Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Nová videa a dokumenty

Dobrý den, udělala jsem video s vysvětlením ke kontrole výkazů před odesláním do CSÚIS, je to jen doplnění výkladu k již dříve vloženému materiálu k závěrce. Materiál s popisem kontrol správnosti výkazu s drobnými úpravami  je i v dokumentech ke stažení.  

V dokumentech ke stažení v neplacené sekci najdete dvě Metodiky MF. Jedna z nich je příručka k vnitřnímu kontrolnímu systému při nakládání s majetkem. Druhá Metodika je k vyplnění doplňujících výkazů, které se vyplňují většinou při zpracování přílohy účetní závěrky (takto řeší většina účetních SW).  Ve vztahu k obcím se tato metodika MF týká především poskytnutých garancí (ručení obcí na dluhy jiných osob - např. vlastním s.r.o,  bytovým družstvům a dalším, kterým obec ručit může). 

Plán videí a dokumentů k vložení do konce listopadu - hodně již připraveno

Dokument a video - co je investice a co neinvestice, zaměřeno na žádosti o transfery o správný titul transferu (invetiční x neinvestiční) - základní, mírně rozšiřující znalosti pro správné zařazení majetku i žádostí o transfery

Dokument - zveřejňovací povinnosti k rozpočtovému procesu od roku 2022, přehled změn dle novely zákona č. 250/2000 Sb. účinné od 1.1.2022

Pokud se dozvíme více k nové vyhlášce o rozpočtové skladbě, budeme ihned informovat zde v aktualitách a případně v dokumentech ke stažení. 

Hezký den, pevné zdraví!  Iva Schneiderová, Klára Vavrišinová a Zdeněk Nejezchleb (tým obec účtuje)

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu