Doplnění vyjádření MF k RO v nouzovém stavu

  • Publikováno 20/3 2020

Doplňujeme aktualitu z 19.3.2020  k provádění RO v době nouzového stavu. MF se vyjádřilo k dalšímu podobnému dotazu, odpověď rozeslali všem krajům, které pravděpodobně následně osloví metodicky i příslušné obce, proto k tomu od nás jen následující praktické poznámky:

- MF znovu potvrdilo, že lze vynaložit výdaj, i když není krytý rozpočtem, pokud je to v souvislosti s aktuální krizovou situací (nouzovým stavem) - toto pravidlo obecně vyplývá z § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. - "Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek" - MF tedy tímto jen potvrdilo, že na aktuální krizovou situaci se dané ustanovení vztahuje, což je pro obce praktický výklad vhodný pro případné kontroly

- MF zmiňuje v reakci na otázku jako příklad výdajů, u kterých lze RO provést až následně, "výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva" - vzhledem k formulaci odpovědi MF je tento příklad demonstrativní, nikoliv taxativní, lze dovodit, že veškeré výdaje, které budou prokazatelně souviset s nouzovým stavem (tedy nejen např. pořízení ochranných roušek pro obyvatele) lze, bude-li to potřeba, rozpočtovat až po jejich provedení

- MF upozornilo na to, že některých obcí se následné RO nebude týkat - to je důležité si uvědomit, vyplývá to z obecných rozpočtových pravidel, tak spíše pro uvědomění si, že všechny obce mají povinně v rozpočtu odpa 5213 s pol. 5903, třeba jen s nějakou symbolickou částkou, z obsahové náplně paragrafů vyplývá, že výdaje na řešení krizové situace lze účtovat na par. 5213, tedy na stejný paragraf, kam obce rozpočtují rezervu na řešení krizových situací (odpa 5213 doporučil pro čerpání výdajů  v souvislosti s financováním přijatých nezbytných opatření za účelem ochrany zdraví obyvatelstva i Liberecký kraj) - z toho vyplývá, že řada obcí, které mají jako závazný ukazatel paragraf 5213 celkem, nebude muset provádět RO, pokud nepřekročí celkový objem paragrafu, tedy budou danou rezervu v praxi čerpat tak, že výdaj zaúčtují podle svého druhu např. na pol. 5139 a případně provedou změnu rozpisu rozpočtu z pol. 5903 na pol. 5139  - k tomu MF uvedlo, že postup mimo RO si má každá obec upravit sama v rámci svých vnitřních pravidel (tím naráží na fakt, že nejsou stanovena pravidla pro rozpis rozpočtu a tudíž není ani povinné jej provádět). Následné RO se tedy týká jen těch obcí, které mají nedostatečný objem rezervy nebo mají jako závazný ukazatel pol. 5903.

Zpět na domovskou stránku