Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Sbírka právních předpisů ÚSC

Na začátku února byl vydán nový zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Tento zákon bude znamenat dílčí revoluci ve zveřejňování obecních vyhlášek od roku 2022 (bude se zveřejňovat vložením do elektronické sbírky). Ministerstvo vnitra k tomu připravilo na svém webu určité materiály, které nám přijdou zajímavé pro Vaši orientaci jako určité vstupní informace.

Odkaz najdete zde:

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/sbirka-pravnich-predpisu-uzemnich-samospravnych-celku-a-nekterych-spravnich-uradu.aspx

Je to oblast, která nespadá úplně do zaměření našeho webu, záležitost ale považujeme za zajímavou (určitě se o ní začne ještě hodně mluvit v posledním čtvrtletí tohoto roku a na začátku roku příštího).

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu