Dokumenty ke stažení

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet seznam dokumentů ke stažení, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, musíte se zaregistrovat, případně se přihlásit.

Dokument Formát Publikováno
MS Word 2020 Zmařené investice - variantní řešení MS Word 26.02.2020
MS Word 2020 Kniha RS - opravenka MS Word 24.02.2020
MS Word 2020 Informace pro ubytované - vícedenní kurzy Výšinka MS Word 02.02.2020
MS Excel 2020 RS příklady na výdaje MS Excel 30.01.2020
MS Excel 2020 RS - příklady na příjmy MS Excel 30.01.2020
MS Word 2020 RS Konsolidační položky a oddělená pokladna MS Word 14.01.2020
MS Word 2020 RS Přehled a systém - doplnění ke knize RS 2020 MS Word 14.01.2020
MS Word Manuál k DPH č. 4 - DUZP ... aktual 1_2020 MS Word 13.01.2020
MS Word Manuál k DPH č. 5 - sazby daně aktual 1_2020 MS Word 13.01.2020
PDF Cenový věstník MF PDF 06.01.2020
MS Word Novela č. 19 Vyhlášky o RS - odůvodnění MS Word 31.12.2019
MS Word Novela č. 19 Vyhlášky o RS poslední znění - modře pro ÚSC MS Word 31.12.2019
MS Word Rozpočtová skladba - přehled změn pro rok 2020 (19 novela) MS Word 31.12.2019
MS Word EET u USC a PO - upozornění - květen 2020 MS Word 31.12.2019
MS Word 2019 - Dotazy a odpovědi MFČR 12-2019 MS Word 30.12.2019
MS Word Změny sazeb DPH 2020 s příklady aktualizace 12_2019 MS Word 30.12.2019
MS Word 2019 Přehled a opakování vyhlášky k inventarizaci MS Word 18.11.2019
MS Word 2019 UZ komplet MS Word 18.11.2019
MS Excel Odsouhlas vztahů zřizovatele s PO pro závěrku MS Excel 12.11.2019
MS Word Směny pozemků a DPH - aktualizace 11_2019 MS Word 09.11.2019
MS Word Závěrkové práce - odšktávací seznam MS Word 05.11.2019
MS Word Kontroly v účetních výkazech ÚSC (závěrka 2019) MS Word 05.11.2019
PDF Kniha Rozpočet a rozpočtový proces - důležité doplnění PDF 03.11.2019
MS Word Inspirace podkl. pro rozhodnutí ved, USC - DPH u přev. poz MS Word 29.10.2019
MS Word Manuál k DPH č. 6 - základ daně akt. 10_2019 MS Word 21.10.2019
MS Excel Judikatura ESD k DPH - výběr - aktualizace 9_2019 MS Excel 02.10.2019
MS Word DPH v souvislosti s odměnami ve veřejných soutěžích - úvahy MS Word 26.09.2019
MS Word Příklad výpočtu pravidla pro povinné snížení dluhu-beze změn MS Word 16.09.2019
MS Word Ukázka postupu vyplňování DPH - malá obec začínají s DPH MS Word 16.09.2019
MS Word Rozpočet na míru MS Word 09.09.2019
MS Word 2019 Dotazy a odpovědi MF 8-2019 MS Word 17.08.2019
MS Word Vklady majetku a DPH - praktické poznámky MS Word 14.06.2019
MS Word 2019 Rozpočtová pokladna (režim tzv. oddělených pokladen) MS Word 05.06.2019
MS Word 2019 Systém rozpočtové skladby třída 8- financování MS Word 05.06.2019
MS Word Stávám se plátcem DPH - námět postupu aktualizace 6_2019 MS Word 03.06.2019
MS Word Manuál k DPH č. 15 - evidenční zál., dokl akt. 5_2019 MS Word 24.05.2019
MS Word Judikatura soudů ČR k probl. oprav a TZ - 4_2019 MS Word 17.05.2019
MS Word Manuál k DPH č. 13 - druhy odpočtů aktual 4_2019 MS Word 26.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 14 - úpravy odpočtu akt 4_2019 MS Word 26.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 9 - převod nemov a DPH aktual 4_2019 MS Word 25.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 10 - režim PDP akt 4_2019 MS Word 24.04.2019
MS Excel 2019 Příklady výdaje a závazky včetně RS MS Excel 22.04.2019
MS Excel 2019 Příklady s RS příjmy, pohledávky MS Excel 22.04.2019
MS Word 2019 Přehled a systém rozpočtové skladby MS Word 22.04.2019
PDF Odpověď MFČR na dotaz SMO - obrat a prodeje majetku ... PDF 16.04.2019
PDF Dotaz SMO - prodej majetku a obrat + režim PDP PDF 16.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 12 - odpočty DPH základy 4_2019 MS Word 11.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 11 - ručení za daň akt 4_2019 MS Word 10.04.2019
MS Word 2019-4- Dotazy a odpovědi MF MS Word 09.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 8 - nájem aktual 4_2019 MS Word 09.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 7 - opravy zákl daně a daně aktual 4_2019 MS Word 08.04.2019
PDF Informace GFŘ k novele DPH 2019 PDF 02.04.2019
MS Word Manuál k DPH č. 3 - obrat, plátc. DPH - akt. 3_2019 MS Word 16.03.2019
MS Word Manuál k DPH č. 2 - rozdělení činností - aktual 3_2019 MS Word 13.03.2019
MS Word Manuál k DPH č. 1 - právní východiska aktualizace 3_2019 MS Word 13.03.2019
MS Excel Judikatura soudů ČR k daním USC a PO výběr 2_2019 MS Excel 07.03.2019
MS Word 2019 Materiál školení RS 2019 - řešení příkladů MS Word 03.02.2019
MS Word 2018 UZ - materiál na školení MS Word 14.01.2019
PDF DPH u pozemků nev. k ekonomické činnosti odpověď GFŘ PDF 09.01.2019
PDF DPH u pozemků nevyužívaných k ekonomické činnosti dotaz SMO PDF 09.01.2019
MS Word 2019 Pohřby zajištěné obcí - aktualizace MS Word 09.01.2019
MS Word 2019 Přehled změn 18. novely RS MS Word 07.01.2019
MS Word Podrozvaha USC a PO - obsahové vymezení účtů MS Word 13.12.2018
MS Word Inventarizace účtů s nulovým zůstatkem aktualizace 2018 MS Word 13.12.2018
MS Word Pohledávky a závazky USC a PO - obsahové vymezení MS Word 27.11.2018
MS Excel Přehled informací finanční správy k DPH pro USC a PO MS Excel 24.11.2018
MS Word Zrušení registrace k DPH - vybrané aspekty MS Word 23.11.2018
MS Word Náklady USC a PO - obsahové vymezení MS Word 08.11.2018
MS Word Výnosy USC a PO - obsahové vymezení MS Word 08.11.2018
MS Word Daň silniční - předmět daně - aktualizace 2018 MS Word 02.11.2018
MS Word Užívání cizího majetku, TZ na cizím majetku - úč. a daně MS Word 12.10.2018
MS Word Interpretace Národní účetní rady - inspirace MS Word 30.08.2018
MS Word 2019 Kurzy vícedenní na Výšince MS Word 22.05.2018
MS Word Vypořádání připomínek k daňovým zákonům 2019 - výběr s komen MS Word 08.05.2018
MS Word Masáže hrazené z FKSP (soc fondu), přidanění u zaměstnanců MS Word 05.05.2018
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2018 - duben - komentář MS Word 17.04.2018
PDF Stanovisko MV - započtení vzdělávání PDF 22.03.2018
MS Word Liberec 22.3.2018 UZ MS Word 22.03.2018
MS Word Liberec 22.3.2018 UZ MS Word 22.03.2018
PDF Odpověd GFŘ - odpočet DPH u sítí únor 2018 PDF 23.02.2018
MS Word Dotaz SMO - odpočet DPH u sítí listopad 2017 MS Word 23.02.2018
MS Word Daň z příjmů - podíly na zisku - novela 2017 MS Word 15.02.2018
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2018 - únor - komentář MS Word 03.02.2018
MS Word Novela RS 2018 (platnost cca od 20.1.2018) MS Word 13.01.2018
MS Word 2018 Významnost MS Word 10.01.2018
MS Word 2018 Účetní zásady MS Word 10.01.2018
MS Excel 2017 - Inventarizace vzor soupisu - aktualizovaný MS Excel 10.01.2018
MS Word 2017 Inventarizace - směrnice - aktualizované MS Word 10.01.2018
MS Word 2017 Inventarizace vzor č. 4 Metodika aktualizované MS Word 10.01.2018
MS Word 2017_Inventarizace vyhláška rozbor aktualizovaný MS Word 10.01.2018
MS Excel 2018 Významnost, příl. 1 přehled dle předpisů a názorů MF MS Excel 10.01.2018
MS Word Inventury - účty 401, 406, 408 ... - aktualizace 2017 MS Word 18.12.2017
MS Word Inventury - účty s nulovými zůstatky - aktualizace 2017 MS Word 18.12.2017
MS Word Novela vyhlášky 410_2009 pro 2018 - komentář MS Word 06.12.2017
MS Word Výběr z vypořádání připomínek novely vyhl. 410/2009 pro 2018 MS Word 06.11.2017
PDF Rozpočet PO - zpráv yMF 7/2017 PDF 04.11.2017
MS Word Odpovědi MF k rozpočtové odpovědnosti s koment. (vč. PO) MS Word 12.10.2017
MS Word Inspirace - pravidla rozpočtu pro PO 2. úprava MS Word 15.09.2017
MS Word Manuál k DPH č. 16 - vztahy k zahraničí - základy MS Word 17.08.2017
MS Word 2017 Zveřejňování účetní závěrky MS Word 24.07.2017
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2017 - květen - komentář MS Word 07.06.2017
MS Word DPH - stručné vysvětlení k fungování DPH pro vedení USC MS Word 22.05.2017
MS Word Odvod z fondu investic PO MS Word 10.05.2017
MS Word Převod nemovitostí - okamžik uskutečnění úč. př. MS Word 05.05.2017
MS Word Zamyšlení akruální princip x princip opatrnosti MS Word 21.04.2017
MS Word Novela zákona o dani z příjmů 2017 - komentář MS Word 05.04.2017
MS Word Dotazy a odpovědi MF - účetnictví 2017 - komentář k vybran MS Word 06.03.2017
MS Word Novela zákona 250/2000 Sb. pro PO - rozp. proces (1. úprava) MS Word 19.02.2017
MS Word Inspirace - pravidla rozpočtu pro PO 1. úprava MS Word 19.02.2017
PDF Odpověď MFČR na dotaz SMO - registr smluv (účto a daně) PDF 25.01.2017
MS Word Dotaz SMO - účetní a daňové dopady registr smluv MS Word 25.01.2017
MS Word 2016 - právo stavby, VB 2014- aktuálně 2016 MS Word 16.12.2016
MS Word Účet 403 v podmínkách roku 2016 - pro PO korekce 19.12. MS Word 12.12.2016
PDF DPH - Odpověď GFŘ na dotazy SMO (listopad 2016) PDF 05.12.2016
MS Word Cizí měny v účetnictví PO a USC MS Word 17.11.2016
PDF Metodický materiál MVČR - pozice rady, starosty, tajemníka PDF 02.11.2016
MS Word Zásoby - několik poznámek k účtování MS Word 29.10.2016
MS Word 2016 - dlouhodobý majetek - stavby - aktualizace 2016 MS Word 13.10.2016
PDF Dotazy a odpovědi GFŘ k § 56 PDF 22.09.2016
PDF Metodické doporučení MVČR - odměňování členů zastupitelstva PDF 20.09.2016
PDF Odpověď MFČR na podněty k novelizaci 250/2000 PDF 14.09.2016
PDF Materiál MVČR - nakládání s majetkem obcí PDF 05.09.2016
MS Excel Okamžik uskutečnění účetního případu srpen 2016 MS Excel 30.08.2016
PDF Registr smluv - materiál Ministerstva vnitra II PDF 20.06.2016
PDF Registr smluv - materiál Ministerstva vnitra PDF 23.05.2016
PDF DPH - odpověď GFŘ na dotaz SMO k §56 z ledna 2016 PDF 18.05.2016
MS Word DPH - Dotaz SMO na §56 z ledna 2016 MS Word 18.05.2016
MS Word Výtah připomínek k novelizaci daňových zák. 2017 (USC a PO) MS Word 16.05.2016
MS Word Vypořádání připomínek k novele daň zákonů 2017 MS Word 12.05.2016
MS Word 2016 komentář k metodice MF k ČUS 703 a 704 MS Word 30.04.2016
PDF Informace GFŘ - daň z nabytí nem (směna (posl. část USC) PDF 28.04.2016
PDF Materiál MFČR - věcná břemena PDF 06.04.2016
MS Word 2016 Prodej nemovitostí s DPH - účtování MS Word 30.03.2016
MS Word Rozbor novely ČÚS 2016 MS Word 04.02.2016
MS Word Daň z příjmů USC - aktualizace leden 2016 MS Word 07.01.2016
MS Word Novela vyhlášky 410/2009 Sb. od roku 2016 MS Word 28.12.2015
PDF Info GFŘ - DPH u nemovitostí od 2016 PDF 22.12.2015
PDF Odpověď MF k podnětu novelizace zákona 250/2000 PDF 15.12.2015
MS Word Novela zákona o účetnictví 2016 - stručný přehled změn MS Word 09.09.2015
MS Word §56 od 2016 dotazy na MF z 06_2015 MS Word 30.07.2015
PDF §56 od 2016 odpověd z MF z 07_2015 PDF 30.07.2015
PDF 2015 MF odpovědi dotace - novela 250/2000 Sb PDF 27.04.2015
PDF Materiál ministerstva vnitra - odměňování zast. duben 2015 PDF 08.04.2015
MS Excel 2014 ČÚS 710 DM - příklady excel s 036 MS Excel 03.04.2015
PDF Informace MFČR k novele zákona 250/2000 PDF 12.03.2015
MS Word 2015 - Novela zákona č.250/2000 Sb. komentář MS Word 10.02.2015
MS Word Novela vyhl 410/2009 Sb - 2015 - významnější změny OPRAVA MS Word 23.01.2015
MS Excel 2015 Podrozvahové účty převod 2014/2015 MS Excel 07.01.2015
MS Word Novela vyhlášky 410/2009 Sb pro rok 2015 - významnější změny MS Word 23.12.2014
MS Word DPH - rozbor k problematice poplatků za zábor veř. prostr. MS Word 02.12.2014
MS Word 2014 DM soubory movitých věcí MS Word 03.11.2014
MS Word Vedení vypůjčeného majetku na podrozvaze PO - analýza MS Word 20.10.2014
MS Word 2014 Dlouhodobý majetek TZ x oprava MS Word 14.10.2014
MS Word 2014 Dlouhodobý majetek - součást staveb MS Word 29.09.2014
PDF Stanovisko GFŘ - DPH a vklad kanalizace do DSO PDF 25.09.2014
MS Word 2014 Odpisy a nulová zůstatková cena MS Word 21.09.2014
PDF Stanovisko GFŘ - DPH a parkování (zóny) PDF 12.09.2014
MS Word DPH MF Stanovisko ke skupině ÚSC a PO MS Word 08.08.2014
MS Word DPH - anotace k koordinačních výborů 2013 MS Word 21.07.2014
PDF Materiál MVČR - metodické doporučení k nakládání s maj. USC PDF 19.07.2014
MS Excel Příklady na transferový podíl - přednáška 2014 MS Excel 03.04.2014
MS Word Vzor ke schválení závěrky a závěrečného účtu MS Word 24.03.2014
MS Word 2014 Odpisový plán - vzor od 2014 MS Word 24.03.2014
MS Word Hospodářský výsledek x zlepšený hospodářský výsl u PO MS Word 11.03.2014
MS Word 2014 Rozbor fond oprav SVBJ MS Word 14.01.2014
MS Excel Inventarizace - seznamy účtů s nulovými zůstatky MS Excel 03.01.2014
MS Word 2014 Vypořádání přip. 410/2009 Sb. k novele od 1.1.2014 MS Word 15.12.2013
MS Word 2014 NOZ - vztahy mezi zřiz. a PO - užívání poz. a staveb MS Word 23.11.2013
MS Word DPH - Žádost o přechod na čtvrtl. plátc. - prvoplátci2013 MS Word 21.10.2013
MS Word Směrnice - schvalování účetních závěrek zřízených PO MS Word 14.10.2013
MS Excel Pomůcka - výpočet OP k rozvahovému dni MS Excel 30.09.2013
MS Word 2013 Schvalovací vyhlaška - vypořádání připomínek výběr MS Word 21.08.2013
MS Word 2013 Schvalovací vyhláška - rozbor pro ÚSC MS Word 21.08.2013
MS Word Výběr z vypoř. přip. k novele 250/2000 Sb. MS Word 24.07.2013
PDF DPH - judikát - koupaliště a osvobozené plnění PDF 22.07.2013
MS Word DPH - anotace z koordinačních výborů 2009 - USC,PO MS Word 22.07.2013
MS Word DPH - anotace z koordinačních výborů 2008 - USC,PO MS Word 22.07.2013
MS Word Zamyšlení - fondy - peníze nebo vlastní zdroje MS Word 17.04.2013
PDF Info GFŘ - pravidla pro fakturaci 2013 PDF 01.04.2013
PDF Materiál GFŘ - dotazy k daňovým dokl 2013 PDF 01.04.2013
PDF Číselník CZ-NACE PDF 26.02.2013
MS Word Poukázky jako nepeněžní plnění - závěr Kord. výboru MS Word 20.02.2013
MS Word DPH - anotace z koordinačních výborů 2011 - USC,PO MS Word 09.02.2013
MS Word DPH - anotace z koordinačních výborů 2012 - USC,PO MS Word 08.02.2013
MS Word Komentář k tabulce - DPH - námět na sledování §78 MS Word 26.01.2013
MS Excel Námět k DPH - tabulka pro sledování §78 MS Excel 23.01.2013