Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Nový pokyn GFŘ k promíjení příslušenství daně (sankce)

Chtěl bych upozornit, že vyšel nový pokyn GFŘ č. D-45 k promíjení příslušenství daně (úroky z prodlení ...). Tento pokyn nahrazuje dřívější pokyn GFŘ č. D-21. Kdokoliv budete žádat o prominutí třeba úroku z prodlení na DPH..., tak by bylo dobré, abyste si pokyn přečetli (najdete tam třeba důvody, na které by se mělo brát ohled ..., případně na druhou stranu, co zhoršuje vaši pozici pro vyhovění žádosti o prominutí ...).

Odkaz najdete zde:

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-10-2020-38860

  

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu