Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Změny od září 2020

Změny od září 2020  (informaci o změnách v kratší verzi dostanou uživatelé i mailem).  

1. Veškerou administrativu od října 2020 bude vyřizovat Ing. Ivana Schneiderová (zrušení účasti, dobropisy, změny v účasti na kurzu, různé reklamace apod.)

           Kontakt: mail: iva@obecuctuje.cz

           Telefon: 725 571 505 – moc prosíme, dávejte ale přednost vyřizování po mailu z důvodu našich časových možností i             z důvodu uchování informace. Moc děkujeme!

           Kontakty na Danielu Marouškovou již nejsou funkční. Kontakty na Michaelu Tuháčkovou budou funkční jen do                   konce září 2020.

 

2. Rozšíření odborného týmu.

Pro oblast účetní metodiky rozšiřujeme spolupráci s paní Bc. Klárou Vavrišinovou. Paní Vavrišinová nám již několik let pomáhala zodpovídat dotazy na stránkách Obec účtuje. Od sezony 2020/2021 nám začne pomáhat s přípravou dokumentů a videí (viz níže). Pro sezonu 2020/2021 bychom s ní chtěli mimo jiné řešit aktualizaci směrnic ve vztahu k finančnímu účetnictví tak, abyste získali kvalitní aktuální vzory v této oblasti. 

Dále jsme navázali spolupráci s daňovou poradkyní Ing. Olgou Zavadilovou, která posílí náš tým v oblasti daňové metodiky a to zejména při přípravě a aktualizaci dokumentů na stránkách. Díky tomu budeme moci rozšířit rozsah daňové metodiky. Činnost daňového poradenství je zapsána do OR, KDP (v řešení)  včetně pojištění.

 

3. Rozšíření služeb o namlouvaná videa

Stránky jsme rozšířili o novou sekci – tzv. namlouvaná videa. Jedná se o krátké, 10-20 minutové bloky. Zaměřujeme se zejména na oblasti, u kterých můžeme prostřednictvím těchto videí ukázat např. vyplnění nějakého formuláře, vyhledávání informací na internetu, práce s různými programy a aplikacemi apod.  Využijeme je tak zejména v situacích, kdy konkrétní ukázky jsou pro vás využitelnější než popis v rámci dokumentů.  Videa budou zpracovávána buď jako doplňky ke stávajícím dokumentům na stránkách nebo i jako samostatné materiály, které řeší určitou konkrétní oblast. Od května 2020 jsme na stránkách zveřejňovali určitá videa jako malou „ochutnávku“ (k sazbám daně, časové rozlišení transferů v průběhu roku), od září 2020 s nimi začneme pracovat systémověji.

Formou namlouvaných videí chceme i ukázat možnosti práce se stránkami, abyste se lépe orientovali a mohli více využít informace, které stránky poskytují (připravujeme).

Videa mají také sloužit jako náhradní varianta pro vaše vzdělávání v případě, kdy bychom museli přistoupit k omezování kurzů v důsledku hygienických opatření. Aktuálně začínáme pracovat na tom, že dokumenty ke stažení věnované účetní závěrce bychom začali doplňovat praktickými videi, která by se týkala konkrétní aplikace dílčích částí postupů (opravné položky, časová rozlišování, reálná hodnota apod.). Tím bychom mohli alespoň částečně poskytnout informace, které běžně získáváte v rámci školení.

  

4. Na období 2020/2021 připravujeme i e-learningové kurzy. Nejprve se bude jednat o základy k rozpočtové skladbě, měly by následovat dva kurzy na základy účetnictví v ÚSC, dále na účtování dlouhodobého majetku a části vlastních zdrojů. Podrobněji o těchto kurzech budete informování po akreditaci kurzů u MV. (RS cca ke konci září 2020.)

 5. Pro rok 2020 do 31.12.2020 se mění pravidla účasti na kurzu – platby za kurzy budou na základě fa předaných na kurzu, ne předem, dále se bude možné odhlásit i den před konáním kurzu bez jakýchkoliv storno poplatků. Viz aktualita ze dne 20.8.2020.

O vypsání kurzů na účetní závěrku a rozpočtovou skladbu se budeme rozhodovat v druhé polovině září ve vazbě na vývoj epidemiologické situace. Účetní závěrku i rozpočtovou skladbu v sezoně 2020/2021 bude školit Ivana Schneiderová.

6. Došlo ke grafické úpravě stránek

  • Stránky lze používat na všech zařízeních (mobil, tablet)
  • Lepší čitelnost – větší písmo
  • Propracovanější kategorizace dokumentů (s přibývajícím množstvím)
  • Přepracovaný proces objednávání – vím, co objednávám a za kolik, krokování (lze se vracet), rekapitulace atd.
  • Přidání nových funkcí – videa, připravovaný e-learning

 7. Změna cen za registrace a za kurzy bude uvedena v obchodních podmínkách nebo u kurzů. S ohledem na nárůst cen v některých hotelech se možná bude cena za kurzy lišit (nevýznamně) dle místa konání.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu