Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

SFŽP - změna půjček z účtu 462 na účet 067

Dobrý den, v poslední době jsem měla několik dotazů k dopisu od SFŽP. Ten požaduje, aby se změnilo účtování o půjčkách, protože MF v odpovědi 5/2019 k vyhlášce č. 419/2009 Sb. určilo, že se zápůjčky účtují na finanční investice - účet 067 - z toho SFŽP vyvodilo, že dává zápůjčky a ne přechodné finanční výpomoci a změnilo si pohledávky z těchto zápůjček z účtu 462 na účet 067. Toto je ale věc pohledávky, tj. toho, kdo půjčuje.  Obce, které dluží - přijaly zápůjčku -  musí mít závazek, ne "finanční investici" v aktivech . Obce by si v návaznosti na tento dopis ze SFŽP  měly změnit účet závazku na účet 451 D (pravděpodobně závazky vedené na účtu 452 - zápis -452.AU D/ 451.AU D). Rozhodně je nesmysl účtování na -067!,  jak někdo chybně z dopisu pochopil. Ani by výkaz neprošel (nesmí být záporné aktivum až na výjimky). Jde pravděpodobně o nápravu vazeb v křížových kontrolách, 462x452, 067x451.  Oprava je vhodná do výkazů za 2.Q , hlavně u obcí, které evidují PAP. 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu