Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé můžou procházet seznam dokumentů, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dokumenty

Tipy práci s dokumenty

Vyhledávání dle kategorií, lze jich vybrat více najednou:

 • MS Excel
  DPH - PDP - stavební práce - prohlášení - námět
  DPH
  Vzory

  Inspirace objednávky na stavební práce s prohlášením, zda slouží k ekonomické činnosti. prohlášení je již z roku 2011, nyní jsem jej trochu zaktualizoval s ohledem na změní §92a. První dva listy jsou samostatné prohlášení (jedno pozitivní, druhé negativní). Další dva listy jsou příklady, jak by prohlášení mohlo být integrováno do objednávky. Berte to prosím jako námět. Stále se domnívám, že tato výslovná prohlášení jsou správnější cesta než diskuse nad poskytnutím/neposkytnutím DIČ. Jinak myslím si, že toto má naprostá většina lidí již zažito - takže je to spíše "pro nováčky"

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 10 - režim PDP, akt. 11_2021

  Publikováno 11.06.2024
 • MS Word
  Daň z příjmů ÚSC
  Závěrka a inventarizace
  Ostatní daně

  Dokument k výpočtu daně z příjmů právnických osob za obce, zaúčtování daně a vyplnění daňového přiznání (zaměřeno na subjekty, které zdaňují "samy sobě"). Drobná aktualizace ve 2024 spočívá ve vysvětlení řešení situace, kdy obec opomněla podat daňové přiznání.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Daň z příjmů - podíly na zisku - novela 2017

  Daň z příjmů DSO 2020

  Publikováno 03.06.2024
 • MS Word
  připravovaná novela ZDPH 2025
  DPH
  Novely

  První informace k poměrně rozsáhlé připravované novele ZDPH (nyní je ve stavu po vypořádání připomínek) - předpokládaná účinnost se zaměřením na body, které zajímají USC a PO je 1. 1. 2025 (respektive část 1. 7. 2025 a také jeden z významných bodů odložen na 1. 1. 2027).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 25.04.2024
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 9 - převod nemov. , aktual 4_2024
  DPH

  Aktualizace z dubna 2024 - zejména došlo k doplnění na str. 29 a 30 v návaznosti na rozsudek NSS č. 4 Afs 64/2023 - týká se problematiky vymezení pojmu "stavební pozemek"

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inspirace podkl. pro rozhod. ved, USC - u převod. poz aktual 11/2021

  DPH, GFŘ - Odpověď na dotazy SMO (listopad 2016)

  DPH, Dotaz SMO na §56 z ledna 2016

  DPH, GFŘ odpověď na dotaz SMO k §56 z ledna 2016

  DPH, GFŘ info - DPH u nemovitostí od 2016

  DPH, MF §56 od 2016 dotazy na MF z 06_2015

  DPH, MF §56 od 2016 odpověd z MF z 07_2015

  Vzor formuláře - podklady pro rozhodování daňového režimu u přev. nem.

  Prodej nemovitostí s DPH - účtování

  Koordinační výbor 1_2021 - prodej majetku a DPH

  Publikováno 11.04.2024
 • MS Excel
  Judikatura soudů ČR k problematice oprav a TZ ze 4_2024
  Ostatní daně
  Dlouhodobý majetek

  Aktualizovaný dokument - oproti poslední verzi drobně doplněno - 1 případ + doplnění, pokud se objevil třeba NSS rozsudek k předchozímu rozhodnutí krajského soudu.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Rozlišení oprav a technických zhodnocení

  Dlouhodobý majetek - stavby a pozemky

  Publikováno 11.04.2024
 • MS Word
  DPH pro starosty a vedení obcí
  DPH

  Jedná se o materiál, který má sloužit jako rekapitulace nejdůležitějších záležitostí, které by vedení obce mělo vědět o fungování DPH na obci. V dubnu 2024 byla provedena drobná aktualizace tohoto materiálu.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 04.04.2024
 • MS Excel
  Judikatura soudů ČR k problematice daní aktualizace 4_2024
  DPH
  Ostatní daně

  Aktualizovaný dokument - aktualizace za 1 Q/2024 - doplněny tři případy a důležitý je zejména ten první řešící problematiku vymezení pojmu "stavební pozemek" pro účely DPH. Nové případy najdete na konci dokumentu a jsou podbarveny zeleně..

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 4/2022

  Publikováno 04.04.2024
 • MS Word
  Vzor dohody o provedení práce od 2024 - samorozvrh
  Neplacené a dobrá praxe
  Vzory

  Dobrá praxe - toto jsem získala od svého klienta, po úpravě dávám jako příklad, jak lze řešit rozvrhování hodit v dohodě o provedení práce, mohlo by se hodit.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 27.03.2024
 • MS Excel
  Okamžik uskutečnění účetního případu akt. 3_2024
  Účetnictví
  DPH

  Tabulka popisující jednotlivé případy z hlediska okamžiku jejich zaúčtování včetně vazby k problematice DPH (pokud je to v konkrétním případě relevantní). Drobné změny provedené v 3/2024 jsou vyvolány zejména novelou zákona o DPH (změny proti předchozí verzi jsou podbarveny slabě modře).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 4 - DUZP ... aktual 9_2021

  Předpis pohledávek z obchodních vztahů - několik poznámek

  Směrnice - účtování pohledávek aktualizace 8_2022

  Publikováno 07.03.2024
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 16 - vztahy k zahraničí - základy
  DPH

  Základní informace k zahraničním vztahům - zejména pokud se nakupuje zboží nebo pořizují služby z jiných států EU. Materiál je doplněn 2 videi k problematice souhrnného hlášení (tedy situací, kdy je poskytováno plnění do jiného členského státu EU). V únoru 2024 drobná aktualizace - cílem bylo pouze dovysvětlení některých záležitostí (zejména v souvislosti s tím, pokud dodavatel aplikuje režim jednotného inkasního místa)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Cizí měny v účetnictví PO a USC aktualizace 8_2022

  Související videa

  Souhrnné hlášení - aplikační příklad vyplnění

  Souhrnné hlášení - úvodní vysvětlení

  Cizí měny základy - cizoměnové kurzy pro jiné účely

  Publikováno 08.02.2024
 • MS Word
  Pokyn MF k RS změna k 5.2.2024 oproti stavu k 3.1.2024
  Rozpočet

  MF zveřejnilo několik zcela bezvýznamných změn v pokynu, důležitá je jedině oprava k náhradám za nemoc a karanténu u zastupitelů, to byla zjevná chyba. Změn je cca 5, jsou zcela nedůležité, ale raději informujeme. Dokument je včetně komentáře.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Metodická podpora MF k rozpočtům - přehled

  Publikováno 06.02.2024
 • MS Excel
  Metodická podpora MF k rozpočtům - přehled
  Rozpočet
  Stanoviska orgánů

  Odkaz na stránky MF se v průběhu let změnil - ten nejnovější je v excelu hned na druhé řádku tabulky. Jedná se o stručný přehled metodické podpory MF k rozpočtovým pravidlům, volbám, vztahům k PO. Některé informace jsou zajímavé, některé i důležité. Jsou to metodiky, příp. odpovědi na dotazy od roku 2018 do června 2024 k výše uvedeným oblastem. Přehled je udělán pro usnadnění orientace ve stanoviskách MF. Metodika se týká jak obcí ( krajů), tak PO. Aktualizováno naposled 6/2024.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Pokyn MF k RS změna k 5.2.2024 oproti stavu k 3.1.2024

  Publikováno 05.02.2024
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 2 - rozdělení činností - aktual. 1_2024
  DPH

  Klíčový materiál vymezující jednotlivé typy činností z pohledu DPH - co je a není předmětem DPH, co by bylo od daně osvobozeno. Aktualizace v 1/2024 je malého rozsahu - v zásadě dvě záležitosti: * doplnění skupiny plnění osvobozených od DPH s nárokem na odpočet (dodání knih ...) * doplnění jednoho judikátu ESD k úvahám týkajícím se ztrátových činností z pohledu DPH

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, GFŘ - odpověď pozemky nev. k ekonomické činnosti

  DPH, SMO dotaz pozemky nevyužívané k ekonomické činnosti

  DPH, GFŘ stanovisko - DPH a vklad kanalizace do DSO

  DPH, GFŘ Stanovisko - DPH a parkování (zóny)

  DPH, odměny ve veřejných soutěžích - úvahy

  DPH, Vklady majetku a DPH - praktické poznámky

  Koordinační výbor 1_2021 - prodej majetku a DPH

  Manuál k DPH - doplněk k manuálu 2 a 15 - obchodní majetek

  DPH obrat u PO - příklady typových plnění

  Publikováno 29.01.2024
 • MS Word
  2024 Změny v RS, metodiky MF, kontroly, rozpočet - přehled
  Rozpočet
  Stanoviska orgánů
  Novely

  Jedná se o upravenou první kapitolu knihy RS 2024, doplněnou o předčíslí účtů FÚ a CÚ - do dokumentů vloženo co nejdříve, kvůli změnám v RS, změnám u mezd, zpracování rozpočtu na rok 2024 a pro znalost plánovaných kontrolních chodů MF na rok 2024.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 18.01.2024
 • MS Word
  Návrh zákona o účetnictví 2025 s krátkým komentářem
  Neplacené a dobrá praxe
  Účetnictví
  Novely

  Návrh zákona o účetnictví s navrhovanou účinností 2025 s krátkými komentáři. Berte to prosím jen informativně - je ještě dlouhá cesta k vydání ve Sbírce zákonů (legislativní rada vlády, vláda, poslanecká sněmovna, Senát). A zejména nejsou stále připraveny prováděcí vyhlášky (to co bylo představeno nyní jako teze je tak obecné, že se tím nemá cenu zabývat). Na druhou stranu je to něco, co ovlivní Vaši práci úplně nejvíce ze všeho.

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  Nový zákon o účetnictví 2025 - výběr vypořádání připomínek

  Související videa

  Nový zákon o účetnictví 3 - stav leden/2024

  Publikováno 18.01.2024
 • MS Word
  Nový zákon o účetnictví 2025 - výběr vypořádání připomínek
  Neplacené a dobrá praxe
  Účetnictví
  Novely

  Výběr vypořádání připomínek k novému zákonu o účetnictví - vybrány záležitosti, které se mi jeví jako zajímavé ve vztahu k USC, DSO a PO.

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  Návrh zákona o účetnictví 2025 s krátkým komentářem

  Publikováno 18.01.2024
 • MS Word
  RS, Předčíslí CÚ a RS v příjmech
  Rozpočet

  Přehled předčíslí, ze kterých chodí obcím příjmy, toto je pomůcka, jak podle předčíslí poznat položku rozpočtové skladby.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 15.01.2024
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 4 - DUZP ... aktual 9_2021
  DPH

  Manuál věnovaný problematice určeni okamžiku, kdy má dojít k odvodu DPH. V lednu 2024 zohledněna novelizace §21 odst. 4 písm. b) - DUZP při dodání energií.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Okamžik uskutečnění účetního případu akt. 3_2024

  Aplikace §104 ZDPH (zdanění v jiném období)

  Související videa

  DPH - okamžik přiznání daně, DUZP

  Publikováno 12.01.2024
 • PDF
  Informace GFŘ - sazby DPH od 1. 1. 2024
  Neplacené a dobrá praxe
  DPH
  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  Manuál k DPH č. 5 - sazby daně od 1. 1. 2024

  Publikováno 12.01.2024
 • MS Word
  Odpočty DPH - separovaný odpad - úvahy aktual 1_2024
  DPH
  Příklady

  Ve vazbě na změnu přístupu, kdy od 1. 4. 2022 mají obce fakturovat na EKO-KOM apod. s DPH jsem připravil úvahu týkající se odpočtu DPH právě u faktur za separovaný odpad (případně z nákladů provozu sběrných dvorů). Materiál obsahuje konkrétní návrhy možného postupu. Připomínám - odpočet DPH je Vaše právo, nikoliv povinnost. Dokument je aktualizován v lednu 2024 ve vazbě na změnu sazeb DPH od 1. 1. 2024 (odpady jsou jednotně do sazby 21 %). Dne 9. 1. 2024 jsem provedl ještě jednu úpravu v návaznosti na upozornění z jedné obce, že EKO KOm již vydal nové standardy složení odpadu (je zde pouze pokles podílu obalové složky u skla z 96 % na 95%).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 13 - druhy odpočtů aktual 11_2021

  Související videa

  Model odpočtu DPH u separovaného odpadu aktualizace 2024

  Publikováno 09.01.2024
 • PDF
  Metodika GFŘ - benefity zaměstnanců od 1. 1. 2024
  Neplacené a dobrá praxe
  Ostatní daně
  Fondy vč. FKSP

  Metodika GFŘ k zaměstnaneckým benefitům od 1. 1. 2024. Myslím si, že je to materiál, který je zajímavější spíše pro větší firmy poskytující širší škálu benefit§. Nicméně myslím, že byste mohli ocenit tabulky s klasifikací jednotlivých benefitů - str. 27 a následující a také může být zajímavé vysvětlení k oceňování některých benefitů.

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  Benefity zaměstnanců USC a DSO

  FKSP, výběr případů včetně probl. zdanění u zaměstnanců 6/2024

  Metodické doporučení k FKSP od 1. 1. 2024

  Publikováno 22.12.2023
 • MS Word
  Benefity zaměstnanců USC a DSO
  Ostatní daně
  Fondy vč. FKSP
  Příklady

  Stručný dokument zpracovaný v návaznosti na konsolidační balíček (účinnost 1. 1. 2024), který vysvětluje problematiku benefitů zaměstnanců obcí (a případně také DSO) - zaměřeno na to, v jakých případech se dané benefity zahrnují do základu daně a kdy se osvobozují. Dne 22.12. provedena drobná úprava v návaznosti na vydání novel vyhlášek (upřesnění výše stravného ....).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Metodika GFŘ - benefity zaměstnanců od 1. 1. 2024

  Publikováno 10.12.2023
 • MS Word
  Dlouhodobý majetek - stavby a pozemky
  Dlouhodobý majetek

  Dokument vycházející z publikace "Dlouhodobý majetek USC ...." z roku 2020. Text z knihy je doplněn například o upozornění na rozsudek KS Plzeň v případu Plzeňská teplárenská ... z roku 2021, jsou zde také další doplňky reagující na některé případy z praxe. Poslední aktualizace e z 11/2023 právě s ohledem na rozhodnutí NSS ve věci Plzeňská teplárenská (bohužel potvrzení rozhodnutí KS Plzeň). V rámci dokumentu se mimo jiné zabýváme problematikou "součásti stavby", "terénní úpravy" ....

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Judikatura soudů ČR k problematice oprav a TZ ze 4_2024

  Rozdělení staveb a pozemků Ga H přílohy UZ

  Rozlišení oprav a technických zhodnocení

  2023 Věcná břemena - komplexní výklad

  Publikováno 25.11.2023
 • PDF
  Kniha Dlouhodobý majetek 2021
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování

  PDF prodávané publikace v roce 2021 a 2022, komplexní včetně pohledu na DSO, PO

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 23.11.2023
 • MS Word
  Manuál k DPH č. 5 - sazby daně od 1. 1. 2024
  DPH

  Vysvětlena problematika sazeb DPH po 1.1.2024. Po přechodnou dobu budou na webu zveřejněny oba manuály - tedy jak stav do 31. 12. 2023, tak i stav od 1. 1. 2024. Stav od 1. 1. 2024 zveřejňujeme ještě v situaci, kdy není vydána novela DPH (nyní před podpisem prezidenta) - chceme, abyste měli dostatek času pro přípravu ceníků. Zdůrazňujeme, že tento dokument je důležitý pro plátce i neplátce DPH (i neplátci by měli kontrolovat, že jim dodavatelé fakturují správnou sazbu daně).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 5 - sazby daně do 31. 12. 2023

  Informace GFŘ - sazby DPH od 1. 1. 2024

  Publikováno 14.11.2023
 • MS Word
  2023 Věcná břemena - komplexní výklad
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  DPH
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování
  Náklady a výnosy
  Oběžný majetek a závazky
  Příklady

  Jedná se o komplexnější pohled na věcná břemena, jak situací, kdy je obec povinná, tak oprávněná. Problematika obsahuje ocenění, DUZP, DPH kdy, zaúčtování, evidování, vykazování. Jedná se o problematiku, kterou řeší zejména obce, nicméně v některých případech se může týkat i příspěvkových organizací (správci komunikací ...)- proto jej zveřejňujeme i na ne webu "pouctuje".

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Dlouhodobý majetek - stavby a pozemky

  Publikováno 05.11.2023
 • MS Word
  Prostředky obnovy u kanalizací a vodovodů - námět účtování
  Účetnictví
  Novely

  Vlastníci vodohospodářského majetku se již dlouhodobě potýkají s problematikou sledování prostředků obnovy. V již schválené vyhlášce (před více než 2 lety) je napsána povinnost o tom, že prostředky obnovy budeme muset sledovat v účetnictví od roku 2026. Proto jsme již v roce 2021 připravili nějaké náměty účtování a také žádost o vyřešení některých sporných záležitostí a tyto materiály byly předány k řešení. Nic se ale nestalo. Proto si dovolujeme nyní tyto dokumenty dát na web, abyste k tomu měli informace a mohli také o tom začít uvažovat. Je to materiál k diskusi.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Prostředky obnovy u kanalizací a vodovodů - určení osoby

  Publikováno 03.11.2023
 • MS Word
  Prostředky obnovy u kanalizací a vodovodů - určení osoby
  Novely

  Dokument týkající se otázek určení osoby, která prostředky obnovy tvoří a eviduje (zejména ve vztazích k DSO ....). Tento materiál doplňuje související dokument týkající se problematiky účtování (respektive v dokumentu týkající se účtování v některých případech upozorňujeme, že prvotním klíčovým předpokladem než budeme řešit zaúčtování je právě "určení osoby, která prostředky obnovy tvoří a používá"). Také tento materiál vznikl již v roce 2021, byl předán k řešení, ale stále se nic neděje.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Prostředky obnovy u kanalizací a vodovodů - námět účtování

  Publikováno 03.11.2023
 • MS Word
  Stravování zaměstnanců PO aktual 10_2023
  Účetnictví
  DPH
  Fondy vč. FKSP
  Příklady
  Vztahy k PO

  Materiál zahrnují základní výklad k jednotlivým možnostem stravování zaměstnanců příspěvkových organizací (základní právní rámec, základní daňové souvislosti a zaúčtování). Dokument je vložen i na www.obecuctuje.cz pro potřeby zřizovatelů. Aktualizace proběhla v 10_2023 - tato aktualizace se zaměřuje zejména na řešení dopadů snížení disponibilních prostředků FKSP po 1. 1. 2024 v souvislosti s konsolidačním balíčkem. V závěru je obsaženo doporučení, které směřuje k tomu, že při aktuální legislativě bude pro PO pravděpodobně vhodnější peněžitý příspěvek na stravování než stravenky. Prosím věnujte tomu pozornost - pravidla FKSP jsou citlivá, často jsou navázána i na kolektivní vyjednávání a podle mého názoru již nezbývá moc času.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Stravování zaměstnanců - vzor interního předpisu

  Stravovací paušál - připravovaná legislativa

  Publikováno 20.10.2023
 • MS Word
  Konsolidační balíček - nejdůležitější změny upravený
  DPH
  Ostatní daně
  Fondy vč. FKSP

  Popis nejdůležitějších změn začleněných do konsolidačního balíčku po schválení Poslaneckou sněmovnou dne 13. 10. 2023 (bude ještě následovat Senát a Prezident). Zaměřujeme se na USC, PO a DSO. Nejzásadnější záležitosti směřují do: - sazeb DPH - FKSP a celkově zdanění zaměstnaneckých benefitů. Na základě podnětů jsme provedli 19.10. drobné úpravy a doplnění pro větší srozumitelnost (jsou podbarveny modře). Věcně se nejedná o změny proti původní verzi.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 19.10.2023
 • MS Word
  Vnitroorganizační výkony - účtování
  Účetnictví
  DPH
  Náklady a výnosy

  V dokumentu se snažíme popsat možnosti zachycení vnitroorganizačních výkonů. Například situaci, kdy se pracovní četa na obci podílí na provedení opravy kanalizace provozované obcí a potřebujeme vzniklé náklady zaúčtovat tak, aby mohly být zahrnuty do kalkulace stočného. V podmínkách příspěvkové organizace se může jednat například o zachycení nákladů na zajištění obědů na určitou akci, která je kryta z dotace apod.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 10.10.2023
 • MS Excel
  Judikatura ESD - výběr - aktualizace 7_2023
  DPH

  Přinášíme další doplnění týkající se judikatury ESD podle stavu k červenci. je tam pouze jedno jediné doplnění - ted nic zásadního. Co je důležitější - prošel jsem veškeré komentáře k jednotlivým judikátům a provedl korekce tak, abych třeba upozornil na to, že je zde nějaký posun v přístupu (případně jak je na to reagováno v ČR).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 4/2022

  Publikováno 17.07.2023
 • MS Word
  Orientační informace ke konsolidačnímu balíčku
  DPH
  Ostatní daně
  Fondy vč. FKSP
  Novely

  Prvotní informace ke konsolidačnímu balíčku pro Vaši orientaci (zaměřeno na činnost USC a PO)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 25.05.2023
 • MS Word
  DPH - majetek vytvořený vlastní činností aktual 5_2023
  DPH

  Dokument vysvětluje problematiku zvláštního daňového režimu u majetku/investic vytvořených vlastní činností - dopředu upozorňuji, že je to hodně komplikované téma s dost velkými nejasnostmi. Dokument jsem aktualizoval v květnu 2023, kdy reaguji na poslední vývoj v této problematice. Nyní je zřejmé, že stojíme na rozcestí - buď se tento zvláštní režim obsažený zákoně o DPH úplně zruší, nebo bude aplikován i na případy vymezené v judikatuře (tedy včetně staveb na klíč). Pokud jste plátci (týká se jak PO, tak i USC), tak potenciální dopady jsou skutečně významné.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 13 - druhy odpočtů aktual 11_2021

  DPH, Manuál č. 12 - odpočty DPH, základy 11_2021

  Související videa

  část 3 - Některé souvislosti - majetek vytvořený vlastní činností

  část 1 - Situace pro aplikaci

  část 2 - Ukázka postupu - majetek vytvořený vlastní činností

  Publikováno 01.05.2023
 • PDF
  Kniha Rozpočtový proces 2019 - tisková data
  Rozpočet
  Směrnice
  Vzory
  Stanoviska orgánů

  Jedná se o knihu, kterou jsme vydali v roce 2019, její části již v dokumentech ke stažení k rozpočtovému procesu jsou. Kniha byla z nabídky brzy stažena, protože se MF vymezilo proti možnosti předběžných rozpočtových opatření. Proto je nezbytné, abyste si s knihou stáhli i doplnění v podobě pdf, kde je vysvětleno, co nelze z knihy aplikovat a jak máte jinak postupovat (např. převody kompetencí na rady u případů, které jsou v knize řešeny v rámci předběžných RO (jedná se především o povinné platby, typu průtokových dotací, úpravy daně z příjmů atd. Jinak je kniha hodně využitelná, především pro volbu systému, jak v rozpočtu nastavit závazné ukazatele, obsahuje hodně vzorů s výklady, příklady znění usnesení, povinnosti zveřejňování apod.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  2022 Povinná rozpočtová opatření (včetně RO u financování)

  Kniha Rozpočet a rozpočtový proces - důležité doplnění

  Publikováno 16.04.2023
 • PDF
  Kniha Účetní reforma 2012-tisková data
  Účetnictví
  PAP a konsolidace
  Fondy vč. FKSP
  Příklady
  Závěrka a inventarizace
  Transfery
  Dlouhodobý majetek
  Náklady a výnosy
  Oběžný majetek a závazky

  Jedná se o tisková data knihy, kterou jsem vydali v roce 2012 (modrá, 710 stran), která obsahuje komplet problematiku účetnictví na obcích, včetně VHČ, sdružení, PAP... Vkládáme ji do dokumentů ke stažení - pro její ucelenost a je vhodná i pro začínající účetní, k účetním postupům je často vysvětlení.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 16.04.2023
 • MS Word
  RS testy e-learning řešení
  Rozpočet

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 12.04.2023
 • PDF
  Info GFŘ - DPH u pohřebnictví
  Neplacené a dobrá praxe
  DPH

  Informace GFŘ navazuje na stanovisko MFČR z února 2023 a potvrzuje, že by provozování veřejného pohřebiště nemělo být nadále považováno za výkon veřejné správy. V této informaci je změna přístupu nastavena od 1. 4. 2023. Nicméně nemůžeme říkat, že do 31.3. 2023 se jedná o výkon veřejné správy a od 1.4.2023 nikoliv - tedy kdo "po novu" postupuje od roku 2023, je to určitě v pořádku (kdo tak bude činit od 1.4.2023, je to také OK). Proti stanovisku MFČR z února 2023 zde není nic nového pro oblast pohřebnictví. Co je ale důležité je závěr - touto informací došlo ke zrušení informací z roku 2005 a 2008 - u ní část k veřejnoprávním subjektům (odkazuji se na ně v Manuálu k DPH č. 2) . Tedy nyní již nemáme ucelenou informaci finanční správy k vymezení výkonu veřejné správy. Dokument zveřejňuji i pro PO, neboť některé Technické služby se do pohřebnictví zapojují.

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  DPH provozování veřejných hřbitovů - dopis MFČR

  DPH provozování veřejných hřbitovů - stručný komentář

  Publikováno 22.03.2023
 • MS Word
  Zasíťování pozemků ... (RD, průmyslové zóny)
  Účetnictví
  DPH

  Cílem dokumentu je poskytnout informace o účetním a také i daňovém pohledu na zasíťování pozemků (zejména pro prodej parcel na výstavbu RD, případně také průmyslových zón. V materiálu se snažíme poskytnout základní model řešení - samozřejmě je nezbytná modifikace pro Vaši konkrétní situaci.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 20.03.2023
 • MS Word
  RS - metodika financování obcí rok 2023
  Rozpočet
  Transfery
  Stanoviska orgánů

  Metodiku financování obcí, krajů a hlavního města Prahy vydávalo do konce roku 2021 MF ve zprávách MF. Od roku 2022 ji jen posílají krajům - kraje rozesílají obcím (nevím však jistě jestli všechny kraje), tak raději dáváme také v posledním znění pro obce do dokumentů ke stažení

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  RS Přehled a systém rozpočtové skladby - 2023

  Publikováno 12.03.2023
 • PDF
  RS - Metodika Nástroj a prostorový původ (zdroj) z roku 2020
  Rozpočet
  Transfery
  Stanoviska orgánů

  Metodika ke značení NZ jak byla MF zveřejněna v posledním znění metodiky (metodika se vydávala od roku 2018 a po každé se zkracovala). Je dána do dokumentů ke stažení pro zachování info - např. že nástrojem a zdrojem ve výdajích se značí i výdaje u vlastních podílů, ale již ne účelovým znakem.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  RS Přehled a systém rozpočtové skladby - 2023

  Publikováno 12.03.2023
 • PDF
  RS Přehled a systém rozpočtové skladby - 2023
  Rozpočet
  Transfery
  Vzory
  Příklady

  Aktualizace dokumentu na rok 2023 - vysvětlení základů RS, příklady aplikace a různé pomůcky. Vhodné i pro začínající účetní a rozpočtáře na obcích. Jsou zapracovány změny pro rok 2023. Věnujte prosím pozornost výkladů u transferů v části 3. , položce 5811 a přehledům transferů.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  RS 2022 změny, pojmy, zásady

  RS a PDP k DPH výklad a příklady včetně zaúčtování přiznání

  RS přehled _ odpa a pol stejné

  RS, Konsolidační položky, oddělená pokladna

  RS, Financování vysvětlení a řešené příklady

  RS - Metodika Nástroj a prostorový původ (zdroj) z roku 2020

  RS - metodika financování obcí rok 2023

  TV a spořící účty v účetnictví a v rozpočtu

  Související videa

  Investiční x neinvestiční transfer I

  Investiční x neinvestiční transfer II

  NZUZ - příklady

  NZUZ - výklad

  Publikováno 12.03.2023
 • PDF
  DPH provozování veřejných hřbitovů - dopis MFČR
  Neplacené a dobrá praxe
  DPH

  Dopis představující stanovisko MFČR, že by provozování veřejného hřbitova nemělo u USC představovat výkon veřejné správy

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  DPH provozování veřejných hřbitovů - stručný komentář

  Info GFŘ - DPH u pohřebnictví

  Publikováno 07.02.2023
 • MS Word
  DPH provozování veřejných hřbitovů - stručný komentář
  DPH

  Krátký komentář týkající se vysvětlení dopadů toho, že provozování veřejných hřbitovů by se podle dopisu MFČR nemělo dále považovat u USC za výkon veřejné správy. Zveřejňuji i na PO účtuje, neboť u řady Technických služeb (příspěvkových organizací) je nastaven režim, kdy jsou související platby vybírány jménem obce (a obci odváděny) - takže toto se může potom dotýkat i těchto vztahů.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH provozování veřejných hřbitovů - dopis MFČR

  Info GFŘ - DPH u pohřebnictví

  Publikováno 07.02.2023
 • MS Word
  TV a spořící účty v účetnictví a v rozpočtu
  Účetnictví
  Rozpočet

  Vysvětlení TV a spořících účtů, návrhy systému účtování, vykazování, rozdíly v rozpočtování , kdy povinná rozpočtová opatření, jak schvalovat

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  RS Přehled a systém rozpočtové skladby - 2023

  Publikováno 19.01.2023
 • PDF
  Pokyn GFŘ D-59 (nahrazuje D-22)
  Neplacené a dobrá praxe
  Ostatní daně

  Prováděcí pokyn Generálního finančního ředitelství k zákonu o dani z příjmů - nově vydaný pro rok 2023, nahrazující pokyn GFŘ D-22, na který se v některých dokumentech odkazujeme.

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  Pokyn GFŘ D-22 - výběr pro USC a PO s koment

  Pokyn GFŘ D-59 - náhrada za pokyn GFŘ D-22

  Publikováno 16.01.2023
 • MS Word
  RS změny od 2023
  Rozpočet
  Novely

  Jedná se o přehled změn ve vyhlášce (1 změna - nová kapitola) a v pokynu MF k RS ( 22 nevýznamných změn).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 10.01.2023
 • MS Word
  Pokyn GFŘ D-59 - náhrada za pokyn GFŘ D-22
  Ostatní daně

  Na konci prosince 2022 vyšel pokyn GFŘ D-59, který nahradil pokyn GFŘ D-22. Jedná se o pokyn, který vysvětluje zákon o dani z příjmů. V dokumentu jsem se snažil popsat změny v porovnání s předchozím pokynem GFŘ D-22, které vnímám, že mohou mít význam ve vztahu k činnosti USC, DSO a PO.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Pokyn GFŘ D-59 (nahrazuje D-22)

  Publikováno 06.01.2023
 • MS Word
  Směrnice k dlouhodobému majetku - prozatímní návod
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Směrnice

  Jedná se jen o prozatímní řešení důležitých záležitostí ve vztahu k DM, které by měly být vnitřními předpisy upraveny. Od roku 2024 se očekává nový zákon o účetnictví včetně nových prováděcích předpisů - budou se měnit hranice ocenění, pravidla TZ a další, tak by bylo zbytečně pracné teď dělat nové směrnice, které by byly platné jen rok. Ale bylo by dobré např. zrušit 902, dát si pravidla k 019 a mít ve směrnici povinnosti dle ČÚS 710 - tak je vložen takový návrh, jak co upravit.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 12.12.2022
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 3 - obrat, plátc. DPH - akt. 11_2021
  DPH

  Vysvětlení ke sledování obratu, povinnosti registrace k DPH. V listopadu 2021 jsem doplnil určité části vysvětlující, jak problematickou disciplínou je sledování obratu (zejména pokud si uvědomíme, že to řeší subjekty, které s DPH nemají zkušenosti). Dokument je doplněn sérií videí, která se věnuje problematice sledování obratu a vlastní registrace k DPH. Drobounká změna byla doplněna v 12/2022 - ve vazbě na navýšení limitu obratu na 2 mil. Kč

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, MF, Dotaz SMO - prodej majetku a obrat + režim PDP

  DPH, MF, Odpověď na dotaz SMO - OBRAT a prodeje majetku ...

  DPH, Stávám se plátcem - námět postupu aktualizace 6_2019

  DPH, Stávám se plátcem DPH - PO - drobná akt 6_2019

  DPH, Zrušení registrace k DPH - vybrané aspekty-akt.2018

  DPH, Žádost o přechod na čtvrtl. plátc. - prvoplátci

  DPH obrat u PO - příklady typových plnění

  Plánované navýšení obratu na 2 mil. Kč

  Související videa

  Okamžik registrace - obce

  Průvodce vyplněním registrace k DPH

  Ukázky výpočtu obratu DPH pro registraci

  Prodej majetku v rámci běžné ekonomické činnosti

  Ukončení plátcovství - okamžik podání žádosti

  Žádost o zrušení registrace k DPH

  Publikováno 05.12.2022
← Novější dokumenty
Starší dokumenty

Návrh a tvorba webu