Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Sportovní akce
  17. 06. 2021

  Naše obec pořádala v letošním roce sportovní akci na kolech jako pozornost pro děti koupila sušenky, bonbóny a zmrzliny, které byly dětem rozdány více méně jako dárky při zahájení akce. Váhám zda zaúčtovat na položku 5194, 5175 nebo 5139; syntetický účet 543 a nebo 513?

  Jistější je účtování na položku 5499 a nechat schválit radou (starostou), účet 543. Ale jinak v rámci pořadatelství lze účtovat i na účet 501 s pol. 5131 bez schválení daru, tj. jako váš běžný provozní výdaj, případně 513, 5175 - když by bylo schváleno nebo aspoň projednáno s vedením obce. Je to prostě "organizační" materiál, není to plně jako repre výdaj nebo dar.  Myslím, že i jen účet 501 a pol. 5131 není problém. 

 • odtah vraků vozidel
  17. 06. 2021

  Dobrý den. Město uzavřelo smlouvu s firmou na odtahy vraků vozidel z veřejných prostranství města a s další firmou smlouvu na parkování těchto vraků vozidel na k tomu určeném parkovišti. My budeme hradit faktury těmto firmám za provedené služby a následně pak vymáhat jako pohledávku za majiteli. Můžete mi prosím poradit s účtováním, zejména pod kterým paragrafem účtovat. Domnívám se, že položka budou služby 5169. Náklad 549/321, vznik pohledávky 377/649. Děkuji

  Paragraf bych zvolila 3729, jinak účtujete dobře, je možné 549 s položkou 5169  a výnos 649, také by bylo možné rovnou jen 377/ 231+RS a příjem s minusem, v logice, že se jedná o výdaj k náhradě. Ale mám raději to protočení přes výnosy a náklady.  Logicky by mohla připadat v úvahu  i pol. 5811, ale tu doporučuji zatím používat přímo pro případy v náplni položky uvedené, tak jsem nakonec skončili u vašeho návrhu :o).  Je to řešeno v § 19c zákona o pozemních komunikacích - že to zajišťuje vlastník komunikace na náklady provozovatele vozidla.

 • Dotace EFEKT 2
  17. 06. 2021

  Dobrý den, obec obdržela dotaci ze státního rozpočtu (ex ante) v rámci programu EFEKT 2 pro aktivitu 1 A opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Na základě rozhodnutí doje k výměně svítidel na sloupech veřejného osvětlení. Obec má VO rozdělené dle jednotlivých úseků na kartách majetku. Výměna svítidel začala dle smlouvy s dodavatelem v květnu 2021, bude ukončena k 31.7.2021. Nedojde k výměně svítidel ve všech úsecích, některé novější mají už svítidla úsporná. Účtovala jsem: 1) předpis podmíněné pohledávky dotace v podrozvaze 915/999, 2) došla dotace 231 pol. 4216, UZ 22500 / 374 (záloha), 3) odúčtování krátkodobé podm. pohledávky z podrozvahy 999/915. Účtuji o technickém zhodnocení. Dle sdělení stavebního dozoru nebude kolaudace, pouze předání díla. Až bude výměna hotová, rozpočítám celkové náklady na jednotlivé úseky dle počtu svítidel. Dnem předání buď původní osvětlení vyřadím a zůstatkovou cenu dám do ceny nového zápisem 042/081, vyřazení 081/021? Nebo přímo u každé karty majetku povýším hodnotu (technické zhodnocení) a začnu odepisovat ze zvýšené hodnoty, prodloužím dobu odepisování a s tímto datem začnu rozpouštět dotaci do výnosů? Po vypořádání dotace (dotaci dohaduji dnem zařazení na 388/403) budu účtovat 374/388. Děkuji za kontrolu a posouzení.

  Účtujete správně. V případech, kdy jsou vyměňována pouze svítidla se účtuje o TZ, tzn. nevyřazovat část stavby, ale pouze zvýšit ocenění jednotlivých úseků. Vliv na životnost zvažte podle zbývající doby odpisování. Do majetku TZ zařadíte dnem předání, když užívání nepodléhá souhlasu stavebního úřadu a dotaci rozpouštějte hned proti odpisům (při zařazení zaúčtujete dohadu, jak správně píšete a dotaci poznamenáte i na kartu). Vypořádání dotace přesněji zápisem 346 MD/ 388 D a 374 MD/ 346 D.

 • účet 377
  16. 06. 2021

  Dobrý den, v roce 2018 jsem uhradila 2x fakturu ve výši 980,- Kč. Ani po letech se nám nepodařilo tuto částku vymoci zpět. Evidovanou ji mám na účtu 377. Může zastupitelstvo tuto částku odepsat, a jakým způsobem ?

  V takto malé částce stačí schválení radou nebo starostou, zastupitelstvo schvaluje prominutí pohledávky až nad 20 tis. Kč. Zaúčtování v případě prominutí pohledávky jen 549 MD /377 D a pohledávka tím zaniká, už se neeviduje ani v podrozvaze. Případně lze pro nevymahatelnost vyřazení účtovat  557 MD/ 377 D a nemusel by schvalovat nikdo, v logice, že náklady na vymáhání jsou větší než samotná pohledávka, proto dále nevymáháte a případně můžete pohledávku ještě nějakou dobu vést v podrozvaze, pokud je nedobytná (lze vymáhat, ale obtížně, nedobytnost je vhodné definovat si ve směrnici a také, že nedobytné pohledávky evidujete v podrozvaze např. tři roky). Pokud by pohledávka zanikla - byla nevymahatelná,  např. zánik společnosti a nepřihlášení do insolvence, pak se v podrozvaze již neeviduje a jen se vyřadí 557/377.

  Doplnění odpovědi: Účet 557 by byl přesnější pro jakékoliv vyřazení pohledávky - nejen odpis, ale i prominutí. Tzn. právně buď schválení prominutí nebo odpis bez schválení, účetně v obou případech stejně (557/377). 

 • Rozpočet - pořízení DA pro JSDH
  16. 06. 2021

  Dobrý den, obec bude pořizovat automobil pro JSDH v hodnotě cca 1.100.000,- Kč. Byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace z kraje na tuto akci ve výši Kč 100.000,-. Nyní zastupitelstvo obce pověřilo pana starostu podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodávku automobilu. Termín dodání je březen příštího roku. Je potřeba již pro letošní rok mít v rozpočtu rozp. opatřením převedeny fin. prostředky z vlastních zdrojů na § 5512, pol. 6123 nebo stačí až při sestavování rozpočtu na rok 2022?

  Rozpočtuje se očekávaná skutečnost. Pokud neplánujete pořídit auto letos, tak výdaje nerozpočtujte. Je vhodné vyjít ze smluvních podkladů - jestli je termín dodání až příští rok a není sjednaná žádná záloha, kterou byste platili letos, pak to bude výdaj příštého roku, který dejte do rozpočtu roku 2022. Je ale potřeba ověřit krytí výdaje, a to už při podpisu smlouvy, zda jsou na to prostředky, když dotace je jen 1 mil. Kč a případně to lze ještě letos zapojit do střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 (pokud by se stihla nějak rozumně schválit jeho změna, nemá moc smysl řešit SVR těsně před schvalováním rozpočtu). 

  Dotaci rozpočtujte podle toho, kdy očekáváte přijetí, jestli až po pořízení automobilu, tak také až příští rok. 

 • zaúčtování traktoru přes úvěr na ZBU
  16. 06. 2021

  Prosím o radu: obec si zakoupila malý traktor, při převzetí zaplatila celkovou částku za DPH a zbytek ceny zaplatila společnost,která má smlouvu s dodavatelem. Společnost obci rozepsala splátkový kalendář do roku 2023. Celková cena s DPH je 215 502,- Kč DPH je ve výši 37 401,17 Kč a vlastní úvěr je 178 101 Kč.Splátky úvěru bych účtovala na MD 451 100 jako úvěr na ZBU a Dal 231 pol.8124.Ale jak se zaúčtuje čerpání úvěru abych měla v účetnictví zakoupením traktoru? Obec není plátcem DPH.

  Zakoupení traktoru předepíšete zápisem 042 MD 215 502 Kč/ 321 D 37401,17 Kč, 451 D 178 101 Kč. DPH zaplatíte 321 MD/ 231 D RS traktoru (např. § 3745 P 6123) a splátky budete účtovat, jak navrhujete. Kdyby to byl prodej na splátky, tak se volí závazkový účet 459 a splátky s RS traktoru, jestli ve vztahu ale vystupuje třetí "úvěrová" společnost a je to sjednáno jako úvěr, pak se účtuje přes 451 a položky financování (pol. 8123 většinou programy generují sami při zaúčtování na 451 D). Položky 8123 a 8124 se rozpočtují.

 • Sponzorský dar
  16. 06. 2021

  Naše město vybudovalo velký sportovní areál, který postupně dle kolaudačního rozhodnutí zařazujeme do majetku. Součástí tohoto sportovního areálu bude i pumptrack, který se tvořil za pomocí různých firem. Tento pumptrack jsme opět dle kolaudačního rozhodnutí zařazovali do majetku. Dnes jsem se dozvěděla, že firma Osička stavební firma s.r.o. nám dovezla a půjčila bagr, se kterým pracovali naši zaměstnanci na dotvoření pumprackové dráhy. Tato firma si vyúčtovala práci za dovoz a odvoz bagru 1,5 hod 1650,- a zapůjčení 49500,- bez DPH. Tato firma nám zároveň zapůjčení stroje a dovoz a odvoz chce nechat jako sponzorský dar a potřebují k tomu smlouvu, kterou máme vystavit my. Stačila by darovací smlouva? A jak to bude s účtováním, nic podobného jsem v dotazech nenašla a v minulosti jsme nic podobného také neřešili. Je to takhle vůbec možné provést?

  Jestli se bavíme ale o situaci, kdy vám práce vyfakturovali a proti tomu požadují darovací smlouvu, pak by se měl zaúčtovat předpis faktury 042 MD/ 321 D, předpis smlouvy (stačí obecně darovací, pokud to tak firma akceptuje) 344 MD/ 403 D a zápočet 321 MD/ 344 D. 

 • DPH na odpady za kovy
  16. 06. 2021

  Dobrý den, obec prodala nashromážděné kovy s číslem odpadu 200140, celkem za 140tis. Kč. Obec je plátcem DPH pro svou ekonomickou činnost (vodovody a kanalizace). Zajímá mě, jestli je nutné řešit DPH při prodeji kovů? Na podkladech k fakturaci je zmínka "daň odvede zákazník". Ale domnívám se, že obec toto neřeší. Děkuji za odpověď.

  Ono by totiž mělo záležet na tom, z čeho ten odpad pochází - pokud je to součást komunálního odpadu, tak je to prodej odpadu z výkonu veřejné správy a faktura by měla být vystavena správně mimo režim DPH (tedy Vy jej neuvádíte na ř. 25 přiznání, příjemce neprodaňuje, na vydanou fakturu bych raději napsal výslovně, že je to výkon veřejné správy - není předmětem DPH).

  Ale může to být i kovové odpad z jiných aktivit, které s ekonomickou činností běžně souvisí (uvedu příklad - odpad z nějakých starých částí čerpací stanice, která je součástí kanalizace ....)  -potom byste to měli prodávat v režimu PDP - tedy skutečně vystavit daňový doklad na režim PDP, dát na ř. 25 a druhá strana to rpodaní.

  Protože je to často obtížné i určit, tak to některé obce automaticky zahrnují do PDP režimu (tedy dají fakturu, že daň odvede zákazník ....)

 • Výstavba AUTISCENTRA - zaúčtování movitých věcí
  16. 06. 2021

  Obec financuje výstavbu Autiscentra – týdenní stacionář-sociální služba pobytová (§ 47 zákona č.108/2006 Sb). Součástí rozpočtu bude i pořízení elektrických spotřebičů do dvou společných kuchyní (lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba s grilem vestavná, myčka vestavná, varná deska indukční, trouba vestavná horkovzdušná, televizor, noční stolky, psací stoly, přebalovací pult, postele, židle, police). Pokud tato zařízení nebudou vestavná budeme účtovat dle ceny buď to jako DHDM nebo samostatné movité věci. Jak tomu je v případě, že jsou spotřebiče vestavné?? Také se účtují jako movité věci a nebo budou součástí stavby?? A jak je to v případě vzduchotechniky, samotné VZT jednotky bychom vedli jako movité věci a rozvody již budou součástí stavby? Součástí stavby je i výstavba zimní zahrady, jedná se o dřevěnou prosklenou konstrukci, připevněnou k objektu Autiscentra. Ptám se i z důvodu přenesené daňové povinnosti. Jelikož fakturace probíhá v režimu „reverse charge“ (pronájem budovy Autiscentru) a tím pádem město odvádí DPH a v případě Autiscentra pak bude rozdíl v sazbách DPH za stavební práce a za samostatné movité věci.

  U vestavěných spotřebičů bych se rozhodovala podle toho, jak naložíte s kuchyňskou linkou. Pokud byste jí zahrnuli do ceny stavby, pak včetně vestavných spotřebičů. Když se nejedná o kuchyň do bytu, restaurace, jídelny apod. a není tedy nezbytná k plnění účelu budovy, pak se linka účtuje jako samostatná věc a analogicky jako věci účtujete i vestavné spotřebiče. Pokud by vestavné nebyly, pak se účtují jako samostatné věci i v případě, kdy je linka součást stavby. V případě týdenního stacionáře by se myslím kuchyň dala vyhodnotit i jako součást stavby (je nezbytné zajistit stravování).

  Vzduchotechnika - tam to vyhodnocujete správně, pokud bychom se striktně drželi pokynu GFŘ D-22, tak je to samostatná věc a rozvody jsou součástí stavby. Kdyby to bylo odvětrání čistě kuchyně, tak je to spíše celé součást stavby v logice nezbytné části k plnění účelu kuchyně. Jako odvětrání celé stavby je vhodnější technologickou část dát jako věc a rozvody do ceny stavby, mj. i kvůli odlišné životnosti.

  Jestli je zimní zahrada stavbně propojená s budovou, tak je její součástí, ve smyslu přístavby. Popřípadě by mohla být i samostatnou stavbu, ale to je asi vcelku zbytečné, jestli to bude vzájemně průchozí. Tak nebo tak to ale bude stavba, nikoliv samostatná věc (vznikla stavebně-montážní technologií). 

  Teď k DPH:

  - prvotně k režimu fakturace - když vyjdu z judikátu č. 30 Af 40/2018 (Krajský soud Plzeň) tak bych část z daného díla vyčlenil jako plnění, které bude fakturováno v klasickém režimu (nikoliv PDP) - bude se jednat o movité věci netvořící právní součást stavby (nezabudované ...) - tedy napoříklad posletele, noční stolky, psací stoly ... - u nich by dle mého názoru měl dodavatel aplikovat sazbu 21% (pokud se nevejdou pod "zdravotnické prostředky").

  - vestavěné spotřebiče - zahrnul bych do PDP režimu  a ve svém důsledku je prodanil v sazbě 15 % (a na tom by nemělo nic změnit to, když bych je pro účely účetnictví vyčlenil ze stavby - stejně tak třeba výše zmiňovanou vzduchotechniku)

 • Řadové domy, DPH
  16. 06. 2021

  Obec provádí zasíťování pozemků - voda + kanalizace, plyn, el. energie. Následně podle projektu budou zbudovány základové desky pro stavbu 23 domků. Občanům se budou prodávat pozemky včetně, zasíťování a základové desky pro RD -vše bude rozpočítáno do ceny za 1 m2. Vodovod+ kanalizaci provozujeme, plynovod zbuduje obec, prý se zavede do majetku a následně za částečnou úplatu předá GasNetu. Jsme plátci DPH. Smlouvy o dílo na zbudování vodovodu, kanalizace a i plynovodu jsou sjednány jako přenos DPH dle §92a- u plynu nevíme zda je dobře? U vodovodu a kanalizace uplatníme plný odpočet. Prosíme o sdělení jak to bude s případným odpočtem u ostatního - plynovod, el. en., základová deska, projektů a dalších výdajů? Rovněž prosíme o sdělení jak to bude s odvodem DPH při prodeji pozemků včetně sítí a základové desky? Ještě máme dotaz na byty - dříve varná deska + trouba (vedeno jako součást stavby). Nyní výměna za sporák - máme vést sporáky jako DDHM a nákup ledniček do bytů také jako DDHM? Mnohokrát děkujeme za odpověď

  Nejprve k vlasntímu prodeji pozemku se základovou deskou - tady je důležitá otázka sazby DPH. Podívejte se prosím na dokument z 5. 12. 2016 (DPH, neplacené) - tady pod dotazem č. 14 (úplně na konci) je odpověď GFŘ, v jakém případě je možno hovořit již o dodání stavby pro sociální bydlení (včetně pozemku ...) - v rámci této odpovědi GFŘ definovalo, že již vybudovaná základová deska je dostatečná. Tedy pokud ty RD splní charakteristiku "pro sociální bydlení" - tedy 350 metrů čtverečních, budete to prodávat v sazbě 15% (jako celek).

  Ano - vodovod, kanalizace a plyn v režimu PDP je dobře

  Odpočet u plynu - ano - tam je to v pořádku - by´t GasNet zaplatí nižší cenu - nicméně bude zde jednoznačné zdanitelné plnění v podobě prodeje.

  Odpočet DPH - elektrika - nevím co tím máte na mysli - na zajištění příkonu je to mimo DPH. Pokud výstavba elektropilíře, který budete prodávat spolu s pozemkem - potom plný odpočet ANO

  Odpočet DPH - základová deska - samozřejmě ano

  Odpočet DPH - projekty - pokud jsou to projekty k věcem, které budete dále prodávat (třeba na vodovod, kanalizaci, ale třeba i pro stavební povolení pro vybudování základové desky...) - souhlas - je to na plný odpočet DPH.

  Ostatní odpočty (stavební dozor ...) - pokud se tam zároveň bude stavět mísntí komunikace apod, - potom by to spíše mělo být na poměrný odpočet DPH.

  Sporáky - tady je to spíše takový úzus, že sporáky byly považovány za součást stavby - tedy nevedl bych zvlášť, ale měl bych to v ceně bytu (ale dokáži si představit i variantu, že je to samostatně). U ledniček - to pokud si uvědomuji, tak se ledničkou byty běžně nevybovavolai (to bylo na nájemnících) - spíše bych považoval za samostatnou movitou věc - tedy účet 028 (pokud to není lednička, která je součást kuchyňské linky).

 • Zařazení majetku
  15. 06. 2021

  Dotaz na zařazení majetku Na základě kupní smlouvy jsme za 1,- Kč pořídili pozemek od Spartaku, z.s. Záměrem města je získat dotaci na běžecký ovál. Spartak má tento pozemek bezplatné věcné břemeno. Na pozemku jsou, dle znaleckého posudku umístěny stavby s rokem pořízení a částkou: ,,,Betonové obruby 1999 315.880,- Kč ,,,Betonové dlažky 2000 27.570,- Kč ,,,Atletická dráha 1999 214.950,- Kč ,,,Rozběhová dráha + tartan 2009 731.400,- Kč ,,,Vrhačský kruh 2009 26.890,- Kč ,,,Doskočiště 2009 16.050,- Kč ,,,Ocelové zábradlí 2000 143.820,- Kč ,,,Zámková dlažba 2000 9.990,- Kč ,,,Závlahy 2005 520.000,- Kč bez napájení vodou Jakým způsobem máme zařadit stavby z posudku do majetku města? Dle mého názoru, bych některé stavby vůbec do majetku nedávala. V jaké výši, máme zařadit věcné břemeno, když je bezplatné? Předem děkuji za odpověď.

  Ze smlouvy by mělo vyplývat, že jste nabyli pozemek i se stavbami, toto bych si se spolkem případně ještě dojasnila, pokud to nebylo předmětem kupní smlouvy, aby bylo jasné, kdo má být vlastníkem, protože teoreticky mohou být s vaším souhlasem své stavby na vašem pozemku. Jestli je to tak, že jste za 1 Kč od nich koupili pozemek včetně všech staveb, pak bychom v souladu s účetními předpisy měli takto nabytý pozemek ocenit pořizovací cenou, což je 1 Kč za vše. Aby vám to šlo dobře zařadit a neměli v majetku haléřové položky, můžete zařadit pozemek 1 Kč, každou stavbu také za jednu Kč a rozdíl dát na účet 649. Pořízení zápisem 042 MD např. 10 Kč (devět staveb a pozemek)/ 321 D 1 Kč a 649 D 9 Kč. 

  Jako jednotlivé stavby bych zařadila jednotlivé plochy - zpevněné plochy zámkové dlažby, doskočiště apod., lze i souhrnně jako jednu stavbu "sportoviště".

  Věcné břemeno užívání má asi spolek vůči vám, tzn. vy jste strana povinná, v tomto případě se nejedná o právo, které by se zařazovalo do majetku, ale o povinnost strpět užívání, když vám za něj neplatí, tak je to v podstatě bezúplatně poskytnutá služba. Majetek s VB, kde jste jako povinná osoba se eviduje odděleně za pomocí AU (např. ORG). Např. 031 s org. 30 - pozemky s VB.

 • Služebnost-obec oprávněná.
  15. 06. 2021

  Dobrý den, v roce 2020 jsem uhradila GP ( účet 518) . Nyní jsem dostala Smlouvu o zřízení služebnosti na částku 6.700,- Kč. To zaúčtuji na 028/088, pol. 5122. A co náklady na GP z roku 2020 a kolek, který budu teprve hradit? Mám náklady z roku 2020 dát na účet 028 ?? prosím o vysvětlení a zaúčtování, děkuji.

  Ano, jak GP k vyměření VB, tak správní poplatek k ceně VB patří, tak ano, obojí s položkou 5122 a 028/088.  Jestli v roce 2020 nebyla uzavřena alespoň smlouva o smlouvě budoucí, tak je v pořádku, že se GP účtoval do nákladů, když nebyla informace o pořízení majetku (VB). Pokud by informace byla, tak by se opravilo jen tak, že by se GP zahrnul do ceny VB, jak navrhujete, tzn. letos byste náklady na kolek a úhradu za VB dali na účet 558 a VB zařadili 028/088 v ceně 6700 Kč + kolek + GP z roku 2020 (do nákladů se dostal GP v roce 2020, takže nic jiného by se k tomu neopravovalo).  

 • zařazení majetku po 5 letech
  15. 06. 2021

  Při kontrole dotace Euroregionem Nisa jsme zjistily (06/2021), že kolegyně špatně účtovala informační cedule (1 cedule za 12.396,- Kč), jedná se o 5 ks a informační stojan (1ks za 5.826,- Kč) - jedná se o 2ks. , účtováno bylo chybně v roce 05/2017 na SU 501, pol 5139 namísto stavby. Projektový manažer chce nyní majetek zařadit, Prosím o radu, jak zaúčtovat a zařadit.

  Dotace asi byla investiční, že navrhujete stavbu a pokud jsou někde umístěny na samostatném sloupku, lze to tak účetně vyhodnotit. Přeúčtování bude v logice opravy nákladů zápisem 021 MD/ 501 minus MD - když to není významná částka, tak to opravujeme na stejném nákladovém účtu, RS se zpětně opravit nedá. Měly by se i dopočítat a doúčtovat odpisy 551/081. 

 • Dotace - přístřešky pro kontejnery
  15. 06. 2021

  Obec obdržela dotaci od SZIF: 1) přístřešky pro kontejnery ve výši 192 tis. Kč z toho EU 123 tis. Kč, SR 69 tis. Kč, celkové výdaje projektu 240 tis. Kč; 2) vybavení společenských prostor obecního úřadu nábytkem vč. PC a tiskárny. Dotace ve výši 296 tis. Kč, z toho EU 190 tis. Kč, SR 106 tis. Kč, celkové výdaje projektu 370 tis. Kč. Předpokládáme, že to bude investiční dotace. Prosím o zkontrolování a kompletní zaúčtování dohady, zařazení. Příjem dotace bych účtovala takto: N130, ZD1, UZ89517, org. - národní, N130, ZD5, UZ89518, org. - EU. Položka 4213, ale nejsem si jistá. Výdaje jsem jen odhadla 6129.

  Zda se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci by mělo vyplývat z rozhodnutí a druh dotace by měl korespondovat s účetním řešením. Přístřešky pro kontejnery budou pravděpodobně účetně stavbou, tam by investice byla správně, vybavení úřadu (movité věci) jsou buď neinvestice (028) nebo investice (022). Jestli si nebudete jistí, pošlete rozhodnutí na e-mail klara@obecuctuje.cz a já se podívám, jaký druh dotace máte. Pokud jdou dotace přes MAS, pak ÚZ volíte správně a pol. pro investici také. Výdaje patří na pol. 6121 stavba přístřěšku (asi bude umístěn trvale?) a vybavení pak buď pol. 6122 nebo 5137, podle toho, co se bude pořizovat. 

  Příjem dotace účtujte jako zálohu 231 MD/ 374 (472) D, odúčtujte jí z podrozvahy, jestli se tam vedla (999/915 nebo 955) k datu zařazení majetku dohadu dotace 388/403 a zadat jí na kartu majetku, vyúčtování dotace (ZVA) zápisem 346/388 a 374/346. Když máte dotaci na více majetkových položek, např. to vybavení, tak se rozúčtovává poměrem pořizovacích cen.

  Neinvestiční dotace se účtuje na účet 672, tam pokud bude vyúčtování do konce roku, tak dohadu dělat nemusíte (žádný majetek se nezařazuje a stačí jí zaúčtovat do výnosů max. do konce roku, ve kterém byly vanaloženy související náklady), tzn. ZVA jen rovnou 346/672 a 374/346, ale pak byste museli pořizovat DDHM (028, vše do 40 tis. Kč) - to připadá v úvahu u vybavení úřadu. 

 • zastupitel
  15. 06. 2021

  Má řadový zastupitel právo nahlížet a kontrolovat faktury, účetnictví jestliže není ve finančním ani kontrolním výboru?

  V podstatě asi ano, může žádat i jako občan podle zákona o svobodném přístupu k informací, nebo jako zastupitel s odkazem na § 82 c) zákona o obcích (podle MV pokud tímto ustanovením přímo argumentuje), podívejte se prosím na stanovisko MV č. 1/2016, je aktualizované k 1.1.2018, mají tam k tomu podrobný výklad, najdete ho na tomto odkazu:

  https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/stanoviska-odk-2016.aspx

  Je to celé o tom, jestli žádá o informace, které souvisí s výkonem jeho funkce, pokud ne, tak ale ve výsledku má stejně právo v pozici občana, takže bránit přístupu, pokud o to požádá, asi smysl moc nemá, jen to bude ve výsledku více administrativy. Jsou s tím naopak spojené i povinnosti zastupitele - mlčenlivost o citlivých údajích apod. 

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu