Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Upozornění na nové dokumenty a možnost zlepšení práce s nimi

Přejeme dobrý den,

chtěli bychom vás upozornit na nové dokumenty a videa k problematice majetkoprávních vztahů mezi zřizovatelem a zřízenou příspěvkovou organizací, které jsme zveřejnili dne 9. 9. 2020 na webu obecúčtuje i poúčtuje.  Jedná se o rozsáhlý materiál popisující možnosti jednotlivých majetkoprávních vztahů včetně souvisejících účetních a daňových dopadů. Doplněny jsou také příslušné vzory, které můžete využívat pro svou práci.

Chtěli bychom vám v rámci těchto dokumentů také prezentovat jedno z nejzásadnějších vylepšení, které nám umožňuje nová podoba stránek. Jedná se o "provázání jednotlivých souvisejících dokumentů a videí". Pokud si například vyberete vzor předávacích protokolů, najdete u něj přímo odkaz na video, které vysvětluje vyplňování tohoto vzoru a význam jednotlivých políček tohoto vzoru.

U základního dokumentu popisujícího majetkoprávní vztahy pak najdete další dokumenty (i dříve zveřejněné), na které se v rámci dokumentu odkazujeme - přitom si je můžete na tomto místě přímo stáhnout. Tím by se pro vás měla výrazně zlepšit přehlednost pro vaši práci s jednotlivými dokumenty, které najdete na stránkách.

Tímto způsobem se budeme snažit připravovat i další dokumenty, které mají systémovější charakter (nyní například připravujeme dokument k problematice finančních vztahů zřizovatelů a zřízených příspěvkových organizací včetně příkladů zaúčtování u zřizovatele i u PO, dále se věnujeme problematice likvidací majetku a také vztahům členských obcí a DSO).  Dále se vrátíme k již zveřejněným dokumentům a videím a budeme je také navzájem "provazovat" v případech, kdy se nám to bude jevit jako užitečné.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu