Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Nová vyhláška o rozpočtové skladbě - návrh v KPL

Dobrý den, v KPL (knihovna připravované legislativy) je od 25.8.2021 návrh nové vyhlášky o rozpočtové skladbě. Vyjde jako nový předpis - prováděcí předpis k zákonu č. 250/2000 Sb. Účinnost 1.1.2022. Nově budou v přílohách vyhlášky k druhovému členění (položky) a k účelovému členění (paragrafy) jen názvy bez náplní. Náplně položek a paragrafů prý bude řešit metodika MF. 

Největší zajímavosti ze změn: 

Pro nové místní poplatky za odpad (viz předchozí aktualita- dva poplatky) je určena položka 1345

Navrhuje se zrušení položky 5193 dopravní obslužnost, bude asi na 5169 (asi by to až tak nevadilo, obsah je dost vymezen paragrafy). 

Nové položky - asi nově 1114 pro paušální daň, která obsahuje i SP a ZP...pro obce tedy asi nová položka pro sdílené daně

Protože se jedná o verzi do meziresortního připomínkového řízení, tak jako prvotní informace toto stačí, uvidíme, co bude dál. Ta změna je významná spíše v systému. Metodika není závazná, ale odhaduji, že min. 15% názvů položek nebo paragrafů  dostatečně neurčí  obsah položky nebo paragrafu, takže metodika bude asi i potřebná. Na druhou stranu je to pružnější systém a menší závaznost. Moc neumím domyslet, jak by si s RS jen dle názvů bez obsahu poradili začínající účetní. Tento záměr však byl ze strany MF prezentován dlouhodobě (asi poslední 3-4 roky), tak předpokládám, že je dostatečně prodiskutován a my se zase nějak přizpůsobíme, tak si nedělejte velké starosti. Vývoj legislativy pro vás samozřejmě budeme sledovat.  Iva Schneiderová

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu