Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé můžou procházet seznam dokumentů, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dokumenty

Vyhledávání dle kategorií, lze jich vybrat více najednou:

 • MS Excel
  Aplikace RS v účetnictví - příjmy, pohledávky, výnosy
  Účetnictví
  Rozpočet
  Vzory
  Příklady

  Úplné zápisy účetních postupů včetně aplikace rozpočtové skladby, řazeno dle příjmových položek

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Aplikace RS v účetnictví -výdaje, náklady, závazky

  Publikováno 26.01.2021
 • MS Excel
  Aplikace RS v účetnictví -výdaje, náklady, závazky
  Účetnictví
  Rozpočet
  Vzory
  Příklady

  Úplné účetní zápisy včetně rozpočtové skladby, řazeno postupně dle výdajových položek RS.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Aplikace RS v účetnictví - příjmy, pohledávky, výnosy

  Publikováno 26.01.2021
 • MS Word
  Přehled a systém rozpočtové skladby - 2021
  Rozpočet
  Vzory
  Příklady

  Jedná se o část elektronické přílohy knihy RS 2021, vysvětlení základů RS, příklady aplikace a různé pomůcky

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  RS, Financování vysvětlení a řešené příklady

  RS, Konsolidační položky a oddělená pokladna 2020

  Publikováno 26.01.2021
 • MS Word
  Zálohy - vysvětlení účtování s příklady
  Účetnictví
  Příklady

  Dokument vysvětluje účtování o zálohách přijatých i poskytnutých, na provoz i dlouhodobý majetek a také ve variantě s DPH. Obsahuje i účetní zápisy. Zálohám na energie se věnuje podrobněji jiný dokument, který je uveden v souvisejících.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Zálohy na energie - komplexní účetní cyklus

  Související videa

  Zálohy na energie 1

  Zálohy na energie 2

  Zálohy na energie 3 s DPH

  Publikováno 23.01.2021
 • MS Word
  Příloha účetní závěrky (2020)
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Vzory
  Příklady

  Jedná se o výklad s příklady, jak postupovat při vyplnění výkazu - Přílohy účetní závěrky. Obdobný příklad je uvedený i pro příspěvkové organizace na www.poucutuje.cz. Zde je příklad s výkladem pro ÚSC. Osobně tento dokument považujeme za přínosný materiál , který by měl ušetřit zbytečnou práci při vyplňování přílohy, vysvětluje, co je důležité a na příkladech, co se zde skutečně vyplňuje, vysvětluje i zbytečně uváděné údaje. Protože jsou zde i příklady z praxe, je to docela zábavné (doufáme) čtení.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 17.01.2021
 • MS Excel
  Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 1/2021
  DPH

  Provedl jsem aktualizaci judikatury ESD k problematice DPH - doplněno o několik málo zajímavých judikátů ze 4Q/2020.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 15.01.2021
 • MS Word
  Daň z příjmů DSO 2020
  Závěrka a inventarizace
  Ostatní daně

  Nový dokument zaměřený na daň z příjmů u DSO včetně praktických příkladů pro výpočet a vyplnění přiznání k dani. Některé teoretické záležitosti jsou zahrnuty do výkladu k dani z příjmů u USC.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Daň z příjmů ÚSC 2020

  Majetek DSO a majetkoprávní vztahy členské obce a DSO

  Změny daňových odpisů 2020/2021

  Publikováno 09.01.2021
 • MS Word
  Daň z příjmů ÚSC 2020
  Závěrka a inventarizace
  Ostatní daně

  Aktualizovaný dokument k výpočtu daně z příjmů za obce, zaúčtování daně a vyplnění daňového přiznání (zaměřeno na subjekty, které zdaňují "samy sobě")

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Daň z příjmů - podíly na zisku - novela 2017

  Daň z příjmů DSO 2020

  Publikováno 09.01.2021
 • MS Word
  Fyzické inventury a protiepidemická opatření
  Závěrka a inventarizace
  Vzory

  Jen takový podnět, jak postupovat, když nebude objektivně možné provést fyzické inventury kvůli nedostatku lidí, či z důvodu ochrany před nakažením zaměstnanců nebo klientů.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 04.01.2021
 • MS Word
  Sloučení PO
  Účetnictví
  DPH
  Ostatní daně

  V dokumentu je řešena problematika sloučení příspěvkových organizací - z pohledu daní a účetnictví, částečně také i z pohledu práva.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 04.01.2021
 • MS Word
  Změny daňových odpisů 2020/2021
  DPH
  Ostatní daně
  Novely

  Dokument obsahuje popis změn daňových odpisů, které přinesla novela zákona o dani z příjmů (vyšla 31. 12. 2020). Je zde ale i vysvětlení souvisejících dopadů do DPH a také i úvaha týkající se poskytování dotací. Dokument je tedy zajímavý nejen pro ty, kdo uplatňují daňové odpisy. Zároveň se jedná o faktickou aktualizaci a doplnění toho, co je uvedeno v právě vydané knize k Dlouhodobému majetku (při přípravě textu knihy jsme mohli vycházet pouze z prvních návrhů textu novely)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Daň z příjmů u příspěvkových organizací - 2020

  Daň z příjmů DSO 2020

  Publikováno 04.01.2021
 • MS Word
  Zrušení příspěvkové organizace
  Účetnictví
  DPH
  Ostatní daně

  Dokument popisuje některé právní, daňové a účetní souvislosti zrušení příspěvkové organizace.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 04.01.2021
 • MS Word
  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace

  Jedná se o přehled ustanovení předpisů k inventarizaci (zákon o účetnictví a vyhláška č. 270/2010 Sb. s výkladem, rozborem a komentáři ustanovení a návody na zajištění požadavků vyhlášky v praxi. Na konci dokumentu je přehled, co se ve vazbě na vyhlášku musí upravit ve vnitřních směrnicích. Poslední úpravy tohoto dokumentu jsou k 1/2021.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů

  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Word
  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Vzory

  Ukázka, co se píše do ověřovacích dopisů na pohledávky a závazky druhým stranám, případně právníkům. Jedná se jen o praktickou ukázku ke směrnici o inventarizaci, kde se tzv. "ověřovací dopisy" řeší.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný

  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci

  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Word
  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Směrnice
  Vzory

  Jedná se o možný vzor k využití jako přílohy ke směrnici k inventarizaci, jako podklad pro školení inventarizačních komisí. Vzor rovněž obsahuje možný soupis inventarizačních identifikátorů, jak požaduje vyhláška o inventarizaci. Ve vzoru jsou popisy, jak by se měly jednotlivé inventury provádět, jaké položky k sobě patří a další praktické aplikace. Je potřeba aplikovat na podmínky vaší konkrétní obce , ale je potřeba aby něco obdobného měla každá obec zpracováno.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný

  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Word
  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Směrnice
  Vzory

  Jedná se o možný vzor směrnice k inventarizaci ve vazbě na vyhlášku o inventarizaci pro ÚSC. Ke vzoru jsou zpracovány i vzory příloh.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů

  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Word
  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Směrnice
  Vzory

  Ve vazbě na požadavky vyhlášky se jedná o vzor možné podoby plánu inventur, který se musí zpracovat každoročně, jako vzor by měl sloužit zároveň i jako příloha ke směrnici o inventarizaci. Poslední úpravy z naší strany jsou v tomto vzoru k datu 1/2021.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný

  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů

  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Excel
  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Směrnice
  Vzory

  Jedná se o vzor podoby přílohy plánu inventur - tj. plánu (přehledu) všech inventurních soupisů dle inventarizačních položek. Tato příloha se rovněž musí zpracovat každoročně. Její podoba by měla být součástí příloh ke směrnici k inventarizaci.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný

  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů

  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Word
  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Směrnice
  Vzory

  Jedná se o možnou podobu Inventarizační zprávy, které zároveň je využitelná jako vzor přílohy č. 2 ke směrnici k inventarizaci.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný

  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů

  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Excel
  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Směrnice
  Vzory

  Jedná se o možnou podobu rekapitulace inventurních soupisů k závěrečné inventarizační zprávě, pozor excel má dva listy. Zároveň vzor slouží pro možnou podobu přílohy k závěrečné zprávě jako obecný vzor ke směrnici k inventarizaci.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný

  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů

  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Excel
  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Směrnice
  Vzory

  Vzor podoby inventurního soupisu, prvotního, rozdílové, majetek a pohledávek - více listů v excelu. Tak kde je komentář buňky se jedná o povinnou náležitost soupisu dle zákona o účetnictví a dle vyhlášky k inventarizaci. Soupisy ke skupině majetku je možné vést v jednom sešitě excelu na listech sešitu. Dávat pozor při kopírování, aby se na soupisu provedli všechny změny ve vztahu k jiné inv. položce.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný

  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů

  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Word
  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Vzory

  Jedná se o doplňující dokument k inventarizaci, kde je vysvětlení ohledně možný řešení splnění požadavků kontrol na inventury "nulových účtů". Na závěr jsme doplnili návrh protokolu, jak tento problém jednodušeji a méně pracně vyřešit. Poslední úpravy v dokumentu jsou k 1/2021.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný

  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci

  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů

  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"

  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Excel
  Inventarizace S9 - tabulka účtů - příloha dokumentu k účtům s "nulou"
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Příklady

  Navazující tabulka na dokument Inventarizace; problematika účtů s nulovým zůstatkem. Přehled účtů, které by měly mít zůstatek s výkladem a další listy vzorů, jak řešit účty s pohyby. Doplňující vysvětlení obsahu účtů, které by měly mít zůstatek ke snížení rizika neúplnosti účetnictví k datu závěrky.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inventarizace S8 - doplnění; problematika účtů s nulovým zůstatkem

  Inventarizace S11 - Metodika; příloha č. 4 ke směrnici k inventar.

  Inventarizace S1 - výklad vyhlášky aktualizovaný

  Inventarizace S10 - doplnění, vzor podoby ověřovacích dopisů

  Inventarizace S6 - Inventarizační zpráva -rekapitul. vzor příl. P2

  Inventarizace S5 - Inventarizační zpráva, vzor přílohy č. 2

  Inventarizace S7 - Inventurní soupis, vzor přílohy č. 3

  Inventarizace S3- Plán inventur, vzor přílohy č. 1 ke směrnici

  Inventarizace S4 - Příloha plánu inventur - vzor č. P1

  Inventarizace S2 - vzor směrnice k inventarizaci

  Související videa

  Inventarizace - systém v dokumentech ke stažení k inventarizaci

  Publikováno 03.01.2021
 • MS Word
  Novela RS 2021 - důvodová zpráva
  Rozpočet
  Novely

  Jedná se o text v poslední verzi k 20. novele vyhlášky o rozpočtové skladbě. Ustanovení zajímavá pro ÚSC (obce a případně kraje) jsou modrým písmem.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Novela RS od 2021 - přehled změn pro ÚSC

  Novela RS 2021 - znění předpisu

  Publikováno 02.01.2021
 • MS Word
  Novela RS 2021 - znění předpisu
  Rozpočet
  Novely

  Jedná se o text předpisu č. 577/2020 Sb., tj. o 20. novelu vyhlášky o rozpočtové skladbě účinné od 1.1.2021. Ustanovení důležitá pro ÚSC (obce a kraje) jsou zvýrazněny modrým písmem.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Novela RS 2021 - důvodová zpráva

  Novela RS od 2021 - přehled změn pro ÚSC

  Publikováno 02.01.2021
 • MS Word
  Novela RS od 2021 - přehled změn pro ÚSC
  Rozpočet
  Novely

  Přehled změn týkajících se obcí a částečně krajů ve vyhlášce k rozpočtové skladbě , 20. novela č. 577/2020 účinné od 1.1.2020.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Novela RS 2021 - důvodová zpráva

  Novela RS 2021 - znění předpisu

  Publikováno 02.01.2021
 • MS Word
  Zálohy na energie - komplexní účetní cyklus
  Účetnictví

  Dokument popisuje účetní postupy poskytnutých i přijatých záloh včetně jejich vyúčtování a vysvětlení tvorby dohadných účtů.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Zálohy - vysvětlení účtování s příklady

  Související videa

  Zálohy na energie 1

  Zálohy na energie 2

  Zálohy na energie 3 s DPH

  Publikováno 29.12.2020
 • MS Excel
  Protokoly k procesu vyřazování majetku/zásob
  Dlouhodobý majetek
  Vzory

  Náměty na protokoly k procesu vyřazování majetku, případně zásob. Dokument je doplněn o vysvětlující video komentující vyplnění jeho určitých částí

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Vyřazování majetku a zásob ÚSC a PO

  Publikováno 12.12.2020
 • MS Word
  Vyřazování majetku a zásob ÚSC a PO
  DPH
  Ostatní daně
  Dlouhodobý majetek
  Příklady

  Dokument zaměřený na problematiku vyřazování majetku a zásob u příspěvkových organizací - zabývá se problematikou procesu, účetními a daňovými souvislostmi. V praktických příkladech ukazuje související chyby.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Zmařené investice - variantní řešení

  Protokoly k procesu vyřazování majetku/zásob

  Související videa

  Vyřazování majetku a zásob - doprovodné video

  Publikováno 12.12.2020
 • MS Word
  Stravovací paušál - připravovaná legislativa
  Fondy vč. FKSP
  Novely

  Dokument se snaží vysvětlit připravovanou legislativu k problematice stravovacího paušálu - bohužel se jedná o téma, které není legislativně uzavřeno . Důraz je kladen na popis toho, co je nyní obsaženo v připravované legislativě. Hlavní důraz je kladen na situaci u PO.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 10.12.2020
 • MS Word
  MF dotazy a odpovědi aktualizace 11_2020
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Stanoviska orgánů

  Aktualizovaný přehled dotazů a odpovědí k problematice účetnictví z webu ministerstva (vždy je doplněno naším komentářem). Nyní doplněno o několik málo nových odpovědí z roku 2020

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 27.11.2020
 • MS Word
  Služby od zahraničních umělců a srážková daň z příjmů
  Ostatní daně

  V materiálu se snažíme vysvětlit problematiku zdaňování vystoupení zahraničních umělců . Jedná se o nesmírně náročné téma - proto jsou vysvětleny základní aspekty tohoto zdaňování. Materiál je doplněn konkrétními příklady a také ukázkami potvrzení o daňovém domicilu. Materiál je důležitý zejména pro ovce objednávající kulturní vystoupení a také pro příspěvkové organizace pohybující se v oblasti kultury.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 27.11.2020
 • MS Word
  Směny účtování
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Příklady

  Předkládáme účetní postupy k účtování o směnách v několika variantách - bez doplatků, s doplatky...a další zajímavosti jak postupovat účetně u směn.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Reálná hodnota majetku určeného k prodeji - účetní postupy

  Účetní postupy pořizování a vyřazování DM a rozbor ČÚS 710

  Publikováno 27.11.2020
 • MS Word
  Účet 408 - výklad, účetní postupy a příklady
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Náklady a výnosy
  Příklady

  Kompletní dokument k aplikaci účtu 408 - opravy VH minulých období s výkladem a příklady včetně účetních postupů. Potřebné k pracím na účetní závěrce.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 27.11.2020
 • MS Word
  Účetní postupy pořizování a vyřazování DM a rozbor ČÚS 710
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování
  Příklady

  Udělali jsme aktualizaci dokumentu rozbor ČÚS 710 a doplnili jsme příklady účetních postupů. Na tento dokument dále navazují dokumenty o účtování o RH majetku určeného k prodeji a o směnách - ty jsou zpracovány oba v různých variantách (např. směna bez doplatku, s doplatky...).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Reálná hodnota majetku určeného k prodeji - účetní postupy

  Směny účtování

  Publikováno 27.11.2020
 • MS Word
  Směrnice Účetní rezervy
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Oceňování
  Směrnice
  Vzory

  Jedná se o vzor směrnice k účetním rezervám. Zpracování směrnice je povinné dle ČÚS 705.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Účetní rezervy - výklad

  Publikováno 20.11.2020
 • MS Word
  Účetní rezervy - výklad
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Oceňování
  Příklady

  Jedná se výklad k účetním rezervám dle předpisů českých i dle IPSAS. Včetně základních informací k "zákonným rezervám" dle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Výklad obsahuje i příklady rezerv a účetní postupy.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Směrnice Účetní rezervy

  Publikováno 20.11.2020
 • MS Word
  Směrnice - Opravné položky (ÚSC i doplnění pro DSO)
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Oceňování
  Směrnice
  Vzory

  Jedná se o vzor směrnice k aplikaci OP u účetních jednotek. Směrnice opět má přínos pro vyjasnění, zda se budou dělat OP dle zákona o rezervách, pro nastavení postupů i nastavení pravidel pro OP. K aplikaci je vhodná. Pro úplné pochopení návrhu ustanovení ve vzoru směrnice je potřeby se seznámit s dokumenty OP - výklady ( OP pohledávky a OP dlouhodobý majetek).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Opravné položky k dlouhodobému majetku

  Opravné položky obecně a OP k pohledávkám

  Publikováno 15.11.2020
 • MS Word
  Opravné položky k dlouhodobému majetku
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování
  Příklady

  Jedná se o výklad s příklady k OP k dlouhodobému majetku. Dokument obsahuje i účetní postupy.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Opravné položky obecně a OP k pohledávkám

  Směrnice - Opravné položky (ÚSC i doplnění pro DSO)

  Publikováno 14.11.2020
 • MS Word
  Opravné položky obecně a OP k pohledávkám
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Oběžný majetek a závazky
  Příklady

  Dokument obsahuje výklad k OP - k obecným pravidlům a podrobněji se věnuje opravným položkám k pohledávkám, výkladově, s příklady a s problematikou účtování. Dokument řeší i možnosti technického nastavení splátkových kalendářů v účetních programech. Ve vztahu k OP je řešeno i vyřazování pohledávek s případnými převody na podrozvahu. Jsou řešeny i zákonné opravné položky dle zákona o rezervách (to spíše využijí DSO).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Opravné položky k dlouhodobému majetku

  Směrnice - Opravné položky (ÚSC i doplnění pro DSO)

  Publikováno 14.11.2020
 • MS Word
  ČÚS 709 - rozbor
  Účetnictví
  Novely

  Jedná se o stručný rozbor současného znění ČÚS 709 (Vlastní zdroje). Cílem materiálu je poskytnutí základních informací o jednotlivých ustanovení ČÚS například k účtům 401, 403, 408 . Mohl by Vám přinést základní orientaci v tomto předpisu. Materiál nemá ambici komplexně rozebírat jednotlivá témata (například investičního transferu, reálné hodnoty apod.) - k tomu slouží samostatné ucelené materiály, které najdete na stránkách.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 11.11.2020
 • MS Word
  Reálná hodnota majetku určeného k prodeji - účetní postupy
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování
  Příklady

  Jedná se o výklad k účtování o RH majetku určeného k prodeji při ocenění i při vyřazení. Materiál obsahuje příklady zaúčtování v různých variantách. Dále obsahuje rozbory ustanovení ČUS k reálné hodnotě (nejvíce ČÚS 709).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Reálná hodnota majetku určeného k prodeji - výklad

  Směrnice - reálná hodnota majetku určeného k prodeji

  Účetní postupy pořizování a vyřazování DM a rozbor ČÚS 710

  Směny účtování

  Související videa

  Č. 1 - Reálná hodnota - přístup dle MUS

  Č. 2 - Reálná hodnota - přístup dle MF

  Č. 3 - Reálná hodnota -doporučení pro aplikaci v praxi

  Publikováno 07.11.2020
 • MS Word
  Reálná hodnota majetku určeného k prodeji - výklad
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování
  Příklady

  Jedná se o výklad k metodě přeceňování majetku určeného k prodeji na RH. Vysvětlení aplikace je pomocí příkladů.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Reálná hodnota majetku určeného k prodeji - účetní postupy

  Směrnice - reálná hodnota majetku určeného k prodeji

  Související videa

  Č. 1 - Reálná hodnota - přístup dle MUS

  Č. 2 - Reálná hodnota - přístup dle MF

  Č. 3 - Reálná hodnota -doporučení pro aplikaci v praxi

  Publikováno 07.11.2020
 • MS Word
  Směrnice - reálná hodnota majetku určeného k prodeji
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování
  Směrnice

  Předkládáme vzor směrnice k RH majetku určeného k prodeji. Směrnice je zpracovaná pro aplikaci v praxi a je jednou z nejdůležitějších směrnic pro aplikaci metod do praxe ve vztahu k oceňování i vypovídací schopnosti výkazů ( k účetní závěrce). Pomocí směrnice se koriguje nedostatek předpisů v této oblasti. V dokumentu je komentář k jednotlivým navrhovaným ustanovením ve směrnici.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Reálná hodnota majetku určeného k prodeji - výklad

  Reálná hodnota majetku určeného k prodeji - účetní postupy

  Související videa

  Č. 1 - Reálná hodnota - přístup dle MUS

  Č. 2 - Reálná hodnota - přístup dle MF

  Č. 3 - Reálná hodnota -doporučení pro aplikaci v praxi

  Publikováno 07.11.2020
 • MS Word
  DPH pro starosty a vedení obcí
  DPH

  Jedná se o materiál, který má sloužit jako rekapitulace nejdůležitějších záležitostí, které by vedení obce mělo vědět o fungování DPH na obci.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 06.11.2020
 • MS Excel
  Směrnice - tabulka významnosti k UZ
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Směrnice

  Jedná se o vzor interního pokynu k účetní závěrce se způsobem výpočtu. Vysvětlení k tabulce je v dokumentu Významnost výklad - jedná se o nově vložený dokument.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Významnost- přehled dle předpisů a názorů MF

  Směrnice Časové rozlišení

  Významnost výklad

  Publikováno 04.11.2020
 • MS Word
  Významnost výklad
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Příklady

  Jedná se o vysvětlení principu práce s významností, její aplikace pro jednotlivé účetní metody a o problematiku významnosti obecně. Slouží i jako podklad pro vzor směrnice k významnosti.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Směrnice - tabulka významnosti k UZ

  Významnost- přehled dle předpisů a názorů MF

  Publikováno 04.11.2020
 • MS Excel
  Významnost- přehled dle předpisů a názorů MF
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Stanoviska orgánů

  Excelový přehled, kde se MF zmiňuje o významnosti v předpisech a v dotazech a odpovědích - ověřeno na rok 2020 s malými dodatky.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Směrnice - Významnost pro města a obce - pomůcka(archiv)

  Směrnice - tabulka významnosti k UZ

  Směrnice Časové rozlišení

  Významnost výklad

  Publikováno 02.11.2020
 • MS Excel
  DSO a vztahy k obci - předávací protokoly - vzory
  Dlouhodobý majetek
  Vzory

  Ukázka možné podoby předávacích protokolů k majetku mezi členskou obcí a DSO

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Majetek DSO a majetkoprávní vztahy členské obce a DSO

  Související videa

  Předávací protokoly DSO a členská obec - komentář

  Publikováno 26.10.2020
 • MS Word
  Majetek DSO a majetkoprávní vztahy členské obce a DSO
  Účetnictví
  Ostatní daně
  Dlouhodobý majetek
  Příklady

  Dokument se zabývá problematikou majetku DSO a dále majetkoprávních vztahů členských obcí a DSO. V krátkosti jsou řešeny některé právní problémy, řešíme účtování převodů majetku a dále také i některé souvislosti do daně z příjmů právnických osob. Dokument je doplněn vzory předávacích protokolů a videem, které tyto předávací protokoly komentují.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DSO a vztahy k obci - předávací protokoly - vzory

  Daň z příjmů DSO 2020

  Související videa

  Předávací protokoly DSO a členská obec - komentář

  Publikováno 26.10.2020
← Novější dokumenty
Starší dokumenty

Návrh a tvorba webu