Novela EET - sazby DPH - přechod do 10%

  • Publikováno 3/10 2019

Dne 3. 10. byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů novela EET, která obsahuje také změnu sazeb daně (otázka přechodu některých plnění z 15% do 10%). Je tedy jasné, že tento zákon vyjde ve Sbírce v průběhu měsíce října. Účinnost změny sazeb daně je nastavena na 1. den sedmého kalendářního měsíce následujícího  po dni jeho vyhlášení - tedy pokud zákon vyjde v říjnu, tak pokud dobře počítám, tak by se mělo jednat o 1. 5. 2020.

Jaké sazby DPH nás na obcích a PO zajímají (přechod z 15% na 10%):

a) vodné a stočné

b) stravování - tady raději upozorňuji, že přechodem z 15% na 10% pouze u stravování se nám zase rozejdou sazby daně třeba ve školních jídelnách (prostá dodávka jídla/potravin by měla zůstat v 15%)

c) úklid v domácnostech - zahrnuje i úklid společných prostor bytových domů (v některých případech je účtován ze strany USC... - pokud je zajištěn třeba na dohody o provedení práce a následně účtován nájemníkům)

d) domácí péče o staré ... (může se týkat některých poskytovaných služeb, pokud se nevejdou do osvobození od DPH podle §59)

Zpět na domovskou stránku