Účetnictví PO - aktuality 2018/2019, vztahy ke zřizovateli, majetek

Volný termín! Tento kurz můžete hned objednat.

17/12 2018 Praha 8

Aktuální problematika účetnictví příspěvkových organizací , rekapitulace změn dopadajících na účetní závěrku 2018, případné novinky roku 2019. Problémové okruhy podle zkušeností lektora (finanční a majetkoprávní vztahy ke zřizovateli a problematika dlouhodobého majetku obecně).

Kurz není akreditován.

 • Čas 9-15
 • Cena 1 750 Kč za osobu*
 • Akreditace

* cena je včetně DPH 21%

Objednat kurz

Místo

Budova OÚ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 (tzv. "Bílý dům").

Velký přednáškový sál v přízemí.

http://www.praha8.cz

Doprava

Stanice metra C - Kobylisy, pak tram. do zast. Libeňský zámek

Stanice metra B - Palmovka, pak tram. do zast. Libeňský zámek (směr Kobylisy)  

Kontakty

Michaela Tuháčková
Mobil: 725 571 504
E-mail: michaela@obecuctuje.cz

Daniela Maroušková
Mobil: 725 571 506
E-mail: daniela@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

 • Účetním a ekonomům příspěvkových organizací, případně účetním a ekonomům ÚSC.

Cíl kurzu

Rekapitulace změn v oblasti účetnictví a daní pro příspěvkové organizace v roce 2018 ve vztahu k závěrce roku 2018. Novinky týkající se roku 2019 (účetní i daňová oblast) a vybrané účetní operace s výskytem větší chybovosti. 

Program

 • Rekapitulace změn v předpisech upravujících hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2018 - zejména zkušenosti s aplikací novely zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočty PO ...)
 • Změny v účetnictví 2018 a jejich dopady na účetní závěrku, rozbor dotazů a odpovědí zveřejněných na stránkách MFČR k problematice účetnictví
 • Upozornění na novinky pro účetní období roku 2019 a následující (zatím zejména možné posuny v oblasti DPH, další dle aktuální situace)
 • Vztahy ke zřizovateli

- Účetní řešení jednotlivých variant poskytování příspěvků, odvod z fondu investic …

-  Předfinancování projektů EU ze strany zřizovatele

- Účetní a daňové dopady jednotlivých variant užívání majetku zřizovatele, technická zhodnocení na majetku zřizovatele ..

 • Dlouhodobý majetek (TZ x oprava, součást nemovitosti x věc movitá – toto ve vazbě na judikaturu soudů v rámci ČR, porovnání s obsahem pokynu GFŘ D-22)

Materiály

Materiály zpracované lektorem obdrží účastníci na kurzu.

Lektor

Ing. Zdeněk Nejezchleb

 • auditor
 • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
 • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

Podmínky účasti

Platbu prosím poukazujte na účet č. 2600160912/2010, k.s. 308, V.S. je číslo vaší objednávky - pokyny k platbě (proforma fakturu) obdržíte v Potvrzení vaší objednávky v e-mailové zprávě.  Daňový doklad obdržíte e-mailem po připsání platby na náš účet. V případě nedoručení potvrzení či dokladu prosíme o kontrolu složky Nevyžádaná pošta ve vaší e-mailové schránce.

Tento kurz není akreditován, účastníci neobdrží Osvědčení o absolvování kurzu, na požádání je možno vystavit Potvrzení o účasti. V přihlášce proto nemusíte vyplňovat datum a místo narození - stačí vyznačit, že nejste úředníky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že vaše neúčast bude oznámena před datem uzávěrky (4 pracovní dny před konáním semináře).

Prezence účastníků proběhne od 8:30 do 9:00 hodin.

Na semináři obdrží každý účastník pracovní materiál zpracovaný lektorem a občerstvení. Při úhradě v hotovosti obdržíte zjednodušený daňový doklad.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání a eventuelní zrušení semináře z organizačních důvodů. Všichni  přihlášení zájemci by pak byli  informováni.

Těšíme se na setkání s Vámi.