Stanoviska MF ze stránek

  • Publikováno 20/3 2020

Dobrý den, jen posíláme odkazy, není to až tak zásadní, ale jen pro úplnost na ně upozorňujeme (ten druhý je zajímavější, může se hodit, ale máme pocit, že se již řešil):

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2020/elektronicky-podpis-zadosti-o-poskytnuti-37933

 https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2020/uzavirani-dodatku-ke-smlouve-o-poskytnut-37932

Zpět na domovskou stránku