Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Inzerát na požádání Klatovy- rozpočtář

Město Klatovy, zastoupené tajemníkem vyhlašuje výběrové řízení

na místo úředníka/úřednice finančního odboru - rozpočtář.

Bližší informace na webových stránkách města ​https://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=14524&burl=&pt=URPC​​​.

Lhůta pro doručení přihlášky: do 14.01.2022, obálku označte „Výběrové řízení FO - rozpočtář".

Přihlášky zasílejte na adresu:

Město Klatovy, k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka nám. Míru 62, 33901 Klatovy.

info na tel. 376 347 215

 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu