Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Metodiky MF - porušení RK, výzvy, změny dotačních programů

Dobrý den, upozorňujeme na nové metodiky MF: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2020/presun-prostredku-mezi-programy-pro-posk-39044

Tato první metodika  řeší, který orgán má v kompetenci změny vyhlášených programů na dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. Může to být zajímavé i důležité při diskusích s kontrolory. Ke změně programů může docházet i ve vztahu k případným výpadkům příjmů 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2020/sprava-odvodu-za-poruseni-rozpoctove-kaz-39040

Tato metodika je pro náš tým složitější, nejsme moc kompetentní z hlediska odbornosti se k ní vyjádřit. Asi podstatné je rozlišení, kdy se postupuje dle daňového řádu, že např. ne u "výzev", závaznost "výzvy" ve vztahu k příjemci dotace, informace o zahájení daňového řízení - není to dlouhé, tak kdo se zabývá vztahy k příjemcům dotace, tak asi vhodné zkusit prostudovat. 

Hezký den Iva Schn. 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu