Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Sazby - cestovní náhrady 2022

Ve sbírce zákonů pod číslem 511/2021 došlo k aktualizaci výše cestovních náhrad s účinností od 1. 1. 2022. Nyní je to významné i pro stanovení limitu max. částky stravovacího paušálu (od 2022 tedy 0,7* 118 Kč).

Sazby náhrad od 1. 1. 2022 jsou následující

§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničníchmotorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč,

b)osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.


Stravné
§ 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a)99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a)99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


§ 4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a)37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

b)40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

c)36,10 Kč za 1 litr motorové nafty,

d)4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu