Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • SPOD
  11. 05. 2022

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na účtování SPOD od r. 2022. Máme účtovat příjem peněz na ú. 374 jako doposud (a na konci roku udělat vyúčtování), nebo rovnou do výnosů na ú. 672? Výdaje máme značit ÚZ 13024 ve výši přijaté částky, tak aby se rovnal příjem a výdaj označený ÚZ, nebo můžeme označit na výdajích více a žádat o doplatek? Předem děkuji za odpověď

  Informace k tomu najdete na tomto odkazu:

  https://www.mpsv.cz/web/cz/transfer-na-vykon-spod-od-roku-2022

  ÚZ máte správně, MPSV hovoří o neinvestičním transferu na náhradu nákladů, máme stanoven i účelový znak, z hlediska RS použijte pol. 4116. Bylo to jen přesunuto do jiné kategorie výdaje státního rozpočtu podle zákona č. 218/2000 Sb., účetně zachovejte účtování o transferu a oddělené značení. V metodice hovoří o jiném typu transferu, než je dotace, kdy se nepodává vyúčtování prostředků podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. 

  Máme k tomu v dokumentech ke stažení i dopis z MPSV - "Nové financování SPOD od roku 2022" z 16.11.2021, kde se uvádí, že účetní způsob se nemění. 

  Můžete podle metodiky žádat o doplatek, tzn. značit na výdajích více. 

  Pro udržení přehledu a systému v jednotlivých letech bych doporučovala účtovat o této dotaci, jako o transferu k vypořádání, tj. přes 374 a předpis 346/672 při vypořádání - je i nárok na doplatek, nespotřebované se převádí do dalších let - moc si neumím představit, jak jinak si toto pohlídat, pokud bychom nevyuživali zálohy na transfer 374 a nedělali vypořádání za rok. Určitě ale musíte udělat zápis na 672 tak, aby se vám dostal do běžného roku, pokud by se nepodařilo udělat do závěrky vypořádání, tak vždy k 31.12. 388/672, aby byl výnos proti nákládům. MPSV i vypořádání výdajů jasně požaduje, takže systém přes zálohy je zde účetně asi i přesnější. 

 • Vyměřovací základ zastupitele
  11. 05. 2022

  Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu. Máme tady zastupitele a nemá jiného zaměstnavatele. Musím mu dopočítávat do vyměřovacího základu. Prosím tedy, zda byste nebyla tak hodná a neřekla mi zaúčtování. Velmi děkuji.

  Zaúčtování bude stejné, jako u klasického zdravotního pojištění. Odvedené pojistné za zaměstnavatele zaúčtujete na účet 524 s pol. 5032, za zaměstnance na účet 521 s pol. 5011 jako součást hrubé mzdy (jako i sociální pojištění za zaměstnance či daň). Ve výši zvýšeného pojistného za zaměstnance předepíšete 521/331 a vyplatíte mu o to méně. 

  Jen pro jistotu možná ověřte, že musíte dorovnávat, nedorovnává se např. osobám, za které platí pojistné stát (důchodce, ženy pobírající PPM nebo na RD do 4 let věku dítěte, OSVČ, kteří si platí aspoň minimum a myslím, že i uchazečům o zaměstnání na úřadu práce). Blíže viz odkaz:

  https://www.vzp.cz/platci/informace/zamestnavatel/vymerovaci-zaklad-a-vypocet-pojistneho/pro-koho-neplati-povinnost-dodrzet-minimalni-vymerovaci-zaklad

 • Rozpočet u 8118, 8117
  11. 05. 2022

  Dobrý den, v dubnu jsme založili termínovaný účet s týdenní výpovědní lhůtou ve výši 10 mil. Kč s automatickou obnovou, kdy úroky se připisují na běžný účet samostatně a následně částka 10 mil + úrok se znovu převedou na termínovaný účet. Dle vašeho článku termínovaný vklad a pol 8115 z 24.3.2022 jsme použili jako řešení: .. rozpočtové opatření 8118 a na zpětvzetí TV na položce 8117… Jedná se o rozpočtové opatření, které má schvalovat RM, která se schází 1x za 14 dní. Jako řešení se nám jeví delegovat pravomoc na vedoucího OF, který by např. 1x měsíčně provedl rozpočtové opatření a zveřejnil ho ( do 30 dnů bychom stihli). RM by se dalo 1x měsíčně na vědomí ? Lze takto postupovat ? Pro ilustraci posílám výkaz FIN za duben Děkuji za posouzení

  Pokud je sjednána automatická obnova a umíte tak odhadnout výši pol. 8117 a 8118, není potřeba schvalovat RO každých 14 dní, lze odhadem schválit jednorázovou částku a ke konci roku upravit na skutečnost. Nevím, na jak dlouho je TV sjednán, ale když je automatická obnova, uvažujeme i o dlouhodobém účtu a položkách (068, 8128, 8127). Pokud by na BÚ posílali i jistinu 10 mil. Kč spolu s úroky a pak si zase stáhli zpět, účtovala bych jej ale jako krátkodobý (je to pak jen o tom, že sjednáváte jakoby opakovaně týdenní TV s tím, že Vám ušetří práci s převodem, který zajistí za Vás). 

  Pravomoc k RO může rada přenést na vedoucího OF.

  Jen upozorňuji, že v případě financování se dle předpisů nejedná o povinné schvalování RO - tj. je položka 8118 a 8117 jakoby v rámci jen rozpisu rozpočtu - ale záleží jak máte u vás nastaveno, určitě je možné přenést pravomoc na FO - obzvlášť v tomto případě. Těmi převody sem a tam se můžete dostat na ohromnou sumu - např. 22 týdnů x 10 mio...nebylo by lepší sjednat s bankou automatickou prolongaci bez převádění? Pak by se rozpočtovala jen 10 mio na 8118 a 8117, úroky by se účtovaly jen 244/662 a na položku 2141 by se dostaly až při posledním převodu...(jen nápad).

 • Fa na vícepráce z roku 2019
  11. 05. 2022

  V roce 2019 naše obec dělala rekonstrukci veřejného osvětlení za cenu 1,5 mil. V 6/19 ZO schválilo vícepráce na 154 tis. Tento týden nám firma zaslala fakturu na 154 886,- Kč s datem z roku 2019 s tím, že faktura nebyla zaplacena. Po prověření účetnictví jsme zjistili, že nebyla zaplacena a nebyla obci ani doručena. Jak máme tuto situaci řešit? VO máme již v majetku od roku 2019 a odepisuje se. Jak nadále postupovat účetně? Může firma po třech letech nárokovat platbu? Můžeme uhradit fakturu s datem z roku 2019?

  Podle zákona o účetnictví můžete účtovat i k datu zjištění skutečnosti, takže můžete o této faktuře účtovat v letošním roce. Z hlediska účtování se jedná o rozdíl od dohady. Fakturu jste sice neobdrželi, ale o vícepracech se vědělo, byly schváleny, tzn. mělo být účtováno 042/389. Když účtováno nebylo, tak nevýznamné částky můžeme zaúčtovat jako rozdíl od dohady na účet 551, významné bychom měli určitě účtovat jako opravu chyby, tzn. opravit vstupní ocenění VO na účtu 021. Z hlediska účetních předpisů je určitě přesnější oprava ceny VO s tím, že odpisy případně opravovat nemusíte, rozdíl za tři roky nebude významný.

  Fakturu byste tedy zaúčtovali 021 MD/ 321 D, úhrada odpa 3631 pol. 6121. 

  Pokud se bavíme o opravě VO, ne TZ, tak fakturu letos zaúčtujete jen 511/321, jak píšu v úvodu, lze účtovat i k datu zjištění skutečnosti, tak zde není nezbytně nutné posuzovat to jako opravu chyby a v případě významné částky používat účet 408 (byť to teoreticky i zde chyba byla v tom, že k 31.12.2019 mělo být účtováno 511/389). 

 • Kniha o obci
  11. 05. 2022

  Naše obec nechala natisknout knihu o obci. Po součtu všech nákladů (editor, grafická a textová příprava, tisk) je pořizovací hodnota knihy cca 260,-Kč. Část tisku má obec pro obdarování občanů na setkání seniorů a část je určena k prodeji. Jsme plátci DPH. Přiznám se, že nevím jak s účtováním, když část darujeme a část možná prodáme. Prodejní cenu knihy stanovuje zastupitelstvo? Četla jsem předešlé příspěvky na toto téma a jsem z toho řekněme "zmatená".

  V prvé řadě je potřeba zaktivovat vynaložené náklady na knihu. Pokud účtujete zásoby způsobem A, pak k datu dokončení zápis 121 MD/ 508 D a rovnou 123 MD/ 121 D. Z účtu 123 je možné je zavést na účet 132 jako zboží k prodeji. Darované vyřazujete 543/132, prodané 504/132. 

  Pokud účtujete zásoby způsobem B, stačí k 31.12. zaúčtovat ve výši darovaných 543/508 a aktivovat na sklad zbylé knihy zápisem 123 MD/ 508 D. 

  Takto postupujte v případě, že se bavíme o nákladech vynaložených v letošním roce, pokud se kniha pořizuje meziročně, má se zápis 121/508 účtovat vždy k 31.12., tam by byla potřeba případně oprava nákladů minulých let, ale pokud by loňské náklady nebyly významné, tak se náklady doaktivují letos klasicky přes účet 508 (účet 408 použijeme jen pro významnější opravu).

  Ohledně DPH je rozhodující záměr, se kterým knihu pořizujeme. Pokud je stav takový, že již dopředu víme, že kniha bude částečně určena k prodeji a částečně mimo ekonomickou činnost (darování) - je nárok na odpočet DPH poměrem podle §75 ZDPH. Tento poměr by se stanovoval například na úrovni podílu knih určených k prodeji/celkový počet knih. Samozřejmě by se tady mělo dělat následné vypořádání - pokud byste se odchýlili od předpokládaného poměru o více než 10 procentních bodů, ještě by se měly odpočty přepočítat. Potom je ještě druhá varianta - deklarovat, že vše bylo určeno pro prodej (takto to postavit), uplatnit si plné odpočty DPH a potom, pokud by došlo k darování, tak to odvést fikcí dodání (ale opakuji - toto by se nyní mělo dělat jedině tehdy, pokud byl nejprve záměrem prodej a teprve poté se došlo k tomu, že se něco daruje). Mám dojem, že Vy jste již náklady zaplatili - nevím, jak jste se k odpočtům DPH postavili. Pokud byste celý postup chtěla zkonkretizovat, zkuste nám prosím sepsat veškeré náklady, ze kdy jsou, zda tam bylo DPH (případně jaké) a jak jste o nákladech dosud účtovala. Dále zda půjdete na tu variantu, že část je určena k prodeji a část k rozdávání - pokud ano, kolik se plánuje prodat a kolik rozdat. To vše pošlete na zdenek@obecuctuje.cz a zkusíme nějak vymyslet, co s tím.

  Prodejní cenu stačí schválit v radě nebo starostou, není to vyhrazená pravomoc ZO.

   

 • Poskytnutí investiční dotace
  11. 05. 2022

  Město pronajímá své založené akciové společnosti (město je 100% vlastníkem) nemovitosti k provozování místního letiště. Nyní by společnost ráda provedla technické zhodnocení (rekonstrukci) na jedné z budov. Město souhlasí, ale nemá nyní kapacity na to, aby tuto investiční akci zrealizovalo samo. Může město poskytnout společnosti investiční dotaci na realizaci této rekonstrukce, když budova je ve vlastnictví města? Jednalo by se tedy o dotaci na zhodnocení městského majetku. Jakým způsobem by se hodnota této rekonstrukce dostala do majetku města? Nebo by o ní, jako o technickém zhodnocení účtovala pouze organizace, bez ohledu na to, že to platila z dotace města?

  Dotace na vlastní majetek není úplně šťastné řešení, ale v praxi se tomu někdy nevyhneme. Ve Vašem případě by šlo uvažovat tak, že akci provedete Letiště a v této souvislosti budeme řešit asi dvě možnosti:

  • budete souhlasit s tím, že si to nájemce povede ve svém účetnictví (otázka je, zda si bude mít co vést, neboť nájemce jako obchodní společnost si daňově i účetně sníží pořizovací hodnotu - tedy pokud by byla dotace ve výši 100 % rekonstrukce, tak si nepovede v majetku nic). A město také samozřejmě nic nebude mít v majetku. Přesto je v tomto případě potřeba dát pozor na to, aby smlouva byla dobře ošetřena v tom smyslu, že v případě ukončení nájmu nevzniká nájemci nárok na vypořádání (bylo by to nelogické, pokud by to dostal jako dotaci, že by ještě měl potenciálně nárok na vypořádání) - nicméně toto je právní otázka a nechť to do smlouvy a souhlasu s odepisováním doplní právník. Pokud by nájemní vztah dlouhodobě pokračoval, nedomnívám se, že by tady byl nějaký daňový problém, v případě nějakého předčasného ukončení bychom museli řešit otázku DPH (předpokládám, že si nájemce uplatní odpočet DPH)
  • potom máme variantu, že sjednáte, že oni to technicky zajistí a vyúčtují Městu (tedy hned to vypořádají - tedy u Vás MD 042/Dal 321 a také asi MD 343 - pokud to pronajímáte s DPH a uplatníte si odpočet daně). Platba od Města by tedy byla odkupem za provedené TZ (respektive , asi by byla hrazena plně či částečně dopředu a byla by tedy zálohou). Toto mi přijde jako celkem rozumné řešení - zejména pokud to pronajímáte s DPH a měli byste nárok na odpočet DPH.

  Přitom tu druhou asi považujeme za vhodnější (zejména jak jsme uvedli je pronájem s DPH)- neztratí se hodnota majetku... Ale je možné, že je to právně neprůchozí.

 • Kulturní akce
  11. 05. 2022

  Naše IC pořádá 1x do měsíce promítání filmu. Vlastní kino nemáme, pronajímáme si sál. Zatím jsme divadla i promítání filmů účtovali na odpa 3311 anebo promítání filmu (zapůjčený) na 3313 a současně na tento odpa i pronájem sálu.

  Nevidím v tom z hlediska rozpočtové skladby problém, co Vás na tom trápí? Paragraf máme volit podle účelu výdaje, 3313 pro kino je správný, pro divadlo zase 3311. Pokud nějaký výdaj nelze oddělit, je společný pro kino i divadlo, tak se volí podle převažující činnosti, pro celkový výdaj buď 3311 nebo 3313 (takto zatřiďte i pronájem sálu, podle toho, zda převažují divadelní nebo filmová představení). 

 • stavba nového pomníku obětem holocaustu
  10. 05. 2022

  Dobrý den, prosím o konzultaci sazby DPH. Město Mělník plánuje výstavbu nového památníku obětem holocaustu. Spadá tato stavba do 15% sazby DPH? Děkuji.

  On ten dotaz není úplně jednoznačný.

  Aby mohla být sazba DPH 15%, tak by se muselo jednat o službu výkonného umělce - tedy sochaře - fyzické osoby. Potom souhlasím s tím, že to fakturuje v sazbě 15%, neboť se jedná o plnění vyjmenované v příloze č. 2 Zákona o DPH.

  Pokud ale bude dodavatelem firma (byť zaměstnávající výkonného umělce), jsme podle závěrů GFŘ v sazbě DPH 21%.

 • Dohadný účet
  10. 05. 2022

  Dobrý den, prošla jsem dotazy ohledně účtování s dohadným účtem, ale potřebovala bych si něco ujasnit. K 29.4. došlo ke kolaudaci vodovodu ve výši cca 25 mil. Kč, měla bych tedy převést do majetku, ale vím, že dostanu ještě faktury za cca 150.000,--. Pokud tedy vytvořím ke dni kolaudace dohadný účet 042/389, převedu na účet 021 v celkových nákladech i s touto dohadou a následně při úpravě dohadného účtu vypořádám rozdíl na účet 551, chápu dobře, že mi celkové náklady na pořízení majetku už zůstanou na účtě 021 i s tím rozdílem mezi skutečností a dohadou ? Je tedy tuto skutečnost potřeba popsat v Příloze ? A jak to bude na konci roku s odpisy ? Nevznikne mi na účtě 551 rozdíl ? Pokud ano, znovu na konci roku popsat v Příloze ? Děkuji za odpověď

  Pochopila jste to dobře, v účetních předpisech to tak máme opravdu stanoveno, že se náklady vzniklé v době pořizování investice mají do ceny investice zahrnout ke dni zařazení dohadou, když nejsou vyfakturovány. A pokud se jedná o odpisovaný majetek, případný rozdíl od dohady se účtuje na účet 551 (u neodpisovaného majetku patří rozdíl od dohady na účet 549). Použijte u účtu 551 jinou analytiku, než pro běžné odpisy, aby byl rozdíl od dohady jasně oddělen od běžných odpisů. Rozdíl tím jednorázově zobrazíme v odpisech, jakoby jej rovnou dooprávkujeme a tím jednorázově korigujeme, že se po dobu životnosti bude odpisovat z menší či větší částky, než byla konečná skutečnost. Na kartě majetku necháte původní ocenění s dohadami, informaci o rozdílu je vhodné uvést do poznámky na kartu majetku.

  Do Přílohy se nemusí popisovat, je to běžná účetní operace v souladu s předpisy, jen pokud by tím byly významně ovlivněny náklady, popsala bych k účtu 551 v části E.2. 

  Pozor jen na výrazné rozdíly od dohad, tam bych pak i posuzovala, jestli nebyla dohada účtována v chybné výši, to je pak jiná situace, kdy opravujeme vstupní ocenění (správnost dohady posuzujeme vždy s ohledem na informace a skutečnost k datu tvorby dohady).

 • Skrytá vada
  10. 05. 2022

  Dobrý den, obec prodala pozemky na výstavbu RD. Při budování základů jednoho RD byla objevena skrytá vada, kdy obec na její odstranění musí vynaložit značné peněžní prostředky. Jak prosím se zachovat k této situaci. Jak účtovat, nový majetek nevznikne, ale suma bude cca 1000000,- Kč. Děkuji

  Uvědomuji si, že to navazuje na tu diskusi, kterou jsme měli na školení v Brně. Pokud to budete platit Vy a pozemek zůstane ve vlastnictví toho, kdo si pozemek koupil, tak by to asi byl náklad na účtu 549 (fakticky v logice náhrady škody) s pol. 5909. Par by se volil stejný, na který jste dávala příjem z prodeje pozemků. Nevím, zda ty náklady budete hradit přímo dodavateli (jako objednatel prací) - pokud ano, tak si myslím, že byste měli mít nárok na odpočet DPH.

  Mám jen dojem, že jsme se bavili i o variantě, že dojde k odstoupení od smlouvy a pozemek se převede zpět k Vám do Vašeho vlastnictví (ale možná jsem to s něčím popletl) - pokud byste to dělali v momentě, kdy to máte ve vlastnictví, potom by to byla služba na 518 (a asi pol. 5169). A zase ohledně odpočtu - pokud by se to tímto připravovalo k opětovnému prodeji, tak bez problémů s odpočtem DPH.

 • DPH při úhradě faktur
  09. 05. 2022

  Dobrý den, můžeme při úhradě faktur došlých i vydaných (lesy, kanalizace) účtovat DPH odděleně na jinou pol. a par. než DZ (např. pol. 5362 par. 2321 u výdajů) ? Jestliže ano, poradíte nám, na jakou příjmovou položku zaúčtovat DPH při úhradě faktury vydané? Děkujeme za odpověď.

  V případě vydané faktury, pokud se jedná o zdanitelné plnění, kde máte povinnost odvést DPH, tak se předpis účtuje např. 311 MD v celé výši/ 602 D v ZD, 343 D ve výši daně. Příjem celé částky pak účtujete dle druhu příjmu např. 231 MD/ 311 RS pol. 2111. Odvedené DPH účtujete 343 MD/ 231 D s pol. 5362. U výdajů je to obdobné - došlou fakturu, kde máte nárok na odpočet zaúčtujete např. 518 MD ve výši ZD, 343 D ve výši nároku na odpočet/ 321 D v celé výši a úhradu zaúčtujete 321 MD/ 231 D s RS dle druhu výdaje v celé výši faktury, o odpočet se poníží odvod DPH, tedy pol. 5362. 

  Nelze účtovat v běžném režimu DPH odděleně na jinou položku než je základ daně. Toto lze jen v případě PDP z DPH. Tento systém kdysi byl, ale je velmi pracný, každá fa na 2 řádky a metodika k RS s ním již opravdu nepočítá, bylo by to vyčítáno kontrolami. 

 • !Věcné břemeno a DPH - obec povinná
  09. 05. 2022

  Dobrý den, obec (městská část) zřizuje věcné břemeno (služebnost) za úplatu fyzické osobě. Konkrétně se jedná o služebnost strpět elektrické a telefonní vedení a vodoměrnou šachtu v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu. Lze kategoricky jednoznačně říct, že se jedná o zdanitelné plnění (zde poskytnutí služby) ? Domnívám se, že nejprve je třeba důsledně zvážit/posoudit, zda se jedná - nejedná o ekonomickou činnost. V našem případě není daný pozemek pronajímán, není zahrnut v obchodním majetku. Navíc dle našeho názoru se jedná o příležitostnou (nahodilou) činnost v případě zřízení VB ve vztahu z k danému konkrétnímu pozemku. Dalo by se tedy tento případ vyhodnotit jako neekonomická činnost? Tedy bez zatížení DPH? Děkuji.

  Otázka je velice dobře položena - dotýkáte se principu, která podle mne není dostatečně vyjasněn a rozhodně nenajdeme nějaká jasně definovaná pravidla. Pokud se mne zeptáte, zda se kategoricky domnívám, že je to zdanitelné plnění, potom odpovím, že nikoliv (tedy, že si dokáži představit, že budu obhajovat, že je to pouhý výkon vlastnického práva mimo DPH ...). Ale za sebe bych to za plnění spíše považoval - na rozdíl od prodejů pozemků je to fakticky dlouhodobé (soustavné) poskytnutí práv k tomuto pozemku. Nemohu rozhodně říkat, že je to jen jednorázová aktivita, protože poskytnutím věcného břemene je i jeho trvání.

  Takže za sebe zdaňuji, ale je to pro mne rozhodně "šedá zóna", kterou by nebylo vůbec špatné vyřešit. Jen netuším, kdo bude v rámci ČR na toto téma ochoten nějak více rozebírat a dotáhnout to k nějakému závěru (on i ten KOOV z ledna 2021 vyvolává kontraverze a vím o řadě subjektů, které jej odmítají aplikovat, navíc mám dojem, že v některých principiálních obdobných záležitostech se to vyhodnocuje jinak).

  Otázka nahodilosti - tam si myslím, že Vaše obhajoba bude horší - když se toto téma řešilo v rámci případu NSS Janovice nad Úhlavou, bylo to uzavřeno ve smyslu, že není rozhodující každá jednotlivá činnost, ale to, zda je ekonomická činnost jako celek soustavná.

  Z rozhodnutí soudu např. vyjímám:

  Jak již bylo uvedeno výše, při ekonomické činnosti je zcela běžné, že některé transakce se opakují, jiné jsou naopak pouze jednorázové, přičemž ve vztahu k jednotlivým transakcím se již atributy ekonomické činnosti nezkoumají. Závěr, dle kterého by jednorázové transakce nepodléhaly dani z přidané hodnoty tak není správný.

  Takže za mne si myslím, že operovat nahodilostí by nemělo projít, zajímavější argumentace je v tom prvním bodu. Ale opakuji, že já bych se přiklánel spíše k tomu, že to ekonomická činnost je.

 • Starostenský řetěz
  09. 05. 2022

  Dobrý den, poradíte mi prosím s účtováním starostenského obřadního řetězu? Řetěz je kovový lístečkový s tabulkou se státním znakem, cena 10.261,- Kč. Mohu zaúčtovat jako DDHM (558/6171-5137, 028/088?). Děkuji za odpověď.

  Určitě můžete. Dalo by se teoreticky uvažovat i o účtu 032, ale vzhledem k tomu, že bude používán při obřadech, volila bych účet 028. 

 • Divadelní představení
  09. 05. 2022

  V rámci dětského dne budeme mít divadelní vystoupení. Divadýlko nemá IČO a vystoupení bude na základě Smlouvy o uměleckém vystoupení dle autorského zákona. Dále nevystavují ani pokladní doklad ani fakturu. Mohu odměnu vyplatit na základě Smlouvy o uměleckém vystoupení pouze se souhlasem starosty (jako platbu) nebo je vhodnější nejprve smlouvu schválit zastupitelstvem a až poté vyplatit?

   Z hlediska schválení vystoupení je potřeba mít schváleno uzavření smlouvy, podle Vašich interních pravidel, zde stačí rada nebo starosta, není to podle zákona vyhrazená pravomoc ZO. V zásadě ani nemusí být povinností to, že Vám dají třeba fakturu - tedy může to být platba bankou na základě smlouvy, případně Váš výdajový podkladní doklad na základě smlouvy.

  Ještě raději podotýkám z hlediska zdanění - pokud je to český subjekt - nevidím problém - zdanění si řeší on.... Problém by nastal v situaci, pokud by to byl zahraniční umělec (respektive třeba resident v ..............) - potom by u odměny mohla nastoupit srážková daň (kterou byste měli odvádět) a nemohu ani vyloučit, že by tam byl problém i v tom, že byste to museli dodanit DPH. Takže prosím na to pozor - pokud je čech - není problém. Pokud je to ale zahraniční umělec, je to dále k řešení (viz např. dokument z 27.11.2020)

 • Přefakturace nákladů
  09. 05. 2022

  Do pracovního poměru k nám "přešel" strážník městské policie z jiné obce. Vznikla domluva, že budeme na základě daňového dokladu, částečně kompenzovat náklady původní obci na vybavení-výstroj strážníka. Máme tyto výdaje účtovat jako výdaje na pořízení materiálu (samozřejmě s ohledem na výši pořiz. ceny), či jako příspěvek, dotaci mezi ÚSC, případně nějakou náhradu?

  V zákoně o obecní policii jsem k tomu nic nenašla, není to účetní dotaz, záleží asi na interních pravidlech a na OZV, kterou je MP zřízena, jak upravuje odevzdání výstroje. Když neměl povinnost ji odevzdat, respektive jste se dohodli na tom, že přešla na Vás, tak bych účtovala jako náhradu na účet 549 se zbytkovou položkou 5909. Přijímající obec zaúčtuje na účet 649 s pol. 2324, abyste byli ve shodě (kvůli konsolidaci musí každopádně buď obě obce účtovat o transferu nebo o náhradě, transfer zde nevidím jako nutný ani úplně správné řešení). 

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu