Daň silniční

  • Publikováno 19/6 2020

Upozorňuji, že v rámci novely daňových zákonů v souvislosti se zmírněním dopadu koronaviru (již jsem upozorňoval na DPH ...) je také novelizován zákon o dani silniční. Dochází ke snížení sazeb u nákladních vozidel (s "vyšší nosností"). Tato změna platí již pro rok 2020.

Díky tomu mohlo u některých organizací dojít k tomu, že zaplacená dubnová záloha je fakticky vyšší než by odpovídalo novým sazbám. Tomuto se věnuje bod 3 přechodných ustanovení, který uvádí:

Část zaplacených záloh na daň silniční za zdaňovací období roku 2020 splatných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona odpovídající kladnému rozdílu mezi zaplacenou zálohou a výší zálohy vypočtené s použitím sazeb daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije postupně na úhradu záloh ve zdaňovacím období roku 2020 splatných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a daně silniční za zdaňovací období roku 2020.

Tedy zjednodušeně - až budete počítat další zálohu, můžete o rozdíl vyplývající z aplikace nového zákona poslat méně peněz (respektive pokud to nebudete řešit, tak budete mít jen větší vratku při vyúčtování silniční daně na konci roku).

Zpět na domovskou stránku