Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Uplatnění nároku na odpočet DPH-separovaný odpad
  19. 05. 2022

  Chtěla bych se zeptat na uplatnění nároku na odpočet DPH u separovaného odpadu. Firma, se kterou máme uzavřenou smlouvu na sběr, přepravu a likvidaci komunálního a separovaného odpadu, nám vystavuje faktury za separovaný (tříděný) odpad (papír, plasty, sklo - 15% DPH) každý měsíc samostatně. Pokud nakupujeme pytle na tříděný odpad (21 % DPH), i tato faktura je samostatně. Když bych se rozhodla uplatnit odpočet na DPH u separovaného odpadu a chtěla použít Vámi popsanou variantu A (finanční model): předpokládané příjmy EKO-KOM: 100.000,-Kč náklady na tříděný odpad bez DPH (použita skutečnost 2021): 70.000,-Kč. Jaký bude odpočet DPH v tomto případě?

  Tak to skutečně neumím - jste první obec, která mi hlásí situaci, že by odměna EKO-KOM byla vyšší než náklady na separovaný odpad. V tomto případě uznávám, že varianta, kterou popisuji nedává smysl a nepoužil bych ji (asi bych musel použít tu druhou variantu). Ale přijde mi to hodně zvláštní - skutečně jsou započteny veškeré náklady na separovaný odpad?? 

  Klidně to můžeme ještě e-mailem dořešit.

 • Drobné stavby
  19. 05. 2022

  U sportovního areálu, na kterém jsou tři stavby - workoutové hřiště, trampolíny a pumptrack (jsou už jednotlivě zařazeny do majetku a odepisují se), stavíme ještě lanovku, altán, drobné prvky - dřevěné lavičky, dřevěné stojany na kola, vše je zabetonováno a pevně spojeno se zemí. Bylo vypsáno výběrové řízení a fakturováno jako soubor dřevěných prvků. Bylo by možné to zařadit do majetku ne jako soubor, ale jednotlivě, jako drobné stavby? Pokud ano, do jaké odpisové skupiny zařadit lavičku, stojan na kola a lanovku?

  Určitě můžete zařadit stavby jednotlivě, lépe se s tím pak i pracuje. Když je vše zabudováno do země, nebude se přenášet, tak můžete prvky zařadit jako jednotlivé stavby a na kartu majetku napsat, že se nachází v areálu hřiště. Pro všechny stavby lze použít kategorizaci jako pro samotné hřiště - 24.11.12., jen bych do odpisového plánu individuálně stanovila životnost, protože např. lavička nebude mít stejnou, jako třeba lanovka. 

 • Přihláška do likvidace SBERBANK - termínovaný vklad
  19. 05. 2022

  Prosím Vás o radu jak máme postupovat s termínovaným vkladem u SBERBANKY, který máme zatím na účtě 244. Likvidátorce jsme odeslali oznámení o uplatnění pohledávky. Ze spořících účtů zůstatky převedeme dle Vaší rady na účet 377. Jak správně postupovat s účtem 244?

  Postupujte analogicky, přeúčtujte zůstatek účtu na pohledávku zápisem 377 MD/ 244 D, ale zde bez RS (nepoužijete pol. 5909, jako u běžných či spořících účtů). Pokud by se částečně vymohlo, tak je to trochu k diskusi, já bych zde volila také zbytkový příjem na položku 2329, již ne jako příjem z řízení likvidity - ten by měl k datu vzetí licence jakoby zaniknout. Rozpočtově TV nemusíte řešit - pokud nemáte rozpočtovanou položku 8117 - pak by bylo potřeba ji snížit např. oproti 8115 nebo snížit výdaje, nebo zvýšit jiné příjmy - nevím, jak máte nastaveno. 

  Z hlediska výdaje - tam došlo k výdaji na 8118, tj. není potřeba rušení TV jinak rozpočtově zatřiďovat, problém může být jen u nedostatku příjmů.  

 • uplatnění odpočtu DPH
  19. 05. 2022

  Dobrý den paní Schneiderová, MČ má ve správě nebytovou budovu, kterou jsme pronajímali, a v minulém roce jsme ji začali rekonstruovat. Tuto budovu jsme pronajímali plátcům i neplátcům DPH, tento nájem byl od DPH osbovozen. Náklady jsme si na FÚ neuplatňovali žádné. Budovu nyní rekonstrujeme z dotace a firma, která ji opravuje, fakturuje s PDP. Jelikož po rekonstrukci budeme mít veškeré pronájmy s DPH,které budeme odvádět na FÚ, potřebovali bychom zjistit, zda by šlo uplatnit náklady zpětně z faktur od počátku rekonstrukce. A také zda uplatnit poměrný koeficient či krátící. Budovu budeme pronajímat, ale částečně ji budeme využívat jako úřad (asi 50%). Je nutné to nějak propočítat podle pronajímané plochy.

  Já bych to rozdělil do několika témat. 

  a) druh odpočtu - pro vyhodnocneí druhu odpočtu musíme vyhodnotit, jaké budou u této budovy prováděny aktivity. Bude zde jednak činnost zdaňovaná (pronájmy s DPH). Dále je zde úřad. Někdo to vyhodnotí tak, že by alikoval poměrný odpočet podle podílů ploch podle §75 - tedy výsledkem by byl odpočet DPH - třeba 50%. Já se ale spíše domnívám, že by se mělo jednat o situaci, kdy musím připustit, že i úřad se věnuje ekonomické činnosti - a to jak zdaňované tak i osvobozené od DPH (kromě vlastní veřejné správy a starání se o "neplnění"). Pokud toto připustím, tak bych měl nějak propočítat podíl ekonomických činností - nějaké návody dávám v manuálu k DPH č. 13 - například na základě podílu příjmů. 

  Představme si, že je třeba 45 % plochy vlastní úřad, 50% plochy k pronájmům s DPH (a nebo i osvonozeným od daně) a 5 % jsou společné plochy. Zároveň režijní poměr pro úřad je např. 20% (na základě podílu příjmů z jednotlivých činností). Potom by byl výsledný poměr = (0,5+0,45*0,2)/0,95 =0,621 - zaokrouhleno vždy nahoru na 0,63.

  Problém ale je, že je tam souvislost s osvobozenou činností od DPH - tedy ještě by se to mělo pokrátit koeficientem podle §76 (co vychází ny ř. 52 ...) - vymyslím si, že pokud by byl například 35 % - potom by se to ještě tímto překrátilo a výsledný odpočet by byl 0,63 * 0,35. Tedy dost důležité je, jak je vysoký koeficient.

  b) teď k té technice odpočtu - i ve vztahu k tomu z minulého roku. Tak jak to popisujete, tak si myslím, že jsou naplněny podmínky pro to, že vytváříte majetek vlastní činností (i ve vazbě na případ Oblasntí nemocnice Kolín). Podívejte se prosím na dokument ze 17. 9. 2021 (DPH - majetek vytvořený vlastní činností). Pokud dojdete k závěru, že je to pro Vás aplikovatelné, byl by postup takový, že byste mohli uplatnit veškeré investiční náklady - nyní v režimu plný odpočet, při dokončení rekonstrukce pak prostřednictvím fikce dodání daň zase odvést (z hodnoty dokončené stavby) a uplatnit si odpočet DPH - viz výše - v kombinaci poměr a koeficient. Při této technice by nebyl problém douplatnit si odpočty DPH nyní v běžném přiznání.

 • Převod prostředků do fondu obnovy vodovodů
  18. 05. 2022

  Dobrý den. Prosím o kontrolu a doplnění účtování prostředků fondu obnovy vodovodů. Prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu. Roční příděl z běžného účtu: 262/231/6330/5349. Příjem fondu: 236/6330/4134 /262 , dále 401/419. Letos bychom ale (po schválení ZO) chtěli do fondu převést další prostředky, které nejsou zapojeny v rozpočtu (zůstatek minulého období). To by bylo prosím jak účtováno ? Moc děkuji Kovářová

  Účtování je úplně stejné, ať se jedná o pravidelný či mimořádný příděl. Důležité je jen provést RO, protože převody na účty fondu podléhají rozpočtování, tzn. musíte narozpočtovat položky 5349 a 4134 (s odpa 6330) a proti tomu pol. 8115. Základním předpokladem je, že prostředky, které chcete na účet fondu mimořádně převést máte k dispozici - posuzuje se zůstatek běžných účtů, spořících účtů, pokladny... k 31.12.2021, až do této výše lze použít pol. 8115, případně lze ještě použít přebytek letošního rozpočtu (to jen pro vysvětlení z hlediska krytí výdaje). 

 • Rozpočet
  18. 05. 2022

  Musím mít v u rozpočtového opatření, kde je předem definován ÚZ (např. na na volby) v návrhu RO a pak ve schváleném RO ÚZ (např. právě voleb) ?

  Záleží, v jaké podobě máte schválen rozpočet, to je určující pro stanovení tzv. závazných ukazatelů. V okamžiku, kdy měníte závazný ukazatel, děje se tak formou rozpočtového opatření. Pokud neměníte závazný ukazatel, pak se jedná o úpravu rozpisu rozpočtu, ke které je vhodné si vydat směrnici s určením odpovědných osob (postup zákonem daný nemáme, někdo úpravu rozpisu ani nedělá, u doplnění značení je to ale vhodné). Obecně nedoporučujeme schvalovat rozpočet podrobně včetně značení, většinou se schvaluje na paragrafy, některé menší obce ještě schvalují na položky, ale značení NZÚZ doporučujeme doplňovat až do rozpisu rozpočtu. Pak se při RO neznačí a ÚZ doplní do rozpisu rozpočtu osoba, která má k tomu dle směrnice k rozpisu rozpočtu (máme i vzorovou v dokumentech) kompetenci (doporučujeme účetní/rozpočtář). Některé programy neumí moc s rozpisem rozpočtu pracovat a RO se zadává v konečné podobě, tzn. včetně značení a dalších úprav (např. doplnění položky k paragrafu), které jsou po formální stránce změnou rozpisem rozpočtu a nikoliv RO. Když značíte rovnou při rozpočtování výdaje, tak s tím problém není, ale když se pak na konci roku značení různě upravuje či doplňuje, tak je ohledně kompetencí je vhodné, aby doplnění a úprava značení nepodléhaly povinnosti schválení v ZO nebo radě, tzn. nastavit si systém, kdy toto můžete doplnit vy jako účetní (základní podmínkou pro to je, abyste značení neměli ve schváleném rozpočtu a abyste k tomu získal směrnicí kompetenci).  

 • směna stavebních pozemků a odpočet DPH
  18. 05. 2022

  Město a právnická osoba, oba plátci DPH, směňují mezi sebou stavební pozemky. Ceny jsou ve smlouvě uvedeny. Město směňuje 2 000 m2 za cenu 200 tis. Kč bez DPH a na tuto částku vystaví daňový doklad. Právnická osoba směňuje 1 000 m2 za cenu 100 tis. Kč bez DPH a také vystaví daňový doklad. Směna proběhne bez doplatku. Je možné, aby si strany uplatnily nárok na odpočet a daly si do smlouvy, že si DPH vzájemně uhradí?

  Já bych to rozdělil do několika témat:

  a) určení základu DPH pokud tam nebude doplatek - jak upozorňuji v dokumentu "DPH - směny pozemků" ze dne 3. 3. 2020, tak směny bez doplatku představují atyp při určení základu daně. Pokud dostanu naturální plnění, má být podle současné právní úpravy základem daně hodnota majetku, kterou pozbudu (nikoliv to, co nabudu). Je to fakticky výjimka z obecného pravidla určování základu daně

  Takže Město by v tomto případě zdanilo z hodnoty 200 tis. Kč (+ DPH) - tedy na to by vystavilo daňový doklad. A druhá strana 100 tis. kč (+ DPH). Tedy na straně té společnosti by vznikla ještě dodatečná výhoda vyššího odpočtu DPH.

  b) pokud byste na tu situaci reagovali tak, že Městu bude doplaceno ještě 21 tis. Kč (rozdíl v DPH ze základů daně), tak se dle mého názoru již jedná o směnu s doplatkem (Město získá pozemek v hodnotě 100 + 21 tis. Kč). Když jsme to řešili dotazem na GFŘ - jak určit základ daně v těchto případech, bylo sděleno, že potom se přesouváme do klasického režimu zdanění (u toho, kdo příjímá jak peníze tak i věc ...).

  Tedy Město by najednou vystavovalo doklad podle mne na 100 tis. kč + DPH a firma také na 100 tis. Kč + DPH (protože ona získlá poze naturální plnění - tedy základ daně určuje podle hodnoty, kterou pozbývá).

  Neptejte se mne raději, jak toto hodnotím - podle mne je ta "výjimka" z obecného pravidla nesmyslná, nicméně nic s tím nenadělám.

  Ještě poznamenávám, že pokud by se sjednaly ty doplatky vzájemně (tedy ne na rozdíl) - tak již obě strany jdou na obecné pravidlo - tedy firma by vystavila daňový doklad na 200 + DPH.

  c) otázka, zda je možné uplatnit si nárok na odpočet - tady samozřejmě platí, že to netuším - záleží, zda ty pozemky budete používat ke zdaňovaným plněním.

  Prosím - projděte si ten dokument z 3. 3. 2020 - patří to mezi nejméně pochopitelné věci v oblasti DPH - tak si to asi zasluhuje systémovější seznámení s celou záležitostí, než mohu poskytnout v takovéto odpovědi.

 • Přihláška do likvidace SBERBANK
  18. 05. 2022

  Dobrý den, máme již podanou přihlášku do likvidace banky Sberbank - prosím o radu jak nyní zaúčtovat. Podle předešlého dotazu dojde dnem podání přihlášky k překlopení z účtu 231 (pol. 5909) na pohledávku - a tady nevím číslo pohledávkového účtu. Pak se bude čekat jestli někdy něco dostaneme a případný příjem prostředků se zatřídí na pol. 2329? Bude se k této pohledávce tvořit opravná položka? Děkuji a hezký den.

  Zde bych doporučila volit obecnější pohledávkový účet 377 a ano, začly by se tvořit i OP. Souhlas s případným příjmem na pol. 2329, proti pohledávce. Účet 643 bychom volili až v případě odepsané pohledávky do podrozvahy. Držíme palce, ať něco získáte, válka jedna blbá, pitomá, hloupá, zbytečná....

 • koupě vodovodního a kanalizačního řádu
  18. 05. 2022

  Obec koupila od fyzických osob vodovodní a kanalizační řád na základě kupní smlouvy. Znění: Všichni prodávající prodávají své spoluvlastnické podíly k uvedenému vodovodnímu a kanalizačnímu řádu na pozemkové parcele č. xxx kupující, tj. převádějí na kupující své vlastnické právo k uvedeným nemovitým věcem za kupní cenu 30000 Kč. Prosím o zaúčtování daného případu.

  Jedná se o pořízení stavby, sítě se nezapisují do KN, takže k datu předání předepíšete kupní cenu 042 MD/ 321 D, úhrada 321 MD/ 231 D, RS odpa lze zvolit převažující (2310 nebo 2321), pol. 6121. Jsou-li řády dokončenou zkolaudovanou stavbou, tak je při předání hned zařadíte 021/042, pokud by nebyly způsobilé užívání (kolaudace), tak zařazení 021/042 až k datu kolaudace. Do majetku zařaďte tak, aby byl majetek identifikovatelný, tzn. každopádně zvlášť vodovodní řád a zvlášť kanalizační řád (jestli jsou to jen dvě stavby, identifikuje se právě např. podle parcelního čísla). Když je více prodávajících, tak kupní cenu musíte přiřadit k jednotlivým stavbám - zvlášť k vodovodnímu a zvlášť ke kanalizačnímu řádu. Na účet 042 účtujeme i případné související náklady (poplatek za sepsání smlouvy apod.). 

 • malá vodní nádrž, smlouva s knihovnou, převedení majetku
  18. 05. 2022

  Dobrý den, Prosím o kontrolu zaúčtování Malá vodní nádrž, (audit avizoval, že se na to zaměří): Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib 9.2.2021, Rozhodnutí o poskytnutí dotace MZe 24.8.2021, ÚZ neinvestice 29025 - 28.000 Kč, investice 29996 - 870.000 Kč, tj. celkem slíbená dotace po změnách 898.000 Kč (70% nákladů), vlastní zdroje min. 819.594,90 Kč vysoutěžená cena 1.717.594,90 Kč. Závěrečné vyhodnocení akce 30.6.2022. Pořizovací cena byla nakonec 1.735.322 Kč, neinvestice z dotace celkem 27.999,61 Kč, investice 869.999,56 Kč. Podmíněný příslib dle předpokl. nákladů: 9.2.2021: 915.999/999.915 investice UZ 29996 1.411.973 Kč 915.999/999.915 neinvestice UZ 29025 10.986 Kč Smlouva o dílo-vím cenu díla, schválená na zastupitelstvu-úprava na podrozvaze 915.999/999.915 investice UZ 29996 -220.342 Kč 24.8.2021 Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MZe na částku 898.000 Kč (vyhodili nám některé výdaje), další úprava na podrozvaze: 915.999/999/915, UZ 29996 -293.360,50 Kč, mám na ní zůstatek 897.999,17 Kč příjem dotace dle vyúčtování na faktuře-odpis z podrozvahy: Příjem inv.dotace 231 pol 4216 231 UZ 29996/374 neinv. 231 pol.4116 UZ 29025/374 Odpis z podrozvahy 915.999, UZ 29996 a 29025 Zaúčtování výdajů-faktur investice 042/321, 321/231 2341.6121 UZ 29996, neinvestice 042/321, 321/231 2341.6121 UZ 29025, Dohadná položka k 31.12.2021 388/403 897.999,17 Kč investice Oprava neinv. nákladů k 31.12.2021 (úprava terénu apod.) 511/-042 vše na MD - terénní úpravy jsem z 042 jsem vyhodila -403/672 vše na dal, zůstatek k 31.12.2021 na 388/403 869.999,56 Kč Převedení do užívání dle kolaudačního rozhodnutí 3.5.2022 021/042 1.735.322 Kč A k tomuto datu rozpouštění inv. dotace ve výši 869.999,56 Kč Vyúčtování dotace MZe: 346/388 a 374/346 ve výši 897.999,17 Kč a to mě mate. Jak vyúčtovat-stačí rozlišit inv.a neinv.dotaci (UZ?) Je ten zůstatek správně? Pokud ne, jak to opravit, když na kartě majetku a účtu 042 před převedením do užívání byla jen investiční dotace ve výši 869.999,56 Kč, ale na účtech 346 a 388 mám 897.999,17 Kč = investice 869.999,56 a neinvestice 27.999,61 Kč? 3. rok naše obec sepisuje dle obč. zákoníku s Kulturním centrem Frýdlant ,,Smlouvu o poskytování knih. a informačních služeb,, za úplatu (paušál 130.000 Kč, který se každý rok dodatkem mění), za provoz knihovny-nákup a evidence, revize, distribuce knih apod. Dle smlouvy mají předložit po skončení roku výkaz o činnosti knihovny a rozbor hospodaření-ale mě se letos za 2021 do ruky nic nedostalo. Předpokládejme, že ten výkaz opravdu za rok 2022 dodají. Pí účetní přede mnou účtovala jako dotaci, ale bez předpisu jen platbu v bance 572/231 3314.5339, pokud to má být transfer, já bych dala předpis 572/345, platbu 345/231 3314.5339? Nebo jak jinak lépe? Bezúplatný převod majetku HZS MSK Hasičský záchranný sbor MSK sepsal s naší obcí ,,Smlouvu o bezúplatném převodu majetku,, Radiostanici vozidlovou v ceně 60.523,75 Kč, rok pořízení 2004 do užívání pro jednotku sboru dobr. hasičů. Nepoznám ze záznamu, zda je to zůstatková nebo pořizovací cena. Zůstatkovou cenu majetku i způsob odepisování se dozvím v červnu, poslední odpis udělá HZS MSK za květen 2022. Paní byla dost strohá, že si mám zavolat v půlce června. Převezmu radiostanici do majetku v červnu v zůstatkové ceně 022/082 a odepisuji zbytek let, co ještě chybí nebo začínám znovu? Majetek zařadím ve stejné skupině jako HZS, i kdyby byl už úplně odepsaný? V jaké ceně potom zařadím do majetku? Pokračuji v odpisech dotace tam, kde HZS skončila? Jak zaúčtuji? Na mail zasílám k nakouknutí Rozhodnutí o poskytnutí dotace s rozpisem nákladů a zůstatky na anal. účtech. Pokud je to moc dotazů, strhněte si prosím, jak je to správně. Moc děkuji. Zdravím Konopková

  1. a) Nejprve k procentu dotace. Celková výše dotace není 70 % způsobilých nákladů, ale ca 52,2 % (898 tis. Kč děleno 1717594,90). Co je ale důležité, jsou procenta dotace pro neinvestici a investici. Neinvestiční náklady podle rozhodnutí jsou 474 918,50 Kč, neinvestiční dotace max. 28 tis. Kč, neinvestiční dotace vychází tedy ca 5,9 % (28000/474918,50), vlastní podíl pak zbytek do 100 % (94,1 %). Obdobně se postupuje u investiční dotace, tam už je podíl dotace na způsobilých nákladech 70 %. Pokud jsou celkové vysoutěžené náklady vyšší, tak se značí a tvoří dohady přesně ve výši dotace, tzn. 28 tis. Kč neinvestice a 870 tis. Kč investice. Pokud by byly např. neinvestiční náklady nižší než dle rozhodnutí (nižší než 474918,50 Kč), pak byste měla značit skutečné výdaje krát ca těch 5,9 %. Podle toho, co máte na účtu 511 vychází dotace na 28 tis. Kč (o něco více, ale 28 tis. Kč je maximální limit). Na záloze na účtu 374 máte ale částku 897 999,17 Kč, tedy o nějaké ty desetníky méně, jestli je to konečná výše dotace, tak počítejte s tímto, jak to určil poskytovatel. 

  b) O příslibu neúčtujeme, do podrozvahy se mělo účtovat až k datu rozhodnutí. Zůstatek ve výši 897 999,17 Kč je v pořádku, pokud skutečně očekáváte tuto výši dotace (asi ano, když máte v této výši zálohu na účtu 374). ÚZ používáme jen u účtu 231, u ostatních účtů používáme interní značení (org nebo orj), můžete použít číselně ÚZ, ale v účetní větě ne do kolonky ÚZ, ale org nebo orj. Je zbytečně pracné rozdělování např. účtu 042 na procento dotace, jak to máme v zaslané sestavě, ÚZ se takto procenticky značí opravdu jen u účtu 231. Jinak neumím odhadnout, kolik z celkových nákladů 1735 tis. Kč na účtu 042 je způsobilých - podle rozhodnutí jsou celkové náklady 1714 tis. Kč, investiční způsobilé náklady jsou 1242 tis. Kč, ale toto je vcelku jedno, když na základě přijaté zálohy znáte konečnou výši investiční dotace, tak to bude v pořádku.

  c) Příjem dotace účtujete dobře. K datu přijetí zálohy se odúčtovává z podrozvahy, když máte tedy již zůstatek na účtu 374, nemělo by být již na účtu 915... U faktur použijte ÚZ a org jen do výše očekávané dotace, vlastní podíl jen org. U neinvestičních výdajů nepoužívejte pol. 6121, ty nemají vstupovat do ceny stavby, ale musí se účtovat jako provozní (podle svého druhu, např. služba pol. 5169). 

  d) Dohadu dotace máte zaúčtovanou správně - opět platí, že pokud víte, že částka na účtu 374 je konečná výše dotace, tak odpovídá účtu 388, máte dohadu i poměrově rozdělenou mezi účet 403 a 672. Terénní úpravy mohou být investicí, ale jestli jsou z hlediska dotace zahrnuty do neinvestičních nákladů, tak je máte správně opraveny do nákladů. Zápis -403/672 - to jsem se dívala, že máte na mysli situaci, jste udělala původně dohadu 388/403 i na neinvestici a pak jste část dohady opravila na účet 672, to by bylo v pořádku, pokud to bylo správně ve výši neinvestiční dotace. Důležité je, že celkově má být na dohadách očekávaná dotace, asi tedy těch 897.999,17 Kč (zápisem 388/403 investiční výše, zápisem 388/672 neinvestiční), to podle zaslaných podkladů vypadá, že odpovídá.

  K datu zařazení majetku zadejte očekávanou výši investiční dotace (869 999,56 Kč - to je i hodnota, co máte na účtu 403) na kartu majetku a od června se začne rozpouštět proti odpisům. Neinvestiční dotaci necháte zatím na dohadě (zápis vloni 388/672).

  e) Vyúčtování dotace: Účtování máte správně. Je v pořádku, že na kartě majetku bude jen investiční dotace z účtu 403 ve výši 869.999,56 Kč, ta se pak rozpouští 403/672, neinvestiční dotace se rovnou účtuje na účet 672 do období souvisejícího nákladu. 

  2. Obsahově to odpovídá transferu. Obecně jsou dvě účetní varianty. Buď to účtujte jako transfer bez vypořádání rovnou 572/231 jako doposud, nebo jako transfer s vypořádáním přes zálohu. Předpis 572/345 u transferu bez vypořádání nutný není, ČÚS jej požaduje, ale z hlediska práva je závazek sporný, tzn. max. lze naplnit znění tak, že k datu úhrady zaúčtujete 572/345 a 345/231, což je pak k jednomu dni celkem zbytečné a lze rovnou účtovat 572/345. Pokud jen dokládají výši nákladů, která ale nemá vliv na výši transferu (jeho poskytnutá výše je konečná), tak se jedná o transfer bez vypořádání a stačí jen zápis 572/231.

  Druhá možnost je, že na základě předloženého vyúčtování nákladů vznikají vratky či doplatky, tzn. že původně poskytnutá výše příspěvku není konečná a podléhá vyúčtování, pak byste museli účtovat o transferu s vypořádáním, obdobně jako u přijatých transferů - poskytnutí 373 (471)/231, k 31.12. dohada 572/389 pokud není vyúčtování, v následujícím roce 389/345 a 345/373 apod. 

  3. HZS MSK jsou vybranou účetní jednotkou, přebíráte jejich ocenění a navazujete tedy i na oprávky. Podle všeho je předání v květnu, když účtují oprávky v květnu ještě na HZS (majetek se odpisuje včetně měsíce vyřazení), k datu předání zařadíte radiostanici do majetku a začnete odepisovat od června (od měsíce následujícího po zařazení). Zápis převzetí je 022 MD v jejich pořizovací ceně/ 082 D ve výši jejich oprávek k 31.5, 401 D zbytek do PC. Od HZS přebíráte zůstatkovou cenu, odpisový plán se nepřebírá, podle ČÚS u použitého majetku máte odhadnout zbývající dobu životnosti a zůstatkovou cenu si tak můžete rozložit odhadem podle stavu radiostanice. 

  Pokud by byla radiostanice k 31.5. plně dooprávkovaná, převzali byste jí zápisem 022 MD/ 082 D v PC. 

 • veřejně prospěšné práce
  18. 05. 2022

  Chtěli bychom se zeptat na účtování výdajů k dotaci na veřejně prospěšné práce. Jedná se o dotaci z evropských peněz. Dotaci poskytují na hrubou mzdu a odvody. V letošním roce ve výši 16000,- Kč. Minimální mzda činí 16200,- Kč. Máme dotaz zda je možné celou dotaci zaúčtovat pouze na hrubou mzdu, nebo zda to máme nějakým poměrem rozdělit mezi hrubou mzdu a odvody.

  Značení by se mělo rozdělit mezi hrubý plat a odvody, když je to obojí způsobilý výdaj. Pokud má zaměstnanec v konkrétním měsíci vyšší plat, než je dotace, tak rozdělíte dotaci 16 tis. Kč takto:

  • hrubá mzda pol. 5011 se značením 11958 Kč
  • sociální pojištění za zaměstnavatele pol. 5031 se značením 2966 Kč (24,8 % z hrubé mzdy)
  • zdravotní pojištění za zaměstnavatele pol. 5032 se značením 1076 Kč (9 % z hrubé mzdy)
 • Ukrajina-kompenzační příspěvek na dočasné nouzové ubytování
  18. 05. 2022

  Naše obec obdržela kompenzační příspěvek na dočasné nouzové ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Bohužel nikde jsem se nedočetla ohledně správného zaúčtování příspěvku a rozpočtového zatřídění (paragraf a položka). Prosím o radu.

  Podívejte se prosím na dotaz z 3.5.2022 "! Obec ubytovává běžence - jak účtovat náhrady". Popisujeme tam všechna možná účetní řešení včetně problematiky DPH. Kvůli konsolidaci je nejlépe vždy vyjasnit s poskytovatelem (kraj nebo ORP), jestli účtují nebo neúčtují jako transfer. 

  Jen - nejčastěji volíme u obce účet náhrad 649 a položku 2324 - jen v případě, že nebylo posláno s "dotační položkou" - nutno u poskytovatele ověřit. 

 • Ochranné pracovní pomůcky
  17. 05. 2022

  Obec nakoupila ochranné rukavice pro zaměstnance a pro dobrovolníky na úklid obce. Je možné zaúčtovat rukavice na účet 501 nebo na účet 527? Ochranné pomůcky na pol.5132 se musí rovnat účtu 527?

  Obsahová náplň účtu 527 odkazuje na zákon o daních z příjmů, kdy na účet 527 patří výdaje na "bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť; výdaje (náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy". Z hlediska RS na pol. 5132 patří ochranné pomůcky podle pracovněprávních předpisů. Na první pohled je obsahová náplň téměř totožná, ale např. ochranné nápoje se účtují na pol. 5131. Položka 5132 má dále širší využití, kdy na ní účtujeme i ochranné pomůcky dobrovolníkům apod. Účet 527 bych ale využila jen pro zaměstnance, pro dobrovolníky bych volila spíše účet 501. Pokud ale výdaj nepůjde oddělit, můžete nákup rukavic souhrnně zaúčtovat na účet 527 s pol. 5132 - podle převažujícího výdaje, nákladově by se mělo správně rozdělit, ale zas tak moc se nestane, když to celé bude na účtu 527. 

 • Dotace MMR - IROP
  17. 05. 2022

  Dobrý den, prosím o radu jak účtovat přijatou dotaci z MMR - IROP. V r.2020 jsem INV účtovala na ÚZ 17968 bez NZ a NIV ÚZ 17015 bez NZ. V RoPD z r. 2019 ÚZ nebyl uveden. Letos po ukončení kontroly žádosti o platbu nám dotaci pokrátili z důvodu chyby ve výběrovém řízení. NI jsme obdrželi 105 401,14 a INV 1 509 014,86Kč. Posílám do e-mailu RoPD původní i letošní a Pokyn k platbě, který jsem ve 4/2022 našla na portále MS2014+, kde je u INV ÚZ 17969 a NIV ÚZ 17016, u výdajů už to opravit nejde jen ručně na fakturách, příjem zaúčtuji 231 pol.4116 ÚZ17016 N107 Z5/374 a INV 231 pol.4216 ÚZ17969 N107 Z5/374? Odúčtovala jsem v celé výši dle RoPD 999/915 - 1 849 897,29Kč. Pak musím odúčtovat dohadu, kterou jsem udělala v r. 2020 při zavedení do majetku INV 388/403 - 1.638.784,80Kč (měli jsme nižší inv. náklady než byly ve studii proveditelnosti a RoPD) a NIV 388/672 - 105.402,50Kč(tu ponížili o 1,36Kč), ale nevím jak. Ještě bych měla zaúčtovat 374/346 a pak 346/???. Až obdržím ZVA jak prosím účtovat? Jsem z toho už popletená a nevím co s tím. Ještě nevím jak mám jak mám přijmout náhradu dotace (krácení dotace bylo způsobeno firmou, která udělala chybu ve výběrovém řízení, máme s nimi podepsaný splátkový kalendář na částku o kterou nám pokrátili dotaci). Děkuji moc za odpovědi. Dokumenty k dotazu posílám na e-mail.

  Dívala jsem se do změnového rozhodnutí, tam je pořád celková dotace 1849 tis. Kč, ale uvolnění jen 1614 tis. Kč, tak budu vycházet z toho, že konečná přiznaná dotace je 1614 tis. Kč dle pokynu k platbě. Příjem dotace účtujete dobře. NZÚZ u výdajů opravte jen ručně, jinak už to meziročně nejde, pokud nebyly nějaké výdaje letos. 

  Vyúčtování dotace včetně dohady zaúčtujte až k datu ZVA. Zápisy budou 346 MD ve výši 1 614.416 Kč, 403 MD 235 481,29 Kč/ 388 D 1849 897,29 Kč, a rozdíl od dohady zároveň zúčtujte 672 MD/ 403 D 235 481,29 Kč. Není to oprava chybné dohady, ale nová skutečnost (rozdíl), podle ČÚS se neopravuje výše transferu na kartě, necháte tam původní výši, z té se bude i nadále rozpuštět do výnosů - u investičního i neinvestičního transferu se rozdíl zúčtuje jednorázově na účet 672 (u majetku jen poznamenejte na kartu skutečnou výši dotace). Zálohu vyúčtujete 374 MD/ 346 D 1 614.416 Kč.

  Jen mi moc nejde do hlavy to změnové rozhodnutí, oni tam to pokrácení dali do řádků prostředky EU a na první straně je to zahrnuto do celkové výše dotace, ale jestli máte následné info, že je kráceno a máte i pokyn k platbě, kdy již víte, že další prostředky neproplatí, tak je to takto v pořádku s tím, že jste tedy nakonec obdrželi o těch 235 tis. Kč méně.

 • Přecenění pozemku reálnou hodnotou
  17. 05. 2022

  Dobrý den, prosím o radu ohledně přecenění pozemků reálnou hodnotou. Zastupitelstvo schválilo v roce 2021 prodej pozemků pod obytnou zónou za minimální cenu 1300 Kč/1m2 vč. DPH s tím, že prodej bude realizován obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Cena 1300 Kč/m2 byla stanovena na základě ceny investice do obytné zóny. Kvalifikovaný odhad provedla paní starostka. Ve směrnici máme uvedeno: Druh majetku Rozhodnutí oprávněného orgánu nebo osoby OUUP Nemovitosti – pozemky, budovy (021 část, 031 vždy) Usnesení zastupitelstva o prodeji Zpracování ZP nebo kvalifikovaného odhadu odpovědnou osobou bez zbytečného prodlení V listopadu 2021 byla podepsána smlouva o prodeji jediného pozemku. Návrh na vklad byl podán v březnu 2022, pak 2x vrácen, nakonec nyní v květnu 2022 proveden vklad. Pozemek pod obytnou zónou byl rozdělen na katastru na jednotlivé parcely 31.12.2021. Cena prodaného pozemku v účetnictví je 2 173 Kč a prodali jsme ho za 1 081 190,07 Kč bez DPH. Je jasné, že musím přecenit reálnou hodnotou, resp. jsem měla již přecenit: • k 31.12.2021 všechny parcely datem, kdy byl pozemek rozdělen na jednotlivé parcely za cenu 1300 Kč/m2? Nebo jsem měla přecenit pouze jeden prodávaný pozemek datem 31.12.2021 za cenu kupní, kterou jsem již znala? O prodeji ostatních pozemků není zatím jednáno. V srpnu proběhne II. kolo otevírání obálek a zatím máme cca 2 zájemce. • Dále bych potřebovala ještě informaci k zaúčtování přecenění 031/407 a 036/031. Je to tak, že i fyzicky vyjmu pozemek z majetku, takže již nebude ve fyz. inventurách ale pouze na 036? Děkuji moc předem za odpověď. S pozdravem Marie Řehořová

  Vaše situace je trochu hraniční. Podle znění směrnice je OUUP pro přecenění "Zpracování ZP nebo kvalifikovaného odhadu odpovědnou osobou bez zbytečného prodlení ". Jestli paní starostka kvalifikovaným odhadem určila cenu 1300 Kč/m2, tak bych jí považovala za RH a přecenit se měly k datu odhadu všechny pozemky. U toho jednoho, kde následně byla známa konečná kupní cena se pak může RH na tuto cenu upravit, ale není to nutné, opět záleží na znění směrnice, dle účetních předpisů měníme RH jen pokud je odchalka významná, tedy jen pokud by kupní cena byla nakonec výrazně odlišná od původní RH, jinak můžete nechat původní RH.

  Zvažte ale, jakým způsobem byl v roce 2021 prodej pozemků schválen, jestli jen jako záměr s tím, že náledně došlo k rozdělení pozemků, tak podle mě pak musíte stejně schvalovat ještě každý individuální prodej, tzn. v tomto případě je to pak specifická situace, kdy je sice určena odhadem RH, ale ještě není schválen konkrétní prodej, pak bych s přeceněním v souladu se směrnicí počkala až na schválení v ZO a dopřecenila jen ten jeden pozemek, kdy byl už prodej jasně schválen (protože ve směrnici máte uvedeno "usnesení ZO o prodeji", nikoliv "o záměru prodeje").  

  Ve vzorové směnici k RH v dokumentech máme návrh znění s vysvětlením, že nelze přecenit, pokud ještě nevznikl identifikovatelný majetek k prodeji, ve Vašem případě jednotlivé parcely po oddělení. Pokud ale z původní jedné jste chtěly prodat všechny nově vzniklé díly, ne jen část pozemků, tak přecenění teoreticky technicky možné bylo a nemuselo se čekat na zapsání nových parcel k 31.12.2021, k tomuto datu by se jen rozdělilo na jednotlivé majetkové karty. 

  Podle Vašeho popisu se mi to jeví tak, že bych zatím přecenila jen ten jeden pozemek, kde už byl konkrétně schválen jeho prodej. Přecenění doúčtujete 031 MD/ 407 D a pozemek převedete 036 MD/ 031 D. Za RH můžete považovat sjednanou kupní cenu, když už jí k datu přecenění znáte, lze ale i přecenit na 1300 Kč/m2, z hlediska VH je to vcelku jedno, když, jak píšu výše, není odchylka významná. 

  Ostatní pozemky přeceňte, až bude schválen jejich konkrétní prodej. 

  V průběhu roku se většinou inventury nedělají, tak to není v majetku potřeba moc řešit, ale správně by se mělo vyřadit z účtu 031 a zařadit na účet 036, někdo to řeší oddělenou analytikou účtu 031, je to důležité mít zobrazeno hlavně účetně a nastavit si takový systém, aby se nezapomnělo vyřadit po podání návrhu na vklad i majetkově. 

  Závěrem upozorňuju, že tak, jak to máte ve směrnici napsáno nelze teoreticky ani vytknout postup, kdy byste teď všechny pozemky přecenila na RH 1300 Kč za m2. Záleží asi i na znění usnesení ZO z roku 2021, podle mě je to právně spíše ale záměr prodeje, když není schválen ještě konkrétní prodej, proto si myslím, že spíše nemá být ještě přeceněno. 

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu