Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé můžou procházet seznam dokumentů, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dokumenty

Tipy práci s dokumenty

Vyhledávání dle kategorií, lze jich vybrat více najednou:

 • MS Excel
  Judikatura soudů ČR k problematice daní aktualizace 7_2023
  DPH
  Ostatní daně

  Aktualizovaný dokument je doplněn o další tři případy - z toho se mi jeví asi jako nejzajímavější poslední případ, který uvádím (otázka klasifikace odpočtů u nemocnice - kdy ještě na koeficient a kdy bez odpočtu - je dost zajímavé projít v rozsudku, co vše se řešilo - navíc se to dá i analogicky využívat u sportovišť, kulturních aktivit, sociálních služeb ....)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 4/2022

  Publikováno 19.07.2023
 • MS Excel
  Judikatura ESD - výběr - aktualizace 7_2023
  DPH

  Přinášíme další doplnění týkající se judikatury ESD podle stavu k červenci. je tam pouze jedno jediné doplnění - ted nic zásadního. Co je důležitější - prošel jsem veškeré komentáře k jednotlivým judikátům a provedl korekce tak, abych třeba upozornil na to, že je zde nějaký posun v přístupu (případně jak je na to reagováno v ČR).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 4/2022

  Publikováno 17.07.2023
 • MS Word
  Orientační informace ke konsolidačnímu balíčku
  DPH
  Ostatní daně
  Fondy vč. FKSP
  Novely

  Prvotní informace ke konsolidačnímu balíčku pro Vaši orientaci (zaměřeno na činnost USC a PO)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 25.05.2023
 • MS Word
  DPH - majetek vytvořený vlastní činností aktual 5_2023
  DPH

  Dokument vysvětluje problematiku zvláštního daňového režimu u majetku/investic vytvořených vlastní činností - dopředu upozorňuji, že je to hodně komplikované téma s dost velkými nejasnostmi. Dokument jsem aktualizoval v květnu 2023, kdy reaguji na poslední vývoj v této problematice. Nyní je zřejmé, že stojíme na rozcestí - buď se tento zvláštní režim obsažený zákoně o DPH úplně zruší, nebo bude aplikován i na případy vymezené v judikatuře (tedy včetně staveb na klíč). Pokud jste plátci (týká se jak PO, tak i USC), tak potenciální dopady jsou skutečně významné.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 13 - druhy odpočtů aktual 11_2021

  DPH, Manuál č. 12 - odpočty DPH, základy 11_2021

  Související videa

  část 3 - Některé souvislosti - majetek vytvořený vlastní činností

  část 1 - Situace pro aplikaci

  část 2 - Ukázka postupu - majetek vytvořený vlastní činností

  Publikováno 01.05.2023
 • PDF
  Kniha Rozpočtový proces 2019 - tisková data
  Rozpočet
  Směrnice
  Vzory
  Stanoviska orgánů

  Jedná se o knihu, kterou jsme vydali v roce 2019, její části již v dokumentech ke stažení k rozpočtovému procesu jsou. Kniha byla z nabídky brzy stažena, protože se MF vymezilo proti možnosti předběžných rozpočtových opatření. Proto je nezbytné, abyste si s knihou stáhli i doplnění v podobě pdf, kde je vysvětleno, co nelze z knihy aplikovat a jak máte jinak postupovat (např. převody kompetencí na rady u případů, které jsou v knize řešeny v rámci předběžných RO (jedná se především o povinné platby, typu průtokových dotací, úpravy daně z příjmů atd. Jinak je kniha hodně využitelná, především pro volbu systému, jak v rozpočtu nastavit závazné ukazatele, obsahuje hodně vzorů s výklady, příklady znění usnesení, povinnosti zveřejňování apod.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  2022 Povinná rozpočtová opatření (včetně RO u financování)

  Kniha Rozpočet a rozpočtový proces - důležité doplnění

  Publikováno 16.04.2023
 • PDF
  Kniha Účetní reforma 2012-tisková data
  Účetnictví
  PAP a konsolidace
  Fondy vč. FKSP
  Příklady
  Závěrka a inventarizace
  Transfery
  Dlouhodobý majetek
  Náklady a výnosy
  Oběžný majetek a závazky

  Jedná se o tisková data knihy, kterou jsem vydali v roce 2012 (modrá, 710 stran), která obsahuje komplet problematiku účetnictví na obcích, včetně VHČ, sdružení, PAP... Vkládáme ji do dokumentů ke stažení - pro její ucelenost a je vhodná i pro začínající účetní, k účetním postupům je často vysvětlení.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 16.04.2023
 • MS Word
  RS testy e-learning řešení
  Rozpočet

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 12.04.2023
 • PDF
  Info GFŘ - DPH u pohřebnictví
  Neplacené
  DPH

  Informace GFŘ navazuje na stanovisko MFČR z února 2023 a potvrzuje, že by provozování veřejného pohřebiště nemělo být nadále považováno za výkon veřejné správy. V této informaci je změna přístupu nastavena od 1. 4. 2023. Nicméně nemůžeme říkat, že do 31.3. 2023 se jedná o výkon veřejné správy a od 1.4.2023 nikoliv - tedy kdo "po novu" postupuje od roku 2023, je to určitě v pořádku (kdo tak bude činit od 1.4.2023, je to také OK). Proti stanovisku MFČR z února 2023 zde není nic nového pro oblast pohřebnictví. Co je ale důležité je závěr - touto informací došlo ke zrušení informací z roku 2005 a 2008 - u ní část k veřejnoprávním subjektům (odkazuji se na ně v Manuálu k DPH č. 2) . Tedy nyní již nemáme ucelenou informaci finanční správy k vymezení výkonu veřejné správy. Dokument zveřejňuji i pro PO, neboť některé Technické služby se do pohřebnictví zapojují.

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  DPH provozování veřejných hřbitovů - dopis MFČR

  DPH provozování veřejných hřbitovů - stručný komentář

  Publikováno 22.03.2023
 • MS Word
  Zasíťování pozemků ... (RD, průmyslové zóny)
  Účetnictví
  DPH

  Cílem dokumentu je poskytnout informace o účetním a také i daňovém pohledu na zasíťování pozemků (zejména pro prodej parcel na výstavbu RD, případně také průmyslových zón. V materiálu se snažíme poskytnout základní model řešení - samozřejmě je nezbytná modifikace pro Vaši konkrétní situaci.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 20.03.2023
 • MS Word
  RS - metodika financování obcí rok 2023
  Rozpočet
  Transfery
  Stanoviska orgánů

  Metodiku financování obcí, krajů a hlavního města Prahy vydávalo do konce roku 2021 MF ve zprávách MF. Od roku 2022 ji jen posílají krajům - kraje rozesílají obcím (nevím však jistě jestli všechny kraje), tak raději dáváme také v posledním znění pro obce do dokumentů ke stažení

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  RS Přehled a systém rozpočtové skladby - 2023

  Publikováno 12.03.2023
 • PDF
  RS - Metodika Nástroj a prostorový původ (zdroj) z roku 2020
  Rozpočet
  Transfery
  Stanoviska orgánů

  Metodika ke značení NZ jak byla MF zveřejněna v posledním znění metodiky (metodika se vydávala od roku 2018 a po každé se zkracovala). Je dána do dokumentů ke stažení pro zachování info - např. že nástrojem a zdrojem ve výdajích se značí i výdaje u vlastních podílů, ale již ne účelovým znakem.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  RS Přehled a systém rozpočtové skladby - 2023

  Publikováno 12.03.2023
 • PDF
  RS Přehled a systém rozpočtové skladby - 2023
  Rozpočet
  Transfery
  Vzory
  Příklady

  Aktualizace dokumentu na rok 2023 - vysvětlení základů RS, příklady aplikace a různé pomůcky. Vhodné i pro začínající účetní a rozpočtáře na obcích. Jsou zapracovány změny pro rok 2023. Věnujte prosím pozornost výkladů u transferů v části 3. , položce 5811 a přehledům transferů.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  RS 2022 změny, pojmy, zásady

  RS a PDP k DPH výklad a příklady včetně zaúčtování přiznání

  RS přehled _ odpa a pol stejné

  RS, Konsolidační položky, oddělená pokladna

  RS, Financování vysvětlení a řešené příklady

  RS - Metodika Nástroj a prostorový původ (zdroj) z roku 2020

  RS - metodika financování obcí rok 2023

  TV a spořící účty v účetnictví a v rozpočtu

  Metodická podpora MF k rozpočtům - přehled

  Související videa

  Investiční x neinvestiční transfer I

  Investiční x neinvestiční transfer II

  NZUZ - příklady

  NZUZ - výklad

  Publikováno 12.03.2023
 • MS Word
  Judikatura soudů ČR k problematice oprav a TZ z 2_2023
  Ostatní daně
  Dlouhodobý majetek

  Aktualizovaný dokument - oproti poslední verzi z 7/2022 doplněn jeden případ řešící možnost souběhu TZ a oprav

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Rozlišení oprav a technických zhodnocení

  Dlouhodobý majetek - stavby a pozemky

  Publikováno 10.02.2023
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 2 - rozdělení činností - aktual. 2_2023
  DPH

  Klíčový materiál vymezující jednotlivé typy činností z pohledu DPH - co je a není předmětem DPH, co by bylo od daně osvobozeno. Aktualizace v 2/2023 je poměrně stručná - obsahuje dvě záležitosti: * zohlednění změny přístupu v provozování veřejných pohřebišť * upozornění na problematiku smluvních pokut (v návaznosti na KOOV z 18.5.2022)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, GFŘ - odpověď pozemky nev. k ekonomické činnosti

  DPH, SMO dotaz pozemky nevyužívané k ekonomické činnosti

  DPH, GFŘ stanovisko - DPH a vklad kanalizace do DSO

  DPH, GFŘ Stanovisko - DPH a parkování (zóny)

  DPH, odměny ve veřejných soutěžích - úvahy

  DPH, Vklady majetku a DPH - praktické poznámky

  Koordinační výbor 1_2021 - prodej majetku a DPH

  Manuál k DPH - doplněk k manuálu 2 a 15 - obchodní majetek

  DPH obrat u PO - příklady typových plnění

  Publikováno 09.02.2023
 • PDF
  DPH provozování veřejných hřbitovů - dopis MFČR
  Neplacené
  DPH

  Dopis představující stanovisko MFČR, že by provozování veřejného hřbitova nemělo u USC představovat výkon veřejné správy

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  DPH provozování veřejných hřbitovů - stručný komentář

  Info GFŘ - DPH u pohřebnictví

  Publikováno 07.02.2023
 • MS Word
  DPH provozování veřejných hřbitovů - stručný komentář
  DPH

  Krátký komentář týkající se vysvětlení dopadů toho, že provozování veřejných hřbitovů by se podle dopisu MFČR nemělo dále považovat u USC za výkon veřejné správy. Zveřejňuji i na PO účtuje, neboť u řady Technických služeb (příspěvkových organizací) je nastaven režim, kdy jsou související platby vybírány jménem obce (a obci odváděny) - takže toto se může potom dotýkat i těchto vztahů.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH provozování veřejných hřbitovů - dopis MFČR

  Info GFŘ - DPH u pohřebnictví

  Publikováno 07.02.2023
 • MS Word
  TV a spořící účty v účetnictví a v rozpočtu
  Účetnictví
  Rozpočet

  Vysvětlení TV a spořících účtů, návrhy systému účtování, vykazování, rozdíly v rozpočtování , kdy povinná rozpočtová opatření, jak schvalovat

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  RS Přehled a systém rozpočtové skladby - 2023

  Publikováno 19.01.2023
 • PDF
  Pokyn GFŘ D-59 (nahrazuje D-22)
  Neplacené
  Ostatní daně

  Prováděcí pokyn Generálního finančního ředitelství k zákonu o dani z příjmů - nově vydaný pro rok 2023, nahrazující pokyn GFŘ D-22, na který se v některých dokumentech odkazujeme.

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  Pokyn GFŘ D-22 - výběr pro USC a PO s koment

  Pokyn GFŘ D-59 - náhrada za pokyn GFŘ D-22

  Publikováno 16.01.2023
 • MS Word
  RS změny od 2023
  Rozpočet
  Novely

  Jedná se o přehled změn ve vyhlášce (1 změna - nová kapitola) a v pokynu MF k RS ( 22 nevýznamných změn).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 10.01.2023
 • MS Word
  Pokyn GFŘ D-59 - náhrada za pokyn GFŘ D-22
  Ostatní daně

  Na konci prosince 2022 vyšel pokyn GFŘ D-59, který nahradil pokyn GFŘ D-22. Jedná se o pokyn, který vysvětluje zákon o dani z příjmů. V dokumentu jsem se snažil popsat změny v porovnání s předchozím pokynem GFŘ D-22, které vnímám, že mohou mít význam ve vztahu k činnosti USC, DSO a PO.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Pokyn GFŘ D-59 (nahrazuje D-22)

  Publikováno 06.01.2023
 • MS Word
  Odpočty DPH - separovaný odpad - úvahy aktual 12_2022
  DPH
  Příklady

  Ve vazbě na změnu přístupu, kdy od 1. 4. 2022 mají obce fakturovat na EKO-KOM apod. s DPH jsem připravil úvahu týkající se odpočtu DPH právě u faktur za separovaný odpad (případně z nákladů provozu sběrných dvorů). Materiál obsahuje konkrétní návrhy možného postupu. Vzhledem k tomu, že fakturace na EKO KOM s DPH by měla být již za 1. čtvrtletí, týká se navržený postup odpočtů DPH všech faktur z roku 2022 (tedy pokud odpadářská společnost například fakturovala likvidaci separovaného odpadu již za leden 2022). A připomínám - odpočet DPH je Vaše právo, nikoliv povinnost. Dokument je aktualizován ve vztahu k vyhlášeným standardům složení odpadu od EKO-KOM od roku 2023.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 13 - druhy odpočtů aktual 11_2021

  Související videa

  Model odpočtu DPH u nákladů za separovaný odpad

  Publikováno 21.12.2022
 • MS Word
  Směrnice k dlouhodobému majetku - prozatímní návod
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Směrnice

  Jedná se jen o prozatímní řešení důležitých záležitostí ve vztahu k DM, které by měly být vnitřními předpisy upraveny. Od roku 2024 se očekává nový zákon o účetnictví včetně nových prováděcích předpisů - budou se měnit hranice ocenění, pravidla TZ a další, tak by bylo zbytečně pracné teď dělat nové směrnice, které by byly platné jen rok. Ale bylo by dobré např. zrušit 902, dát si pravidla k 019 a mít ve směrnici povinnosti dle ČÚS 710 - tak je vložen takový návrh, jak co upravit.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 12.12.2022
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 3 - obrat, plátc. DPH - akt. 11_2021
  DPH

  Vysvětlení ke sledování obratu, povinnosti registrace k DPH. V listopadu 2021 jsem doplnil určité části vysvětlující, jak problematickou disciplínou je sledování obratu (zejména pokud si uvědomíme, že to řeší subjekty, které s DPH nemají zkušenosti). Dokument je doplněn sérií videí, která se věnuje problematice sledování obratu a vlastní registrace k DPH. Drobounká změna byla doplněna v 12/2022 - ve vazbě na navýšení limitu obratu na 2 mil. Kč

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, MF, Dotaz SMO - prodej majetku a obrat + režim PDP

  DPH, MF, Odpověď na dotaz SMO - OBRAT a prodeje majetku ...

  DPH, Stávám se plátcem - námět postupu aktualizace 6_2019

  DPH, Stávám se plátcem DPH - PO - drobná akt 6_2019

  DPH, Zrušení registrace k DPH - vybrané aspekty-akt.2018

  DPH, Žádost o přechod na čtvrtl. plátc. - prvoplátci

  DPH obrat u PO - příklady typových plnění

  Plánované navýšení obratu na 2 mil. Kč

  Související videa

  Okamžik registrace - obce

  Průvodce vyplněním registrace k DPH

  Ukázky výpočtu obratu DPH pro registraci

  Prodej majetku v rámci běžné ekonomické činnosti

  Ukončení plátcovství - okamžik podání žádosti

  Žádost o zrušení registrace k DPH

  Publikováno 05.12.2022
 • MS Word
  Novela daňových předpisů 2023
  DPH
  Ostatní daně

  Stručný přehled toho, co by měla přinést novela daňových předpisů, která je nyní na podpisu u prezidenta. V rámci této novely se nezabýváme navýšením limitu obratu pro povinnou registraci k DPH - to řešíme v samostatném dokumentu.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Plánované navýšení obratu na 2 mil. Kč

  Publikováno 28.11.2022
 • MS Excel
  Metodická podpora MF k rozpočtům - přehled
  Rozpočet
  Stanoviska orgánů

  Jedná se o stručný přehled metodické podpory MF k rozpočtovým pravidlům, volbám, vztahům k PO. Některé informace jsou zajímavé, některé i důležité. Jsou to metodiky, příp. odpovědi na dotazy od roku 2018 do října 2022 k výše uvedeným oblastem. Přehled je udělán pro usnadnění orientace ve stanoviskách MF. Metodika se týká jak obcí ( krajů), tak PO. Aktualizováno naposled 5/2023.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  RS Přehled a systém rozpočtové skladby - 2023

  Publikováno 25.11.2022
 • MS Word
  Plánované navýšení obratu na 2 mil. Kč
  DPH

  S ohledem na Vaše dotazy a podněty jsme se rozhodli poskytnout Vám rozbor návrhu novely DPH (nyní před 2. čtením v poslanecké sněmovně) v části týkající se navýšení limitu obratu z 1 -na 2 mil. Kč. Zaměřujeme se na přechodná ustanovení - tedy například situace, kdy dojde k překročení hranice obratu 1 mil. kč v listopadu 2022, zda je možné se odregistrovat od DPH v situaci, kdy obec nebo Po není plátcem DPH 12 měsíců a nemá obrat 2 mil. Kč. Důrazně upozorňujeme, že je to rozbor návrhu - není stále jisté, zda bude přijat... Dokument jsem aktualizoval s ohledem na legislativní vývoj ke dni 25. 11.2022.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 3 - obrat, plátc. DPH - akt. 11_2021

  Zrušení registrace k DPH - výklad

  Novela daňových předpisů 2023

  Publikováno 25.11.2022
 • MS Word
  Účet 408 - výklad, účetní postupy a příklady
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Náklady a výnosy
  Příklady

  Kompletní dokument k aplikaci účtu 408 - opravy VH minulých období s výkladem a příklady včetně účetních postupů. Potřebné k pracím na účetní závěrce. V roce 2022 jsme k tomu provedli drobnou aktualizaci a upřesnění.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Rozdělování výsledku hospodaření u PO (vhodný pro zřizovatele)

  Opravy uč. závěrek od předání do CSÚIS do schválení UZ přísl. orgánem

  Publikováno 07.11.2022
 • PDF
  ÚčZ – komplet II (DM) (r. 2022)
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Rozpočet
  Příklady

  Závěrkové činnosti ve vztahu k majetku, příklady na problematické oblasti z praxe , druhá část materiálu k účetní závěrce komplet

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  ÚčZ u ÚSC – komplet I (r. 2022)

  UZ 2021 Kontroly v účetních výkazech ÚSC

  Závěrkové práce - odškrtávací seznam (akt2022)

  Související videa

  Kontrola výkazů UZ před odesláním do CSÚIS

  Publikováno 31.10.2022
 • PDF
  ÚčZ u ÚSC – komplet I (r. 2022)
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Rozpočet
  Vzory
  Příklady

  Podrobný výklad k činnostem k účetní závěrce ÚSC, obsahuje poznámky ke směrnicím, oběžná aktiva (ČR, pohledávky, závazky, přílohu, práce k rozpočtu a k FIN, kontrolu závěrky.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  UZ 2021 Kontroly v účetních výkazech ÚSC

  Závěrkové práce - odškrtávací seznam (akt2022)

  ÚčZ – komplet II (DM) (r. 2022)

  Související videa

  Kontrola výkazů UZ před odesláním do CSÚIS

  ÚZ Časové rozlišení - účet 381

  ÚZ Časové rozlišení - účet 383

  ÚZ Časové rozlišení - účet 384

  ÚZ Časové rozlišení - účet 385

  ÚZ Časové rozlišení - účet 388

  ÚZ Časové rozlišení - účet 389

  Publikováno 31.10.2022
 • MS Word
  Závěrkové práce - odškrtávací seznam (akt2022)
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Rozpočet
  Vzory

  Přehled prací k účetní závěrce i závěrečným pracím k rozpočtu a k FIN 2-12M, včetně na co dát pozor u kontrol na přezkumy.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  UZ 2021 Kontroly v účetních výkazech ÚSC

  ÚčZ u ÚSC – komplet I (r. 2022)

  ÚčZ – komplet II (DM) (r. 2022)

  Související videa

  Kontrola výkazů UZ před odesláním do CSÚIS

  Publikováno 31.10.2022
 • MS Word
  Opravy uč. závěrek od předání do CSÚIS do schválení UZ přísl. orgánem
  Závěrka a inventarizace

  Dokument ukazuje postup v předávání informací do CSÚIS v případě oprav výkazů UZ po odeslání cca v únoru do CSÚIS a před schválením UZ v zastupitelstvu (což může být až v červnu), kdy je možné tyto opravy provést ještě do UZ za minulé období a nemusí se využívat např. účet 408. Samozřejmě to platí i pro závěrky PO (do okamžiku schválení Radou ...)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Účet 408 - výklad, účetní postupy a příklady

  ÚČT, UZ, Schvalovací vyhláška - rozbor pro ÚSC

  Publikováno 24.10.2022
 • PDF
  Rozpočtová skladba 2022 a rozpočtový proces - materiál přednáška 2022
  Rozpočet
  Stanoviska orgánů
  Novely

  Materiál obsahu výklady k RS pro rok 2022. Důležitá jsou v něm stanoviska MF a přehled, kdy jsou rozpočtová opatření povinná.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 05.10.2022
 • MS Word
  Dlouhodobý majetek - stavby a pozemky
  Dlouhodobý majetek

  Dokument vycházející z publikace "Dlouhodobý majetek USC ...." z roku 2020. Text z knihy je doplněn například o upozornění na rozsudek KS Plzeň v případu Plzeňská teplárenská ... z roku 2021, jsou zde také další doplňky reagující na některé případy z praxe. V rámci dokumentu se mimo jiné zabýváme problematikou "součásti stavby", "terénní úpravy" ....

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Judikatura soudů ČR k problematice oprav a TZ z 2_2023

  Rozdělení staveb a pozemků Ga H přílohy UZ

  Rozlišení oprav a technických zhodnocení

  Publikováno 26.09.2022
 • MS Word
  Rozlišení oprav a technických zhodnocení
  Účetnictví
  Ostatní daně
  Dlouhodobý majetek

  Dokument vychází z knihy "Dlouhodobý majetek USC a PO z roku 2020..". Je mírně upraven zejména v návaznosti na novelu zákona o dani z příjmů účinnou od 1. 1. 2021 + jsou doplněny některé dílčí poznámky. Tímto nahrazujeme původní dokument z roku 2014.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Změny daňových odpisů 2020/2021

  Judikatura soudů ČR k problematice oprav a TZ z 2_2023

  Dlouhodobý majetek - stavby a pozemky

  Publikováno 14.09.2022
 • MS Word
  ÚČT, Zamyšlení - fondy - peníze nebo vlastní zdroje
  Účetnictví
  Fondy vč. FKSP

  Vysvětlení klíčového problému, kdy se zaměňují fondy PO jako peněžní prostředky a fondy PO jako vlastní zdroje. Dokud se tento problém koncepčně nevyřeší (respektive nerozhodne - protože řešení by nebylo až tak složité), budeme konfrontování s problémy v účtování fondů. V roce 2022 doplněno jen drobné upřesnění - smysl dokumentu ale zůstává stále stejný.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  PO, Fondy - komplexní popis

  Publikováno 12.09.2022
 • MS Word
  Náklady USC a PO - obsahové vymezení akt. 9_2022
  Účetnictví
  Náklady a výnosy

  Běžná aktualizace dokumentu v 9/2022, došlo ke zohlednění odpovědi MFČR o klasifikaci platby za neplnění podílu zaměstnávání ZTP osob, dále doplněny některé příklady ...

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 06.09.2022
 • MS Word
  Cizí měny v účetnictví PO a USC aktualizace 8_2022
  Účetnictví
  Oběžný majetek a závazky

  Do aktualizace se snažím promítnout aktuální závěry rozsudku NSS ve vztahu k problematice kursových přepočtů u cizoměnových záloh.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Směrnice - cizoměnové operace

  DPH, Manuál č. 16 - vztahy k zahraničí - základy

  Související videa

  Cizí měny v účetnictví - přepočty k rozvahovému dni

  Cizí měny - typové problémy dotací

  Cizí měny - základy - použití kurzů v účetnictví

  Cizí měny základy - cizoměnové kurzy pro jiné účely

  Publikováno 29.08.2022
 • MS Word
  Dotazy a odpovědi MF ke schvalování účetních závěrek 8_2022
  Závěrka a inventarizace
  Stanoviska orgánů

  Výběr z dotazů a odpovědí MF k problematice schvalování účetních závěrek.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  ÚČT, UZ, Schvalovací vyhláška - rozbor pro ÚSC

  ÚČT, UZ, Schvalovací vyhláška - rozbor pro PO

  Publikováno 11.08.2022
 • MS Word
  MF dotazy a odpovědi aktualizace 8_2022
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Stanoviska orgánů

  Aktualizovaný přehled dotazů a odpovědí k problematice účetnictví z webu ministerstva (vždy je doplněno naším komentářem). Nyní je zkompletováno včetně odpovědí z 1. pol. 2022

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Předměty kulturní povahy (účet 032)

  Dotazy a odpovědi MFČR k účetnictví z 2/2022

  Publikováno 11.08.2022
 • MS Word
  Odvod z fondu investic PO aktualizace 8_2022
  Účetnictví
  Fondy vč. FKSP
  Vztahy k PO

  Polemika k odpovědi MF týkající se problematiky účtování odvodu z fondu investic. V srpnu 2022 provedena drobná aktualizace textu bez nějakých věcných posunů.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Majetek PO a majetkoprávní vztahy zřizovatele a zřízené PO

  Publikováno 04.08.2022
 • MS Word
  Stravování zaměstnanců PO aktual 8_2022
  Účetnictví
  DPH
  Fondy vč. FKSP
  Příklady
  Vztahy k PO

  Materiál zahrnují základní výklad k jednotlivým možnostem stravování zaměstnanců příspěvkových organizací (základní právní rámec, základní daňové souvislosti a zaúčtování). Dokument je vložen i na www.obecuctuje.cz pro potřeby zřizovatelů. V srpnu 2022 provedena drobná aktualizace (zahrnuta jedna drobná novela vyhlášky 84/2005 a dále upozorněno na očekávané navýšení stravovacího paušálu díky navýšení limitu stravného v průběhu roku 2022 - novela by měla pravděpodobně vyjít ve sbírce zákonů v průběhu srpna).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Stravování zaměstnanců - vzor interního předpisu

  Stravovací paušál - připravovaná legislativa

  Publikováno 04.08.2022
 • MS Word
  Účet 403 pro PO aktualizace 8_2022 (i pro zřizovatele vhodný)
  Účetnictví
  Transfery
  Dlouhodobý majetek
  Vztahy k PO

  Komplexní rozbor problematiky účtu 403 u PO včetně vazby na fond investic. V srpnu 2022 doplněn o drobnější aktualizace - zejména jde o problematiku vazby na fond investic (i ve vazbě na nově nahraná videa z července 2022).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Transfery v podmínkách PO (vhodný i pro zřizovatele)

  Odpisování dlouh. majetku pro PO akt 9_2022

  Komentář k metodice MF k ČUS 703 a 704

  Související videa

  Propočet transferového podílu - ukázka

  Řešení změn investičního transferu po zařazení do majetku

  Účet 403 a fond investic u PO - vysvětlení základního principu

  Upřesnění dohadné položky u investičního transferu - jiný subjekt

  Publikováno 04.08.2022
 • PDF
  CP - Finanční investice k obchodování
  Účetnictví
  Ostatní daně
  Rozpočet
  Příklady

  Materiál zahrnuje TV (včetně řešení rozpočtu), spořící účty, CP k obchodování, Dluhopisy držené do splatnosti. Obsahuje výklady a vysvětlení, příklady, účetní řešení včetně rozpočtové skladby, upozornění na chyby v účtování, vzory výpisu z portfolia a majetkových účtů, daňová řešení. K materiálu jsou dvě přílohy excelu. Většina se dá účetně zvládnout, nejtěžší jsou dluhopisy držené do splatnosti.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  CP k obchodování - příloha č. 1

  CP k obchodování - příloha č. 2

  Dotazy a odpovědi MFČR k účetnictví z 2/2022

  Úvěry a termínové vklady - aktualizace k 4-2020

  Publikováno 07.07.2022
 • MS Excel
  CP k obchodování - příloha č. 1
  Účetnictví
  Příklady

  Příklad účtování k portfoliu včetně PAP - jedná se o přílohu k materiálu CP - finanční investice k obchodování včetně vkladu ukázky výpisu z majetkového účtu.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  CP - Finanční investice k obchodování

  CP k obchodování - příloha č. 2

  Publikováno 07.07.2022
 • MS Excel
  CP k obchodování - příloha č. 2
  Účetnictví
  Příklady

  Jedná se o příklad zaúčtování CP - příloha č. 2 k materiálu CP- Finanční investice k obchodování

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  CP - Finanční investice k obchodování

  CP k obchodování - příloha č. 1

  Publikováno 07.07.2022
 • MS Word
  25-6-22 Nově Značení akce 1 Ukrajina ve FIN 2-12M od 7-22
  Neplacené
  Rozpočet
  Novely

  Jedná se o návrh změny vyhlášky č. 5/2014 Sb. k FIN 2-12M v části 10 výkazu. Účinnost od 7/22. V informačním dopisu od dodavatele programu Gordic se zatím zmiňují (dopis od Gordic je rovněž v dokumentech ke stažení), že se nebude zpětně dooznačovat, značení až od 1.7. 22. Ve vztahu k účinnosti vyhlášky se jedná o logický postup. Informaci zde dáváme proto, aby UJ zjistily formu značení u svých dodavatelů programů. Gordic navrhl značení 1 jako součást záznamové jednotky- viz související dokument. K návrhu vyhlášky je v úvodu krátký komentář.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 27.06.2022
 • MS Word
  Nově UZ u výdajů ve FIN 2-12M od 8-22
  Rozpočet
  Novely

  Ukázka jak bude vypadat část IX výkazu FIN 2-12M od 8/22 ve vztahu k značení výdajů s UZ a výklad k tabulce a vysvětlení jak s tabulkou pracovat, návod jak vyhodnocovat rozdíly v tabulce u jednotlivých UZ.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 27.06.2022
 • MS Word
  Stanovisko MF a SberBank
  Neplacené
  Účetnictví
  Příklady
  Stanoviska orgánů

  Stanovisko k účetním postupům a rozpočtování v případě účtu u SberBank v likvidaci. Do stanoviska je červeně vložen komentář, jak zaúčtovat a návody na podobu rozpočtových opatření.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 27.06.2022
 • MS Word
  Silniční daň - žádost o vrácení silniční daně
  Ostatní daně

  V souvislosti s tím, že novelou zákona o dani silniční se razantně omezuje placení silniční daně, vznikly řadě subjektů přeplatky, o jejichž vrácení je nezbytné zažádat. Proto jsme připravili jednoduchou ukázku žádosti o vratku přeplatku (pokud byste ji chtěli využít).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Novela silniční daně 2022

  Silniční daň - žádost o započtení přeplatku na jinou daň

  Publikováno 22.06.2022
 • MS Word
  Silniční daň - žádost o započtení přeplatku na jinou daň
  Ostatní daně

  Variantou řešení přeplatku daně silniční je požádat o započtení na jinou daň. K tomu jsme připravili jednoduchou otázku, jak by tato žádost mohla vypadat.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Novela silniční daně 2022

  Silniční daň - žádost o vrácení silniční daně

  Publikováno 22.06.2022
← Novější dokumenty
Starší dokumenty

Návrh a tvorba webu