Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • návrh obnovy zeleně v intravilánu obce
  20. 01. 2022

  Naše obec podala prostřednictvím firmy žádost o investiční dotaci, až nyní jsem, ale viděla rozpočet kdy se bude jednat o kácení, ošetření stromů a výsadbu stromů, výsadbu trvalkových záhonů, pořízení piknikových setů, laviček, košů, výsadbu keřů, mobilní zavlaž. vaky, výsadbu cibulovin, bylinné záhony, trávníkem, rozvojovou péči o výsadbu. celkem cca 3,2 mil. Kč. Když jsem to celé viděla úplně jsem se opotila s tím, že to dle mého je celé neinvestiční? Jak máme dál postupovat, máme se k tomu postavit že se bude jednat o dotaci a vše zařadit na 029 a o všech fakturách účtovat s položkou 6129? Nyní mám fakturu za projekt návrhu obnovy a fakturu za provedení dendrologického průzkumu. Dotace samozřejmě nevíme jestli vyjde, ale pokud ano měla by být poskytnuta z OPŽP.

  Můžete určitě zkusit změnu druhu dotace, to lze někdy i v průběhu realizace. Na první pohled to je spíše neinvestice. Piknikové sety, lavičky a koše jsou movitým majetkem, tam pak volíme do 40 tis. Kč účet 028 (neinvestice), nad 40 tis. Kč účet 022 (investice). Je možná i kombinace investiční a neinvestiční dotace. Ty zavlažovací vaky jsou také spíše samostatným majetkem na účet 028, popřípadě na účet 902. Ohledně zeleně - pokud to bude nějaký estetický koncepční celek, můžete volit TZ pozemku (účet 029 s pol. 6129). Když by tam byla stavební část (mlatové cestičky s obrubníky, terénní úpravy...) lze to účtovat i celé včetně zeleně jako stavbu parku (účet 021 s pol. 6121). V obou případech ale každopádně vyčlenit samostatné movité věci viz výše a případně i drobné samostatné stavby (kašny apod.). 

  Jestli je to výsadba zeleně bez koncepce, měla by to být neivestice. 

  Následná údržba, i když je podmínkou dotace, by měla být neinvesticí každopádně - setkáváme se s tím, že bývá chybně zahrnuto do investičních výdajů (což je špatně a ani dost dobře to nejde účtovat, když majetek zařadíte a údržbu pak platíte třeba tři roky). 

 • Vyřazení z 032
  20. 01. 2022

  Dobrý den, potřebovala bych prosím poradit, jak správně vyřadit umělecké dílo z účtu 032, které nebylo nalezeno při inventuře za loňský rok. Mohu použít účetní zápis 547/032? Děkuji Vám.

  Účet 547 zde bude přesnější, než klasické vyřazení 549/032, když se jedná o nenalezený majetek, který vyřazujeme z titulu manka. Mělo by se ale nějak dále řešit - hledat viníka, jestli to např. nebyla krádež, zvažte kroky podle toho, nakolik bylo hodnotné. 

 • fakturace
  19. 01. 2022

  Dobrý večer, prosím o radu se zaúčtováním faktur, které byly obdrženy v roce 2022 s DÚZP roku 2021. Je možné předpis těchto faktur zaúčtovat běžným způsobem do roku 2021 nebo je třeba udělat dohad zápisem (042/389)? 1. faktura je v částce cca 1 000 000,- Kč, týká se investiční akce, na kterou máme poskytnutou dotaci. Pro splnění podmínek smlouvy bylo třeba, aby faktura byla v roce 2021 účetně zachycena. 2. faktura je v částce cca 500 000,-, týká se rovněž investiční akce. Jedná se o fakturu s nárokem na odpočet. 3. faktura se týká investiční akce, kdy hlavní faktura byla v roce 2021 i uhrazena, ale s důvodu předání hotového díla s vadami, byla zbývající část vyfakturována později. U tohoto případu prosím i o radu, k jakému datu a v jaké hodnotě účetně i v TEM hotové dílo zařadit, zaúčtování na účet 403 a zavedení transferu do majetku. Máme zatím jen registraci akce. Domnívám se, že dílo by mělo být zařazeno k datu předání v prosinci, do kdy mělo být zhotoveno, i když bylo předáno s vadami, v celkové částce za zhotovení díla uvedené ve smlouvě se zhotovitelem (nikoliv pouze v hodnotě faktury proplacené v roce 2021). Prosím o uvedení způsobu účtování těchto účetních případů.

  Předpis faktur, které došly do doby závěrky s DÚZP roku 2021 je správné účtovat ještě do roku 2021 (k 31.12.). Není potřeba účtovat dohad, když to program umožňuje (např. neuzavíráte KDF), tak se účtují faktury patřící do roku 2021 klasicky do tohoto roku. Když někdo uzavírá KDF (dnes už spíše výjimečně), tak se do prosince zaúčtuje interní doklad 5xx (042) MD/ 383 D a v lednu se faktura zaúčtuje 383 MD/ 321 D. Dohada by se tvořila, kdybyste fakturu neměli a výše nákladu se odhadovala.

  K jednotlivým případům (pokud jsou všechny níže uvedené faktury s DÚZP roku 2021):

  1. Zaúčtujte fakturu do roku 2021 klasicky zápisem 042 MD/ 321 D.

  2. Opět můžete zaúčtovat do prosince 042 MD, 343 MD/ 321 D. Z hlediska nároku na odpočet je to naopak takto správně, že se daňově dostane faktura do správného období (plnění - DÚZP), i když nárok uplatníte dle data přijetí fa až v následujícím období (částka z této fa pak může dělat rozdíl ve stavu 343 k 31.12.2021 a hodnotou na přiznání, a tak je to v pořádku.

  3. Opět když je DÚZP 2021, tak klasicky k 31.12. zápis 042 MD/ 321 D. Zařaďte dílo určitě v celkové částce, včetně dodělávek. Tady s tím není problém, když se stihlo vyfakturovat. Když to nepodléhá koluadaci, tak zařaďte k datu předání (nevadí, že poslední faktura bude později, např. zařazení 18.12. a faktura za dodělávky 31.12., důležité je, že je to v rámci jednoho měsíce, takže nemusíme účtovat dohadu).  Dohadu dotace neúčtujte, když není ještě smlouva nebo rozhodnutí (jen registrace akce nestačí). 

 • Dotace kraj
  19. 01. 2022

  Dobrý den, mám ještě jeden dotaz , obec v roce 2021 podepsala smlouvu s Ústeckým krajem na investiční dotaci na chodníky a parkovací záliv. Vyúčtování bylo k 31.12.2021 odesláno, smlouva podepsána na dotaci na 350 000,-- Kč. Kolaudace proběhla v pořádku – zatím mám majetek na O42 – ale budu převádět ještě v prosinci 2021 na 021. A teď jsem na rozpacích co s přislíbeným transferem - naúčtovat v roce 2021 384 MD výnosy příštích období proti 388 dohadné účty aktivní – nebo celé účtování i převod majetku s transferem nechat na rok 2022? Jsme maličká obec a ještě se mi tohle nestalo, takže v tom pěkně plavu. Moc děkuji

  K 31.12.2021 zaúčtujte dohadu dotace 388 MD/ 403 D. Dotaci zadejte na kartu zařazeného majetku (zařaďte jej k datu nabytí právní moci kolaudace) a od ledna začněte rozpouštět (od měsíce následujícího po zařazení, stejně, jako se účtují odpisy). Když bylo zatím jen posláno vyúčtování, je opatrnější ta dohada, s vyúčtováním (předpisem pohledávky) bychom měli čekat na potvrzení vyúčtování krajem. V okamžiku, kdy vyúčtování potvrdí, zaúčtujete předpis 348 MD/ 388 D a dotaci přijmete 231 MD/ 348 D (asi jí zašlou až potom, tak pak už neúčtujeme o záloze na účet 374).

  K 31.12.2021 byste měli mít dotaci i na podrozvaze (915 MD/ 999 D), když neposlali zálohu (o zálohu se podrozvaha snižuje).

  Ohledně stanovení výše dotace vycházejte z podmínek smlouvy – jestli jste splnili způsobilé náklady (nejsou nižší) a nemáte informaci o možném krácení dotace, tak dohadujte přiznanou výši 350 tis. Kč.

   

 • Zboží ze Slovenska
  19. 01. 2022

  Pan starosta objednal zboží (světlomety na traktor) e-shopu , ale nevěděl, že je ze Slovenska. Přišlo, že je expedováno, na dobírku (hotově) a daňový doklad je v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge) , daň je povinen odvést zákazník. Jsme plátci DPH, ale traktor je používán k neekonomické činnosti, pouze pro veřejnou správu. Vůbec netuším jak zaúčtovat, ani jak se poprat s DPH, kam v tiskopise DPH přiznat daň, a jakou výši 21%? Zboží je na cestě a já jsem bezradná. Prosím moc radu.

  Není to nic tak hrozného, je i super, že Vám vystavili fakturu jako plnění osvobozené od daně.

  Pro Vás je to pořízení zboží z jiného členského státu. V přiznání to musíte dostat na ř. 3 přiznání, zdaňujete sazbiu 21%. V kontrolním hlášení to musíte dostat do části A2.

  Tím, že to není k činnosti, kde máte nárok na odpočet DPH, účtujete daň jako náklad - respektive jako součást nákladu na světla (stejně třeba jako když máte fakturu na stavební práce v PDP, kde si neuplatňujete odpočet).

  Uvedu příklad - dodavatel účtuje 1 000 Kč - vy to zaúčtujete MD 501/Dal 321 a k tomu MD 501/Dal 343 ještě 210 Kč (a jen to kódujete či dáváte ZJ či jak to sledujete, aby se to dostalo na ty řásdky, které popisuji).

  Trochu pro Vás složitější může být situace, pokud je to účtováno v EUR a třeba platíte také EUR. Potom musíte fakturu přepočítat kursem platným v účetnictví (kurs ČNB). Tím si určíte základ daně. Pokud nemáte nic vyhlášeno a bylo by to v EUR je nejjednodušší varianta pevný roční kurs ČNB platný k 1. 1.  a tím to přepočítávat - tedy udělat přepočet na Kč a z takto vypočtené částky spočítat DPH 21%.

 • ! daň z příjmu-finanční dar
  19. 01. 2022

  Obec poslala na účet zřízený krajem na pomoc obcím po tornádu finanční obnos. Můžu si snížit o tuto částku ZD, případně na jakém řádku? Nebo raději z opatrnosti to neřešit. Děkuji za radu.

  Když se podíváte na §20 odst. 8 (který řešá odčitatelné položky z titulu poskytnutých darů) tak ten končí následující větou:

  Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

  Obec je veřejně prospěšným poplatníkem, takže nemá právo aplikovat §20 odst. 8 - tedy dary si daňově neuplatňuje (ono by jim to bylo i jedno - obec stejně platíte samy sobě).

 • SFŽP - výzva 4/2021 - Výsadba stromů
  19. 01. 2022

  9. 11. 2021 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP výzva NPŽP 4/2021 - neinvestiční dotaci 189.640 Kč na výsadbu stromů. Akce byla realizována, fakturu na rostlinný materiál 189.140 Kč a na štítky na stromy 500 Kč jsem zaúčtovala na 3745 5139 a označila org. V rozhodnutí je uvedeno, že na základě splnění podmínek rozhodnutí a výzvy uzavře fond s příjemcem smlouvu, která bude obsahovat další podmínky poskytnutí podpory. Dále je uvedeno, že podpora je poskytována na základě rozhodnutí a uzavřené smlouvy. Nevím, zda dotaci zaúčtovat do podrozvahy a označit náklady UZ 90002 ke dni rozhodnutí nebo až po uzavření smlouvy. A pokud účtovat dle rozhodnutí, zda zaúčtovat dotaci dohadně 388/672. Děkuji.

  V tomto případě bych o dotaci z principu opatrnosti neúčtovala - ani podrozvaha, ani dohada, ani značení výdajů. Rozhodnutí v tomto případě ještě není závazné (musí dojít ještě k uzavření smlouvy s konkrétními podmínkami). V podstatě se jedná o analogickou situaci, jako když poskytovatel vydává registraci akce a pak teprve rozhodnutí. Tady je místo registrace rozhodnutí a místo rozhodnutí smlouva. 

  Až v roce 2022 smlouvu uzavřete, tak ÚZ dopíšete na doklad z roku 2021 ručně a pokud nebude sjednáno vyúčtování, tak rovnou zaúčtujete 346/672. Pokud budete předkládat na základě smlouvy ještě nějaké podklady, tak smlouvu zaúčtujete 915/999 a předpis 346/672 až k datu vyúčtování.

  Výdaje z roku 2021 můžete ale označit org, když je pravděpodobnost dotace. 

  Je to však odpověď na základě principu opatrnosti z hlediska účetnictví, když se jedná o dotaci, nemám z ní úplně dobrý pocit. Myslím si, že by v tomto případě značení UZ u výdajů, dohadu výnosu a hlavně podrozvahu asi nikdo nevyčetl. Já vám alibisticky doporučím se zeptat vašeho příslušného kraje, třeba i odboru přezkumu? Dotaz vám vracíme. 

 • Vzájemné zúčtování
  19. 01. 2022

  Dobrý den, potřebovala bych poradit jak správně zaúčtovat vzájemné zúčtování. Jako obec pronajímáme obecní hospodu (nebytový prostor), avšak nový nájemci nezaplatili poslední 3 měsíce ani nájemné, ani splátky energií. Nyní byla pořádána akce a hostinský nám vystavil fakturu za občerstvení v hodnotě 1000 Kč s tím, že fakturu nemám hradit, ale jen si z toho "uhradit" co chci z nezaplacených pohledávek, které nám dluží. Nyní v lednu jsem vystavila fakturu na nájem 1 500 Kč s DPH. Jsme plátci DPH a z této faktury odvádím DPH. Mohu tedy nějakým interním zápisem snížit nájemné a jak správně účtovat? Děkuji za odpověď.

  Měli byste pro jistotu s ním mít dohodu o zápočtu (podepsané z jeho strany, že se zápočtem souhlasí). Účetně na účtu 311 evidujete pohledávky z nájmu již i za rok 2021 (a v roce 2021 také odvádíme DPH), fakturu od něj předepíšete např. 513 MD/ 321 D 1000 Kč a zúčtujete závazek s pohledávkou z nájmu zápisem 321 MD/ 311 AÚ nájmu D 1000 Kč. Tím se Vám sníží pohledávka z nezaplaceného nájmu o občerstvení, které jste mu měli uhradit, ale započetli jste to na tento dluh. Na DPH tento zápočet nemá vliv

 • ! Prodej pozemku, advokátní úschova, DPH
  19. 01. 2022

  Dobrý den. Obec prodává stavební pozemek za cenu 3 400 000 Kč včetně DPH. Pozemek je přeceněn reálnou hodnotou. Smlouva podepsána 8.12.2021, peníze připsány do úschovy 17.12., návrh na vklad podán 22.12.2021, Vklad bude zapsán v roce 2022. Mohu použít: 17.12.2021 DUZP 377MD/324+343D , 22.12.2021 324 MD/647 D a vyřazení 554MD/036D a 407MD/664D. Po obdržení platby v roce 2022 pak zaúčtuji pouze 231MD/377D . Děkuji za vyjádření.

  U tohoto případu musíme vyřešit následující:

  a) kdy účtovat výnos z prodeje a vyřazení pozemku - to máte dobře k datu podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí - tedy 22. 12. 2021.

  b) kdy nastává DUZP - a tady je to horší a v zásadě podle vašich informací ani nejsme schopni určit, kdy to nastane. Totiž podle aktuálního judikátu NSS z podzimu 2021 (máte je v přehledu judikatury na stránkách a popis je i v manuálu k DUZP) není složení peněz do advokátní úschovy přijetím platby pro účely DPH (to nastává až uvolněním z advokátní úschovy). Tedy dost pravděpodobně nenastane dne 17. 12. 2021 okamžik, ke kterému máte odvádět DPH (a v zásadě není ani potřeba účtovat o přijaté platbě). Budu předpokládat, že uvolnění peněz z advokátní úschovy nastane až po provedneí zápisu do katastru (tedy pravděpodobně v lednu) - to by znamenalo určitě po DUZP. Tedy DPH bychom měli v takovém případě odvést k DUZP, který s největší pravděpodobností nastane dříve než přijetí platby. DUZP je buď předáním pozemku (tedy okamžik, od kterého může kupující pozemek užívat ...) nebo obdržením vyrozumění o provedení zápisu převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí. Budeme například předpokládat, že je to tak, že k předání nemovitosti dojde až po provedení zápisu a DUZP bude třeba modelově provedením zápisu v katastru nemovitostí 25. 1. 2022.

  Potom by to bylo následovně:

  - prosinec         - účtujeme prodej pozemku a jeho vyřazení (ale ještě neodvádíme DPH)

                          např. MD 311/Dal 647 v hodnotě základu daně

                         (var 311 celá částka a Dal 647 základ daně a Dal 378 hodnota DPH).

  - leden              - účtuji odvod DPH při DUZP - např:

                             MD 395/Dal 395 základ daně

                              MD 311/Dal 343    DPH (pokud bych v prosinci na 311 zaúčtoval jen základ daně) - pokud bych zaúčtoval na 311 celou částku tak toto by bylo MD 378/Dal 343.

  No a následně inkaso peněz z úschovy        MD 231/Dal 311.

  Takže pokud to zrekapituluji - pokud to chcete udělat skutečně správně podle předpisů, musíte správně určit DUZP (zjistit, v jakém okamžiku se pozemek předává, případně kdy dojde k vyrozumění o provedeném zápisu do katastru). je dost pravděpodobné, že budete řešit účtování o výnosu z prodeje v prosinci a odvodu DPH v lednu (s případným vystavením daňového dokadu v lednu). A jen podotýkám - podle mne 80% subjektů (a 90% pracovníků FU) nebude schopno tyto niance řešit a dá třeba DUZP v prosinci ve stejný den, jako podání návrhu na vklad do katastru - byť třeba nedošlo k předání nemovitostí. Já jen abyste se na to dívali s nadhledem (i když tady je to zrovna dost vysoká částka a asi by to chtělo určit dobře).

 • DPH - prominutí u záloh
  19. 01. 2022

  Dobrý den, prosím o radu. Dodavatel elektřiny nám vystavil vyúčtování - mimořádné k 31.12.2021 (z důvodu změny dodavatele od 1.1.2022), na vyúčtovací faktuře je DUZP leden 2022 (i když vyúčtovací období je do 31.12.2021), způsob odečtu = odhad dodavatele. Příkladem je odb.místo, kde máme plný nárok na odpočet: spotřeba celkem 1680,32 Kč bez DPH, uhrazené zálohy (září, říjen) = 2 x 1280,99 + DPH ....celkem 3.100,- Kč, dále zálohy za listopad a prosinec = 2 x 1550,- (neuplat. DPH). Jak zjistit výši přeplatku? Bude přeplatek předmětem DPH, když DUZP na faktuře je leden 2022? Výši přeplatku nevíme, dodavatel nám vystavil hromadnou fakturu na 37 odběrných míst, musíme každé OM takto rozpočítat, dříve to nebyl problém, ale z důvodu "výborného nápadu a rozhodnutí vlády o prominutí DPH" to asi nedám dohromady:-( Mockrát Vám děkuji za odpověď.

  Plně rozumím Vašemu rozpoložení - je to skutečně dost velká šílenost. Mohu Vás snad jen uklidnit v tom, že ten problém řeší kde kdo (tedy dost podstatná skupina plátců problém vůbec nezaregistrovala ... - ty jsou zatím možná nejšťastnější) - jen malá část subjektů to zvládá bez větších problémů. 

  Takže nyní postup.

  Uvádíte, že spotřeba je v základu daně 1 680,32 Kč. 

  Zálohy zaplacené jsou v základu daně 5 661,98 Kč (z toho 3 100 Kč z prominutých záloh a 2 561,98 Kč ze zdaněných záloh). Nyní jdete od "zadu" (řešíme přeplatek) - tedy od posledních prominutých záloh. Tedy vrací se celých 3 100 Kč prominutých záloh a dále 881,66 Kč ze zdaněných záloh + DPH 21%.

  Takže mi z toho vychází přeplatek ve výši 4 166,81 Kč - z toho 3 100 Kč v režimu prominutého DPH a zbytek ze zdaněných záloh.

 • Dohada
  19. 01. 2022

  v letošním roce jsme podepsali smlouvu s Krajem na Projektovou přípravu ve vodním hospodářství - dotace investiční ve výši 150 000 Kč na Projekt Splaškové kanalizace a ČOV. Projekt může být realizován od 1.6.2021 - 31.10.2022. První fakturu jsme obdrželi a zaplatili v roce 2021 - 1. část 169 400 Kč a 2. část se bude vystavena a hradit v roce 2022 - 363 000 Kč. Celkem to bude za projekt 532 400 Kč Ve smlouvě s Krajem máme uvedeno, že dotaci nám pošlou po závěrečném vyúčtování. Dále je ve smlouvě s Krajem uvedeno, že celkové náklady projektu jsou 363 000 Kč. Výše dotace 150 tisíc a to 41,32%. Vlastní podíl příjemce je 58,68 % tzn. 213 000 Kč. Liší se smlouva s dodavatelem a smlouva s krajem (částky).Uvažuji v jaké výši udělat dohadu dotace k 31.12.2021 (účtování 388/403), v celé výši 150 tis. Kč nebo v nějakém poměru. Nebo mohu dohadu nedělat v roce 2021 a rovnou v roce 2022 účtovat 348/403 v celé výši 150 000 Kč. Uhrazená faktura v roce 2022 bude v té výši co je uvedena ve smlouvě s Krajem. Děkuji za odpověď. Jakubová Jolana

  Já si myslím, že podle toho, jak to popisujete, tak kraj uznal jako uznatelné náklady, ze kterých je počítána dotace pouze druhou fakturu. Alespoň to tak na první pohled číselně vychází, že na fakturu z roku 2021 dotaci neposkytl. K 31.12.2021 bych proto dohadu neúčtovala a když je to projekt, tedy víme, že v roce 2022 nebude majetek zařazen (po projektu se teprve bude realizovat), tak můžete klidně zaúčtovat v roce 2022 předpis 348 MD/ 403 D ve výši přiznané dotace 150 tis. Kč k datu vyúčtování dotace. Pokud před tím pošlou peníze, budete je účtovat jako zálohu na účet 374 a při vyúčtování jí zúčtujete 374/348. Na účet 403 se má účtovat u víceletech projektů vždy k 31.12., u Vás ale není v roce 2021 uznatelný náklad, proto o dohadě neúčtujete. A pak vždy nejpozeji k datu zařazení majetku nebo k datu vyúčtování - co nastane dříve. A u Vás, když to není dotace na realizaci majetku, ale pouze na PD, tak nastane dříve vyúčtování dotace, takže dohada tady není potřeba. 

  K 31.12.2021 byste měli mít dotaci zaúčtovanou 915 MD/ 999 D, ať je smlouva z roku 2021 nebo z ledna 2022, tak když je informace do závěrky, je vhodnější to doúčtovat. 

 • Dotace hasičské auto
  19. 01. 2022

  Dobrý den, Mohla byste mi prosím ještě zkontrolovat účtování dotace na hasičské auto? Dostali jsme na něho 2 dotace. Jedna je z Ministerstva vnitra 450000,-, druhá z Pardubického kraje 300000,- Auto stálo 999374,- + 800,- správní poplatek. Nevěděla jsem, jak to jinak rozdělit organizací, tak jsem dala org.5512 na dotaci z MV, 5511 na dotaci z Pard.kraje a org.5510 na naše náklady. Je to tak špatně? Zdálo se mi to přehledné. V příloze jsem nakopírovala dotace i účtování.

  Když si vezmeme rozhodnutí MV, tak způsobilé výdaje jsou 999 374, ty máte mít značeny celé org např. 5512. Ve výši dotace z toho 450 tis. Kč budete mít značeno ÚZ a org 5512, 549 374 Kč jako vlastní podíl jen org 5512. To je obecný princip značení způsobilých nákladů (když není NZÚZ, ale jen ÚZ, protože je to jen ze SR bez podílu EU).

  U kraje máte přiznáno 300 tis. Kč, tam můžete značit tedy část nákladů, co hradíte s org 5512 jako vlastní podíl označíte ještě např. orj  ve výši 300 tis. Kč a tím zobrazíte, že na část vašeho podílu byla poskytnuta dotace z kraje.

  Krajskou dotaci bych vyúčtovala, až kraj potvrdí vyúčtování – jestli stihne do závěrky, tak souhlas že necháte vyúčtování v prosinci, jinak bych nevyúčtovávala.

  Auto zařazujete 15.12.2021 – asi je už i dodané?

  Dotaci z MV také vyúčtováváte do prosince, ZVA máte podat do 31.7.2022, asi nemá být ještě vyúčtováno – nechala bych k 31.12.2021 na dohadě a záloze a vyúčtovala až po ZVA 346/388 a 374/346.

 • Dotace - dohad
  19. 01. 2022

  Dobrý den, obci bude v roce 2022 vyplacena dotace z programu Kraje Vysočina "Venkovské služby 2021" a to až na základě předloženého vyúčtování nákladů. Jedná se o dotaci na obci poskytnutý příspěvek na provoz (ztrátovost) prodejny, která je provozována jiným subjektem (COOP) a na platy a odvody SP a ZP související s provozem knihovny (obec). Uznatelné náklady musí vznikat do 31.12.2021, celkové náklady projektu musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví do 31.01.2022. Příspěvek provozovateli prodejny musí být s obcí vypořádán (dle smlouvy do 31.1.2022) a plat zaměstnanci a odvody za 12/2021 budou skutečně uhrazeny v 1/2022. V průběhu roku jsem náklady na plat a odvody účtovala na SÚ 521, 524, takže k 31.12. je zaúčtován celý rok. Příspěvek COOP byl při poukázání zaúčtován na MD: SÚ 373, k 31.12. dohadou na MD: SÚ 572 - DAL: 389, takže k 31.12. jsou všechny náklady zaúčtovány na SÚ 5XX. V lednu pak vyúčtuju dohadu na příspěvek (MD: 389 - DAL: 373). Příjem dotace mám v plné výši zaúčtován na podrozvaze a k 31.12. zaúčtuju MD: 388 - DAL: 672. Je tento postup správný? Děkuji.

  Příspěvek s COOPem vyúčtujte 389 MD/ 345 D a 345 MD/ 373 D, to je přesnější účetní zápis (přes závazek). Jinak postupujete dobře. Tady to asi není průtoková dotace prodejně, ale dotace jakoby na Váš náklad na účtu 572, tzn. je správně zachytit do stejného období i výnos na 672. 

  Jen ještě zvažte značení výdajů a dalších účtů k projektu (572, 521) odděleným org. 

 • účetní případ minulého roku
  19. 01. 2022

  Dobrý den, v roce 2020 jsem zaúčtovala fakturu na 24600 Kč jako službu. Z důvodu rozhodnutí o přijetí investiční dotace v roce 2021 potřebuji tuto částku dostat na účet 042. Jak prosím postupovat. Celá investice se bude po dokončení převádět PO ZŠ. Děkuji

  Zápis opravy je 518 minus MD/ 042 MD. Vaše aktiva netto jsou dle výkazu na monitoru státní pokladny skoro 177 mil. Kč, takže to nesplňuje významnost pro použití účtu 408 místo účtu 518 (testuje se zde, zda to není více, než 0,3 % Vašich aktiv netto, nebo částka 260 tis. Kč). 

 • Opakovaný nákup TV vč. rozp. opatření a pověření starosty
  19. 01. 2022

  Dobrý den, prosím o konzultaci ohledně uložení volných prostředků na TV. Obec má k dispozici minimálně 50 mil. Kč, které bychom chtěli opakovaně přeposílat na TV různých bank. Jelikož se úroky stále zvyšují máme vizi ukládat opakovaně prostředky na TV - rozdělit na několik termín. vkladů s různou dobou a různým bankám. Je možné aby zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce (radu nemáme) k opakovanému provádění převodů finančních prostředků na termínované vklady např. do výše 50 mil. Kč + k provádění rozpočtových změn v souvislosti s operacemi ohledně opakovaných převodů tam a zpět. Jak správně formulovat usnesení o pověření a zda může být všeobecné (myslíme oprostěné od částek, doby uložení a bez konkretizace banky), pouze bychom uvedli třeba těch 50 mil. Kč. Děkuji

  Určitě je to možné. Je na vůli zastupitelstva, které pravomoci na starostu přenese. Schválit lze také určitě obecně, jen že pověřuje nebo svěřuje starostovi pravomoc provádět převody peněžních prostředků na účty TV různých bank s různou dobou splatnosti s tím, že pro tyto převody disponuje částkou např. ve výši do 50 mil. Kč (dala bych limit, kolik max. může starosta takto sem a tam převádět). 

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu