Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Materiály k účetní závěrce

Na chvíli opustíme "téma týdne" a budeme teď do konce ledna především upravovat, doplňovat a přes videa vysvětlovat práce k účetní závěrce. Máme tento plán ve vztahu k účetní závěrce do ledna 2021: 

  • Významnost - vzor interního pokynu a výklad
  • Reálná hodnota - vzor směrnice, výklad, účetní postupy, vypovídací schopnost a reálná hodnota
  • Opravné položky - k pohledávkám i k dlouhodobému majetku, výklad, vzory směrnic, účetní postupy
  • Dokumenty a vzory k inventurám a k inventarizaci 
  • Příloha účetní závěrky 

O vkládaných dokumentech a videích vás budeme přes aktuality vždy informovat. Mimo toto hlavní téma budou vkládány a upravovány i jiné materiály. 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu