Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Příspěvek zaměstnanci - karanténa (IZOLAČKA) - postoj MF

Přeji dobrý den,

dnes se na webu MFČR objevil dotaz a odpověď k účtování tzv. izolačky (tedy berme to jako oficiální postoj MF). Odkaz najdete zde (v části "k vyhlášce 410/2009 Sb.):

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/otazky-a-odpovedi-ucetnictvi-statu/otazky-ucetni-metody-a-postupy

Zvolená varianta je, že se o tom účtuje jako o náhradě poskytnuté zaměstnavatelem a proti tomu snížení odvodu pojistného. Tedy:

MD 521/Dal 331 - příspěvek jako závazek vůči zaměstanci

MD 336/Dal 524 - snížení pojistného.

Cituji kompletní dotaz a odpověď z webu MF:

Jak bude vykázaný mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě podle zákona č. 121/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě? 

Předpis nároku zaměstnance na mimořádný příspěvek od zaměstnavatele, který je VÚJ, bude vykázán v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. na položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady“ (zaúčtován na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 521) a snížení povinného odvodu zaměstnavatele bude vykázáno v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. na položce výkazu zisku a ztráty „A.I.14. Zákonné sociální pojištění“ (zaúčtováno na stranu DAL syntetického účtu 524). Účetní jednotka vykáže v PAP na položce 52103 Mzdové náklady – náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem.

V případě postupu podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 121/2021 Sb. (snížení povinného pojistného zaměstnavatele o zúčtovaný příspěvek) se z rozpočtového hlediska nejedná o příspěvek ani jiný transfer, ale o započtení. Zaměstnavatel zaplatí pojistné, které bude o příspěvek při nařízené karanténě sníženo. Nejde tedy o jeho příjem, nýbrž sníženou platbu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na rozpočtové položce 5031.

Výdaj z titulu výplaty příspěvku zaměstnavatelem zaměstnanci podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 121/2021 Sb. bude dále rozpočtově vykázán u zaměstnavatele, který používá rozpočtovou skladbu, zařazen na rozpočtovou položku 5424. 

Nehodnotíme, zda je to řešení šťastné. Logičtějším přístupem by asi bylo "rozvahové řešení" (tedy dívat se na to jako na mimořádný příspěvek poskytovaný státem, který zaměstnavatel pouze zprostředkovává), na druhou stranu to není nic zásadního z hlediska metodiky.

U PO na to bude navazovat diskuse, zda z tohoto příspěvku také tvořit FKSP - zaznamenal jsem názor ze strany MF, že by se tvorba FKSP měla provádět i z tohoto příspěvku. V tomto ohledu setrvávám ve své pochybnosti, kterou jsem popsal minulý týden ve čtvrtek (zákon 121/2021 toto neoznačuje za zvýšenou náhradu platu, ale za "příspěvek") - tedy myslím si stále, že by zde tvorba FKSP neměla být.  

Tak uvidíme, zda se objeví nějaké jednoznačné oficiální stanovisko - pokud ano, budeme o tom informovat.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu