Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé můžou procházet seznam dokumentů, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dokumenty

Tipy práci s dokumenty

Vyhledávání dle kategorií, lze jich vybrat více najednou:

 • MS Word
  Dlouhodobý nehmotný majetek ÚSC a PO
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek

  Dokument věnovaný problematice dlouhodobého nehmotného majetku - jedná se o mírně upravenou kapitolu z knihy "Dlouhodobý majetek ...2021" - pouze jsou reflektovány úpravy vyplývající ze změny zákona o dani z příjmů od 1. 1. 2021.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 31.05.2021
 • MS Word
  Zásoby - účetní souvztažnosti a příklady
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Oceňování
  Oběžný majetek a závazky
  Vzory
  Příklady

  Účtování o zásobách včetně DPH. Dokument je společný pro ÚSC i PO, příklady jsou označeny, který příklad je vhodný pro koho. K úhradám je doplněna pro ÚSC i poznámka o použití rozpočtové skladby. Jsou uvedeny souvztažnosti ve vztahu k CUS 707 a aplikační příklady. Jedná se o složitější problematiku jak v případě zaúčtování, tak v případě problematiky oceňování a DPH.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Zásoby v účetnictví PO

  Publikováno 22.05.2021
 • MS Word
  Informace pro ubytované - vícedenní kurzy Výšinka 2021
  Neplacené
  Stáhnout dokument
  Publikováno 10.05.2021
 • MS Word
  Rozpočtový proces, SVH, Provizorium, Závěrečný účet, Zveřejňování
  Rozpočet
  Vzory
  Příklady

  Výklad a vzory k rozpočtovému procesu - Střednědobý výhled rozpočtu, Pravidla provizoria, Závěrečný účet, Zveřejňování Jedná se o část knihy Rozpočet a rozpočtový proces, kterou jsme vydali v roce 2019 a brzy ji stáhli z prodeje kvůli tomu, že se MF odlišně od nás vymezilo k předběžnému rozpočtovému opatření. Ale čas od času jsou k rozpočtovému procesu dotazy, a zde bylo dobře zpracovány výše uvedené oblasti. V dokumentu jsou uvedeny i vzory dokumentů, příklady usnesení a další pomůcky.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 03.05.2021
 • MS Word
  DPH - majetek vytvořený vlastní činností
  DPH

  Dokument vysvětluje problematiku zvláštního daňového režimu u majetku/investic vytvořených vlastní činností - dopředu upozorňuji, že je to hodně komplikované téma s dost velkými nejasnostmi.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 13 - druhy odpočtů aktual 4_2019

  Publikováno 29.04.2021
 • MS Excel
  Judikatura ESD - výběr - aktualizace 3_2021
  DPH

  Aktualizovaný přehled judikatury ESD k problematice DPH - na konci souboru jsou přidány nové judikáty, které považuji za zajímavé (barevně podbarveno)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 12.04.2021
 • MS Word
  Judikatura soudů ČR k problematice oprav a TZ 4_2021
  Ostatní daně
  Dlouhodobý majetek

  Aktualizovaný dokument o další tři případy řešené před soudy v rámci ČR

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Dlouhodobý majetek TZ x oprava

  Publikováno 12.04.2021
 • MS Word
  Aktivace
  Účetnictví
  Oceňování
  Příklady

  Jedná se o jednu kapitolu z knihy Účetní reforma, kapitola je uvedena do dokumentů ke stažení, protože chceme mít zde k dispozici přehled různých způsobů ocenění majetku. Kapitola obsahuje výklad problematiky aktivace i příklady.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Finanční investice - kapitola knihy

  Kulturní předměty a ostatní DM -kapitola knihy

  Oceňování dlouhodobého majetku - kapitola knihy

  Zásoby vlastní výroby

  Oceňování majetku - úvodní základní přehled

  Související videa

  RPC podle oceňovacích předpisů

  Publikováno 05.04.2021
 • MS Word
  DPH - skupinová registrace
  DPH

  Základní vysvětlení týkající se fungování skupiny z hlediska DPH. Dokument může být zajímavý zejména pro větší Města.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 05.04.2021
 • MS Word
  Finanční investice - kapitola knihy
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování
  Příklady

  Jedná se o jednu kapitolu z knihy dlouhodobý majetek, kapitola je uvedena do dokumentů ke stažení, protože chceme mít zde k dispozici přehled různých způsobů ocenění majetku. Kapitola obsahuje výklad problematiky i příklady.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Kulturní předměty a ostatní DM -kapitola knihy

  Oceňování dlouhodobého majetku - kapitola knihy

  Aktivace

  Zásoby vlastní výroby

  Oceňování majetku - úvodní základní přehled

  Související videa

  RPC podle oceňovacích předpisů

  Publikováno 05.04.2021
 • MS Word
  Kulturní předměty a ostatní DM -kapitola knihy
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování

  Jedná se o jednu kapitolu z knihy dlouhodobý majetek, kapitola je uvedena do dokumentů ke stažení, protože chceme mít zde k dispozici přehled různých způsobů ocenění majetku. Kapitola obsahuje výklad problematiky i příklady. V tomto dokumentu jsou výklady i k majetku na podrozvaze a k OTE.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Oceňování dlouhodobého majetku - kapitola knihy

  Finanční investice - kapitola knihy

  Aktivace

  Zásoby vlastní výroby

  Oceňování majetku - úvodní základní přehled

  Související videa

  RPC podle oceňovacích předpisů

  Publikováno 05.04.2021
 • MS Word
  Oceňování dlouhodobého majetku - kapitola knihy
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování

  Výklad k oceňování dlouhodobého majetku s příklady. Jsou popsány způsoby ocenění pořizovací i reprodukční pořizovací cenou. V souvisejících dokumentech najdete specifika oceňování - kulturní předměty, finanční investice, zásoby...

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Kulturní předměty a ostatní DM -kapitola knihy

  Finanční investice - kapitola knihy

  Aktivace

  Zásoby vlastní výroby

  Oceňování majetku - úvodní základní přehled

  Související videa

  RPC podle oceňovacích předpisů

  Publikováno 05.04.2021
 • MS Word
  Oceňování majetku - úvodní základní přehled
  Účetnictví
  Oceňování

  Jedná se o kapitolu z knihy reforma, kde jsme doplnily pár poznámek z praxe (žlutě) a upravili ji na současnost (r.2021). Dokument je vložen pro ucelený přehled problematiky oceňování majetku a navazuji k němu další dokumenty a video, kteří jednotlivé oblasti majetku v oceňování rozšiřují.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Aktivace

  Finanční investice - kapitola knihy

  Kulturní předměty a ostatní DM -kapitola knihy

  Oceňování dlouhodobého majetku - kapitola knihy

  Zásoby vlastní výroby

  Související videa

  RPC podle oceňovacích předpisů

  Publikováno 05.04.2021
 • MS Word
  Zásoby vlastní výroby
  Účetnictví
  Oceňování
  Příklady

  Jedná se o jednu kapitolu z knihy Reforma 2012, kapitola je uvedena do dokumentů ke stažení, protože chceme mít zde k dispozici přehled různých způsobů ocenění majetku. Kapitola obsahuje výklad problematiky i příklady.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Aktivace

  Finanční investice - kapitola knihy

  Kulturní předměty a ostatní DM -kapitola knihy

  Oceňování dlouhodobého majetku - kapitola knihy

  Oceňování majetku - úvodní základní přehled

  Související videa

  RPC podle oceňovacích předpisů

  Publikováno 05.04.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 10 - režim PDP, akt. 4_2021
  DPH

  Aktualizovaný manuál k problematice režimu PDP - začleňuji dva judikáty týkající se aplikace režimu PDP a dále také úvahu nad vazbou na KOOV z ledna 2021 (kdy jednám jako osoba povinná k dani)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, PDP Číselník CZ CPA 41 - 43 (stavební práce)

  PDP Účtování úhrady DPH FÚ s položkou 8901

  DPH, PDP - stavební práce - prohlášení - námět

  DPH - PDP - stavební práce - prohlášení - námět

  Rozpočtová skladba u DPH - režim PDP

  Publikováno 31.03.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 9 - převod nemov. , aktual 4_2021
  DPH

  Aktualizace z dubna 2021 - zejména došlo ke zdůraznění vazby na záležitosti řešené v manuálu č. 2 - tedy rozlišování zda obec jedná či nejedná jako osoba povinná k dani.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH,Inspirace podkl. pro rozhodnutí ved, USC - u převod. poz

  DPH, GFŘ - Odpověď na dotazy SMO (listopad 2016)

  DPH, Dotaz SMO na §56 z ledna 2016

  DPH, GFŘ odpověď na dotaz SMO k §56 z ledna 2016

  DPH, GFŘ info - DPH u nemovitostí od 2016

  DPH, MF §56 od 2016 dotazy na MF z 06_2015

  DPH, MF §56 od 2016 odpověd z MF z 07_2015

  Vzor formuláře - podklady pro rozhodování daňového režimu u přev. nem.

  Prodej nemovitostí s DPH - účtování

  Koordinační výbor 1_2021 - prodej majetku a DPH

  Publikováno 31.03.2021
 • PDF
  Rozpočtové opatření výdaj - stanovisko MF
  Rozpočet
  Stanoviska orgánů

  Jedná se o stanovisko MF jako odpověď jedné obci na povinné RO, pokud není dočerpán výdaj, a to i ve vztahu k jinému rozpočtu. Vhodné jako argumentace při případné výtce od přezkumu.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 24.03.2021
 • MS Word
  Manuál k DPH - doplněk k manuálu 2 a 15 - obchodní majetek
  DPH
  Dlouhodobý majetek

  Jedná se o diskusní materiál k problematice vedení obchodního majetku v podmínkách USC případně PO. Záležitost je důležitá zejména ve vazbě na problematiku prodeje dlouhodobého majetku (v jakém rozsahu uvažovat o tom, že je možno jej vyjmout z předmětu daně).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 15 - evidenční zál., dokl akt. 5_2019

  DPH, Manuál č. 2 - rozdělení činností - aktual. 3_2021

  Koordinační výbor 1_2021 - prodej majetku a DPH

  Publikováno 23.03.2021
 • MS Word
  Stravování zaměstnanců - vzor interního předpisu
  Směrnice
  Vzory
  Příklady

  Návrh znění, jak by mohl interní předpis ke stravování zaměstnanců vypadat (mimo statut Sociálního fondu). Obsahuje na konci i vysvětlení a pár úvah k rozpočtu a ke struktuře financování stravného, rovněž se zabýváme nediskriminací a rovností zaměstnanců. Je to prvotní pokus i s úvahami, po vyřešení ze strany MF k zastupitelům se k tématu ještě budeme vracet. Aktuální téma je kvůli zavedení možnosti stravenkového paušálu.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Stravovací paušál - připravovaná legislativa

  Stravování zaměstnanců PO

  ÚČT, ÚSC - stravování zaměstnanců, příklady zaúčtování včetně paušálu

  Publikováno 22.03.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 3 - obrat, plátc. DPH - akt. 3_2021
  DPH

  Vysvětlení ke sledování obratu, povinnosti registrace k DPH. Dokument je doplněn sérií videí, která se věnuje problematice sledování obratu a vlastní registrace k DPH.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, MF, Dotaz SMO - prodej majetku a obrat + režim PDP

  DPH, MF, Odpověď na dotaz SMO - OBRAT a prodeje majetku ...

  DPH, Stávám se plátcem - námět postupu aktualizace 6_2019

  DPH, Stávám se plátcem DPH - PO - drobná akt 6_2019

  DPH, Zrušení registrace k DPH - vybrané aspekty-akt.2018

  DPH, Žádost o přechod na čtvrtl. plátc. - prvoplátci

  DPH obrat u PO - příklady typových plnění

  Související videa

  Okamžik registrace - obce

  Průvodce vyplněním registrace k DPH

  Ukázky výpočtu obratu DPH pro registraci

  Prodej majetku v rámci běžné ekonomické činnosti

  Publikováno 19.03.2021
 • MS Word
  DPH, Směrnice - aktualizace 2021 - materiál k inspiraci
  DPH
  Směrnice

  Doplnění směrnice k DPH v 2021 - zejména několik věcí k vedení obchodního majetku

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 19.03.2021
 • MS Word
  Finanční a operativní leasing, obchodní úvěr
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Příklady
  Vztahy k PO

  Materiál popisuje jiné možnosti pořizovaní dlouhodobého majetku. Obsahuje základní výklady, příklady účetních postupů, daňové hledisko, okrajově i výhody a nevýhody jiných forem financování. Je určen více pro PO a DSO (finanční leasing), je však využitelný i pro obce při rozhodování o formě pořízení majetku.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 15.03.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 4 - DUZP ... aktual 3_2021
  DPH

  Manuál věnovaný problematice určeni okamžiku, kdy má dojít k odvodu DPH. V březnu 2021 doplněna aktualizace týkající se případů přijetí peněžních prostředků do úschovy (například notářské úschovy).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Okamžik uskutečnění účetního případu akt. 4_2020

  Publikováno 10.03.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 2 - rozdělení činností - aktual. 3_2021
  DPH

  Klíčový materiál vymezující jednotlivé typy činností z pohledu DPH - co je a není předmětem DPH, co by bylo od daně osvobozeno. Aktualizace v 3/2021 reaguje zejména na Koordinační výbor z ledna 2021 (řešení situací, kdy prodávající nejedná jako osoba povinná k dani) + některá drobnější doplnění například pod vlivem nového zákona o odpadech

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, GFŘ - odpověď pozemky nev. k ekonomické činnosti

  DPH, SMO dotaz pozemky nevyužívané k ekonomické činnosti

  DPH, GFŘ stanovisko - DPH a vklad kanalizace do DSO

  DPH, GFŘ Stanovisko - DPH a parkování (zóny)

  DPH, odměny ve veřejných soutěžích - úvahy

  DPH, Vklady majetku a DPH - praktické poznámky

  Koordinační výbor 1_2021 - prodej majetku a DPH

  Manuál k DPH - doplněk k manuálu 2 a 15 - obchodní majetek

  DPH obrat u PO - příklady typových plnění

  Publikováno 06.03.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 5 - sazby daně aktual. 3_2021
  DPH

  Aktualizace manuálu reaguje na to, co se stalo v oblasti odpadu - tedy podle GFŘ se má v zásadě zachovat předchozí režim, ale máme trochu legislativní nejasnost v chápání pojmu komunální odpad (vlivem změny zákona o odpadech)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Změny sazeb 2020 s příklady akt. 12_2019

  Související videa

  DPH 15 % u dalších plnění

  DPH u staveb pro bydlení 1 - právní východiska

  DPH u staveb pro bydlení 2 - vymezení stavebních a montážních prací

  DPH u staveb pro bydlení 3 - co je bytový dům, obytný prostor

  DPH u staveb pro bydlení 4 - ostatní stavby

  DPH u staveb pro bydlení 5 - vedlejší stavby

  DPH u staveb pro bydlení 6 - nová výstavba, převody pozemků

  Ostatní případy aplikace sazby DPH 10 % v roce 2020

  Sazba DPH 10 % u tiskovin po 1. 5. 2020

  Sazba DPH 10 % u vodného a stočného po 1. 5. 2020

  Sazba DPH u stravování po 1. 5. 2020

  Změna sazeb DPH 6/2020

  Publikováno 04.03.2021
 • MS Word
  Stravování zaměstnanců PO
  Účetnictví
  DPH
  Fondy vč. FKSP
  Příklady
  Vztahy k PO

  Materiál zahrnují základní výklad k jednotlivým možnostem stravování zaměstnanců příspěvkových organizací (základní právní rámec, základní daňové souvislosti a zaúčtování). Dokument je vložen i na www.obecuctuje.cz pro potřeby zřizovatelů.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Stravování zaměstnanců - vzor interního předpisu

  Publikováno 03.03.2021
 • MS Word
  Fondy ÚSC (účty 236) - účtování s vysvětleními
  Účetnictví
  Fondy vč. FKSP
  Příklady

  Dokument s příklady na účtování o fondech a další doplňující výklady.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Fondy, Sdružený sociální fond

  Publikováno 23.02.2021
 • MS Word
  Transfery komplet výuka
  Účetnictví
  Transfery
  Vzory
  Příklady

  Dokument obsahuje vysvětlení k transferům přijatým i poskytnutým s příklady účetních postupů. Je zpracován ve vazbě na ČÚS 703 a jedná se a výukový až učebnicový materiál. Vše podstatné by v něm mělo být uvedeno (je dost obsáhlý, ale snažili jsme se o přehlednost). Pokud doplníte tuto výuku texty a videi v souvisejících materiálech, měly by být vaše znalosti k transferům dost úplné. Znalost je nezbytná - stále dochází k chybám v účtování o transferech, které mají následky v odvodech části dotací.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Příklady na transferový podíl - přednáška 2014

  Transfery - seminář 2018 materiál

  Transfery (CUS703) včetně PAP

  Související videa

  Dohady u transferů

  NZUZ - příklady

  NZUZ - výklad

  Rozdíly od dohad

  Transfery přijaté - základy účtování

  Publikováno 23.02.2021
 • MS Word
  ÚČT, ÚSC - stravování zaměstnanců, příklady zaúčtování včetně paušálu
  Účetnictví
  Fondy vč. FKSP
  Náklady a výnosy
  Vzory
  Příklady

  Předkládáme dokument s příklady zaúčtování stravenek, stravovacích karet a na závěr i stravovacího paušálu v různých variantách, i ve variantě s DPH, s příspěvky sociálních fondů apod.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Stravování zaměstnanců - vzor interního předpisu

  Publikováno 14.02.2021
 • MS Excel
  DPH, výběr z koordinačních výborů aktualizace 2/2021
  DPH
  Stanoviska orgánů

  Doplněk k manuálu k DPH č. 1 - přehled koordinančních výborů, které považuji za zásadní pro činnost USC a PO. Obsažen je popis - čemu by měla být věnována pozornost. V únoru 2021 je doplněn důležitý KOOV týkající se toho, kdy plátce při prodeji majetku jedná jako osoba povinná k dani.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 2/2021

  Publikováno 11.02.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 2/2021
  DPH

  Popis právních východisek k problematice DPH. představujeme si základní zdroje, ze kterých můžeme vycházet při studiu DPH. Na dokument navazují zejména přehledy judikatury ESD, kterou jsem vybral jako důležitou pro činnost obcí a PO, výběr z informací MF a GFŘ, které považuji za užitečné, výběr z judikatury našich soudů a dále přehled významných koordinančních výborů pro oblast DPH. Dokument byl aktualizován v únoru 2/2021

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Daně, judikatura soudů ČR pro USC a PO - výběr akt. 6_2020

  DPH, informace GFŘ - výběr pro USC a PO, aktualizace 8_2020

  DPH, výběr z koordinačních výborů aktualizace 2/2021

  Judikatura ESD - výběr - aktualizace 9_2020

  Judikatura soudů ČR k problematice daní - aktualizace 1_2021

  Související videa

  Informace GFŘ - výběr pro USC a PO - práce se souborem

  Judikatura ESD - výběr - ukázka práce se souborem

  Výběr z koordinačních výborů - ukázka práce se souborem

  Publikováno 09.02.2021
 • MS Word
  Movité věci, soubory movitých věcí a DDHM (účty 022 a 028)
  Účetnictví
  Ostatní daně
  Dlouhodobý majetek
  Příklady

  Dokument vychází z publikace "Dlouhodobý majetek" vydané na konci roku 2020. Zaměřuje se z velké části na problematiku souborů movitých věcí . Obsažena je i souvislost se zvýšením hranice movitého dlouhodobého majetku pro daňové odepisování na úroveň 80 tis. Kč, která byla schválena na konci roku 2020. Dokument jsme si z velké části vypůjčili z knihy "Dlouhodobý majetek ..." (tuto oblast jsme na stránkách neměli adekvátně pokrytou).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Změny daňových odpisů 2020/2021

  Publikováno 07.02.2021
 • MS Word
  Koordinační výbor 1_2021 - prodej majetku a DPH
  DPH
  Neplacené

  Jedná se o zápis z koordinačního výboru KDP a GFŘ, v rámci kterého jsou rozebírány jednotlivé situace prodeje majetku a je řešeno, zda v daných konkrétních případech obec jedná či nejedná jako osoba povinná k dani. Důležité je, že je zde další významný názorový posun finanční správy ve prospěch situací, kdy obce nebudou při prodeji majetku jednat jako osoby povinné k dani. Důležitý je i postoj GFŘ, který s příspěvkem vylovilo souhlas + podalo ještě doplňující výklad. Na to, že tento koordinační výbor bude, jsem upozorňoval i v publikaci Dlouhodobý majetek - tedy berte to prosím i jako doplnění k této knize. Velký dík za projednání patří zejména ing. Langovi a ing. Holubové za KDP - uvědomuji si, jak to bylo složité dosáhnout tohoto výsledku.

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 2 - rozdělení činností - aktual. 3_2021

  DPH, Manuál č. 9 - převod nemov. , aktual 4_2021

  Manuál k DPH - doplněk k manuálu 2 a 15 - obchodní majetek

  Publikováno 04.02.2021
 • MS Excel
  Judikatura soudů ČR k problematice daní - aktualizace 1_2021
  DPH
  Ostatní daně
  Stanoviska orgánů

  Přehled judikatury soudů ČR k problematice daní (zejména DPH, případně daně z příjmů). Aktualizovaný soubor v lednu 2021

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 2/2021

  Publikováno 28.01.2021
 • MS Excel
  Aplikace RS v účetnictví - příjmy, pohledávky, výnosy
  Účetnictví
  Rozpočet
  Vzory
  Příklady
  Neplacené

  Úplné zápisy účetních postupů včetně aplikace rozpočtové skladby, řazeno dle příjmových položek

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  Aplikace RS v účetnictví -výdaje, náklady, závazky

  Publikováno 26.01.2021
 • MS Excel
  Aplikace RS v účetnictví -výdaje, náklady, závazky
  Účetnictví
  Rozpočet
  Vzory
  Příklady
  Neplacené

  Úplné účetní zápisy včetně rozpočtové skladby, řazeno postupně dle výdajových položek RS.

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  Aplikace RS v účetnictví - příjmy, pohledávky, výnosy

  Publikováno 26.01.2021
 • MS Word
  Přehled a systém rozpočtové skladby - 2021
  Rozpočet
  Vzory
  Příklady
  Neplacené

  Jedná se o část elektronické přílohy knihy RS 2021, vysvětlení základů RS, příklady aplikace a různé pomůcky

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  RS, Financování vysvětlení a řešené příklady

  RS, Konsolidační položky a oddělená pokladna 2020

  Publikováno 26.01.2021
 • MS Word
  Zálohy - vysvětlení účtování s příklady
  Účetnictví
  Příklady

  Dokument vysvětluje účtování o zálohách přijatých i poskytnutých, na provoz i dlouhodobý majetek a také ve variantě s DPH. Obsahuje i účetní zápisy. Zálohám na energie se věnuje podrobněji jiný dokument, který je uveden v souvisejících.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Zálohy na energie - komplexní účetní cyklus

  Související videa

  Zálohy na energie 1

  Zálohy na energie 2

  Zálohy na energie 3 s DPH

  Publikováno 23.01.2021
 • MS Word
  Příloha účetní závěrky (2020)
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Vzory
  Příklady

  Jedná se o výklad s příklady, jak postupovat při vyplnění výkazu - Přílohy účetní závěrky. Obdobný příklad je uvedený i pro příspěvkové organizace na www.poucutuje.cz. Zde je příklad s výkladem pro ÚSC. Osobně tento dokument považujeme za přínosný materiál , který by měl ušetřit zbytečnou práci při vyplňování přílohy, vysvětluje, co je důležité a na příkladech, co se zde skutečně vyplňuje, vysvětluje i zbytečně uváděné údaje. Protože jsou zde i příklady z praxe, je to docela zábavné (doufáme) čtení.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 17.01.2021
 • MS Word
  Daň z příjmů DSO 2020
  Závěrka a inventarizace
  Ostatní daně

  Nový dokument zaměřený na daň z příjmů u DSO včetně praktických příkladů pro výpočet a vyplnění přiznání k dani. Některé teoretické záležitosti jsou zahrnuty do výkladu k dani z příjmů u USC.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Daň z příjmů ÚSC 2020

  Majetek DSO a majetkoprávní vztahy členské obce a DSO

  Změny daňových odpisů 2020/2021

  Publikováno 09.01.2021
 • MS Word
  Daň z příjmů ÚSC 2020
  Závěrka a inventarizace
  Ostatní daně

  Aktualizovaný dokument k výpočtu daně z příjmů za obce, zaúčtování daně a vyplnění daňového přiznání (zaměřeno na subjekty, které zdaňují "samy sobě")

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Daň z příjmů - podíly na zisku - novela 2017

  Daň z příjmů DSO 2020

  Publikováno 09.01.2021
 • MS Word
  Daň z příjmů u příspěvkových organizací - 2020
  Závěrka a inventarizace
  Ostatní daně
  Vztahy k PO

  Aktualizace dokumentu z roku 2017 k problematice daně z příjmů právnických osob. Dokument je významně doplněn o ukázky návrhů řešení vyplnění přiznání v konkrétních případech.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Daně DPPO - slevy na dani zaměstnání TP- př. finanční správy

  Přijaté dary v podmínkách PO

  Změny daňových odpisů 2020/2021

  Majetek PO a majetkoprávní vztahy zřizovatele a zřízené PO

  ÚČT, opravy nesprávností minulých let v účet. PO

  Výtah připomínek k novelizaci daň. zák. 2017 (USC a PO)

  Publikováno 08.01.2021
 • MS Word
  Fyzické inventury a protiepidemická opatření
  Závěrka a inventarizace
  Vzory

  Jen takový podnět, jak postupovat, když nebude objektivně možné provést fyzické inventury kvůli nedostatku lidí, či z důvodu ochrany před nakažením zaměstnanců nebo klientů.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 04.01.2021
 • MS Word
  Sloučení PO
  Účetnictví
  DPH
  Ostatní daně
  Vztahy k PO

  V dokumentu je řešena problematika sloučení příspěvkových organizací - z pohledu daní a účetnictví, částečně také i z pohledu práva.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 04.01.2021
 • MS Word
  Změny daňových odpisů 2020/2021
  DPH
  Ostatní daně
  Novely

  Dokument obsahuje popis změn daňových odpisů, které přinesla novela zákona o dani z příjmů (vyšla 31. 12. 2020). Je zde ale i vysvětlení souvisejících dopadů do DPH a také i úvaha týkající se poskytování dotací. Dokument je tedy zajímavý nejen pro ty, kdo uplatňují daňové odpisy. Zároveň se jedná o faktickou aktualizaci a doplnění toho, co je uvedeno v právě vydané knize k Dlouhodobému majetku (při přípravě textu knihy jsme mohli vycházet pouze z prvních návrhů textu novely)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Daň z příjmů u příspěvkových organizací - 2020

  Daň z příjmů DSO 2020

  Movité věci, soubory movitých věcí a DDHM (účty 022 a 028)

  Publikováno 04.01.2021
 • MS Word
  Zrušení příspěvkové organizace
  Účetnictví
  DPH
  Ostatní daně
  Vztahy k PO

  Dokument popisuje některé právní, daňové a účetní souvislosti zrušení příspěvkové organizace.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 04.01.2021
 • MS Word
  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace

  Jedná se o přehled ustanovení předpisů k inventarizaci (zákon o účetnictví a vyhláška č. 270/2010 Sb. s výkladem, rozborem a komentáři ustanovení a návody na zajištění požadavků vyhlášky v praxi. Na konci dokumentu je přehled, co se ve vazbě na vyhlášku musí upravit ve vnitřních směrnicích. Poslední úpravy tohoto dokumentu jsou k 1/2021.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů

  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Word
  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Vzory

  Ukázka, co se píše do ověřovacích dopisů na pohledávky a závazky druhým stranám, případně právníkům. Jedná se jen o praktickou ukázku ke směrnici o inventarizaci, kde se tzv. "ověřovací dopisy" řeší.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný

  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci

  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Word
  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Směrnice
  Vzory

  Jedná se o možný vzor k využití jako přílohy ke směrnici k inventarizaci, jako podklad pro školení inventarizačních komisí. Vzor rovněž obsahuje možný soupis inventarizačních identifikátorů, jak požaduje vyhláška o inventarizaci. Ve vzoru jsou popisy, jak by se měly jednotlivé inventury provádět, jaké položky k sobě patří a další praktické aplikace. Je potřeba aplikovat na podmínky vaší konkrétní obce , ale je potřeba aby něco obdobného měla každá obec zpracováno.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný

  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Word
  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Směrnice
  Vzory

  Jedná se o možný vzor směrnice k inventarizaci ve vazbě na vyhlášku o inventarizaci pro ÚSC. Ke vzoru jsou zpracovány i vzory příloh.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů

  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
← Novější dokumenty
Starší dokumenty

Návrh a tvorba webu