kurzy DPH v 1. pololetí 2020

  • Publikováno 3/2 2020

Přeji dobrý den,

chtěl bych ještě poskytnout bližší vysvětlení ke školením DPH v 1. pololetí 2020, abyste si mohli v případě zájmu zvolit to, co vám bude nejbližší.

Prvotně bych chtěl pozvat na daňové speciály do Turnova. Jedná se o intenzivní 3 denní školení zaměřené na problematiku DPH u obcí ve struktuře, která je již ověřená několik let. Školení je pro omezený počet účastníků (maximální kapacita je 24 osob), což dává možnost skutečně individuálnímu přístupu a diskusím jak se mnou, tak i ostatními účastníky školení (což je možná ještě přínosnější). V rámci školení je věnován časový prostor i na individuální konzultace na místě. V rámci poskytovaných školení považuji právě daňové speciály za nejpřínosnější. Přímo v místě školení je možné ubytování. V tomto pololetí plánujeme uskutečnit dva speciály:

a)  12. 5. - 14. 5. by byl zaměřen zejména na obce a menší Města

b) 9. 6. - 11. 6. zaměřený na Města

Výše uvedené rozdělení je pouhým doporučením a nesouvisí s nějakými požadavky na znalost účastníků (malé obce to mají často i složitější než velká Města ...). Jde nám o to, že existují významné rozdíly v tom, jaké problémy v oblasti DPH řeší obec s 1 tis. obyvatel (vodné a stočné ...) a jaké město třeba s 20-ti tis. obyvateli (vztahy k založeným a zřízeným organizacím, výstavba větších sportovišť ...).  Tímto rozdělením bychom chtěli vytvořit stejnorodější skupiny účastníků (aby se v rámci diskuse řešily problémy, které budou zajímat většinu účastníků).

Dále jsme naplánovali "dvojice" školení do měst, která jsou relativně blízko sebe. Jedná se vždy o kurz zaměřený na základy DPH u ÚSC spíše pro začátečníky (základy DPH jsou ale u ÚSC v zásadě to nejsložitější) a na to by v dalším městě navazoval kurz věnovaný DPH u nemovitého majetku (což je nejzásadnější oblast v DPH u USC). Budu se ale snažit, aby na sebe probíraná problematika na těchto školeních volně navazovala (pro zájemce, kteří se chtějí zúčastnit obou kursů). Samozřejmě není ale vůbec nutné se zúčastňovat obou školení - je to pouze naše nabídka.

Příslušné dvojice Měst jsou:

 a) Olomouc (23.4.) a Ostrava (24. 4.)

  b) Hradec Králové (28.5.) a Pardubice (29.5.)

  c) Plzeň (4.6.) a Karlovy Vary (5.6.) 

Dále jsou ještě zařazeny dvě školení DPH v Praze. V jednom případě se jedná o DPH u nemovitého majetku (22.5.), druhým školením jsou "Odpočty DPH"(17.4.). U školení na odpočty DPH bych chtěl upozornit, že není narozdíl od ostatních školení vhodné pro úplné začátečníky. Nutným předpokladem je znalost fungování základních principů DPH u obcí.

Zpět na domovskou stránku