Metodika MF - provádění RO na konci roku u průtok. dotací

  • Publikováno 8/1 2020

Dobrý den, na níže uvedeném odkazu je k dispozici metodika MF (ze září 2019) k provádění RO na konci roku ve vztahu k průtokovým dotacím pro příspěvkové organizace. Metodika řeší situaci, kdyby průtoková dotace přišla před koncem roku a ještě v daném roce by byla přeposlána, přičemž tímto přeposláním by došlo k překročení výdajů. Postupuje se podle § 16 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., dotace se přepošle (v tomto případě lze realizovat rozpočtově nezajištěný výdaj) a rozpočtové opatření schválí kompetentní orgán na nejbližším zasedání v novém roce. 

Nad rámec metodiky doporučujeme změny rozpočtu v případě průtokových dotacích definovat do kompetence rady (starosty v obcích, kde se rada nevolí), čímž se zajistí, že v novém roce bude schváleno "brzy".  

Zajímavé jsou i ostatní dotazy a odpovědi v této sekci řešené - budeme se o některých bavit i na školení k rozpočtové skladbě v roce 2020, tak se můžete podívat, co koho zaujme!

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2019/provadeni-rozpoctovych-opatreni-na-konci-36061

Zpět na domovskou stránku