Upozornění na metodiky MF

  • Publikováno 8/1 2020

Dobrý den,

na níže uvedeném odkazu jsou pomůcky ke zpracování zpráv o výsledcích finančních kontrol včetně vzoru zpracování. Pro obce, které nemají zřízené PO, je důležitý ten informativní dopis, ty by zprávu neměly vlastně zpracovávat.

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/kontrola-verejnych-financi/financni-kontrola/zpravy-o-vysledcich-financnich-kontrol/2020/informace-k-vyplneni-zpravy-o-vysledcich-37061

Dále bychom rádi upozornili na toto stanovisko:

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2020/stanovisko-chj-c-3-2019-ke-vztahu-ridici-37056

Závěr může být pro obce přínosný i zajímavý: Skutečnost, že orgán veřejné správy neprovede před výdajovou operací schvalovací proces řídící kontroly, sama o sobě nezakládá porušení rozpočtové kázně.

Zpět na domovskou stránku