částku „rozhodného příjmu“ nebo vyšší. (V současné době činí výše rozhodného příjmu 3 000,- Kč). Je správná dedukce, že i když odměna překročí limit 10 000,- Kč, který je u DPP Limitem pro účast na nemocenském. Nebude ani v tomto případě podléhat „odměna neuvolněného zastupitele“ odvodům na nemocenské pojištění. 2. Dotaz – Odměna neuvolněný starosta Lze, aby neuvolněný starosta (hlavní pracovní poměr u jiného zaměstnavatele– ano), požádal, aby byl přihlášen k účasti na nemocenském pojištění i u odměny za výkon neuvolněného zastupitele ?

1. Odměna neuvolněného člena ZO je, stejně jako u toho uvolněného, bezesporu závislou činností v souladu se zákonem o daních z příjmů. Což znamená, že z odměny se určitě odvádí daň z příjmů (buď zálohová - pokud podepíše prohlášení nebo pokud má příjem větší než 3000 Kč - více než je výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, popř. srážková, nepodepíše-li prohlášení a má příjem do 3000 Kč). Je třeba říci, že pro účely placení zdravotního pojištění je vyměřovacím základem "úhrn příjmů ze závislé činnosti,", takže logicky je-li to příjem ze závislé činnosti, tak se z něj odvádí i zdravotní pojištění (až na výjimky dle zákona - u zastupitelů např. odchodné). Naproti tomu placení sociálního pojištění není vázáno na příjmy ze závislé činnosti, ale v zákoně je přímo vyjmenováno, kdo je účasten pojištění a jsou tam uvedeni jen uvolnění zastupitelé.  Neuvolněný člen zastupitelstva tedy nepatří mezi osoby účastné nemocenského pojištění a to znamená, že není potřeba testovat nějakou výši odměny, ale jeho odměna bez ohledu na výši nepodléhá odvodu sociálního pojištění. Můžete si to ověřit přímo na ČSSZ, to máte nejjistější, my závazně neodpovídáme mzdovou problematiku, ale i MV v metodice 5.5 na str. 84 má uvedeno, že SP se z odměny neuvolněného zastupitele (jakéhokoliv - nikde není rozlišeno, zda je to třeba starosta) neodvádí, odkaz na metodiku:

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx

Takže dedukce je správná, zaměstnanec na DPP je účasten nemocenského pojištění s nějakým limitem, neuvolněný člen však nikoliv, tzn. žádný limit pro něj stanoven není a SP se neodvádí bez ohledu na výši odměny. 

2. V souladu s § 2 písm.b) zákona č. 387/2006 Sb. může být fyzická osoba dobrovolně účastna nemocenského pojištění jen pokud je OSVČ, popř. je-li zahraničním zaměstnancem (=zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, je-li činný v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele). Moc nerozumím, proč by to chtěl, když má hlavní pracovní poměr jinde a je tam účasten nemocenského a důchodového pojištění, tak proč chce být nemocensky pojištěn dobrovolně i u vás -  nejde mu tedy spíše o důchodové pojištění? - do důchodu se mu určitě počítá ten hlavní pracovní poměr nebo mu jde o to, aby odměna za zastupitele mu šla do výpočtu důchodu? - pak by ho ale mělo případně zajímat dobrovolné důchodové pojištění, to je řešeno v zákoně č. 155/1995 Sb. -§ 2 odst.1  a § 6, pěký článek k tomu zde:

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/dobrovolne-duchodove-pojisteni-1/

Opět se případně rovnou s konkrétními dotazy obraťte na ČSSZ, případně na MPSV, ti vám v tomto poradí závazně, já se vás jen pokusila navést. 

16/1 2020 Významnost při prodeji majetku, pohřebné

Kontrolou byly zjištěny zůstatky na účtech 553 - 456 615,11 Kč, 646 - 955 500,- Kč, 554 - 218 095,52 a 647- 719 758,- Kč. Na účtu 646 je výnos z prodeje domu i s pozemky, z ceny nebylo patrné, kolik se za co hradí. Na účtu 553 je vyřazeny budovy z tohoto prodeje a na 554 pozemky. Je to možné takto vést a zdůvodnit v příloze? Je možné zkonstatovat, že se jedná o nevýznamné odchylky? U žádného prodeje majetku zůstatková cena nepřesáhla 260 000,- Kč a máme ve směrnici stanoveno, že majetek v zůstakové hodnotě do 260 000,- Kč nepřeceňujeme. A ještě jedna věc. V průběhu roku 2019 jsme uhradili několik pohřbů za občany, účtováni 377/231. U jednoho žádné dědické řízení neprobíhá a teprve v roce 2020 bude požádáno o náhradu MMR, u ostaních stále probíhá dědické řízení, můžeme to takto nechat i v roční závěrce?

Výnos by se měl rozdělit mezi účty 646 a 647. Já si myslím, že nějakým způsobem se to dá zajistit. Možností je několik. Nejlépe přímo z kupní smlouvy, to u vás ale nezjistíte. Někdy bývá zpracován ZP, pak by se z něj dal zjistit poměr ceny stavby a pozemků na celé ceně dle ZP a tímto poměrem byste kupní cenu rozdělili na účty 646 a 647. Také je možné vyjít z podkladů pro sjednání kupní ceny, i z toho by mohlo být rozvržení cen patrné. Poslední možností, která asi u vás bude nejpravděpodobnější, je zjistit poměr, kterým kupní cenu rozdělíte, přes účetní ceny, tzn. sečíst účetní cenu pozemku, zůstatkovou cenu stavby a určit poměr ceny jen pozemku a jen stavby na tomto součtu a tím kupní cenu rozdělit, to tak pracné není a bude to správnější účetní řešení než nechat celý výnos na účtu 646, pracnost tu není neúměrná výsledku.  

K té RH, mě se moc nelíbí, jak to máte nastaveno. Vemte si, že můžete třeba klidně prodávat majetek se ZC 250 tis. Kč nebo i s mnohem menší ZC za o dost více peněz, měl by se vždy porovnávat rozdíl zůstatkové ceny majetku a kupní ceny a pro tento rozdíl si stanovit významnost, vám může vznikat dost významný rozdíl, když jste si významnost stanovili vůči účetní hodnotě majetku a neberete v potaz kupní cenu (resp. tedy reálnou hodnotu). V tomto doporučuji směrnici změnit, máme vzorovou, už je v archivu z 3.5.2013 - "2013 Směrnice - RH majetek k prodeji".

Výdaje na ty pohřby, kde ještě není skončeno dědické řízení a je tedy šance na vymožení pohledávky ze strany dědiců, nechte na účtu 377. Tam, kde již víte, že dědici to nenahradí, protože žádné dědické řízení neprobíhá a budete to tedy přímo nárokovat na MMR, bych přeúčtovala pohledávku 346 MD/ 377 D, že jí máte už za MMR, to bude přesnější zobrazení. Nevím, jaká je lhůta, tak jí hlavně nezmeškejte a požádejte včas.  K zaúčtování příští rok: Položka 5811 s plusem i minusem - asi zde kvůli znění vyhlášky bude právně jistější již použít s minusem i meziročně při příjmu z MMR. Uznávám, že jsem vždy spíše meziroční náhrady směrovala na příjem 2324, ale tato možnost v RS uvedena není, tak bych minusovala výdaj i meziročně. Ale - obojí by nemělo být vyčteno. 

15/1 2020 Vrácení části dotace před závěrečným vyhodnocením akce

V roce 2017 jsme obdrželi dotaci od SFDI na výstavbu chodníků. Nyní je dotace před závěrečným vyhodnocením a v účetnictví vedu zůstatky na účtech 374, 388, 403 ve výši obdržené zálohy 1.470.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že nebylo možné dokončit vypořádání majetkových práv u dvou pozemků a tak předložit závěrečné vyhodnocení akce, po jednání se SFDI, jsme obdrželi výzvu k vrácení části poskytnutých finančních prostředků ve výši 25.821,40 Kč, tato částka odpovídá vyčísleným nákladům na poměrnou část stavby umístěné na pozemcích u nichž nebylo možné vypořádat majetková práva (ve výzvě odkaz na §3 odst.5 zákona č.104/2000Sb., o SFDI). Teprve po jejím uhrazení bude možné předložit závěrečné vyhodnocení akce. Jak správně zaúčtovat vrácení části dotace 25.821,40 před ZVA? předpis 403/388 zúčtování 672/403 vratka 374/231 par. 6402 nebo 6399 pol. 5364 nebo 5904 UZ 91628 org.akce Je třeba účtovat i prostřednictvím účtu 346? Děkuji

Ty zápisy o 403 ještě neúčtujte, ty zúčtujeme až k datu vypořádání dotace, pokud bude již chodník zařazen na 021, tak bude vypořádání zápisem:

346 ve výši snížené o vratku MD D/ 388 ve výši původně zaúčtované D, rozdíl 403 MD a zároveň ve výši rozdílu 672/403. Na kartu majetku se již nebude zasahovat do hodnoty 403, poznámku o konečné výši dotace si na kartu majetku poznamenejte - např. i s číslem dokladu, kterým toto zaúčtujte. 

Nyní při vratce zaúčtuje jen 374/ 231 6399 5904 a případně UZ, upozorňuji, že někdo UZ u vratek nechce, ale pro vás je právně jistější jej použít. Ten odkaz na zákon, podle čeho vráceno, mi pro RS k vratce moc nepomohl, ale v případě vratky před ZVA bych volila RS takto. 

15/1 2020 Přeshraniční spolupráce CR-Polsko/Euroregion Glacencis.

Dobrý den, prosím o konzultaci. Snažím se udělat si lustraci účtování násl.dotace. Jedná se o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Naším partnerem (žadatel/příjemce) je Centrum kultury Nowa Ruda. Dle smlouvy nám bylo přiznáno: 34544,40 EUR-z toho 85% EFRR, 15% vlastní zdroje obec. Dotace přijde zřejmě přes PL-Centrum kultury Nowa Ruda. Navrhuji: k 31.12.2019: VÚD-dohada ve výši uznat.proplac.nákladů z rozpočtu obce: 388 x 672 a 403 a zároveň na Podrozvahu předpis pohl. 34544,40 EUR: 953 x 999. V roce 2020-při příjmu dotace: 231 3319/2329 a 3129 x 388 (ve výši 388 z min.roku) 231 3319/2329 a 3129 x 672 a 403 (v rozdílu příjem-dohada) 231 x 663 nebo 563 x 388 odúčtování z podrozvahy: 999 x 953. UZ zřejmě není, ale Nástroj a Zdroj určitě ano-ale netuším jaký..... Moc děkuji za odpověď.

Pro jistotu jsem ověřila, že je to pod přeshraniční spoluprací, jak jsem čekala - našla jsem na odkazu - viz níže, že je to program Interreg V-A a měl by spadat pod program přeshraniční spolupráce (některé interregy spadají pod program nadnárodní spolupráce):

https://www.euro-glacensis.cz/clanky-vyhlaseni-fondu-mikroprojektu-v-euroregionu-glacensis-2014-2020.html

https://www.mzp.cz/cz/cil_evropska_uzemni_spoluprace

Peníze nejdou přes veřejný rozpočet, takže máte pravdu, že ÚZ nebudete používat, ale příjem a výdaje ve výši dotace označíte nástrojem 110 a zdrojem 5, pol. při příjmu 4152 pro neinvestici, když je to přímo od zahraničního partnera, popř. 4232 pro investici. Asi máte kombinaci obou dotací, když dohadu částečně účtujete na účet 403 a část na 672, pak i příjem dotace musíte rozúčtovat na investiční a neinvestiční a použít příslušnou položku. Pol. 2329 se používá, když vám to přepošle přímo euroregion, což není tento případ.

Jen moc nerozumím té dotaci, píšete "34544,40 EUR-z toho 85% EFRR, 15% vlastní zdroje obec." - asi jste to jen špatně formulovala a myslela jste tím, že ta dotace 3544,40 EUR je příjem od toho zahraničného partnera a je to 85 % z celkových způsobilých výdajů, vy budete dofinancovávat 15 %, mate mě tam ten výraz "z toho". Vlastní podíl (těch 15 % na způsobilých výdajích) budete značit také nástrojem 110 a zdrojem (prostorovým původem) 1. 

K účtování, dohadu udělejte nikoliv ve výši celkových zaplacených uznatelných výdajů za r. 2019, ale ve výši 85 % z nich, jestli máte dotaci jen 85 % a 15 % je vlastní podíl, ten nedohadujte. Zbytek účtování záleží na tom, jak máte nastaveno vyúčtování. Příští rok přijmete peníze buď jako zálohu, tedy ne zápis 231/388, ale 231/374 a odúčtovat ve výši zálohy z podrozvahy a předpis vyúčtování pak 344/388 a 374/344. Jestli vám peníze pošlou po vyúčtování, tak nejprve předepíšete vyúčtování (třeba můžete už k 31.12. a neúčtovat dohadu, to nevím, jak máte s nimi nastaveno) 344/403 (672, případně ten účet 388) a pak peníze rovnou přijmete 231/344.  Pro podrozvahu zvolte krátkodobý účet 913, jestli se vyúčtování předpokládá do 1 roku.

15/1 2020 Vrácení peněz za pozemek

Dobrý den, naše obec ke konci roku prodala občanovi část (2 m2) pozemku za cenu 160 Kč. Byl podán návrh na vklad, kupující nám dle smlouvy uhradil částku do pokladny, příjem zaúčtován dle RS 3639-3111. Z důvodu chybného geometrického zaměření nebyl zkrátka vklad proveden, tudíž smlouva se ruší. Nestihli jsme však ke konci roku občanovi vrátit peníze za pozemek. Pozemek má obec znovu zařazen v majetku, ale do závazků k 31.12. asi musíme zaúčtovat tento závazek za vrácení peněz občanovi za pozemek. Prosím, jak tento závazek máme zaúčtovat, jaký účet dáme proti tomu ? A dále - máme nějak přeúčtovat tu RS 3639-3111 ? Prosím, potřebovala bych odpovědět skoro obratem, moc nám to spěchá do uzávěrky.

Zápisy o prodeji byste měli ještě v roce 2019 vyrušit zápisem 647 minus D/321 D v kupní ceně, znovuzařazení 554 minus MD/031 MD v původní účetní ceně - tím si do závěrky zobrazíte závazek na účtu 321. Vrácení kupní ceny v lednu pak 321/231 odpa 3639 pol. 5909. Není potřeba v r. 2019 RS přeúčtovávat, nechte to na odpa 3639 pol. 3111, důležitá je informace k datu přijetí příjmu, bylo to zaplaceno jako kupní cena za pozemek, tak to tam i v RS takto zůstane a letos to zobrazíte jako vrácení příjmu loňského roku na pol. 5909. Předpokládám, že DPH z prodeje odvedeno nebylo, koukala jsem, že jste plátci, v dotazu to ale nezmiňujete, tak v odpovědi DPH neřeším. 

15/1 2020 povinnost předpisů u finančních darů

Dobrý den, chci poprosit o radu, kdy je povinnost u poskytnutých finančních darů podle toho komu je poskytnut např. fyzické osobě, spolku, nadaci, o.p.s., vždy do 20 tis. udělat předpis.

Obecně se o smlouvách v účetnictví neúčtuje, účtuje se o plnění, nikoliv o právním (smluvním) nároku. Ať už se jedná o dar přijatý či poskytnutý, tak účetně se dar nepředepisuje. U darů se argumentace navíc posiluje o fakt, že jsou bez právního nároku. Takže ať dar poskytujete komukoliv, tak se účtuje jen poskytnutí zápisem 572/231 odpa podle účelu daru, pol. podle právní formy příjemce. Ta hranice 20 tis. Kč tady nehraje žádnou roli, to je hranice pro schvalování darů podle zákona o obcích - do 20 tis. Kč stačí věcný i peněžní dar schválit radou, kde není rada starostou, nad 20 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo.

Pohledávku 344 však použijeme v případě, kdy např.neziskový subjekt má povinnost vrátit část poskytnuté dotace. 

15/1 2020 Dotace přijatá v r. 2019, ale vyúčtování až v r. 2020

V roce 2019 jsme obdrželi od krajského úřadu 2 investiční dotace, dle smluv o poskytnutí dotace je u obou termín realizace 5/2020. 1.dotace ve výši 1mil Kč na pořízení nového hasičského vozu. Dotace byla na účet obce připsána v 9/2019. Auto se bude pořizovat v roce 2020. Zaúčtovala jsem: příjem dotace 231/472. A teď nevím, jestli bych neměla udělat dohadu 388/672? mate mě tam, že peníze jsme dostali předem. A za 2. dotace ve výši 80tis na pořízení vybavení pro hasiče. Dotace také přišla na účet obce v 9/2019, ale 60tis bylo již v 12/2019 z dotace vyčerpáno. Jak to bude s dohadnými účty tady? Děkuji.

V prvním případě se dohada nedělá - nejprve musí být nějaké výdaje v roce, na který je přiznána dotace, pak je teprve možné dělat dohadu na transfer kvůli akruálu, ale pozor - píšete "investiční" dotace, dohada by pak byla zápisem 388/403, ne 672 - to je dohada na provozní transfer.

Ve druhém případě již výdaje máte, takže je potřeba zjistit poměr výše dotace na celkových výdajích, tj. dotace a váš vlastní podíl, zjistíte poměr a tím vynásobíte 60 tis. Kč ( např. zaplatíte 100, dotace je 80, poměr je 80%, dohada bude 60 tis. váš výdaj x 0,8) a budete dělat dohadu k 31.12. 2019 zápisem 388/403 - pokud se i u toho vybavení jedná o investiční výdaj.

15/1 2020 Územní plán

Prosím o radu ohledně účtování týkající se nového územního plánu, financování Ex ante. Registrace akce (investiční)-rozhodnutí o poskytnutí dotace je 31.7.2019. Dotaci ve výši 116 tis.jsme obdrželi od MMR 20.9.2019. (ÚZ 17986). Celkové náklady na územní plán jsou dle smlouvy rozděleny na 3 etapy. 130 tis. v roce 2019 (návrh), v roce 2020 15 tis.(upravený návrh) a 10 tis.(čistopis). 27.9.2019 jsme uhradili fakturu za zpracování 1.etapy ve výši 130 tis. Můžete mně prosím popsat podrobně účtování.

Takže se bude jednat spíše o dlouhodobější akci nad rok, tak by měla být celá částka na 955/999. Při zaslání zálohy na transfer:

231 4216 UZ MD/ 472 D (volím dlouhodobou zálohu - to odhaduji). A ve stejné výši vyřadit z podrozvahy.

Výdaje  v roce 2019: 041 MD/ 231 3635 6119 + UZ D.

K 31.12. dohada 388/403 ve výši 116/155 = k ; k* 130 t.

To je zatím k účtování vše.

15/1 2020 Doplatek dotace do návrhu rozpočtu

V současné době připravujeme návrh rozpočtu na rok 2020. Podle sdělení pana starosty je požádáno o dotace (výše dotace asi 70 %) na stavbu vodojemu a nové multifunkční hřiště. Celá investice cca 10 mil. Kč. Zatím neznáme rozhodnutí ministerstva, zda mám byly dotace přiznány. Nevím jakou částku na investice dát do návrhu rozpočtu, zda cenou výši investice nebo jenom případný podíl obce k dotaci. Děkuji.

Podle zákona č. 250/2000 Sb. musíte povinně rozpočtovat svůj podíl v případě, že se jedná o projekt spolufinancovaný z EU. Vy ale ještě nemáte dotace závazně přiznané, takže i kdyby to bylo částečně z EU, tak zatím povinně rozpočtovat svůj podíl nemusíte. Zatím to rozpočtujte podle skutečnosti, podle toho, jak to plánujete. Jestli to budete realizovat i když vám dotace nepřiznají a máte na to tedy dost prostředků, můžete dát do rozpočtu celý výdaj. Jestli to budete realizovat jen v případě přiznání dotací, tak to do rozpočtu zatím nedávejte a až je budete mít závazně přiznané - rozhodnutí nebo smlouva, tak to narozpočtujete rovnou celé do příjmů i výdajů. Samozřejmě je nutné zvážit i jak jste na tom procesně, jestli máte třeba už uzavřeny nějaké smlouvy s dodavateli a případně tedy opravdu rozpočtovat to, co potřebujete a na co máte peníze.

15/1 2020 účtování transferu

Prosím o radu ohledně účtování investičního transferu. Pro hasiče jsme nakoupili věcné prostředky v hodnotě 730.000,-Kč. Při aktivaci do majetku jsme měli uzavřenu smlouvu o poskytnutí inv.transferu ve výši 680.000,-, proto v této výši jsem účtovala dohadnou položku a v této výši rovněž evidujeme na kartě majetku. Hned poté došlo ke kontrole nakoupených věcných prostředků ze strany poskytovatele transferu a výsledkem bylo, že nám přišel v 12/2019 transfer jen ve výši 580.000,-, tedy o 100.000,- méně. Dotační specialista naší obce však proti tomuto vznesl námitku - je to v řešení. Chci se ujistit, jak postupovat dál, vzhledem k tomu, že uzavírám rok. Zatím mám na SU 403 celou výši transferu tj.680.000,-, na dohadech SU 388 mi zbývá k proúčtování těch 100.000,-. A co v majetku, upravovat výši transferu?? Vím, že se to nemá, ale 100.000,- se mi zdá významná částka a hlavně nemáme vůbec žádnou jistotu, že nám těch 100.000,- dají.

Klidně to nechte jak máte, dohada je zatím 100 tis. vyšší. Až bude vše jasné, tak rozdíl zaúčtujete jen 346 MD  580 tis./ 388 D 680 tis. a 403 MD 100 tis. a zároveň 672 MD/ 403 D - toto je závazný postup dle ČÚS 709, pro vás je právně jistější takto postupovat a 100 tis. Kč není až tak významné. Na kartu majetku 403 nebudete upravovat, jen si dejte poznámku o skutečné výši dotace příp. s číslem dokladu o tomto zaúčtování.

14/1 2020 Rozpočet

Dobrý den, prosím o informaci: Obec má zřízen zvláštní účet - Fond na obnovu vodovodu a kanalizace - účtuji na 236 20. Příděl do fondu schvaluje zastupitelstvo obce. V letošním roce jsem z tohoto fondu zaplatila 440.481,- Kč, letošní příděl do fondu byl 400.000,- Kč. Zůstatek na účtě ke konci roku máme 809.000,- Kč. Konsolidaci příjmů a výdajů mám v rozpočtu v pořádku. Celkový rozpočet na rok 2019 měla obec schodkový - schodek na pol. 8115. V prosinci při úpravě rozpočtu jsem zjistila na sestavě: Kontrolní vazby rozpočtu v oddíle III. Financování, že mimo položky 8115 se mi objevila i položka 8125, na které je částka, kterou jsem zaplatila další faktury a která přesáhla letošní příděl do fondu, tj. 40.481 a na pol. 8115 se o tuto částku položka snížila. Celkem je financování ve výši, v jaké bylo schváleno zastupitelstvem. Prosím o informaci, zda takto mohu nechat bez schválení zastupitelstvem k 31.12.2019? Děkuji.

Ano, můžete, asi účtujete ve Fenixu, že ano? Tam jsem se s položkou 8215 již setkala, je to nastavením programu, ale pravdou je, že jsme stejně vždy jen pracovali s položkou 8115 a tyto dvě položky jsme sčítali. Není potřeba kvůli vyjádření ve FIN 2-12M přijímat nějaká rozpočtová opatření, pracujte jen se součtem. Nevšímejte si toho, neřeší se to.

14/1 2020 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Dobrý den, uzavíráme smlouvu o zřízení služebnosti, která zní takto: "jako MČ jsme vlastníkem pozemku, na kterém se nachází komunikace (služebná nemovitost). Na pozemku oprávněného byl povolen stavební záměr "Rodinný dům", který mj. zahrnuje výstavbu vodovodní a kanalizační přípojky, které se nacházejí na služebné nemovitosti a jsou samostatnou věcí ve vlastnictví oprávněného". Služebnost se zřizuje úplatně za cenu včetně DPH. Cena má být zaplacena do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu. Úhrada ceny je předpokladem pro podání návrhu na vklad práva Služebnosti do katastru nemovitostí. Chceme se zeptat, zda bude v pořádku, když DUZP bude datum vystavení daň.dokladu, budeme účtovat 311/602+343 a odvedeme DPH již k datu vystavení daňového dokladu a ke vkladu na katastr již nebudeme přihlížet? A ještě sazba DPH - bude 21 % nebo se v tomto případě můžeme přiklonit k osvobození jako při nájmu? Děkuji za odpověď

Město je tedy vlastníkem pozemku, na kterém se zřizuje služebnost inženýrských sítí ve prospěch vlastníka RD (ten bude mít své sítě na vašem pozemku). Vy jako povinní z VB za to obdržíte úplatu. Z hlediska DPH bych to určitě považovala za klasickou služebnost - poskytnutí práva se sazbou 21 %. Pokud je před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, měla by se z ní odvést daň, i když je to před DUZP, takto je zákon nastaven a účetně platba patří jako záloha na účet 324. DUZP nevzniká určitě vystavením dokladu,  u služebnosti je to datum, kdy byl  proveden vklad do KN (případně se objevuje i většinový názor, že k datu podání návrhu na vklad). 

14/1 2020 Prodej majetku

Při inventurách našla inventarizační komise majetek (od 3 000 Kč výše - DDHM i DHM nad 40 000 Kč), který je rozbitý, a našemu městu se již nevyplatí jej nechávat opravovat, protože se stejně nepoužívá a oprava je drahá. Majetek byl navržen na vyřazení inv. komisí, likvidační komise však chce majetek ponechat a rozprodat např. na náhradní díly. Je možné majetek vyřadit a poté prodat nebo musí majetek zůstat v evidenci a vyřadí se až s případným prodejem? Pokud má zůstat v evidenci, jak má likvidační komise okomentovat tuto skutečnost (na seznamech "inv. položky" inv. komise napsala "Vyřadit, rozbité, nepoužívá se")?

Určitě jej můžete vyřadit a následně rozprodat na náhradní díly, o čemž pak budete účtovat již jen jako o prodeji materiálu. Ono to i více odpovídá skutečnosti. Majetek se bude obecně vcelku vyřazovat likvidací, jelikož je nefunkční, tzn. důvod vyřazení zde není prodejem, ale likvidací s tím, že následně se případně  podaří nějaké díly z toho prodat. Takže vyřazení u DDHM jen zápisem 088/028, případný prodej dílů na účet 644 s pol. 2310. U DHM vyřazení 551/081 v ZC, 081/021 v PC a prodej dílů taktéž. Ale pozor na to, že u věcí je důležité, jestli opravdu budete prodávat pak jen nějakou část věci nebo celou věc. Pokud byste prodávali celou věc, bylo by přesnější účtovat to jako prodej, pokud část věci, pak jako materiál. Když se ale jedná o věci nefunkční, tak je lze vyřadit likvidací a prodej účtovat jako prodej materiálu, i když se bude prodávat celá věc. Tady podle mě vyřazení likvidací obhájíte - věci by se určitě vyřadily tak nebo tak, ať se prodají nebo ne, funkční a používané nejsou, už vám tedy jako majetek neslouží, takže není problém vyhovět inv. komisi a vyřadit jej s tím, že vyhovíte i likvidační komisi tím, že není problém to následně prodat. Takto bych to řešila podle toho, jak to popisujete s tím, že by asi bylo vhodné ty věci, které chcete nabídnout k prodeji, aktivovat na sklad zápisem 112/507.