Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Inzerát na požádání Klatovy- vedoucí FO

Město Klatovy, zastoupené tajemníkem vyhlašuje výběrové řízení podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, na místo vedoucí(ho) Finančního odboru Městského úřadu Klatovy. Bližší informace na webových stránkách města ​https://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=14515&burl=&pt=URPC​​​.

 Lhůta pro doručení přihlášky: do 30.12.2021, obálku označte „Výběrové řízení - vedoucí FO - neotvírat".

 Přihlášky zasílejte na adresu:

Město Klatovy, k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka nám. Míru 62, 33901 Klatovy.

 info na tel. 376 347 215

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu