Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Téma týdne - majetek DSO a majetk. vzt. DSO a člen. obcí

Na tento týden jsme připravili dokument týkající se problematiky majetku DSO a majetkoprávních vztahů DSO a členských obcí. Řešíme dopady jednotlivých vztahů včetně jejich daňových souvislostí (obdobně jako u příspěvkových organizací). Dokument je doplněn o vzory předávacích protokolů k majetku a související komentář je nahrán ve videu.

V rámci videí dále pokračuje seriál k časovému rozlišení - doplněno je video k účtu 388 Dohadný účet aktivní a k účtu 389 Dohadný účet pasivní. 

Pro plátce DPH jsme si připravili doplňující videa k manuálu k DPH č. 14 (úpravy odpočtu DPH podle §78) - jedná se o vysvětlení k ř. 47 přiznání k DPH a také již déle slibovaný komentář k námětu tabulky pro sledování úprav odpočtu DPH pode §78.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu