Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé můžou procházet seznam dokumentů, ale nemohou tyto dokumenty stahovat. Pokud chcete mít možnost stahovat dokumenty, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dokumenty

Tipy práci s dokumenty

Vyhledávání dle kategorií, lze jich vybrat více najednou:

 • MS Word
  Novela daňových předpisů 2023
  DPH
  Ostatní daně

  Stručný přehled toho, co by měla přinést novela daňových předpisů, která je nyní na podpisu u prezidenta. V rámci této novely se nezabýváme navýšením limitu obratu pro povinnou registraci k DPH - to řešíme v samostatném dokumentu.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Plánované navýšení obratu na 2 mil. Kč

  Publikováno 28.11.2022
 • MS Excel
  Metodická podpora MF k rozpočtům - přehled
  Rozpočet
  Stanoviska orgánů

  Jedná se o stručný přehled metodické podpory MF k rozpočtovým pravidlům, volbám, vztahům k PO. Některé informace jsou zajímavé, některé i důležité. Jsou to metodiky, příp. odpovědi na dotazy od roku 2018 do října 2022 k výše uvedeným oblastem. Přehled je udělán pro usnadnění orientace ve stanoviskách MF. Metodika se týká jak obcí ( krajů), tak PO. Aktualizováno naposled 25.11.2022.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 25.11.2022
 • MS Word
  Plánované navýšení obratu na 2 mil. Kč
  DPH

  S ohledem na Vaše dotazy a podněty jsme se rozhodli poskytnout Vám rozbor návrhu novely DPH (nyní před 2. čtením v poslanecké sněmovně) v části týkající se navýšení limitu obratu z 1 -na 2 mil. Kč. Zaměřujeme se na přechodná ustanovení - tedy například situace, kdy dojde k překročení hranice obratu 1 mil. kč v listopadu 2022, zda je možné se odregistrovat od DPH v situaci, kdy obec nebo Po není plátcem DPH 12 měsíců a nemá obrat 2 mil. Kč. Důrazně upozorňujeme, že je to rozbor návrhu - není stále jisté, zda bude přijat... Dokument jsem aktualizoval s ohledem na legislativní vývoj ke dni 25. 11.2022.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 3 - obrat, plátc. DPH - akt. 11_2021

  Zrušení registrace k DPH - výklad

  Novela daňových předpisů 2023

  Publikováno 25.11.2022
 • MS Word
  Účet 408 - výklad, účetní postupy a příklady
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Náklady a výnosy
  Příklady

  Kompletní dokument k aplikaci účtu 408 - opravy VH minulých období s výkladem a příklady včetně účetních postupů. Potřebné k pracím na účetní závěrce. V roce 2022 jsme k tomu provedli drobnou aktualizaci a upřesnění.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Rozdělování výsledku hospodaření u PO (vhodný pro zřizovatele)

  Opravy uč. závěrek od předání do CSÚIS do schválení UZ přísl. orgánem

  Publikováno 07.11.2022
 • PDF
  ÚčZ – komplet II (DM) (r. 2022)
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Rozpočet
  Příklady

  Závěrkové činnosti ve vztahu k majetku, příklady na problematické oblasti z praxe , druhá část materiálu k účetní závěrce komplet

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  ÚčZ u ÚSC – komplet I (r. 2022)

  UZ 2021 Kontroly v účetních výkazech ÚSC

  Závěrkové práce - odškrtávací seznam (akt2022)

  Související videa

  Kontrola výkazů UZ před odesláním do CSÚIS

  Publikováno 31.10.2022
 • PDF
  ÚčZ u ÚSC – komplet I (r. 2022)
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Rozpočet
  Vzory
  Příklady

  Podrobný výklad k činnostem k účetní závěrce ÚSC, obsahuje poznámky ke směrnicím, oběžná aktiva (ČR, pohledávky, závazky, přílohu, práce k rozpočtu a k FIN, kontrolu závěrky.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  UZ 2021 Kontroly v účetních výkazech ÚSC

  Závěrkové práce - odškrtávací seznam (akt2022)

  ÚčZ – komplet II (DM) (r. 2022)

  Související videa

  Kontrola výkazů UZ před odesláním do CSÚIS

  ÚZ Časové rozlišení - účet 381

  ÚZ Časové rozlišení - účet 383

  ÚZ Časové rozlišení - účet 384

  ÚZ Časové rozlišení - účet 385

  ÚZ Časové rozlišení - účet 388

  ÚZ Časové rozlišení - účet 389

  Publikováno 31.10.2022
 • MS Word
  Závěrkové práce - odškrtávací seznam (akt2022)
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Rozpočet
  Vzory

  Přehled prací k účetní závěrce i závěrečným pracím k rozpočtu a k FIN 2-12M, včetně na co dát pozor u kontrol na přezkumy.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  UZ 2021 Kontroly v účetních výkazech ÚSC

  ÚčZ u ÚSC – komplet I (r. 2022)

  ÚčZ – komplet II (DM) (r. 2022)

  Související videa

  Kontrola výkazů UZ před odesláním do CSÚIS

  Publikováno 31.10.2022
 • MS Word
  Opravy uč. závěrek od předání do CSÚIS do schválení UZ přísl. orgánem
  Závěrka a inventarizace

  Dokument ukazuje postup v předávání informací do CSÚIS v případě oprav výkazů UZ po odeslání cca v únoru do CSÚIS a před schválením UZ v zastupitelstvu (což může být až v červnu), kdy je možné tyto opravy provést ještě do UZ za minulé období a nemusí se využívat např. účet 408. Samozřejmě to platí i pro závěrky PO (do okamžiku schválení Radou ...)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Účet 408 - výklad, účetní postupy a příklady

  ÚČT, UZ - některé kontroly v závěrce

  ÚČT, UZ, Schvalovací vyhláška - rozbor pro ÚSC

  Publikováno 24.10.2022
 • MS Word
  2022 Povinná rozpočtová opatření (včetně RO u financování)
  Závěrka a inventarizace
  Rozpočet

  Přehled, kdy jsou RO povinná a kdy jsou RO nepovinná. Soustředěno na povinné RO u řízení likvidity (termínové vklady). Materiál je doplněn dvěma příklady na financování a dále vybranými citacemi ze stanovisek MF k rozpočtovým opatřením, která jsou uvedena na podporu závěru uvedených v materiálu. Vhodné se s materiálem seznámit i ke konci roku před zpracováním výkazu FIN 2-12M za prosinec.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Rozpočet a rozpis rozpočtu - výklad

  Rozpočtové opatření výdaj - stanovisko MF

  RS, Třída 8- financování- vysvětlení, příklady

  Publikováno 23.10.2022
 • PDF
  Rozpočtová skladba 2022 a rozpočtový proces - materiál přednáška 2022
  Rozpočet
  Stanoviska orgánů
  Novely

  Materiál obsahu výklady k RS pro rok 2022. Důležitá jsou v něm stanoviska MF a přehled, kdy jsou rozpočtová opatření povinná.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 05.10.2022
 • MS Word
  Dlouhodobý majetek - stavby a pozemky
  Dlouhodobý majetek

  Dokument vycházející z publikace "Dlouhodobý majetek USC ...." z roku 2020. Text z knihy je doplněn například o upozornění na rozsudek KS Plzeň v případu Plzeňská teplárenská ... z roku 2021, jsou zde také další doplňky reagující na některé případy z praxe. V rámci dokumentu se mimo jiné zabýváme problematikou "součásti stavby", "terénní úpravy" ....

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Judikatura soudů ČR k problematice oprav a TZ 7_2022

  Rozdělení staveb a pozemků Ga H přílohy UZ

  Rozlišení oprav a technických zhodnocení

  Publikováno 26.09.2022
 • MS Word
  Rozlišení oprav a technických zhodnocení
  Účetnictví
  Ostatní daně
  Dlouhodobý majetek

  Dokument vychází z knihy "Dlouhodobý majetek USC a PO z roku 2020..". Je mírně upraven zejména v návaznosti na novelu zákona o dani z příjmů účinnou od 1. 1. 2021 + jsou doplněny některé dílčí poznámky. Tímto nahrazujeme původní dokument z roku 2014.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Judikatura soudů ČR k problematice daní aktualizace 7_2022

  Změny daňových odpisů 2020/2021

  Judikatura soudů ČR k problematice oprav a TZ 7_2022

  Dlouhodobý majetek - stavby a pozemky

  Publikováno 14.09.2022
 • MS Word
  ÚČT, Zamyšlení - fondy - peníze nebo vlastní zdroje
  Účetnictví
  Fondy vč. FKSP

  Vysvětlení klíčového problému, kdy se zaměňují fondy PO jako peněžní prostředky a fondy PO jako vlastní zdroje. Dokud se tento problém koncepčně nevyřeší (respektive nerozhodne - protože řešení by nebylo až tak složité), budeme konfrontování s problémy v účtování fondů. V roce 2022 doplněno jen drobné upřesnění - smysl dokumentu ale zůstává stále stejný.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  PO, Fondy - komplexní popis

  Publikováno 12.09.2022
 • MS Word
  Náklady USC a PO - obsahové vymezení akt. 9_2022
  Účetnictví
  Náklady a výnosy

  Běžná aktualizace dokumentu v 9/2022, došlo ke zohlednění odpovědi MFČR o klasifikaci platby za neplnění podílu zaměstnávání ZTP osob, dále doplněny některé příklady ...

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 06.09.2022
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 2 - rozdělení činností - aktual. 8_2022
  DPH

  Klíčový materiál vymezující jednotlivé typy činností z pohledu DPH - co je a není předmětem DPH, co by bylo od daně osvobozeno. Aktualizace v 8/2022 měla za úkol materiál trochu zpřehlednit, doplnit více příkladů a také na druhou stranu vypustit některé delší pasáže, které ve svém důsledku mají zatím pouze teoretický charakter. Uznávám, že dokument je dlouhý a možná i dost složitý na čtení - je to totiž zároveň problematika, která má v sobě zahrnutou řadu dlouhodobě nevyjasněných věcí. Takže se obávám, že snaha o nějaké zpřehlednění a zjednodušení je asi nedosažitelnou metou.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, GFŘ - odpověď pozemky nev. k ekonomické činnosti

  DPH, SMO dotaz pozemky nevyužívané k ekonomické činnosti

  DPH, GFŘ stanovisko - DPH a vklad kanalizace do DSO

  DPH, GFŘ Stanovisko - DPH a parkování (zóny)

  DPH, odměny ve veřejných soutěžích - úvahy

  DPH, Vklady majetku a DPH - praktické poznámky

  Koordinační výbor 1_2021 - prodej majetku a DPH

  Manuál k DPH - doplněk k manuálu 2 a 15 - obchodní majetek

  DPH obrat u PO - příklady typových plnění

  Publikováno 05.09.2022
 • MS Word
  Cizí měny v účetnictví PO a USC aktualizace 8_2022
  Účetnictví
  Oběžný majetek a závazky

  Do aktualizace se snažím promítnout aktuální závěry rozsudku NSS ve vztahu k problematice kursových přepočtů u cizoměnových záloh.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Směrnice - cizoměnové operace

  DPH, Manuál č. 16 - vztahy k zahraničí - základy

  Publikováno 29.08.2022
 • MS Word
  Odpočty DPH - separovaný odpad - úvahy aktual 8_2022
  DPH
  Příklady

  Ve vazbě na změnu přístupu, kdy od 1. 4. 2022 mají obce fakturovat na EKO-KOM apod. s DPH jsem připravil úvahu týkající se odpočtu DPH právě u faktur za separovaný odpad (případně z nákladů provozu sběrných dvorů). Materiál obsahuje konkrétní návrhy možného postupu. Vzhledem k tomu, že fakturace na EKO KOM s DPH by měla být již za 1. čtvrtletí, týká se navržený postup odpočtů DPH všech faktur z roku 2022 (tedy pokud odpadářská společnost například fakturovala likvidaci separovaného odpadu již za leden 2022). A připomínám - odpočet DPH je Vaše právo, nikoliv povinnost. Dokument jsem aktualizoval na základě poznatků z praxe v 8_2022

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 13 - druhy odpočtů aktual 11_2021

  Související videa

  Model odpočtu DPH u nákladů za separovaný odpad

  Publikováno 12.08.2022
 • MS Word
  Dotazy a odpovědi MF ke schvalování účetních závěrek 8_2022
  Závěrka a inventarizace
  Stanoviska orgánů

  Výběr z dotazů a odpovědí MF k problematice schvalování účetních závěrek.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  ÚČT, UZ, Schvalovací vyhláška - rozbor pro ÚSC

  ÚČT, UZ, Schvalovací vyhláška - rozbor pro PO

  Publikováno 11.08.2022
 • MS Word
  MF dotazy a odpovědi aktualizace 8_2022
  Účetnictví
  Závěrka a inventarizace
  Stanoviska orgánů

  Aktualizovaný přehled dotazů a odpovědí k problematice účetnictví z webu ministerstva (vždy je doplněno naším komentářem). Nyní je zkompletováno včetně odpovědí z 1. pol. 2022

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Předměty kulturní povahy (účet 032)

  Dotazy a odpovědi MFČR k účetnictví z 2/2022

  Publikováno 11.08.2022
 • MS Word
  Odvod z fondu investic PO aktualizace 8_2022
  Účetnictví
  Fondy vč. FKSP
  Vztahy k PO

  Polemika k odpovědi MF týkající se problematiky účtování odvodu z fondu investic. V srpnu 2022 provedena drobná aktualizace textu bez nějakých věcných posunů.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Majetek PO a majetkoprávní vztahy zřizovatele a zřízené PO

  Publikováno 04.08.2022
 • MS Word
  Stravování zaměstnanců PO aktual 8_2022
  Účetnictví
  DPH
  Fondy vč. FKSP
  Příklady
  Vztahy k PO

  Materiál zahrnují základní výklad k jednotlivým možnostem stravování zaměstnanců příspěvkových organizací (základní právní rámec, základní daňové souvislosti a zaúčtování). Dokument je vložen i na www.obecuctuje.cz pro potřeby zřizovatelů. V srpnu 2022 provedena drobná aktualizace (zahrnuta jedna drobná novela vyhlášky 84/2005 a dále upozorněno na očekávané navýšení stravovacího paušálu díky navýšení limitu stravného v průběhu roku 2022 - novela by měla pravděpodobně vyjít ve sbírce zákonů v průběhu srpna).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Stravování zaměstnanců - vzor interního předpisu

  Stravovací paušál - připravovaná legislativa

  Publikováno 04.08.2022
 • MS Word
  Účet 403 pro PO aktualizace 8_2022 (i pro zřizovatele vhodný)
  Účetnictví
  Transfery
  Dlouhodobý majetek
  Vztahy k PO

  Komplexní rozbor problematiky účtu 403 u PO včetně vazby na fond investic. V srpnu 2022 doplněn o drobnější aktualizace - zejména jde o problematiku vazby na fond investic (i ve vazbě na nově nahraná videa z července 2022).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Transfery v podmínkách PO (vhodný i pro zřizovatele)

  Odpisování dlouh. majetku pro PO akt 9_2022

  Komentář k metodice MF k ČUS 703 a 704

  Související videa

  Propočet transferového podílu - ukázka

  Řešení změn investičního transferu po zařazení do majetku

  Účet 403 a fond investic u PO - vysvětlení základního principu

  Upřesnění dohadné položky u investičního transferu - jiný subjekt

  Publikováno 04.08.2022
 • MS Excel
  Judikatura ESD - výběr - aktualizace 7_2022
  DPH

  Další aktualizace seznamu zajímavých judikátu ESD - v porovnání s poslední aktualizací z března doplněn pouze jeden případ - šlo o otázku vyhodnocení víceúčelové turistické karty jako víceúčelového poukazu (což by se mohlo v našich podmínkách hodit).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 4/2022

  Publikováno 27.07.2022
 • MS Excel
  Judikatura soudů ČR k problematice daní aktualizace 7_2022
  DPH
  Ostatní daně

  Aktualizovaný dokument (předchozí aktualizace byla z 5/2022) - doplnil jsem jen jeden případ v oblasti daně z příjmů a asi u dvou případů je doplněn ještě postoj NSS (případ byl již před tím řešen před KS a v souboru již byl obsažen)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 4/2022

  Rozlišení oprav a technických zhodnocení

  Publikováno 27.07.2022
 • MS Word
  Judikatura soudů ČR k problematice oprav a TZ 7_2022
  Ostatní daně
  Dlouhodobý majetek

  Aktualizovaný dokument - oproti poslední verzi z 3/2022 pouze drobná doplnění

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Rozlišení oprav a technických zhodnocení

  Dlouhodobý majetek - stavby a pozemky

  Publikováno 27.07.2022
 • PDF
  CP - Finanční investice k obchodování
  Účetnictví
  Ostatní daně
  Rozpočet
  Příklady

  Materiál zahrnuje TV (včetně řešení rozpočtu), spořící účty, CP k obchodování, Dluhopisy držené do splatnosti. Obsahuje výklady a vysvětlení, příklady, účetní řešení včetně rozpočtové skladby, upozornění na chyby v účtování, vzory výpisu z portfolia a majetkových účtů, daňová řešení. K materiálu jsou dvě přílohy excelu. Většina se dá účetně zvládnout, nejtěžší jsou dluhopisy držené do splatnosti.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  CP k obchodování - příloha č. 1

  CP k obchodování - příloha č. 2

  Dotazy a odpovědi MFČR k účetnictví z 2/2022

  Úvěry a termínové vklady - aktualizace k 4-2020

  Publikováno 07.07.2022
 • MS Excel
  CP k obchodování - příloha č. 1
  Účetnictví
  Příklady

  Příklad účtování k portfoliu včetně PAP - jedná se o přílohu k materiálu CP - finanční investice k obchodování včetně vkladu ukázky výpisu z majetkového účtu.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  CP - Finanční investice k obchodování

  CP k obchodování - příloha č. 2

  Publikováno 07.07.2022
 • MS Excel
  CP k obchodování - příloha č. 2
  Účetnictví
  Příklady

  Jedná se o příklad zaúčtování CP - příloha č. 2 k materiálu CP- Finanční investice k obchodování

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  CP - Finanční investice k obchodování

  CP k obchodování - příloha č. 1

  Publikováno 07.07.2022
 • MS Word
  25-6-22 Nově Značení akce 1 Ukrajina ve FIN 2-12M od 7-22
  Neplacené
  Rozpočet
  Novely

  Jedná se o návrh změny vyhlášky č. 5/2014 Sb. k FIN 2-12M v části 10 výkazu. Účinnost od 7/22. V informačním dopisu od dodavatele programu Gordic se zatím zmiňují (dopis od Gordic je rovněž v dokumentech ke stažení), že se nebude zpětně dooznačovat, značení až od 1.7. 22. Ve vztahu k účinnosti vyhlášky se jedná o logický postup. Informaci zde dáváme proto, aby UJ zjistily formu značení u svých dodavatelů programů. Gordic navrhl značení 1 jako součást záznamové jednotky- viz související dokument. K návrhu vyhlášky je v úvodu krátký komentář.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 27.06.2022
 • MS Word
  Nově UZ u výdajů ve FIN 2-12M od 8-22
  Rozpočet
  Novely

  Ukázka jak bude vypadat část IX výkazu FIN 2-12M od 8/22 ve vztahu k značení výdajů s UZ a výklad k tabulce a vysvětlení jak s tabulkou pracovat, návod jak vyhodnocovat rozdíly v tabulce u jednotlivých UZ.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 27.06.2022
 • MS Word
  Stanovisko MF a SberBank
  Neplacené
  Účetnictví
  Příklady
  Stanoviska orgánů

  Stanovisko k účetním postupům a rozpočtování v případě účtu u SberBank v likvidaci. Do stanoviska je červeně vložen komentář, jak zaúčtovat a návody na podobu rozpočtových opatření.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 27.06.2022
 • MS Word
  Silniční daň - žádost o vrácení silniční daně
  Ostatní daně

  V souvislosti s tím, že novelou zákona o dani silniční se razantně omezuje placení silniční daně, vznikly řadě subjektů přeplatky, o jejichž vrácení je nezbytné zažádat. Proto jsme připravili jednoduchou ukázku žádosti o vratku přeplatku (pokud byste ji chtěli využít).

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Novela silniční daně 2022

  Silniční daň - žádost o započtení přeplatku na jinou daň

  Publikováno 22.06.2022
 • MS Word
  Silniční daň - žádost o započtení přeplatku na jinou daň
  Ostatní daně

  Variantou řešení přeplatku daně silniční je požádat o započtení na jinou daň. K tomu jsme připravili jednoduchou otázku, jak by tato žádost mohla vypadat.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Novela silniční daně 2022

  Silniční daň - žádost o vrácení silniční daně

  Publikováno 22.06.2022
 • MS Word
  Novela silniční daně 2022
  Ostatní daně

  Dokument rekapituluje povinnosti týkající se silniční daně ve vazbě na novelu schválenou v květnu 2022. Tato novela přináší zásadní omezení situací, kdy budou PO nebo USC hradit daň silniční.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Silniční daň - žádost o vrácení silniční daně

  Silniční daň - žádost o započtení přeplatku na jinou daň

  Publikováno 28.05.2022
 • PDF
  MV - stanovisko pověření ke kontrole
  Neplacené
  Stanoviska orgánů

  Jedná se o stanovisko MV s výkladem pověření ke kontrole VSK příp. jiné řídící kontrole.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 21.05.2022
 • MS Word
  Odkazy na el. přílohy knihy RS 22 a DM 21
  Neplacené

  Jedná se jen o adresy úložišť elektronických příloh knihy RS 2022 a Dlouhodobý majetek 2021. Odkazy jsou určeny těm, kteří si koupili knihy na přednáškách, případně někde u knihkupců.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 06.05.2022
 • MS Word
  Finanční kontrola
  Neplacené
  Směrnice

  Dokument v první části uvádí mailovou korespondenci s MF o odkazy na metodiku MF k Finanční kontrole. V další části se jedná o materiál vysvětlující, co požaduje zákon a co se dá zvládnout v oblasti předběžné řídící kontroly. Nejde o nic nového, jen abyste měli info, kde hledat vzory směrnic a metodiku MF k zákonu č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

  Stáhnout dokument
  Publikováno 11.04.2022
 • MS Word
  2012 PDP účtování a zprávy MF
  DPH
  Rozpočet
  Příklady

  S ohledem na to, že se na tento původní dokument v jiných dokumentech odkazujeme, tak jej doplňuji pro znalost historie účtování DPH z PDP (byly různé možnosti, převody na účet, pomocná položka 8901 apod.)

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  PDP účtování a zprávy MF

  PDP Účtování úhrady DPH FÚ s položkou 8901

  Rozpočtová skladba u DPH - režim PDP příklad k přiznání

  Rozpočtová skladba u DPH - režim PDP - podkladové přiznání

  RS a PDP k DPH výklad a příklady včetně zaúčtování přiznání

  Publikováno 08.04.2022
 • MS Word
  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 4/2022
  DPH

  Popis právních východisek k problematice DPH. představujeme si základní zdroje, ze kterých můžeme vycházet při studiu DPH. Na dokument navazují zejména přehledy judikatury ESD, kterou jsem vybral jako důležitou pro činnost obcí a PO, výběr z informací MF a GFŘ, které považuji za užitečné, výběr z judikatury našich soudů a dále přehled významných koordinačních výborů pro oblast DPH. Dokument byl aktualizován v listopadu 2021 - zejména s ohledem na změnu webových stránek finanční správy. V dubnu 2022 je doplněn do výčtu Koordinačních výborů ten, který se týká zdaňování EKO KOM.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, výběr z koordinačních výborů aktualizace 4/2022

  DPH, informace GFŘ - výběr pro USC a PO, aktualizace 11_2021

  Judikatura soudů ČR k problematice daní aktualizace 7_2022

  Judikatura ESD - výběr - aktualizace 7_2022

  Související videa

  Informace GFŘ - výběr pro USC a PO - práce se souborem

  Judikatura ESD - výběr - ukázka práce se souborem

  Výběr z koordinačních výborů - ukázka práce se souborem

  Publikováno 08.04.2022
 • MS Excel
  DPH, výběr z koordinačních výborů aktualizace 4/2022
  DPH
  Stanoviska orgánů

  Doplněk k manuálu k DPH č. 1 - přehled koordinančních výborů, které považuji za zásadní pro činnost USC a PO. Obsažen je popis - čemu by měla být věnována pozornost. V únoru 2021 je doplněn důležitý KOOV týkající se toho, kdy plátce při prodeji majetku jedná jako osoba povinná k dani. Dále v únoru 2022 je doplněn KOOV týkající se problematiky zdaňování stavebních platů - fakticky došlo ke korekci závěru KOOV z prosince 2013. V rámci tohoto nového KOOV je pracováno s variantou postupného zdaňování stavebních platů (tedy, že se jedná o dílčí plnění). V dubnu 2022 jsem doplnil zejména KOOV týkající se zdaňování plateb typu EKO KOM

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  DPH, Manuál č. 1 - právní východiska - akt. 4/2022

  Publikováno 08.04.2022
 • MS Word
  RS a PDP k DPH výklad a příklady včetně zaúčtování přiznání
  Účetnictví
  DPH
  Rozpočet
  Příklady

  Výklad ke způsobům zobrazení PDP přes rozpočtovou skladbu, příklady zaúčtování všech možností (1. přes 5362, 2. přes 8901, 3. bez RS) a příklad na zaúčtování přiznání DPH, druhá varianta vysvětlování vazby RS a PDP k DPH.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  2012 PDP účtování a zprávy MF

  Rozpočtová skladba u DPH - režim PDP - podkladové přiznání

  Rozpočtová skladba u DPH - režim PDP příklad k přiznání

  Publikováno 08.04.2022
 • MS Word
  Interpretace Národní úč. rady - ispirace - aktualizace 4_2022
  Účetnictví
  Stanoviska orgánů

  Výběr z těch interpretací Národní účetní rady, které považujeme za inspirativní pro účetnictví USC a PO. Dokument je nyní doplněn o komentáře k dalším zajímavým interpretacím. Zejména nově rozebíráme interpretace týkající se účtování záloh ....

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Publikováno 06.04.2022
 • PDF
  E knihy - přehled karet, obsahy nabízených E knih
  Neplacené

  Jedná se o sumu obsahů příkladů - karet souvztažností řešených v E knihách č. 1 a ž č.7. Obsah příkladů, které řeší jaká konkrétní E kniha. Jedná se o přehled příkladů pro případný výběr souvztažností, které konkrétně potřebujete (kterou E knihu si zvolíte).

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  E knihy - ukázka karet souvztažností ÚSC z E knih

  Publikováno 24.03.2022
 • PDF
  E knihy - ukázka karet souvztažností ÚSC z E knih
  Neplacené

  Jedná se o vybrané karty z E knih č. 1 až č. 7 pro představu , jak vypadá zpracování souvztažností ÚSC v nabízených E knihách v prodeji. Z hlediska informací doporučuji se podívat hlavně na zálohy - karty č. 4 na výklad k "průlomu v účtování záloh", tj. změny v interpretacích Národní účetní rady k zálohám.

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  E knihy - přehled karet, obsahy nabízených E knih

  Publikováno 24.03.2022
 • PDF
  SMS ČR k situaci SBERBANK
  Neplacené

  Vysvětlení k situaci ve SBERBANK pro obce od SMSČR

  Stáhnout dokument
  Publikováno 03.03.2022
 • MS Word
  Transfery v podmínkách PO (vhodný i pro zřizovatele)
  Účetnictví
  Transfery
  Vztahy k PO

  Komplexní výklad k problematice transferů u PO včetně dotací z EU, dotací v cizí měně, předfinancování dotačních projektů od zřizovatele. V únoru 2022 provedena drobná úprava.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Účet 403 pro PO aktualizace 8_2022 (i pro zřizovatele vhodný)

  Finanční vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi (PO)

  Související videa

  Publikováno 18.02.2022
 • MS Word
  2022 Metodika MF k transferům - komentář a návrh směrnice
  Účetnictví
  Transfery
  Směrnice

  Jedná se o komentář k Metodice MF k transferům. Toto je druhá verze po „vnitřních připomínkách“ týmu obec účtuje, změny jsou označeny žlutě. Mohlo by to pomoci v orientaci 52 stránkového dokumentu MF (v neplacené sekci, aktualita z 14.2.2022) a je v komentáři vzor i možných textů do vnitřních pravidel k účtování o transferech. Jen poznámka - ta metodika nevypadá, že by v něčem byla změna, nebo že by se jednalo o nějaký nový výklad.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  2022 Metodika MF k transferům (únor)

  Transfery komplet výuka

  Související videa

  Dohady u transferů

  Investiční x neinvestiční transfer I

  Investiční x neinvestiční transfer II

  Schvalování transferů

  Transfery přijaté - základy účtování

  Publikováno 13.02.2022
 • PDF
  2022 Metodika MF k transferům (únor)
  Neplacené
  Účetnictví
  Transfery
  Příklady
  Stanoviska orgánů

  MF zpracovalo metodiku k transferům, uvádíme ji jen pro úplnost dokumentů k transferům - a také proto, že jsme k ní udělali komentář s návrhy do vnitřních směrnic, ke kterým metodika "zmocňuje. Metodiku je lepší si stáhnout na webu MF, protože jsou v ní i odkazy na další metodické materiály. https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/metodicke-pomucky/2022/metodicka-pomucka-k-transferum-46457/

  Stáhnout dokument

  Související dokumenty

  Transfery (CUS703) včetně PAP

  Transfery komplet výuka

  Účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku

  2022 Metodika MF k transferům - komentář a návrh směrnice

  Související videa

  Dohady u transferů

  NZUZ - příklady

  NZUZ - výklad

  Transfery přijaté - základy účtování

  Publikováno 13.02.2022
 • Metodika MF PAP změny 2022
  Neplacené
  PAP a konsolidace

  Jedná se o změny v metodice k roku 2022 - jsou vyznačeny červeně. Je to dokument MF ze stránek www.mfcr.cz, na stránkách je i nový číselník partnerů. Odkaz na změny PAP k roku 2022: https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace

  Stáhnout dokument
  Publikováno 11.02.2022
 • MS Word
  RS 2022 změny, pojmy, zásady
  Rozpočet
  Novely

  Dne 2.2. oprava o změnu pokynu ohledně dopravní obslužnosti, nový pokyn zveřejněn na MF. Jedná se o výklad k nové vyhlášce č. 412/2022 Sb. a k pokynu MF. Je uveden základní přehled změn a popsán nový systém předpisů k RS. Výklad se věnuje více pojmům a zásadám k třídění rozpočtovou skladbou, pro zopakování i pro přehled postupů. Bylo by dobré se alespoň rámcově podívat na změny, pojmy a zásady - vhodné pro začínající i pro zopakování (je na toto více prostoru, že není moc změn v položkách a paragrafech). Pozor na nástroje - viz dokument.

  Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  Související dokumenty

  Přehled a systém rozpočtové skladby - 2022

  Publikováno 02.02.2022
← Novější dokumenty
Starší dokumenty

Návrh a tvorba webu