Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé můžou procházet seznam dokumentů, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dokumenty

Tipy práci s dokumenty

Vyhledávání dle kategorií, lze jich vybrat více najednou:

 • MS Word
  DPH pro starosty a vedení obcí
  DPH

  Jedná se o materiál, který má sloužit jako rekapitulace nejdůležitějších záležitostí, které by vedení obce mělo vědět o fungování DPH na obci. V listopadu 2021 byla provedena drobná aktualizace tohoto materiálu.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 30.11.2021
 • MS Word
  DPH, Směrnice - aktualizace 2021 - materiál k inspiraci
  DPH
  Směrnice

  Doplnění směrnice k DPH v 2021 - zejména několik věcí k vedení obchodního majetku. V listopadu 2021 jsem provedl aktualizaci odkazů na nový web finanční správy (odkazy v úvodu materiálu)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 30.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 16 - vztahy k zahraničí - základy
  DPH

  Základní informace k zahraničním vztahům - zejména pokud se nakupuje zboží nebo pořizují služby z jiných států EU. Materiál je doplněn 2 videi k problematice souhrnného hlášení (tedy situací, kdy je poskytováno plnění do jiného členského státu EU)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Cizí měny v účetnictví PO a USC

  Související videa

  Souhrnné hlášení - aplikační příklad vyplnění

  Souhrnné hlášení - úvodní vysvětlení

  Publikováno 29.11.2021
 • MS Excel
  Judikatura soudů ČR k problematice daní aktualizace 11_2021
  DPH
  Ostatní daně
  Stanoviska orgánů

  Další aktualizace přehledu judikatury soudů ČR k problematice daní. Od poslední aktualizace v září 2021 jsem doplnil pouze dva případy - respektive jeden nový případ týkající se prokazování likvidace zboží (je to zajímavé tím, co všechno se řešilo v rámci dokazování) a potom již jen potvrzení NSS rozhodnutí KS Pardubice o tom, že příprava pozemků (síťování) je aktivní ekonomickou činností z pohledu DPH (tedy jen to potvrzuje to, co uvádíme v jednotlivých manuálech k problematice)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 11/2021

  Publikováno 29.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 15 - evidenční zál., dokl akt. 11_2021
  DPH

  Pravidla pro vystavování dokladů, evidence pro DPH - s malou aktualizací z listopadu 2021

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Manuál k DPH - doplněk k manuálu 2 a 15 - obchodní majetek

  Sankce v daních s příklady

  Publikováno 27.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 14 - úpravy odpočtu akt 11_2021
  DPH

  Úpravy odpočtu DPH u dlouhodobého majetku v případě změny užívání (§78)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, doplněk k manuálu k DPH č. 14 - insp. tabulky pro sled. maj. §78

  Ukázka úpravy odpočtu DPH podle §78 - školy (školní jídelny)

  Změny daňových odpisů 2020/2021

  Související videa

  Tabulka pro sledování úprav odpočtu podle §78 - vysvětlení

  Vyplňování ř. 47 přiznání k DPH

  Publikováno 24.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 12 - odpočty DPH, základy 11_2021
  DPH

  Základní pravidla pro odpočet DPH (výklad k §72 a §73) - vysvětlení i judikatury ESD k odpočtům. Materiál je doplněn v listopadu 2021 (doplněny některé judikáty a vysvětlení).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, SMO dotaz - odpočet DPH u sítí 11- 2017

  DPH, GFŘ odpověď - odpočet DPH u sítí 2-2018

  DPH - majetek vytvořený vlastní činností aktual 9_2021

  Publikováno 23.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 13 - druhy odpočtů aktual 11_2021
  DPH

  Odpočty DPH poměrem - §75, koeficientem - §76 a kombinace poměrného odpočtu s koeficientem. V listopadu 2021 jsem provedl drobné aktualizace (zejména doplnění dalších příkladů a dále opravu nějakých chybných přepočtů - ještě mi tam bohužel v minulé verzi zůstala někde 20% daň).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH - majetek vytvořený vlastní činností aktual 9_2021

  Publikováno 23.11.2021
 • MS Word
  Zveřejňovací povinnosti dokumentace k RP od 2022
  Rozpočet

  Dokument s přehledem změn ke zveřejňovacím povinnostem dokumentů k rozpočtovému procesu od 1.1.2022 (novela zákona č. 250/2000 Sb. č. 527/2020 Sb). Jedná se o povinnosti zveřejňování návrhu SRV, rozpočtu a závěrečného účtu a o povinnosti zveřejňování schválených dokumentů SVR, rozpočtu, závěrečného účtu a navíc rozpočtových opatření a pravidel rozpočtového provizoria.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Rozpočtový proces, SVH, Provizorium, Závěrečný účet, Zveřejňování

  Publikováno 21.11.2021
 • PDF
  Materiál MV - veřejné zakázky malého rozsahu
  Stanoviska orgánů
  Neplacené

  Studijní materiál Ministerstva vnitra z roku 2020 k zakázkám malého rozsahu - vytvořen pro zastupitele (tedy pro obce) - nicméně samozřejmě platí i pro PO. Ke zveřejnění jsem se rozhodl na základě dotazu na stránkách - aby Vám to pomohlo trochu v orientaci v problematice.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 19.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 11 - ručení za daň, akt. 11_2021
  DPH

  Ručení v souvislosti s nespolehlivým plátcem, platbě na jiný než zveřejněný účet ... Drobné aktualizace z listopadu 2021

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 16.11.2021
 • MS Word
  Nové financování SPOD od r. 2022
  Neplacené

  Jedná se o dopis z MPSV o novém financování sociálně právní ochrany dětí - týká se obcí s rozšířenou působností. Mírné změny od roku 2022.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 16.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 10 - režim PDP, akt. 11_2021
  DPH

  Aktualizovaný manuál k problematice režimu PDP - v dubnu 2021 začleňuji dva judikáty týkající se aplikace režimu PDP a dále také úvahu nad vazbou na KOOV z ledna 2021 (kdy jednám jako osoba povinná k dani). Dále v listopadu 2021 ještě drobná aktualizace (nové vazby na web, připomenutí vazby na §104 ZDPH).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, PDP Číselník CZ CPA 41 - 43 (stavební práce)

  PDP Účtování úhrady DPH FÚ s položkou 8901

  DPH, PDP - stavební práce - prohlášení - námět

  Rozpočtová skladba u DPH - režim PDP

  Související videa

  PDP - judikatura soudů ČR

  PDP - uvedení chybné sazby daně dodavatelem na dokladu

  Režim PDP - příjemce plnění jednající jako osoba povinná k dani

  Publikováno 11.11.2021
 • MS Word
  Inspirace podkl. pro rozhod. ved, USC - u převod. poz aktual 11/2021
  DPH

  Pokus o zkrácené vysvětlení k problematice DPH u převodu nemovitostí - je to zpracováno jako podklad na nejdůležitějších kritériích, aby vedení obce (Rada, zastupitelstvo) rozhodlo, jakým směrem se půjde. V listopadu 2021 jsem provedl drobnou aktualizaci.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 9 - převod nemov. , aktual 11_2021

  Publikováno 11.11.2021
 • MS Word
  Vzor formuláře - podklady pro rozhodování daňového režimu u přev. nem.
  DPH
  Vzory

  Vzor formuláře s ukázkami vyplnění, který by mohl zpracovávat pracovník odpovědný za majetek pro osobu, která bude rozhodovat zda převod určité nemovitosti zdanit/osvobodit .... Cílem je poskytnout určitý vzor pro sběr příslušných informací. Dokument je ještě přiblížen ve vysvětlujícím videu. V 11/2021 jsem zahrnul drobnou aktualizaci - ve vazbě na KOOV z ledna 2021

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 9 - převod nemov. , aktual 11_2021

  Související videa

  Podklady pro stanovení daňového režimu u převodu nem. - komentář vzoru

  Publikováno 11.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 8 - nájem aktual. 11_2021
  DPH

  Pro obce klíčový manuál k problematice nájemních vztahů (pro rozhodování kdy zdaňovat a kdy osvobodit). Manuál byl mírně aktualizován v 11/2021 - i ve vztahu k nutnosti aktualizace odkazů na nový web finanční správy

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 10.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 9 - převod nemov. , aktual 11_2021
  DPH

  Aktualizace z dubna 2021 - zejména došlo ke zdůraznění vazby na záležitosti řešené v manuálu č. 2 - tedy rozlišování zda obec jedná či nejedná jako osoba povinná k dani. Dále ve vazbě na nový web GFŘ provedena drobná aktualizace v listopadu 2021 (doplněno i o některé další drobnější poznatky)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Inspirace podkl. pro rozhod. ved, USC - u převod. poz aktual 11/2021

  DPH, GFŘ - Odpověď na dotazy SMO (listopad 2016)

  DPH, Dotaz SMO na §56 z ledna 2016

  DPH, GFŘ odpověď na dotaz SMO k §56 z ledna 2016

  DPH, GFŘ info - DPH u nemovitostí od 2016

  DPH, MF §56 od 2016 dotazy na MF z 06_2015

  DPH, MF §56 od 2016 odpověd z MF z 07_2015

  Vzor formuláře - podklady pro rozhodování daňového režimu u přev. nem.

  Prodej nemovitostí s DPH - účtování

  Koordinační výbor 1_2021 - prodej majetku a DPH

  Publikováno 10.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 6 - základ daně akt. 11_2021
  DPH

  Manuál řešící problematiku "z čeho odvádět DPH" - tedy, co je základem daně. K tomuto manuálu je jako zvláštní doplněk řešena problematika DPH u obchodů směnného typu (zejména určení základu daně a související problematika zaúčtování)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Směny pozemků - aktualizace 3_2020

  DPH, Změny sazeb 2020 s příklady akt. 12_2019

  Publikováno 09.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 5 - sazby daně aktual. 11_2021
  DPH

  Aktualizace manuálu reaguje na to, co se stalo v oblasti odpadu - tedy podle GFŘ se má v zásadě zachovat předchozí režim, ale máme trochu legislativní nejasnost v chápání pojmu komunální odpad (vlivem změny zákona o odpadech). V 11/2021 ještě provedeno malé doplnění (jednak aktualizace vazeb na odkazy na web a ále drobné doplnění k problematice odpadu - reakce na odpověď GFŘ)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Změny sazeb 2020 s příklady akt. 12_2019

  Související videa

  DPH 15 % u dalších plnění

  DPH u staveb pro bydlení 1 - právní východiska

  DPH u staveb pro bydlení 2 - vymezení stavebních a montážních prací

  DPH u staveb pro bydlení 3 - co je bytový dům, obytný prostor

  DPH u staveb pro bydlení 4 - ostatní stavby

  DPH u staveb pro bydlení 5 - vedlejší stavby

  DPH u staveb pro bydlení 6 - nová výstavba, převody pozemků

  Ostatní případy aplikace sazby DPH 10 % v roce 2020

  Sazba DPH 10 % u tiskovin po 1. 5. 2020

  Sazba DPH 10 % u vodného a stočného po 1. 5. 2020

  Sazba DPH u stravování po 1. 5. 2020

  Změna sazeb DPH 6/2020

  Publikováno 08.11.2021
 • PDF
  Metodika MF - správa majetku
  Stanoviska orgánů
  Neplacené

  Jedná se o stažený dokument ze stránek MF, který řeší kontrolní systémy u správy majetku. Lze částečně využít pro kontrolní systém na obcích. Píšeme částečně, protože se jedná o dost v praxi plně nevyužitelný dokument, požadavky na kontroly by v plném rozsahu neúměrně zvýšily cenu informací, tak zvažte. Jako inspirace je však určitě vhodný.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 07.11.2021
 • PDF
  Metodika MF - vyplňování garancí v "příloze závěrky"
  Závěrka a inventarizace
  Neplacené

  Metodický pokyn k příloze vyhlášky č. 227/2017 zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Obsahuje návod pro větší města , jak se vyplňují garance a případně PPP projekty (zatím jsou evidovány, jako že žádné v české republice nejsou ?... takto je MF vykazuje). Ty ostatní úpravy a údaje se týkají jen PO s obratem nad 400 mil. Kč - tj. v praxi asi u PO zřizovaných obcemi takové nejsou, takže první část si moc nemusíte všímat.

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  Příloha účetní závěrky (2020)

  Publikováno 07.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 3 - obrat, plátc. DPH - akt. 11_2021
  DPH

  Vysvětlení ke sledování obratu, povinnosti registrace k DPH. V listopadu 2021 jsem doplnil určité části vysvětlující, jak problematickou disciplínou je sledování obratu (zejména pokud si uvědomíme, že to řeší subjekty, které s DPH nemají zkušenosti). Dokument je doplněn sérií videí, která se věnuje problematice sledování obratu a vlastní registrace k DPH.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, MF, Dotaz SMO - prodej majetku a obrat + režim PDP

  DPH, MF, Odpověď na dotaz SMO - OBRAT a prodeje majetku ...

  DPH, Stávám se plátcem - námět postupu aktualizace 6_2019

  DPH, Stávám se plátcem DPH - PO - drobná akt 6_2019

  DPH, Zrušení registrace k DPH - vybrané aspekty-akt.2018

  DPH, Žádost o přechod na čtvrtl. plátc. - prvoplátci

  DPH obrat u PO - příklady typových plnění

  Související videa

  Okamžik registrace - obce

  Průvodce vyplněním registrace k DPH

  Ukázky výpočtu obratu DPH pro registraci

  Prodej majetku v rámci běžné ekonomické činnosti

  Publikováno 05.11.2021
 • MS Excel
  DPH, informace GFŘ - výběr pro USC a PO, aktualizace 11_2021
  DPH
  Stanoviska orgánů

  Doplněk k manuálu k DPH č. 1 - přehled informací MF a GFŘ, které mají dle mého názoru dopad na činnost USC a PO. Díky aktualizaci webu finanční správy jsme musel změnit veškeré odkazy + přidal jsem ještě další tři informace (nové od poslední aktualizace)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 11/2021

  Publikováno 04.11.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 11/2021
  DPH

  Popis právních východisek k problematice DPH. představujeme si základní zdroje, ze kterých můžeme vycházet při studiu DPH. Na dokument navazují zejména přehledy judikatury ESD, kterou jsem vybral jako důležitou pro činnost obcí a PO, výběr z informací MF a GFŘ, které považuji za užitečné, výběr z judikatury našich soudů a dále přehled významných koordinačních výborů pro oblast DPH. Dokument byl aktualizován v listopadu 2021 - zejména s ohledem na změnu webových stránek finanční správy.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, výběr z koordinačních výborů aktualizace 2/2021

  Judikatura ESD - výběr - aktualizace 9_2020

  Judikatura soudů ČR k problematice daní aktualizace 11_2021

  DPH, informace GFŘ - výběr pro USC a PO, aktualizace 11_2021

  Související videa

  Informace GFŘ - výběr pro USC a PO - práce se souborem

  Judikatura ESD - výběr - ukázka práce se souborem

  Výběr z koordinačních výborů - ukázka práce se souborem

  Publikováno 04.11.2021
 • PDF
  SPOD - nová metodika
  Rozpočet

  Jedná se jen o dopis, který byl rozeslán z MPSV tajemníkům pověřených obecních úřadu typu III. Zatím jen prvotní informace, týká se především vlivu na rozpočet 2022 - ale rozpočtová skladba ještě není dořešena. Viz aktualita z 19.10.2021.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 17.10.2021
 • MS Word
  Pohledávky a závazky - pravidla, vznik, vyřazení, souvztažnosti
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Oběžný majetek a závazky

  Jedná se o kapitolu z knihy reforma č. 15 aktualizovanou pro rok 2021. Toto téma na stránkách chybí a je potřeba i pro správné zpracování účetní závěrky. Kapitola obsahuje evidenci pohledávek a závazků, problémy s okamžiky vzniku, základní souvztažnosti, zánik a vyřazení pohledávek a závazků.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Pohledávky a závazky USC a PO - obsahové vymezení akt.

  Publikováno 07.10.2021
 • MS Word
  DPH - majetek vytvořený vlastní činností aktual 9_2021
  DPH

  Dokument vysvětluje problematiku zvláštního daňového režimu u majetku/investic vytvořených vlastní činností - dopředu upozorňuji, že je to hodně komplikované téma s dost velkými nejasnostmi. Dokument jsem aktualizoval v září 2021 s ohledem na čerstvé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. U původního dokumentu jsem zaznamenal poměrně málo stažení - moc ale doporučuji, abyste se, pokud jste plátci, tímto problémem začali zabývat - týká se jak PO, tak i USC a ty potenciální dopady jsou skutečně významné.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 13 - druhy odpočtů aktual 11_2021

  DPH, Manuál č. 12 - odpočty DPH, základy 11_2021

  Související videa

  část 3 - Některé souvislosti - majetek vytvořený vlastní činností

  část 1 - Situace pro aplikaci

  část 2 - Ukázka postupu - majetek vytvořený vlastní činností

  Publikováno 17.09.2021
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 4 - DUZP ... aktual 9_2021
  DPH

  Manuál věnovaný problematice určeni okamžiku, kdy má dojít k odvodu DPH. V březnu 2021 doplněna aktualizace týkající se případů přijetí peněžních prostředků do úschovy (například notářské úschovy) a ta zase s ohledem na srpnové rozhodnutí NSS musela být přepsána (neboť NSS rozhodl opačně v porovnání se závěrem KOOV a KS Brno). V listopadu 2021 jsem pouze jen změnil aktualizace a doplnil dovysvětlení k DUZP u věcných břemen s příkladem

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Okamžik uskutečnění účetního případu akt. 4_2020

  Aplikace §104 ZDPH (zdanění v jiném období)

  Publikováno 17.09.2021
 • MS Word
  Součást staveb (účet 021) - aktualizace 9_2021
  Ostatní daně
  Dlouhodobý majetek

  Jedná se o aktualizovaný dokument, který byl poprvé na webu zveřejněn v roce 2014 a dále který byl obsažen v knize Dlouhodobý majetek ..... Proti knize je nyní rozšířen - zejména upozorňuji na z mého pohledu velice důležité rozhodnutí Krajského soudu Plzeň z června 2021 týkající se otázky, do jaké míry je technologie (zde stacionární elektrárny) součástí budovy i pro účely daně z příjmů. Je to téma, které se potenciálně dotýká staveb zahrnujícími velké technologické celky (plavecké bazény, zimní stadiony, centrální kotelny případně i ČOV).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Dlouhodobý majetek TZ x oprava

  Publikováno 10.09.2021
 • MS Word
  Předpis pohledávek z obchodních vztahů - několik poznámek
  Účetnictví
  Oběžný majetek a závazky

  Dokument se snaží vysvětlit, proč není vhodné snažit se k 1. 1. běžného roku zkoušet předepisovat do účetnictví pohledávku ve výši odhadovaných ročních plnění - například předpokládaný nájem z bytů (tato praxe se nám v ČR bohužel stále rozmáhá - zpravidla na základě nesprávných požadavků kontrol).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Okamžik uskutečnění účetního případu akt. 4_2020

  Publikováno 18.08.2021
 • MS Excel
  Judikatura ESD - výběr - aktualizace 6_2021
  DPH

  Další aktualizace judikatury ESD rozšířená o dva rozsudky z posledního čtvrtletí, které jsem vyhodnotil jako zajímavější (na konci souboru - podbarveno růžově)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 07.07.2021
 • PDF
  Metodika JMK k darům - živelní pohromy
  Neplacené

  JMK nám dal k dispozici svoji zpracovanou metodiku k darům - jsou tam informace o sbírkách, o zaúčtování, o kompetencích orgánů - jedná se o celkové komplexní zpracování problematiky současnosti, především kvůli tornádu na Moravě (6/2021). Dokument je v neplacené sekci, je k dispozici i na webu kraje Jihomoravského.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 01.07.2021
 • PDF
  Veřejné sbírky - příručka MVCR
  Neplacené

  Jedná se o metodiku zpracovanou MVCR k organizaci veřejných sbírek. Uveřejnili jsme kvůli pořádání sbírek obcemi pro obce, které měly škody po bouřkách a tornádu.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 30.06.2021
 • MS Word
  Aplikace §104 ZDPH (zdanění v jiném období)
  DPH

  Dokument na příkladech vysvětluje §104 ZDPH, který řeší problematiku zdanění v jiném období, než k němu správně mělo dojít. Cílem je vysvětlit, za jakých okolností nemusí USC a PO podávat dodatečná daňová přiznání.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 4 - DUZP ... aktual 9_2021

  Sankce v daních s příklady

  Publikováno 18.06.2021
 • MS Word
  Dlouhodobý nehmotný majetek ÚSC a PO
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek

  Dokument věnovaný problematice dlouhodobého nehmotného majetku - jedná se o mírně upravenou kapitolu z knihy "Dlouhodobý majetek ...2021" - pouze jsou reflektovány úpravy vyplývající ze změny zákona o dani z příjmů od 1. 1. 2021.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 31.05.2021
 • MS Word
  Zásoby - účetní souvztažnosti a příklady
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Oceňování
  Oběžný majetek a závazky
  Vzory
  Příklady

  Účtování o zásobách včetně DPH. Dokument je společný pro ÚSC i PO, příklady jsou označeny, který příklad je vhodný pro koho. K úhradám je doplněna pro ÚSC i poznámka o použití rozpočtové skladby. Jsou uvedeny souvztažnosti ve vztahu k CUS 707 a aplikační příklady. Jedná se o složitější problematiku jak v případě zaúčtování, tak v případě problematiky oceňování a DPH.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Zásoby v účetnictví PO

  Publikováno 22.05.2021
 • MS Word
  Informace pro ubytované - vícedenní kurzy Výšinka 2021
  Neplacené
  Stáhnout dokument
  Publikováno 10.05.2021
 • MS Word
  Rozpočtový proces, SVH, Provizorium, Závěrečný účet, Zveřejňování
  Rozpočet
  Vzory
  Příklady

  Výklad a vzory k rozpočtovému procesu - Střednědobý výhled rozpočtu, Pravidla provizoria, Závěrečný účet, Zveřejňování Jedná se o část knihy Rozpočet a rozpočtový proces, kterou jsme vydali v roce 2019 a brzy ji stáhli z prodeje kvůli tomu, že se MF odlišně od nás vymezilo k předběžnému rozpočtovému opatření. Ale čas od času jsou k rozpočtovému procesu dotazy, a zde bylo dobře zpracovány výše uvedené oblasti. V dokumentu jsou uvedeny i vzory dokumentů, příklady usnesení a další pomůcky.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Zveřejňovací povinnosti dokumentace k RP od 2022

  Publikováno 03.05.2021
 • MS Word
  Judikatura soudů ČR k problematice oprav a TZ 4_2021
  Ostatní daně
  Dlouhodobý majetek

  Aktualizovaný dokument o další tři případy řešené před soudy v rámci ČR

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Dlouhodobý majetek TZ x oprava

  Publikováno 12.04.2021
 • MS Word
  Aktivace
  Účetnictví
  Oceňování
  Příklady

  Jedná se o jednu kapitolu z knihy Účetní reforma, kapitola je uvedena do dokumentů ke stažení, protože chceme mít zde k dispozici přehled různých způsobů ocenění majetku. Kapitola obsahuje výklad problematiky aktivace i příklady.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Finanční investice - kapitola knihy

  Kulturní předměty a ostatní DM -kapitola knihy

  Oceňování dlouhodobého majetku - kapitola knihy

  Zásoby vlastní výroby

  Oceňování majetku - úvodní základní přehled

  Související videa

  RPC podle oceňovacích předpisů

  Publikováno 05.04.2021
 • MS Word
  DPH - skupinová registrace
  DPH

  Základní vysvětlení týkající se fungování skupiny z hlediska DPH. Dokument může být zajímavý zejména pro větší Města.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 05.04.2021
 • MS Word
  Finanční investice - kapitola knihy
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování
  Příklady

  Jedná se o jednu kapitolu z knihy dlouhodobý majetek, kapitola je uvedena do dokumentů ke stažení, protože chceme mít zde k dispozici přehled různých způsobů ocenění majetku. Kapitola obsahuje výklad problematiky i příklady.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Kulturní předměty a ostatní DM -kapitola knihy

  Oceňování dlouhodobého majetku - kapitola knihy

  Aktivace

  Zásoby vlastní výroby

  Oceňování majetku - úvodní základní přehled

  Související videa

  RPC podle oceňovacích předpisů

  Publikováno 05.04.2021
 • MS Word
  Kulturní předměty a ostatní DM -kapitola knihy
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování

  Jedná se o jednu kapitolu z knihy dlouhodobý majetek, kapitola je uvedena do dokumentů ke stažení, protože chceme mít zde k dispozici přehled různých způsobů ocenění majetku. Kapitola obsahuje výklad problematiky i příklady. V tomto dokumentu jsou výklady i k majetku na podrozvaze a k OTE.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Oceňování dlouhodobého majetku - kapitola knihy

  Finanční investice - kapitola knihy

  Aktivace

  Zásoby vlastní výroby

  Oceňování majetku - úvodní základní přehled

  Související videa

  RPC podle oceňovacích předpisů

  Publikováno 05.04.2021
 • MS Word
  Oceňování dlouhodobého majetku - kapitola knihy
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Oceňování

  Výklad k oceňování dlouhodobého majetku s příklady. Jsou popsány způsoby ocenění pořizovací i reprodukční pořizovací cenou. V souvisejících dokumentech najdete specifika oceňování - kulturní předměty, finanční investice, zásoby...

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Kulturní předměty a ostatní DM -kapitola knihy

  Finanční investice - kapitola knihy

  Aktivace

  Zásoby vlastní výroby

  Oceňování majetku - úvodní základní přehled

  Související videa

  RPC podle oceňovacích předpisů

  Publikováno 05.04.2021
 • MS Word
  Oceňování majetku - úvodní základní přehled
  Účetnictví
  Oceňování

  Jedná se o kapitolu z knihy reforma, kde jsme doplnily pár poznámek z praxe (žlutě) a upravili ji na současnost (r.2021). Dokument je vložen pro ucelený přehled problematiky oceňování majetku a navazuji k němu další dokumenty a video, kteří jednotlivé oblasti majetku v oceňování rozšiřují.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Aktivace

  Finanční investice - kapitola knihy

  Kulturní předměty a ostatní DM -kapitola knihy

  Oceňování dlouhodobého majetku - kapitola knihy

  Zásoby vlastní výroby

  Související videa

  RPC podle oceňovacích předpisů

  Publikováno 05.04.2021
 • MS Word
  Zásoby vlastní výroby
  Účetnictví
  Oceňování
  Příklady

  Jedná se o jednu kapitolu z knihy Reforma 2012, kapitola je uvedena do dokumentů ke stažení, protože chceme mít zde k dispozici přehled různých způsobů ocenění majetku. Kapitola obsahuje výklad problematiky i příklady.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Aktivace

  Finanční investice - kapitola knihy

  Kulturní předměty a ostatní DM -kapitola knihy

  Oceňování dlouhodobého majetku - kapitola knihy

  Oceňování majetku - úvodní základní přehled

  Související videa

  RPC podle oceňovacích předpisů

  Publikováno 05.04.2021
 • PDF
  Rozpočtové opatření výdaj - stanovisko MF
  Rozpočet
  Stanoviska orgánů

  Jedná se o stanovisko MF jako odpověď jedné obci na povinné RO, pokud není dočerpán výdaj, a to i ve vztahu k jinému rozpočtu. Vhodné jako argumentace při případné výtce od přezkumu.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 24.03.2021
 • MS Word
  Manuál k DPH - doplněk k manuálu 2 a 15 - obchodní majetek
  DPH
  Dlouhodobý majetek

  Jedná se o diskusní materiál k problematice vedení obchodního majetku v podmínkách USC případně PO. Záležitost je důležitá zejména ve vazbě na problematiku prodeje dlouhodobého majetku (v jakém rozsahu uvažovat o tom, že je možno jej vyjmout z předmětu daně).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 15 - evidenční zál., dokl akt. 11_2021

  DPH, Manuál č. 2 - rozdělení činností - aktual. 3_2021

  Koordinační výbor 1_2021 - prodej majetku a DPH

  Související videa

  Video k problematice vedení obchodního majetku pro DPH

  Publikováno 23.03.2021
 • MS Word
  Stravování zaměstnanců - vzor interního předpisu
  Směrnice
  Vzory
  Příklady

  Návrh znění, jak by mohl interní předpis ke stravování zaměstnanců vypadat (mimo statut Sociálního fondu). Obsahuje na konci i vysvětlení a pár úvah k rozpočtu a ke struktuře financování stravného, rovněž se zabýváme nediskriminací a rovností zaměstnanců. Je to prvotní pokus i s úvahami, po vyřešení ze strany MF k zastupitelům se k tématu ještě budeme vracet. Aktuální téma je kvůli zavedení možnosti stravenkového paušálu.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Stravovací paušál - připravovaná legislativa

  Stravování zaměstnanců PO

  ÚČT, ÚSC - stravování zaměstnanců, příklady zaúčtování včetně paušálu

  Publikováno 22.03.2021
 • MS Word
  Finanční a operativní leasing, obchodní úvěr
  Účetnictví
  Dlouhodobý majetek
  Příklady
  Vztahy k PO

  Materiál popisuje jiné možnosti pořizovaní dlouhodobého majetku. Obsahuje základní výklady, příklady účetních postupů, daňové hledisko, okrajově i výhody a nevýhody jiných forem financování. Je určen více pro PO a DSO (finanční leasing), je však využitelný i pro obce při rozhodování o formě pořízení majetku.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 15.03.2021
← Novější dokumenty
Starší dokumenty

Návrh a tvorba webu