Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Nová vyhláška o RS, novela 5/2014 k FIN 2-12 -aktualizováno

Dobrý den, 

Vyhláška  o RS je již schválena, číslo sbírky 412/2021. 

Základní info: Vyhláška o RS již nově bude obsahovat jen názvy položek a paragrafů bez jejich náplně. V některých případech položek, (ale hodně málo) jsou uvedeny jen krátké poznámky. K náplním položek a paragrafů má být metodika, která zatím není zpracována ze strany MF. 

Pravděpodobně tedy kniha RS 2022 nevyjde v lednu 2022, ale až po zpracování metodiky MF a z naší strany jejím zapracování k položkám a paragrafům, předpokládám spíše v březnu nebo dubnu 2022, doprovázené případným školením k RS, pokud to epidemická situace umožní. Doporučení ze strany MF je v logice - zatím využít poslední náplně uvedené ve staré vyhlášce k RS po její poslední novelizaci. 

Změny v položkách a paragrafech od 1.1.2022: 

 • oba druhy poplatků za odpad budou mít stejnou položku, a to 1345, položka 1340 se ruší 
 • ruší se položka 5193 pro dopravní obslužnost (nakonec výdaje budou  směrovány do transferů dle poslední důvodové zprávy, ne na pol. 5169 jak bylo v původní důvodové zprávě)
 • nová položka 5812 s názvem: Výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci 
 • jsou zrušeny položky a paragrafy týkající se RRRS

Je uvedeno ve vyhlášce u pár položek několik poznámek k položkám, které jsou součástí vyhlášky, ale obsahová náplň uvedená není nikde, tedy případné změny v obsahové náplni se dozvíme až z metodiky MF.

Je hodně přejmenovaných položek , paragrafů málo. Ale jedná se jen o upřesňování, například u většiny příjmových položek je doplněno jen "Příjmy z...a původní název položky", nebo změny typu : místo obyvatelstvo je text "fyzické osoby"; místo podnikatelské subjekty "podnikatelé"; místo subjekty "osoby" - ale je to velmi časté, proto se asi nechce do těch úprav FIN 2-12M a raději se zruší názvy položek z výkazu :o), viz níže. 

Výkaz FIN 2-12 M - návrhy: 

 • bude se vykazovat UZ i u výdajů 
 • rušení RRRS
 • položky budou uváděny jen číselně, bez názvu, citace z důvodové zprávy:

  "V neposlední řadě jsou provedeny legislativně-technické úpravy v souvislosti s návrhem vyhlášky o rozpočtové skladbě. Jedná se zejména o úpravy v důsledku provedených změn v názvech některých položek druhového třídění příjmů a výdajů a v názvech některých dalších hledisek třídění příjmů a výdajů podle vyhlášky o rozpočtové skladbě. Z důvodu, aby v případě budoucích změn ve vyhlášce o rozpočtové skladbě (např. v názvech položek druhového třídění) nebylo nutné novelizovat vyhlášku č. 5/2014 Sb...., ve znění pozdějších předpisů, dochází k odstranění veškerých názvů položek druhového třídění příjmů, výdajů a financování a názvů záznamových jednotek, a to jak v samotných přílohách předmětné vyhlášky, tak i v jednotlivých vzorech výkazů.

  Veškeré úpravy jsou navrhovány s účinností od 1. 1. 2022, tedy vztahují se k výkazům, které budou sestavovány a předávány od 1. 1. 2022. První výkaz sestavený podle novelizovaného znění vyhlášky č. 5/2014 Sb. bude předán za období leden a únor 2022, nebo leden až prosinec 2022 (v případě výkazů za městské části hl. m. Prahy a výkazu za hl. m. Praha bez hospodaření městských částí hl. m. Prahy)."

  S omluvou - zde nemohu použít pozdrav "ve zdraví užijte", to si myslím, že tyto úpravy naše zdraví částečně odnese :o), tak se jen loučím s pozdravem "Držte se"  Ivana Schneiderová 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu