Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • příspěvek na nové auto MP
  22. 01. 2021

  Máme se sousedními obcemi uzavřeny VPS o městské policii. Před 2 lety jsme pořizovali nové auto a až nyní jsme požádali o příspěvek na pořízení tohoto nového vozu. Jedna obec schválila na zastupitelstvu sponzorskou smlouvu na pořízení nového vozu ve výši 50 tis. Kč a druhá obec schválila příspěvek na 35 tis. Kč (bez smlouvy) a chtějí po nás vystavit fakturu na příspěvek na auto pro MP. Nevím, jak zaúčtovat jednotlivé příspěvky. Jedná se u obou o transfery investiční nebo neinvestiční? Nebo lze obojí jako neinvestiční, když už nákup auta proběhl a jsou to nyní spíše náklady provozní? Můžeme obci vystavit fakturu, když ji po nás chtějí ?

  Pokud je příspěvek určen na pořízení auta (byť bylo již pořízeno), měl by skončit na účtu 403. Nevadí, že jím v podstatě budete financovat náklady na auto, i opotřebení auta vstupuje do nákladů formou odpisů, proti tomu budete po dobu životnosti rozpouštět dotaci do výnosů. Důležité je, jaký je sjednán účel transferu a to je zde pořízení nikoliv provozování vozidla (že byste jim třeba fakturovali nějaké výkony). Fakturu můžete vystavit, pojem faktura je používaný obecně jako podklad k platbě a tady se nejedná o daňový doklad (nejste ani plátci a předpokládám, že ani sousední obec to nechce kvůli DPH, když je to v režimu transferů). Transfery zařadíte na kartu majetku a začnete nově rozpouštět. Můžete účtovat rovnou příjem 231/403 s pol. 4221, popřípadě přes předpis 348 MD/ 403 D, pokud budete potřebovat "technicky" zaúčtovat vystavenou fakturu. 

 • převod peněz z účtu 231 na majetkový 251
  22. 01. 2021

  Obec vedla mnoho let investiční účet na 231 ,letos převeli vše na majetkový jak to mám zaúčtovat

  Ten dotaz je hodně nejasný, chcete tím říct, že máte porfolio, účet pro nákup cenných papíru k obchodování? Ten se opravdu správně vede na účtu 231 s vlastní analytikou, na účet např. 251 se účtuje až ve chvíli, kdy z tohoto účtu koupíte např. akci podílových fondů apod. Prosím radši ještě napište na iva@obecuctuje.cz, o co vám přesně jde, poslala bych vám i příklady, jak se o účtu, kde se dají peníze na nákupy CP k obchodování účtuje. 

  Jinak - u běžných účtů se vůbec nerozlišuje, zda jsou na investice, či neinvestice, je to asi nějaké nedorozumění. 

 • Směna pozemku se státem
  22. 01. 2021

  Dobrý den, prosím když budeme směnovat se státem stavební pozemek, zaplatíme z té části, co jim budeme dávat, DPH? Nemá stát výjimku?

  Nerozlišujeme, jestli je plnění poskytováno plátci DPH, či neplátci, ani zda je poskytováno jinému veřejnému subjektu. V případě směny testujeme, jestli by v případě prodeje podléhal převod vašeho pozemku odvodu DPH. U převodů nemovitých věcí ověřujeme, zda nelze aplikovat osvobození. Dodání stavebního pozemku podléhá dani, takže se zdaňuje, ať jej převádíte komukoliv (u směny je odvod z ceny obvyklé pozbývaného pozemku). 

 • Dotace SFŽP
  22. 01. 2021

  Dobrý den, přílohou zasílám dotaz a prosím o radu ohledně zaúčtování. Naše obec obdržela v roce 2017 Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, jedná se o podporu formou dotace na akci: Revitalizace a posílení vodních zdrojů, realizace 2018-2020, akce investiční. Kontrolu účtování už jsem s Vámi provedla v 12/2018, ale chtěla bych zkonzultovat účtování finančního vypořádání. Praktický průběh akce: Za provedené práce byla zpracovaná vfa od dodavatele, provedla se úhrada vfa. Vfa se odeslala na SFŽP se žádostí o uvolnění fin. prostředků a přehled čerpání v rámci projektu . SFŽP odeslal finanční prostředky ve výši 80% uznatelných nákladů. Každým rokem, byly finanční prostředky zaúčtované na účet 231/472, do inventury 388/403 ve výši dotace (všechny náklady daného roka byly dotované). V lednu dalšího roku bylo SFŽP zaslané a námi doplněné Finanční vypořádání za uplynulý rok, tzn. za rok 2018 v roce 2019, za rok 2019 v roce 2020 a za rok 2020 v roce 2021. Na další rok byl odeslán finanční platební kalendář. V roce 2020 byly práce ukončené a v březnu 2021 proběhne kolaudace a závěrečné vyhodnocení akce. Otázkou z mé strany je, jestli jsem správně postupovala se zaúčtováním dotace na účet 472, tvorba dohady. Teď na konci akce přemýšlím, jestli jsem neměla dotaci účtovat na konci roku na účet 231/374, 388, 403 a v dalším roce po finančním vypořádání 346/388, a 374/346. Prosím o radu, co je správně, pokud je správně to, co se dohaduji, mohu provést opravu účtování v roce 2020 a jakým způsobem. Děkuji předem

  Postupovala jste správně - příjem peněz na zálohy a tvorba dohad až do doby závěrečného vyhodnocení. Ohledně účtů 472 a 374, u jedné dotace mohou být použity i oba. Pokud přijde záloha a bude vypořádána za déle než rok od přijetí (dle termínu ZVA), účtuje se na účet 472. Jestli přišla v roce 2020 záloha, která bude vyúčtována za méně než rok, pak jí přeúčtujte z účtu 472 na účet 374. K datu kolaudace zařadíte majetek a doúčtujete 388/403, jestli chybí nějaký dohad do konečné výše dotace. Dotaci začnete rozpouštět. K datu ZVA dotaci vyúčtujete zápisem 346 MD/ 388 D a 374, 472 MD/ 346 D. 

 • !!! stravenky
  21. 01. 2021

  Dobrý den, dostáváme stravenky v hodnotě 80 Kč, zaměstnavatel přispívá 36 Kč, soc. fond 22 Kč a zaměstnanci 22 Kč. Teď byl vznesen návrh, že bychom dostávali stravenky za všechny pracovní dny (i za dovolenou, nemoc apod.), bez ohledu na to, zda jsme odpracovali min. 3 hodiny. Tak se chci zeptat, jestli by byl možný příspěvek ze soc. fondu i za neodprac. dny (samozřejmě by se to muselo upravit ve směrnici)? A zda by příspěvek od zaměstnavatele a ze soc. fondu za neodpracované dny musel být zaměstnancům zdaněn (daň, ZP, SP)? Moc děkuji za odpověď.

  Důležité je podívat se na ustanovení §6 odst. 9 písm. b) zákona o dani z příjmů, který vymezuje plnění osvobozená u zaměstnance od daně z příjmů (přitom toto se použije i pro nezahrnutí do vyměřovacího základu pro odvody):

  "hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin,"

  Všimněte si, že podmínka odpracování směny je vázána pouze na stavovací paušál. V případě zajištění stravování (tedy buď ve vlastním zařízení, nebo třeba prostřednictvím stravenky), zde tato podmínka není. Tedy pokud je umožněno toto stravování i za dobu nemoci či dovolené (což zákoník práce ve svém §236 odst. 3 výslovně umožňuje) a to s aplikací osvobození od daně z příjmů. Zaměstnavatel si dané náklady nemůže pouze dát mezi daňově účinné (respektive 55% hodnoty stravenek), neboť v §24 odst. 2 písm. j) již podmínka odpracované směny je - nicméně to Město určitě nebude zajímat.

  Takže pokud zrekapituluji - je možné poskytnout i příspěvek za neodpracované dny a zvýhodnění v podobě stravenky by za tyto dny nemělo být předmětem dodanění do mzdy. Upozorňuji zároveň, že toto nelze aplikovat třeba u PO - tam je nutno respektovat vyhlášku 84/2005 Sb. 

 • RH budovy + její TZ
  21. 01. 2021

  Město má ve svém majetku budovu – hotel v zůstatkové hodnotě 2 500 000,- Kč. Tuto budovu technicky zhodnocujeme. K 31.12.2020 je na rozestavěných stavbách hodnota cca 28 250 000,-Kč. Zastupitelstvo města schválilo v prosinci 2020 záměr prodeje. Vypracovaný znalecký posudek je ve výši 30 240 000,- Kč. Jakým způsobem zaúčtuji RH (budova + účet 042), a nebo zaúčtuji RH pouze u budovy, kterou mám na 021? Můžete mi prosím poradit? Budovu bychom rádi prodali v rozestavěném stavu. Pokud se ale nenajde kupec, město bude v TZ pokračovat .

  Přeceňujete dle směrnice k RH k datu záměru prodeje? Prodej ještě není jistý, počkala bych zde raději s přecením, až bude prodej v dohledné době, když nevíte, jestli se najde kupec. Můžete ale už i při záměru, pokud budete podnikat aktivní kroky k sehnání kupce. Určitě bych při přecenění vyšla i z hodnoty rozpracované investice na účtu 042, i když jí nelze zařadit do majetku, protože je nedokončená, tzn. ověřte, jestli rozdíl 510 tis. Kč (cena dle ZP minus hodnota včetně účtu 042) je pro vás dle směrnici k RH významný, pokud ne, nepřeceňujte. Popište to raději jako odchylku od metody do ZP, proč jste nepřecenili, byť je ZC 2500 tis. Kč. Vycházím z toho, že pokud byste kupce našli, tak mu budete prodávat nejen budovu, ale i rozpracované TZ z účtu 042, protože právně je teď už součástí stavby (nemůžete si říci, že prodáte jen stavbu a TZ ne).

  Pokud by významnost byla splněna a museli jste přecenit i přes rozdíl "jen" 510 tis. Kč, tak bychom museli řešit dále, jak technicky na to, ale dívala jsem se, že máte aktiva ca 900 mil. Kč, nevím sice, jakou máte významnost, u měst stanovujeme ca 1%, pak to u vás nebude hranici splňovat a z důvodu věrného zobrazení účetní případu bych tady nepřeceňovala viz výše. 

 • Účet 403 - rozpouštění transferů
  21. 01. 2021

  Doplnění k dotazu Účet 403 – rozpouštění transferů: víte, já se právě domnívám, že bych měla zvyšovat, protože: Při zařazení budovy jsem dala na kartu majetku dohad transferu 13.070.352,60 Kč, pak byl příjem dotace a vypořádání, kde nám převedli do investic 272.489,63 Kč a krácení dotace – 8.674,94 Kč, rozdíl činí 263.814,69 Kč. Takže nakonec mám dali větší investiční transfer, než jsem dohadovala při zařazení majetku. Proto uvádím, že bych to teď opravila zápisem 403.0540 MD a 408 D. Když jsem si to takto zkoušela cvičně zaúčtovat, tak mi účet 403 sedí a jen bych si to poznamenala na kartu majetku. Děkuji

  Já v původní odpovědi vycházela z toho, že jste o vyúčtování účtovala:

  346 MD, 388 D a 403 MD, tedy o rozdílu na MD účtu 403, proto jsem navrhla, že by se měl zúčtovat na str. D účtu 403 (proti výnosům).

  Jestli vám to sedí, když to dáváte na MD, tak to tak účtujte, pokud byla nakonec přiznaná dotace vyšší, tak se mělo o vyúčtování účtovat: 346 MD v konečné výši/ 388 D ve výši dohady 13070 tis. Kč a 403 D rozdíl a ten doúčtovat pak 403 MD/ 672 D. Ono to nakonec ve výnosech nic udělat nemělo, jestli na to byla původně neinvestiční dotace a pak se změnilo na investici, kde se rozdíl od dohady má jednorázově zúčtovat do výnosů, pak z toho měla z hlediska VH být nula.

  Máte teď dvě možnosti, buď to doúčtujte jako rozdíl, ale myslím si, že účetně správně by bylo, jak vysvětluju na konci původní odpovědi, že jste o rozdíl měla zvýšit dohadu a hodnotu účtu 403 a nechat to tam a brát to jako novou skutečnost (zvýšení hodnoty investiční dotace, nikoliv jako rozdíl od dohady).

  Závěr: Neúčtovala bych ten zápis 403/672, ale zavedla bych tu zvýšenou částku na kartu majetku a doúčtovala dorozpuštění. Dostane se to tak do výnosů postupně v rozpouštění a nebudete účtovat zbytečně opravu přes účet 408, když to tu není ani vypovídající. Vycházím z toho, že v rámci vyúčtování došlo k přesunu neinvestiční dotace do investic, nevím sice důvod, ale buď jste udělali chybu v dohadu, pak máme opravit hodnotu dotace na 403, nebo to byla nepředvídatelná vůle poskytovatele. Ani v jednom případě mi však nevychází, aby se to zúčtovalo jednorázově do výnosů jako rozdíl od dohady.

 • Platba za návrh na vklad - poměr občan/obec
  21. 01. 2021

  Dobrý den, mám dotaz ohledně platby za návrh na vklad do katastru. Obec nyní chce, aby se ve smlouvách uvádělo, že bude část hradit obec a část druhá strana (občan) - dle ujednání ve smlouvách (1000,- a 1000,-). Jak to mám proúčtovat? Mohu já účtovat celou částku, kterou obec na katastru fyzicky zaplatí (při podání návrhu na vklad) a poté ji přeúčtovat co bylo z našich nákladů a co zaplatil občan dle smlouvy třeba hotově do pokladny? Jak mám tuto finanční operaci účetně uchopit? Ty peníze vlastně nepatří obci, ale katastru.

  Poplatek za vklad je pro vás náklad na prodej majetku, takže v celé výši 2000 Kč jej účtujte jako doposud na účet 538 s pol. 5362. U částky od občana máte dvě možnosti, buď to brát jako běžnou náhradu vašeho nákladu a účtovat na účet 649 s pol. 2324. Protože je to ale v souvislosti s prodejem pozemku, lze úhradu zahrnout i do celkových výnosů na účtu 647 s pol. 3111 (tedy do kupní ceny pozemku), to je možná i více vypovídající.

 • Účet 403 - rozpouštění transferů
  21. 01. 2021

  Dobrý den, prosím o kontrolu účetního případu z roku 2019: jedná se o dotaci IROP (rekonstrukce školy), v únoru 2019 bylo zkolaudováno, zařazeno do užívání. Dotace byla zaslána a vypořádána až v 7/2019 a samozřejmě byla odlišná, než jsem měla na dohadách (nepřesný odhad). Zaprvé převedli část peněž z neinvestic do investiční, to jsem zaúčtovala 388/403 (převod na investice) a 672/388 (snížení z neinvestic). Zadruhé jsme měli krácení dotace. Musela jsem se tedy účetně vypořádat a zaúčtovat nepřesnost odhadu, rozdíl (263 tis.) jsem účtovala 346 MD, 388 D a 403 MD. Při inventurách 2019 jsem na to nedošla, ale při letošní inventuře mi nesedí účet 403, a zjistila jsem, že jsem v roce 2019 ještě měla proúčtovat nepřesný odhad na 403.05xx oproti účtu 672 – a to jsem neudělala. Můžu to proúčtovat nyní k 31.12.2020, aby mi seděl účet 403, provedla bych to zápisem 403.0540MD/672D (263 tis.)? Děkuji

  Máte pravdu, rozdíl od dohady se dle ČÚS č. 709 zúčtovává jednorázově do výnosů. Protože k zúčtování mělo dojít v loňském roce, tak je to teď oprava VH minulého roku, navíc nad částkou významnosti (260 tis. Kč), takže musíte v souladu s obsahovou náplní účtů použít účet 408. Zápis opravy teď 408 MD/ 403 D (pozor, nakonec jste dostali méně, tak snižujeme výnosy, u nevýznamné částky by byl zápis 672 MD/ 403 D - ne 403 MD/ 672 D). Oprava s použitím účtu 408 se má popsat do textové přílohy závěrky.

  Předpodkládám, že v majetku i účetně rozpouštíte ale ze správné částky - z původního odhadu dotace. Informace o snížení stačí poznamenat na kartu majetku, ale rozpouští se z původní výše, o rozdíl korigujme VH jednorázově v období vyúčtování.  

  Jen ještě přemýšlím, jak jste došli k té částce 263 tis. Kč, to je ale podle všeho jen částka krácení dotace. Píšete, že jste provedla nejprve úpravu dohady, to jste podle mě udělala dobře, protože ta první část to nebyl rozdíl od dohady, ale nová skutečnost - přesun z neivestice na investici, to jste udělala moc dobře!

 • Vrácení dotace
  21. 01. 2021

  Dobrý den,v roce 2020 obdržel spolek Mopeďáci od obce dotaci 10000Kč.Jelikož nebyl schopný ji vyčerpat, protože v Covidu nešlo pořádat akce, na které dotaci dostal, tak v roce 2021 spolek 5000Kč vrátil do pokladny. Prosím o návrh zaúčtování a položku?

  V roce 2020 mělo být účtováno o záloze, jestli to byla dotace (která je vždy s vypořádáním), peníze jste tedy měli poskytnout zápisem 373 MD/ 231 D. Lze zaúčtovat vyúčtování ještě do roku 2020, když máte do doby uzavření účetnictví  informaci o čerpání. K 31.12.2020 byste měli zaúčtovat zápis 572 MD 5 tis. Kč/ 345 D 5 tis. Kč, zúčtovat zálohu jen ve výši spotřeby, když je přeplatek, tedy zápisem 345 MD/ 373 D 5 tis. Kč a letos přeplatek přijmout zápisem 231 MD/373 D. 

  Jestli jste v roce 2020 účtovali rovnou do nákladů (dali jste dar bez vyúčtování, ne dotaci s vyúčtováním), pak byste opravili k 31.12.2020 náklad - zápisem 572 minus MD/344 MD a peníze letos přijali 231/344.

  RS v obou případech při příjmu -  odpa podle účelu, asi 3399, když bylo na kulturní akce, pol. 2229.

 • Změna neinvestičního příspěvku na investiční
  21. 01. 2021

  Škole byla zaslán na rok 2020 neinvestiční příspěvek na provoz. V prosinci škola zakoupila z neinvestičního příspěvku obce Interaktivní tabuli v částce 66 tis. Kč a požádala o změnu této částky z neinvestičního a investiční příspěvek. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet dle paragrafů, lze změnit a přeúčtovat rozpočtovou změnou část neinvestičního příspěvku v částce 66 tis. Kč na investiční, nebo musí schválit tuto změnu, která je nad 50 tis. Kč zastupitelstvo obce. Celková částka schváleného příspěvku škole se nenavýšila.

  Víte, toto je složitější, je to vztah k jiné osobě, měli by tam být v režimu závazných ukazatelů i přispěvek na provoz, a zvlášť  i příspěvek do fondu investic. Myslím si, že správně je nejjistější schválit jako RO přímo zastupitelstvem. Radši bych to tak doporučila, ať nemáte problémy ani vy, ani vaše PO. A to, i když se celkově příspěvek nezměnil. Klidně následné schválení RO a pokud stihnete opravit položky, tak je opravte na 6351. A nezapomeňte, že příspěvek do fondu investic nejde z účtu 572, ale z účtu 401 MD. 

 • Přeplatky na vodném a stočném
  21. 01. 2021

  Tento rok poprvé jsme dělali odpočet na vodoměrech k 31. 12. 2020. Potřebná data jsem dostala až teď, takže chvátám. Odběratelé z řad občanů si platili pravidelné zálohy, které jsem vedla celé období na účtu 324. K 31. 12. 2020 tak inventarizuji pohledávky za vodné a stočné na účtu 311. Mám ovšem i pár přeplatků, které budu v roce 2021 vracet na účet odběratelů. V programu se mi přeplatky odečetli z účtu 311. Mám pocit, že bych přeplatky měla k 31. 12. zaúčtovat jako závazek a zinventarizovat. Je to tak? A jak zaúčtovat?

  Když byl odpočet proveden k 31.12.2020, tak pokud jste do závěrky stihli provést vyúčtování, měli byste zúčtovat zálohy od občanů vedené na účtu 324 s pohledávkou z vyúčtování. Zápis 324 MD/ 311 D. Nevím, jakou máte podružnou evidenci, ale asi určitě po občanech, pak byste měli provést u těch lidí, co mají nedoplatky, zápis 324/311 ve výši záloh, co zaplatili a budete tak evidovat nedoplatek (poledávku) na účtu 311. U těch, kterým vznikl přeplatek, byste měli zápis 324/311 zaúčtovat jen ve výši spotřeby a tím naopak na účtu 324 zůstane závazek, co jim máte lestos vracet.

 • rekonstrukce chodníků, přeložka VO
  21. 01. 2021

  Dobrý den, z důvodu rekonstrukce chodníků došlo k přeložce VO. Světle se stožáry zůstala stará pouze byl položen pod chodníky nový kabel a světle posunuta od komunikace na druhou stranu chodníku. Jedná se o opravu nebo rekonstrukci? Děkuji

  Vzhledem k tomu, že přeložka byla vyvolána investicí, měla by hodnota vstoupit do její ceny, viz § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Takže jí účtujte na účet 042 odpa 2219 pol. 6121 a bude součástí ocenění chodníků. Do ceny VO nezasahujte, jen poznamenejte na kartu info o přeložce, jinak se s tím hodnotově nic nestalo, jen bylo přemístěno. 

 • DPH zálohy
  21. 01. 2021

  Při účtování záloh, jak přijatých /zálohy vodné,stočné, služby úklidové v DPS/, tak vydaných /zálohy na el. energii vodovodu/ účtuji DPH při přijetí a platbě zálohy. Mohu účtovat DPH až při vyúčtování a účet 324 bych účtovala bez rozpisu s DPH?

  Z přijaté zálohy musíte odvést DPH při přijetí peněz, nemůžete čekat až na vyúčtování. Pokud ale chcete na účtu 324 evidovat hodnotu zálohy včetně DPH, je na to technika, např. s použitím účtu 377 takto:

  231 MD/  324 D ve výši přijaté zálohy a zároveň proúčtujete odvod DPH zápisem 377 MD/ 343 D. Při zúčtování zálohy nesmíte zapomenout zúčtovat  i účet 377. Zúčtování zálohy při vyúčtování:

  324 MD/ 311 D ve výši přijaté záloha včetně DPH a 343 MD/ 377 D ve výši DPH.

  U poskytnutých záloh na účtu 314 se můžete rozhodnout, jestli si odpočet uplatníte při platbě zálohy nebo až při konečném vyúčtování. Pokud víte výši odpočtu, je jednodušší si odpočet uplatňovat ze záloh, je pak problém s vyplněním KH, když se uplatňuje až při vyúčtování. A opět i tak je možné na účtu 314 evidovat hodnotu zálohy včetně DPH, tady si můžeme analogicky pomoci účtem 378.

  Podrobně to na příkladu vysvětlujeme ve videu k zálohám na energie s DPH, odkaz na video:

  https://www.obecuctuje.cz/videa/63

   

 • Registrace akce
  20. 01. 2021

  Dobrý den, na konci roku 2020 jsme dostali z Ministerstva průmyslu a obchodu sdělení, že byla připravená registrace akce "Rekonstrukce brownfieldu....." - viz příloha. Chtěla bych se Vás zeptat, jestli musím o dotaci účtovat ještě ke konci roku, nebo účtovat až v letošním roce a jak.

  Registrace akce není ještě závazná, musíte většinou doložit ještě nějaké podklady, na jejichž základě vydají rozhodnutí o poskytnutí dotace. O dotaci účtujeme až když je rozhodnutí, letos o ničem neúčtujte. Jestli byly vynaloženy nějaké výdaje, je vhodné je v účetnictví oddělit např. org. 

  V zaslané registraci uvádí, že registrace nezakládá nárok na dotaci a že dotace bude poskytnuta až na základě rozhodnutí, což potvrzuje výše popsané. 

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Návrh a tvorba webu