Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Nový dokument - Finanční vztahy zřizovatele a PO

Budeme se snažit dát každé pondělí dokumenty a videa k nějakému tématu ( "hlavní tema týdne"), případně jedno téma na pokračování. Abyste měli týden čas se s dokumenty a videi seznámit. Tento týden dáváme ve vazbě na majetkoprávní vztahy k PO (zveřejněno v září) dokument k finančním vztahům mezi zřizovatelem a PO.  Dokument obsahuje příklady dotací, záloh na dotace, finanční výpomoce, odvody a další typy finančních vztahů vždy i v zaúčtování jak u obce (zřizovatele) včetně rozpočtové skladby, tak u PO. Příklady jsou uvedeny komplexně s výklady (příklady jsou na 30 stránkách dokumentu), tak si snad každý svůj případný problém najdete. 

Ve zdraví užijte a hezký týden  - tým obec účtuje 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu