Zprávy MF 3/2019

  • Publikováno 18/11 2019

Dobrý den, zprávy MF 3/2019 obsahují dva body. Jedním je metodika k nástroji a zdroji (prostorovému původu, dále jen "NZ"). Nejsou v ní významné změny, jen potvrzení, že značit NZ se může i zpětně, pokud dojde k"výběru projektu", a to od počátku roku do předání posledního výkazu FIN 2-12M. Následně již nejde upravovat značení NZ. (str.5). Pojem "výběr projektu" je opět nadefinován nedostatečně, MF jej neurčuje.

Pozor na poznámku pod čarou na str. 2 - je uvedeno:

Nástroj 187 - Program rozvoje venkova 2014 + ÚO (účetní operace) ve výkaznictví územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti nepoužije.

V druhém bodu jsou řešeny tři dotazy ke sčítání lidu , přípravy na rok 2021.

Zpět na domovskou stránku