Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Příspěvky a dary na škody po živelní pohromě

Dobrý den, dovolím si krátký přehled účetních postupů po prvotní dohodě s JMK 

Zaslání darů přímo do vyhlášené sbírky (bez ohledu na to, kdo ji organizuje, i např. v případě, že ji organizuje kraj)

572 MD/ 231 5269 pol. 5229 (zde předběžná dohoda s JMK na zbytkové transferové položce). 

Pozn. Kraj přijme 245/378 bez RS, musíme volit položku, která se nekonsoliduje. 

V případě, že lidi nosí na obec peníze, vkládají, či posílají máte tyto možnosti: 

Zřídíte si zvláštní účet, buď transparentní, případně si necháte zaregistrovat sbírku na kraji a budete o ní účtovat jako o cizích prostředcích, tj. veškerý příjem jen 245 MD/ 378 D a výdaj lidem nebo firmám  378 MD/ 245 D. U příjmu v hotovosti lze také si udělat oddělenou pokladnu a účtovat jen 261.AU/ 378 D a 378 MD/ 261.AU  D. Samozřejmě je potřeba evidence komu a na co se vybrané peníze daly včetně např. výdajových pokladních dokladů a podkladů. 

V případě, že vám peníze na dary přijdou na ZBÚ neurčený pro sbírku, lze účtovat jen 231 8901 MD/ 378 D a přeposlat je např. na transparentní účet 378 MD/ 231 8901 D a tam je zase přijmout jen 245 MD/ 378 D. 

V případě, že nemáte transparentní účet, lze i ZBÚ v části vést jako cizí prostředky, tj. příjmy darů jen 231 8901 MD/ 378 D a výdaje poškozeným 378 MD/ 231 8901 D. 

Jinak dary by byly na položku 2321 a odpa je vhodnější 5269. Při tom účtování o "sbírce jako cizích prostředcích" se pak již rozpočtově vůbec nic neřeší, je to praktičtější, nemusíte ani řešit, zda peníze dává občan nebo firma. 

V trochu jiném režimu bych doporučila účtování v případě, že by to byly dary přímo pro obec, např. na infrastrukturu, opravu školy apod. Tam bych již doporučila řešit příjem přes rozpočtovou skladbu - např. přímo, na jaký účel se dar dává a položku 2321 nebo 3121 (přijaté neinvestiční, nebo investiční dary). 

Finanční dar obci (kraji)

Zastupitelstvo schvaluje dary nad 20 tis. Kč, jinak podle zákona stačí schválení radou nebo starostou, kde není rada. Paragraf 5269 je nejvhodnější k živelním pohromám a musíme volit položku dotací mezi obcemi, aby vyšla konsolidace, pokud však budete dávat přímo na investice, tak je možná i položka 6341. Takže zápis 572/349 a úhrada jiné obci 349/231 5269 , pol. 5321 nebo pokud na investice konkrétně tak položka 6341. Převod přímo kraji by byl s položkami 5323 (6342).

Materiální pomoc

Nákup materiálu lze s položkou  5194 a účet 543. Schválování  věcných darů je stejné jako u finančních. Na účet 543 dejte i případnou dopravu daru do postižené obce. 

Dary církvím

572 MD/ 231 5269 pol. 5223

Dary spolkům, kde se nejedná o sbírku

572 MD/ 231 5269 pol. 5222

Dary přímo lidem - fyzickým osobám

572 MD/ 231 5269 pol. 5492

Zaslání darů přímo do vyhlášené sbírky (bez ohledu na to, kdo ji organizuje, i např. v případě, že ji organizuje kraj)

572 MD/ 231 5269 pol. 5229 (zde předběžná dohoda s JMK na zbytkové transferové položce)

Kompetence

Dar nad 20 tis. musí  schvalovat zastupitelstvo, a to i když se jedná o poslání do sbírky.  Musí zastupitelstvo schválit dle kompetencí zákona o obcích. Rozpočtové opatření může schválit rada dle svých kompetencí. Dar do 20 tis. schvaluje rada, kde není rada zřízena, tak starosta.  Darovací smlouva písemná být nemusí, stačí zaslat a doložit, že se opravdu jedná např.  o účet sbírky. 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu