Dokumenty ke stažení

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet seznam dokumentů ke stažení, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, musíte se zaregistrovat, případně se přihlásit.

Název dokumentu Formát Publikováno
MS Excel DPH, doplněk k manuálu k DPH č. 14 - insp. tabulky pro sled. maj. §78 MS Excel 04.08.2020
MS Excel DPH, informace GFŘ - výběr pro USC a PO, aktualizace 8_2020 MS Excel 04.08.2020
MS Excel DPH, výběr z koordinačních výborů MS Excel 31.07.2020
MS Excel DPH, judikatura ESD výběr, aktualizace 7_2020 MS Excel 29.07.2020
MS Excel Ubytování Výšinka 719 - obsazenost k 14.7.2020 MS Excel 30.06.2020
MS Excel Daně, judikatura soudů ČR pro USC a PO - výběr akt. 6_2020 MS Excel 20.06.2020
MS Word DPH, Manuál č. 5 - sazby daně aktual 6_2020 MS Word 18.06.2020
MS Word Dovolená Léto 2020 Český ráj - Výšinka 719 MS Word 10.05.2020
MS Word ÚČT, Transfery - seminář 2018 materiál MS Word 03.05.2020
MS Word PO,ÚČT účet 403 pro PO aktualizace 4_2020 (i pro zřizovatele vhodný) MS Word 27.04.2020
MS Word ÚČT, transfery v podmínkách PO (vhodný i pro zřizovatele) MS Word 24.04.2020
MS Excel ÚČT, Úvěry a termínové vklady - aktualizace k 4-2020 MS Excel 18.04.2020
MS Excel ÚČT Okamžik uskutečnění účetního případu akt. 4_2020 MS Excel 17.04.2020
MS Word ÚČT, Náklady USC a PO - obsahové vymezení akt. 3_2020 (oprava 527x528) MS Word 31.03.2020
MS Excel ÚČT, Fondy, Sdružený sociální fond MS Excel 25.03.2020
MS Word ÚČT, MF dotazy a odpovědi komplet 2011-2020 MS Word 25.03.2020
MS Word Daně, pokyn GFŘ D-22 - výběr pro USC a PO s koment MS Word 25.03.2020
MS Word DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 3/2020 MS Word 23.03.2020
MS Excel Dokumenty obecně - zkratky a původní názvy MS Excel 23.03.2020
MS Word ÚČT, Interpretace Národní úč. rady - ispirace MS Word 20.03.2020
MS Word RS, 2020 - materiál přednáška MS Word 12.03.2020
MS Word DPH, Manuál č. 6 - základ daně akt. 3_2020 MS Word 05.03.2020
MS Word DPH, Směny pozemků - aktualizace 3_2020 MS Word 03.03.2020
MS Word DPH, Směrnice - aktualizace 2020 - materiál k inspiraci MS Word 02.03.2020
MS Word ÚČT, Zmařené investice - variantní řešení MS Word 26.02.2020
MS Word RS, Kniha RS 2020 - opravenka MS Word 24.02.2020
MS Word Informace pro ubytované - vícedenní kurzy Výšinka 2020 MS Word 02.02.2020
MS Excel RS, příklady na výdaje _2020 MS Excel 30.01.2020
MS Excel RS, příklady na příjmy 2020 MS Excel 30.01.2020
MS Word RS, Konsolidační položky a oddělená pokladna 2020 MS Word 14.01.2020
MS Word RS, Přehled a systém - doplnění ke knize RS 2020 MS Word 14.01.2020
MS Word DPH, Manuál č. 4 - DUZP ... aktual 1_2020 MS Word 13.01.2020
PDF MF, Cenový věstník 2019 PDF 06.01.2020
MS Word RS, MF Novela č. 19 Vyhlášky o RS - odůvodnění MS Word 31.12.2019
MS Word RS, MF Novela č. 19 Vyhlášky o RS - modře pro ÚSC MS Word 31.12.2019
MS Word RS, Přehled změn pro rok 2020 (19 novela) MS Word 31.12.2019
MS Word EET u USC a PO - upozornění - 2020 MS Word 31.12.2019
MS Word DPH, Změny sazeb 2020 s příklady akt. 12_2019 MS Word 30.12.2019
MS Word ÚČT, UZ 2019 Přehled a opakování vyhlášky k inventarizaci MS Word 18.11.2019
MS Word ÚČT, UZ 2019 komplet mateirál MS Word 18.11.2019
MS Excel ÚČT, UZ 2019, PO dsouhlas vztahů zřizovatel a PO k UZ MS Excel 12.11.2019
MS Word ÚČT, UZ 2019 Závěrkové práce - odškrtávací seznam MS Word 05.11.2019
MS Word ÚČT, UZ 2019 Kontroly v účetních výkazech ÚSC MS Word 05.11.2019
PDF RS, Kniha Rozpočet a rozpočtový proces - důležité doplnění PDF 03.11.2019
MS Word DPH,Inspirace podkl. pro rozhodnutí ved, USC - u převod. poz MS Word 29.10.2019
MS Word DPH, odměny ve veřejných soutěžích - úvahy MS Word 26.09.2019
MS Word RS,Příklad výpočtu prav. pro povinné snížení dluhu-beze změn MS Word 16.09.2019
MS Word DPH, Ukázka postupu přiznání DPH - malá obec začínají s DPH MS Word 16.09.2019
MS Word DPH, Vklady majetku a DPH - praktické poznámky MS Word 14.06.2019
MS Word RS, Režim tzv. oddělených pokladen MS Word 05.06.2019
MS Word RS, Třída 8- financování- vysvětlení, příklady MS Word 05.06.2019
MS Word DPH, Stávám se plátcem - námět postupu aktualizace 6_2019 MS Word 03.06.2019
MS Word DPH, Manuál č. 15 - evidenční zál., dokl akt. 5_2019 MS Word 24.05.2019
MS Word ÚČT, Judikatura soudů ČR k probl. oprav a TZ - 4_2019 MS Word 17.05.2019
MS Word DPH, Manuál č. 13 - druhy odpočtů aktual 4_2019 MS Word 26.04.2019
MS Word DPH, Manuál č. 14 - úpravy odpočtu akt 4_2019 MS Word 26.04.2019
MS Word DPH, Manuál č. 9 - převod nemov. , aktual 4_2019 MS Word 25.04.2019
MS Word DPH, Manuál č. 10 - režim PDP, akt. 4_2019 MS Word 24.04.2019
PDF DPH, MF, Odpověď na dotaz SMO - OBRAT a prodeje majetku ... PDF 16.04.2019
PDF DPH, MF, Dotaz SMO - prodej majetku a obrat + režim PDP PDF 16.04.2019
MS Word DPH, Manuál č. 12 - odpočty DPH, základy 4_2019 MS Word 11.04.2019
MS Word DPH, Manuál č. 11 - ručení za daň, akt. 4_2019 MS Word 10.04.2019
MS Word DPH, Manuál č. 8 - nájem aktual. 4_2019 MS Word 09.04.2019
MS Word DPH, Manuál č. 7 - opravy zákl daně a daně, aktual 4_2019 MS Word 08.04.2019
PDF DPH, GFŘ Info k novele DPH 2019 PDF 02.04.2019
MS Word DPH, Manuál č. 3 - obrat, plátc. DPH - akt. 3_2019 MS Word 16.03.2019
MS Word DPH, Manuál č. 2 - rozdělení činností - aktual. 3_2019 MS Word 13.03.2019
MS Word RS, Materiál školení RS 2019 - řešení příkladů MS Word 03.02.2019
PDF DPH, GFŘ - odpověď pozemky nev. k ekonomické činnosti PDF 09.01.2019
PDF DPH, SMO dotaz pozemky nevyužívané k ekonomické činnosti PDF 09.01.2019
MS Word RS, ÚČT Pohřby zajištěné obcí - aktualizace 1- 2019 MS Word 09.01.2019
MS Word ÚČT, Podrozvaha USC a PO - obsahové vymezení účtů akt. 2018 MS Word 13.12.2018
MS Word ÚČT, UZ, Inventarizace účtů s nulovým zůstatkem aktual. 2018 MS Word 13.12.2018
MS Word ÚČT, Pohledávky a závazky USC a PO - obsahové vymezení akt. MS Word 27.11.2018
MS Word DPH, Zrušení registrace k DPH - vybrané aspekty-akt.2018 MS Word 23.11.2018
MS Word ÚČT, Výnosy USC a PO - obsahové vymezení 11-2018 MS Word 08.11.2018
MS Word Daně, SILNIČNÍ - předmět daně - aktualizace 2018 MS Word 02.11.2018
MS Word ÚČT, Daně, Užívání cizího majetku, TZ na cizím majetku MS Word 12.10.2018
MS Word Daně, Vypořádání připomínek k daň. zák. 2019 - výběr s kom. MS Word 08.05.2018
MS Word Daně, Masáže hrazené z FKSP (soc fondu), přidanění u zaměst. MS Word 05.05.2018
PDF MV Stanovisko - započtení vzdělávání PDF 22.03.2018
PDF DPH, GFŘ odpověď - odpočet DPH u sítí 2-2018 PDF 23.02.2018
MS Word DPH, SMO dotaz - odpočet DPH u sítí 11- 2017 MS Word 23.02.2018
MS Word Daň z příjmů - podíly na zisku - novela 2017 MS Word 15.02.2018
MS Word ÚČT, Významnost 2018 - výklad MS Word 10.01.2018
MS Word ÚČT, Účetní zásady 2018 MS Word 10.01.2018
MS Excel ÚČT, UZ 2017 Inventarizace vzor soupisu - aktualizovaný MS Excel 10.01.2018
MS Word ÚČT, UZ 2017 Inventarizace - směrnice - aktualizované MS Word 10.01.2018
MS Word ÚČT, UZ 2017 Inventarizace vzor č. 4 Metodika aktualizované MS Word 10.01.2018
MS Excel ÚČT, UZ Významnost, příl. 1 přehled dle předpisů a názorů MF MS Excel 10.01.2018
MS Word ÚČT, UZ 2017_Inventarizace vyhláška rozbor aktualizovaný MS Word 10.01.2018
MS Word ÚČT, UZ 2017 Inventury - účty 401, 406, 408 ... - akt. 2017 MS Word 18.12.2017
MS Word ÚČT, Novela vyhlášky 410_2009 pro 2018 - komentář MS Word 06.12.2017
MS Word ÚČT,Výběr z vypoř. připomínek novely vyhl. 410/2009 (od 2018 MS Word 06.11.2017
PDF PO, MF, Rozpočet PO - zprávy MF 7/2017 PDF 04.11.2017
MS Word RS, MF, (vč.PO) Odpovědi k rozpočtové odpovědnosti s kom. MS Word 12.10.2017
MS Word ÚČT, Pozemky - vybrané specifické operace MS Word 26.09.2017
MS Word PO Inspirace - pravidla rozpočtu pro PO 2. úprava MS Word 15.09.2017
MS Word DPH, Manuál č. 16 - vztahy k zahraničí - základy MS Word 17.08.2017
MS Word ÚČT, UZ Zveřejňování účetní závěrky 2017 MS Word 24.07.2017
MS Word DPH, Stručné vysvětlení k fungování DPH pro vedení USC MS Word 22.05.2017
MS Word PO, ÚČT, Odvod z fondu investic PO MS Word 10.05.2017
MS Word DPH, Převod nemovitostí - okamžik uskutečnění úč. př. MS Word 05.05.2017
MS Word ÚČT, Zamyšlení akruální princip x princip opatrnosti MS Word 21.04.2017
MS Word Daně, Novela zákona o dani z příjmů 2017 - komentář MS Word 05.04.2017
MS Word ÚČT,Zastavený majetek, majetek zatížený věcným břemenem - AÚ MS Word 27.02.2017
MS Word PONovela zák. 250/2000 Sb. pro PO - rozp. proces (1. úprava) MS Word 19.02.2017
PDF ÚČT, Daně, MF na dotaz SMO - registr smluv (účto a daně) PDF 25.01.2017
MS Word ÚČT, Daně Dotaz SMO - účetní a daňové dopady registr smluv MS Word 25.01.2017
MS Word ÚČT, Právo stavby, VB 2014- aktuálně 2016 MS Word 16.12.2016
PDF DPH, GFŘ - Odpověď na dotazy SMO (listopad 2016) PDF 05.12.2016
MS Word RS, MF Odpovědi MF na dotazy k rozpočtu a k RS MS Word 21.11.2016
PDF MV Stanovisko - dohody se zastupiteli, dary PDF 19.11.2016
MS Word ÚČT, Cizí měny v účetnictví PO a USC MS Word 17.11.2016
PDF GFŘ k problematice inf. povin. obcí - hazard PDF 11.11.2016
PDF MV Metodický materiál - pozice rady, starosty, tajemníka PDF 02.11.2016
MS Word ÚČT, Zásoby - několik poznámek k účtování MS Word 29.10.2016
MS Word ÚČT, dlouhodobý majetek - stavby - akt. 2016 MS Word 13.10.2016
MS Word ÚČT, Významnost RH 1% obhajoba MS Word 10.10.2016
PDF DPH, GFŘ, Dotazy a odpovědi k § 56 PDF 22.09.2016
PDF MV, Metodické doporučení - odměňování členů zastupitelstva PDF 20.09.2016
PDF RS, MF Odpověď na podněty k novelizaci 250/2000 PDF 14.09.2016
PDF MV, Materiál MVČR - nakládání s majetkem obcí PDF 05.09.2016
PDF MV, Registr smluv - materiál II PDF 20.06.2016
PDF MV, Registr smluv - materiál I PDF 23.05.2016
PDF DPH, GFŘ odpověď na dotaz SMO k §56 z ledna 2016 PDF 18.05.2016
MS Word DPH, Dotaz SMO na §56 z ledna 2016 MS Word 18.05.2016
MS Word Daně,Výtah připomínek k novelizaci daň. zák. 2017 (USC a PO) MS Word 16.05.2016
MS Word Daně, Vypořádání připomínek k novele daň zákonů 2017 MS Word 12.05.2016
MS Word ÚČT, komentář k metodice MF k ČUS 703 a 704 MS Word 30.04.2016
PDF Daně, GFŘ - daň z nabytí nem (směna (posl. část USC) PDF 28.04.2016
PDF ÚČT, MF Materiál MFČR - věcná břemena PDF 06.04.2016
MS Word ÚČT, DPH Prodej nemovitostí s DPH - účtování MS Word 30.03.2016
MS Word ÚČT, Rozbor novel ČÚS 2016 MS Word 04.02.2016
MS Word Daně, Daň z příjmů USC - výklad, leden 2016 MS Word 07.01.2016
MS Word ÚČT, Novela vyhlášky 410/2009 Sb. od roku 2016 MS Word 28.12.2015
PDF DPH, GFŘ info - DPH u nemovitostí od 2016 PDF 22.12.2015
PDF RS, MF Odpověď k podnětu novelizace zákona 250/2000 PDF 15.12.2015
MS Word ÚČT, Novela zákona o účetnictví 2016 - stručný přehled změn MS Word 09.09.2015
MS Word DPH, MF §56 od 2016 dotazy na MF z 06_2015 MS Word 30.07.2015
PDF DPH, MF §56 od 2016 odpověd z MF z 07_2015 PDF 30.07.2015
PDF RS, MF odpovědi dotace - novela 250/2000 Sb PDF 27.04.2015
PDF MV, materiál - odměňování zast. duben 2015 PDF 08.04.2015
MS Excel ÚČT, ČÚS 710 DM - příklady excel s 036 MS Excel 03.04.2015
PDF RS, MF Informace k novele zákona 250/2000 PDF 12.03.2015
MS Word RS, Novela zákona č. 250/2000 Sb. komentář MS Word 10.02.2015
MS Word ÚČT, Novela vyhl 410/2009 Sb - 2015 - významnější změny MS Word 23.01.2015
MS Excel ÚČT, Podrozvahové účty převod 2014/2015 MS Excel 07.01.2015
MS Word ÚČT, novely ČÚS pro rok 2015 - rozbor MS Word 05.01.2015
MS Word DPH, rozbor k problematice poplatků za zábor veř. prostr. MS Word 02.12.2014
MS Word ÚČT, DM soubory movitých věcí MS Word 03.11.2014
MS Word ÚČT, PO, Vedení vypůjčeného majetku na podroz. PO - analýza MS Word 20.10.2014
MS Word ÚČT, Dlouhodobý majetek TZ x oprava MS Word 14.10.2014
MS Word ÚČT, Dlouhodobý majetek - součást staveb MS Word 29.09.2014
PDF DPH, GFŘ stanovisko - DPH a vklad kanalizace do DSO PDF 25.09.2014
MS Word ÚČT, Odpisy a nulová zůstatková cena MS Word 21.09.2014
MS Word ÚČT, VB, právo stavby III MS Word 14.09.2014
PDF DPH, GFŘ Stanovisko - DPH a parkování (zóny) PDF 12.09.2014
PDF MV stanovisko - kontrola zřízených PO 2014 PDF 29.08.2014
MS Word DPH, MF, Stanovisko ke skupině ÚSC a PO MS Word 08.08.2014
MS Word DPH, Anotace koordinačních výborů 2013 MS Word 21.07.2014
PDF MV, Metodické doporučení k nakládání s maj. USC PDF 19.07.2014
MS Excel ÚČT, Příklady na transferový podíl - přednáška 2014 MS Excel 03.04.2014
MS Word ÚČT, UZ, Vzor ke schválení závěrky a závěrečného účtu MS Word 24.03.2014
MS Word ÚČT, Směrnice, Odpisový plán - vzor od 2014 MS Word 24.03.2014
MS Word PO, Hospodářský výsledek x zlepšený hospodářský výsl u PO MS Word 11.03.2014
MS Word ÚČT, Rozbor fond oprav SVBJ MS Word 14.01.2014
MS Excel ÚČT, UZ, Inventarizace - seznamy účtů s nulovými zůstatky MS Excel 03.01.2014
MS Word ÚCT, UZ, Vypořádání přip. 410/2009 Sb. k novele od 1.1.2014 MS Word 15.12.2013
MS Word 2014 NOZ - vztahy mezi zřiz. a PO - užívání poz. a staveb MS Word 23.11.2013
MS Word DPH, Žádost o přechod na čtvrtl. plátc. - prvoplátci2013 MS Word 21.10.2013
MS Word Směrnice - schvalování účetních závěrek zřízených PO MS Word 14.10.2013
MS Excel ÚČT, Pomůcka - výpočet OP k rozvahovému dni MS Excel 30.09.2013
MS Word ÚČT, UZ, Schvalovací vyhlaška - vypořádání připomínek výběr MS Word 21.08.2013
MS Word ÚČT, UZ, Schvalovací vyhláška - rozbor pro ÚSC MS Word 21.08.2013
MS Word RS, Výběr z vypoř. přip. k novele 250/2000 Sb. MS Word 24.07.2013
MS Word DPH, anotace z koordinačních výborů 2009 - USC,PO MS Word 22.07.2013
PDF DPH, Judikát - koupaliště a osvobozené plnění PDF 22.07.2013
MS Word DPH, Anotace z koordinačních výborů 2008 - USC,PO MS Word 22.07.2013
MS Word Směrnice, RH majetek k prodeji MS Word 03.05.2013
MS Word ÚČT, Zamyšlení - fondy - peníze nebo vlastní zdroje MS Word 17.04.2013
PDF ÚČT, GFŘ - pravidla pro fakturaci 2013 PDF 01.04.2013
PDF DPH, GFŘ - dotazy k daňovým dokl 2013 PDF 01.04.2013
PDF DPH, Číselník CZ-NACE, vysvětlivky PDF 26.02.2013
MS Word DPH, Anotace z koordinačních výborů 2011 - USC,PO MS Word 09.02.2013
MS Word DPH, anotace z koordinačních výborů 2012 - USC,PO MS Word 08.02.2013
MS Word DPH, Komentář k tabulce - DPH - námět na sledování §78 MS Word 26.01.2013
MS Excel DPH, Směrnice, Námět k DPH - tabulka pro sledování §78 MS Excel 23.01.2013
MS Word Směrnice podrozvaha MS Word 16.11.2012
MS Word ÚČT, ČÚS 709 vlastní zdroje - rozbor MS Word 21.10.2012
PDF DPH, MF, stanovisko MF k TZ PDF 05.09.2012
PDF DPH, GFŘ INFO - klasifikace prací do CZ-CPA 41-43 PDF 31.08.2012
MS Word DPH, PDP - koordinační výbor - technologie MS Word 11.05.2012
MS Excel DPH, GFŘ - zaklasifikace CZ-CPA 41 - 43 - II.část MS Excel 03.04.2012
MS Excel DPH, GFŘ - zaklasifikace CZ-CPA 41 - 43 - III.část MS Excel 03.04.2012
MS Word ÚČT, MF - minulá období komentář MS Word 28.03.2012
PDF ÚČT, MF - minulá období PDF 28.03.2012
MS Excel ÚČT, PAP IČ MF_SF_minis_kraje MS Excel 22.02.2012
PDF DPH, GFŘ INFO - přenesená daňová povinnost(PDP) PDF 07.02.2012
MS Excel DPH, GFŘ - zaklasifikace CZ-CPA 41 - 43 - leden MS Excel 07.02.2012
MS Excel DPH - PDP - stavební práce - prohlášení - námět MS Excel 29.11.2011
PDF DPH, PDP - stavební práce - vyjádření dotace PDF 02.11.2011
MS Excel ÚČT, Kategorizace na obci - příklady z praxe MS Excel 05.09.2011
MS Word Daně, GFŘ - bonusy a skonta od 1.4.2011 MS Word 05.05.2011
PDF DPH, MF, novela 2011 odpovědi z MF PDF 17.03.2011
MS Excel ÚČT, Kategorizace staveb pomůcka MS Excel 28.09.2010
MS Excel ÚČT, UZ, Rozdělení staveb a pozemků Ga H přílohy MS Excel 21.02.2010
MS Word PO, Vzor usneseni RM Zjednodušené ucetnictví PO MS Word 14.02.2010
MS Word DPH MF stanovisko služby nájemné MS Word 11.12.2008